De Niet-Levensverzekeringstrofeeën DECAVI 2020

Persbericht 2020

DE DECAVI NIET-LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2020

En de winnaars van 2020 zijn…

De 16de editie van de DECAVI Niet-levensverzekeringstrofeeën, georganiseerd door Laurent Feiner en Muriel Storrer heeft  de verzekeringsmaatschappijen voor hun verzekeringskenmerken of hun vernieuwing beloond, in verschillende categorieën.

De jury heeft per categorie de meest representatieve spelers geanalyseerd; alles bij elkaar werd zo bijna 80 % tot 90% van het totale premie-incasso per categorie doorgelicht.

Voor de verschillende verzekeringsproducten werd het volgende aantal spelers geanalyseerd:

a) Mijn mobiliteit:

– burgelijke aansprakelijkheid auto (13)

– materiële schade auto : omnium (12)

– rechtsbijstand Auto (7)

– moto (7)

b) Mijn woning:

– brandverzekering-eenvoudige risico’s (14)

– huurdersverzekering (6)

– brandverzekering-mede-eigenaars (7)

c) Mijn verantwoordelijkheid

– burgerlijke aansprakelijkheid privéleven (12)

d) Mijn gezondheid (4 nichespelers)

– verzekering gezondheidszorgen

e) Mijn bedrijf

– arbeidsongevallen (6 nichespelers)

– cyberrisico’s (6)

– package (7)

f) Mijn vakantie en mijn bijstand (5 nichespelers)

– verzekering bijstand aan personen

– reisverzekering

g) Innovatie (12 dossiers)

h) Digitale (10 dossiers)

De DECAVI Trofeeën hebben een stevige reputatie in de verzekeringssector opgebouwd. Zij hebben tot doel, verschillende verzekeringsproducten die aan de jury voorgesteld worden te belonen en de transparantie van de markt te verzekeren.

Deze jury werd samengesteld door volgende personen:

Katrien De Cauwer, Partner Insurance & Actuarial Services, EY.

Laurent Feiner, Journalist, Gedelegeerd bestuurder Decavi.

– Yves Thiery, Gastprofessor aan de Universiteit van Antwerpen.

– Britt Weyts, Professor aan de Universiteit van Antwerpen.

– Lievin Villance, docent aan de Hogeschool Francisco Ferrer (Cooremans Instituut) en Coordinator van de Afdeling verzekering.

Filip Galle (FVF), Bestuurder FVF (Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen).

– Patrick Cauwert, CEO Feprabel en Expert verantwoordelijk voor het onderwijs aan de FUCaM (UCL Mons).

Dit evenement werd gerealiseerd met de steun van Assuralia, en mocht eveneens op de medewerking rekenen van verschillende partners uit de branche, namelijk, Axis, Comarch en EY.

Dit initiatief, dat uiteraard de wedijver tussen de verzekeraars opwekt, legt vooral de nadruk op het innovatieve en creatieve aspect van de producten (raadpleeg de site www.decavi.be voor meer inlichtingen in verband met de criteria die worden gehanteerd).

Verzekeringen: in het positief daglicht

In deze delicate periode van gezondheidscrisis (covid-19) staat de verzekeringssector onder zware druk. Assuralia heeft een hele reeks maatregelen bekendgemaakt ter ondersteuning van verzekeringnemers en verzekeraars hebben hierop gereageerd door de garanties van hun bestaande contracten te verbeteren.

Het verzekeringsvak moet op communicatie berusten. De DECAVI Verzekeringstrofeeën worden geapprecieerd omdat ze toelaten op een positieve manier te communiceren over een sector die te veel in termen van problemen spreekt (door het accent te leggen op schadegevallen) en te weinig in termen van oplossingen. Terwijl de verzekeraars oplossingen bieden voor alle burgers! Op dat vlak, ervaren wij de wil binnen de sector om meer acties in verband met preventie te ontwikkelen en het accent te leggen op de digitale verzekering.

De trofeeën zetten de producten en oplossingen in het licht ten voordele van de consumenten die ze hebben onderschreven, maar ook van de interne afdelingen van de verzekeraars die ze hebben bedacht en van hun distributiekanalen. Zoals u ziet, zijn het niet alleen de laureaten die als winnaars uit de bus komen.

De trofeeën laten eveneens toe om op de evolutie van de markt te anticiperen. Daarom is het mogelijk om dankzij de categorie ‘Innovatie’ (die het vernieuwende karakter van een dienst of product bestudeert) veelbelovende initiatieven voor de markt te ontdekken.

Deze trofeeën belonen uiteraard de laureaten, maar helpen ook de verzekerde om een keuze te maken in functie van een specifiek profiel.

De winnende producten hebben steeds interessante kenmerken. Ook al is het wat verzekeringen betreft mogelijk dat een bepaald product goed bij een bepaald type klant past en toch niet als de beste keuze voor iedereen kan worden beschouwd. Bij verzekeringsadvies is het dikwijls het profiel van de verzekerde dat het te onderschrijven contract bepaalt. Maar de winnende producten kunnen in elk geval dienen als een aanzet tot reflectie.

De laureaten

Het is duidelijk dat de verzekeringen de verbruikers voor elk van hun behoeften begeleiden, en dit op elke stap van hun leven. Vandaar het idee om de laureaten per categorie van behoeften te vermelden. We vermelden per categorie de winnaars met het beloonde product.

 • MJN MOBILITEIT

BA Auto & Materiële schade auto – Omnium

AXA Belgium (Comfort Auto)

Voor het tweede jaar op rij wint AXA de Decavi-trofee voor de beste burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA) en (omnium)verzekering voor materiële schade. De BA-autoverzekering van AXA, veel meer dan alleen een basisverzekering. Onze burgerlijke aansprakelijkheid (BA) biedt aan onze verzekerden een veelheid aan beschermings- en hulpdiensten naast de dekking van schade aan derden (zowel materieel als fysiek). Zo is onze BA:

 • Globaal: dankzij de ‘1ste hulp’ die onder andere een sleepdienst, een pechhulpdienst en, als optie, een vervangwagen voor maximaal 30 dagen biedt.
 • Rechtvaardig: dankzij ‘Euro+’ , die bij een ongeval in Europa het grootste deel van de verschuldigde bedragen voorschiet en tevens een aanvullende schadevergoeding betaalt, zodat de verzekerde een vergoeding ontvangt die vergelijkbaar is met de vergoeding die hij in België zou hebben ontvangen als het ongeval zich daar had voorgedaan.
 • Vooruitziend: dankzij ’BOB’ die bij een door de BOB-bestuurder veroorzaakt ongeval deze bestuurder vergoedt als deze gewond raakt en tevens zorgt voor reparatie van het verzekerde voertuig of een vergoeding (volgens de marktwaarde ten tijde van het ongeval) in geval van totaalverlies.
 • Handig: dankzij het feit dat één en dezelfde vervangwagen als optie ter beschikking kan worden gesteld voor de volledige duur van de herstelling van het verzekerde voertuig (max. 30 dagen).
 • Genereus: dankzij het ‘Joker for You’-voordeel, dat, als het wordt toegekend, voorkomt dat de premie toeneemt na een schadegeval.
 • Toegankelijk: dankzij de kortingen die worden aangeboden aan voertuigen die zijn uitgerust met bepaalde assistentiesystemen voor de bestuurder en aan bestuurders die slechts beperkt rijden. Deze verlagingen gelden ook voor onze omnium.

De omnium, een op maat gemaakte bescherming. Om uw voertuig te beschermen, gaat er niets boven een uitgebreide verzekering met een breed scala aan dekkingen. Deze beschermen bij AXA het voertuig bij brand, glasbreuk, ongeval met dieren, natuurkrachten, diefstal of poging tot diefstal en materiële schade aan het verzekerde voertuig bij een ongeval in fout.

Onze omnium werd, naast de bescherming die hij biedt, ontworpen om bij elk voertuig te passen, of het nu nieuw of tweedehands is. Als onze verzekerden dat wensen, kunnen ze bepaalde aspecten van hun omnium aanpassen, zoals de duur van de degressiviteit (het moment waarop de waarde van het voertuig begint af te nemen) of het eigen risico (het bedrag dat door de verzekeringnemer verschuldigd blijft na de tussenkomst van de verzekeraar).

Ze kunnen hun dekking ook uitbreiden met de ‘omnium XL’ optie, die gebroken koplampen en spiegelglas, verlies van sleutels en veterinaire zorg voor katten en honden dekt als ze gewond raken bij een ongeval dat gedekt is door omnium.

Dankzij hun talrijke diensten en dekkingen bieden de comfort auto aansprakelijkheids- en omniumverzekering een uitgebreide, flexibele en vooral mobiele autoverzekering voor de verzekerden.

Verzekering Rechtsbijstand Auto

Arces – Groep P&V – (Rechtsbijstand Auto Artikel l)

Al voor het achtste opeenvolgende jaar is Arces laureaat met haar rechtsbijstandsverzekering Artikel 1. Wat de formule van Arces typeert, is het unieke ‘beste van de markt’- principe dat in artikel 1 van de algemene voorwaarden wordt verwoord. Hierdoor biedt Arces haar verzekerden de beste rechtsbijstandsverzekering auto aan. Stelt een andere verzekeraar op de Belgische markt bij een schadegeval toch betere voorwaarden voor, dan past Arces zich aan en biedt ze dezelfde condities.

Deze exclusieve clausule is van toepassing op alle waarborgen in de algemene voorwaarden, inbegrepen de verzekerde bedragen, die al tot de hoogste op de markt behoren

Motorverzekering

P&V Verzekeringen (P&V Motorverzekering)

De P&V Motorverzekering staat voor een complete dekking aangepast aan de motor en de levensstijl van de eigenaar én duidelijke waarborgen zonder verrassingen. De formule biedt een dekking BA met Bob-waarborg (tot 25.000 euro) en een omniumdekking voor materiële schade en schade veroorzaakt door natuurkrachten, dieren, brand en diefstal.

Door te kiezen voor de Serenity-formule kan de verzekerde ook bij pech of een lekke band rekenen op bijstand en een vervangvoertuig. De waarborg is optioneel bij de formules Basic en Medium. Zowel bij Medium als Serenity is de motoruitrusting van de verzekerde (helm, airbag of beschermende schaal, handschoenen, beschermend vest, motorpak, laarzen …) in de formule inbegrepen.

En dat is niet alles: de verzekerde kan ook een waarborg bescherming bestuurder nemen om zijn medische kosten, tijdelijke of blijvende ongeschiktheid of een eventueel overlijden te dekken. Ook rechtsbijstand behoort tot de waarborgen, met een maximale tussenkomst van 125.000 euro per schadegeval (burgerlijke en strafrechtelijke verdediging …).

P&V wil een voortrekker zijn op het gebied van preventie. Klanten die bij P&V een motorverzekering afsluiten, genieten gratis van de Liberty Rider-app zolang ze klant blijven. Deze app, bedoeld om de veiligheid van motorrijders te verbeteren, detecteert valpartijen, zet noodoproepen op en maakt het voor de naasten mogelijk om de trajecten van de verzekerde in realtime te volgen. Tot slot kan de verzekerde dankzij de Skipr-app, resultaat van een samenwerking tussen de start-up met dezelfde naam en P&V, zijn traject plannen via zijn smartphone en hierbij de eigen transportmiddelen combineren met het aanbod van het gedeeld en openbaar vervoer.

P&V Verzekeringen maakt deel uit van P&V Groep, het product zal binnenkort ook beschikbaar zijn voor Vivium.

 • MIJN WONING

Brandverzekering Multirisico Woning (eenvoudige risico’s)

AG (Top Woning)

Top Woning van AG , de uitgebreide oplossing voor woningen bij brand, waterschade, natuurrampen en veel meer, is dé referentie op de markt. De sterke troeven van deze ruime basisverzekering :

– de 24 u/24 bijstand voor de woning na een schadegeval biedt de verzekerde gemoedsrust;

– de uitstekende en snelle schaderegeling. De verzekerde heeft de keuze uit verschillende mogelijkheden. Hij kan kiezen voor herstel in natura, dan hoeft hij zelf niets te betalen en organiseert AG Insurance het herstel. Of hij kan kiezen voor de uitbetaling van de volledige som van de schade. In dat geval kan de klant kiezen om de schade zelf te herstellen of te laten herstellen, of zelfs om de herstelling niet onmiddellijk uit te (laten) voeren;

– kosten terugbetaald, zelfs zonder schadegeval: bijvoorbeeld voor het opsporen en herstellen van gaslekken.

Met deze brandverzekering kiest de verzekerde voor waarborgen volgens het principe ‘Alles is verzekerd behalve’. Zo is al zijn schade voor elk verzekerd risico gedekt, behalve enkele duidelijk omschreven uitsluitingen.

Daarnaast dekt Top Woning automatisch ook de deeleconomie-activiteiten van de verzekerde: als huurder of verhuurder, gratis of betalend, met of zonder tussenkomst van een platform:

– dekking van vandalisme en huurschade veroorzaakt door één van de gasten;

– dekking van de schade door vandalisme of de huurschade aan het gebouw of de inboedel als men tijdelijk zijn hoofdwoning (of slechts een kamer) verhuurt via Airbnb bijvoorbeeld;

– dekking van uw aansprakelijkheid voor de schade aan een gehuurd vakantieverblijf, al dan niet gemeubileerd.

Bovendien kan de verzekerde zijn Top Woning uitbreiden volgens zijn eigen wensen en behoeften met de talrijke packs: Pack Woning & Assist+, Pack Diefstal+, Pack Tuin, Pack Zwembad…

Brandverzekering voor huurders

Ethias (Huurdersverzekering)

Ethias stelt een Huurdersverzekering voor die zich richt tot huurders van een huis of appartement waarvan de huurprijs lager is dan 1.417 EUR per maand. De premie is vrij bescheiden: vanaf 13,66 EUR per maand voor de huurdersaansprakelijkheid, inhoud en rechtsbijstand. Bovendien geeft Ethias nog 15% korting voor elke nieuwe online onderschrijving. Deze verzekering is op maat van huurders omdat de huurdersaansprakelijkheid en inhoud van hun woning volledig verzekerd zijn bij schade zoals brand, storm, waterschade of glasbreuk (zonder vrijstelling indien het bedrag van de schade hoger is dan 265,42 EUR). Als optie kan diefstal & vandalisme tot 100% van de inboedel verzekerd worden. 24 op 24 u bijstand in geval van schade is inbegrepen!

Ethias vergoedt eveneens de wederverhuringsvergoeding. Indien de huurder of zijn/haar partner zich genoodzaakt ziet om het huurcontract op te zeggen bij een overlijden, ontslag, echtscheiding of het einde van het wettelijk samenwonen, betaalt Ethias het bedrag terug dat de huurder aan de verhuurder verschuldigd is tijdens de eerste 3 jaren van zijn huurcontract (tot 3x het huurbedrag, met een maximum van 4.251 EUR). Op minder dan 1 minuut kan deze verzekering online onderschreven worden: www.ethias.be.

Brandverzekering (mede-eigenaars)

I.B.I.S. Insurance – onderschrijvingssagentschap – COCOON OF I.B.I.S.

Voorgesteld door het onderschrijvingsagentschap I.B.I.S. Insurance, is het product COCOON OF I.B.I.S. een polis “alle risico’s behalve”, wat wil zeggen dat alles wat niet uitgesloten is, gedekt is. Zeer beperkte lijst van uitsluitingen. De partner maatschappijen van I.B.I.S. Insurance zijn: AXA Belgium, Federale Verzekeringen, P&V Verzekeringen en Monceau Verzekeringen.

Aanwezigheid van twee mede-eigenaars is voldoende, zonder verplichting van een minimum aantal verdiepingen of minimum kapitaal. Enkele pluspunten van het product “COCOON OF I.B.I.S.” zijn:

 • een uitgebreide definitie van het verzekerde gebouw met inbegrip van de bij- en nevengebouwen, de stoepen, zwembaden, signalisaties, koeren en omheinigen;
 • de bewijslast ligt bij I.B.I.S. Insurance en niet bij de klant;
 • een dekking storm zonder minimale limiet van de windsnelheid;
 • uitgebreide waarborgen in waterschade;
 • dekking van maximum 3 garages die gelegen zijn op een ander adres dan deze van het risico;
 • een dekking voor de schade tengevolge van vandalisme, grafiti, tags of kwaadwillig opzet;
 • een dekking van indirecte verliezen zonder bijpremie;
 • de dekking van de inboedel van de mede-eigendom;
 • dekking BA gebouw en BA lift;
 • afstand van verhaal tegen mede-eigenaars, de huurders en andere gebruikers;
 • vergoeding voor de bijkomende kosten van de syndicus en/of de raad van de mede-eigendom;
 • specifieke rechtsbijstand voor COCOON OF I.B.I.S.;
 • dekking voor alles wat domotica betreft, inbegrepen in de verzekerde kapitalen;
 • overlijdens- en begrafeniskosten : 4.000 EUR per slachtoffer met een maximum van 80.000 EUR per schadegeval;
 • dekking van de zonnepanelen;
 • bij uitbreiding, studentenverblijf gedekt overal in de EU;
 • uitstekende kwaliteitsverhouding van de waarborgen en de prijs;
 • bijstand dag en nacht, 7/7 met I.B.I.S. Emergency in geval van schade;
 • snelle en kosteloze expertise van de gebouwen.

Meer informatie over het product COCOON OF I.B.I.S. is beschikbaar  via de website: www.ibis-insurance.be

Exclusieve distributie van het product COCOON OF I.B.I.S. via het kanaal van onze professionele en bekwame verzekeringsmakelaars.

 • MIJN VERANTWOORDELIJKHEID

Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid Privéleven

Ethias (Ethias Familiale)

Ethias behaalt de zege met haar contract Ethias Familiale : dit contract biedt, in vergelijking met zijn concurrenten, zeer uitgebreide waarborgen (lichamelijke schade, materiële schade, rechtsbijstand, onvermogen van derden, enz.) aan een erg concurrentiële prijs. Daarbovenop kunnen we nog de zeer ruime definitie van ‘verzekerde’ (alle leden van het gezin zijn overal ter wereld verzekerd) en het beperkte verhaal tot 10.000 EUR (niet geïndexeerd) tegen de minderjarige in geval van opzettelijke daad, toevoegen.

Alle voortbewegingstoestellen voor de zachte weggebruiker zoals fietsen, elektrische fietsen (met of zonder trapondersteuning), segways, monowheels, hoverboards, elektrische steps, elektrische rolstoelen tot 45km/u… zijn gedekt behalve autonome elektrische fietsen waarvoor een verplichte inschrijving geldt. Het is ook zo voor het gebruik van drones van minder dan 1 kg (onder bepaalde voorwaarden) en tot maximum 25 kg bij gebruik boven erkende modelluchtvaartterreinen.

 • MIJN BEDRIJF

Verzekering Arbeidsongevallen

Ethias (Arbeidsongevallenverzekering)

Ethias heeft haar product “arbeidsongevallen” verder uitgebreid dan wat de wetgever vraagt om enerzijds in overeenstemming te zijn met de evolutie van de maatschappij in het algemeen en haar behoeften, maar anderzijds ook met haar waarden van Humanisme en Maatschappelijke Verantwoordelijkheid.

Talrijke diensten met betrekking tot deze verzekering zijn ontwikkeld ten behoeve van onze verzekerden. Onder deze diensten bevinden zich AssurPharma en Assurkine. AssurPharma maakt het mogelijk om eenvoudig en snel elektronisch de uitgaven voor geneesmiddelen door te sturen, waardoor slachtoffers van arbeidsongevallen binnen 24 uur kunnen worden vergoed. Met AssurKiné  kunt u elektronische betalingen uitvoeren met kinesisten. In de praktijk betekent dit dat slachtoffers niets hoeven te betalen en dat kinesisten ook niet hoeven te wachten op de betaling. Ethias is de eerste arbeidsongevallenverzekeraar die deze beide digitale diensten aanbiedt aan haar verzekerden.

Daarnaast heeft Ethias ook psychosociale risicopreventie georganiseerd voor mensen die door hun werk verzwakt zijn. Wij bieden 5 psychologische ondersteuningssessies om hen te helpen, uit een moeilijke situatie te komen, zelfs als er geen ongeval is.

De verzekeraar heeft ook een professioneel reïntegratieprogramma voor slachtoffers van ernstige ongevallen opgericht. Voor de meeste slachtoffers van een arbeidsongeval is de terugkeer naar het werk een natuurlijke of zelfs automatische stap. Maar voor anderen vereist de terugkeer naar het werk ofwel een aanpassing van hun functie ofwel een volledige professionele heroriëntatie. Ethias heeft besloten, hen een volledig ondersteuningsprogramma aan te bieden, bestaande uit een beoordeling van de vaardigheden die kunnen leiden tot een opleiding en professionele reïntegratie. Dit programma, uniek in België, wordt uitgevoerd met Prorienta en Emino, specialisten in reïntegratie. Het is gebaseerd op een grondige beoordeling van de vaardigheden en de ontwikkeling van een professioneel project in nauwe samenwerking met het slachtoffer, met als uiteindelijk doel om terug te keren naar het werk bij de oorspronkelijke werkgever of elders, als dit onmogelijk blijkt.

Tot slot gaat Ethias verder in haar wens om beschikbaar te zijn voor haar arbeidsongevallenverzekerden door hen, via Myclaims Arbeidsongevallen, 24 uur per dag en 7 dagen per week, snelle online toegang te bieden tot hun schadedossiers.

Verzekering Cyberrisk

AIG (CyberEdge)

AIG won de prijs in de categorie Cyberrisk (voor het eerst geïntroduceerd in deze editie 2020) met zijn CyberEdge polis. Een cyberincident kan op verschillende manieren plaatsvinden. Bijvoorbeeld het stelen van data door een beveiligingslek of wanneer het complete netwerk wordt platgelegd.

CyberEdge helpt de verzekerde de gevolgen van het incident te beperken en op te lossen. Op deze manier kan het bedrijf zo snel mogelijk de bedrijfsvoering hervatten. De Cyberverzekering van AIG combineert een samenwerking met onafhankelijke experts met een uitgebreide dekking. De polis beschermt de verzekerde tegen de gevolgen van een datalek, hacking, virussen, sabotage door werknemers, afpersing, diefstal en verlies van informatie.

CyberEdge is in principe beschikbaar voor alle soorten ondernemingen, ongeacht hun omzet of activiteiten. Elk bedrijf dat afhankelijk is van een computersysteem, wordt blootgesteld aan het risico op systeemuitval  hiervan en dus van zijn activiteiten. Elke onderneming die data verzamelt, behandelt of doorstuurt, kan het slachtoffer worden van diefstal of manipulatie van deze gegevens.

Daarnaast wordt tevens de nadruk gelegd op preventie:

– het ter beschikking stellen van een model dat de impact van een cyberrisico op de economische activiteit van de onderneming meet en modelleert;

– toegang tot de First Response service: een hotline die 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is. Indien de verzekerde een cyberincident vermoedt, kan direct contact opgenomen worden. Bij deze service profiteert de verzekerde van de hulp van één of meerdere  experten;

– online training over cyberbeveiliging voor  werknemers, ter versterking van het beveiligingsbeleid van het bedrijf, enz.

 • Package KMO

AG  (Modulis Easy)

Businessklanten kunnen al hun beroepsgebonden schadeverzekeringen bij AG groeperen in een handig dossier. Om Modulis Easy af te sluiten moet het dossier minimum 2 basisverzekeringen uit 2 verschillende verzekeringsdomeinen bevatten (bijvoorbeeld Motorvoertuigen en Brand).

Ontdek de verschillende voordelen van dit concept:

-‘goedeklantbonus’: onder bepaalde voorwaarden krijgt de klant jaarlijks 10 % van de globale Modulis Easy-premie teruggestort;

– gratis premiespreiding: betaling jaarlijks, halfjaarlijks of driemaandelijks, of zelfs maandelijks mits domiciliëring;

– unieke clausule ‘30 %’ voor Top Handel, Formule BA en Formule 24. Beoefent de klant naast de hoofdactiviteit nog een andere economische activiteit? Dan is deze verzekerd als deze activiteit maximaal 30 % van de totale jaaromzet uitmaakt;

– 4 specifieke packs met waarborgen op maat van de activiteit: het Pack Modulis Kapsalon, het Pack Modulis Bakker-Banketbakker, het Pack Modulis Restaurant, het Pack Modulis Voedingswinkel.

 • MIJN BIJSTAND

Reisverzekering & Bijstand aan personen

Europ Assistance (jaarlijks VIP-contract Europe)

Op basis van welbepaalde vaststellingen, heeft Europ Assistance in 2019 een gloednieuw productengamma gelanceerd. Personen die tijdens hun vakantie Europa verlaten (22% van de reizigers verlaat Europa), hebben immers de neiging om naar steeds verdere en exotische bestemmingen te reizen. De Belgische reiziger gaat gemiddeld één of twee keer per jaar op vakantie voor een verblijf van ongeveer 14 dagen. Daarnaast gaat 6% van de Belgen naar de wintersport. Het nieuwe aanbod maakt een onderscheid in de gedekte regio (reizen in Europa of wereldwijd), de duur van de reis (14 dagen, 3 maanden of 1 jaar), richt zich al dan niet tot de sportieve reiziger, en biedt mobiliteitsopties (pechbijstand in Europa, fietsbijstand en bijstand aan andere lichte vervoermiddelen in België, vervangwagen in België).

De jury heeft het jaarlijkse contract VIP Europe bekroond (dat ook een annulerings- en een bagageverzekering bevat). Het contract dekt een doorlopend verblijf in het buitenland van maximaal 3 maanden en vertoont in het bijzonder de volgende kenmerken: onbeperkte medische kosten, repatriëring van de verzekerde en zijn begeleiders, vervroegde terugkeer om familiale redenen, vergoeding voor niet-gebruikte vakantiedagen, bijstand aan bagage bij verlies of diefstal, tussenkomst bij  vertraging van bagage van meer dan 12 uur (500 EUR per persoon), dekking van de materiële schade aan de huurwagen, enz.

NoGo (jaarlijks annulatieverzekering NoGo) dekt een groot aantal gebeurtenissen en geldt voor alle reizen die gedurende hetzelfde jaar plaatsvinden: reizen van korte of van lange duur, reizen in België of in het buitenland (de forfaitaire prijs per formule wordt bepaald ongeacht het aantal reizen). De verzekering biedt een aantal optionele uitbreidingen, zoals de uitbreiding “professionele reizen”, de uitbreiding van het “plafond NoGo” en de uitbreiding “bagage” (met een waarborg “vertraging van de bagage”). Voor deze laatste bestaat er een basisformule en een “superiorformule”.

 • MIJN GEZONDHEID

Verzekering Gezondheidszorgen

 

AG (AG Care Hospitalisatie)

AG Care Hospitalisatie betaalt de gemaakte medische kosten terug; tijdens de opname, maar ook bij de voor- en nabehandeling (1 maand voor tot en met 3 maanden na de hospitalisatie). Bovendien worden de behandelingskosten van een zware ziekte het hele jaar door terugbetaald, zelfs zonder ziekenhuisopname. De terugbetaling gebeurt onbeperkt en zonder kostenplafond.

AG past een ziekenhuissegmentatie toe, waardoor in het overgrote deel van de ziekenhuizen de medische kosten volledig worden vergoed, ongeacht het gekozen kamertype. In bepaalde, doorgaans Brusselse ziekenhuizen, is 50 % van de ziekenhuisfactuur bij een opname in een privékamer ten laste van de patiënt. Bij een opname in een tweepersoonskamer is er een volledige terugbetaling.

Voor wie om persoonlijke redenen kiest voor een privékamer in een van de duurdere ziekenhuizen, zijn er volgende opties:

 – universitaire optie: een volledige terugbetaling bij een verblijf in een eenpersoonskamer van duurdere universitaire ziekenhuizen;

– optie SL: volledige terugbetaling bij een verblijf in een eenpersoonskamer van alle duurdere, meestal Brusselse ziekenhuizen. Ideaal als u in (de omgeving van) Brussel woont.

De verzekerde heeft ook de mogelijkheid om in zijn contract een jaarlijkse vrijstelling op te nemen. Dit is het bedrag dat bij een ziekenhuisopname voor zijn rekening blijft. Een hogere vrijstelling betekent een lagere premie.

·  Trofee van de Innovatie

 

 • Mobiliteit :Vivium verzekeringen (Fietsverzekering)

De fietsverzekering, aangeboden door Vivium, zorgt voor een echte verandering op marktniveau. Net als bij Netflix sluit de klant deze formule 100% digitaal af en profiteert hij van de flexibiliteit van een abonnement dat elke maand via zijn kredietkaart wordt gefactureerd en dat hij aan het einde van elke maand kan stopzetten. Ook de aangifte van een schadegeval gebeurt digitaal, via de speciale klantenzone voor de fietsverzekering. De waarborgen diefstal, materiële schade en bijstand zijn altijd inbegrepen. De waarborgen lichamelijke schade en rechtsbijstand kunnen optioneel worden onderschreven.

Vivium wil een voortrekker zijn op het gebied van preventie en veiligheid. In het kader van haar fietsverzekering lanceerde ze twee partnerships ten voordele van haar klanten. Het eerste met Proviz, leverancier van kledij met hoge zichtbaarheid, het tweede met Hexlox, leverancier van antidiefstal-oplossingen voor fietsonderdelen zoals de wielen, het zadel …

Naast haar inzet voor veiligheid en preventie wil Vivium ook de zachte mobiliteit in België promoten. Voor elke periode van twaalf maanden zonder schadegeval zal Vivium 6% van de voor deze periode betaalde premie storten aan verenigingen die zich actief bezighouden met de ontwikkeling van zachte mobiliteitsvormen.

Volgens Vivium is er op de Belgische markt op dit moment geen enkele concurrent die een 100% digitale fietsverzekering aanbiedt in de vorm van een abonnement én met een engagement voor enerzijds veiligheid en preventie en anderzijds het promoten van de zachte mobiliteit.

Vivium maakt deel uit van P&V Groep : het product is ook beschikbaar voor P&V Verzekeringen.

 • Gezondheid : Axa Belgium (Doctors Online by AXA)

AXA Belgium, in samenwerking met AXA Partners, is de eerste verzekeraar in België die een dienst videoconsultatie met erkende artsen aanbiedt. Met deze innoverende dienst, geeft AXA toegang tot gezondheidszorg voor mensen die snel medisch advies nodig hebben wanneer hun vaste huisarts niet beschikbaar of moeilijk bereikbaar is. Tijdens de online consultatie, kan de arts een diagnose stellen, de patiënt doorverwijzen naar een van zijn collega’s mocht dit nodig zijn.

Doctors Online biedt heel wat voordelen:

– videoconsultaties maken gezondheidszorg toegankelijker: een computer, tablet of smartphone met een camera en internetverbinding volstaat;
– de dienst is veilig en eenvoudig te gebruiken;
– de patiënt kan een arts raadplegen binnen de 30 minutes of wanneer het hem het beste past. En dit 24u op 2, 7 dagen op 7, in België en in het buitenland.

Uit solidariteit in de gemeenschappelijke strijd tegen het coronavirus, stelt AXA de dienst Doctors Online gratis ter beschikking van alle Belgen die het nodig hebben en dit via een specifieke telefoonlijn. Deze tijdelijke dienst is 7 dagen op 7 beschikbaar, van 9u tot 18u.

 • Trofee Digitale

Ethias (Myclaims AT)

In 2019 is de klantenzone uitgebreid met het portaal Myclaims AO, bovenop het portaal MyEthias gezondheidszorg.
Via dit platform kan een slachtoffer van een arbeidsongeval op elk moment zijn schadedossier online opvolgen. Hij kan via het web of via zijn smartphone op elk moment de evolutie van het dossier opvolgen, vragen stellen of uitbetalingen verifiëren. Het slachtoffer kan ook de nodige documentatie raadplegen of uploaden die betrekking hebben op zijn schadedossier.

Ethias verzekert op deze manier een breed spectrum van digitale oplossingen voor zijn klant.

Onze klanten kunnen vandaag online offertes maken, 11 type verzekeringen online afsluiten, via zijn klantenzone zijn verzekeringen autonoom beheren en mogelijke schadedossiers opvolgen. Kortom, een digitaal beheer van A to Z, 24u/24u en 7d/7d. Een garantie voor service!

 • Trofee Preventie

Allianz Benelux (RoadSafe)

Na Allianz Connect Home, de app Bonus Drive en de tool CyberSafe, is het nu Allianz RoadSafe die als laureaat uit de bus komt in de categorie Preventie van de Decavi-trofeeën. RoadSafe legt de nadruk op preventie van verkeersongevallen, zowel voor woon-werkverplaatsingen als voor professionele verplaatsingen (bijvoorbeeld chauffeurs). Het doel is duidelijk: elk bedrijf in staat stellen om een snelle en objectieve inschatting te maken van zijn preventieaanpak van arbeidsongevallen, zowel op de arbeidsweg als bij professionele verplaatsingen.

De voordelen van deze tool:

– snelheid: korte vragenlijst in nauwelijks 10 minuten;

– feedback: zodra de vragenlijst doorlopen is, krijgt de gebruiker via e-mail een verslag met zijn score en concrete adviezen;

– toegankelijkheid: de tool is 24/24 uur beschikbaar op de website allianz.be;

– know-how: gebaseerd op de ervaring van specialisten in de materie (preventieteam, externe partner, …);

– beschikbaarheid: zowel voor klanten als niet-klanten (zonder verbintenis);

– opportuniteit: het preventiebeleid op dit vlak naar een hoger niveau tillen en om de resultaten te bespreken met de verzekeringsmakelaar.

Nadat de gebruiker enkele basisgegevens over het profiel van zijn bedrijf heeft ingebracht, krijgt hij een reeks van 15 vragen verdeeld over 3 verschillende thema’s: analyse (4 vragen), beleid en organisatie (5 vragen) en preventie (6 vragen). Zodra hij zijn preventieniveau kent, ontvangt de gebruiker gratis via e-mail zijn volledig verslag en dit zonder enige verplichting. Het document bevat alle vragen en antwoorden van de preventiecheck met concreet advies voor elk antwoord. De e-mail met het verslag bevat een link naar de zoekmotor om een partnermakelaar te vinden.

De analyse zal zeker op enkele verbeterpunten wijzen. Daarom raadt Allianz de gebruiker aan zijn resultaten te bespreken met zijn preventieadviseur, zijn verzekeringsmakelaar, andere partners zoals HR, sociale partners of externe specialisten.

·        Trofee van de beste Publiciteitscampagne

AG («Surrendering is not an option; we are all equal»)

AG en Belgisch paralympische atleten inspireren je om niet op te geven, en verder te gaan. AG ondersteunt de UN resolutie : de ongelijkheden verminderen, want de paralympische atleten krijgen niet zoveel aandacht als de valide atleten van Team Belgium. Een belangrijk aandachtspunt hierbij: het authentiek communiceren naar de buitenwereld over de passie en doorzetting die de Paralympiërs hebben voor hun sport, als mensen van vlees en bloed.

Door de starende uitdrukking te gebruiken van bekende Belgen, die omgezet worden in de gezichten van de paralympische atleten, merk je dat we eigenlijk allemaal toch op elkaar lijken en niet zo verschillend zijn. De inspirerende tekst is algemeen genoeg om alle Belgen te kunnen raken, en een levensles mee te geven. Een videocampagne waarin de Paralympische atleten op een unieke manier in beeld kwamen, om aan te kaarten wat hen drijft als atleet en, belangrijker nog, als mens. Er werd vooral aandacht geschonken aan de manier waarop de Paralympiërs met de niet altijd even rooskleurige realiteit omgaan en die obstakels door motivatie en doorzettingsvermogen ombuigen tot persoonlijke groei en succes.

De atleten tonen hoe ze zichzelf overtreffen en het meeste uit hun leven halen: op die manier worden ze een inspiratiebron voor iedereen, zelfs voor bekende Belgen.

·        Trofee van de Makelaars

AG

Deze award werd niet door de jury toegekend maar op basis van een enquête, afgenomen bij de onafhankelijke makelaars, leden van de professionele federaties FVF en Feprabel.

De makelaars moesten hun mening geven op basis van tal van indicatoren, beoordelingen en parameters zoals: de evaluatie van de ondersteuning en de rol van de inspecteur van de maatschappij, de kwaliteit van de dienstverlening en de instrumenten die de maatschappij biedt om offertes op te stellen en premies te berekenen, de acceptatie van dekkingen te verkrijgen en om snel en efficiënt polissen af te sluiten, de doeltreffendheid van de interne diensten (bv. om snel contact op te nemen met de juiste persoon die het probleem zal oplossen), de hoogte van de vergoeding voor de prestaties en diensten van de makelaar, het aanbod van nietlevensproducten (diversiteit, aangepast aan de behoeften, innoverend…), de duidelijkheid en leesbaarheid van de verstrekte documenten, het imago van de maatschappij bij de klanten, de opleidingen die de maatschappij voorstelt, de financiële soliditeit, de prestaties van de computertoepassingen die de maatschappij ter beschikking stelt en het volume van de activiteiten met de maatschappij.

AG blijft zichzelf bewijzen door zijn innovatie en creativiteit en blijft jaar na jaar het favoriete bedrijf van onafhankelijke verzekeringsmakelaars, die makelaars proactief ondersteunt in hun rol als adviseurs en experts. AG Insurance richt zich vooral op het leveren van kwaliteitsdiensten, om klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn, om hen in geval van schade snel en correct te vergoeden.

***********

Voor meer informatie over de laureaten gelieve contact op te nemen met:DECAVI, Laurent FEINER, Lindekensweg 57, 1652 Alsemberg Tel:+32(0)2/520.72.24,E-mail : laurent.feiner@decavi.be; www.decavi.be.

Voor meer informatie over dit evenement, gelieve contact op te nemen met : AIMES & CO, Muriel STORRER, Drève de la Meute 5, 1410 Waterloo Tel : +32(0)2/354.93.81, Fax : +32(0)2/353.24.93, E-mail : muriel.storrer@aimesco.net