De Niet-Levensverzekeringstrofeeën DECAVI 2018

Persbericht 2018

DE DECAVI NIET-LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2018

En de winnaars van 2018 zijn…

Op 25 april heeft de 14de editie plaats van de uitreiking van de DECAVI Niet-levensverzekeringstrofeeën, georganiseerd door Laurent Feiner en Muriel Storrer: de verzekeringsmaatschappijen werden voor hun verzekeringskenmerken of hun vernieuwing beloond, in verschillende categorieën.

De jury heeft per categorie de meest representatieve spelers geanalyseerd; alles bij elkaar werd zo bijna 80 % van het totale premie-incasso per categorie doorgelicht.

De DECAVI Trofeeën hebben een stevige reputatie in de verzekeringssector opgebouwd. Zij hebben tot doel, verschillende verzekeringsproducten die aan de jury voorgesteld worden te belonen en de transparantie van de markt te verzekeren.

Deze jury werd samengesteld door volgende personen:

– Francis Vaguener, Voorzitter van de jury, Hoogleraar ICHEC en Directeur REACFIN Academy.  

Vincent Callewaert, Advocaat (Estienne & Callewaert) en hoogleraar aan de UCL.

– Patrick Cauwert, CEO Feprabel en Expert verantwoordelijk voor het onderwijs aan de FUCaM (UCL Mons).

Laurent Feiner, Journalist, Gedelegeerd bestuurder Decavi.

Katrien De Cauwer, Partner Insurance & Actuarial Services, Ernst & Young.

– Yves Thiery, Advocaat (Curia) en Gastprofessor aan de Universiteit van Antwerpen.

– Britt Weyts, Professor aan de Universiteit van Antwerpen.

– Lievin Villance, Docent aan de Hogeschool Francisco Ferrer (Cooremans Instituut) en Coordinator van de Afdeling verzekering.

Dit evenement werd gerealiseerd met de steun van Assuralia, en mocht eveneens op de medewerking rekenen van verschillende partners uit de branche, namelijk, Axis, Comarch, Dekra en EY.

Dit initiatief, dat uiteraard de wedijver tussen de verzekeraars opwekt, legt vooral de nadruk op het innovatieve en creatieve aspect van de producten (raadpleeg de site www.decavi.be voor meer inlichtingen in verband met de criteria die worden gehanteerd).

Verzekeringen: in het positief daglicht

Het verzekeringsvak moet op communicatie berusten. De DECAVI Verzekeringstrofeeën worden geapprecieerd omdat ze toelaten op een positieve manier te communiceren over een sector die te veel in termen van problemen spreekt (door het accent te leggen op schadegevallen) en te weinig in termen van oplossingen. Terwijl de verzekeraars oplossingen bieden voor alle burgers! Op dat vlak, ervaren wij de wil binnen de sector om meer acties in verband met preventie te ontwikkelen en het accent te leggen op de digitale verzekering.

De trofeeën zetten de producten en oplossingen in het licht ten voordele van de consumenten die ze hebben onderschreven, maar ook van de interne afdelingen van de verzekeraars die ze hebben bedacht en van hun distributiekanalen. Zoals u ziet, zijn het niet alleen de laureaten die als winnaars uit de bus komen.

De trofeeën laten eveneens toe om op de evolutie van de markt te anticiperen. Daarom is het mogelijk om dankzij de categorie ‘Innovatie’ (die het vernieuwende karakter van een dienst of product bestudeert) veelbelovende initiatieven voor de markt te ontdekken.

Deze trofeeën belonen uiteraard de laureaten, maar helpen ook de verzekerde om een keuze te maken in functie van een specifiek profiel.

De winnende producten hebben steeds interessante kenmerken. Ook al is het wat verzekeringen betreft mogelijk dat een bepaald product goed bij een bepaald type klant past en toch niet als de beste keuze voor iedereen kan worden beschouwd. Bij verzekeringsadvies is het dikwijls het profiel van de verzekerde dat het te onderschrijven contract bepaalt. Maar de winnende producten kunnen in elk geval dienen als een aanzet tot reflectie.

De laureaten

Het is duidelijk dat de verzekeringen de verbruikers voor elk van hun behoeften begeleiden, en dit op elke stap van hun leven. Vandaar het idee om de laureaten per categorie van behoeften te vermelden. We vermelden per categorie de winnaars met het beloonde product.

 • MJN MOBILITEIT

BA Auto

Ethias (BA Autoverzekering)

Met haar burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering Auto biedt Ethias bestuurders meer dan louter een verzekering aan. Het gaat hier om een volledig dienstenpakket voor al haar klanten. Ethiasklanten genieten namelijk niet alleen de beste prijs-kwaliteitverhouding, maar ook tal van gratis diensten die in hun BA Auto zijn inbegrepen. Bij een ongeval bijvoorbeeld kunnen ze een beroep doen op gratis pechverhelping en bijstand de klok rond. Een ongevalsaangifte gaat eenvoudig en snel, en automatische premiekortingen zijn mogelijk.

Al die diensten, gekoppeld aan een specifiek aanbod voor jonge bestuurders, een BOB-waarborg en de keuze tussen 4 Omniumformules zonder franchise, zorgen voor een nog grotere tevredenheid bij de klant. En dat is de hoogste prioriteit van Ethias. Het bewijs hiervan is dat, na een autoongeval, 9 op de 10 Ethiasklanten zeer tevreden zijn over de schadeafhandeling en opnieuw voor Ethias zouden kiezen. Dankzij haar expertise en dynamisme stelt Ethias alles in het werk opdat haar klanten in alle omstandigheden kunnen blijven glimlachen. Daarom heeft Ethias voor de derde keer de DECAVI-trofee voor beste BA Auto in de wacht gesleept.

Verzekering Materiële schade auto

Vivium (Omniumverzekering met jaarlijks afnemende premie)

Bij Vivium kunnen klanten kiezen voor een omniumverzekering mét of zonder degressieve premie. De omniumverzekering met jaarlijks afnemende premie werd ontwikkeld voor wagens ouder dan twee jaar (tweedehands of niet): de omniumpremie daalt dan jaar na jaar met een bepaald percentage.

Daarbovenop communiceert de verzekeraar elk jaar een degressiviteitstabel van de verzekerde waarde van de wagen. Dat biedt de verzekerde een houvast. De verzekerde waarde, elk jaar automatisch aangepast, dient ook als basis voor de schadevergoeding bij totaalverlies (perte totale). Zo is er sprake van een volledige transparantie tussen verzekeraar en verzekerde: de klant ziet in de bijzondere voorwaarden van zijn contract wat hij ontvangt bij perte totale (exclusief btw). 

Daarnaast zijn er heel wat vrijstellingen mogelijk, premiekortingen dankzij een zwarte doos, een bijstandsapp voor smartphones…

Verzekering Rechtsbijstand Auto

ARCES – Groep P&V – (Artikel 1)

Al voor het 6de opeenvolgende jaar is ARCES laureaat met het product “Artikel 1”. Wat de formule van ARCES typeert, is het unieke principe “beste van de markt” dat in artikel 1 van de algemene voorwaarden wordt verwoord.

Hierdoor biedt ARCES zijn verzekerden de beste rechtsbijstand Auto aan. Want als bij schade een verzekerde betere voorwaarden van tussenkomst zou vinden op de Belgische markt, verbindt ARCES zich ertoe deze voorwaarden eveneens toe te passen.

Deze exclusieve clausule is van toepassing op alle waarborgen vervat in de algemene voorwaarden, inbegrepen de verzekerde bedragen, die reeds tot de hoogste op de markt behoren.

Moto Verzekering

AG Insurance (Motorverzekering)

AG Insurance biedt een zeer ruim gamma van specifieke en complete dekkingen om de motorrijder en zijn voertuig te verzekeren. De burgerlijke-aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijders is gebaseerd op onze BA voor automobilisten, met enkele unieke troeven:

gratis bijstand bij schade;

– de uitstekende dienstverlening van AG Team;

– de mogelijkheid om hun contract aan te vullen met waarborgen op maat voor hun motor, zichzelf, enz.

Daarnaast stelt AG Insurance ook nog een heel aantal specifieke aanvullende waarborgen voor:

– Top Voertuig Moto: een omniumverzekering op maat van de moto met bijvoorbeeld 6 maanden zonder afschrijving en een vrijstelling naar keuze.

– Pack Moto+: een ideale uitbreiding van de omnium moto (18 maanden zonder afschrijving, een dekking van verwondingen en zelfs accessoires van de moto worden meeverzekerd).

– Globale Verkeersongevallenverzekering: een verzekering die het volledige gezin beschermt. De motorrijder en zijn eventuele passagier, maar ook andere gezinsleden te voet, op de fiets, als bestuurder of als passagier van een auto.

– Top Bijstand: een zeer complete bijstand (7 op 7 dagen, 24 u op 24u, voor zowel de moto en de gezinsleden, in België en in het buitenland).

– Rechtsbijstandsverzekering Moto: onmisbaar voor iedereen! Tot 50.000 euro worden de kosten van een juridische procedure ten laste genomen.

Belangrijk: maar naast een aanbod voor moto’s, is er ook met Pack Omnimobility een aanbod voor de fietsers en voor de nieuwste hypes in de voortbewegingstoestellen (van elektrische fiets tot hoverboards, monowheels, estep en segways).

 • MIJN WONING

Brandverzekering Multirisico Woning (eenvoudige risico’s)

AXA Belgium (Comfort Thuis Flex)

De verzekering Comfort Thuis Flex van AXA combineert personalisering, modulariteit en een optimale ervaring, en maakt daarmee de ambitie waar van een verzekering die inspeelt op de behoeften en verwachtingen van de klant van vandaag.

Personalisering: Comfort Thuis Flex biedt een oplossing voor elk klantenprofiel: huurder van een appartement, verhuurder van een opbrengsteigendom, gezin dat eigenaar is van een huis, tweede verblijf, of medehuurders. Elk profiel kan een verzekering op maat kiezen die aan zijn situatie is aangepast.

Modulariteit: er zijn drie opties om in te spelen op de verschillende verwachtingen op het vlak van dekkingen, gaande van basisbehoeften waarbij het budget onder controle blijft tot maximale bescherming voor alle risico’s. Daarnaast zijn er een aantal personaliseerbare opties waarmee iedereen de zaken kan verzekeren waarover hij beschikt, niet meer en niet minder; tuin, zwembad, bijgebouw, bedrijfsmateriaal en goederen.

Optimale ervaring: AXA biedt tal van gratis diensten aan om het leven van zijn klanten te vergemakkelijken voor meer flexibiliteit en een betere toegankelijkheid: ze kunnen hun verzekeringsportefeuille opvolgen via de klantenzone, online een schade aangeven en de evolutie ervan opvolgen of een tele-expertise laten uitvoeren via tablet of smartphone.

Dankzij de volledige en personaliseerbare dekkingen van Comfort Thuis Flex, de talrijke aangeboden diensten en de wijze raad van de makelaar genieten de klanten van AXA in alle gemoedsrust  van een aanbod op maat.

Brandverzekering voor huurders 

Ethias (Huurdersverzekering)

Ethias stelt een Huudersverzekering voor die zich richt tot huurders van een huis of appartement waarvan de huurprijs lager is dan 1.319 EUR per maand. De premie is vrij bescheiden: vanaf 12,72 EUR per maand voor de huurdersaansprakelijkheid, inhoud en rechtsbijstand. Bovendien geeft Ethias nog 2 maanden gratis voor elke nieuwe online onderschrijving. Deze verzekering is op maat van huurders omdat de huurdersaansprakelijkheid en inhoud van hun woning volledig verzekerd zijn bij schade zoals brand, storm, waterschade of glasbreuk. Als optie kan diefstal & vandalisme tot 100% van de inboedel verzekerd worden. 24 op 24 u bijstand in geval van schade is inbegrepen!

Ethias vergoedt eveneens de wederverhuringsvergoeding. Indien de huurder of zijn/haar partner zich genoodzaakt ziet om het huurcontract op te zeggen bij een overlijden, ontslag, echtscheiding of het einde van het wettelijk samenwonen, betaalt Ethias het bedrag terug dat de huurder aan de verhuurder verschuldigd is tijdens de eerste 3 jaren van zijn huurcontract (tot 3x het huurbedrag, met een maximum van 4.158 EUR). Op minder dan 1 minuut kan deze verzekering online onderschreven worden: www.ethias.be.

Brandverzekering (mede-eigenaars)

AXA Belgium (Buildimo-Buildimax)

AXA lanceerde een woonverzekering voor appartementencomplexen op de markt die tegemoetkomt aan de      behoeften van (mede) eigenaars en die rekening houdt met de “bestemming van het goed”. Denk hierbij bv. aan het stijgende aantal rusthuizen of serviceflats.

Afhankelijk van de kwaliteit van de afwerking, de mate van uitrusting, de bouwmaterialen of gewoon het aantal verdiepingen… zal eenzelfde schadegeval voor elk gebouw andere gevolgen hebben. Een eenvoudige huurwoning met een klein winkeltje aan is geen passieve luxeresidentie met zwembad. AXA biedt een reeks verzekeringsproducten waarvan de waarborgen en plafonds moduleerbaar zijn vanaf het moment van intekening. Frequente schadegevallen zoals het verlies aan dichtheid van isolerende beglazing maken nog steeds deel uit van de basisdekking.

Veiligheid krijgt de hoogste prioriteit: pp eenvoudig verzoek kunnen syndicus en bewoners gratis van de nodige bijstand genieten om de meest dringende problemen op te lossen. De huisvesting van de bewoners, de opslag van meubels en de bewaking van het gebouw worden direct geregeld.

Grote aandacht wordt besteed aan het comfort van de bewoners : afwerkingen in de appartementen worden steeds gedekt (bv.: uitgeruste keuken, parketvloeren…) en technische problemen met liften, goederenliften, waterzuiveringsapparaten, … kunnen optioneel worden gedekt.

Het werk van de syndicus wordt vergemakkelijkt door de optie afstand van verhaal tegen een mede-eigenaar op te nemen. Maar ook opties als afstand van verhaal tegen huurders, rechtsbijstand of bescherming tegen de niet-betaling van door een mede-eigenaar verschuldigde lasten, … Mede-eigenaars die betrokken zijn bij het beheer van hun gebouw hebben, wat hen betreft, de mogelijkheid om hun burgerrechtelijke aansprakelijkheid te dekken.

 • MIJN VERANTWOORDELIJKHEID

Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid Privéleven

Ethias (Ethias Familiale)

Ethias behaalt de zege met haar contract Ethias Familiale: dit contract biedt, in vergelijking met zijn concurrenten, zeer uitgebreide waarborgen (lichamelijke schade, materiële schade, rechtsbijstand, onvermogen van derden, enz.) aan een erg concurrentiële prijs.

Daarbovenop kunnen we nog de zeer ruime definitie van ‘verzekerde’ (alle leden van het gezin zijn overal ter wereld verzekerd) en het beperkte verhaal tot 10.000 EUR (niet geïndexeerd) tegen de minderjarige in geval van opzettelijke daad, toevoegen.

Zijn gedekt alle voortbewegingstoestellen voor de zachte weggebruiker zoals fietsen, elektrische fietsen (met of zonder trapondersteuning), segways, monowheels, hoverboards, elektrische steps, elektrische rolstoelen tot 45km/u…behalve autonome elektrische fietsen waarvoor een verplichte inschrijving geldt. Het is ook zo voor het gebruik van drones van minder dan 1 kg (onder bepaalde voorwaarden) en tot maximum 25 kg bij gebruik boven erkende modelluchtvaartterreinen.

 • MIJN BEDRIJF  

Verzekering Arbeidsongevallen

Federale Verzekering (Verzekering Arbeidsongevallen)

Sinds haar oprichting meer dan 100 jaar geleden beschermt Federale Verzekering bedrijven en hun werknemers tegen arbeidsongevallen. De dienst Schadegevallen Arbeidsongevallen verwierf meer dan 15 jaar geleden het ISO 9001-certificaat, dat garant staat voor een hoge toegevoegde waarde op het vlak van dienstverlening aan haar klanten.

De verzekerde werknemers, evenals hun familieleden en werkgevers, kunnen rekenen op de begeleiding van zwaargewonde slachtoffers van een arbeidsongeval. De verzekerde ondernemingen kunnen rekenen op advies door de Preventiedienst van Federale Verzekering, die eveneens ISO 9001gecertificeerd is.

Via My FEDERALE kunnen klanten op een beveiligde en persoonlijke internetpagina hun schadegevallen elektronisch aangeven en de evolutie van hun dossiers raadplegen. Het beheer van arbeidsongevallen is volledig gedigitaliseerd, alles gebeurt dus sneller en papierloos.

We vermelden ook het platform dat aan klanten, grote ondernemingen, toelaat om over uitvoerige informatie betreffende de opvolging van hun dossier te beschikken en deze te raadplegen (administratieve en financiële gegevens zoals bijvoorbeeld de gestorte schadevergoedingen). Federale Verzekering is een onderlinge verzekeraar: er zijn geen externe aandeelhouders die vergoed moeten worden, waardoor de maatschappij al van in het begin haar winst kan delen met haar klanten. Bovendien heeft ze sinds meer dan tien jaar geen enkele premieverhoging van haar portefeuille arbeidsongevallen doorgevoerd.

Mijn package

AG Insurance (Modulis Easy)

Businessklanten kunnen al hun beroepsgebonden schadeverzekeringen bij AG Insurance groeperen in een handig dossier. Om te genieten van Modulis Easy moet het dossier minimum 3 contracten uit 2 verschillende verzekeringsdomeinen bevatten (bv. Auto of Brand). Een minimumpremie is geen vereiste.

Ontdek hieronder de verschillende voordelen:

– “Goedeklantbonus”: 10 % van de gestorte premie wordt jaarlijks teruggestort aan de klant (en dit zonder minimum of maximum grens).

– Gratis premiespreiding: betaling per 3 of 6 maanden, of via maandelijkse betaling met domiciliëring.

– Unieke clausule “30 % voor Top Handel, Formule BA en Formule 24”. Beoefent de klant naast de hoofdactiviteit nog een andere economische activiteit? Dan is deze verzekerd wanneer deze activiteit maximaal 30 % van de totale jaaromzet uitmaakt.

– Verschillende specifieke packs met waarborgen op maat van de activiteit, zoals voor de voedingssector (restaurant, bakker-banketbakker, voedingswinkel) en de medische beroepen (zoals huisarts, kinesitherapeut, tandarts of apotheek).

Modulis is een echte referentie op de markt. De meer dan 100.000 Modulisklanten zijn daar het beste bewijs van!

 • MIJN BIJSTAND

Verzekering Bijstand aan personen

Allianz Global Assistance (World Royal Protection)

De prijs gaat naar Allianz Global Assistance voor zijn jaarcontract World Royal Protection (deze jaarformule bevat nog uitgebreidere waarborgen dan hun World Gold Protection).

Dit jaarcontract biedt de verzekerde een optimale bescherming voor al zijn verplaatsingen in binnen en buitenland (wereldwijd), zowel voor professionele als privéreizen. De voornaamste troeven van dit totaalcontract zijn de onbeperkte dekking van buitenlandse medische kosten, de dekking van voorafbestaande ziektes en een annuleringswaarborg all risks voor elke bewijsbare reden. Bovendien biedt Allianz Global Assistance de verzekerden een uniek medisch evaluatiesysteem van ziekenhuizen en andere medische centra wereldwijd.

 • MIJN GEZONDHEID

Verzekering Gezondheidszorgen

DKV Belgium (DKV Hospi Select)

DKV Belgium heeft haar gamma hospitalisatieverzekeringen verbeterd. Het nieuwe gamma bestaat uit 3 producten, met elk hun eigen kenmerken, zodat de klant een bewuste keuze kan maken en een product kan kiezen dat afgestemd is op de eigen noden.

DKV Hospi Select, de vervanger van DKV’s topproduct DKV Hospi Premium, wordt bekroond als winnaar. Ook dit jaar was de jury ervan overtuigd dat deze uitstekende verzekering zich van zijn concurrenten onderscheidt door zijn optimale dekking voor een aantrekkelijke prijs, het derdebetalerssyteem via de Medi-Card® en de toepassing van het globalisatieprincipe van de hospitalisatiefactuur. Worden gedekt:

– aan 100% (onbeperkt) de kosten van een ziekenhuisopname (inclusief de gipskamer) in een eenpersoonskamers bij ziekte, ongeval of bevalling in het netwerk van partnerziekenhuizen. Bij de keuze van een eenpersoonskamer wordt aan de verzekerde een eigen bijdrage van 150 of 300 EUR per opname, vastgesteld bij het afsluiten van de overeenkomst, in rekening gebracht. Als de klant om persoonlijke redenen en dus niet wegens medische noodzaak kiest voor een eenpersoonskamer buiten het netwerk van partnerziekenhuizen, wordt een eigen bijdrage van 20% van de kamer en ereloonsupplementen in rekening gebracht;

– aan 100% (onbeperkt) ziekenhuiskosten (inclusief de gipskamer) in een tweepersoonskamer, ongeacht het ziekenhuis, in geval van ziekte, ongeval of bevalling;

– aan 100% (onbeperkt) de medische kosten 30 dagen voor en 120 dagen na ziekenhuisopname (pre post);

– medische kosten voor 30 ernstige ziekten; aan 100 % tot 10.000 EUR per verzekerde per verzekeringsjaar en 50 % voor het saldo van de medische kosten.

Daarnaast zijn er in het gamma ook 2 andere producten:

– Met DKV Hospi Flexi geniet de verzekerde ook van een onbeperkte terugbetaling van zijn medische kosten bij een hospitalisatie met respect voor zijn budget. Bij deze verzekering wordt de verzekerde aangespoord om een verantwoorde kamerkeuze te maken. Indien de verzekerde er bewust voor kiest om in een individuele kamer te verblijven, wordt een eigen bijdrage van 150 euro per overnachting in rekening gebracht. Voor een daghospitalisatie waarbij de verzekerde de kamer slechts enkele uren bezet, is een tweepersoonskamer perfect aangepast en wordt deze volledig terugbetaald.

– DKV Medi Pack speelt in op de vervaging van de grenzen tussen hospitalisatie en medische verzorging buiten een hospitalisatie. Dankzij deze formule is de verzekerde heel het jaar door verzekerd voor medische kosten (doktersbezoek, geneesmiddelen, nieuwe brilglazen, kinesitherapie,…) en is hij ook onbeperkt gedekt in geval van hospitalisatie in een tweepersoonskamer. DKV biedt u dus de beste zorgen. Levenslang.

 • MIJN VAKANTIE

Reisverzekering

Europ Assistance (Jaarlijks annulatieverzekering NoGo)

NoGo wint, eens te meer, de prijs van de beste jaarlijkse reisannulatieverzekering. De uitgebreide waarborgen van het contract liggen aan de basis van deze keuze: de verzekering biedt een waarborg reisannulatie, reiswijziging en reisvergoeding. Ze dekt een groot aantal gebeurtenissen en geldt voor alle reizen die gedurende hetzelfde jaar plaatsvinden: reizen van korte of van lange duur, reizen in België of in het buitenland (de forfaitaire prijs per formule wordt bepaald ongeacht het aantal reizen).

De verzekering biedt een aantal optionele uitbreidingen, zoals de uitbreiding “professionele reizen”, de uitbreiding van het “plafond NoGo” en de uitbreiding “bagage” (met een waarborg “vertraging van de bagage”). Voor deze laatste bestaat er een basisformule en een “superiorformule”.

 

 • Trofee van de Innovatie

 

– Makelaars : Generali (Generali Quick Quote)

Generali Belgium lanceert een Europese primeur: de Generali Quick Quote. De nieuwe app laat de makelaar toe om de premie voor een autoverzekering te berekenen aan de hand van een foto van de wagen. Binnen de 60 seconden kan de makelaar een offerte opmaken en aan zijn klant bezorgen. De verzekeringsmakelaar neemt met goedkeuring van de klant een foto van de wagen en brengt vervolgens de leeftijd van de bestuurder in. Via geolocalisatie en nummerplaatherkenning berekent de app de jaarpremie op basis van de details van het voertuig en een aantal  assumpties. Binnen de 60 seconden heeft de makelaar een offerte die hij kan bezorgen aan de klant.

Geen gedoe meer met bouwjaar, cilinderinhoud, kilowatt, enz. Het systeem vult alle gegevens automatisch in. Ook zonder foto kan de makelaar een offerte via de Generali Quick Quote opmaken aan de hand  van de nummerplaat. Voor nieuwe wagens volstaat het chassisnummer.

– Bedrijven : Zurich (Zurich Connect)

Zurich biedt garanties aan (surety bonds) namens klanten zoals bouwondernemingen aan begunstigden zoals bijvoorbeeld eigenaars van een in aanbouw zijnd onroerend goed of de overheid in geval van de aanleg van infrastructurele werken.  Indien de klant van Zurich zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, kan de begunstigde in geval van schade een claim indienen onder de garantie. Met andere woorden, Zurich stelt zich borg voor een vooraf  bepaalde derde voor het correct uitvoeren van de contractuele verplichtingen van zijn klant voor een specifiek contract.

Zurich biedt een selfservice portaal door het gebruik van een blockchain technologie: een volledig digitale oplossing waarin de klant zijn aanvragen voor de verstrekking van garanties beheert alsook het geheel van de faciliteit die Zurich ter beschikking stelt.  De klant kan op deze manier het geheel van zijn product online beheren.

Het gebruik van Blockchain laat toe om all transacties gemaakt door de gebruikers van het gecreëerde ecosysteem na te kijken/te valideren/op te volgen en om  alle informatie te traceren en veilig op te slaan op een manier dat volledig transparent is voor de desbetreffende gebruikers in het ecosysteem.  Op termijn kan een dergelijk systeem, gebaseerd op de blockchain technologie, vooral gemakkelijk toegepast worden voor garantiebegunstigden en hierin kunnen andere gebruikers in het ecosysteem worden opgenomen zoals architecten, notarissen, garantiepartners, etc. in een “plug & play” aanpak om een volledig digitaal ecosysteem te bekomen.

Zodra de regularisatie het toelaat zal Zurich klaar zijn om zijn borgtochten volledig als smart contracts te beheren.

 • Trofee Digitale

– Particulieren : Allianz Benelux (Allianz Bonus Drive)

De app Allianz Bonus Drive meet heel eenvoudig, via de smartphone, het rijgedrag van de bestuurder. Na installatie detecteert de app automatisch wanneer je een autorit maakt en wordt de rijscore berekend op basis van de volgende criteria: optrekken, remmen, snelheid, tijdstip en locatie.  Iedereen kan de app vrijblijvend uitproberen gedurende 2 maanden ‘Try Before You Buy’.  Deze rijscore resulteert in een mogelijke korting (van 50% voor een rijscore van 96 tot 100) die je vervolgens ontvangt bij het afsluiten van een autoverzekering met Allianz Bonus Drive. Zo kan de bestuurder tot 50% korting ontvangen op z’on autoverzekering.

Deze innovatieve ‘Internet of Things’ toepassing ondersteunt de maatschappelijke trend van veilig en  ecologisch rijden alsook de digitale positionering van Allianz en de onafhankelijke makelaars. Allianz Bonus Drive vraagt enkel om een mobiele internetverbinding, een WiFiverbinding en een smartphone met Android versie 5 en hoger of iOS versie 9.2 en hoger. Hierdoor kan elke autorit van de hoofdzakelijke autobestuurder van de wagen worden geregistreerd met een minimum vereist aantal kilometers van 2.000 km/jaar gedurende de verzekeringsperiode.

– Werknemers, werkgevers en makelaars : AXA Belgium (MyAXA Healthcare & Dail Healthcare)

De collectieve hospitalisatieverzekering is één van de belangrijkste voordelen die een werknemer van zijn werkgever kan krijgen. Nochtans kan beroep doen op een collectieve hospitalisatieverzekering heel wat administratieve last met zich meebrengen. En dat is het laatste waar een patiënt nood aan heeft bij het plannen van een hospitalisatie, bij de hospitalisatie zelf of zelfs bij het herstel achteraf.

Met de digitale platformen Dail Healthcare voor de werkgever en de makelaars en MyAXA Healthcare voor de aangeslotenen van de verzekering biedt AXA hier nu een antwoord op. Deze twee platformen zijn gratis en beschikbaar via computer, tablet en smartphone en omvatten meerdere functionaliteiten die door de werkgevers en werknemers geselecteerd werden.

Deze digitale platformen laten vooreerst toe om online een hospitalisatiedossier aan te maken en op te volgen, gaande van de opening van het dossier tot de planning van de ziekenhuisopname, het verzenden van de kostenbewijzen, de terugbetaling van de gemaakte kosten en het afsluiten van het dossier. Daarnaast kunnen ook alle gegevens gelinkt aan de hospitalisatieverzekering beheerd en geraadpleegd worden, zowel door de werkgever als de werknemer. Zo kan de werkgever bijvoorbeeld nieuwe werknemers aansluiten en een samenvatting van het contract raadplegen en kunnen werknemers meer inzicht krijgen in hun dekkingen, maar ook waarvoor ze niet gedekt zijn. Ten slotte heeft de makelaar eveneens toegang tot het platform om waar nodig ondersteuning te bieden.

Met Dail Healthcare en MyAXA Healthcare differentieert AXA zich door al deze functionaliteiten ter beschikking te stellen aan de verschillende gebruikers (verzekerden, werkgevers én makelaars) et dit met een gedetailleerd overzicht van de aangeboden dekkingen. Zo brengt AXA dan ook gemoedsrust en reduceert ze de administratieve last voor alle partijen, alsook de kans dat iemand voor aangename verrassingen komt te staan in een sterk emotioneel geladen proces.

 • Trofee Preventie

Allianz Benelux (Allianz Connect Home)

Allianz Connect Home is het concept dat de slimme woonverzekering Home Plan (Xpert) en de app Allianz Connect bundelt. Dat maakt voor particuliere verzekerden een gepersonaliseerde en geconnecteerde preventie mogelijk via de schitterende troeven van de nieuwe technologieën Smart Home. Dankzij het partnerschap dat Verisure, de Europese leider voor beveiligingsoplossingen, en Allianz begin 2017 hebben gesloten, is de verzekering Home Plan (Xpert) het eerste volledig geconnecteerde woonverzekeringsproduct.

Deze samenwerking vormt de basis van een geïntegreerd ecosysteem voor preventie en snelle interventie bij schade. De verzekerde is de klok rond beschermd door een erkende installatie van Verisure (detectie van indringing, rook en waterschade) die de eventuele schaderisico’s en de gevolgen ervan beperkt. De verzekerde beheert zijn alarmsysteem volledig op afstand. Hij kan het alarm aan en uitzetten, controleren wie binnen en buitengaat, alles zien wat bij hem thuis of in zijn bedrijf gebeurt. Hij kan foto’s ontvangen op zijn portable.  Bij elk alarm is er een interventie van Verisure (klant opbellen, een agent gaat ter plaatse kijken, bijstand en overheden opbellen).                                                  

De app Allianz Connect omvat een reeks functionaliteiten met focus op preventie en een snelle reactie bij schade of een dringend probleem: bericht over diefstallen en inbraken, interventie van Allianz Global Assistance op verzoek van Verisure of de verzekerde, schadeaangifte, mogelijkheid om documenten te archiveren in een digitale kluis, etc.

 • Trofee van de beste Publiciteitscampagne

– AG Insurance (“Wacht niet op je volgende leven. Leef nu al voluit met AG !”)

De algemene boodschap is dat mensen nu al voluit moeten leven. Vandaag en niet morgen. En dat kunnen ze dankzij AG Insurance, uw verzekeraar, is dit mogelijk!

Deze campagne geeft concreet uiting aan onze merkbelofte “Supporter van jouw leven”: AG Insurance moedigt zijn klanten aan om beter te genieten van het leven, op een serene manier, want ze worden goed verzekerd door AG Insurance.

Om aan de nieuwe verwachtingen van de klanten te voldoen, bieden we meer dan louter verzekeringen. Preventie, bijstand, kennis, toegankelijkheid, nabijheid… maken deel uit van de diensten waar we verder op willen werken, samen met onze distributiepartners. Zo bezorgen we onze klanten gemoedsrust, zodat ze het beste uit hun leven kunnen halen. En met onze campagne benadrukken we onze belofte aan hen, zodat ze ons ervaren zoals we zijn.

Het visuele aspect van de campagne is zeker verrassend. We willen ons echt onderscheiden, ook op het vlak van communicatie. Daarom hebben we gekozen voor een creatieve aanpak die bewust verrassend en onverwacht is, zodat onze boodschap de gewenste impact heeft bij ons doelpubliek. Mensen zullen het makkelijker onthouden en het zal een glimlach toveren op hun gezicht.

– Brocom (“Je Makelaar, Je beste Verzekering”)

De campagne ‘Je Makelaar, Je beste Verzekering’ heeft als doel het verhogen van de notoriëteit alsook het meer algemeen kenbaar maken van de toegevoegde waarde van de verzekeringsmakelaar.

Dankzij deze campagne steeg de notoriëteit van 27% in 2016 naar 36% in 2017. De campagne werd voornamelijk op  TV uitgezonden maar ook via online videos om zo een ​​jonger publiek te bereiken (25-44 jaar). 4 verschillende spots leggen telkens de nadruk op  één van de waarden van de makelaar, namelijk: nabijheid, onafhankelijkheid, advies en service.  Een generieke spot herneemt alle waarden in één keer. Dankzij deze spots is het imago van de makelaar positief geëvolueerd en combineert competentie, vertrouwen en efficiëntie. Ter ondersteuning zijn er ook nog verschillende thematische campagnes, gebaseerd op de behoeftes van de consument : vakantie, mobiliteit, pensioen, auto, … Hierdoor kunnen de verzekeringsmakelaars tegelijkertijd en gealigneerd met de spots mee lokaal campagne voeren in hun kantoor. Voor elke thematische campagne wordt een marketing pack ontwikkeld om het activeren van de campagnes in de kantoren en op de digitale kanalen van de makelaars te vergemakkelijken. Deze campagnes worden door de consument beschouwd als gemakkelijk te begrijpen, geloofwaardig en modern.

Daarbovenop heeft BROCOM de website www.makelaarinverzekeringen.be volledig opgefrist en werd de sociale media “makelaar in verzekeringen” gelanceerd op Facebook, LinkedIn en YouTube. Deze campagnes worden ook systematisch doorgegeven door de federaties FEPRABEL en FVF, evenals aan de 10 BROCOMpartnermaatschappijen.

 • Trofee van de Makelaars

AG Insurance

Deze award werd niet door de jury toegekend maar op basis van een enquête, afgenomen bij de Belgische makelaars, leden van Feprabel.

**************** 

Voor meer informatie over de laureaten gelieve contact op te nemen met:    

DECAVI, Laurent FEINER, Lindekensweg 57, 1652 Alsemberg.

Tel : +32(0)2/520.72.24, Fax : +32(0)2/520.67.03, E-mail : laurent.feiner@decavi.be; www.decavi.be

Voor meer informatie over dit evenement, gelieve contact op te nemen met :            

AIMES & CO, Muriel STORRER, Drève de la Meute 5, 1410 Waterloo

Tel : +32(0)2/354.93.81, Fax : +32(0)2/353.24.93,
E-mail : muriel.storrer@aimesco.net