DE DECAVI NIET-LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2011

Persbericht

En de winnaars van 2011 zijn…

Op 27 april had de 7de editie plaats van de uitreiking van de DECAVI Niet-levensverzekeringstrofeeën, georganiseerd door Laurent Feiner en Muriel Storrer: 12 verzekeringsmaatschappijen werden voor hun verzekeringskenmerken of hun vernieuwing beloond, in verschillende categorieën.

De Decavi Trofeeën hebben een stevige reputatie in de verzekeringssector opgebouwd. Zij hebben tot doel, door de diepe analyse van een jury bestaat uit specialisten, de beste verzekeringsproducten te belonen en de transparantie van de markt te verzekeren.

De jury werd samengesteld door volgende personen:

–        Lucien Deltombe, Voorzitter van de jury.
–        Léo Gerber, Penningmeester, Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen (FVF).
–        Paul Bruyère, Professeur en Consulent in verzekeringscommunicatie.
–        Patrick Cauwert, CEO, Feprabel.
–        Laurent Feiner, Journalist, Gedelegeerd bestuurder Decavi.
–        Olivier Halflants, CEO, H20 Advising.
–        Francis Vaguener, Directeur, Towers Watson.
–        Marc Willame, Senior Manager, PricewaterhouseCoopers.

Dit evenement werd gerealiseerd met de steun van Assuralia, en mocht eveneens op de medewerking rekenen van verschillende partners uit de branche, namelijk, Axis, DEKRA, PricewaterhouseCoopers, Scor Global P&C, BSB en Brocom.

Dit initiatief, dat uiteraard de wedijver tussen de verzekeraars opwekt, legt  vooral de nadruk op het innovatieve en creatieve aspect van de producten.

Een erg efficiënt communicatiemiddel

 

Het verzekeringsvak moet op communicatie berusten. De DECAVI Verzekeringstrofeeën worden geapprecieerd omdat ze toelaten op een positieve manier te communiceren over een sector die lang met een zwak imago te kampen had.

De trofeeën zetten de producten in het licht ten voordele van de consumenten die ze hebben onderschreven, maar ook van de interne afdelingen van de verzekeraars die ze hebben bedacht en van hun distributiekanalen.

Zoals u ziet, zijn het niet alleen de laureaten die als winnaars uit de bus komen.

De trofeeën laten eveneens toe om op de evolutie van de markt te anticiperen. Daarom is het mogelijk om dankzij de categorie ‘Innovatie’ (die het vernieuwende karakter van een dienst of product bestudeert) veelbelovende initiatieven voor de markt te ontdekken.

Deze trofeeën belonen uiteraard de laureaten, maar helpen ook de verzekerde om een keuze te maken in functie van een specifiek profiel.

De winnende producten hebben steeds interessante kenmerken. Ook al is het wat verzekeringen betreft mogelijk dat een bepaald product goed bij een bepaald type klant past en toch niet als de beste keuze voor iedereen kan worden beschouwd. Bij verzekeringsadvies is het dikwijls het profiel van de verzekerde dat het te onderschrijven contract bepaalt. Maar de winnende producten kunnen in elk geval dienen als een aanzet tot reflectie.

De Laureaten

We vermelden per categorie de genomineerden (mogelijke winnaars) in alfabetische volgorde en de weerhouden winnaar (in het vet) met het beloonde product.

 • Brandverzekering Multirisico Woning (eenvoudige risico’s)

Genomineerden: Axa Belgium, DVV (Dexia Insurance Belgium), Ethias, Nateus

Laureaat: Axa Belgium (Formule cosymax van comfort thuis)

De formule cosymax van comfort thuis is een formule van het type «Alle risico’s behalve», die een optimale dekking van het gebouw en van de inhoud biedt, met het uniek principe van een maximum per voorwerp indien de klant dit wenst. Deze formule is toegankelijk zowel voor de hoofdverblijfplaats als voor het tweede verblijf. Naast de basis- en keuzedekkingen (diefstal, onrechtstreekse verliezen, gestalde voertuigen en rechtsbijstand woning) van de woningverzekering, kunnen nog andere bijdekkingen worden afgesloten: BA en RB privé-leven, hulpverlening, enz.

 • Brandverzekering Handel (eenvoudige risico’s)

Genomineerden: Axa Belgium, Nateus, Fidea

Laureaat: Fidea (Patrimoniumpolis, de woon- en handelspandverzekering voor de zelfstandige ondernemer)

Contract van het type «alle risico’s behalve», voorziet meerdere waarborgen met inbegrip van vandalisme (ook tijdens de openingsuren), graffiti, schade aan software is gedekt, geen vergoedingsgrenzen voor elektriciteitsschade, ruime waarborgen voor stormschade, standaardvrijstelling voor natuurrampen, meerdere mogelijkheden voor waardebepaling, enz. In 2010 werden de verzekeringsvoorwaarden nog verder uitgebreid (bodemsanering, enz.).

 • Verzekering BA Auto

Genomineerden: Axa Belgium, Ethias, Nateus

Laureaat: Axa Belgium (Comfort auto)

Dit volledig contract bundelt een reeks innoverende diensten: Hulpverlening inbegrepen, Uitbreiding Mobiliteit voor de Happy Generation (50-plussers) in België en  30 km buiten de grenzen (ter beschikking stellen van een vervangwagen), toekomstgarantie, (geen opzegging van het contract enkel op basis van de leeftijd), de Euro + (uitkering van de meest voordelige vergoeding aan de slachtoffers van lichamelijke schade bij een verkeersongeval in Europa), pick-up and delivery (kostenloze dienst die erin bestaat het rijdend beschadigde voertuig thuis op te halen, een vervangwagen achter te laten en het herstelde voertuig terug te bezorgen op de door de verzekerde opgegeven plaats), enz.

 • Verzekering Materiële schade auto

Genomimeerden: DVV (Dexia Insurance Belgium), Fidea, VIVIUM

Laureaat: VIVIUM (VIVIUM Auto)

Het Omnium-luik ondergaat een volledige facelift. Voortaan kan de verzekerde kiezen tussen twee te verzekeren waarden (cataloguswaarde en factuurwaarde), vijf vergoedingsformules (waaronder de formule 24+ waarmee de waarde van het voertuig gedurende 24 maanden kan behouden blijven en een nagelnieuwe formule 90-80-70) en vijf vrijstellingsniveaus: 0 % of 1,50 % (twee opties voorbehouden aan personenwagens), 2,50 %, 5 % en 10 %. En dan is er nog het S² Box Systeem (of GO Box bij P&V) dat jongere verzekerden (van minder dan 26 jaar) een premiekorting tot 40 % biedt.

 • Verzekering BA privé-leven

Laureaat: Nateus (Privaat Leven)

Nateus biedt in vergelijking met haar concurrenten zeer uitgebreide waarborgen aan: opzettelijke handelingen gedekt tot de leeftijd van 16 jaar, strafrechtelijke verdediging, terugvorderen van schade en contractuele geschillen met de verzekeraar zijn gewaarborgd tot 500.000 EUR, BOB-waarborg, zeer concurrentiële tarieven, uitgebreide juridische rechtsbijstand (in optie) tot 500.000 EUR, enz.

 • Verzekering Rechtsbijstand motorrijtuigen

Genomineerden: Arag, Audi

Laureaat: Audi (Global Maxima)

Het gaat om een “all-in formule” voor alle voertuigen van het gezin. De Audi Global Maxima-polis verzekert tot maar liefst 1.000.000 EUR alles wat niet expliciet is uitgesloten en dit tegen het scherpste tarief van de markt. Opmerkelijk is verder de Comfortwaarborg waardoor de gezinsleden en hun persoonlijk voertuig ook na het definitief verlaten van de gezinswoning verzekerd blijven.

 • Verzekering Arbeidsongevallen

Genomineerden: Axa Belgium, Mensura

Laureaat: Mensura (Verzekeringscontract Arbeidsongevallen)

Mensura wint in deze categorie dankzij haar innovatieve filosofie “Protecting your human capital”. Deze filosofie zorgt voor een optimale bescherming van de werknemers op het werk, ook bij eventuele arbeidsongevallen. Dit door de voorgestelde preventie oplossingen, de meedenkende schadeafhandeling en oplossingen rond reïntegratie. Mensura is de eerste winnaar voor deze nieuwe categorie.

 • Verzekering  Huispersoneel

 

Laureaat: Mensura (Verzekering Huispersoneel “Plus”)

Voor de derde opeenvolgende keer wordt de Trofee uitgereikt aan Mensura, gezien haar specifieke filisofie. Hun product Huispersoneel «Plus» biedt niet alleen een dekking voor bezoldigd personeel maar gaat nog een stapje verder en biedt óók bescherming voor onbezoldigd personeel.
Er staat ook er geen beperking op het aantal verzekerde personen en dat tegen een concurrentiële prijs.

 • Verzekering Bijstand aan personen

Genomineerden: Europ Assistance, Ethias, Mondial Assistance

Laureaat: Mondial Assistance (World Gold Protection – jaarcontract)

Het jaarcontract World Gold Protection met Annulering biedt de verzekerde een optimale bescherming voor al zijn verplaatsingen in België en wereldwijd, zowel voor professionele als privéreizen.
De voornaamste troeven van dit totaal contract zijn de onbeperkte dekking van medische kosten in het buitenland, waarborgen zonder vrijstelling en een brede bescherming in geval van annulering van de reis. Bovendien biedt Mondial Assistance de verzekerden een uniek medisch evaluatiesysteem aan van ziekenhuizen en hospitalen.

 • Verzekering Gezondheidszorgen

Laureaat: DKV Belgium (Plan IS2000)

DKV Belgium blijft de onderscheidingen aan elkaar rijgen. Voor het 7e opeenvolgende jaar sleept het plan IS2000 de trofee in de wacht. Ook dit jaar was de jury ervan overtuigd dat dit topproduct zich van zijn concurrenten onderscheidt door zijn optimale dekking, de toepassing van het globalisatieprincipe van de hospitalisatiefactuur, en het gebruiksgemak via het derdebetalerssysteem, nl. de Medi-Card®. Het beste bewijs dat DKV zijn belofte ‘De beste zorgen. Levenslang’ inlost.

 • Reisverzekering

Genomineerden: Europ Assistance, De Europese, Mondial Assistance

Laureaat: De Europese (Golden Travel Insurance)

Deze formule biedt zeer volledige waarborgen “Bijstand”, “Bagage» en “Annulering”. Opvallend voorbeeld hiervan is de waarborg “Alle risico’s behalve” voor de waarborg annulering (deze dekt o.a. terrorisme, natuurrampen en epidemies). Eveneens niet te vergeten zijn de waarborgen “Vertraging”, Home Assistance en BA privéleven tijdens de reis.

 • Trofee van de Innovatie

Genomineerden: Ethias (Easevent), Europ Assistance (Comfortlife), Inter Partner Assistance (Happy@work)

Laureaten: Ethias (Easevent), Europ Assistance (Comfortlife)

– Ethias stelt een gamma “korte termijn” verzekeringen voor, bestemd voor collectiviteiten en verenigingen die evenementen organiseren. Dit gamma dekt hun verzekeringsbehoeften inzake de burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatoren en deze van de medewerkers, de lichamelijke ongevallen van de vrijwilligers en de deelnemers en tenslotte de “alle risico’s” verzekering voor het gebruikte materieel en/of de tentoongestelde goederen. Wij benadrukken de volledige en beveiligde automatisering van het intekeningsproces.

– Comfortlife van Europ Assistance betreft een bijstandsproduct voor personen waarin de hulpbehoevendheid van de persoon centraal staat. Het is een product dat alle dienstverleningen centraliseert en waarin Europ Assistance volledige begeleiding, steun en zorg verleent aan de klant om zo lang mogelijk onafhankelijk en autonoom in zijn/haar eigen woning te blijven wonen. Europ Assistance vind het uiterst belangrijk dat de klant comfortabel en gelukkig in zijn eigen leefomgeving kan blijven.

 • Concept Particulieren

Genomineerden: Axa Belgium, Fidea, Nateus, Ethias

Laureaat: Nateus (Combi-Pack)

Combi-Pack van Nateus is zowel gericht op particulieren als rechtspersonen. Alle mogelijke verzekeringen niet leven kunnen erin worden opgenomen en de Combi-Packhouder geniet van interessante gratis voordelen: een per polis moduleerbare premiesplitsing en een financiële bescherming tot beloop van 6 maanden premie in geval van volledige werkonbekwaamheid wegens ziekte of ongeval. Deze package onderscheid zich door afwezigheid van instapvoorwaarden (geen minimum premiebedrag, één enkel contract volstaat), maar ook door het overzichtelijk betalingsplan dat steeds de meest recente situatie weergeeft.

 • Concept KMO

Genomineerden : Axa Belgium, Fidea, HDI-Gerling Verzekeringen, Nateus

Laureaten :  Axa Belgium : Talensia

HDI-Gerling Assurances (HDI-Gerling Compact)

Talensia van Axa Belgium is een volledig en moduleerbaar productengamma niet-leven dat dient voor de bescherming van zelfstandigen, KMO’s tot 50 personen, en vrije beroepen. Talensia omvat ook een reeks specifieke packages: Voedingszaken, Horeca, Afwerking van het gebouw, Garages, Landbouw, sectoren mode en beauty. Ook wordt een reeks voordelen toegekend bij de contractsluiting maar ook achteraf om de verzekerden te belonen voor hun trouw (Back to you-cheque).

– HDI-Gerling Verzekeringen heeft dankzij zijn jarenlange ervaring met industriële verzekeringen, een snelle en efficiënte multiline verzekeringstool voor de makelaar ontwikkeld: “HDI-Gerling Compact”. Deze package staat garant voor zeer uitgebreide waarborgen en onderschrijft grote capaciteiten voor KMO’s, ook risicovolle activiteiten zoals hout, plastic, voeding,… kunnen hier terecht. Dit alles kan op basis van gestructureerde informatie en met een geïntegreerd risk management via een website toepassing, zonder tijdverlies van een voorafgaande inspectie, wat het product uitzonderlijk maakt op de verzekeringsmarkt.

 • Trofee voor de beste publiciteitscampagne

Genomineerden: Axa Belgium, Ethias, Mondial Assistance

Laureaat: Ethias («Blijf het hele jaar door glimlachen»)

Onder het motto “doet wat moet”, wil Ethias de verzekering toegankelijker, eenvoudiger en meer bereikbaar maken aan de verwachtingen van de mensen. De Assistance campagne “Blijf het hele jaar door glimlachen” is hier een voorbeeld van: een unieke formule voor slechts 90 EUR die het hele gezin en 2 voertuigen verzekert voor een heel jaar. De sterkte van deze campagne is gebaseerd op de glimlach als symbool voor een positieve vakantie en niet op het klassieke voorbeeld: de negatieve kanten van een vakantie naar voren brengen.

 • Trofee van de makelaars

Laureaat: Axa Belgium

Deze trofee werd niet door de jury toegekend, maar op basis van een beslissing van de federaties bij de Belgische makelaars, vertegenwoordigd door Feprabel (Fédération des Courtiers d’assurances et d’intermédiaires financiers de Belgique) en FVF (Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen).

 

*********************

 

Voor meer informatie over de laureaten gelieve contact op te nemen met:

DECAVI, Laurent FEINER, Lindekensweg 57, 1652 Alsemberg

Tel :  +32(0)2/520.72.24, Fax : +32(0)2/520.67.03, E-mail : laurent.feiner@decavi.be

Voor meer informatie over dit evenement, gelieve contact op te nemen met :

AIMES & CO, Muriel STORRER, Drève de la Meute 5, 1410 Waterloo

Tel : +32(0)2/354.93.81, Fax : +32(0)2/353.24.93, E-mail : muriel.storrer@aimesco.net

 

Foto’s van deze uitreiking zijn beschikbaar vanaf 28/04/2011op http://insurance-trophy.skynetblogs.be/