DECAVI VERZEKERINGSTROFEEËN 2014

Link naar het persberichtPersbericht 2014

PERSBERICHT – 22/10/2014

VERZEKERINGSTROFEEËN 2014

Met de steun van :

AXIS scor csc
Morningstarlogo lalibre dbprint
trends PWC-logo Champagnetelmont
 opengolfclub

 

P.Colle Assuralia (2) Jury et lauréats 2014 Vie (1) Laurent Feiner

 

Op 22 oktober vond de 15de editie plaats van de Levensverzekeringsawards DECAVI.

De trofeeën bekronen de beste levensverzekeringsproducten, die ter diepe analyse aan een jury worden voorgelegd, en dragen tot de zichtbaarheid van de markt bij.

Deze jury heeft de prestaties en de kwaliteit van de contracten gecontroleerd, op basis van hun rendabiliteit, verzekeringskarakteristieken, communicatie en innovatie. De prestaties van de fondsen van ‘Tak 23’ (levensverzekeringen gekoppeld aan een beleggingsfonds) werden door Morningstar gevalideerd.

De ganse markt (of minstens het grootste deel daarvan onder ander op basis van het incasso van de weerhouden verzekeraars) wordt geanalyseerd per categorie.

 

Voor deze editie 2014, bestaat de jury uit:

– Pierre Devolder, Hoogleraar KUL, Voorzitter van de jury.
– Laurent Feiner, Journalist, Gedelegeerd bestuurder, Decavi.
– Karel Goossens, Directeur, Instituut van Actuarissen in België (IABE).
– Johan Guelluy, Partner CSC Belgium.
– Gérard Vandenbosch, Deputy  CEO, Addactis Belux.
– Luc Vermeylen, Voorzitter van de Commissie Leven, Feprabel.
– Martijn Cuypers, Senior Manager, PwC.

De Levensverzekeringsawards kunnen prat gaan op de steun van Assuralia, PwC, CSC, SCOR Global Life, Axis, Open Golf Club en  Champagne De Telmont.

De trend is duidelijk voor deze editie: over het algemeen zien we de buitengewone returns van producten aan beleggingenfondsen gekkopeld (tak 23). Wat de levensverzekeringen met een gewaarborgde rentevoet (Tak 21) betreft, zelfs indien de gewaarborgde rentevoeten dalen sinds een paar jaar, bieden ze nog interessante globale rendementen, vooral ten opzichte van de renten op de deposito’s.

We verwijzen ook naar de maatschappelijke betrokkenheid van de verzekeraars die hun basiswaarden vertalen in de producten die ze aan hun verzekerden aanbieden.

De laureaten

 

Wij vermelden hieronder, per categorie, de laureaten (in het vet).

Mijn Pensioen Particulieren

  • Mijn spaargeld: Formule met vrije stortingen en afhalingen

 

Formules met gegarandeerde rentevoet (meer dan 0 %)

AFER Europe (Rekening met vrije stortingen en opvragingen).

De prijs gaat voor de 10de keer op 15 edities naar AFER Europe voor zijn Rekening met Vrije Stortingen en Opvragingen.

De kenmerken zijn de volgenden: minimum storting van 800 EUR (bijkomende stortingen van 150 EUR), instapkosten beperkt tot 2 %, geen uitstapkosten en gewaarborgde rente van 1,68 % bruto (of 1,20 % netto van de beheerskosten) voor 2013. Het bruto rendement (beheerskosten van 0,475 % op jaarbasis) bedroeg 3,85% in 2013, tegen 3,94% in 2012 en 3,93% in 2011.

 

Formules met gegarandeerde rentevoet (0 %)

Allianz Benelux (Invest for Life Dynamic3A)

Naast de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden gratis gedeeltelijke opnames te verrichten, onthouden we vooral de zeer mooie rendementen van Invest for Life Dynamic3A van Allianz in de laatste 4 jaar (3,15% in 2013, 3,60% in 2012, 3% in 2011 en 4,20% in 2010, temeer er geen beheerskosten worden aangerekend op het contract). Invest for Life Dynamic3A is naast een afzonderlijk product in Tak 21 ook het onderdeel Tak 21 van het gemengd product Allianz Invest (Tak 21-23).

  • Mijn beleggingen : Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (Tak 23) – Fonds low en medium risk

 

Belfius Insurance (Gamma Belfius Life Fund)

Van de 133 vergeleken fondsen in deze categorie bezetten verschillende Life Equities-fondsen uit het gamma Belfius Life Fund de eerste, tweede en derde plaats op 1, 3 en 5 jaar. Het is dus terecht dat wij het hele gamma Belfius Life Fund in de schijnwerpers plaatsen en niet een specifiek fonds uit dit gamma. De verzekerde kan ook opteren voor een overlijdenswaarborg (Formule Plus 10): 110 % van de waarde van het contract of een “bodemgarantie” verhoogd met 10 % van de waarde van het contract (het bijkomende kapitaal is begrensd op 75 000 EUR per verzekerde).

  • Mijn beleggingen : Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (Tak 23) – Fonds high risk

 

Argenta (Farma-Chemie Aandelen)

Van de 99 fondsen die de jury heeft bestudeerd, staat het fonds Farma-Chemie Aandelen van Argenta op nummer één als het gaat om prestaties op 5 jaar (+ 19,10 %) en is het 2de wat betreft de prestaties op 3 jaar (+ 15,10 %). Het belegt voornamelijk in de indexen Stoxx 600 Chemicals en Bloomberg EMEA Pharmaceuticals. Bovendien rekent Argenta voor het gamma Argenta Fund Plan (24 fondsen) geen instap-, uitstap- of overdrachtkosten aan (er zijn alleen beheerskosten verschuldigd van 0,75 % per jaar).
Het is dus niet verwonderlijk dat dit fonds voor het tweede jaar op rij bekroond wordt in deze categorie.
Mijn Pensioen Zelfstandigen

  • Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen  (VAPZ)

 

VIVIUM (VAPZ)

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen zoals aangeboden door VIVIUM kan naast een aantrekkelijk totaalrendement de voorbije jaren ook heel wat andere troeven voorleggen. Zo streeft VIVIUM steeds naar een product op maat van de klant en dit dankzij de verscheidene formules – gaande van een gewaarborgd rendement op het geheel tot de mogelijkheid om de winstdeelname meer dynamisch te beleggen – en  een keuzemogelijkheid qua rentevoeten (0% of 2%).

Bovendien biedt een waaier aan keuzedekkingen een antwoord op de noden van een zelfstandige professional, zoals een verzekering bij een zwaar ongeval, een rente in geval van arbeidsongeschiktheid of een financiële bescherming indien men getroffen wordt door een ernstige aandoening. Kiest men voor een sociale VAPZ, dan verleent een uitgebreid assortiment aan solidariteitswaarborgen.

  • Individuele pensioentoezegging (IPT)

 

FEDERALE Verzekering (F-Manager VIP)

Met F-Manager VIP, een product voor zelfstandige bedrijfsleiders, biedt FEDERALE Verzekering een hoger globaal rendement (gegarandeerde intrestvoet + WD) zonder te raken aan haar solvabiliteit (3,40% in 2013 en 3,45% in 2012).

Vergeet niet: kosten die bij de laagste van de markt zijn, een competitieve gewaarborgde intrestvoet en een ISO 9001- gecertificeerd beheer garandeert de kwaliteit van de geleverde diensten aan de verzekerden. En het is voor de 2de maal op rij dat dit product laureaat is in deze categorie.

 

Mijn Risico

 

  • Mijn overlijden gekoppeld aan een hypothecaire lening (schuldsaldoverzekering)

 

BNP Paribas Cardif (Hypo Protect Classic)

BNP Paribas Cardif biedt één van de meest concurrentiële tarieven in het kader van de formule Hypo Protect (formule Classic) aan, alsook talrijke bijkomende dekkingen (optionele waarborgen “werkloosheid” of  “arbeidsongeschiktheid”) en de mogelijkheid om één contract op twee hoofden te onderschrijven.

 

  • Mijn overlijden, niet gekoppeld aan een hypothecaire lening (overlijdensverzekering constant kapitaal : opeenvolgende eenmalige premies)

 

ZA Verzekeringen (Flexi Cover T2 – Plus – )

ZA Verzekeringen (door Delta Lloyd Life overgenomen) afficheert een zeer interessant tarief in het kader van haar formule Flexi Cover T2 Plus. De medische acceptatie is bovendien zeer eenvoudig (op basis van 5 vragen). Overige kenmerken: korting van 5% op het tarief voor orgaandonoren (enige voorwaarde: officieel geregistreerd zijn als orgaandonor) en trouwe klanten; gezondheidscheque van 30 EUR, iedere 3 jaar, voor alle nieuwe verzekerden vanaf 40 jaar voor een preventief onderzoek; geen bijpremie voor diabetespatiënten (ongeveer 450.000 in België) onder bepaalde voorwaarden.

 

  • Mijn Gewaarborgd inkomen

 

DKV (Plan GI Continuity + Exo)

Het plan GI Continuity + Exo van DKV beschermt het inkomen tijdens de loopbaan (uitkering van een aanvullend inkomen, bovenop de wettelijk ziekteverzekering in geval van een arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte of een ongeval), en geeft het recht om automatisch, vanaf de leeftijd van 65 jaar, een levenslange dekking te genieten tegen zorgbehoefte, dankzij het plan DKV HOME CARE. Voor het plan DKV HOME CARE wordt zelfs een vrijstelling van premiebetaling voorzien vanaf 65 jaar, in geval van ernstige en langdurige residentiële zorg.

De automatische overgang naar deze waarborg is mogelijk zonder nieuwe medische acceptatie, zonder wachttijd of karentie en met behoud van de initiële instapleeftijd voor de berekening van de premie.

Innovatie (diensten, beheer van schadegevallen, producten, …)

Allianz Benelux (ProLink Life Plan App voor iPad)

ProLink Life Plan is de online toepassing voor onderschrijving van 2de pijlercontracten voor zelfstandigen en 3de pijlercontracten voor particulieren. Deze toepassing van Allianz Benelux voor makelaars is nu ook beschikbaar op iPad. De ProLink Life Plan App laat de makelaar toe een offerte samen met de klant aan te passen en de volledige onderschrijving online op de iPad uit te voeren. Het contract kan vervolgens meteen vanaf de iPad naar de klant gemaild worden.

Met deze toepassing zet Allianz opnieuw een stap in de digitale ontwikkeling en reikt het de makelaar digitale tools aan die zijn positie versterken in de veranderende wereld

 

Beste publiciteitcampagne

 

AXA Belgium (“Many lives: bereid uw pensioen nu al voor’)

De jury heeft gekozen voor een sobere campagne met een duidelijke boodschap. De tv -spot die verwarring schept, een verband en of vraagtekens  doet rijzen tussen wat een meisje van zeven jaar zou kunnen denken van haar toekomstige pensioen en de vragen die vandaag rond het pensioen leven bij haar grootmoeder Jeanne, is bedoeld om potentiële klanten uit hun tent te lokken, hun aandacht te vestigen op de problematiek in de huidige context en hen aan te zetten om contact op te nemen met hun verzekeringsmakelaar om meer informatie te krijgen.

Want hoewel een op twee Belgen denkt dat zijn wettelijk pensioen niet zal volstaan, heeft bijna de helft van de Belgen geen enkel idee van het bedrag van zijn wettelijk pensioen. AXA wil een speler zijn die de grote maatschappelijke veranderingen begrijpt die op lange termijn een impact hebben op het leven van de Belgen en die hen de best mogelijke oplossingen wil bieden in deze nieuwe omgeving.

 

Maatschappelijke inzet van de verzekeraar

Ce trophée met l’accent sur certaines valeurs prônées par l’assureur. Pour cette 2ème édition, 2 vainqueurs se profilent :

a) Belfius Insurance : de groep Belfius beloont al de acties van haar verzekeringspoot: acties rond de vergrijzing van de bevolking, gezondheid, mobiliteit, klimaatverandering, …

Ze stelt ook haar Portfolio 21 label voor, dat een aantal strenge beleggingsregels oplegt (respect voor mensenrechten, milieubescherming, …). Belfius wil de samenleving een echte toegevoegde waarde leveren en stelt zijn jonge en minder jonge klanten daarom ook een ruime waaier interessante verzekerings- en financiële oplossingen voor.

 

b) ZA Verzekeringen : ZA Verzekeringen (door Delta Lloyd Life overgenomen) biedt in het kader van zijn overlijdensverzekeringen een concrete oplossing voor diabetespatiënten (hun aantal wordt in België op ongeveer 450.000 geschat, maar 400.000 patiënten zouden geen weet hebben van hun ziekte) die een overlijdensverzekering wensen af te sluiten (“ZA, de enige overLEVENsverzekeraar: diabetici niet langer discrimineerd”) . Onder de volgende voorwaarden wordt er immers geen bijpremie aangerekend: nietroker, verzekering verbonden aan een hypothecaire lening voor de aankoop of het behoud van een enige en eigen woning die eigendom is van de verzekerde diabetespatiënt, verzekerd kapitaal beperkt tot 500.000 EUR en glycemie onder controle (daarnaast mag de verzekerde ook niet lijden aan hart-, nier- of oogproblemen, of andere bijzondere aandoeningen). Hiermee vangt de verzekeraar de maatschappelijke problematiek op van een vereenvoudigde toegang tot de overlijdensverzekering voor diabetespatiënten… zonder bijpremie.

Makelaars

AG Insurance

Deze award werd niet door de jury toegekend maar op basis van een enquête, afgenomen bij de Belgische makelaars, leden van Feprabel (Fédération des Courtiers en assurances et Intermédiaires financiers de Belgique).

****************

Pour plus d’informations sur les lauréats, contactez : DECAVI, Laurent FEINER, Lindekensweg 57, 1652 Alsemberg – Tél : +32(0)2/520.72.24, Fax : +32(0)2/520.67.03, E-mail :laurent.feiner@decavi.be, www.decavi.be

Pour plus d’informations sur l’événement, contactez : AIMES & CO, Muriel STORRER, Drève de la Meute 5, 1410 Waterloo – Tél : +32(0)2/354.93.81, Fax : +32(0)2/353.24.93, E-mail :muriel.storrer@aimesco.net

Des photos de la soirée sont disponibles ici

 

Link naar het persberichtPersbericht 2014