DE DECAVI LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2010

PERSBERICHT

Op 27 oktober vindt de elfde editie plaats van de Decavi Levensverzekeringsawards georganiseerd met de steun van MONEYTALK. Deze trofeeën belonen de beste producten op basis van hun rendabiliteit, verzekeringskarakteristieken, communicatie en innovatie.

De editie 2010 heeft mooie rendementen gezien ten opzichte van de 2 laatste edities die sterk door de financiële crisis geleden hadden.

De laureaten

Wij vermelden hieronder, per categorie, de genomineerden en de laureaten.

Formule met vrije stortingen en afhalingen (Universal Life)

– Formule met gegarandeerde rentevoet van meer dan 0,50%

Genomineerden: AFER Europe (Rekening met vrije stortingen en opvragingen) (*), Allianz (Invest for Life), Axa Belgium (CREST20 Neo), Dexia Belgium Insurance (Dexia Life Junior), Nateus (Onyx Safe)

Laureaten : AFER Europe (Rekening met vrije stortingen en opvragingen) (*), Allianz (Invest for Life)

– Naast de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden gratis gedeeltijke opnames te doen, onthouden we vooral dat Invest for Life, met een minimum gegarandeerde intrest van 2,50 %, het hoogste gemiddelde rendement in zijn categorie (4 % in 2009 en 2008, tegen 4,90 % in 2007) realiseerde.

– De palm ging nogmaals naar AFER Europe (*) (een maatschappij van Franse oorsprong), die deze eer al in zeven van de elfde edities te beurt viel, voor zijn Rekening met Vrije Stortingen en Opvragingen. De kenmerken zijn de volgenden: minimum storting van 800 EUR (bijkomende stortingen van 150 EUR), instapkosten beperkt tot 2 %, geen uitstapkosten en hoge gewaarborgde rente van 3,56 % bruto (of 3,06 % netto van de beheerskosten) voor 2010.

– Formule met gegarandeerde rentevoet tot en met 0,50 %

Genomineerden: Delta Lloyd Life (DL Strategy), Generali Belgium (Crescendo Dynamico), Nateus (Onyx Dynamic)

Laureaat : Generali Belgium (Crescendo Dynamico)

Naast de uitstekende verzekeringskenmerken, onthouden we vooral het hoogste gemiddelde rendement tijdens de 3 laatste jaren. Hiermee mag Crescendo Dynamico zich bij de beste in de markt rekenen. Het is weliswaar zo dat de producten aan

0 % hoofdzakelijk goede resultaten halen bij een positief beursklimaat. Tijdens de 3 laatste jaren was het rendement respectievelijk 3 % (2009), 1,50 % (2008) en 6,60 % (in 2007).

Kapitalisatieproduct (Tak 26)

Genomineerden: FEDERALE Verzekering (Nova Deposit), Generali Belgium (Ventisei di Generali), Nateus (Onyx Capital)

Laureaat : Nateus (Onyx Capital)

Het beleggingsproduct voor bedrijven én particulieren in tak 26, Onyx Capital, bood een van de hoogste gegarandeerde rendementen in haar categorie nl. 3 % (gewaarborgd voor de ganse duur van het contract). Deze rentevoet was van toepassing tot 30 september 2010. Zelfs met de actuele gewaarborgde rentevoet van 2,60 % blijft Onyx Capital een van de hoogste rendementen van de markt bieden. In 2009 bood Onyx Capital een globaal rendement van maar liefst 3,75 %.


Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)

Genomineerden: ERGO Life (Optimix), Nateus (Fortuna Cristal VAPZ)

Laureaat : ERGO Life (Optimix)

Optimix (gewaarborgde intrestvoet en/of beleggingsfondsen) biedt een interessante intrestvoet (2,60 % : net gedaald) en dit voor een garantieperiode tot 31/12/2017. Noteerde in 2009 de volgende globale rendementen 4,50 % (voor de gewaarborgde intrest 2,80 % en 3 %) en 5 % (intrest 0 %). In 2008, was dit zelfs 5 % (gewaarborgde intrest 3 %) en 5,50 % (intrest 0 %).

Gewaarborgd inkomen

Laureaat : VIVIUM (Omzetverzekering)

Voor het 3de jaar op rij ziet deze verzekeraar zijn product bekroond worden. Deze formule – onderschreven door een bedrijf – heeft tot doel het bedrijf te beschermen (met als doelgroep de zaakvoerder) door een rente uit te keren : deze rente is afhankelijk van het omzetcijfer. Het tarief is zeer concurrentieel.

Groepsverzekering voor kleine ondernemingen

Laureaat : FEDERALE Verzekering (F-Manager)

Het gaat om een flexibele groepsverzekering voor zelfstandigen, met een lage kostenstructuur en een hoog rendement, dankzij de toekenning van een aanzienlijke winstdeelname (globaal rendement van 3,90 % in 2009, 3,40 % in 2008 en 5,25 % in 2007).
– Renteformule

Genomineerden: Axa Belgium (TwinStar Today), Dexia Insurance Belgium (Safe Invest Rent by Dexia), Ergo Life (Renteniersverzekering), Nateus (Onyx Comfort)

Laureaat : Axa Belgium (TwinStar Today)

Deze formule garandeert de verzekeringsnemer een levenslang aanvullend inkomen meteen na het afsluiten (ofwel na een wachttijd van minstens 10 jaar voor TwinStar Tomorrow). Zonder afstand van het kapitaal.

Tak 23 : Fonds low risk

Genomineerden: Delta Lloyd Life (Delta Lloyd Life Triodos Sustainable Bond Fund), Generali Belgium (Euro Bonds), KBC Verzekeringen (KBC-Life Privileged Portfolio Protected 95 May)

Laureaat : KBC Verzekeringen (KBC-Life Privileged Portfolio Protected 95 May)

Het fonds van KBC afficheert goede rendementen (vooral op basis van de laatste 12 maanden) en buitengewone verzekeringskenmerken (jaarlijkse vastlegging van een bodemgrens van 95 %), verschillende overlijdenswaarborgen (reserve kan worden aangevuld met een bepaalde kapitaal of bepaalde percentage), geen switchkost, geen uitstapkost, enz.

– Tak 23 : Fonds medium risk

Genomineerden: Delta Lloyd Life (DL Strategy – Delta Lloyd Carmignac Patrimoine), KBC Verzekeringen (KBC-Life Privileged Portfolio Protected May 90), NELL (Carmignac Patrimoine) (*)

Laureaten : Delta Lloyd Life (DL Strategy – Delta Lloyd Carmignac Patrimoine), NELL (Carmignac Patrimoine) (*)

– Met DL Strategy kunt u sparen, beleggen en u verzekeren met één en hetzelfde contract. U profiteert van de voordelen van een verzekeringsplan dat flexibel inspeelt op de wijzigingen op de financiële markten en uw veranderende behoeften, in elke fase van uw leven. Zo kunt u op middellange of lange termijn beleggen in een mix van Tak 21 en/of Tak 23 fondsen om een mooi aanvullend pensioen op te bouwen. Het fonds Delta Lloyd Carmignac Patrimoine, beschikbaar in DL Strategy, kan met voorsprong zeer mooie rendementen voorleggen in zijn categorie (1, 3 en 5 jaar).

– Het fonds Carmignac Patrimoine – beschikbaar in de levensverzekeringcontracten van NELL (*) – toont het beste rendement van alle deelnemers in deze categorie (op 1, 3 en 5 jaar). – We merken ook – naast de goede rendementen – op dat er geen uitstapkosten zijn, wel specifieke overlijdensdekking (in optie) en de mogelijkheden tot automatische arbitrage zonder kosten.

Tak 23 : Fonds high risk

Genomineerden: Delta Lloyd Life (Delta Lloyd Carmignac Commodities), Nateus (Onyx MultimanagerCarmignac Emergents), NELL (Saint Honoré Chine) (*)

Laureaten : Nateus (Onyx Multimanager Carmignac Emergents), NELL (Saint Honoré Chine) (*)

– Onyx Multimanager Carmignac Emergents van Nateus biedt het beste rendement op 1, 3 en 5 jaar en heeft talrijke interessante dekkingen overlijden. Dit fonds investeert voor 53,80 % in Azië, 19,10 % in Latijns-Amerika, 14,40 % in Afrika en voor 7,90 % in het Midden-Oosten.

– We verwijzen voor NELL (*) naar de commentaar hierboven voor de categorie medium risk. Saint-Honoré Chine geniet van de expertise van een in Hong-Kong gebaseerd beheerteam.

Tak 23 : Flexibel Asset Mix

Genomineerden: Delta Lloyd Life (DL Strategy – Delta Lloyd Carmignac Patrimoine), Nateus (Carmignac Patrimoine)

Laureaat : Delta Lloyd Life (DL Strategy – Delta Lloyd Carmignac Patrimoine)

We verwijzen wij naar de commentaar hierboven voor de categorie medium risk over DL Strategy : buitegewone rendementen en goede verzekeringskenmerken.

Tak 23 : Themafondsen

Genomineerden: Delta Lloyd Life (DL Strategy – Delta Lloyd Carmignac Commodities), KBC Verzekeringen (KBC-Life European Bonds), NELL (FF-South East Asia Fund) (*)

Laureaten : Delta Lloyd Life (DL Strategy – Delta Lloyd Carmignac Commodities), NELL (FF-South East Asia Fund) (*)

– Binnen het DL Strategy verzekeringscontract (veilige en dynamische mix van Tak 21 en Tak 23) vinden we het Delta Lloyd Carmignac Commodities fonds (voor 96,57 % belegd in aandelen, waarvan 46,23 % in Noord-Amerika) dat zowel uitstekende beursprestaties als goede verzekeringskenmerken laat optekenen.

– We verwijzen voor NELL (*) naar de commentaar hierboven voor de categorie medium risk. Dit fonds investeert in China (35,70 %), Zuid-Korea (21,50 %), Taiwan (14,40 %), Hong Kong (6,90 %), enz. De financiële diensten (25,50 %) en de informatietechnologie (23,80 %) vertegenwoordigen de belangrijkste sectoren.

Zorgverzekering

Laureaat : DKV Belgium (Zorgverzekering)

De palm gaat naar DKV . Dit omdat het product volledig is voor heel wat aspecten: een tussenkomst zowel bij tijdelijke zorgbehoefte na een ziekenhuisopname als bij zware en langdurige zorgbehoefte, vergoeding zowel bij thuiszorg als voor residentiële zorg, geen wachttijd, geen karentie, enz.

Overlijdensverzekering (constant kapitaal : opeenvolgende eenmalige premies)

Genomineerden : ERGO Life (Opti-Overlijden), ZA Verzekeringen (Flexi Cover T1)

Laureaat : ZA Verzekeringen (Flexi Cover T1)

ZA Verzekeringen afficheert een zeer interessant tarief (in het kader van haar formule Flexi Cover T1). Bovendien is de medische acceptatie zeer eenvoudig (op basis van 5 vragen).

Tijdelijke overlijdensverzekering (schuldsaldoverzekering)

Genomineerden : Cardif (Hypo Protect Classic), Nationale Suisse (Select), ZA Verzekeringen (Hypo Cover T1)

Laureaat : Nationale Suisse (Select)

Nationale Suisse stelt haar tarief voor, één van de meest concurrentiële: Select. De premie wordt berekend op de gebruikelijke criteria (geslacht, leeftijd, roker/niet-roker), het studieniveau en het sportief gedrag van de verzekerde (leden van een sportclub krijgen een korting van 10 %).

Innovatie

Laureaat : Dexia Insurance Belgium (Dexia Life Horizon)

Dit concept is een mix van een Tak 21 – gedeelte (met een gegarandeerde rentevoet van 2,50 %, van toepassing op 6 oktober) en een Tak 23 – gedeelte. De split tussen beiden gebeurt zo dat alle ingelegde premies op pensioenleeftijd gegarandeerd zijn. Dit laat toe een kapitaal op te bouwen om vervolgens van een aanvullend inkomen (bijvoorbeeld maandelijks) te genieten ter aanvulling van het pensioen. Dit inkomen wordt bekomen via geprogrammeerde periodieke afkopen waardoor het opgebouwde kapitaal wordt afgebouwd. Dit product biedt een antwoord op een groeiende behoefte op het vlak van pensioenplanning als aanvulling op de drie traditionele pensioenpijlers.

– Beste publiciteitscampagne

Laureaat : Allianz Invest for Life 4,40 % : exclusief bij uw makelaar»)

Deze campagne combineert de sterkte van Allianz met het advies van de makelaar (“Als uw makelaar Allianz aanraadt, bent u echt zeker!”) en trekt de aandacht op het uitstekende rendement (4,40 % in 2009) van Invest for Life3A. Ze bouwt bovendien verder op de affichecampagne waarmee Brocom net daarvoor promotie voerde voor de makelarij.

– Makelaars

Laureaat : AG Insurance

Deze award werd niet door de jury toegekend maar op basis van een enquête, afgenomen bij de Belgische makelaars, vertegenwoordigd door FVF (Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen) enFeprabel (Fédération des courtiers d’assurances et d’intermédiaires financiers de Belgique).

(*) Formule gecommercialiseerd in het kader van de vrije dienstverlening (VDV).

De wedstrijd stond open voor verzekeraars die in België actief zijn in het kader van de vrije dienstverlening (VDV: die term slaat op de buitenlandse verzekeraars die verzekeringsformules aanbieden op Belgische bodem); voor sommige categorieën werd een award toegekend aan een buitenlandse verzekeraar die opereert in het kader van de vrije dienstverlening, indien hij even goed of beter was dan de Belgische verzekeraar.

De jury beslist…

De Levensverzekeringsawards die sinds elf jaar worden georganiseerd kunnen prat gaan op de steun van Assuralia, en partners uit de sector zoals Brocom (die de makelaars vertegenwoordigt),PricewaterhouseCoopers en CSC – die ook een actieve rol spelen in de jury- maar ook SCOR Global Life en Axis.

De ingestuurde vragenlijsten werden ter bevestiging aan een jury voorgelegd. Deze jury heeft de prestaties en de kwaliteit van de contracten gecontroleerd, op basis van vooraf vastgelegde criteria. De prestaties van de fondsen van ‘Tak 23’ (levensverzekeringen gekoppeld aan een beleggingsfonds) werden door Morningstar gevalideerd.

De jury bestaat uit :

  • Pierre  Devolder,  Hoogleraar KUL, Voorzitter van de jury.

  • Paul Baekeland, Voorzitter van de Commissie “Leven” van Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen (FVF).

  • Patrick Cauwert, CEO, Feprabel.

  • Laurent Feiner, Journalist, Gedelegeerd bestuurder Decavi.

  • Gérard Vandenbosch, Directeur, PricewaterhouseCoopers.

  • Filip Deryckere, Associate Partner, CSC.

De criteria

We bekijken de gehanteerde criteria even in detail.

Rendabiliteit: de jury hield rekening met de volgenden punten: de behaalde return (of de tarieven die door de verzekeraars worden vermeld in de categorieën in verband met de overlijdensdekkingen) voor de drie beleggingshorizonten die in de verschillende voorbeelden gevraagd werden (over 1, 3 en 5 jaar voor de producten van Tak 23), de instap- en beheerskosten en de kosten en boetes, die ook toelaten om de liquiditeit van het product te bestuderen. De jury hield rekening met de uitstapkosten voor de bestudeerde formule, met de toegepaste transferkosten (bij Tak 23 bijvoorbeeld om van het ene fonds naar het andere over te stappen) en eventuele forfaits en financiële boetes (gekoppeld aan de evolutie van de rentevoeten).

Ook met de langdurigheid van de voorgestelde contractuele voorwaarden werd rekening gehouden, meer bepaald met de evolutie van de rentewaarborg en de strategie die wordt toegepast betreffende winstdeelname (dit laatste criterium geld niet voor de categorieën verbonden met Tak 23).

Voor de formules met gewaarborgde rente werd er ook rekening gehouden met de duur van de cashflowsvan de activa en de passiva.

Kenmerken van de verzekering: de volgende criteria werden in aanmerking genomen:

* De bijkomende financiële waarborgen: voor ‘Tak 23’. Er wordt rekening gehouden met eventuele ‘kliks’ of nog een kapitaalgarantie.
* De
bijkomende dekkingen: bijkomende verzekering die het risico van invaliditeit en ongevallen dekt.
* De
financieringswijze van het contract: wordt er in het contract een eenmalige premie voorzien of heeft de verzekerde de mogelijkheid om regelmatige stortingen te doen?

Communicatie:

* De kwaliteit van de informatie (op vlak van juistheid, gepastheid en duidelijkheid) die meegedeeld wordt bij de ondertekening van het contract.
* De kwaliteit van de informatie
die gegeven wordt in de loop van het contract (op basis van dezelfde criteria).
* De kwaliteit van de informatie
verstrekt aan de leden van de jury (op basis van dezelfde criteria).

Natuurlijk werd een systeem van weging toegepast: iedere categorie en subcategorie van criteria kreeg een verschillende weging.

Bekroonde categorieën

De awards werden in de volgende categorieën toegekend:

1) De verzekering Universal Life: deze verzekering legt de klemtoon op het pensioen en biedt een gewaarborgde rente die alleen geldt voor de reeds gestorte premies en niet voor degene die nog moeten worden gestort. De gewaarborgde rente kan dus tijdens de duur van het contract variëren.
2) Kapitalisatieproduct (Tak 26) gekenmerkt door een gewaarborgde rente vanaf de ondertekening en geen overlijdensdekking.
3) Renteformule.
4) De overlijdensverzekering: de verzekeraar stort een overlijdenskapitaal bij het overlijden van de verzekerde.
5) Zorgverzekering.
6) De levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen (‘Tak 23’ genoemd, zonder gewaarborgd rendement). Gemengde fondsen (van het type high risk, medium risk, low risk), Flexibel Asset Mix en theamfondsen werden geanalyseerd.
7) Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ): speciale formule voor zelfstandigen.
8) Groepsverzekering voor kleine ondernemingen.
9) Gewaarborgd inkomen.

10) De vindingrijkheid van de verzekeraars: een award voor innovatie in levensverzekering werd toegekend.
11) De
beste reclamecampagne.
12) De award van de makelaars: op basis van een opiniepeiling bij de Belgische makelaars die leden zijn van Feprabel (in het Franstalige landsdeel) en de FVF, de Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen (in het Nederlandstalige landsdeel).

****************

Voor meer informatie over de laureaten gelieve contact op te nemen met:

DECAVI, Laurent FEINER, Lindekensweg 57, 1652 Alsemberg
Tel : +32(0)2/520.72.24, Fax : +32(0)2/520.67.03, E-mail :
laurent.feiner@decavi.be
Voor meer informatie
over dit evenement, gelieve contact op te nemen met :
AIMES & CO
, Muriel STORRER, Drève de la Meute 5, 1410 Waterloo
Tel : +32(0)2/354.93.81, Fax : +32(0)2/353.24.93, E-mail :
muriel.storrer@aimesco.net

Foto’s van deze uitreiking zijn beschikbaar (vanaf 28/10/10) op http://insurance-trophy.skynetblogs.be/