DE DECAVI LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2016

Persbericht

DE DECAVI LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2016
trophées_2016_vie_nl

Op 26 oktober vond de 17de editie plaats van de Levensverzekeringsawards DECAVI.

De trofeeën bekronen de beste levensverzekeringsproducten, die ter diepe analyse aan een jury worden voorgelegd, en dragen tot de zichtbaarheid van de markt bij.

Deze jury heeft de prestaties en de kwaliteit van de contracten gecontroleerd, op basis van hun rendabiliteit, verzekeringskarakteristieken, communicatie en innovatie.

De ganse markt (of minstens het grootste deel daarvan onder ander op basis van het incasso van de weerhouden verzekeraars) wordt geanalyseerd per categorie.

Voor deze editie 2016, bestaat de jury uit:

– Pierre Devolder, Hoogleraar KUL, Voorzitter van de jury.

– Laurent Feiner, Journalist, Gedelegeerd bestuurder, Decavi.

– Karel Goossens, Onafhankelijk expert.

– Nicolas Georlette, Manager, CSC Belgium.

– Gérard Vandenbosch, Deputy CEO, Addactis Belux.

– Philippe Muys, Voorzitter, Feprabel.

– Aline Michel, Manager, PwC.

De Levensverzekeringsawards kunnen prat gaan op de steun van Assuralia, PwC, CSC, SCOR Global Life, Axis en Degroof Petercam Asset Management.

De laureaten

Wij vermelden hieronder, per categorie, de laureaten (in het vet).

Mijn Pensioen Particulieren

  • Mijn belegging: Formule met vrije stortingen en opnames (gewaarborgde intrestvoet – belegging)

FEDERALE Verzekering (Vita Invest.2)

Net zoals vorig jaar, wordt ook dit jaar de palm aan FEDERALE Verzekering uitgereikt dat op basis van de laatste 3 jaar met haar Vita Invest.2 excellente rendementen geeft: 2,30 % in 2015, 2,80% in 2014 en 3,20% in 2013. De intrestvoet wordt gewaarborgd voor een duur van 8 jaar. De degressieve instapkosten in functie van het premiebedrag (van 1 % tot 0,25 %) zijn zeer laag en er zijn geen beheerskosten.

Daarenboven zijn er verschillende gratis uitstapmogelijkheden (aankoop van een onroerend goed in België, één keer per jaar tot 10% van de reserve, …) en een aanvullende overlijdensdekking van 30% bovenop het gespaarde bedrag. De duur van de overeenkomst is 25 jaar en de eerste storting bedraag min. 2.500 EUR (met mogelijkheid van bijkomende stortingen met een minimum van 500 EUR).

  • Mijn spaargeld: Formule met vrije stortingen en opnames (gewaarborgde intrestvoet – sparen)

FEDERALE Verzekering (Vita Pensioen)

De palm wordt dit jaar aan FEDERALE Verzekering uitgereikt dat op basis van de laatste 3 jaar met haar Vita Pensioen excellente rendementen geeft : 3 % en 2015, 3,40 % en 2014 et 3,30 % en 2013.

Het product is beschikbaar vanaf een storting van min. 125 EUR of 50 EUR per domiciliëring. De intrestvoet is gewaarborgd voor een duur van 1 jaar en bedraagt op vandaag 2%.

Daarenboven zijn er verschillende gratis uitstapmogelijkheden (aankoop van een onroerend goed in België…) en een aanvullende overlijdensdekking van 30% bovenop het gespaarde bedrag.

  • Mijn beleggingen: Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (Tak 23) – Fonds low en medium risk

Generali Low & Medium Risk Gamma: Real Estate Securities

Generali biedt kwaliteitsvolle fondsen aan in een open architectuur met dagelijkse valorisatie. De low en medium risk categorie bestaat zowel uit vastgoedfondsen zoals Generali Real Estate Securities en Generali Flex Immo, als gediversifieerde fondsen van gerenommeerde fondshuizen die rendement combineren met beperkte volatiliteit. Om te beantwoorden aan elk beleggersprofiel kunnen gratis financiële opties (Gespreide Investering, Dynamische Stop Loss, …), overlijdensdekkingen of twee verzekeringsnemers en twee verzekerden toegevoegd worden.

  • Gamma Multi-support Tak 21-23

ERGO Life (Optimix)

Optimix van ERGO Life combineert een Tak21-verzekering (formule met een gewaarborgde rentevoet) met een Tak23-verzekering (formule waarvan het rendement gekoppeld is aan de beursprestaties in functie van de gekozen fondsen). Het betreft een echte «package» formule in één enkel contract. In 2015 heeft ERGO Life een globaal rendement behaald van 2,20 % voor het gedeelte in Tak 21. Naast de democratische toegang tot deze formule (vanaf 35 EUR per maand), noteren we de brede waaier aan voorgestelde fondsen (26), de verschillende financiële opties (bescherming van de winst…) en de vele verzekeringsdekkingen (in geval van overlijden door ongeval of plotse aandoening, premievrijstelling bij invaliditeit…).

Mijn Pensioen Zelfstandigen

  • Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)

AG Insurance (VAPZ)

Naast een mooi rendement – dat behoort tot de beste op de markt – (2,65 % in 2015) biedt het gamma gelinkt aan het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen van AG Insurance een ruim aanbod aan mogelijkheden op sociaal vlak, met verschillende solidariteitsprestaties: een premievrijstelling in geval van volledige arbeidsongeschiktheid, een tussenkomst gestort op het contract in geval van moederschap en, in geval van overlijden, een overlevingsrente gedurende 10 jaar voor de begunstigde van het contract.

Sinds dit jaar voorziet AG Insurance bovendien een maandelijkse rente gedurende één jaar in geval van volledige arbeidsongeschiktheid, een eenmalige forfaitaire tussenkomst in geval van zware ziekte tijdens de beroepsloopbaan en een bedrag van 100 EUR voor de pasgeborene op de rekening van de moeder.

  • Individuele pensioentoezegging (IPT)

FEDERALE Verzekering (F-Manager VIP)

Met F-Manager VIP, een product voor zelfstandige bedrijfsleiders, biedt FEDERALE Verzekering haar klanten een hoger globaal rendement (gegarandeerde intrestvoet + winstdeelnames) zonder te raken aan haar solvabiliteit (3 % in 2015, 3,40 % in 2014 en 2013).

En dan mogen we niet vergeten dat de kosten bij de laagste van de markt zijn, dat een competitieve intrestvoet gewaarborgd is en dat een ISO 9001-gecertificeerde dienst de kwaliteit van de geleverde service aan de verzekerden garandeert. Het is voor de 4de maal op rij dat dit product laureaat is in deze categorie. De huidige gewaarborgde intrestvoet bedraagt 2%.

Mijn Risico

  • Mijn overlijden gekoppeld aan een hypothecaire lening (schuldsaldoverzekering, zonder minimum van verzekerd kapitaal)

BNP Paribas Cardif (Hypo Protect Classic)

BNP Paribas Cardif biedt één van de meest concurrentiële tarieven in het kader van de formule Hypo Protect (formule Classic) aan, alsook talrijke bijkomende dekkingen (optionele waarborgen “werkloosheid” of “arbeidsongeschiktheid”) en de mogelijkheid om één contract op twee hoofden te onderschrijven.
Dankzij Medical Scoring kan de klant online, in een beveiligde omgeving, een dynamische medische vragenlijst invullen, die zich aanpast aan de situatie naarmate hij/zij de vragen beantwoordt.

AFI ESCA (Protectim: contract verkocht in vrijheid van vestiging)

AFI-ESCA is een Franse maatschappij die sinds 2008, via haar Belgische Filiaal, aanwezig is op de Belgische markt. Deze aanwezigheid wordt gehandhaafd via een nauwe samenwerking met een netwerk van onafhankelijke makelaars. Het Protectim contract is een schuldsaldoverzekering bestemd voor klanten die een hypothecaire lening willen aangaan. Deze maatschappij biedt zeer competitieve tarieven aan haar klanten (met onder meer een gewaarborgd tarief over de gehele duur van het contract of een gewaarborgd tarief gedurende de 1ste 3 jaar).

  • Mijn Gewaarborgd inkom


DKV (Plan GI Continuity + Exo)

Het Plan GI Continuity+ Exo van DKV beschermt het inkomen tijdens de loopbaan (uitkering van een aanvullend inkomen, bovenop de wettelijke ziekteverzekering in geval van een arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte of een ongeval) en biedt een levenslange dekking tegen zorgbehoefte dankzij de automatische omschakeling naar het Plan DKV Home Care op de leeftijd van 65 jaar. De automatische omschakeling gebeurt zonder nieuwe medische acceptatie, zonder wachttijd of karentie en met behoud van de initiële instapleeftijd voor de berekening van de premie. Daarnaast is er vanaf 65 jaar ook een vrijstelling van premiebetaling voorzien voor het plan DKV Home Care in geval van zware zorgbehoefte in residentiële zorg.

Innovatie (diensten, beheer van schadegevallen, producten, …)

Ethias (Autonomia)

Autonoom blijven is een prioriteit voor senioren en jong-senioren: ze staan erop hun onafhankelijkheid zo lang mogelijk te bewaren en ze kunnen zich niet indenken dat ze ooit zorgafhankelijk worden.

In dit kader stelt Ethias haar product Autonomia voor, ontwikkeld voor personen tussen de 50 en 70 jaar die nu een zeker kapitaal ter beschikking hebben en die dit kapitaal op een later ogenblik in hun leven willen ontvangen onder de vorm van een uitgestelde rente. Deze rente is betaalbaar vanaf een door hen zelf gekozen leeftijd (ten vroegste vanaf 70 jaar of bij vroegtijdige afhankelijkheid).

De contracten voorzien bovendien in een gewaarborgd kapitaal bij overlijden (aldus gaat de investering niet verloren): de aanvangsinvestering, verminderd met de reeds ontvangen bedragen, wordt namelijk bij overlijden volledig uitgekeerd aan de rechthebbenden. Met dit product speelt Ethias haar rol als maatschappelijk verzekeraar die oplossingen wil aanbieden voor het probleem van de vergrijzing.

Trofee Digitalisatie

Allianz Benelux (ProLink Life Plan)

ProLink Life Plan van Allianz Benelux: de alles-in-één toepassing op PC en iPad, van offerte over onderschrijving tot contractconsultatie. De ProLink Life Plan App laat de makelaar toe een offerte samen met de klant aan te passen en de volledige onderschrijving online op de iPad uit te voeren. Het contract kan vervolgens meteen vanaf de iPad naar de klant gemaild worden.

De laatste toevoeging is het ontwerp van een ‘customer journey’ om de klant de voordelen aan te tonen van regelmatige stortingen in tak 23 (zonder gewaarborgd rendement en waarvan het resultaat verbonden is aan beleggingsfondsen). Digitalisatie is bij Allianz één van de topprioriteiten waarbij ze de makelaars maximaal wil betrekken.

Makelaars

AG Insurance

Deze award werd niet door de jury toegekend maar op basis van een enquête, afgenomen bij de Belgische makelaars, leden van Feprabel (Fédération des Courtiers en assurances et Intermédiaires financiers de Belgique).

****************

Voor meer informatie over de laureaten gelieve contact op te nemen met:        DECAVI, Laurent FEINER, Lindekensweg 57, 1652 Alsemberg, Tel : +32(0)2/520.72.24, Fax : +32(0)2/520.67.03, E-mail : laurent.feiner@decavi.be, www.decavi.be

Voor meer informatie over dit evenement, gelieve contact op te nemen met: AIMES & CO, Muriel STORRER, Drève de la Meute 5, 1410 Waterloo, Tel : +32(0)2/354.93.81, Fax : +32(0)2/353.24.93, E-mail : muriel.storrer@aimesco.net