DE DECAVI NIET-LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2015

Persbericht

DE DECAVI NIET-LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2015

decavi-sponsors-2015-NV-medium-NL

En de winnaars van 2015 zijn…

Op 29 april had de 11de editie plaats van de uitreiking van de DECAVI Niet-levensverzekeringstrofeeën, georganiseerd door Laurent Feiner en Muriel Storrer, in aanwezigheid van Philippe Colle, gedelegeerd bestuurder van Assuralia: de verzekeringsmaatschappijen werden voor hun verzekeringskenmerken of hun vernieuwing beloond, in verschillende categorieën.

De jury heeft per categorie de meest representatieve spelers geanalyseerd; alles bij elkaar werd zo bijna 80 % van het totale premie-incasso per categorie doorgelicht.

De DECAVI Trofeeën hebben een stevige reputatie in de verzekeringssector opgebouwd. Zij hebben tot doel,

verschillende verzekeringsproducten die aan de jury voorgesteld worden te belonen en de transparantie van de markt te verzekeren.

Deze jury werd samengesteld door volgende personen:

– Francis Vaguener, Voorzitter van de jury, Directeur, Towers Watson, en Hoogleraar ICHEC.

Vincent Callewaert, Advocaat (Estienne & Callewaert) en hoogleraar aan de UCL.

– Patrick Cauwert, CEO Feprabel en Expert verantwoordelijk voor het onderwijs aan de FUCaM (UCL Mons).

Laurent Feiner, Journalist, Gedelegeerd bestuurder Decavi.

– François Ghorain, Manager, PwC.

– Yves Thiery, Advocaat (Curia) en wetenschappelijk medewerker aan de KUL.

– Britt Weyts, Professor aan de Universiteit van Antwerpen.

Dit evenement werd gerealiseerd met de steun van Assuralia, en mocht eveneens op de medewerking rekenen van verschillende partners uit de branche, namelijk, Axis, Guidewire, DEKRA, PwC, Mercedes Benz en Scor Global P&C .

Dit initiatief, dat uiteraard de wedijver tussen de verzekeraars opwekt, legt vooral de nadruk op het innovatieve en creatieve aspect van de producten (raadpleeg de site www.decavi.be voor meer inlichtingen in verband met de criteria die worden gehanteerd).

Verzekeringen: in het positief daglicht

Het verzekeringsvak moet op communicatie berusten. De DECAVI Verzekeringstrofeeën worden geapprecieerd omdat ze toelaten op een positieve manier te communiceren over een sector die te veel in termen van problemen spreekt (door het accent te leggen op schadegevallen) en te weinig in termen van oplossingen. Terwijl de verzekeraars oplossingen bieden voor alle burgers! Op dat vlak, ervaren wij de wil binnen de sector om meer acties in verband met preventie te ontwikkelen en het accent te leggen op de digitale verzekering.

De trofeeën zetten de producten en oplossingen in het licht ten voordele van de consumenten die ze hebben onderschreven, maar ook van de interne afdelingen van de verzekeraars die ze hebben bedacht en van hun distributiekanalen. Zoals u ziet, zijn het niet alleen de laureaten die als winnaars uit de bus komen.

De trofeeën laten eveneens toe om op de evolutie van de markt te anticiperen. Daarom is het mogelijk om dankzij de categorie ‘Innovatie’ (die het vernieuwende karakter van een dienst of product bestudeert) veelbelovende initiatieven voor de markt te ontdekken.

Deze trofeeën belonen uiteraard de laureaten, maar helpen ook de verzekerde om een keuze te maken in functie van een specifiek profiel.

De winnende producten hebben steeds interessante kenmerken. Ook al is het wat verzekeringen betreft mogelijk dat een bepaald product goed bij een bepaald type klant past en toch niet als de beste keuze voor iedereen kan worden beschouwd. Bij verzekeringsadvies is het dikwijls het profiel van de verzekerde dat het te onderschrijven contract bepaalt. Maar de winnende producten kunnen in elk geval dienen als een aanzet tot reflectie.

 

De Laureaten

Het is duidelijk dat de verzekeringen de verbruikers voor elk van hun behoeften begeleiden, en dit op elke stap van hun leven. Vandaar het idee om de laureaten per categorie van behoeften te vermelden. We vermelden per categorie de winnaars met het beloonde product.

 

  • MIJN WAGEN 

BA Auto

Ethias (Ethias Young Drivers)

Naast de vele positieve eigenschappen (gratis assistance inbegrepen, BOB waarborg, het verkrijgen van een joker, waarborg dat het contract niet wordt beëindigd op basis van leeftijd…) biedt BA Auto van Ethias een innovatief en uniek concept, Ethias Young Drivers. Het doel is jonge bestuurders de kans te geven hun eigen verzekering af te sluiten, in plaats van zich te verstoppen achter de verzekering van de ouders, maar ook ze te helpen om hun bonus-malus sneller te verminderen.

Na een jaar zonder ongeval in fout bij Ethias, biedt de Young Drivers Bonus een daling van niet één, maar twee graden op de bonus-malusschaal en dat voor maximaal twee opeenvolgende jaren. Dit voordeel wordt toegekend zolang de verzekerde rijdt zonder een ongeval in fout te begaan en laat toe om de verzekeringspremie op een snelle manier te doen dalen. Het is een effectieve en innovatieve tool om jonge bestuurders ertoe aan te zetten hun verantwoordelijkheid te nemen.

Ethias stelt ook alles in het werk voor de veiligheid van jongeren op de baan: tips en goede raad zijn terug te vinden op de website www.ethias.be/young en ook de mobiele “Young Drivers” app staat ter beschikking van jonge bestuurders om hen te helpen verantwoord en voorzichtig te rijden. En om hen aan te moedigen, zijn hier ook talloze prijzen aan verbonden.

Met de Young Drivers Bonus geeft Ethias verantwoordelijkheid aan de jonge bestuurders en het brengt een concrete en innoverende oplossing voor een groot sociaal probleem.

 

Verzekering Materiële schade auto

Fidea (Omniumverzekering met Aankoopprijsgarantie)

Zoals vorig jaar gaat de trofee in deze categorie naar Fidea. Tot 30 maanden na aankoop van zijn voertuig garandeert Fidea de klant de terugbetaling van zijn aankoopprijs, zijnde het factuurbedrag (inclusief BTW). De formule geldt zelfs voor een tweedehandswagen die op de datum van aankoop nog geen 3 jaar oud is.

Met de optie 10 % extra vergoeding, krijgt de klant zelfs 110 % van zijn factuurbedrag terugbetaald bij een totaal verlies. Fidea maakt de keuze voor vaste franchises (de verzekerde kiest zijn franchise).

 

Verzekering Rechtsbijstand Auto

ARCES (Artikel 1)

ARCES is laureaat voor het 3de opeenvolgende jaar. Wat de formule van ARCES typeert, is het principe van de waarborg “beste van de markt” dat in artikel 1 van de algemene voorwaarden naar voor wordt gebracht en de naam aan het product heeft gegeven. Met dit principe verwoordt ARCES expliciet haar wil om haar verzekerden de beste rechtsbijstand Auto te bieden en ze verbindt er zich toe om bij schade in overeenstemming te zijn met de beste algemene voorwaarden die door een verzekerde op de Belgische markt kunnen gevonden worden.

Deze clausule is van toepassing op alle waarborgen die in de algemene voorwaarden zijn opgenomen en geldt ook voor de dekkingsgrenzen (die overigens al tot de hoogste op de markt behoren).

MIJN WONING

Brandverzekering Multirisico Woning (eenvoudige risico’s)

Allianz (Home Plan Xpert)

Allianz biedt met Home Plan Xpert superieure waarborgen die standaard voorzien zijn in de basiswaarborgen (bvb. zwembad, tuinmeubelen, jacuzzi zijn verzekerd in de basiswaarborgen).

Zonnepanelen en andere eco-installaties die deel uitmaken van het gebouw, zijn zonder bijzondere limiet verzekerd in nieuwwaarde, zelfs tegen diefstal. Zeer compleet, biedt Home Plan Xpert

2 opties (Diefstal en Rechtsbijstand) en de inhoud van de woning is automatisch meeverzekerd.

De bijstand, aangeboden in samenwerking met Allianz Global Assistance, is ook zeer uitgebreid (bvb. tijdelijk een 3-sterrenhotel indien het huis onbewoonbaar is, tijdelijk een vervangvoertuig als gezinswagen buiten gebruik is door verzekerd schadegeval, slotenmaker bij verlies of diefstal van sleutels, welbepaald voorschot om de eerste dringende kosten op te vangen, begrafeniskosten…).

Recente innovatie: de “2+3” waarborg. Met Home Plan Xpert geniet de klant van 3 jaar extra garantie op groot elektro, deze garantie komt bovenop de fabrieksgarantie van 2 jaar.  De waarborg is van toepassing op groot elektro van minstens 400 EUR en geldt voor volgende toestellen: kookplaten, ovens, micro-ovens, vaatwassers, wasmachines, droogkasten, dampkappen, koelkasten en diepvriezers.

Voor de evaluatie van de woning biedt Allianz aan de klant een gratis expertise van de woning.  Dit kan of via een onafhankelijk expertisebureau of via de volledig nieuwe app Home Plan Broker Xpertise.  Deze app, uniek op de belgische markt, is een  waarderingsmodule voor woningen in nieuwwaarde met een geïntegreerde offerte.

 

Brandverzekering (mede-eigenaars) 

AXA Belgium (Buildimo-Buildimax)

Buildimo en Buildimax, producten die AXA Belgium lanceerde op de Belgische markt (voor gebouwen met meer dan 3 woningen zonder handelszaak), bieden bijzonder uitgebreide dekkingen volgens het principe van “alles is gedekt behalve wat uitgesloten is”.

  • Buildimo, de gebouwenverzekering die de essentie dekt tegen de beste prijs. Deze formule dekt bijvoorbeeld de insijpeling van water via het terras of het verlies van waterdichtheid van de isolerende beglazing.
  • Buildimax, de gebouwenverzekering van eerste rang. Deze formule is bestemd voor mede-eigendommen of professionele syndici, belast met het beheer van recente of nieuwe gebouwen van grotere omvang of uitgerust met de laatste isolatietechnieken. Zo zijn onder andere gedekt: gemeenschappelijke zonnepanelen, gemeenschappelijke domotica-installaties, enz. De premie is moduleerbaar, onder meer dankzij een waaier aan vrijstellingen.

Ook worden twee nieuwigheden voorgesteld:

– een «Pack Premium»: dekkingsuitbreidingen toegankelijk voor klanten Buildimax.

– een exclusieve dekking via een samenwerking met Atradius die mede-eigenaars beschermt tegen de wanbetaling van de lasten van de mede-eigendom door één (of meerdere) andere mede-eigenaar(s).

 

MIJN VERANTWOORDELIJKHEID

Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid Privéleven

 AXA Belgium (Comfort Privé-leven)

De BA Familiale verzekering komt tegemoet indien de verzekerde, in het kader van het privé-leven, burgerlijk aansprakelijk wordt gesteld voor schade veroorzaakt aan derden buiten zijn contractuele verplichtingen. Het betreft een contract onderworpen aan diverse reglementeringen en behoorlijk gestandaardiseerd op de verzekeringsmarkt.

AXA heeft een aantal interessante nieuwigheden aangebracht. Naast een inclusieve fietsbijstand, vinden we ook de optie Premium, met 5 bijkomende dekkingen (premie van 20 EUR/jaar in formule ‘familie’ en 15 EUR/jaar in afzonderlijke formule of 3e leeftijd):

– materiële schade aan uitgeleende voorwerpen in een privé-context (de verzekerde maakt de grasmaaier van zijn buurman stuk…);

– materiële schade in een feestzaal, gehuurd ter gelegenheid van een familiefeest (verjaardag, huwelijk…) en aan de inhoud ervan;

– de huurschade aan het studentenkot van de kinderen is gedekt: gat in de muur, schade aan de koelkast…

– materiële schade veroorzaakt door de verzekerde tijdens het huren van het vakantieverblijf: vallen van de televisie, krassen op het parket…

– de verzekerde veroorzaakt een ongeval in fout terwijl hij BOB is aan het stuur van de wagen van een derde: de materiële schade aan het betrokken voertuig is gedekt.

 

MIJN BEDRIJF

Verzekering Arbeidsongevallen

Federale Verzekering (Verzekering Arbeidsongevallen)

Sinds haar oprichting meer dan 100 jaar geleden beschermt Federale Verzekering bedrijven en hun werknemers tegen arbeidsongevallen. 15 jaar terug verwierf de dienst Schadegevallen Arbeidsongevallen het ISO 9001label, dat garant staat voor een hoge toegevoegde waarde op het vlak van dienstverlening aan haar klanten. De verzekerde werknemers, evenals hun familieleden en werkgevers kunnen rekenen op een begeleiding van zwaargewonde slachtoffers van een arbeidsongeval evenals op een advies door haar Preventiedienst, die eveneens de ISO 9001-certificatie kreeg. Via ‘Mijn FEDERALE Verzekering’ kunnen de verzekerde ondernemingen op een beveiligde en persoonlijke internetpagina hun schadegevallen elektronisch aangeven en de evolutie van hun schadedossiers raadplegen.

Federale Verzekering is een onderlinge verzekeraar: er zijn geen externe aandeelhouders die vergoed moeten worden, waardoor de maatschappij al van in het begin haar winst deelt met haar klanten (bijna 22 miljoen EUR in 2014). Bovendien heeft ze de laatste tien jaar geen enkele premieverhoging voor arbeidsongevallen doorgevoerd.

 

MIJN BIJSTAND

Verzekering Bijstand aan personen

Allianz Global Assistance (World Gold Protection)

Het jaarcontract World Gold Protection met Annulering biedt de verzekerde een optimale bescherming voor al zijn verplaatsingen in België en wereldwijd, zowel voor professionele als privéreizen.

De voornaamste troeven van dit totaal contract zijn de onbeperkte dekking van medische kosten in het buitenland, waarborgen zonder vrijstelling en een brede bescherming in geval van annulering van de reis. Bovendien biedt Allianz Global Assistance de verzekerden een uniek medisch evaluatiesysteem aan van ziekenhuizen en hospitalen.

 

MIJN GEZONDHEID

Verzekering Gezondheidszorgen

DKV Belgium (Plan IS2000)

DKV Belgium blijft de onderscheidingen aan elkaar rijgen. Voor het 11de opeenvolgende jaar sleept het plan IS2000 de trofee in de wacht. Ook dit jaar was de jury ervan overtuigd dat dit topproduct zich van zijn concurrenten onderscheidt door zijn optimale dekking, de toepassing van het globalisatieprincipe van de hospitalisatiefactuur, en het gebruiksgemak via het derdebetalerssysteem, nl. de Medi-Card®. Het beste bewijs dat DKV zijn belofte “De beste zorgen. Levenslang” inlost.

 

MIJN VAKANTIE

Reisverzekering

Europ Assistance (Reisannulatieverzekering NoGo)

NoGo wint de prijs van de beste jaarlijkse reisannulatieverzekering. De uitgebreide waarborgen van het contract liggen aan de basis van deze keuze. De reisannulatieverzekering dekt alle reizen die gedurende hetzelfde jaar plaatsvinden: reizen van korte of van lange duur, reizen in België of in het buitenland (de forfaitaire prijs per formule wordt bepaald ongeacht het aantal reizen)

De verzekering biedt een aantal optionele uitbreidingen, zoals de uitbreiding  “professionele reizen”, de uitbreiding van het “plafond NoGo” en de uitbreiding “bagage” (met een waarborg “vertraging van de bagage”). Voor deze laatste bestaat er een basisformule en een “superiorformule”.

Trofee van de Innovatie

a) Innovatie Ondernemingen : AIG Europe (AIG CyberEdge 2.0)

Een innoverend verzekeringsproduct specifiek voor alle types van cyber risico’s, met talrijke diensten en een belangrijke preventie component. Een brede dekking voor onder andere eerste hulp bij cyber events, schade aan derden, bedrijfsschade, aansprakelijkheid en verdedigingskosten voor vorderingen door derden of overheidsprocedures, datareconstitutie, etc.

Dankzij AIG CyberEdge 2.0 kunnen de bedrijven nu beroep doen op een gespecialiseerde IT firma met wereldwijde aanwezigheid welke helpt de problemen op te sporen en te remediëren.

b) Innovatie voor particulieren : Ethias Young Drivers

We verwijzen naar wat werd gezegd voor de categorie BA Auto.

 

Trofee Digitale

a) Digitale voor particulieren : Axa Belgium (E@sycosy)

E@sycosy is het enige brandverzekering product op de markt dat de klant volledig online kan afsluiten (van simulatie tot ontvangst van het contract via mail, en dit via een beveiligde online betaling). Bovendien kan de klant e@sycosy rechtstreeks via de site axa.be afsluiten, of via de site van zijn verzekeringsmakelaar.

Deze mogelijke intekening via de site van de makelaar geeft het netwerk de mogelijkheid het digitale tijdperk te betreden en zo nieuw cliënteel op te sporen. De makelaar kan vervolgens de klant advies verlenen, hem helpen bij het onderschrijven van andere verzekeringsproducten die zijn behoeften beantwoorden en hem begeleiden in geval van een schadegeval.

 

b) Digitale voor ondernemingen : Allianz Benelux (ProLink KMO)

Allianz heeft voor de makelaars ProLink KMO ontwikkeld, een snel en performant online interactieplatform gericht op de KMO-markt.  Deze online applicatie stelt de makelaar in staat, om in enkele ‘clicks’, een prijs te bepalen, offertes op te maken en in real-time nieuwe contracten KMO te realiseren.  Prolink KMO is 24/24 en 7/7 toegankelijk en is vanaf nu ook beschikbaar op Ipad.

Trofee Preventie

Ethias

Als belangrijke speler in preventie op gebied van verzekeringen voor de Collectiviteiten, ontwikkelt Ethias sinds verschillende jaren projecten, initiatieven en samenwerkingsinitiatieven met verschillende partners inzake verkeersveiligheid, brandveiligheid en diefstalpreventie, in gezondheid en veiligheid op het werk en  in de wereld van de sportfederaties.

Gesterkt door haar ervaring, vat Ethias het belang op om een monitoring van de risico’s en schadegevallen te voorzien, evenals een beperking van de risico’s o.a. door de nieuwe technologieën.

Daarom, heeft Ethias een tablet/smartphone applicatie van reporting in preventie met digitale bijstand ontwikkeld : geolocalisatie van risico’s/schadegevallen, classifisering risico’s/schadegevallen, dictafoon/stemherkenning/voice-to-text, foto/video opnamen en begeleide integratie in het verslag, linken naar wetteksten en database AO, enz. Met deze snelle reporting in preventie in situ, beoogt Ethias de tevredenheid van haar verzekerden, maar ook in het kader van «operationele uitmuntheid» een tijdwinst voor de preventieadviseur, zowel intern (Ethias) als bij de verschillende entiteiten (preventieadviseur van de maatschappij « klant » of de verzekerde instelling.

 

Trofee van de beste Publiciteitscampagne

Aedes : “Appels bij opmaak van een verzekeringspolis……Tegenstand bieden aan een embargo!”

Aedes Verzekeringen of hoe je kan inspelen op de actualiteit om een nationale campagne te lanceren die nuttig is, tof en sympathiek en nog lekker ook. Wij durven en doen, en naast het lanceren van nieuwe, innovatieve verzekeringsproducten zoals Pol-Air, P40 en P50 en het leveren van een unieke service, komen we op voor diegene die het nodig hebben en hard verdienen. Aedes Verzekeringen zal ook dit jaar heel wat stof doen opwaaien, niet alleen in de verzekeringen maar ook in de wereld van de fruitteelt. 10 ton appels werden verdeeld onder de makelaars en de verzekeringsnemers. Met of zonder goedkeuring van Poetin !!!

 

***********

 

Voor meer informatie over de laureaten gelieve contact op te nemen met:    

DECAVI, Laurent FEINER, Lindekensweg 57, 1652 Alsemberg.

Tel : +32(0)2/520.72.24, Fax : +32(0)2/520.67.03, E-mail : laurent.feiner@decavi.be; www.decavi.be

Voor meer informatie over dit evenement, gelieve contact op te nemen met :            

AIMES & CO, Muriel STORRER, Drève de la Meute 5, 1410 Waterloo

Tel : +32(0)2/354.93.81, Fax : +32(0)2/353.24.93, E-mail : muriel.storrer@aimesco.net

 

Foto’s van deze uitreiking zijn beschikbaar vanaf 30/04/2015 op https://www.flickr.com/photos/106442093@N05/sets/72157644312983903/