DE DECAVI NIET-LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2009

En de winnaars van 2009 zijn…

Op 22 april had de 5de editie plaats van de uitreiking van de Trofee van de Niet-levensverzekeringen, georganiseerd door Laurent Feiner en Muriel Storrer : 12 verzekeringsmaatschappijen werden voor hun verzekeringskenmerken of hun vernieuwing beloond, in verschillende categorieën.

Het objectief van de Trofee van de Niet-levensverzekeringen ? De beste producten, gedurende het afgelopen jaar, van de niet-levensverzekering te belonen in de verschillende categorieën van de producten.

Dit evenement werd gerealiseerd met de steun van Assuralia, en mocht eveneens op de medewerking rekenen van verschillende partners uit de branche, namelijk, Axis,PricewaterhouseCoopers, Scor Global P&C, BSB en Brocom.

Dit evenement richt zich tot alle verzekeringsmaatschappijen. De maatschappijen zijn vrij om deel te nemen in één of meerdere categorieën. Ze moeten daarvoor de vragenlijsten over het weerhouden product invullen. Deze vragenlijsten worden nadien voorgelegd aan een jury, die de kenmerken van het product nagaat. De jury bestaat uit:

–       Lucien Deltombe, Voorzitter van de jury.
–       Paul Bruyère, Professeur en Consulent in verzekeringscommunicatie.
–       Freddy Boels, Voorzitter, Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen (FVF).
–       Patrick Cauwert, CEO, Feprabel.
–       Laurent Feiner, Journalist, Gedelegeerd bestuurder Decavi.
–       Marc Willame, Principal Advisor Financial Services, PricewaterhouseCoopers.
–       Francis Vaguener, Directeur, Watson Wyatt.

De Laureaten

We vermelden per categorie de genomineerden (mogelijke winnaars) in alfabetische volgorde en de weerhouden winnaar (in het vet) met het beloonde product.

 

Brandverzekering Multirisico Woning (eenvoudige risico’s)

Genomineerden: Axa Belgium, Fortis Insurance Belgium, Mercator Verzekeringen

Laureaat : Axa Belgium – Comfort Thuis – Formule Maximo : het gaat om een contract “alles behalve”, die een optimale dekking van het gebouw en de inhoud aanbiedt, met een door de klant gekozen grensbedrag per voorwerp. De formule Maximo biedt een uitbreiding van sommige dekkingen bij onderschrijving van diefstal. Opmerkelijk is de nieuwe offerte die de tweede verblijven dekt, met inbegrip van diefstal; de troeven hiervan zijn : een voordelig tarif, een zeer ruime dekking en zeer eenvoudige aanvaardingsvoorwaarden.

 

Brandverzekering Handel (eenvoudige risico’s)

Genomineerden: Avéro Belgium, Axa Belgium, Fortis Insurance Belgium

Laureaat : Axa Belgium – Extensia Handel: oplossing uniek op de markt: als het risico ook voor privégebruik dient (zeer frequent geval in kleine onderneming), geniet de klant de gunstvoorwaarden van Comfort Thuis voor het hele gebouw en zelfs van Maximo als hij intekent op diefstal. Het contract voorziet in gratis bijstand, Rechtsbijstand en biedt de voorwaarden eenvoudige risico’s aan voor speciale risico’s tot 2.500.000 EUR in doelgerichte package.

 

Verzekering BA Auto

Genomineerden: Ethias, Fortis Insurance Belgium

Laureaat : Ethias – Eco-package Auto: de gratis Bob en Mobility waarborgen, een joker, cumuleerbare kortingen (- 5%, – 10%, – 20% en – 25%) voor goede bestuurders en voor diegenen die weinig rijden, maar ook een volledig aanbod voor wie zich een ‘groene’ wagen (=<120g co2/elektrische wagen) aanschaft: een korting op de verzekeringspremie, een eco-stage en zelfs een goedkoper autokrediet.

Genomineerden : Axa Belgium, Fortis Insurance Belgium, Generali Belgium, Nateus

Laureaat : Fortis Insurance Belgium – Top Voertuig: wij noteren,onder andere,de vrije keuze van hersteller (zonder invloed op de vrijstelling noch op de premie), geen premieverhoging «stoffelijke schade» na een ongeval in fout, een ruime keuze van vrijstellingen (een echte vrijstelling 0%, de franchise 0-Click, een compleet gamma van vrijstellingen tussen 2 en 10%), het Pack Auto+ waarbij er geen afschrijving is gedurende 24 maanden en nog heel wat andere troeven.

 

Verzekering BA privé-leven

Genomineerden: Axa Belgium, Ethias, Fortis Insurance Belgium, Generali Belgium, Nateus

Laureaat : Nateus – Privaat leven: Nateus biedt in vergelijking met haar concurrenten zeer uitgebreide waarborgen aan: opzettelijke handelingen gedekt tot de leeftijd van 16 jaar, strafrechtelijke verdediging, terugvorderen van schade en contractuele geschillen met de verzekeraar zijn gewaarborgd tot 500.000 EUR, zeer concurrentiële tarieven, enz.

 

Verzekering Rechtsbijstand motorrijtuigen

Genomineerden: Arag, Audi

Laureaat : Arag – Rechtsbijstand “Family Mobility All In”: naast enerzijds de afwezigheid van elk mogelijk belangenconflict met andere verzekeringsmaatschappijen en anderzijds een pakket van zeer interessante waarborgen (denk aan de waarborg BOB), merken we op dat ook de mogelijkheid wordt geboden om alle voertuigen te verzekeren voor een forfaitaire premie en dit zonder vermelding van het kenteken aan de verzekeraar. Weliswaar dienen deze voertuigen ingeschreven te zijn op naam van de verzekeringsnemer of een inwonend familielid.

 

Assurance Huispersoneel

Genomineerden: Fortis Insurance Belgium, Generali Belgium, Mensura, Nateus

Laureaat : Mensura – Verzekering Huispersoneel: Mensura neemt voor de eerste maal deel in deze categorie.

Opvallend zijn onder andere de uitgebreide waarborgen en de afwezigheid van een beperking in het aantal verzekerde personen. En dit met een concurrentiele prijs ongeacht het aantal verzekerde personen

 

Verzekering Bijstand aan personen

Genomineerden: Europ Assistance, Mondial Assistance

Laureaat : Europ Assistance – Business Premium: meest volledig contract op de markt, stelt reisbijstand voor, bijstand aan personen en thuisbijstand in België. Dit contract dekt eveneens de professionele als privé verplaatsingen en kan eveneens uitgebreid worden voor de familieleden die onder hetzelfde dak wonen. En niet te vergeten, de onbeperkte medische kosten op basis van reële kosten en een garantie «Onvoorziene gebeurtenissen op reis».

 

Verzekering Gezondheidszorgen

Genomineerde: DKV Belgium, Fortis Insurance Belgium

Laureaat : DKV Belgium – Plan IS2000: voor het vijfde jaar op rij komt de palm toe aan het Plan IS2000 van DKV Belgium. De achtereenvolgende onderscheidingen zijn dan ook het resultaat van jarenlange ervaring, een bewuste keuze voor service en kwaliteit, gecombineerd met een lange termijn visie “De beste zorgen. Levenslang”.

 

Reisverzekering

Genomineerden: Europ Assistance, De Europese, Mondial Assistance

Laureaat : De Europese – Go Safe Jaarpolis: dit is een contract “All Risks” (zelfs voor het luik annulering is er een terugbetaling tot 75 % van de annuleringskosten – uniek op de Belgische markt) waarbij het mogelijk is om verschillende formules te combineren: Full Option Prestige en Full Option All Risks, beide met hoge waarborgen.

 

Trofee van de Innovatie

 

Genomineerden: Fortis Insurance Belgium (AG Care Business), Fortis Insurance Belgium (Van een klassiek bankverzekeringsmodel naar een vernieuwend samenwerkingsmodel van bank & makelaar),Vivium (S2 Pack)

Laureaat : Vivium – Het S² Pack is een autoverzekering op maat voor jongeren. In het voertuig wordt een systeem geïnstalleerd waardoor een aantal statistische gegevens met betrekking tot de rijgewoonten worden verzameld en waardoor verschillende diensten na schade aangeboden worden. Tot deze gratis diensten behoren onder andere een e-call functionaliteit (automatisch bericht aan een bijstandverlener in geval van ongeval) en de lokalisatie van het voertuig na diefstal.

 

Concept Particulieren

Genomineerden: Arag, Axa Belgium, Avero Belgium, Fortis Insurance Belgium

Laureaat : Avero Belgium – Residentio: een echt verzekeringspackage exclusief bestemd voor buildings (appartementsgebouwen), wat uniek is in België! Résidentio beantwoordt specifiek aan de behoeften van de mede-eigenaars en hun syndicus : alle risico’s waarborg, bijstand en rechstbijstand, eventueel met engelse vrijstelling, herstelling in natura, enz.

 

Concept KMO

Genomineerden: Avero Belgium, Axa Belgium, Fortis Insurance Belgium, Nateus

Laureaat : Fortis Insurance Belgium – Modulis & de Packs Modulis: het Modulis-concept groepeert de niet-levensverzekeringen van een zelfstandige, een klant met een vrij beroep of een KMO in één enkel dossier. Deze groepering biedt de klant een aantal voordelen, waaronder de gratis splitsing van de premies en een bonus «Goede klant» van 10 %. De «Packs Modulis» maken het mogelijk om de verzekerde nog beter te beschermen met heel specifieke waarborgen die de risico’s dekken die eigen zijn aan bepaalde beroepen (kinesisten, kapsalons, bakkers-banketbakkers, tandartsen, apothekers, makelaars, enz.).

 

Trofee voor de beste publiciteitscampagne

Genomineerden: Allianz, Axa Belgium, Europ Assistance

Laureaat : Allianz – Car Plan – www.alfluitend.be

«Al fluitend op de baan», ondertitel van de radiospot, «de makelaar is de ideale copiloot». Het betreft een naambekendheidscampagne die de rol van een makelaar ondersteunt bij de promotie van de autoverzekering. Het «al fluitend» geeft het ontspannen gevoel weer van een bestuurder, die op advies van zijn makelaar, een autoverzekering heeft onderschreven bij Allianz. De originaliteit zit in de serene voorstelling van de verzekering zonder te verwijzen naar de risico’s.

 

Trofee van de makelaars

Laureaat: Nateus

Deze trofee werd niet door de jury toegekend, maar op basis van een enquête bij de Belgische makelaars, vertegenwoordigd door Feprabel (Fédération des Courtiers d’Assurances et Intermédiaires Financiers de Belgique) en FVF (Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen).

 

***********

 

Voor meer informatie over de laureaten gelieve contact op te nemen met:

DECAVI, Laurent FEINER, Lindekensweg 57, 1652 Alsemberg

Tel :  +32(0)2/520.72.24, Fax : +32(0)2/520.67.03, E-mail : laurent.feiner@decavi.be

Voor meer informatie over dit evenement, gelieve contact op te nemen met :

AIMES & CO, Muriel STORRER, Drève de la Meute 5, 1410 Waterloo

Tel : +32(0)2/354.93.81, Fax : +32(0)2/353.24.93, E-mail : muriel.storrer@aimesco.net

 

Foto’s van deze uitreiking zijn beschikbaar op http://insurance-trophy.skynetblogs.be/