DE LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2009

Persbericht

Op 28 oktober vind de tiende editie plaats van de DECAVI Levensverzekeringsawards.
Deze trofeeën belonen de beste producten op basis van hun rendabiliteit, verzekeringskarakteristieken, communicatie en innovatie.

Op 28 oktober kwamen de verzekeraars, in Brussel, samen in aanwezigheid van Didier Reynders, Vice-eerste minister en minister van financiën, voor de uitreiking van de Levensverzekeringsawards. Meer dan 300 personen waren aanwezig op ‘de jaarlijkse afspraak’ waar de beste levensverzekeringsproducten werden bekroond.

Terwijl de editie 2008 volledig samenviel met de financiële crisis, herrinert deze editie 2009 ons eraan dat het ergste van de crisis achter ons ligt, maar dat ze zich nog altijd doet voelen op het vlak van de geafficheerde rendementen.

 

De laureaten

Formule met vrije stortingen en afhalingen, type Universal Life

– Formule met gegarandeerde rentevoet van meer dan 0,50%

Genomineerden : AFER Europe (Rekening met vrije stortingen en opvragingen) (*), AG Insurance (Free Invest Plan), Allianz (Invest for Life), Dexia Insurance Belgium – DVV (Atlantica Invest), Nateus (Onyx Safe)

Laureaten :  Allianz (Invest for Life)
AFER Europe (Rekening met vrije stortingen en opvragingen) (*)

– Naast de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden gratis gedeeltijke opnames te doen, onthouden we vooral dat Invest for Life, met een minimum gegarandeerde rente van 2,50 %, over de laatste 7 jaar gemiddeld 5,11 % opbracht. Hiermee realiseert Invest for Life het hoogste gemiddelde rendement in zijn categorie.

– De palm ging nogmaals naar AFER Europe (*) (een maatschappij van Franse oorsprong), die deze eer al in zes van de tien edities te beurt viel, voor zijn Rekening met Vrije Stortingen en Opvragingen. De beheerde bedragen bereiken een goede 36 miljard EUR (waarvan 700 miljoen EUR in België). Er zijn 702.000 angeslotene waarvan 19.000 in België.

De kenmerken zijn de volgenden: minimum storting van 800 EUR (bijkomende stortingen van 150 EUR), instapkosten beperkt tot 2 %, geen uitstapkosten en hoge gewaarborgde rente van 3,67 % bruto (of 3,18 % netto van de beheerskosten) voor 2009.

 

– Formule met gegarandeerde rentevoet tot en met  0,50 %

Genomineerden : AG Insurance (Top Rendement Invest), Generali Belgium (Crescendo Dynamico)
Laureaat : Generali Belgium (Crescendo Dynamico)

Naast de uitstekende verzekeringskenmerken onthouden we vooral het ongelofelijk hoge rendement van 6,60 % in 2007 (en 6,75 % in 2006) ! In 2008 lag het rendement merkelijk lager, maar de opbrengst bedroeg toch 1,50 % (terwijl de overige verzekeraars meestal 0% toekenden). Het is weliswaar zo dat de producten aan 0 % hoofdzakelijk goede resultaten halen bij een positief beursklimaat.

 

 

– Kapitalisatieproduct (Tak 26)

Genomineerden : AG Insurance (Business Invest Plan), FEDERALE Verzekering (Nova Deposit), Nateus (Onyx Capital)
Laureaat : Nateus (Onyx Capital)

Het beleggingsproduct voor bedrijven en particulieren in het productengamma Tak 26. Met 1 van de hoogste gegarandeerde rendementen in haar categorie (3%), bood Onyx Capital in 2008 een rendement van maar liefst 3,40 %. In de huidige conjunctuur is deze rentevoet van 3 % dan ook zeker niet te verwaarlozen.

– Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen  (VAPZ)

Genomineerden : Delta Lloyd Life (Scala Free Pension), Nateus (Fortuna Cristal VAPZ), Vivium (VAPZ)
Laureaat :Delta Lloyd Life (Scala Free Pension)

Scala Free Pension heeft een van de hoogste interestvoeten (3,25 %) en realiseerde de laatste 3 jaar een uitstekend gemiddeld rendement. Naast de keuze tussen gegarandeerde interestvoeten (de verzekerde kan, naast de interestvoet van 3,25 %, ook kiezen voor 0 %, 2,75 % of 2,90 %), biedt Scala Free Pension uitstekende verzekeringswaarborgen: verschillende overlijdensdekkingen, premievrijstelling in geval van invaliditeit of een overgangsrente (om vaste kosten te dekken gedurende een bepaald periode van maximaal 3 jaar).

 

– Gewaarborgd inkomen

Laureaat :Vivium (Omzetverzekering)

Voor het 2de jaar op rij ziet deze verzekeraar zijn product bekroond worden. Deze formule – onderschreven door een bedrijf – heeft tot doel het bedrijf te beschermen (met als doelgroep de zaakvoerder) door een rente uit te keren : deze rente is afhankelijk van het omzetcijfer. Het tarief is zeer concurrentieel.

 

– Groepsverzekering voor kleine ondernemingen

Genomineerden : Delta Lloyd Life (Scala Corporate), FEDERALE Verzekering (F-Manager), Generali Belgium (Geniflex), Nateus (Fortuna Motiv)
Laureaat : Generali Belgium (Geniflex)

Naast de vrij volledige invaliditeits- en overlijdensgaranties onthouden we bij Geniflex vooral het hospitalisatieluik in samenwerking met DKV. Bovenop een zeer interessant rendement stelt Geniflex voor elke situatie een aangepaste oplossing voor.

 

Renteformule

Genomineerden : Axa Belgium (TwinStar Today), Dexia Insurance Belgium (Safe Invest Rent by Dexia), Ergo Life (Renteniersverzekering), Nateus (Onyx Comfort)
Laureaat : Axa Belgium (TwinStar Today)

Deze formule garandeert de verzekeringsnemer een levenslang aanvullend inkomen meteen na het afsluiten (ofwel na een wachttijd van minstens 10 jaar voor TwinStar Tomorrow). Zonder afstand van het kapitaal en met een aantrekkelijke fiscale behandeling!

 

– Tak 23 : Fonds low risk

Genomineerden : Generali Belgium (Euro Bonds), Nateus (Dexia Bonds Euro), NELL (NELL SAFE +) (*)
Laureaten : Generali Belgium (Euro Bonds)
NELL (NELL SAFE +) (*)

– Dit Generali-fonds vertoont een aantrekkelijke gemiddelde stabiliteit  op 1, 3 en 5 jaar, met interessante verzekeringskenmerken (talrijke overlijdensdekkingen en de mogelijkheid tot automatisch geplande opnames, enz.).

– Voor NELL (*), merken we – naast de goede rendementen – op dat er geen uitstapkosten zijn, wel specifieke overlijdensdekking (in optie) en de mogelijkheden tot automatische arbitrage zonder kosten.

 

– Tak 23 : Fonds medium risk

Genomineerden : Generali Belgium (Secura), KBC Verzekeringen (KBC-Life Privileged Portfolio Protected February 90), NELL (BKCP Opportunities Carmignac Patrimoine) (*)
Laureaten : KBC Verzekeringen (KBC-Life Privileged Portfolio Protected February 90)
NELL (BKCP Opportunities Carmignac Patrimoine) (*)

– Het fonds van KBC afficheert goede rendementen en buitengewone verzekeringskenmerken (jaarlijkse vastlegging van een bodemgrens van 90 %), verschillende overlijdenswaarborgen (reserve kan worden aangevuld met een bepaalde kapitaal of bepaalde percentage), geen switchkost, geen uitstapkost, enz.

– Het fonds Carmignac Patrimoine – beschikbaar in de levensverzekering van NELL (*) – afficheert het beste rendement van alle deelnemers in deze categorie (op 1, 3 en 5 jaar). Voor de rest, verwijzen wij naar de commentaar hierboven voor de categorie low risk.

 

– Tak 23 : Fonds high risk

Laureaat : AFER Europe (AFER Sfer) (*)

Het fonds Sfer van AFER Europe (*) afficheert goede rendementen (vooral in 2008) en buitengewone verzekeringskenmerken: specifieke overlijdensdekking onder de vorm van een drempel garantie met de terugbetaling van de gestorte premies indien de waarde kleiner is dan deze, beperkte instap- en switch kosten, geen uitstapkost, enz.

– Tak 23 : Flexibel Asset Mix

Genomineerden : KBC Verzekeringen (KBC-Life Privileged Portfolio Protected February 95), Nateus (Onyx Multimanager Carmignac Patrimoine)
Laureaat : Nateus (Onyx Multimanager Carmignac Patrimoine)

Het fonds Carmignac Patrimoine, dat voor maximaal 50 % blootgesteld is aan internationale aandelen, belegt zowel in aandelen als in obligaties. Het reactieve beheer hanteert een strategisch risicobeheer, ten einde in alle marktomstandigheden rendementen te kunnen genereren. Het fonds afficheert veruit het beste rendement op 1, 3 en 5 jaar talrijke interessante overlijdensdekkingen.

– Tak 23 : Themafondsen

Laureaat :Allianz (Capital Focus)

Dit fonds belegt niet in één specifieke sector maar baseert haar beleggingspolitiek op een regelmatige sectoriële rotatie in de meest belovende sectoren (nu 50 % in de farmasector en 50 % in de energiesector). Capital Focus afficheert een uitstekend rendement op een periode van 5 jaar.

– Zorgverzekering

Laureaat : DKV Belgium (Zorgverzekering)

Bij de opstart van deze categorie is het DKV die de palm in de wacht sleept. Dit omdat het product volledig is voor heel wat aspecten: een tussenkomst zowel bij tijdelijke zorgbehoefte na een ziekenhuisopname als bij zware en langdurige zorgbehoefte, vergoeding zowel bij thuiszorg als voor residentiële zorg, geen wachttijd, geen karentie, enz.

 

– Tijdelijke overlijdensverzekering (constant kapitaal : opeenvolgende eenmalige premies)

Genomineerden : Axa Belgium, Ergo Life, ZA Verzekeringen
Laureaat : ZA Verzekeringen

ZA Verzekeringen afficheert een zeer interessant tarief (in het kader van haar formule Flexi Cover T1). Bovendien is de medische acceptatie zeer eenvoudig (op basis van 5 vragen).

– Tijdelijke overlijdensverzekering (schuldsaldoverzekering)

Genomineerden : Axa Belgium, Cardif,  ZA Verzekeringen
Laureaat : Cardif

Cardif afficheert een zeer interessant tarief (in het kader van haar formule Hypo Protect (formule Classic) en talrijke bijkomende dekkingen (vrijstelling van premiebetaling bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid).

 

– Innovatie

Genomineerden : Allianz (Allianz Excellence), Generali Belgium (Alarm Tak23), ZA Verzekeringen (de enige overLEVENsverzekeraar)
Laureaat : ZA Verzekeringen (de enige overLEVENsverzekeraar)

In het kader van zijn overlijdensverzekering innoveert ZA Verzekeringen op meerdere vlakken. Niet alleen beloont ZA officiële orgaandonoren met een korting van 5% op het normale tarief, ook krijgt wie 40 jaar is of ouder, iedere 3 jaar een gezondheidscheque van 30 EUR. Met deze cheque kan de verzekerde naar de dokter voor een preventief bloedonderzoek, een onderzoek van de prostaat, een onderzoek naar baarmoederhalskanker… Tenslotte dienen diabetespatiënten, onder bepaalde voorwaarden, geen bijpremie meer te betalen bij ZA.

 

– Beste publiciteitscampagne

Genomineerden :  Allianz, Axa Belgium («Kies voor financiële zekerheid»)
Laureaat : Axa Belgium : «Kies voor financiële zekerheid»

De financiële tijden zijn onzeker. De consument is op zoek naar zekerheid et naar een partner die zijn spaargeld een stabiele toekomst kan garanderen. Deze publiciteit schuift op een overtuigende manier de oplossing naar voren die deze verzekeraar samen met de verzekeringsmakelaar, voorstelt : crest classic.

 

Makelaars

Laureaat : Allianz

Deze award werd niet door de jury toegekend maar op basis van een enquête, afgenomen bij de Belgische makelaars, vertegenwoordigd door FVF (Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen) en Feprabel (Fédération des Courtiers d’assurances et d’intermédiaires financiers de Belgique).

– Trofee van de Trofeeën

In het kader van deze 10de editie werd een speciale trofee toegekend aan twee verzekeraars : AG Insurance (ex-Fortis) en Generali Belgium. Die 2 verzekeraars hebben minimum 15 trofeeën in 10 jaar gewonnen en hebben aan elke editie deelgenomen.

(*) Formule gecommercialiseerd in het kader van de vrije dienstverlening (VDV).

De wedstrijd stond open voor verzekeraars die in België actief zijn in het kader van de vrije dienstverlening (VDV: die term slaat op de buitenlandse verzekeraars die verzekeringsformules aanbieden op Belgische bodem); voor sommige categorieën werd een award toegekend aan een buitenlandse verzekeraar die opereert in het kader van de vrije dienstverlening, indien hij even goed of beter was dan de Belgische verzekeraar.

De jury belist…

De Levensverzekeringsawards die sinds tien jaar worden georganiseerd kunnen prat gaan op de steun van Assuralia, en partners uit de sector zoals Brocom (die de makelaars vertegenwoordigt),PricewaterhouseCoopers en CSC – die ook een actieve rol spelen in de jury- maar ook SCOR Global Life en Axis.

De ingestuurde vragenlijsten werden ter bevestiging aan een jury voorgelegd. Deze jury heeft de prestaties en de kwaliteit van de contracten gecontroleerd, op basis van vooraf vastgelegde criteria.

De prestaties van de fondsen van ‘Tak 23’ (levensverzekeringen gekoppeld aan een beleggingsfonds) werden door Morningstar gevalideerd.

Deze jury bestond dit jaar uit de volgende personen :

Pierre Devolder,  Hoogleraar KUL, Voorzitter van de jury.
Paul Baekeland, Voorzitter van de Commissie “Leven” van Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen (FVF).
Patrick Cauwert, CEO, Feprabel.
Filip Deryckere, Associate Partner, CSC.
Laurent Feiner, Journalist, Gedelegeerd bestuurder Decavi.
Niki Serruys, Director, PricewaterhouseCoopers.
Gérard Vandenbosch, Directeur, Watson Wyatt.

– De criteria

We bekijken de gehanteerde criteria even in detail.

Rendabiliteit: de jury hield rekening met de volgenden punten: de behaalde return (of de tarieven die door de verzekeraars worden vermeld in de categorieën in verband met de overlijdensdekkingen) voor de drie beleggingshorizonten die in de verschillende voorbeelden gevraagd werden (over 1, 3 en 5 jaar voor de producten van Tak 23), de instap- en beheerskosten en de kosten en boetes, die ook toelaten om de liquiditeit van het product te bestuderen. De jury hield rekening met de uitstapkosten voor de bestudeerde formule, met de toegepaste transferkosten (bij Tak 23 bijvoorbeeld om van het ene fonds naar het andere over te stappen) en eventuele forfaits en financiële boetes (gekoppeld aan de evolutie van de rentevoeten).

Ook met de langdurigheid van de voorgestelde contractuele voorwaarden werd rekening gehouden, meer bepaald met de evolutie van de rentewaarborg en de strategie die wordt toegepast betreffende winstdeelname (dit laatste criterium geld niet voor de categorieën verbonden met Tak 23).

Voor de formules met gewaarborgde rente werd er ook rekening gehouden met de duur van de cashflowsvan de activa en de passiva.

Kenmerken van de verzekering: de volgende criteria werden in aanmerking genomen:

* De bijkomende financiële waarborgen: voor ‘Tak 23’. Er wordt rekening gehouden met eventuele ‘kliks’ of nog een kapitaalgarantie.

* De bijkomende dekkingen: bijkomende verzekering die het risico van invaliditeit en ongevallen dekt.

* De financieringswijze van het contract: wordt er in het contract een eenmalige premie voorzien of heeft de verzekerde de mogelijkheid om regelmatige stortingen te doen?

Communicatie:

* De kwaliteit van de informatie (op vlak van juistheid, gepastheid en duidelijkheid) die meegedeeld wordt bij de ondertekening van het contract.

* De kwaliteit van de informatie die gegeven wordt in de loop van het contract (op basis van dezelfde criteria).

* De kwaliteit van de informatie verstrekt aan de leden van de jury (op basis van dezelfde criteria).

Natuurlijk werd een systeem van weging toegepast: iedere categorie en subcategorie van criteria kreeg een verschillende weging.

Bekroonde categorieën

De awards werden in de volgende categorieën toegekend:

1) De verzekering Universal Life: deze verzekering legt de klemtoon op het pensioen en biedt een gewaarborgde rente die alleen geldt voor de reeds gestorte premies en niet voor degene die nog moeten worden gestort. De gewaarborgde rente kan dus tijdens de duur van het contract variëren.
2)  Kapitalisatieproduct (Tak 26) gekenmerkt door een gewaarborgde rente vanaf de ondertekening en geen overlijdensdekking.
3)  Renteformule.
4)  De overlijdensverzekering: de verzekeraar stort een overlijdenskapitaal bij het overlijden van de verzekerde.
5)  Zorgverzekering.
6) De levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen (‘Tak 23’ genoemd, zonder gewaarborgd rendement). Gemengde fondsen (van het type high risk, medium risk, low risk), Flexibel Asset Mix en theamfondsen werden geanalyseerd.
7) Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ): speciale formule voor zelfstandigen.
8) Groepsverzekering voor kleine ondernemingen.
9) Gewaarborgd inkomen.
10) De vindingrijkheid van de verzekeraars: een award voor innovatie in levensverzekering werd toegekend.
11) De beste reclamecampagne.
12) De award van de makelaars: op basis van een opiniepeiling bij de Belgische makelaars die leden zijn van Feprabel (in het Franstalige landsdeel) en de FVF, de Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen (in het Nederlandstalige landsdeel).

****************

Voor meer informatie over de laureaten gelieve contact op te nemen met:

DECAVI
Laurent FEINER
Lindekensweg 57
1652 Alsemberg

Tel :  +32(0)2/520.72.24
Fax : +32(0)2/520.67.03
E-mail : laurent.feiner@decavi.be

Voor meer informatie over dit evenement, gelieve contact op te nemen met :

AIMES & CO
Muriel STORRER
Drève de la Meute 5
1410 Waterloo

Tel : +32(0)2/354.93.81
Fax : +32(0)2/353.24.93
E-mail : muriel.storrer@aimesco.net

 

Foto’s van deze uitreiking zijn beschikbaar (vanaf 29/10/09) op http://insurance-trophy.skynetblogs.be/