DE DECAVI NIET-LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2010

En de winnaars van 2010 zijn…

Op 21 april had de 6de editie plaats van de uitreiking van de Trofeeën van de Niet-levensverzekering, georganiseerd door Laurent Feiner en Muriel Storrer : 14 verzekeringsmaatschappijen werden voor hun verzekeringskenmerken of hun vernieuwing beloond, in verschillende categorieën.

De Decavi Verzekeringstrofeeën…

De Decavi Trofeeën hebben een stevige reputatie in de verzekeringssector opgebouwd. Zij hebben tot doel de beste verzekeringsproducten van het afgelopen jaar binnen verschillende categorieën te belonen, de transparantie van de markt te verzekeren en de winnende producten bij het publiek en bij het personeel van de laureaten-verzekeraars te promoten.

De trofeeën werden tien jaar geleden in het leven geroepen door Laurent Feiner (Decavi) en Muriel Storrer, die de verzekeraars ervan hebben moeten overtuigen transparanter te zijn en verschillende vragenlijsten in te vullen, die worden beoordeeld door een  onafhankelijke jury.

Bijna alle verzekeraars nemen deel aan deze wedstrijd. Een trofee in de wacht kunnen slepen, verhoogt immers de status van de winnaar, temeer omdat de onafhankelijke jury uit professionals bestaat.

De jury werd samengesteld door volgende personen:

–        Lucien Deltombe, Voorzitter van de jury.

–        Freddy Boels, Voorzitter, Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen (FVF).

–        Paul Bruyère, Professeur en Consulent in verzekeringscommunicatie.

–        Patrick Cauwert, CEO, Feprabel.

–        Laurent Feiner, Journalist, Gedelegeerd bestuurder Decavi.

–        Olivier Halflants, CEO, H20 Advising.

–        Francis Vaguener, Directeur, Towers Watson.

–        Marc Willame, Senior Manager, PricewaterhouseCoopers.

 

Dit initiatief, dat uiteraard de wedijver tussen de verzekeraars opwekt, legt  vooral de nadruk op het innovatieve en creatieve aspect van de producten.

… een erg efficiënt communicatiemiddel

Het verzekeringsvak moet op communicatie berusten. De Verzekeringstrofeeën worden geapprecieerd omdat ze toelaten op een positieve manier te communiceren over een sector die lang met een zwak imago te kampen had.

De trofeeën zetten de producten in het licht ten voordele van de consumenten die ze hebben onderschreven, maar ook van de interne afdelingen van de verzekeraars die ze hebben bedacht en van hun distributiekanalen.

Zoals u ziet, zijn het niet alleen de laureaten die als winnaars uit de bus komen.

De trofeeën laten eveneens toe om op de evolutie van de markt te anticiperen. Daarom is het mogelijk om dankzij de categorie ‘Innovatie’ (die het vernieuwende karakter van een dienst of product bestudeert) veelbelovende initiatieven voor de markt te ontdekken.

Deze trofeeën belonen uiteraard de laureaten, maar helpen ook de verzekerde om een keuze te maken in functie van een specifiek profiel.

De winnende producten hebben steeds interessante kenmerken. Ook al is het wat verzekeringen betreft mogelijk dat een bepaald product goed bij een bepaald type klant past en toch niet als de beste keuze voor iedereen kan worden beschouwd. Bij verzekeringsadvies is het dikwijls het profiel van de verzekerde dat het te onderschrijven contract bepaalt. Maar de winnende producten kunnen in elk geval dienen als een aanzet tot reflectie.

Dit evenement werd gerealiseerd met de steun van Assuralia, en mocht eveneens op de medewerking rekenen van verschillende partners uit de branche, namelijk, Axis,PricewaterhouseCoopers, Scor Global P&C, BSB en Brocom.

De Laureaten

We vermelden per categorie de genomineerden (mogelijke winnaars) in alfabetische volgorde en de weerhouden winnaar (in het vet) met het beloonde product.

 • Brandverzekering Multirisico Woning (eenvoudige risico’s)

Genomineerden : Avero Belgium Insurance, Axa Belgium, Nateus

Laureaat : Axa Belgium (Comfort Thuis – Formule  Maximo)

Het gaat om een contract “alle risico’s behalve”, dat een optimale dekking van het gebouw en de inhoud aanbiedt, met een door de klant gekozen grensbedrag per voorwerp. De formule Maximo biedt een uitbreiding van sommige dekkingen bij onderschrijving van diefstal. Opmerkelijk is de nieuwe offerte die de tweede verblijven dekt, met inbegrip van diefstal; de troeven hiervan zijn: een voordelig tarif, een zeer ruime dekking en zeer eenvoudige aanvaardingsvoorwaarden.

 • Brandverzekering Handel (eenvoudige risico’s)

Genomineerden : Avero Belgium Insurance, Fidea

Laureaat : Fidea (Patrimoniumpolis – Handel)

Contract van het type «alle risico’s behalve», voorziet meerdere waarborgen met inbegrip van vandalisme (ook tijdens de openingsuren), graffiti, schade aan software is gedekt, geen vergoedingsgrenzen voor elektriciteitsschade, ruime waarborgen voor stormschade, standaardvrijstelling voor natuurrampen, meerdere mogelijkheden voor waardebepaling, enz.

 • Verzekering BA Auto

Genimeerden : Avero Belgium Insurance, Ethias, Generali Belgium, Nateus

Laureaat : Ethias (Eco-tarief)

Te noteren: de gratis Bob en Mobility waarborgen, een joker, cumuleerbare kortingen (- 5%, – 10%, – 20% en – 25%) voor goede bestuurders en voor diegenen die weinig rijden, maar ook een volledig aanbod voor wie zich een ‘groene’ wagen (=<115g co2/elektrische wagen) aanschaft: een korting op de verzekeringspremie, een ecostage en zelfs een goedkoper autokrediet.

 

 • Verzekering Materiële schade auto 

Genimeerden : DVV (Dexia Insurance Belgium),Fidea


Laureaat : DVV verzekerigen  – Dexia Insurance Belgium
(Verzekering Omnium Mobility)

Naast de specifieke karakteristieken van het product (contract type ‘Alle risico’s behalve’: dit wil zeggen alles wat niet uitgesloten is, is verzekerd), is er ook de toekenning van de DVV OsCars. Deze geven een hele reeks van voordelen in het kader van de autoverzekering (zowel BA als omnium), maar ook in andere types van contracten (zo geeft de woningverzekering sinds kort ook recht op DVV OsCars). Deze zijn bovendien cumuleerbaar en overdraagbaar naar andere gezinsleden.

 

 • Verzekering BA privé-leven

Genomineerden : Allianz, Ethias, Nateus, VIVIUM
Laureaat : Nateus (Privaat Leven)

Nateus biedt in vergelijking met haar concurrenten zeer uitgebreide waarborgen aan: opzettelijke handelingen gedekt tot de leeftijd van 16 jaar, strafrechtelijke verdediging, terugvorderen van schade en contractuele geschillen met de verzekeraar zijn gewaarborgd tot 500.000 EUR, zeer concurrentiële tarieven, uitgebreide juridische rechtsbijstand (in optie) tot 500.000 EUR, enz

 • Verzekering Rechtsbijstand motorrijtuigen

Genomineerden : Arag, Audi

Laureaat : Audi (Global Maxima)

Het gaat om een all-in formule voor alle voertuigen van het gezin. De Audi Global Maxima-polis verzekert tot maar liefst 1.000.000 EUR alles wat niet expliciet is uitgesloten en dit tegen het scherpste tarief van de markt. Opmerkelijk is verder de Comfortwaarborg waardoor de gezinsleden en hun persoonlijk voertuig ook na het definitief verlaten van de gezinswoning verzekerd blijven.

 

 • Verzekering  Huispersoneel

Genomineerden : Fidea, Mensura

Laureaat : Mensura (Verzekering Huispersoneel “Plus”)

Voor de tweede opeenvolgende keer wordt de Trofee ‘Niet-levensverzekering’ uitgereikt aan Mensura.

Hun product Huispersoneel «Plus» biedt niet alleen een dekking voor bezoldigd personeel maar gaat nog een stapje verder en biedt óók bescherming voor onbezoldigd personeel. Er staat ook er geen beperking op het aantal verzekerde personen en dat tegen een concurrentiële prijs.

 

  • Verzekering Bijstand aan personen

 


Laureaat : Mondial Assistance (World Gold Protection)

Het jaarcontract World Gold Protection biedt een volledige bescherming aan de verzekerde bij al zijn verplaatsingen in België en wereldwijd. Deze formule houdt heel wat troeven in: een onbeperkte terugbetaling van de medische kosten in het buitenland, waarborgen zonder vrijstelling, een ruime bescherming bij de annulering van een reis. Bovendien biedt Mondial Assistance de verzekerden een uniek medisch evaluatiesysteem aan van ziekenhuizen en hospitalen.

 

 • Verzekering Gezondheidszorgen

Laureaat : DKV Belgium (Plan IS2000)

Dit jaar komt de palm opnieuw toe aan het Plan IS2000 van DKV Belgium. De achtereenvolgende onderscheidingen van dit product zijn dan ook het resultaat van jarenlange ervaring, een bewuste keuze voor service en kwaliteit, gecombineerd met een lange termijn visie “De beste zorgen. Levenslang”.

 

  • Reisverzekering

 

Genomineerden : Europ Assistance, De Europese, Mondial Assistance

Laureaten : De Europese (Go Safe Corporate: voor bedrijven)

Mondial Assistance (Top Selection met Exclusieve Garanties: voor particulieren)

– De Europesese : Go Safe Corporate is bedoeld voor KMO’s vanaf 5 personeelsleden, multinationals, uitwisselingsprogramma’s van universiteiten, enz. Het concept is gebaseerd op een totaal moduleerbaar product, waarbij de klant kan kiezen uit een afzonderlijke of gecombineerde onderschrijving van 6 modules: bijstand personen, bijstand voertuigen, annulering en reisonderbreking, bagageverzekering, lichamelijke ongevallen en aanvullende waarborgen (kidknapping tot 250.000 EUR, vertraging, faillissement van de luchtvaartmaatschappij, tot 5.000 EUR), open blanket cover (automatische dekking van alle personeelsleden zonder naamopgave), enz.

– Mondial Assistance: de Top Selection met Exclusieve Granties beschermt de reiziger vóór, tijdens en na de reis met de volgende luiken: bijstand personen, bijstand voertuigen, annuleringsverzekering, compensatiereis, bagageverzekering en kapitaal reisongevallen. De waarborgen binnen elk luik behoren bovendien tot de meest uitgebreide van de markt. De medische kosten bijvoorbeeld worden in het buitenland onbeperkt ten laste genomen, zonder vrijstelling. De waarborgen zijn ook van toepassing op voorafbestaande ziektes, wat één van de specifieke kenmerken vormt van dit contract.

 

 • Trofee van de Innovatie

Genomineerden : Avero Belgium Insurance (CrashStickers®), Avero Belgium Insurance (Safetax), Dexia Insurance Belgium (Verzekering Verzekering Zonnepanelen), LAR (Garantie bemiddeling)

Laureaten : Avero Belgium Insurance (CrashStickers®)

Dexia Insurance Belgium (Verzekering Zonnepanelen)

–        Avero Belgium Insurance : CrashStickers® is een innovatief project met een mooie toekomst, gesteund door Avero Belgium ten voordele van haar verzekerden.
CrashStickers®, een voorafgedrukt zelfklevend etiket waarop de administratieve gegevens van het verzekeringscontract vermeld staan, bedoeld om aan te brengen op het origineel en de kopie van het Europese aanrijdingsformulier. Dit is echt een innovatie die het leven vereenvoudigt voor de verzekerde, want onder alle stress die gepaard gaat met een auto-ongeval hoeft men zich enkel te concentreren op de beschrijving van de omstandigheden van het ongeval.

–        Dexia Insurance Belgium: de verzekering “zonnepanelen” is een combinatie van een dekking materiële schade (schadevergoeding toegekend wanneer het technische functioneren van de fotovoltaïsche installatie volledig of gedeeltelijk onderbroken is) en van een dekking van het economische verlies: bij rendementsverlies (voortvloeiend uit een tijdelijke vermindering of verdwijning van het rendement van de installatie na een gedekt schadegeval) wordt een schadevergoeding toegekend op basis van de waarde van het groencertificaat. Dit product kadert in de huidige ontwikkeling van alternatieve technieken voor het produceren van energie.

 

 • Concept Particulieren

Genomineerden : Avero Belgium Insurance, Axa Belgium, Nateus

Laureaat : Axa Belgium (happy family)

Happy family is een transversaal programma dat het vertrouwen van de klanten ten opzichte van Axa beloont. Het biedt voordelen aan de familieleden die hun verzekeringen bundelen. Zo brengen het woonkrediet, de financiële portefeuille, de familiale alsook de auto- en woonverzekering, smiley’s op. Deze zijn cumuleerbaar en kunnen leiden tot het verkrijgen van een statuut «silver» of «gold» waaraan allerlei voordelen gelinkt zijn : gratis spreiding van premiebetaling (zonder minimumbedrag), een gratis bijkomende overlijdens- en invaliditeitsverzekering, een gratis franchise in auto en in woning enz. Happy family is soepel en zeer toegankelijk, want het zijn waarborgen eerder dan contracten die in aanmerking worden genomen, en houdt zowel rekening met schadeverzekeringen als met beleggingsproducten of credieten.

 

 • Concept KMO

Genomineerden : Avero Belgium Insurance, Nateus

Laureaat : Avero Belgium Insurance (Eligo)

Eligo, wat Latijn is voor “ik kies”, is een zeer volledige pakketpolis, duidelijk en flexibel, die een uitgebreide waaier aan waarborgen, vrijstellingen en verzekerbare goederen voorziet voor vrije beroepen, handelszaken en KMO’s. Het privé-patrimonium kan ook mee verzekerd worden.
De structuur van deze package die elektronisch beheerd kan worden door de makelaar, biedt een oplossing die echt op maat is. Bovendien beloont Eligo vanaf het moment van onderschrijving verzekerden met een gunstig schadeverleden evenals diegenen die hun patrimonium beschermen of die meerdere waarborgen verzekeren in hetzelfde contract.

 • Trofee voor de beste publiciteitscampagne

Genomineerden : ARAG , Europ Assistance

Laureaat : ARAG («Denk verder, denk ARAG»).

De bedoeling was een een originele boodschap over rechtsbijstand door te geven waarin bovendien het distributienet geïntegreerd wordt. Een campagne die zeker als eye-catcher kan bestempeld worden. Bovendien is het een campagne met een vleugje humor erin. Naast de advertenties werden ook originele affiches gemaakt : een publiciteitscampagne die zowel bedoeld was voor de makelarij als voor het grote publiek.

 • Trofee van de makelaars

Laureaat: AG Insurance

Deze trofee werd niet door de jury toegekend, maar op basis van een enquête bij de Belgische makelaars, vertegenwoordigd door Feprabel (Fédération des Courtiers d’assurances et d’intermédiaires financiers de Belgique) en FVF (Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen).

***********

Voor meer informatie over de laureaten gelieve contact op te nemen met:

DECAVI, Laurent FEINER, Lindekensweg 57, 1652 Alsemberg

Tel :  +32(0)2/520.72.24, Fax : +32(0)2/520.67.03, E-mail : laurent.feiner@decavi.be

Voor meer informatie over dit evenement, gelieve contact op te nemen met :

AIMES & CO, Muriel STORRER, Drève de la Meute 5, 1410 Waterloo

Tel : +32(0)2/354.93.81, Fax : +32(0)2/353.24.93, E-mail : muriel.storrer@aimesco.net

 

Foto’s van deze uitreiking zijn beschikbaar op http://insurance-trophy.skynetblogs.be/