DECAVI Verzekeringstrofeeën 2013

Link naar het persbericht: Persbericht 2013

PERSBERICHT – 23/10/2013

VERZEKERINGSTROFEEËN 2013

Met de steun van :

AXIS scor csc
Morningstarlogo lalibre dbprint
trends PWC-logo Champagnetelmont

 

troph-ass-13-1 troph-ass-13-2 troph-ass-13-3

 

Op 23 oktober vond de 14de editie plaats van de Levensverzekeringsawards DECAVI.

De trofeeën bekronen de beste levensverzekeringsproducten, die ter diepe analyse aan een jury worden voorgelegd, en dragen tot de zichtbaarheid van de markt bij.

Deze jury heeft de prestaties en de kwaliteit van de contracten gecontroleerd, op basis van hun rendabiliteit, verzekeringskarakteristieken, communicatie en innovatie. De prestaties van de fondsen van ‘Tak 23’ (levensverzekeringen gekoppeld aan een beleggingsfonds) werden door Morningstar gevalideerd.

De ganse markt (of minstens het grootste deel daarvan onder ander op basis van het incasso van de weerhouden verzekeraars) wordt geanalyseerd per categorie.

Voor deze editie 2013, bestaat de jury uit:

 • Pierre Devolder, Hoogleraar KUL, Voorzitter van de jury.
 • Patrick Cauwert, CEO, Feprabel.
 • Laurent Feiner, Journalist, Gedelegeerd bestuurder, Decavi.
 • Karel Goossens, Partner, Towers Watson.
 • Gérard Vandenbosch, Directeur, Actuaris Belgium.
 • Johan Guelluy, Partner CSC Belgium.

De Levensverzekeringsawards kunnen prat gaan op de steun van PwC, CSC, SCOR Global Life, Axis en Assuralia.

De trend is duidelijk voor deze editie: over het algemeen zien we de buitengewone returns van producten aan beleggingenfondsen gekkopeld (tak 23). Wat de levensverzekeringen met een gewaarborgde rentevoet (Tak 21) betreft, zelfs indien de gewaarborgde rentevoeten dalen, bieden ze nog interessante globale rendementen, vooral ten opzichte van de renten op de deposito’s.

De Maatschappelijke betrokkenheid

We verwijzen ook naar de maatschappelijke betrokkenheid van de verzekeraars die hun basiswaarden vertalen in de producten die ze aan hun verzekerden aanbieden.

Mijn Pensioen Particulieren

 • Mijn spaargeld: Formule met vrije stortingen en afhalingen

 

 Formules met gegarandeerde rentevoet (meer dan 0%)

Genomineerden : AFER Europe (Rekening met vrije stortingen en opvragingen), Allianz Belgium (Invest for Life3A), FEDERALE Verzekering (Vita Invest)

De prijs gaat voor de 9de keer op 14 edities naar AFER Europe voor zijn Rekening met Vrije Stortingen en Opvragingen.

De kenmerken zijn de volgenden: minimum storting van 800 EUR (bijkomende stortingen van 150 EUR), instapkosten beperkt tot 2 %, geen uitstapkosten en gewaarborgde rente van 1,68 % bruto (of 1,20 % netto van de beheerskosten) voor 2013. Het bruto rendement bedroeg 3,94 % in 2012 (beheerskosten : 0,475 % op jaarbasis), tegenover 3,93 % in 2011 en 4,01 % in 2010.

Formules à taux garanti de 0 %

Genomineerden :               Allianz Belgium (Invest for Life Dynamic3A), ERGO Life (Optimix), KBC (KBCLife Capital Invest)

Naast de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden gratis gedeeltelijke opnames te verrichten, onthouden we vooral de zeer mooie rendementen van Invest for Life Dynamic3A van Allianz in de laatste 3 jaar (3,60% in 2012, 3% in 2011 en 4,20% in 2010, temeer er geen beheerskosten worden aangerekend op het contract). Invest for Life Dynamic3A is naast een afzonderlijk product in Tak 21 ook het onderdeel Tak 21 van het gemengd product Allianz Invest (Tak 21-23).

 

 • Mijn beleggingen : Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (Tak 23) – Fonds low en medium risk

 

Genomineerden  :              Argenta (Bonds Higher Yield), Axa Belgium (Piazza R Valor), Delta Lloyd Life (Saint Honoré Convertibles), Generali Belgium (Real Estate Securities), KBC Verzekeringen (KBC-Life Flexibel), NELL (Arty) (*)

– Na reeds laureaat geweest te zijn in 2011, bevestigt het fonds Real Estate Securities van Generali Belgium zijn prestaties: door minimum 50% in vastgoed (voornamelijk Belgisch vastgoed) te investeren en dit in verschillende sectoren (bureaus, retail, semi-industrieel, …), behaalt het fonds in vergelijking met 354 gelijkaardige fondsen een rendement op 1, 3 en 5 jaar dat bij de beste van de markt behoort, nl. + 25,96% op 5 jaar en + 21,24% op 3 jaar. Daarenboven komen nog de troeven die een verzekering biedt (verschillende overlijdensdekkingen, mogelijke geplande afkopen, enz.).

(*) De wedstrijd stond open voor verzekeraars die in België actief zijn in het kader van de vrije dienstverlening (VDV: die term slaat op de buitenlandse verzekeraars die verzekeringsformules aanbieden op Belgische bodem). Het fonds Arty (max. 50 % in aandelen) – beschikbaar in de levensverzekeringscontracten van NELL – haalt uitstekende rendementen op 3 en 5 jaar (+ 35,21 % op 5 jaar). We merken ook – naast de goede rendementen – op dat er geen uitstapkosten zijn, wel specifieke overlijdensdekking (in optie) en de mogelijkheden tot automatische arbitrage zonder kosten.

 

 • Mijn beleggingen: Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (Tak 23) – Fonds high risk

 

Genomineerden :               Argenta (Farma-Chemie Aandelen), Axa Belgium (Piazza Axa IM European Small Cap), Belfius Insurance (Belfius Life Equities Daily Consumption Index), Delta Lloyd Life (Financière de l’Echiquier Agressor), NELL (BL Global Equities) (*)

– Van de 237 fondsen die de jury heeft bestudeerd, staat het fonds Farma-Chemie Aandelen van Argenta op nummer één als het gaat om prestaties (niet de beste, maar wel de meest regelmatige op 1, 3 en 5 jaar). Bovendien rekent Argenta voor het gamma Argenta Fund Plan (24 fondsen) geen instap-, uitstap- of overdrachtkosten aan (er zijn alleen beheerskosten verschuldigd van 0,75 % per jaar).

– (*) We verwijzen voor NELL naar de commentaar hierboven. Het fonds BL Global Equities – beschikbaar in de levensverzekeringscontracten van NELL – afficheert het hoogste rendement in dit segment : op 3 jaar (+ 31,99 %) en op 5 jaar (+
41,61 %).

 

Mijn Pensioen Zelfstandigen

 

 

 • Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)

 

Genomineerden :               Allianz Belgium (Plan for Life+), Baloise Insurance, KBC Verzekeringen, ERGO Life, VIVIUM

Plan for Life+ haalde voor VAPZ een rendement van 3,25% in 2012 en 2011, tegenover 3,15% in 2010. Plan for Life+ biedt in één overeenkomst een oplossing voor alle fiscale regimes en een brede waaier van waarborgen overlijden en arbeidsongeschiktheid. Hierdoor worden zowel de fiscale voordelen als de kost van de risicowaarborgen geoptimaliseerd. Het solidariteitsluik in het kader van de RIZIV-contracten is één van de interessantste van de markt met premievrijstelling bij moederschapsrust en invaliditeit, overlevingsrente gedurende 10 jaar na overlijden en een rente gedurende 10 jaar bij blijvende en totale invaliditeit.

 

 • Individuele pensioentoezegging (IPT)

 

Genomineerden :              Allianz Belgium, FEDERALE Verzekering (F-Manager VIP), KBC Verzekeringen, Generali Belgium

Met F-Manager VIP, een product voor zelfstandige bedrijfsleiders, biedt FEDERALE Verzekering een hoger globaal rendement (gegarandeerde intrestvoet + WD) zonder te raken aan haar solvabiliteit (3,45% in 2012 en 3,55% in 2011). Vergeet niet, kosten bij de laagste van de markt, een gegarandeerde intrestvoet van 2,50% en een ISO 9001- gecertificeerd beheer garandeert de kwaliteit van de geleverde dienst aan de verzekerden.

Mijn Risico

 • Mijn overlijden gekoppeld aan een hypothecaire lening (schuldsaldoverzekering)

 

Genomineerden :               BNP Paribas Cardif (Hypo Protect Classic), Delta Lloyd Life, ERGO, ZA Verzekeringen

BNP Paribas Cardif biedt één van de meest concurrentiële tarieven in het kader van de formule Hypo Protect (formule Classic) aan,
alsook talrijke bijkomende dekkingen (optionele waarborgen “werkloosheid” of “arbeidsongeschiktheid”) en de mogelijkheid om één contract op twee hoofden te onderschrijven.

 

 • Mijn overlijden, niet gekoppeld aan een hypothecaire lening (overlijdensverzekering constant kapitaal : opeenvolgende eenmalige premies)

 

Genomineerden :             Axa Belgium (Tijdelijk overlijden), ZA Verzekeringen (Flexi Cover T2)

ZA Verzekeringen afficheert een zeer interessant tarief in het kader van haar formule Flexi Cover T2. De medische acceptatie is bovendien zeer eenvoudig (op basis van 5 vragen). Overige kenmerken: korting van 5% op het tarief voor orgaandonoren (enige voorwaarde: officieel geregistreerd zijn als orgaandonor) en trouwe klanten; gezondheidscheque van 30 EUR, iedere 3 jaar, voor alle nieuwe verzekerden vanaf 40 jaar voor een preventief onderzoek; geen bijpremie voor diabetespatiënten (ongeveer 450.000 in België) onder bepaalde voorwaarden.

 • Mijn Gewaarborgd inkomen

 

Genomineerden :               Axa Belgium (Free Income), DKV (Plan RG Continuity + Exo), VIVIUM (Omzetverzekering)

Het plan GI Continuity + Exo van DKV beschermt het inkomen tijdens de loopbaan (uitkering van een aanvullend inkomen,
bovenop de wettelijke ziekteverzekering in geval van een arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte of een ongeval),
en geeft het recht om automatisch, vanaf de leeftijd van 65 jaar, een levenslange dekking te genieten tegen zorgbehoefte,
dankzij het plan Zorgverzekering. Voor het plan Zorgverzekering wordt zelfs een vrijstelling van premiebetaling voorzien
vanaf 65 jaar, in geval van ernstige en langdurige zorgverzekering in residentiële zorg.
De automatische overgang naar de waarborg Zorgverzekering is mogelijk zonder nieuwe medische acceptatie, zonder wachttijd of
karentie en met behoud van de initiële instapleeftijd voor de berekening van de premie.

 

Innovatie (diensten, beheer van schadegevallen, producten, …)

 

 

 • Innovatie Particulieren: Generali Belgium (Care Invest)

Care Invest is een individuele levensverzekering die gekoppeld is aan een fonds dat 100% belegt in Belgisch vastgoed, meer bepaald in Belgische rusthuizen. Het fonds investeert vandaag in 5 rusthuizen: drie in Vlaanderen en twee in Wallonië. Deze 5 rusthuizen maken deel uit van de vastgoedportefeuille van Generali en werden in 2008 aangekocht. Door de stijgende vraag naar plaatsen in rusthuizen, biedt Care Invest een hoog rendementspotentieel. Er kan reeds vanaf 50 EUR per maand in Care Invest belegd worden.

 • Innovatie Onderneming: Ethias (Publi-Plan)

Het betreft een geïntegreerd dienstenpakket dat het mogelijk maakt voor een organisatie een duidelijk globaal zicht te krijgen,  innoverend en tot op vandaag uniek, op de toekomstige kost van hun lonen en pensioenverbintenissen: studie van de geïntegreerde kosten, analyse per personeelscategorie (collectief of individueel), inachtneming van alle pensioenstelsels, enz.
Publi-Plan is meer dan een tool en meer dan enkel een dienstverlening: dit totaalconcept, enig op de markt, combineert visie, technische kennis en een  simulatietool teneinde de strategie te optimaliseren van elke instelling die erom bekommerd is doeltreffend een duurzaam beleid te plannen inzake human ressources en pensioenen.

 

 

Maatschappelijke inzet van de verzekeraar

 

 

Genomineerden :               DKV Belgium, Ethias, Groupe P&V

Deze trofee, die voor de eerste maal geïntroduceerd wordt, legt het accent op bepaalde waarden die door de verzekeraar uitgedragen worden. Voor deze eerste editie, is het DKV die de zege behaalt. Wij vestigen de aandacht op, onder andere, de sponsoring van talrijke maatschappelijke projecten : concrete projecten op verschillende niveaus die zich (voor het merendeel) richten tot een kwetsbaar publiek (chronisch zieken, sociaal achtergestelde kinderen,…)  in een maatschappelijk kader in de brede zin.
DKV heeft verscheidene producten gelanceerd die bijdragen aan een oplossing van de maatschappelijke problemen (hun maatschappelijk engagement wordt dus concreet doorheen hun productengamma, wat een onweerlegbare meerwaarde betekent) : Plan Horizon, Plan Tandzorgen, Plan GI, Plan GI Continuity+Exo, Plan Zorgverzekering, enz.

 

Makelaars

 

 

Laureaat : Allianz

Deze award werd niet door de jury toegekend maar op basis van een enquête, afgenomen bij de Belgische makelaars, leden van Feprabel.

****************

Pour plus d’informations sur les lauréats, contactez : DECAVI, Laurent FEINER, Lindekensweg 57, 1652 Alsemberg – Tél : +32(0)2/520.72.24, Fax : +32(0)2/520.67.03, E-mail :laurent.feiner@decavi.be, www.decavi.be

Pour plus d’informations sur l’événement, contactez : AIMES & CO, Muriel STORRER, Drève de la Meute 5, 1410 Waterloo – Tél : +32(0)2/354.93.81, Fax : +32(0)2/353.24.93, E-mail :muriel.storrer@aimesco.net

Des photos de la soirée sont disponibles sur simple demande à partir du 24/10/2013 et surhttp://insurance-trophy.skynetblogs.be/.

Link naar het persbericht: Persbericht 2013