De Decavi Levensverzekeringstrofeeën 2015

Persbericht

DE DECAVI LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2015

LogoTropheeVie2015_FR

Op 21 oktober vond de 16de editie plaats van de Levensverzekeringsawards DECAVI.

De trofeeën bekronen de beste levensverzekeringsproducten, die ter diepe analyse aan een jury worden voorgelegd, en dragen tot de zichtbaarheid van de markt bij.

Deze jury heeft de prestaties en de kwaliteit van de contracten gecontroleerd, op basis van hun rendabiliteit, verzekeringskarakteristieken, communicatie en innovatie. De prestaties van de fondsen van ‘Tak 23’ (levensverzekeringen gekoppeld aan een beleggingsfonds) werden door Morningstar gevalideerd.

De ganse markt (of minstens het grootste deel daarvan onder ander op basis van het incasso van de weerhouden verzekeraars) wordt geanalyseerd per categorie.

Voor deze editie 2015, bestaat de jury uit:

– Pierre Devolder, Hoogleraar KUL, Voorzitter van de jury.

– Laurent Feiner, Journalist, Gedelegeerd bestuurder, Decavi.

– Karel Goossens, Directeur, Instituut van Actuarissen in België (IABE).

– Nicolas Georlette, Manager, CSC Belgium.

– Gérard Vandenbosch, Deputy CEO, Addactis Belux.

– Luc Vermeylen, Voorzitter van de Commissie Leven, Feprabel.

– Aline Michel, Manager, PwC.

De Levensverzekeringsawards kunnen prat gaan op de steun van Assuralia, PwC, CSC, SCOR Global Life, Axis, Open Golf Club en Champagne De Telmont.

 

De laureaten

Wij vermelden hieronder, per categorie, de laureaten (in het vet).

 

Mijn Pensioen Particulieren

 

  • Mijn belegging: Formule met vrije stortingen en opnames (gewaarborgde intrestvoet – belegging)

FEDERALE Verzekering (Vita Invest.2)

De palm werd dit jaar aan FEDERALE Verzekering gegeven, dat met haar Vita Invest.2 excellente rendementen op basis van de laatste 3 jaar geeft: 2,80% in 2014, 3,20% in 2013 en 3,30% in 2012. De degressieve instapkosten in functie van het premiebedrag (van 1 % tot 0,25 %) zijn zeer laag en er zijn geen beheerskosten.

Doe daarbovenop verschillende uitstapmogelijkheden (aankoop van een onroerend goed in België, één keer per jaar tot 10% van uw reserve, …) en een aanvullende overlijdensdekking van 30% bovenop het gespaarde bedrag. De duur van het contract is 25 jaar en de eerste storting bedraag 2.500 EUR (met mogelijkheid van bijkomende stortingen met een minimum van 500 EUR).

  • Mijn spaargeld: Formule met vrije stortingen en opnames (gewaarborgde intrestvoet – sparen)

Generali Belgium (Self Life Dynamico)

Self Life Dynamico toont excellente rendementen op basis van de laatste 3 jaren: 3,10 % in 2014, 3,10 % in 2013 en 3 % in 2012. De minimum storting is meer dan democratisch gezien de verzekerde 37,50 EUR per maand kan storten. Voeg hier de verschillende overlijdensdekkingen aan toe: bij overlijden van de verzekerde vóór het einde van het contract, verbindt de maatschappij zich ertoe om aan de begunstigde(n) minimum het samengestelde spaarbedrag te betalen. Maar de verzekerde kan ook andere opties kiezen: een vast kapitaal (min. 6.250 EUR en max. 125.000 EUR), 100 tot 150 % van het samengestelde spaarbedrag, 130 % tot 200 % van de stortingen, een kapitaal ongeval (max. 125.000 EUR), vrijstelling van de betaling van de premies in geval van invaliditeit of een invaliditeitsrente. De verzekering kan eveneens als Pensioenspaarverzekering of Langetermijnspaarverzekering onderschreven worden.

 

  • Mijn beleggingen : Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (Tak 23) – Fonds low en medium risk

KBC Verzekeringen (KBC-Life Dynamic)

KBCLife Dynamic afficheert uitstekende returns op 1 jaar (+ 17,16 %), 3 jaar (+ 14,21 %) en op 5 jaar (+10,12 %). KBCLife Dynamic is een intern beleggingsfonds dat wordt aangeboden onder KBCLife Invest Plan, een beleggingsverzekering van het type Tak 23. KBCLife Dynamic spreidt zijn vermogen over een internationaal gespreide portefeuille van hoofdzakelijk aandelen, aangevuld met een beperkt percentage obligaties.

Hiernaast biedt dit fonds de mogelijkheid om specifieke overlijdensdekkingen af te sluiten en te investeren via een Budget formule (spaarformule met regelmatige stortingen) met enkel een minimum van 25 euro per maand.

 

Mijn Pensioen Zelfstandigen

  • Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)

Belfius Insurance (Belfius Business Future/DVV Business First)

Naast een mooi rendement – altijd bij de beste op de markt -, biedt het gamma Vrij aanvullend pensioen voor Zelfstandigen van Belfius Insurance de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende opties : enerzijds in producten (rendementsniveau 0 % of 2 %, al dan niet met sociaal luik) en anderzijds in de kanalen, aangezien dit gamma zowel via Belfius Bank als via DVV wordt gecommercialiseerd. Het VAPZ-gamma van Belfius Insurance valt op door aantrekkelijke bijkomende opties zoals o.a. in het solidariteitsluik van de sociale VAPZ: het blijven betalen van de premies in geval van totale werkonbekwaamheid en een gewaarborgd inkomen gelijk aan 3 maal de gemiddelde gestorte premie over de laatste drie jaar.

 

  • Individuele pensioentoezegging (IPT)

FEDERALE Verzekering (F-Manager VIP)

Met F-Manager VIP, een product voor zelfstandige bedrijfsleiders, biedt FEDERALE Verzekering haar klanten een hoger globaal rendement (gegarandeerde intrestvoet + winstdeelnames) zonder te raken aan haar solvabiliteit (3,40 % in 2014, 3,40 % in 2013 en 3,45 % in 2012).

En dan mogen we nog niet vergeten dat de kosten bij de laagste van de markt zijn, dat een competitieve intrestvoet gewaarborgd is en dat ISO 9001-gecertificeerd dienst garandeert de kwaliteit van de geleverde service aan de verzekerden. En het is voor de 3de maal op rij dat dit product laureaat is in deze categorie. De huidige gewaarborgde rentevoet bedraagt 2,15%.

 

Mijn Risico

 

  • Mijn overlijden gekoppeld aan een hypothecaire lening (schuldsaldoverzekering)

BNP Paribas Cardif (Hypo Protect Classic)

BNP Paribas Cardif biedt één van de meest concurrentiële tarieven in het kader van de formule Hypo Protect (formule Classic) aan, alsook talrijke bijkomende dekkingen (optionele waarborgen “werkloosheid” of “arbeidsongeschiktheid”) en de mogelijkheid om één contract op twee hoofden te onderschrijven.
Dankzij Medical Scoring kan de klant online, in een beveiligde omgeving, een dynamische medische vragenlijst invullen, die zich aanpast aan de situatie naarmate hij/zij de vragen beantwoordt.

 

  • Mijn overlijden, niet gekoppeld aan een hypothecaire lening (overlijdensverzekering constant kapitaal : opeenvolgende eenmalige premies)

AXA Belgium (think2protect, accidental cash en capital cash)

Deze verzekeraar stelt verschillende innoverende overlijdensverzekeringen voor:

think2protect: een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal, die naast de klassieke waarborgen, zoals overlijden ongeacht de oorzaak, voorziet in de uitkering van een kapitaal (gelijk aan 50% van het verzekerde overlijdenskapitaal) indien bij de verzekerde kanker wordt vastgesteld

capital cash: ongeacht de doodsoorzaak ziekte of ongeval waarborgt deze verzekering naast een overlijdenskapitaal (bedrag naar keuze van de klant, tot maximaal 100.000 euro), bijstandverlening aan de nabestaanden: psychologische bijstand en praktische hulpmaatregelen in deze moeilijke momenten (kinderopvang, administratieve hulp en advies, enzovoort).

accidental cash: waarborgt bij ongeval in het privéleven de betaling van een forfaitair overlijdenskapitaal, naar keuze van de klant (tot maximaal 100.000 euro), evenals een uitkering bij blijvende en volledige arbeidsongeschiktheid en een dagvergoeding in geval van hospitalisatie. Bij ongeval in het buitenland, hospitalisatie en arbeidsongeschiktheid kan de verzekerde tot slot rekenen op een ruim bijstandspakket.

 

  • Mijn Gewaarborgd inkomen

VIVIUM (Omzetverzekering)

Ook dit jaar wordt de Omzetverzekering van VIVIUM bekroond. Deze verzekering onderschreven door de vennootschap zorgt voor bescherming als de zaakvoerder ziek wordt of een ongeval krijgt. In dat geval ontvangt de vennootschap een maandelijks bedrag om het omzetverlies te compenseren. Dit bedrag wordt bepaald op basis van het omzetcijfer.

VIVIUM biedt een brede waaier aan verzekeringen. Naast het traditionele Gewaarborgd Inkomen dat zorgt voor een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid en de Omzetverzekering, zorgt ook het Non-Stop Plan voor de bescherming van een zaak of vennootschap. Bij arbeidsongeschiktheid ontvangt de begunstigde gedurende twee jaar een maandelijkse uitkering die tot 80% van de kosten dekt. Ook zelfstandigen zonder vennootschap kunnen een Non-Stop Plan afsluiten.

 

Innovatie (diensten, beheer van schadegevallen, producten, …)

 

AXA Belgium (pension plan)

Het pension plan gamma bestaat uit vier verzekeringen die het toelaten om, via recurrent sparen, een aanvullend pensioen op te bouwen: doelgericht en op maat, al dan niet met fiscaal voordeel. Het is een flexibel product dat het potentieel rendement kan opkrikken, en dankzij een ‘all-in-one’ oplossing het leven van de klant gemakkelijker maakt, beantwoordt daarom aan een reële behoefte.

Pension plan biedt de klant in een en hetzelfde contract: flexibiliteit, dankzij de verdeling over tak 21 en tak 23, volledig naar keuze van de klant; de mogelijkheid om de pensioenopbouw verder te zetten, zelfs in geval van arbeidsongeschiktheid of job verlies: uniek op de markt; de mogelijkheid om zijn gezin financieel te beschermen in geval van overlijden, al dan niet ten gevolge van een ongeval.

 

Trofee Digitale

 

Allianz Benelux (ProLink Life Plan)

ProLink Life Plan van Allianz Benelux: de alles in één toepassing, van offerte over onderschrijving tot contractconsultatie, op PC en iPad. De ProLink Life Plan App laat de makelaar toe een offerte samen met de klant aan te passen en de volledige onderschrijving online op de iPad uit te voeren. Het contract kan vervolgens meteen vanaf de iPad naar de klant gemaild worden.

Digitalisatie is bij Allianz één van de topprioriteiten waarbij ze de makelaars maximaal wil betrekken.

 

Beste publiciteitcampagne

 

NN («Lancering van het merk NN»)

NN, het voormalige ING verzekeringen, profileert zich als een frisse, nieuwe verzekeraar met een sterke historische verankering op de Belgische markt. NN wil zijn klanten helpen om te beschermen wat voor hen belangrijk is en streeft ernaar om verzekeringsproducten en diensten begrijpelijker en transparanter te maken. Het creëren van een uitstekende klantervaring staat hierbij centraal. Vandaag gebeurt dit al voor de auto en woningverzekeringen, maar ook voor de pensioen en spaarverzekeringen die via ING en Deutsche Bank verdeeld worden. Het vernieuwende karakter van NN wordt verder onderstreept door de nieuwe kantoren, waar 400 NN medewerkers dagelijks genieten van “Het Nieuwe Werken” om de klanten optimaal van dienst te zijn.

In zijn communicatiecampagne op televisie en het web gebruikt NN een nieuwe, duidelijke en zelfrelativerende toon om de merknaam bekend te maken op de verzekerings en beleggingsmarkt.

 

Makelaars

AG Insurance

Deze award werd niet door de jury toegekend maar op basis van een enquête, afgenomen bij de Belgische makelaars, leden van Feprabel (Fédération des Courtiers en assurances et Intermédiaires financiers de Belgique).

 

****************

 

Voor meer informatie over de laureaten gelieve contact op te nemen met:        DECAVI, Laurent FEINER, Lindekensweg 57, 1652 Alsemberg, Tel : +32(0)2/520.72.24, Fax : +32(0)2/520.67.03, E-mail : laurent.feiner@decavi.be, www.decavi.be

Voor meer informatie over dit evenement, gelieve contact op te nemen met: AIMES & CO, Muriel STORRER, Drève de la Meute 5, 1410 Waterloo, Tel : +32(0)2/354.93.81, Fax : +32(0)2/353.24.93, E-mail : muriel.storrer@aimesco.net