De Niet-Levensverzekeringstrofeeën DECAVI 2023

Persbericht 2023

Kanaal Z – Niet-Levensverzekeringstrofeeën 2023

DE DECAVI NIET-LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2023

En de winnaars van 2023 zijn…

De 19de editie van  de DECAVI Niet-levensverzekeringstrofeeën, georganiseerd door Laurent Feiner en Muriel Storrer heeft  de verzekeringsmaatschappijen voor hun verzekeringskenmerken of hun vernieuwing beloond, in verschillende categorieën.

We leveren de resultaten per categorie hieronder.

Per categorie heeft de jury de meest representatieve spelers geanalyseerd; alles bij elkaar werd zo bijna 80 % tot 90% van het totale premie-incasso per categorie doorgelicht.

Voor de verschillende verzekeringsproducten werd het volgende aantal spelers geanalyseerd:

a) Mijn mobiliteit:

– burgelijke aansprakelijkheid auto (13)
– materiële schade auto : omnium (13)
– rechtsbijstand Auto (7)
– moto (7)
– fiets (10)

b) Mijn woning:

– brandverzekering-eenvoudige risico’s (14)
– huurdersverzekering (7)
– brandverzekering-mede-eigenaars (5)

c) Mijn verantwoordelijkheid

– burgerlijke aansprakelijkheid privéleven (10)

d) Mijn rechten

– fiscale rechtsbijstandverzekering (6)

e) Mijn reizen (11)

f) Mijn gezondheid (4 nichespelers)

– verzekering gezondheidszorgen

g) Mijn onderneming

– arbeidsongevallen (6 nichespelers)
– cyberrisico’s (6 nichespelers)
– package (5)

h) Innovatie (4 dossiers)

i) Digitale (6 dossiers)

De DECAVI Trofeeën hebben een stevige reputatie in de verzekeringssector opgebouwd. Zij hebben tot doel de beste verzekeringsproducten op basis van verschillende criteria geanalyseerd door de jury te belonen en de transparantie van de markt te verzekeren.

Deze jury werd samengesteld door volgende personen:

Jean-Marc Delporte, Voorzitter van de jury en Erevoorzitter van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

– Patrick Cauwert, CEO Feprabel en Expert verantwoordelijk voor het onderwijs aan de FUCaM (UCL Mons).

Katrien De Cauwer, Partner Actuarial & CFO Consulting, EY.

Laurent Feiner, Journalist, CEO Decavi.

Philippe Hemmeryckx, Lid van de Raad van Bestuur FVF (Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen).

Sandra Lodewijckx, Partner, Lydian.

– Lievin Villance, docent aan de Hogeschool Francisco Ferrer (Cooremans Instituut) en Coordinator van de Afdeling verzekering.

– Britt Weyts, Professor aan de Universiteit van Antwerpen.

Dit evenement werd gerealiseerd met de steun van Assuralia, en mocht eveneens op de medewerking rekenen van verschillende partners uit de branche, namelijk, Axis, Comarch, EY, Lydian en WIS. 

Dit initiatief, dat uiteraard de wedijver tussen de verzekeraars opwekt, legt vooral de nadruk op het innovatieve en creatieve aspect van de producten (raadpleeg de site www.decavi.be voor meer inlichtingen in verband met de criteria die worden gehanteerd).

Verzekeringen: in het positief daglicht

Het verzekeringsvak moet op communicatie berusten. De DECAVI Verzekeringstrofeeën worden geapprecieerd omdat ze toelaten op een positieve manier te communiceren over een sector die te veel in termen van problemen spreekt (door het accent te leggen op schadegevallen) en te weinig in termen van oplossingen. Terwijl de verzekeraars oplossingen bieden voor alle burgers! Op dat vlak, ervaren wij de wil binnen de sector om meer acties in verband met preventie te ontwikkelen en het accent te leggen op de digitale verzekering.

De trofeeën zetten de producten en oplossingen in het licht ten voordele van de consumenten die ze hebben onderschreven, maar ook van de interne afdelingen van de verzekeraars die ze hebben bedacht en van hun distributiekanalen. Zoals u ziet, zijn het niet alleen de laureaten die als winnaars uit de bus komen. De trofeeën laten eveneens toe om op de evolutie van de markt te anticiperen. Daarom is het mogelijk om dankzij de categorie ‘Innovatie’ (die het vernieuwende karakter van een dienst of product bestudeert) veelbelovende initiatieven voor de markt te ontdekken.

Deze trofeeën belonen uiteraard de laureaten, maar helpen ook de verzekerde om een keuze te maken in functie van een specifiek profiel. De winnende producten hebben steeds interessante kenmerken. Ook al is het wat verzekeringen betreft mogelijk dat een bepaald product goed bij een bepaald type klant past en toch niet als de beste keuze voor iedereen kan worden beschouwd. Bij verzekeringsadvies is het dikwijls het profiel van de verzekerde dat het te onderschrijven contract bepaalt. Maar de winnende producten kunnen in elk geval dienen als een aanzet tot reflectie.

De laureaten

Het is duidelijk dat de verzekeringen de verbruikers voor elk van hun behoeften begeleiden, en dit op elke stap van hun leven. Vandaar het idee om de laureaten per categorie van behoeften te vermelden. We vermelden per categorie de winnaars met het beloonde product.

Elk product wordt in bijlage in meer detail beschreven.

MIJN MOBILITEIT

Auto (BA en Omnium) verzekering : AXA Belgium – Comfort Auto

Verzekering Rechtsbijstand Auto : Arces / Groep P&V – Rechtsbijstand Auto Artikel 1

Motorverzekering : P&V Groep (P&V Verzekeringen & Vivium) – Motorverzekering

Fietsverzekering : Belfius Insurance – Fietsverzekering

MIJN WONING

Brandverzekering (Multirisico Woning – eenvoudige risico’s) : AG – Top Woning

Brandverzekering (voor huurders) : Ethias – Huurdersverzekering

Brandverzekering (mede-eigenaars) : I.B.I.S. Insurance – COCOON of I.B.I.S.

MIJN VERANTWOORDELIJKHEID

Verzekering BA Privéleven : Ethias – Ethias Familiale

MIJN RECHTEN 

Fiscale rechtsbijstandverzekering: AG – Providis Globale Rechtsbijstand

MIJN ONDERNEMING 

VerzekeringArbeidsongevallen:
Ethias Arbeidsongevallenverzekering

Package KMO : AG – Modulis Easy

Cyberrisk : Hiscox – CyberClear by Hiscox

MIJN GEZONDHEID

Verzekering Gezondheidszorgen : DKV Belgium – DKV Hospi Flexi

MIJN REIZEN

Reisverzekering en bijstand : Allianz Assistance – ROYAL Service reis- en bijstands- en multirisks verzekering

INNOVATIE

        Allianz Benelux – Risico- en verzekeringsscan

DIGITALE

AXA Belgium – Digital with the broker

PREVENTIE

AG

MAATSCHAPPELIJKE INZET   

AG

BESTE PUBLICITEITSCAMPAGNE

a) ARAG (“Online problemen ? Zorg dat je verzekerd bent !”).
b)  Brocom (“Tijden veranderen”)

TROFEE VAN DE MAKELAARS

AG

BIJLAGE

 • MIJN MOBILITEIT

BA Auto & Materiële schade auto – Omnium

AXA Belgium (Comfort Auto)

Voor het 5de  jaar op rij wint AXA de Decavi-trofee voor de beste Burgerlijke Aansprakelijkheids- (BA) en Omniumverzekering. De BA-autoverzekering van AXA omvat alle nodige basisdekkingen maar ook net dat ietsje meer met:

– ‘Eerste hulp bij ongevallen’ met onder andere de tussenkomst van een bijstandsverlener ter plaatse, het online bestellen en opvolgen van een takeldienst, een slepingsdienst en, als optie, één en dezelfde vervangwagen voor max. 30 dagen;

– ‘Euro+’ die bij een ongeval in West-Europa het grootste deel van de verschuldigde bedragen voorschiet en tevens een aanvullende vergoeding betaalt voor schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels, zodat de verzekerde een vergoeding ontvangt die vergelijkbaar is met de vergoeding die hij in België zou hebben ontvangen als het ongeval zich daar had voorgedaan;

– de ’BOB-waarborg’ die zorgt voor een vergoeding bij een door een Bob-bestuurder veroorzaakt ongeval. Voor de materiële schade aan het verzekerde voertuig én de letsels van de Bob;

– het ‘Joker for you’-voordeel dat, als het wordt toegekend, voorkomt dat de premie stijgt als gevolg van een schadegeval in fout.

De autoverzekering van AXA en meer bepaald de Omnium, houdt rekening met het gebruik, de waarde en leeftijd van het voertuig. Nieuw of tweedehands, weinig of elektrisch rijden … de Omniumformules bieden daarom bescherming op maat. Verzekerden kunnen zelfs bepaalde aspecten van hun Omnium personaliseren, zoals de duur van de degressiviteit (het moment waarop de waarde van het voertuig begint af te nemen) of de vrijstelling (het bedrag dat verzekerde zelf nog moet betalen na de tussenkomst van de verzekeraar).

Bovendien is de autoverzekering van AXA ook afgestemd op de behoeften van elektrische voertuigen. Zo zijn klanten die kiezen voor duurzame mobiliteit en een (Mini-)Omnium hebben afgesloten, verzekerd voor de oplaadkabels. In Rechtsbijstand Full, indien afgesloten, voor de verdediging van hun belangen voor een schadegeval met betrekking tot de goedgekeurde installatie of herstelling van een oplaadpunt op de hoofdverblijfplaats. En indien Omni-Assistance werd afgesloten, geniet de verzekerde de nodige bijstand als hij een lege batterij heeft (met eventuele sleping naar het dichtstbijzijnde laadpunt, garage of naar zijn hoofdverblijfplaats).

Met zijn talrijke diensten en dekkingen biedt Comfort Auto een personaliseerbare en moduleerbare Autoverzekering die rekening houdt met de behoeften van de verzekerden. En dankzij een sterke online aanwezigheid combineert AXA digitaal gemak met het deskundige advies van een makelaar. Klanten kunnen niet alleen hun Autoverzekering online afsluiten, maar ook hun schadegevallen digitaal aangeven en opvolgen waardoor ze een transparant en volledig overzicht krijgen van hun contracten en lopende dossiers.

https://www.axa.be/ab/NL/particulieren/verzekeringen/auto/Pages/default.aspx

Verzekering Rechtsbijstand Auto

Arces – Groep P&V – (Rechtsbijstand Auto Artikel l)

Al voor het elfde opeenvolgende jaar is Arces laureaat met haar rechtsbijstandsverzekering Artikel 1. Wat de formule van Arces typeert, is het unieke ‘beste van de markt’- principe dat in artikel 1 van de algemene voorwaarden wordt verwoord. Hierdoor biedt Arces haar verzekerden de beste rechtsbijstandsverzekering auto aan. Stelt een andere verzekeraar op de Belgische markt bij een schadegeval toch betere voorwaarden voor, dan past Arces zich aan en biedt ze dezelfde condities.

Deze exclusieve clausule is van toepassing op alle waarborgen in de algemene voorwaarden, inbegrepen de verzekerde bedragen, die al tot de hoogste op de markt behoren. https://www.arces.be/nl/rechtsbijstandsproducten/rechtsbijstand-auto-artikel-1-arces

Motorverzekering

P&V Groep (Vivium Motor/P&V Motor)

Het aanbod Motor van de P&V Groep (P&V en Vivium) kenmerkt zich door een uitgebreide dekking, aangepast aan de motor en de levensstijl van de eigenaar, maar ook door duidelijke garanties zonder verrassingen. Deze formule biedt dekking voor burgerlijke aansprakelijkheid met Bob-garantie (tot 25.000 EUR) en een allesomvattende dekking tegen natuurgeweld en dieren, brand, diefstal en materiële schade, waarbij de verzekeringnemer zijn vrijstelling kan personaliseren.

De verzekerde geniet eveneens een uitgebreide bijstand bij ongeval, pech en zelfs diefstal, waarbij ook een vervangwagen ter beschikking wordt gesteld. Wat de bescherming van de motorrijder betreft, kan de verzekerde volgende waarborgen onderschrijven: dekking van de medische kosten, de tijdelijke of blijvende invaliditeit of het overlijden. En om helemaal compleet te zijn, kan hij ook zijn uitrusting verzekeren (helm, airbag of beschermende elementen, handschoenen, beschermende jas, pak, laarzen, enz.). Ten slotte is ook de rechtsbescherming in de waarborgen inbegrepen, met een maximum tussenkomst van 125.000 euro per schadegeval (burgerlijke en strafrechtelijke verdediging, enz.).

De P&V Groep wil een pionier zijn op het vlak van preventie. Daarom krijgen alle verzekerde klanten toegang tot de premiumversie van de Liberty Rider-app. P&V Groep is de enige verzekeraar die dit voordeel aanbiedt voor de volledige duur van het contract.  De belangrijkste functies van de Liberty Rider-applicatie zijn ecall met val- en ongevalsdetectie, automatische verzending van spoeddienst, GPS met waarschuwing bij het naderen van potentieel gevaarlijke plaatsen en het verzenden van sms met realtime routetracking om geliefden gerust te stellen, wat het al mogelijk heeft gemaakt om 3,5 miljoen kilometer te beveiligen, 139 ongevallen te detecteren en hulp te sturen naar 19 motorrijders.  Met de applicatie kunt u ook bijstand inroepen met geolocatie, toegang krijgen tot roadbooks of het onderhoud van uw motorfiets volgen.

https://www.vivium.be/particulier/motorverzekering

Motorverzekering | P&V Verzekeringen (pv.be)

Fietsverzekering

Belfius Insurance (Fietsverzekering)

De fietsverzekering van Belfius Insurance dekt alle soorten fietsen: stadsfietsen, elektrische fietsen, speedpedelecs, racefietsen, mountainbikes, gemotoriseerde voortbewegingstoestellen. De aangeboden waarborgen zijn diefstal (wereldwijd), materiële schade (wereldwijd) en bijstand (tot 3 interventies per jaar).

De sterke punten van het product zijn onder andere de volgende

– geen degressiviteit van de waarde gedurende 24 maanden: gedurende de 2 jaar na de aankoop, wordt de verzekerde vergoed tot de totale waarde van zijn fiets;

– geen vrijstelling voor elektrische fietsen, speed pedelecs en gemotoriseerde voortbewegingstoestellen voortbewegingstoestellen in geval van diefstal of totaal verlies;

– dekking ook mogelijk voor rechtspersonen en dus voor beroepsgebruik;

– dekking van alle accessoires (verwijderbaar, maar ook niet-verwijderbaar). Hieronder vallen bijvoorbeeld bagagedragers, kinderdraagzakken, fietstassen en -manden, meters, GPS- en andere navigatiesystemen en fietskarren.

– terugbetaling van het slot in geval van volledige diefstal wanneer de fiets met het slot was beveiligd;

– bijstand verleend in geografisch Europa, in geval van mechanische problemen, accuproblemen (inclusief lege accu), defecte koplamp, ongeval, vandalisme, lekke band, geblokkeerd slot, verlies van fietssleutels, diefstal of poging tot diefstal, psychologische bijstand).

https://www.belfius.be/retail/nl/producten/verzekeringen/voertuig/fietsverzekering/index.aspx

 • MIJN WONING

Brandverzekering Multirisico Woning (eenvoudige risico’s)

AG (Top Woning)

Top Woning biedt een volledige oplossing op maat voor de verzekering van de woning. Ze geldt als referentie op de markt omdat ze haar verzekerden gemoedsrust garandeert op vele vlakken. Met deze brandverzekering kiest de verzekerde voor heel uitgebreide waarborgen volgens het principe “Alles is gewaarborgd behalve…”. Alle schade die binnen de omvang van de waarborg van het contract valt, is verzekerd met uitzondering van enkele duidelijk omschreven gevallen.

Top Woning wordt voortdurend aangepast aan maatschappelijke, technische en wettelijke veranderingen. Zo is de verzekering uitgebreid met bijvoorbeeld:

– de verzekering van de deeleconomie-activiteiten van de verzekerde: als huurder of verhuurder, ongeacht of de activiteiten gratis of betalend zijn of ze met of zonder deelplatform plaatsvinden;

– de verzekering van de medehuurders die in het huurcontract van de verzekeringnemer zijn opgenomen;

– de verzekering van laadpunten voor elektrische en plug-in hybride voertuigen, evenals thuisbatterijen;

– de verzekering van de kosten die voortvloeien uit de nieuwe verplichte bouwnormen;

– de betaling van redelijke kosten van bewaring en een redelijke beloning aan de vinder van een verzekerd gestolen voorwerp, enz.

Bovendien kunnen verzekerden kiezen voor Pack Woning & Assist+ en Pack Diefstal+ die hen nog ruimere waarborgen bieden, bijstand garanderen buiten een schadegeval om en de vrijstelling afschaffen wanneer de schade meer dan 1.274,26 EUR (Abex 906) bedraagt. Vele packs spelen in op specifieke behoeften, zoals Pack Tuin en Pack Zwembad (waarvan de dekkingen recent nog uitgebreid werden), Pack Verhuurder, Pack Huurder en Pack Ik bouw, Ik verbouw.

Elke verzekerde geniet bij schadegeval:

– bijstand 24/7;

– een voorschot van 15.478,36 EUR (Abex 906) voor dringende uitgaven;

– de meest recente en bijgewerkte algemene voorwaarden: geen verrassingen of verschillende versies van contracten bij schade;

– een performante schaderegeling:

a) het schadebedrag wordt snel vastgesteld dankzij een video-expertise op afstand indien mogelijk;

b) de verzekerde kan kiezen de herstelling zelf uit te voeren of op zich te nemen, of de herstelling niet onmiddellijk uit te voeren: in alle gevallen geniet hij een volledige schadevergoeding (met aftrek van de vrijstelling);

c) in bepaalde gevallen wordt ook herstelling in natura aan de verzekerde aangeboden: de verzekeraar organiseert de herstelling en de verzekerde hoeft niets te betalen, terwijl die een garantie van 6 maanden op de herstelling geniet;

– vergoeding van bepaalde kosten ook zonder schadegeval, zoals slotenmakerskosten bij verlies van sleutels of kosten voor de opsporing en herstelling van gaslekken.

https://www.aginsurance.be/Retail/nl/woning/Paginas/brandverzekering-prijs-simulatie-new.aspx

Brandverzekering voor huurders

Ethias (Huurdersverzekering)

Ethias stelt een Huurdersverzekering voor die zich richt tot huurders van een huis of appartement waarvan de huurprijs lager is dan 1.709 EUR per maand. De premie is vrij bescheiden: vanaf 16,47 EUR per maand voor de huurdersaansprakelijkheid, inhoud en rechtsbijstand.

Deze verzekering is op maat van huurders omdat de huurdersaansprakelijkheid en inhoud van hun woning volledig verzekerd zijn bij schade zoals brand, storm, waterschade of glasbreuk (zonder vrijstelling indien het bedrag van de schade hoger is dan 309 EUR). Als optie kan diefstal & vandalisme tot 100% van de inboedel verzekerd worden. 24 op 24 u bijstand in geval van schade is inbegrepen.

Ethias vergoedt eveneens de wederverhuringsvergoeding. Indien de huurder of zijn/haar partner zich genoodzaakt ziet om het huurcontract op te zeggen bij een overlijden, ontslag, echtscheiding of het einde van het wettelijk samenwonen, betaalt Ethias het bedrag terug dat de huurder aan de verhuurder verschuldigd is tijdens de eerste 3 jaren van zijn huurcontract (tot 3x het huurbedrag, met een maximum van 5.127 EUR).

Op minder dan 1 minuut kan deze verzekering online onderschreven worden: www.ethias.be.

https://www.ethias.be/part/nl/brandverzekering-huurder.html?amc_icid=ethias_nl_homepage_btn-product_product-tenant

Voor jongeren tot 30 jaar hebben we het Ethias Starter Pack. Hiermee sla je twee vliegen in één klap want deze formule is de gedroomde combinatie van een huurdersverzekering met een familiale verzekering en dit aan een voordelige prijs : je krijgt 4 maanden gratis op de Huurdersverzekering gedurende het eerste jaar en -10 EUR op de familiale verzekering.

Brandverzekering (mede-eigenaars)

I.B.I.S. Insurance (gevolmachtige onderschrijver ) – COCOON OF I.B.I.S.

Voorgesteld door het onderschrijvingsagentschap I.B.I.S. Insurance, is het product COCOON OF I.B.I.S. een polis “alle risico’s behalve”, wat wil zeggen dat alles wat niet uitgesloten is, gedekt is. Zeer beperkte lijst van uitsluitingen. De partner maatschappijen van I.B.I.S. Insurance zijn: Axa Belgium, Federale Verzekering, P&V Verzekeringen en Monceau Verzekeringen.

Aanwezigheid van twee mede-eigenaars is voldoende, zonder verplichting van een minimum aantal verdiepingen of minimum kapitaal.

Enkele pluspunten van het product COCOON OF I.B.I.S. zijn :

 • een uitgebreide definitie van het verzekerde gebouw met inbegrip van de bij- en nevengebouwen, de stoepen, zwembaden, signalisaties, koeren en omheinigen;
 • de bewijslast ligt bij I.B.I.S. Insurance en niet bij de klant;
 • een dekking storm zonder minimale limiet van de windsnelheid;
 • uitgebreide waarborgen in waterschade;
 • dekking van maximum 3 garages die gelegen zijn op een ander adres dan deze van het risico;
 • dekking voor de schade tengevolge van vandalisme, grafiti, tags of kwaadwillig opzet;
 • dekking van indirecte verliezen zonder bijpremie;
 • dekking van de inboedel van de mede-eigendom;
 • dekking BA gebouw en BA lift;
 • afstand van verhaal tegen mede-eigenaars, de huurders en andere gebruikers;
 • vergoeding voor de bijkomende kosten van de syndicus en/of de raad van de mede-eigendom;
 • specifieke rechtsbijstand voor “COCOON OF I.B.I.S.;
 • dekking voor alles wat domotica betreft, inbegrepen in de verzekerde kapitalen;
 • overlijdens- en begrafeniskosten : 4.480 EUR per slachtoffer met een maximum van 89.592 EUR per schadegeval;
 • dekking van de zonnepanelen;
 • bij uitbreiding, studentenverblijf gedekt overal in de EU;
 • uitstekende kwaliteitsverhouding van de waarborgen en de prijs;
 • bijstand dag en nacht, 7/7 met I.B.I.S. Emergency in geval van schade;
 • snelle en kosteloze expertise van de gebouwen.

Meer informatie over het product “COCOON OF I.B.I.S.” is beschikbaar via de website: www.ibis-insurance.be

https://ibis-insurance-web.be/nl/cocoon-of-ibis/

Exclusieve distributie van het product COCOON OF I.B.I.S. via het kanaal van onze professionele en bekwame verzekeringsmakelaars.

 • MIJN VERANTWOORDELIJKHEID

Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid Privéleven

Ethias (Ethias Familiale)

Ethias behaalt de zege met haar contract Ethias Familiale : dit contract biedt, in vergelijking met zijn concurrenten, zeer uitgebreide waarborgen (lichamelijke schade, materiële schade, rechtsbijstand, onvermogen van derden, enz.) aan een erg concurrentiële prijs. Daarbovenop kunnen we nog de zeer ruime definitie van ‘verzekerde’ (alle leden van het gezin zijn overal ter wereld verzekerd) en het beperkte verhaal tot 10.000 EUR (niet geïndexeerd) tegen de minderjarige in geval van opzettelijke daad, toevoegen.

Alle voortbewegingstoestellen voor de zachte weggebruiker zoals fietsen, elektrische fietsen (met of zonder trapondersteuning), segways, monowheels, hoverboards, elektrische steps, elektrische rolstoelen zijn verzekerd via de familiale verzekering. Voor autonome gemotoriseerde voortbewegingstoestellen geldt een snelheidsbeperking tot 25km/u…

https://www.ethias.be/part/nl/familiale-verzekering.html?amc_icid=ethias_nl_homepage_btn-product_product-family

 • MIJN RECHTEN

Fiscale rechtsbijstandverzekering  

AG (Providis Globale Rechtsbijstand)

Gerechtelijke procedures worden steeds duurder. Tegelijk neemt het aantal geschillen sterk toe, mede door de opkomst van e-commerce en deeleconomieën zoals autodelen of huurplatformen (bv. Airbnb). Een goede rechtsbijstandsverzekering is daarom geen overbodige luxe. Providis Globale Rechtsbijstand van AG verdedigt de rechten van de verzekerde en die van zijn gezin in maar liefst 10 juridische domeinen. Bovendien kan de verzekerde een deel van de premies in mindering brengen in zijn belastingaangifte.

Als de klant een Providis Globale Rechtsbijstand afsluit, kan die uit 2 formules kiezen:

a) Classic: de basisformule die al ruime tussenkomsten biedt tot wel 100.000 euro. Dat is tot 7 keer meer dan wat de wet voorschrijft. De wachttijden zijn dan weer korter dan wettelijk voorzien. Ook de drempelbedragen – dat zijn de minimumbedragen die gelden alvorens Providis de kosten vergoedt – zijn laag, waardoor de verzekerde al snel op zijn verzekering kan rekenen wanneer dat nodig is.

b)  Excellence: voor enkele euro’s extra per maand zijn de waarborggrenzen dubbel zo hoog als in de Classic-formule en worden de wachttijden, net als de drempelbedragen, gehalveerd.

Een verzekerde kan ook de rechtsbijstand in verband met zijn mobiliteit integreren als optie in zijn contract, en dit aangepast aan zijn persoonlijke situatie: als eigenaar van één of meer motorvoertuigen, of enkel als bestuurder indien het voertuig iemand anders toebehoort.

https://www.providis.be/nl/Paginas/default.aspx

 • MIJN REIZEN

Reisverzekering en bijstand

Allianz Assistance (ROYAL Service reis- en bijstands- en multirisks verzekering)

De polis omvat een reeks garanties zoals bijstand aan personen en voertuigen, reisannulering en fietsbijstand (voor de fiets en de persoon in geval van pech of ongeval).  Deze omvatten onder meer:

* Bijstand aan personen:

– onbeperkte noodzakelijke medische kosten;
– onbeperkte repatriëringskosten bij ziekte, ongeval of overlijden;
– verblijfsverlenging of verbetering op medisch voorschrift (ook voor opgelegde quarantaine door Covid-19);
– medische nabehandelingskosten in België tot 6.250 EUR per persoon na een ongeval in het buitenland;
– opsporings- en reddingkosten tot 15.000 EUR per persoon.

* Compensatiereis: wie om dringende gedekte reden zijn reis vroegtijdig moet onderbreken en wordt gerepatrieerd ontvangt een compensatie tot 3.500 EUR per persoon en per dossier en 14.000 EUR per polis en per jaar.

* Annulering: terugbetaling van de annulerings- of wijzigingskosten in geval van een verzekerde reden tot 3.500 EUR per persoon en per dossier en tot 25.000 EUR per polis en per jaar.

* All risk uitbreiding : 25% franchise voor een niet in de algemene voorwaarden opgenomen reden.

* Reisgoed: vergoeding bij diefstal of beschadiging tot 2.500 EUR per persoon.

* Kapitaal reisongevallen: vergoeding tot 12.500 EUR per persoon bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval.

 • MIJN ONDERNEMING

Verzekering Arbeidsongevallen   

 Ethias (Arbeidsongevallenverzekering)

Ethias heeft haar product arbeidsongevallen veel verder uitgebreid dan de door de wetgever gestelde eisen om enerzijds in overeenstemming te zijn met de evolutie van de maatschappij in het algemeen en haar behoeften, maar ook om een verzekering aan te bieden die conform is met haar waarden van humanisme en solidariteit.

Talrijke diensten met betrekking tot de verzekering arbeidsongevallen zijn ontwikkeld ten behoeve van de verzekerden. Onder deze diensten bevinden zich AssurPharma en AssurKiné. AssurPharma maakt een eenvoudige en snelle elektronische verzending van farmaceutische onkostennota’s mogelijk.

Via AssurKiné van zijn kant wordt de derdebetalersregeling toegepast bij kinesisten. In de praktijk betekent dit dat slachtoffers niets hoeven te betalen en dat kinesisten ook niet hoeven lange te wachten op de betaling.

Bovendien, in haar streven naar beschikbaarheid voor haar verzekerden biedt Ethias slachtoffers van een arbeidsongeval via haar Klantenzone Arbeidsongevallen, 24 uur per dag en 7 dagen per week, snelle online toegang tot hun schadedossiers. Het is een volledig online platform voor de opvolging van schadegevallen. Het slachtoffer kan op elk ogenblik documenten versturen en ontvangen en nuttige informatie in verband met de schade verkrijgen. https://www.ethias.be/part/nl/schade/op-het-werk/werkongeval.html

Voor werkgevers stelt Ethias een digitaal platform ter beschikking, dat 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk is, zodat zij de mogelijkheid hebben, hun schaden in te dienen en dossiers op te volgen.

Aan slachtoffers van ernstige ongevallen wordt een specifiek beroepsreïntegratieprogramma aangeboden. Voor de meeste slachtoffers van een arbeidsongeval is de terugkeer naar het werk een natuurlijke of zelfs automatische stap. Maar voor anderen vereist de terugkeer naar het werk ofwel een aanpassing van hun functie ofwel een volledige professionele heroriëntatie. Ethias heeft besloten aan de laatste groep een volledig ondersteuningsprogramma aan te bieden, bestaande uit een beoordeling van de vaardigheden die kunnen leiden tot een opleiding en professionele reïntegratie. Dit programma, uniek in België, wordt uitgevoerd met verschillende partners, specialisten in reïntegratie. Het is gebaseerd op een grondige beoordeling van de vaardigheden en de ontwikkeling van een professioneel project in nauwe samenwerking met het slachtoffer, met als uiteindelijk doel terug te keren naar het werk bij de oorspronkelijke werkgever of elders, als dit onmogelijk blijkt.

Om de ondersteuning aan onze verzekerde slachtoffers van een ongeval verder te verbeteren, zijn o.a. de volgende dekkingsuitbreidingen ontwikkeld:

– organisatie van de repatriëring van het slachtoffer van een arbeidsongeval tijdens dienstreizen in het buitenland en afhankelijk van de ernst van het ongeval. Bij langdurige ziekenhuisopname in het buitenland organiseert en betaalt Ethias de verplaatsing van een gezinslid;

– betaling (en organisatie) van huishoudelijke hulp bij de verzekerde thuis indien de tijdelijke arbeidsongeschiktheid meer dan 31 dagen bedraagt;

– betaling van de kosten van (en organisatie van) opvang van de kinderen van de verzekerde tot 18 jaar, indien de tijdelijke arbeidsongeschiktheid meer dan 31 dagen bedraagt;

– vergoeding van de kosten voor het onderhoud van de tuin (en organisatie van de dienst) van de verzekerde die het slachtoffer is van een arbeidsongeval, indien zijn tijdelijke arbeidsongeschiktheid meer dan 31 dagen bedraagt;

– betaling van thuisbezorging van eerste levensbehoeften en warme maaltijden zolang dat medisch noodzakelijk is;

– organisatie van het vervoer van de verzekerde, die slachtoffer van een arbeidsongeval is, naar de medische verzorging, indien hij zich niet met eigen middelen kan verplaatsen.

Naast deze diensten heeft Ethias geïnvesteerd in de psychosociale risicopreventie in het bijzonder voor mensen die door hun werk verzwakt zijn. De verzekerar biedt 5 psychologische ondersteuningssessies aan om hen uit een moeilijke situatie te helpen, zelfs als er geen ongeval aan is voorafgegaan.

Package KMO

AG (Modulis Easy)

Bij AG kunnen businessklanten al hun beroepsgebonden schadeverzekeringen groeperen in een handig dossier: Modulis Easy. Om de voordelen daarvan te genieten moet de klant in zijn dossier minimaal 2 basisverzekeringen uit 2 verschillende verzekeringsdomeinen groeperen (bijvoorbeeld Auto en Brand).

Enkele voordelen van dit concept:

– Modulis-Bonus: onder bepaalde voorwaarden krijgt de klant jaarlijks 10% van de globale Modulis Easy-premie teruggestort;

– gratis premiespreiding: betaal jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks, of via domiciliëring zelfs maandelijks;

– clausule ‘30 %’ (uniek op de markt) voor Top Handel, Formule BA, Formule 24 en Arbeidsongevallen Forfait: als de klant naast de hoofdactiviteit nog een andere economische activiteit beoefent die maximaal 30 % van de totale jaaromzet uitmaakt, dan is die ook verzekerd;

– 8 specifieke packs met waarborgen eigen aan de activiteit van de klant: Pack Modulis Kapsalon, Pack Modulis Bakker-Banketbakker, Pack Modulis Voedingswinkel, Pack Modulis Restaurant, Pack Modulis Kinesitherapeut, Pack Modulis Tandarts, Pack Modulis Apotheek en Pack Modulis Huisarts;

– gratis schuldinningsdienst: businessklanten krijgen automatisch dit voordeel, een belangrijke troef in de huidige context. AG helpt zijn Modulisklanten om onbetaalde facturen te innen van hun klanten, enz.

De uitbreiding van de dekking voor medische packs en nog meer producten zijn nu geïntegreerd in Modulis Easy.

https://www.aginsurance.be/professionals/nl/modulis/modulis/Paginas/verzekering-modulis.aspx

Verzekering Cyberrisk

Hiscox Belgium (CyberClear by Hiscox) 

CyberClear by Hiscox is een complete cyberbeschermingsoplossing die uw klanten ondersteunt op technisch, juridisch, menselijk en financieel vlak.

Die verzekering verzekert tegen de gevolgen van onder meer hacking, systeeminbraak, verloren gaan of gestolen worden van data of cyber-aanvallen.

Een paar belangrijke kenmerken van deze dekking :

– bijstand door specialisten 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 en dit zonder vrijstelling;

– de polis is bijzonder uitgebreid en er zijn geen sub-limieten voor onder andere randsomware en persoonlijke aansprakelijkheid;

– online fraude is gedekt;

– automatische dekking van de filialen op voorwaarde dat deze over dezelfde bescherming beschikken.

De verzekeraar onderscheidt zich ook op het gebied van preventie:

– Hiscox is de enige verzekeringsmaatschappij in België die de CyberClear Academy aanbiedt, een online opleidingsprogramma dat bedrijven preventief wil helpen door hun personeel op te leiden. De verzekeraar wil bedrijven opleiden om hen te helpen cybercriminaliteit te bestrijden;

– Hiscox heeft ook een cyber calculator ontwikkeld die de mogelijke financiële gevolgen in het ergste geval van cybercriminaliteit inschat en met een paar tips helpt de kwetsbaarheid voor deze aanvallen te beheersen. Het bedrag wordt door de calculator bepaald op basis van de vestigingsplaats van het bedrijf, de omzet en de sector waarin het actief is. Het instrument biedt ook aanvullende informatie over de aard van de cyberrisico’s waaraan het bedrijf in kwestie voornamelijk is blootgesteld. https://www.hiscox.be/nl/cyberclear-hiscox

 • MIJN GEZONDHEID

Verzekering Gezondheidszorgen

       DKV Belgium (DKV Hospi Flexi)

DKV Hospi Flexi maakt deel uit van een gamma hospitalisatieverzekeringen en garandeert een onbeperkte dekking met respect voor het budget van de verzekerde.

Met DKV Hospi Flexi geniet de verzekerde van een onbeperkte terugbetaling van zijn hospitalisatiekosten. Hij/zij wordt wel aangespoord om een verantwoorde kamerkeuze te maken. Als er geopteerd wordt voor een eenpersoonskamer, dan wordt er per ziekenhuisopname een persoonlijke bijdrage in rekening gebracht. Een daghospitalisatie, waarbij de kamer slechts enkele uren bezet wordt, wordt vergoed volgens een tweepersoonskamer en dus volledig terugbetaald. Verder is er onbeperkte dekking van de pre- en posthospitalisatiekosten (30 dagen vóór en 90 dagen na een ziekenhuisopname), en worden de medische kosten van 30 zware ziekten het hele jaar door ook buiten hospitalisatie terugbetaald.

De verzekerde heeft ook vrije keuze van arts en ziekenhuis, en kan rekenen op wereldwijde bijstand en repatriëring dankzij DKV Assistance. Dit alles aan een competitieve premie, die bepaald wordt in functie van de leeftijd van de verzekerde. Met de Medi-Card®, het unieke derdebetalersysteem van DKV, wordt de ziekenhuisfactuur rechtstreeks aan het ziekenhuis betaald.

https://www.dkv.be/nl/particulier/verzekeringen/hospitalisatieverzekering/dkv-hospi-flexi

 • INNOVATIE

Allianz Benelux (Risico- en verzekeringsscan)

Uit onderzoek blijkt dat KMO’s, zelfstandige professionals en vrije beroepen zich bewust zijn van de verzekeringen die zij hebben afgesloten, maar niet altijd weten of deze voldoende zijn om aan hun behoeften en verplichtingen te voldoen.

Daarom heeft Allianz de Riscio- en verzekeringsscan ontworpen, een korte online vragenlijst (2 minuten is genoeg) op allianz.be.

De verzekeringsbehoeften van de klant worden in kaart gebracht en hij krijgt een overzicht van zijn verplichte en aanbevolen verzekeringen, maar ook van bijkomende verzekeringen die de ondernemer, het bedrijf of zijn werknemers gerust stellen.  Vervolgens kan hij de makelaar van zijn keuze aanklikken om advies op maat en een vrijblijvende offerte van hem te ontvangen.

Klant en makelaar ontvangen een gedetailleerd rapport met informatie over de verschillende verzekeringsproducten en preventieadvies, zodat zij samen weloverwogen beslissingen kunnen nemen en hun zakelijke relatie met slechts enkele muisklikken kunnen verbeteren. Het aanbod van de Allianz Risico- en verzekeringsscan is volledig digitaal en stelt de eindklant in staat 24/7 een eerste analyse te maken van de gezondheid van zijn verzekeringsportefeuille.

Een rechtstreekse link met een makelaar maakt een informatief en zelfs productief contact tussen de klant en de makelaar mogelijk. Allianz wil een facilitator zijn in de verzekeringswereld. Door eenvoudige en efficiënte producten en diensten aan te bieden, maar vooral diensten die zowel de makelaars als hun klanten ondersteunen. Met behoud van een hoge mate van objectiviteit in de resultaten die aan de klanten worden doorgegeven, ziet Allianz dit als een kans om zijn imago en de positieve perceptie van zijn producten te versterken.

 • DIGITALE

AXA Belgium (Digital with the broker)

AXA heeft de digitalisering van haar customer journeys (contactpunten tussen verzekeraar en verzekeringnemer op belangrijke momenten in het verzekeringsproces) aanzienlijk versneld. In 2022 worden onder meer de volgende digitale initiatieven gelanceerd

a) Schadegevallen in Auto :

– bijstand: de klant kan digitaal bijstand aanvragen via axa.be of via een telefoongesprek naar AXA Assistance met zijn smartphone. Hij zal worden doorverwezen naar een website waar hij informatie over de pech of het ongeval kan invullen, een sleepwagen kan aanvragen en de route naar de plaats van pechverhelping (in real time) kan volgen;

– verzekering: de klant kan digital een schadegeval aangeven via “eClaims” op axa.be. Deze snelle en eenvoudige tool biedt tal van voordelen: automatische verificatie van de dekking met bevestiging van de tenlasteneming van het schadegeval (indien mogelijk), informatie van de klant over het bedrag van het eventuele eigen risico, online opvolging van de status van het schadegeval, enz.

b) AXA Business Pack biedt “starters” : een volledige online toepassing om op basis van de activiteit verplichte, essentiële of geruststellende verzekeringen te onderschrijven.

c) Arbeidsongevallen : lancering van de online tool voor de aangifte van arbeidsongevallen. Deze tool is sinds juni 2022 toegankelijk via axa.be en laat kleine bedrijven en makelaars toe om via een vereenvoudigde flow een arbeidsongeval aan te geven. Op basis van een logische en vlotte structuur leidt de tool de gebruiker door een reeks duidelijke tips en biedt hij aan het einde van de flow een bevestigingsmail met het dossiernummer van de claim.

d) Gezondheidszorg: parallel met de ontwikkeling van haar ecosysteem voor gezondheidszorg heeft AXA het klantentraject voor de drie belangrijkste functies van haar MyAXA Healthcare platform volledig hernieuwd. Het ingeven van medische kosten en het volgen van vergoedingen zijn aanzienlijk verbeterd wat betreft begeleiding en nauwkeurigheid bij het volgen van declaraties. Dankzij de nieuwe schermen kan de klant met name het bedrag en de datum van de terugbetalingen zien, een duidelijk verband leggen tussen zijn aanvragen en zijn werkelijke terugbetalingen, de details van de terugbetalingen beter begrijpen (wat betaalt AXA, wat betaalt de onderlinge verzekeringsmaatschappij en voor welke verzekeringnemer in het contract). Aanvragen voor ziekenhuisopnames bieden een veel gebruiksvriendelijker traject, waarbij elke stap wordt uitgelegd en via duidelijke advies en infoberichten. Dit om de dienstverlening naar de klant toe nog te verbeteren.

e) AXA heeft een betalingsoplossing ontwikkeld, waarbij de e-mail van de klant en de digitale opt-in (zonder login) worden verzameld: sinds juli 2022 geeft de maatschappij de mogelijkheid om te betalen vanuit hun klantenruimte, hun “onboarding mail’ (zonder login) of hun papieren ontvangstbewijs, via een QR-code (zonder login).

f) Digitale rooster (Brandverzekering voor professionelen): dit instrument, uniek op de verzekeringsmarkt, biedt een driedimensionale weergave van een gebouw op basis van een adres, met de mogelijkheid om er een waardeschatting aan te koppelen. De klant profiteert van een correcte schatting en de makelaar hoeft zich niet langer systematisch te verplaatsen om het risico te beoordelen.

De digitale transformatie bij AXA is altijd gebaseerd geweest op de visie “Digital when possible, Human when it matters”, hand in hand met de makelaar. In alle digitale stromen heeft de klant te allen tijde de keuze om contact op te nemen met zijn makelaar of een beheerder indien nodig.

 • PREVENTIE

AG

’Voorkomen is beter dan genezen’, en daarom is preventie zeer belangrijk voor AG. Dat vertaalt zich enerzijds in de permanente beschikbaarheid van informatie op de eigen kanalen én via de distributiepartners van de verzekeraar, en anderzijds in de specifieke en gerichte partnerschappen en campagnes. Het doel daarvan is mensen bewust te maken van bepaalde risico’s, hen te adviseren, hen bruikbare informatie te verstrekken én hen concreet te laten zien wat zij kunnen doen om ongevallen te voorkomen.

In dat kader blijft verkeersveiligheid voor fietsers een belangrijk thema voor AG. Volgens Belgische statistieken vertegenwoordigen fietsers 19% van de verkeersdoden, dat is de tweede grootste groep na de inzittenden van auto’s. In België worden 7,4 fietsdoden per miljoen inwoners geregistreerd – dat is het hoogste cijfer in West-Europa. In Nederland en Denemarken – twee landen waar fietsers koning zijn – ligt die ratio lager. Daarnaast is 26% van de ziekenhuisopnames onder fietsers gerelateerd aan een schedel- of hersenletsel. 9% heeft letsel aan de nek, het gezicht of een ander deel van het hoofd.

Met die cijfers in het achterhoofd wil AG ouders sensibiliseren om hun kinderen altijd een helm te laten dragen tijdens het fietsen. Om dat initiatief te ondersteunen, lanceerde de verzekeraar AG Safety First, een jaarlijkse wedstrijd voor kinderen tussen 4 en 12 jaar oud, waarbij ze een volledig gepersonaliseerde helm kunnen winnen.

Het uitgangspunt van die wedstrijd is heel eenvoudig: kinderen dragen niet graag een helm omdat het ‘niet cool’, ‘niet mooi’ of ‘niet modieus’ is. Maar AG is ervan overtuigd dat kinderen sneller geneigd zijn een helm te dragen als zij die zelf hebben kunnen bedenken én uitwerken.

De preventiecampagne had bovendien een puur maatschappelijk doel, namelijk sensibilisering. Daarnaast is AG al meer dan 25 jaar partner van Belgian Cycling en ontwikkelde de maatschappij een heel ecosysteem rond fietsen in België met relevante boodschappen om het aantal verkeersongevallen voor fietsers – een zeer populaire sport in België – te verminderen.

 • MAATSCHAPPELIJKE INZET

AG

Als ‘supporter van jouw leven’ neemt AG zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op door zich te concentreren op een aantal belangrijke, actuele thema’s via diverse initiatieven:

– Solidariteit: het solidariteitsprogramma bestaat al sinds 1996 en is in de eerste plaats bedoeld om verenigingen te steunen die projecten organiseren voor kansarme kinderen en adolescenten en die bijdragen aan de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. AG werkt nauw samen met 140 verenigingen en steunt elk jaar 40 van deze verenigingen.

– Maatschappij: onder het motto ‘Samen tegen eenzaamheid’ lanceerde AG in 2020 het digitale platform ‘www.allentegeneenzaamheid.be’. De website brengt hulpbehoevenden, vrijwilligers en organisaties die actief zijn in dit domein samen en biedt tal van tips rond dit maatschappelijk probleem. AG biedt ook een gratis lespakket aan waarmee leerkrachten en leerlingen het probleem van eenzaamheid bij jonge mensen bespreekbaar kunnen maken. In 2022 heeft AG het probleem terug onder de aandacht gebracht via een frisse mediacampagne, o.a. via TikTok.

– Duurzaamheid: binnenkort lanceert AG een ‘duurzaamheidsplatform voor makelaars’. Via dat platform zullen makelaars verschillende initiatieven kunnen nemen om hun ecologische voetafdruk te verminderen. Zo wil AG zijn makelaars helpen, begeleiden en motiveren om nu actie te ondernemen voor een betere toekomst.

– Mobiliteit: samen met Touring, Optimile en Homeras biedt AG een compleet aanbod om de transitie naar elektrische mobiliteit makkelijker te maken en de koudwatervrees voor elektrisch rijden weg te nemen: een pakket met installatie van een laadpaal door Homeras, een laadpas door Optimile, bijstand onderweg via Touring (bv. met booster charger om een wagen snel op te laden na platte batterij) en uiteraard een aangepaste verzekering met volledige dekking van de laadpaal.

·  PUBLICITEITSCAMPAGNE

a) ARAG Belgium (Online problemen ? Zorg dat je verzekerd bent!).

In de eerste zes maanden van 2022 zijn er bijna 50.087 cybermisdrijven geteld. Tussen 2012 en 2021 is het aantal cybermisdrijven bijna verdriedubbeld: dat blijkt uit criminaliteitsstatistieken van de federale politie. De vaakst voorkomende feiten zijn informaticabedrog (23.858 feiten) en internetfraude (19.489). Ook de partner van ARAG, Child Focus, heeft een campagne op poten gezet, waarbij vrijwilligers in Belgische scholen laagdrempelige cursussen aan 11- en 12-jarigen geven over de gevaren die kunnen komen kijken bij internetgebruik. Ook zij zien immers een groei in de cijfers rond probleemsituaties zoals grensoverschrijdende sexting en grooming. ARAG nam voor het tweede jaar op rij deel aan deze campagne.

Om het Belgische publiek bewust maken van deze belangrijke kwestie (“Online veiligheid en bescherming”) heeft ARAG haar product Web@ctive gelinkt aan een origineel communicatieconcept. De verzekeraar ARAG koos voor dieren als hoofdrolspelers in de campagne: dit geeft een luchtigheid aan de boodschap zonder die te verzwakken. Bovendien werkt ARAG op deze manier aan het concept rechtsbijstand buiten de in België gekende sfeer van het verkeer (het grote merendeel van de Belgen denkt enkel aan verkeersproblemen bij het woord rechtsbijstandverzekering).

Aangezien het product enkel online problemen betreft, heeft ARAG uitsluitend gekozen voor digitale media, met een focus op Youtube advertising, Google, Instagram en Facebook.

b) Brocom (“Tijden veranderen”)

Brocom brengt 2.300 makelaars, de 2 makelaarsfederaties en 17 verzekeringsmaatschappijen samen om de makelaardij te bevorderen en haar positie op de verzekeringsmarkt te verstevigen.

De kernboodschap van deze communicatie was dat de makelaar zich aanpast aan veranderende tijden. Brocom testte 3 concepten met particulieren en professionals. Dit concept had de meeste aantrekkingskracht en potentieel bij het publiek: “Mijn leven of mijn gedrag verandert”: of het nu gaat om mobiliteit (auto, motor, fietsverzekering, enz.), gezondheid, woning, vermogen, enz.

We baseren ons op de veranderingen in de maatschappij. En dus stelt de klant zich de vraag: “Ben ik goed verzekerd?”. De campagne suggereert dat men dit moet checken bij de makelaar, aangezien dit zijn vak is. Het benadrukt de deskundigheid en toegankelijkheid van de makelaar, met als doel een “makelaarsreflex” te creëren voor alle vragen over verzekeringen. De piste van “de wereld die verandert/mijn leven dat verandert” leek de meest veelbelovende piste te zijn voor een boodschap rond de specifieke adviserende rol van de makelaar.

· TROFEE VAN DE MAKELAARS

AG

Deze award werd niet door de jury toegekend, maar wel door FVF (Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen) en Feprabel (Fédération des Courtiers en assurances et Intermédiaires financiers de Belgique) op basis van een enquête bij hun leden.

De makelaars beoordeelden de verzekeringsmaatschappijen over tal van indicatoren en parameters zoals de kwaliteit, de product- en dienstinnovatie (bv. auto en brand), de beschikbaarheid van de medewerkers, de ontvangst- en responstijd, de efficiëntie bij het beheer van schadegevallen, het gebruiksgemak en de doeltreffendheid  van de IT-toepassingen voor de verzekeringsmakelaar, de kwaliteit van de uitgegeven verzekeringsstukken, de communicatie naar de klanten toe, en in het bijzonder het respect voor de verzekeringsmakelaar.

Frédéric Van Dieren, commercieel directeur: “AG blijft zichzelf bewijzen door zijn innovatie en kwaliteit, en blijft jaar na jaar de favoriete partner van onafhankelijke verzekeringsmakelaars. Onder het motto ‘Supporter van de makelaar’ ondersteunt AG haar makelaars en hun team dan ook proactief in hun rol als adviseur en expert. Onze medewerkers blijven zich meer dan ooit inzetten om een kwaliteitsservice te bieden voor zowel de makelaar als de eindklant. Wij geloven rotsvast in het motto van onze laatste Roadshow: Move Forward. Door een sterke commerciële dynamiek samen met de makelaars gaan voor groei en hun marktpositie versterken.  Ik bedank de makelaars voor hun vertrouwen en engagement!”

***********

Voor meer informatie over de laureaten gelieve contact op te nemen met:                  

DECAVI, Laurent FEINER, Duizend Meterlaan 84, 1150 Brussel (Sint-Pieters Woluwe) (New)Tel :  00 32 495/51.43.30,
E-mail : laurent.feiner@decavi.be; www.decavi.be

Voor meer informatie over dit evenement, gelieve contact op te nemen met:AIMES & CO, Muriel STORRER, Drève de la Meute 5, 1410 WaterlooTel:+32(0)2/354.93.81,
E-mail: muriel.storrer@aimesco.net

Trends Axis group La Libre EY WIS COMARCH Kanaal Z Lydian