DE DECAVI NIET-LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2013

Persbericht

En de winnaars van 2013 zijn…

Op 15 mei had de 9de editie plaats van de uitreiking van de DECAVI Niet-levensverzekeringstrofeeën, georganiseerd door Laurent Feiner en Muriel Storrer, in aanwezigheid van Wauthier Robyns, Lid van het Directiecomité van Assuralia: de verzekeringsmaatschappijen werden voor hun verzekeringskenmerken of hun vernieuwing beloond, in verschillende categorieën.

De jury heeft per categorie de meest representatieve spelers geanalyseerd; alles bij elkaar werd zo bijna 80 % van het totale premieincasso per categorie doorgelicht. Elke verzekeraar was ook vrij een fiche in elke categorie in te dienen.

De DECAVI Trofeeën hebben een stevige reputatie in de verzekeringssector opgebouwd. Zij hebben tot doel, verschillende verzekeringsproducten die aan de jury voorgesteld worden te belonen en de transparantie van de markt te verzekeren.

Deze jury werd samengesteld door volgende personen:

Francis Vaguener, Voorzitter van de jury, Directeur, Towers Watson, en Hoogleraar ICHEC.
Vincent Callewaert, Advocaat (Estienne & Callewaert) en hoogleraar aan de UCL.
Patrick Cauwert, Expert verantwoordelijk voor het onderwijs aan de FUCaM (UCL Mons), CEO, Feprabel
Yves Thiery, wetenschappelijk medewerker aan de KUL, advocaat.
Laurent Feiner, Journalist, Gedelegeerd bestuurder Decavi.
Britt Weyts, Professor aan de Universiteit van Antwerpen.
Kris Bernauw, Advocaat Balie Gent, Professor aan de Universiteiten van Gent en Antwerpen.
Anja Dejonckere, Senior Manager PwC.

Dit evenement werd gerealiseerd met de steun van Assuralia, en mocht eveneens op de medewerking rekenen van verschillende partners uit de branche, namelijk, Axis, Guidewire, DEKRA, PwC, Scor Global P&C en BSB.

Dit initiatief, dat uiteraard de wedijver tussen de verzekeraars opwekt, legt vooral de nadruk op het innovatieve en creatieve aspect van de producten (raadpleeg de site www.decavi.be voor meer inlichtingen in verband met de criteria die worden gehanteerd).

Verzekeringen : in het positief daglicht

Het verzekeringsvak moet op communicatie berusten. De DECAVI Verzekeringstrofeeën worden geapprecieerd omdat ze toelaten op een positieve manier te communiceren over een sector die te veel in termen van problemen spreekt (door het accent te leggen op schadegevallen) en te weinig in termen van oplossingen. Terwijl de verzekeraars oplossingen bieden voor alle burgers! Op dat vlak, ervaren wij de wil binnen de sector om meer acties in verband met preventie te ontwikkelen.

De trofeeën zetten de producten en oplossingen in het licht ten voordele van de consumenten die ze hebben onderschreven, maar ook van de interne afdelingen van de verzekeraars die ze hebben bedacht en van hun distributiekanalen. Zoals u ziet, zijn het niet alleen de laureaten die als winnaars uit de bus komen.

De trofeeën laten eveneens toe om op de evolutie van de markt te anticiperen. Daarom is het mogelijk om dankzij de categorie ‘Innovatie’ (die het vernieuwende karakter van een dienst of product bestudeert) veelbelovende initiatieven voor de markt te ontdekken.

Deze trofeeën belonen uiteraard de laureaten, maar helpen ook de verzekerde om een keuze te maken in functie van een specifiek profiel.

De winnende producten hebben steeds interessante kenmerken. Ook al is het wat verzekeringen betreft mogelijk dat een bepaald product goed bij een bepaald type klant past en toch niet als de beste keuze voor iedereen kan worden beschouwd. Bij verzekeringsadvies is het dikwijls het profiel van de verzekerde dat het te onderschrijven contract bepaalt. Maar de winnende producten kunnen in elk geval dienen als een aanzet tot reflectie.

De Laureaten

Het is duidelijk dat de verzekeringen de verbruikers voor elk van hun behoeften begeleiden, en dit op elke stap van hun leven. Vandaar het idee om de laureaten per categorie van behoeften te vermelden.

We vermelden per categorie de genomineerden (mogelijke winnaars) in alfabetische volgorde en de weerhouden winnaar (in het vet) met het beloonde product.

  • MJN WAGEN

Verzekering Materiële schade auto

Belfius Insurance (DVV), Fidea (Volledige omnium met aankoopprijsgarantie), KBC Verkzekeringen

Tot 30 maanden na aankoop van zijn voertuig garandeert Fidea de klant de terugbetaling van zijn aankoopprijs, zijnde het factuurbedrag ( inclusief BTW). De formule geldt zelfs voor een tweedehandswagen die op de datum van aankoop nog geen 3 jaar oud is.

Met de optie 10 % extra vergoeding, krijgt de klant zelfs 110 % van zijn factuurbedrag terugbetaald bij een totaal verlies. Fidea maakt de keuze voor vaste franchises (de verzekerde kiest zijn franchise).

Verzekering Rechtsbijstand Auto

ARCES (Artikel 1), ARAG, LAR

Wat de formule van Arces typeert, is het principe van de waarborg “beste van de markt” dat in artikel 1 van de algemene voorwaarden naar voor wordt gebracht en de naam aan het product heeft gegeven. Met dit principe verwoordt ARCES expliciet haar wil om haar verzekerden de beste rechtsbijstand Auto te bieden en ze verbindt er zich toe om bij schade in overeenstemming te zijn met de beste algemene voorwaarden die door een verzekerde op de Belgische markt kunnen gevonden worden.

Deze clausule is van toepassing op alle waarborgen die in de algemene voorwaarden zijn opgenomen en geldt ook voor de dekkingsgrenzen (die overigens al tot de hoogste op de markt behoren).

MIJN WONING

Brandverzekering Multirisico Woning (eenvoudige risico’s)

AG Insurance, Allianz (Home Plan Xpert), Axa Belgium, Belfius Insurance (DVV), Ethias

Allianz biedt met Home Plan Xpert superieure waarborgen die standaard voorzien zijn in de basiswaarborgen (zwembad, tuinmeubelen, jacuzzi zijn verzekerd in de basiswaarborgen).

Zonnepanelen en andere eco-installaties die deel uitmaken van het gebouw, zijn zonder bijzondere limiet verzekerd in nieuwwaarde, zelfs tegen diefstal. Zeer compleet, biedt Home Plan Xpert 2 opties (Diefstal en Rechtsbijstand) en de inhoud van de woning is automatisch meeverzekerd.

De bijstand, aangeboden in samenwerking met Allianz Global Assistance, is ook zeer uitgebreid (een 3-sterrenhotel indien het huis onbewoonbaar is, voorschot om de eerste dringende kosten op te vangen: max. 1.500 EUR…). Allianz voert tevens een nauwkeurige analyse van de woning uit zodat onderverzekering wordt vermeden.

Brandverzekering (mede-eigenaars)

Nationale Suisse (Apparthomes), KB Verzekeringen

Voor het tweede jaar op rij sleept Apparthomes van Nationale Suisse de hoofdprijs in deze categorie in de wacht. De polis Apparthomes van Nationale Suisse is specifiek bestemd voor de gebouwen in mede-eigendom. Hij onderscheidt zich onder andere door volgende punten :

Polis “Alles risico’s behalve”.
De medeverzekerden worden onderling als derden beschouwd.
Het tarief varieert tussen 0,50 °/°° tot 0,70 °/°° afhankelijk van de kwaliteit en de ouderdom van het gebouw.
De algemene vrijstelling is ook van toepassing voor de waarborgen Natuurrampen (behalve voor aardbeving : 610 EUR).
Algemene voorwaarden en uitgebreide aanvullende waarborgen: dekking voor vandalisme en graffiti, supersonische bang gedekt (tot 5.000 euro), automatische uitbreiding van de waarborgen voor de inhoud die toebehoort aan de gemeenschap, onrechtstreekse verliezen automatisch gedekt voor 5 %, saneringskosten zijn gedekt tot een bedrag van 12.500 euro, waarborg overlijden, invaliditeit en behandelingskosten;
en kosten voor de herstelling van de tuin…
Product werd ontwikkeld specifiek met de makelaar, in nauwe samenwerking met de syndicus: mogelijkheid om een echt “product” opmaat te maken door toevoeging van talrijke waarborgen “à la carte”.

  • MIJN VERANTWOORDELIJKHEID

Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid Privéleven

AG Insurance, Axa Belgium, Ethias (Ethias Familiale), KBC Verzekeringen

Ethias behaalt de zege met haar contract Ethias Familiale: dit contract biedt, in vergelijking met zijn concurrenten, zeer uitgebreide waarborgen (lichamelijke schade, materiële schade, rechtsbijstand, onvermogen van derden, enz.) aan een erg concurrentiële prijs.

Daarbovenop kunnen we nog de zeer ruime definitie van ‘verzekerde’ en het beperkte verhaal tot 10.000 EUR (niet geïndexeerd) tegen de minderjarige in geval van opzettelijke daad, toevoegen.

 

  • MIJN BEDRIJF

Verzekering Arbeidsongevallen

Allianz, Federale Verzekering (Verzekering Arbeidsongevallen)

Sinds haar oprichting meer dan 100 jaar geleden beschermt Federale Verzekering bedrijven en hun werknemers tegen arbeidsongevallen. Meer dan 12 jaar terug verwierf de dienst Schadegevallen Arbeidsongevallen het ISO 9001-label, dat garant staat voor een hoge toegevoegde waarde op het vlak van dienstverlening aan de klanten. De verzekerden kunnen rekenen op een gratis begeleiding van zwaargewonde slachtoffers van een arbeidsongeval en op advies door de Preventiedienst, die eveneens de ISO 9001-certificatie kreeg. Via Mijn FEDERALE Verzekering kunnen ze op een beveiligde en persoonlijke internetpagina hun schadegevallen elektronisch aangeven en de evolutie van hun schadestatistieken raadplegen.

Federale Verzekering is een onderlinge verzekeraar: er zijn geen externe aandeelhouders die vergoed moeten worden, waardoor de maatschappij al van in het begin haar winst deelt met haar klanten. Bovendien heeft ze de laatste tien jaar geen enkele premieverhoging voor arbeidsongevallen doorgevoerd.

  • MIJN BIJSTAND

Verzekering Bijstand aan personen

Allianz Global Assistance, De Europese, Europ Assistance, Inter Partner Assistance (Excellence Travel Assistance package-jaarformule)

Het Excellence Travel Assistance pakket van Inter Partner Assistance bevat uiteraard de basisgaranties, maar blinkt vooral uit dankzij een hele reeks verregaande services: bijstand in België vóór, gedurende en na hospitalisatie, dekking van het hele reisgezelschap wat ook de samenstelling mag zijn (kleinkinderen, vrienden, …), opvang zieke kinderen en ter beschikking stellen van een privé-leraar, geen uitsluiting voor gevaarlijke sporten, een tussenkomst voor vervangvoertuig bij reisonderbreking zodat de reis verdergezet kan worden, enz .

  • MIJN GEZONDHEID

Verzekering Gezondheidszorgen

AG Insurance, DKV Belgium (Plan IS2000), Fidea

DKV Belgium blijft de onderscheidingen aan elkaar rijgen. Voor het 9de opeenvolgende jaar sleept het plan IS2000 de trofee in de wacht. Ook dit jaar was de jury ervan overtuigd dat dit topproduct zich van zijn concurrenten onderscheidt door zijn optimale dekking, de toepassing van het globalisatieprincipe van de hospitalisatiefactuur, en het gebruiksgemak via het derdebetalerssysteem, nl. de Medi-Card®. Het beste bewijs dat DKV zijn belofte ‘De beste zorgen. Levenslang’ inlost.

  • MIJN VAKANTIE

Reisverzekering

Allianz Global Assistance, Europ Assistance, De Europese (Go Safe-Jaar Polis)

Deze formule biedt zeer volledige waarborgen “Bijstand”, “Bagage», “Ongevallen” en “Annulering”. Opvallend voorbeeld hiervan is de waarborg “Alle risico’s behalve” voor de waarborg annulering (deze dekt o.a. terrorisme, natuurrampen en epidemies). Eveneens niet te vergeten zijn de waarborgen “Vertraging”, Vakantieonderbreking, Home Assistance en BA privéleven tijdens de reis.

  • Trofee van de Innovatie

Ethias (Een Hart voor Sport), MAPFRE Asistencia (European Motor Pack), Nationale Suisse (My Bag), Securex (Income One)

a) Innovatie Bedrijf : Ethias (Een Hart voor Sport)

De actualiteit toont ons dat hartfalen en beroertes een realiteit zijn bij het beoefenen van een sport. “Een Hart voor Sport” is een unieke en complete waarborg op de markt van de collectieve sportverzekeringen voor elke persoon die een sport beoefent in een club, een federatie, een vereniging (collectieve waarborg) of, natuurlijk, ten persoonlijke titel (individuele waarborg).

In geval van hartfalen of beroerte (in het verleden waren hartproblemen niet gedekt in de collectieve verzekering «sportongevallen»), dekt de waarborg “Een Hart voor Sport” voortaan alle medische kosten ten belope van 100 %, tot 1 jaar na het ongeval. Zij biedt de volgende waarborgen:

blijvende ongeschiktheid: 35.000 EUR per slachtoffer jonger dan 65 jaar;
tijdelijke ongeschiktheid: forfaitaire vergoeding van 30 euro per dag en per slachtoffer jonger dan 65 jaar, met een maximale duur van 1 jaar vanaf de datum van het ongeval;
overlijden, begrafeniskosten inbegrepen: forfaitaire vergoeding van 8.500 EUR per slachtoffer.

De waarborg “Een Hart voor Sport” werd voorgesteld aan meer dan 100 sportfederaties verzekerd bij Ethias (voor 1 euro per lid per jaar).

b) Innovatie Particulier : MAPFRE Asistencia (European Motor Pack)

De European Motor Pack biedt de particulier de mogelijkheid zichzelf te verzekeren tegen onvoorziene herstellingskosten aan zijn wagen. Deze kwaliteitsvolle garantieverzekering verlengt ofwel de fabrieksgarantie voor nieuwe wagens, ofwel de wettelijke garantie gegeven door de verkoper van tweedehandswagens.

Opmerkelijk is dat deze verzekering ook afgesloten kan worden voor een wagen verkocht tussen particulieren, waar de Europese vrijwarings-richtlijn niet in voorziet. De polis is jaarlijks hernieuwbaar tot het voertuig de leeftijd van 10 jaar, of 200.000 km heeft bereikt. Ze vult een steeds belangrijker wordende leemte op en kan tevens worden aangevuld met een volledige wegbijstand en een GAP verzekering voor bijkomende kosten.

  • Trofee van de beste Publiciteitscampagne

Belfius Insurance (DVV : Cocoon Start), Inter Partner Assistance

Deze campagne richt zich vooral naar de jonge huurder die het ouderlijk huis verlaat en op eigen benen gaat staan. De campagne is ludiek en gebruikt jongerentaal. Het doel van de verzekeraar is om een verjonging van zijn imago teweeg te brengen alsook een oplossing te bieden met Cocoon Start, het verzekeringspakket bestemd voor huurders die 30 of jonger zijn en die op zoek zijn naar een eerste woning. Het contract blijft geldig tot de huurder eigenaar wordt.

***********

Voor meer informatie over de laureaten gelieve contact op te nemen met:

DECAVI, Laurent FEINER, Lindekensweg 57, 1652 Alsemberg

Tel : +32(0)2/520.72.24, Fax : +32(0)2/520.67.03, E-mail : laurent.feiner@decavi.be; www.decavi.be

Voor meer informatie over dit evenement, gelieve contact op te nemen met :

AIMES & CO, Muriel STORRER, Drève de la Meute 5, 1410 Waterloo

Tel : +32(0)2/354.93.81, Fax : +32(0)2/353.24.93, E-mail : muriel.storrer@aimesco.net

Foto’s van deze uitreiking zijn beschikbaar vanaf 16/05/2013 op http://insurance-trophy.skynetblogs.be/