De DECAVI Levensverzekeringstrofeeën 2012

PERSBERICHT

DE DECAVI LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2012

Met de steun van:

AXIS scor csc
Morningstarlogo lalibre dbprint
trends PWC-logo Champagnetelmont

 

troph-ass-13-2

 

Op 24 oktober vond de 13de editie plaats van de Levensverzekeringsawards.

De trofeeën bekronen de beste levensverzekeringsproducten, die ter diepe analyse aan een jury worden voorgelegd, en die tot de zichtbaarheid van de markt bijdragen.

Deze jury heeft de prestaties en de kwaliteit van de contracten gecontroleerd, op basis van hun rendabiliteit, verzekeringskarakteristieken, communicatie en innovatie. De prestaties van de fondsen van ‘Tak 23’ (levensverzekeringen gekoppeld aan een beleggingsfonds) werden door Morningstar gevalideerd.

De ganse markt (of minstens het grootste deel daarvan onder ander op basis van het incasso van de weerhouden verzekeraars) wordt geanalyseerd per categorie.

Voor deze editie 2012, bestaat de jury uit:

– Pierre Devolder, Hoogleraar KUL, Voorzitter van de jury.
– Paul Baekeland, Voorzitter van de Commissie “Leven” van FVF.
– Patrick Cauwert, CEO, Feprabel.
– Laurent Feiner, Journalist, Gedelegeerd bestuurder, Decavi.
– Karel Goossens, Partner, Towers Watson.
– Johan Guelluy, Partner CSC Belgium.
– Gérard Vandenbosch, Directeur, PwC.

De Levensverzekeringsawards kunnen prat gaan op de steun van PwC, CSC, SCOR Global Life, Axis en Assuralia.

Ook al blijft de financiële crisis wegen op het rendement van de levensverzekeringscontracten, toch zijn de prestaties van de producten in deze editie van de Decavi Levensverzekeringstrofeeën 2012 zeker niet ondermaats.

 

De laureaten

Wij vermelden hieronder, per categorie, de laureaten.

 

 • Mijn spaargeld: Formule met vrije stortingen en afhalingen


Laureaat :     Allianz (Invest for Life 3A)

Naast de mogelijkheid om gratis gedeeltelijke afkopen te doen onder bepaalde voorwaarden, valt vooral op dat Invest for Life 3A, dat
een minimumwaarborg biedt van 1,75%, uitstekende rendementen geboden heeft over de twee laatste jaren (3,75 % in 2011 et 4 % in
2010, zeker als we daarbij ook reke,ing houden met de afwezigheid van beheerskosten op het contract).

 

 • Mijn beleggingen Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (Tak 23) – Fonds low en medium risk


Laureaten:      Axa Belgium (Piazza invest-Piazza Carmignac Patrimoine), NELL (BKCP Opportunities-Carmignac Patrimoine) (*)

Piazza invest van Axa Belgium is in de prijzen gevallen met het fonds Carmignac Patrimoine : goede rendementen, aanvullende waarborg in geval van overlijden van de verzekerde, mogelijkheid tot gratis uitstap en verschillende investor orders – stop loss, capital gain, periodic transfer en periodic rebalancing -. De doelstelling van het fonds is om op lange termijn een kapitaalstijging na te streven door te beleggen in aandelen (max. 50%) en obligaties (van 50% tot 100%) op financiële markten uit de hele wereld.

– NELL (*) : BKCP Opportunities met het fonds Carmignac Patrimoine valt eveneens in de prijzen. We merken ook – naast de goede rendementen – op dat er geen uitstapkosten zijn, wel specifieke overlijdensdekking (in optie) en de mogelijkheden tot automatische arbitrage zonder kosten.

 

 • Mijn beleggingen: Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (Tak 23) – Fonds high risk


Laureaat :     Allianz (Allianz Excellence/Allianz Invest-Oddo Sélection Multi-Gérants Emergents)

Het gelauwerde fonds behoort tot het gamma Allianz Excellence en Allianz Invest. Het rendement bedraagt bijna 50% op
drie jaar. De instapkosten bedragen max. 3,50% voor een premie van min. 25.000 EUR. Dit fonds belegt in een mix van
aandelen – en obligatiefondsen uit zone van de groeilanden (Azië voor 55,05%, Latijns-Amerika voor 10,95%, Oost-
Europa voor 21,71%, Afrika en het Midden Oosten, …).

 

 • Mijn pensioen als zelfstandige: Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)


Laureaat :     VIVIUM (VAPZ)

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen zoals aangeboden door VIVIUM kan naast een aantrekkelijk
totaalrendement de voorbije jaren ook heel wat andere troeven voorleggen.
Zo streeft VIVIUM steeds naar een product op maat van de klant en dit dankzij de verscheidene formules – gaande van
een gewaarborgd rendement op het geheel tot de mogelijkheid om de winstdeelname meer dynamisch te beleggen – en
een keuzemogelijkheid qua rentevoeten (0%, 2% of 2,50%).

Bovendien biedt een waaier aan keuzedekkingen een antwoord op de bijkomende noden van een zelfstandige
professional, zoals een verzekering bij een zwaar ongeval, een rente in geval van arbeidsongeschiktheid of een financiële
bescherming indien men getroffen wordt door een ernstige aandoening. Kiest men voor een sociale VAPZ, dan verleent
een uitgebreid assortiment aan solidariteitswaarborgen.

 

 • Mijn overlijden gekoppeld aan een hypothecaire lening (schuldsaldoverzekering)


Laureaat :     BNP Paribas Cardif (Hypo Protect Classic)

BNP Paribas Cardif biedt één van de meest concurrentiële tarieven in het kader van de formule Hypo Protect (formule Classic) aan, alsook talrijke bijkomende dekkingen (vrijstelling van premiebetaling bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid) en de mogelijkheid om één contract op twee hoofden te onderschrijven.

 

 • Mijn overlijden, niet gekoppeld aan een hypothecaire lening (overlijdensverzekering constant kapitaal : opeenvolgende eenmalige premies)


Laureaat :     ZA Verzekeringen (Flexi Cover T1)

ZA Verzekeringen afficheert een zeer interessant tarief in het kader van haar formule Flexi Cover T1. De medische acceptatie is bovendien zeer eenvoudig (op basis van 5 vragen). Overige kenmerken: korting van 5% op het tarief voor orgaandonoren (enige voorwaarde: officieel geregistreerd zijn als orgaandonor) en trouwe klanten; gezondheidscheque van 30 EUR, iedere 3 jaar, voor alle nieuwe verzekerden vanaf 40 jaar voor een preventief onderzoek; geen bijpremie voor diabetespatiënten (ongeveer 450.000 in België) onder bepaalde voorwaarden.

 

 • Mijn werk: Groepsverzekering voor kleine ondernemingen


Laureaat :     FEDERALE Verzekering (F-Benefit)

Het betreft een flexibele groepsverzekering voor loontrekkenden met een lage kostenstructuur en een hoog rendement
dankzij een opmerkelijke winstdeelname (totaal rendement van 3,40 % in 2011 en 3,60 % in 2010). F-Benefit kan eveneens worden onderschreven in de vorm van een cafetariaplan of een bonusplan.

 

 • Mijn Gewaarborgd inkomen


Laureaat :     DKV (Plan RG Continuity + Exo)

Het plan GI Continuity + Exo van DKV beschermt het inkomen tijdens de loopbaan (uitkering van een aanvullend inkomen,
bovenop de wettelijke ziekteverzekering in geval van een arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte of een ongeval),
en geeft het recht om automatisch, vanaf de leeftijd van 65 jaar, een levenslange dekking te genieten tegen zorgbehoefte,
dankzij het plan Zorgverzekering. Voor het plan Zorgverzekering wordt zelfs een vrijstelling van premiebetaling voorzien
vanaf 65 jaar, in geval van ernstige en langdurige zorgverzekering in residentiële zorg.

De term «Continuity» houdt in dat e automatische overgang naar de waarborg Zorgverzekering mogelijk is zonder nieuwe
medische acceptatie, zonder wachttijd of karentie en met behoud van de initiële instapleeftijd voor de berekening van de
premie.

 

 • Innovatie


Laureaat :    Belfius Insurance (DVV Study Protect)

Het is een overlijdensverzekering die aan het kind een kapitaal (of een rente) uitkeert bij het overlijden van één van de twee (groot-) ouders, teneinde de hogere studies te kunnen aanvatten of verderzetten. Indien dit type van verzekering al zou bestaan op de markt, dan is de innovatie hiervan dat het kapitaal overlijden is gelinkt aan de evolutie van de studiekosten. DVV Study Protect houdt dus rekening met de stijgende studiekosten in de toekomst. Een simulatie van die studiekosten kan u maken op www.lap.be/studyprotect

De looptijd van het contract komt overeen met de duurtijd van de studies, met een minimum van 1 jaar en een maximum van 15 jaar (indien de student dokter wenst te worden of zich zal specialiseren). Het kapitaal neemt dus af naarmate de studies vorderen. Bijvoorbeeld: één studiejaar kost 5.000 EUR en een schatting dat de studies 4 jaar zullen duren (3 jaar en een jaar reserve, zoals een bisjaar of een jaar in het buitenland voor Erasmus). Het eerste jaar is het kapitaal overlijden 20.000 EUR , het tweede jaar is het 15.000 EUR, enz. Een voorverzekering is tevens mogelijk in afwachting van de hogere studies.

 

 • Beste publiciteitscampagne


Laureaat :    VIVIUM (www.uwgroepsverzekering.be)

Een groepsverzekering is niet altijd zo eenvoudig te begrijpen voor de man in de straat. Door middel van deze korte animatiefilm, verduidelijkt het departement Marketing – in samenwerking met de afdeling Employee Benefits van VIVIUM – op een ludieke manier, elk aspect van een groepsverzekering (hoeveel werd er gespaard, wat doen in geval van wijziging van werkgever, enz…). De film kan bekeken worden via volgende site: www.uwgroepsverzekering.be.

 

 • Makelaars


Laureaat :    Allianz

Deze award werd niet door de jury toegekend maar op basis van een enquête, afgenomen bij de Belgische makelaars, vertegenwoordigd door Feprabel (Fédération des Courtiers d’assurances et d’intermédiaires financiers de Belgique).

(*) Formule gecommercialiseerd in het kader van de vrije dienstverlening (VDV).

De wedstrijd stond open voor verzekeraars die in België actief zijn in het kader van de vrije dienstverlening (VDV: die term slaat op de buitenlandse verzekeraars die verzekeringsformules aanbieden op Belgische bodem); voor sommige categorieën werd een award toegekend aan een buitenlandse verzekeraar die opereert in het kader van de vrije dienstverlening, indien hij even goed of beter was dan de Belgische verzekeraar.

 

****************

Voor meer informatie over de laureaten gelieve contact op te nemen met : DECAVI, Laurent FEINER, Lindekensweg 57, 1652 Alsemberg – Tel :  +32(0)2/520.72.24, Fax : +32(0)2/520.67.03, E-mail :laurent.feiner@decavi.be

Voor meer informatie over dit evenement, gelieve contact op te nemen met AIMES & CO, Muriel STORRER, Drève de la Meute 5, 1410 Waterloo – Tel : +32(0)2/354.93.81, Fax : +32(0)2/353.24.93, E-mail :muriel.storrer@aimesco.net

Foto’s van deze uitreiking zijn beschikbaar op http://insurance-trophy.skynetblogs.be/.