DE DECAVI NIET-LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2012

Persbericht

En de winnaars van 2012 zijn…

Op 9 mei had de 8ste editie plaats van de uitreiking van de DECAVI Niet-levensverzekeringstrofeeën, georganiseerd door Laurent Feiner en Muriel Storrer, in aanwezigheid van de Vice-Eersteminister en minister van Financiën, Steven Vanackere, en Philippe Colle, Gedelegeerd Bestuurder van Assuralia : 9 verzekeringsmaatschappijen werden voor hun verzekeringskenmerken of hun vernieuwing beloond, in verschillende categorieën.

De DECAVI Trofeeën hebben een stevige reputatie in de verzekeringssector opgebouwd. Zij hebben tot doel, verschillende verzekeringsproducten die aan de jury voorgesteld worden te belonen en de transparantie van de markt te verzekeren.

Deze jury werd samengesteld door volgende personen:

Francis Vaguener, Voorzitter van de jury, Directeur, Towers Watson, en Hoogleraar ICHEC.
Freddy Boels, Voorzitter, Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen (FVF).
Paul Bruyère, Professeur en Consulent in verzekeringscommunicatie.
Vincent Callewaert, Advocaat (Estienne & Callewaert) en hoogleraar aan de UCL.
Patrick Cauwert, CEO, Feprabel.
Laurent Feiner, Journalist, Gedelegeerd bestuurder Decavi.
Yves Thiery, wetenchappelijk medewerker aan de KUL, advocaat  (Curia).
Marc Willame, Senior Manager, PwC.

Dit evenement werd gerealiseerd met de steun van Assuralia, en mocht eveneens op de medewerking rekenen van verschillende partners uit de branche, namelijk, Axis, DEKRA, PwC, Scor Global P&C en BSB.

Dit initiatief, dat uiteraard de wedijver tussen de verzekeraars opwekt, legt  vooral de nadruk op het innovatieve en creatieve aspect van de producten (raadpleeg de site www.decavi.be voor meer inlichtingen in verband met de criteria die worden gehanteerd).

Verzekeringen : in het positief daglicht

Het verzekeringsvak moet op communicatie berusten. De DECAVI Verzekeringstrofeeën worden geapprecieerd omdat ze toelaten op een positieve manier te communiceren over een sector die te veel in termen van problemen spreekt (door het accent te leggen op schadegevallen) en te weinig in termen van oplossingen. Terwijl de verzekeraars oplossingen bieden voor alle burgers! Op dat vlak, ervaren wij de wil binnen de sector om meer acties in verband met preventie te ontwikkelen.

De trofeeën zetten de producten en oplossingen in het licht ten voordele van de consumenten die ze hebben onderschreven, maar ook van de interne afdelingen van de verzekeraars die ze hebben bedacht en van hun distributiekanalen. Zoals u ziet, zijn het niet alleen de laureaten die als winnaars uit de bus komen.

De trofeeën laten eveneens toe om op de evolutie van de markt te anticiperen. Daarom is het mogelijk om dankzij de categorie ‘Innovatie’ (die het vernieuwende karakter van een dienst of product bestudeert) veelbelovende initiatieven voor de markt te ontdekken.

Deze trofeeën belonen uiteraard de laureaten, maar helpen ook de verzekerde om een keuze te maken in functie van een specifiek profiel.

De winnende producten hebben steeds interessante kenmerken. Ook al is het wat verzekeringen betreft mogelijk dat een bepaald product goed bij een bepaald type klant past en toch niet als de beste keuze voor iedereen kan worden beschouwd. Bij verzekeringsadvies is het dikwijls het profiel van de verzekerde dat het te onderschrijven contract bepaalt. Maar de winnende producten kunnen in elk geval dienen als een aanzet tot reflectie.

 

De Laureaten

Het is duidelijk dat de verzekeringen de verbruikers voor elk van hun behoeften begeleiden, en dit op elke stap van hun leven. Vandaar het idee om de laureaten per categorie van behoeften te vermelden.

We vermelden per categorie de genomineerden (mogelijke winnaars) in alfabetische volgorde en de weerhouden winnaar (in het vet) met het beloonde product.

 • MIJN WONING
  Brandverzekering Multirisico Woning (eenvoudige risico’s)

 

Laureaat: DVV (Cocoon Woning)

De formule Cocoon Woning biedt een uitgebreide waaier aan basiswaarborgen. Ze bevat een verzekering Brand-alle risico’s en een familiale verzekering. De waarborgen zijn zeer ruim. Deze elementen springen alvast in het oog:
– Zonnepanelen, afsluitingen enz. zijn gratis meeverzekerd tegen diefstal.
– Slijtage van elektrische apparaten wordt niet toegepast in Cocoon.
– Uitgebreide dekking bij natuurrampen: in dergelijk geval wordt een basisfranchise toegepast. De inhoud van kelders is volledig gedekt (er is geen beperking op de verzekerde inhoud, waar die zich ook bevindt in de verzekerde woning).
– De mogelijkheid tot onderschrijven van de optie ‘Tuin’: DVV vergoedt in deze keuzewaarborg schade aan beplantingen, geheel of gedeeltelijk open constructies, aan de inhoud buiten en de diefstal van goederen buiten (tuinmeubelen en -accessoires, tuindermateriaal, buitendecoratie, spelletjes en barbecues). De schade veroorzaakt door zwembaden en door takken is eveneens verzekerd in deze waarborg.
– Een keuzemogelijkheid voor de franchise: Cocoon heeft een basisfranchise, een verhoogde franchise met bijhorende premiekorting tot 30%, en de Engelse franchise.
– Cocoon Direct Repair biedt het gratis voordeel van onmiddellijk herstel. In plaats van een schadevergoeding te betalen, laat DVV de schade direct herstellen.
– Het verkrijgen van DVV-OsCars: met dit getrouwheidssysteem spaar je punten die recht geven op voordelen in geval van schade e.d.

 

 • Brandverzekering (mede-eigenaars)

Laureaat : Nationale Suisse (Apparthomes)

De polis Apparthomes van Nationale Suisse is specifiek bestemd voor de gebouwen in mede-eigendom. Hij onderscheidt zich onder andere door volgende punten :

1. Polis “ Alles risico’s behalve”.
2. De medeverzekerden worden onderling als derden beschouwd.
3. Het tarief varieert tussen 0,50 °/°° tot 0,70 °/°° afhankelijk van de kwaliteit en de ouderdom van het gebouw.
4. De algemene vrijstelling is ook van toepassing voor de waarborgen Natuurrampen (behalve voor aardbeving : 610 EUR)
5. Algemene voorwaarden en uitgebreide aanvullende waarborgen :

a) dekking voor vandalisme en graffiti;
b) supersonische bang gedekt tot 5.000 euro;
c) automatische uitbreiding van de waarborgen voor de inhoud die toebehoort aan de gemeenschap;
d) onrechtstreekse verliezen automatisch gedekt voor 5 %;
e) saneringskosten zijn gedekt tot een bedrag van 12.500 euro;
f) waarborg overlijden, invaliditeit en behandelingskosten;
g) kosten voor de herstelling van de tuin…;

6. Uitstekende verhouding tussen prijs en kwaliteit.
7. Product werd ontwikkeld specifiek met de makelaar, in nauwe samenwerking met de syndicus:  mogelijkheid om een echt “product” opmaat te maken door toevoeging van talrijke waarborgen “à la carte”. Hierdoor kunnen we spreken over een polis “op maat” die perfect de behoeftes van de mede-eigenaars invult.

 • MIJN WERK
  Verzekering Arbeidsongevallen

Laureaat: Mensura (Verzekeringscontract Arbeidsongevallen)

Zoals afgelopen jaar, wint Mensura in deze categorie dankzij haar innovatieve filosofie “Protecting your human capital”. Deze filosofie zorgt voor een optimale bescherming van de werknemers op het werk, ook bij eventuele arbeidsongevallen. Dit door de voorgestelde preventie oplossingen, de meedenkende schadeafhandeling en oplossingen rond reïntegratie.

 

 • MIJN BIJSTAND
  Verzekering Bijstand aan personen

 

Laureaat: Mondial Assistance (World Gold Protection – jaarcontract)

Zoals afgelopen jaar, wint Mondial Assistance in deze categorie voor haar jaarcontract World Gold Protection. Het jaarcontract World Gold Protection met Annulering biedt de verzekerde een optimale bescherming voor al zijn verplaatsingen in België en wereldwijd, zowel voor professionele als privéreizen.

De voornaamste troeven van dit totaal contract zijn de onbeperkte dekking van medische kosten in het buitenland, waarborgen zonder vrijstelling en een brede bescherming in geval van annulering van de reis. Bovendien biedt Mondial Assistance de verzekerden een uniek medisch evaluatiesysteem aan van ziekenhuizen en hospitalen.

 

 • MIJN GEZONDHEID
  Verzekering Gezondheidszorgen

Laureaat: DKV Belgium (Plan IS2000)

DKV Belgium blijft de onderscheidingen aan elkaar rijgen. Voor het 8ste opeenvolgende jaar sleept het plan IS2000 de trofee in de wacht. Ook dit jaar was de jury ervan overtuigd dat dit topproduct zich van zijn concurrenten onderscheidt door zijn optimale dekking, de toepassing van het globalisatieprincipe van de hospitalisatiefactuur, en het gebruiksgemak via het derdebetalerssysteem, nl. de Medi-Card®. Het beste bewijs dat DKV zijn belofte ‘De beste zorgen. Levenslang’ inlost.

 

 • MIJN VAKANTIE
  Reisverzekering

 

Laureaat: De Europese (Go Safe – Jaarpolis)

Deze formule biedt zeer volledige waarborgen “Bijstand”, “Bagage», “Ongevallen” en “Annulering”. Opvallend voorbeeld hiervan is de waarborg “Alle risico’s behalve” voor de waarborg annulering (deze dekt o.a. terrorisme, natuurrampen en epidemies). Eveneens niet te vergeten zijn de waarborgen “Vertraging”, Vakantieonderbreking, Home Assistance en BA privéleven tijdens de reis.

 

 • Trofee van de Innovatie

Laureaten:

– Dienst : Ethias (Ethias-KMI Preventie )

In samenwerking met het Koninklijk Meteorologisch Instituut, heeft Ethias een gratis waarschuwings- en preventiedienst ontwikkeld voor de belangrijkste meteorologische risico’s (wind, regen, onweer, sneeuw-ijzel). Elke lokale overheid (steden, gemeenten, intercommunales) verzekerd bij Ethias geniet van de mogelijkheid 3 begunstigden van de weerswaarschuwingen in te schrijven, via het beveiligd webplatform Extranet, deze voorspellingen worden voorbereid door weersvoorspellers van het KMI. Iedere SMS-waarschuwing beschrijft kort het risico en verwijst automatisch (via smartphone of door een eenvoudige aansluiting internet) naar een platform met raadgevingen inzake preventie en geavanceerde instrumenten (buienradars, waarnemingskaarten, enz.).

Het innovatieve aspect van deze gratis dienst is het centraliseren van alle beschikbare voorspellingen inzake meteorologische risico’s op provinciaal niveau, het zeer snel ter beschikking stellen van de lokaleambtenaren bevoegd om de nodige maatregelen te nemen in geval van waarschuwingen, en voorzien zijn van concrete en beproefde raadgevingen en maatregelen inzake preventie

– Product : Atradius (Verzekering lasten van de mede-eigendom)

Deze verzekering wordt genomen door de vereniging van mede-eigenaars, vertegenwoordigd door de syndicus, en zij dekt alle mede-eigenaars zonder uitzondering.

Het gaat hier om een verzekering van de “gemoedsrust”, zowel voor mede-eigenaars als voor syndici van gebouwen, want zij dekt voor 100% de gemeenschappelijke lasten van mede-eigendommen in residentiële flatgebouwen in België, die door een of meerdere mede-eigenaars onbetaald gelaten zijn (maximum 12 maanden lasten per verzekeringsjaar en per mede-eigenaar).

Atradius stelt zich in de plaats van de in gebreke blijvende mede-eigenaar en betaalt de onbetaald gebleven lasten uit aan de mede-eigendom. Het grote voordeel van deze verzekering is dat de mede-eigendom niet meer hoeft in te staan voor de betaling van de onbetaalde lasten en voor de invorderingskosten.

 

 • Trofee voor de beste publiciteitscampagne

 

Laureaat : Generali («Generali. En we spreken er niet meer over»)

Met deze campagne onderstreept Generali de gemoedsrust die hij als verzekeraar aan zijn klanten schenkt.

Deze gemoedsrust is ook terug te vinden in volgende boodschappen: «Al 110 jaar betrouwbaar verzekeraar. Daarmee is alles gezegd. », «Als alles op wieltjes loopt, wat kunnen onze autoverzekerden dan nog zeggen ?», «Bij Generali verzekeren we ook uw gemoedsrust», «Een verzekeraar die samenwerkt met onafhankelijke makelaars. Wilt u nóg meer zekerheid?».

«Generali. En we spreken er niet meer over», de Baseline van de campagne, versterkt deze boodschap nog. Het is een slogan die zekerheid geeft omdat men begrijpt dat Generali alles in handen neemt, alles regelt voor zijn klanten die dus geen enkele reden meer hebben om zich zorgen te maken.

 

***********

Voor meer informatie over de laureaten gelieve contact op te nemen met:

DECAVI, Laurent FEINER, Lindekensweg 57, 1652 Alsemberg

Tel :  +32(0)2/520.72.24, Fax : +32(0)2/520.67.03, E-mail : laurent.feiner@decavi.be; www.decavi.be

Voor meer informatie over dit evenement, gelieve contact op te nemen met :

AIMES & CO, Muriel STORRER, Drève de la Meute 5, 1410 Waterloo

Tel : +32(0)2/354.93.81, Fax : +32(0)2/353.24.93, E-mail : muriel.storrer@aimesco.net

 

Foto’s van deze uitreiking zijn beschikbaar vanaf 10/05/2012 op http://insurance-trophy.skynetblogs.be