DE DECAVI NIET-LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2016

Persbericht

DE DECAVI NIET-LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2016

logos-NL

En de winnaars van 2016 zijn…

Op 27 april heeft de 12de editie plaats van de uitreiking van de DECAVI Niet-levensverzekeringstrofeeën, georganiseerd door Laurent Feiner en Muriel Storrer, in aanwezigheid van Kris Peeters, Vice-Premier Ministre: de verzekeringsmaatschappijen werden voor hun verzekeringskenmerken of hun vernieuwing beloond, in verschillende categorieën.

De jury heeft per categorie de meest representatieve spelers geanalyseerd; alles bij elkaar werd zo bijna 80 % van het totale premie-incasso per categorie doorgelicht.

 

De DECAVI Trofeeën hebben een stevige reputatie in de verzekeringssector opgebouwd. Zij hebben tot doel,

verschillende verzekeringsproducten die aan de jury voorgesteld worden te belonen en de transparantie van de markt te verzekeren.

 

Deze jury werd samengesteld door volgende personen:

 

– Francis Vaguener, Voorzitter van de jury, Directeur, Towers Watson, en Hoogleraar ICHEC.

Vincent Callewaert, Advocaat (Estienne & Callewaert) en hoogleraar aan de UCL.

– Patrick Cauwert, CEO Feprabel en Expert verantwoordelijk voor het onderwijs aan de FUCaM (UCL Mons).

Laurent Feiner, Journalist, Gedelegeerd bestuurder Decavi.

– François Ghorain, Manager, PwC.

– Yves Thiery, Advocaat (Curia) en wetenschappelijk medewerker aan de KUL.

– Britt Weyts, Professor aan de Universiteit van Antwerpen.

Dit evenement werd gerealiseerd met de steun van Assuralia, en mocht eveneens op de medewerking rekenen van verschillende partners uit de branche, namelijk, Axis, Guidewire, Dekra en PwC.

Dit initiatief, dat uiteraard de wedijver tussen de verzekeraars opwekt, legt vooral de nadruk op het innovatieve en creatieve aspect van de producten (raadpleeg de site www.decavi.be voor meer inlichtingen in verband met de criteria die worden gehanteerd).

Verzekeringen: in het positief daglicht

Het verzekeringsvak moet op communicatie berusten. De DECAVI Verzekeringstrofeeën worden geapprecieerd omdat ze toelaten op een positieve manier te communiceren over een sector die te veel in termen van problemen spreekt (door het accent te leggen op schadegevallen) en te weinig in termen van oplossingen. Terwijl de verzekeraars oplossingen bieden voor alle burgers! Op dat vlak, ervaren wij de wil binnen de sector om meer acties in verband met preventie te ontwikkelen en het accent te leggen op de digitale verzekering.

De trofeeën zetten de producten en oplossingen in het licht ten voordele van de consumenten die ze hebben onderschreven, maar ook van de interne afdelingen van de verzekeraars die ze hebben bedacht en van hun distributiekanalen. Zoals u ziet, zijn het niet alleen de laureaten die als winnaars uit de bus komen.

De trofeeën laten eveneens toe om op de evolutie van de markt te anticiperen. Daarom is het mogelijk om dankzij de categorie ‘Innovatie’ (die het vernieuwende karakter van een dienst of product bestudeert) veelbelovende initiatieven voor de markt te ontdekken.

Deze trofeeën belonen uiteraard de laureaten, maar helpen ook de verzekerde om een keuze te maken in functie van een specifiek profiel.

De winnende producten hebben steeds interessante kenmerken. Ook al is het wat verzekeringen betreft mogelijk dat een bepaald product goed bij een bepaald type klant past en toch niet als de beste keuze voor iedereen kan worden beschouwd. Bij verzekeringsadvies is het dikwijls het profiel van de verzekerde dat het te onderschrijven contract bepaalt. Maar de winnende producten kunnen in elk geval dienen als een aanzet tot reflectie.

 

De laureaten

Het is duidelijk dat de verzekeringen de verbruikers voor elk van hun behoeften begeleiden, en dit op elke stap van hun leven. Vandaar het idee om de laureaten per categorie van behoeften te vermelden. We vermelden per categorie de winnaars met het beloonde product.

Mijn Wagen

BA Auto

Ethias (Ethias Young Drivers)

Naast de vele positieve eigenschappen (gratis assistance na een ongeval inbegrepen, BOB waarborg, het verkrijgen van een joker, waarborg dat het contract niet wordt beëindigd op basis van leeftijd…) biedt BA Auto van Ethias een innovatief en uniek concept, Ethias Young Drivers.  Het doel is jonge bestuurders de kans te geven hun eigen verzekering af te sluiten, in plaats van zich te verstoppen achter de verzekering van de ouders, maar ook ze te helpen om hun bonus-malus sneller te verminderen.

Na 1 jaar zonder ongeval in fout bij Ethias, biedt de Young Drivers Bonus een daling van niet 1, maar 2 graden op de bonus-malusschaal en dat voor maximaal 2 opeenvolgende jaren. Dit voordeel wordt toegekend zolang de verzekerde rijdt zonder een ongeval in fout te begaan en laat toe om de verzekeringspremie op een snelle manier te doen dalen.

Ethias stelt ook alles in het werk voor de veiligheid van jongeren op de baan: tips en goede raad zijn terug te vinden op de website www.ethias.be/young en ze betaalt 50 EUR terug van de kosten voor een rijstage.

Met de Young Drivers Bonus geeft Ethias verantwoordelijkheid aan de jonge bestuurders en brengt ze een concrete en innoverende oplossing voor een groot sociaal probleem.

Verzekering Materiële schade auto

VIVIUM (Omniumverzekering met jaarlijks afnemende premie)

VIVIUM biedt klanten voortaan de keuze tussen een omniumverzekering mét of zonder degressieve premie. De nieuwe omniumverzekering met jaarlijks afnemende premie werd speciaal ontwikkeld voor wagens ouder dan twee jaar (tweedehands of niet).

In tegenstelling tot bij een klassieke omnium (waar de korting van toepassing is in functie van de leeftijd van het voertuig), daalt bij deze unieke omniumverzekering elk jaar de premie. De verzekerde waarde van de wagen is gekend bij het afsluiten van het verzekeringscontract. Zo is er sprake van een volledige transparantie tussen verzekeraar en verzekerde.

Verzekering Rechtsbijstand Auto

Arces (Artikel 1)

Reeds voor het vierde opeenvolgende jaar is Arces laureaat met het label “Artikel 1”. Wat de formule van Arces typeert, is het unieke principe “beste van de markt” dat in artikel 1 van de algemene voorwaarden wordt verwoord.

Hierdoor biedt Arces zijn verzekerden de beste rechtsbijstand Auto aan. Indien immers bij schade een verzekerde betere voorwaarden van tussenkomst zou vinden op de Belgische markt, verbindt Arces zich ertoe deze voorwaarden eveneens toe te passen.

Deze exclusieve clausule is van toepassing op alle waarborgen vervat in de algemene voorwaarden, inbegrepen de verzekerde bedragen, welke reeds tot de hoogste op de markt behoren.

MIJN WONING

Brandverzekering Multirisico Woning (eenvoudige risico’s)

Allianz Benelux (Home Plan Xpert)

Allianz biedt met Home Plan Xpert superieure waarborgen die standaard voorzien zijn in de basiswaarborgen (bvb. zwembad, tuinmeubelen, jacuzzi zijn verzekerd in de basiswaarborgen). Zonnepanelen en andere ecoinstallaties die deel uitmaken van het gebouw, zijn zonder bijzondere limiet verzekerd in nieuwwaarde, zelfs tegen diefstal. Zeer compleet, biedt Home Plan Xpert 2 opties (diefstal en rechtsbijstand) en de inhoud van de woning is automatisch meeverzekerd.

De bijstand, aangeboden in samenwerking met Allianz Global Assistance, is ook zeer uitgebreid (bvb. tijdelijk een 3-sterrenhotel indien het huis onbewoonbaar is, tijdelijk een vervangvoertuig als gezinswagen buiten gebruik is door verzekerd schadegeval, slotenmaker bij verlies of diefstal van sleutels, welbepaald voorschot om de eerste dringende kosten op te vangen, begrafeniskosten…).

Ook Allianz Home Services, waarbij klanten hun ketelonderhoud kunnen aanvragen vanaf 112 EUR, en de “2+3” waarborg is een meerwaarde. Met Home Plan Xpert geniet de klant van 3 jaar extra garantie op groot elektro, deze garantie komt bovenop de fabrieksgarantie van 2 jaar.  De waarborg is van toepassing op groot elektro van minstens 400 EUR en geldt voor volgende toestellen: kookplaten, ovens, micro-ovens, vaatwassers, wasmachines, droogkasten, dampkappen, koelkasten en diepvriezers.

Voor de evaluatie van de woning biedt Allianz aan de klant een gratis expertise van de woning.  Dit kan of via een onafhankelijk expertisebureau of via de volledig nieuwe app Home Plan Broker Xpertise. Deze app, uniek op de belgische markt, is een  waarderingsmodule voor woningen in nieuwwaarde met een geïntegreerde offerte.

Brandverzekering voor huurders

Ethias – Huurdersverzekering

Nieuwe categorie : Ethias bekroond als winnaar. Deze verzekeraar stelt speciaal voor huurders een verzekering voor vanaf 12,50 EUR per maand en dit voor elk woningtype waarbij de huurprijs lager is dan 1.200 EUR per maand.  Basiswaarborgen zoals schade veroorzaakt door brand of storm, waterschade, glasbreuk, natuurrampen, diefstal tot 100% van de inboedel en zelfs 24 op 24 u bijstand in geval van schade zijn inbegrepen.

Exclusief bij Ethias: de wederverhuringsvergoeding. Indien de huurder of zijn/haar partner zich genoodzaakt ziet om het huurcontract op te zeggen bij een overlijden, ontslag, echtscheiding of het einde van het wettelijk samenwonen, betaalt Ethias het bedrag terug dat de huurder aan de verhuurder verschuldigd is tijdens de eerste 3 jaren van zijn huurcontract (tot 3x het huurbedrag, met een maximum van 3.600 EUR).

Brandverzekering (mede-eigenaars)  

AXA Belgium (Buildimo-Buildimax)

Buildimo en Buildimax, producten die AXA Belgium lanceerde op de Belgische markt (voor gebouwen met meer dan 3 wooneenheden), bieden bijzonder uitgebreide dekkingen volgens het principe van “alles is gedekt behalve wat uitgesloten is”. Buildimo dekt bijvoorbeeld de insijpeling van water via het terras of het verlies van waterdichtheid van de isolerende beglazing.

Buildimax, de gebouwenverzekering van eerste rang is bestemd voor medeeigendommen of professionele syndici, belast met het beheer van recente of nieuwe gebouwen van grotere omvang of uitgerust met de laatste isolatietechnieken. Zo zijn onder andere gedekt: gemeenschappelijke zonnepanelen, gemeenschappelijke domoticainstallaties, enz.

Om te beantwoorden aan de noden van de markt, heeft AXA verder het gamma uitgebreid:

– het product laat nu ook toe gebouwen te verzekeren met een gemengd gebruik van wooneenheden, handelsactiviteiten en kantoren;

– een derde formule “buildimax premium” (uitgebreide garanties beschikbaar voor klanten buildimax) is beschikbaar;

– AXA lanceert de eerste APP Building op tablet voor makelaars (digitale tariefaanvraag, enz.).

2 bijzonderheden voor de 3 producten:

  1. a) De premie is moduleerbaar, onder meer dankzij een waaier aan vrijstellingen.
  2. b) De dekking via een samenwerking met Atradius die mede-eigenaars beschermt tegen de wanbetaling van de lasten van de mede-eigendom door één (of meerdere) andere mede-eigenaar(s).

MIJN VERANTWOORDELIJKHEID

Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid Privéleven

AXA Belgium (Comfort Privé-leven)

De BA familiale verzekering komt tegemoet indien de verzekerde, in het kader van het privé-leven, burgerlijk aansprakelijk wordt gesteld voor schade veroorzaakt aan derden buiten zijn contractuele verplichtingen. Het betreft een contract onderworpen aan diverse reglementeringen en behoorlijk gestandaardiseerd op de verzekeringsmarkt.

Naast een inclusieve fietsbijstand (een AXA Services applicatie laat toe via smartphone contact op te nemen met AXA Assistance en de verzekerde te geolocaliseren), vinden we ook de optie Premium, met 5 bijkomende dekkingen (premie van 20 EUR/jaar in formule ‘familie’ en 15 EUR/jaar in afzonderlijke formule of 3e leeftijd):

– materiële schade aan uitgeleende voorwerpen in een privé-context (de verzekerde maakt de grasmaaier van zijn buurman stuk…);

– materiële schade in een feestzaal, gehuurd ter gelegenheid van een familiefeest (verjaardag, huwelijk…) en aan de inhoud ervan;

– de huurschade aan het studentenkot van de kinderen is gedekt: gat in de muur, schade aan de koelkast;

– materiële schade veroorzaakt door de verzekerde tijdens het huren van het vakantieverblijf: vallen van de televisie, krassen op het parket;

– de verzekerde veroorzaakt een ongeval in fout terwijl hij BOB is aan het stuur van de wagen van een derde: de materiële schade aan het betrokken voertuig is gedekt.

MIJN BEDRIJF

Verzekering Arbeidsongevallen

Federale Verzekering (Verzekering Arbeidsongevallen)

Sinds haar oprichting meer dan 100 jaar geleden beschermt Federale Verzekering bedrijven en hun werknemers tegen arbeidsongevallen. 15 jaar terug verwierf de dienst Schadegevallen Arbeidsongevallen het ISO 9001-label, dat garant staat voor een hoge toegevoegde waarde op het vlak van dienstverlening aan haar klanten.

De verzekerde werknemers, evenals hun familieleden en werkgevers kunnen rekenen op een begeleiding van zwaargewonde slachtoffers van een arbeidsongeval. De verzekerde ondernemingen kunnen rekenen op een advies door haar Preventiedienst, die eveneens de ISO 9001-certificatie kreeg. Via ‘Mijn FEDERALE Verzekering’ kunnen ze op een beveiligde en persoonlijke internetpagina hun schadegevallen elektronisch aangeven en de evolutie van hun dossiers raadplegen. De verzekeraar is onlangs overgestapt naar een volledige digitalisering van het schadebeheer van AO. Voortaan gebeurt alles dus papierloos.

Federale Verzekering is een onderlinge verzekeraar: er zijn geen externe aandeelhouders die vergoed moeten worden, waardoor de maatschappij al van in het begin haar winst deelt met haar klanten. Bovendien heeft ze de laatste tien jaar geen enkele premieverhoging voor arbeidsongevallen doorgevoerd.

MIJN BIJSTAND

Verzekering Bijstand aan personen

 Allianz Global Assistance (World Royal Protection met Annulering)

De prijs gaat naar Allianz Global Assistance voor zijn jaarcontract World Royal Protection met Annulering (op de markt gebracht op 1 mei 2015, bevat zij nog uitgebreidere waarborgen dan de bestaande WGPA).

Dit jaarcontract biedt de verzekerde een optimale bescherming voor al zijn verplaatsingen in België en wereldwijd, zowel voor professionele als privéreizen. De voornaamste troeven van dit totaal contract zijn de onbeperkte dekking van medische kosten in het buitenland, waarborgen zonder vrijstelling en een brede bescherming in geval van annulering van de reis. Bovendien biedt Allianz Global Assistance de verzekerden een uniek medisch evaluatiesysteem aan van ziekenhuizen en hospitalen.

MIJN GEZONDHEID

Verzekering Gezondheidszorgen

DKV Belgium (Plan IS2000)

DKV Belgium blijft de onderscheidingen aan elkaar rijgen. Voor het 12de opeenvolgende jaar sleept het plan IS2000 de trofee in de wacht. Ook dit jaar was de jury ervan overtuigd dat dit topproduct zich van zijn concurrenten onderscheidt door zijn optimale dekking, de toepassing van het globalisatieprincipe van de hospitalisatiefactuur, en het gebruiksgemak via het derdebetalerssysteem, nl. de Medi-Card®.

Het beste bewijs dat DKV zijn belofte “De beste zorgen. Levenslang” inlost. Ce contrat sera bientôt amélioré avec des garanties plus étendues encore.

MIJN VAKANTIE

Reisverzekering

Europ Assistance (Jaarlijks annulatieverzekering NoGo)

NoGo wint, nog een keer, de prijs van de beste jaarlijkse reisannulatieverzekering. De uitgebreide waarborgen van het contract liggen aan de basis van deze keuze. De reisannulatieverzekering dekt alle reizen die gedurende hetzelfde jaar plaatsvinden: reizen van korte of van lange duur, reizen in België of in het buitenland (de forfaitaire prijs per formule wordt bepaald ongeacht het aantal reizen).

De verzekering biedt een aantal optionele uitbreidingen, zoals de uitbreiding  “professionele reizen”, de uitbreiding van het “plafond NoGo” en de uitbreiding “bagage” (met een waarborg “vertraging van de bagage”). Voor deze laatste bestaat er een basisformule en een “superiorformule”.

Trofee van de Innovatie

Aedes (De P-Fiets)

Dankzij de komst van de elektrische fiets kan men de fiets als een volwaardig vervoersmiddel beschouwen dat niet louter bedoeld is voor hobbygebruik maar ook voor woon-werkverkeer. Het is zelden dat er een volledige dekking terug te vinden op de verzekeringsmarkt voor de fiets. De P-Fiets bestaat uit 4 onafhankelijke waarborgen: een B.A. voor de elektrische fietsen die sneller gaan dan 25 km/u tgv motorische ondersteuning, een omnium die instaat voor de materiële schade, totaal verlies of een volledige diefstal (de verzekerde geniet eveneens van een technische en mechanische bijstand voor België), lichamelijke ongevallen voor de fietser en een rechtsbijstand fiets.

Trofee Digitale

a) Digitale voor particulieren : Allianz Benelux (Allianz Connect app)

Digitalisering is voor Allianz prioriteit nr. 1 om de band tussen de makelaar en zijn klant te versterken. Allianz heeft nu een app ontwikkeld waarmee elke verzekerde Auto onmiddellijk geholpen wordt in de volgende situaties:

– De klant heeft altijd de gegevens van de makelaar bij de hand om nog vlotter te communiceren met hem.

– Wanneer de klant met pech aan de kant staat, kan hij Allianz Global Assistance onmiddellijk contacteren en worden zijn gps-locatie en gegevens automatisch doorgestuurd.

– Bij een ongeval kan de klant 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 rechtstreeks contact opnemen met zijn makelaar of, indien die niet bereikbaar is, met Allianz.

– Een hersteller zoeken: op een gedetailleerde kaart kan de klant een hersteller zoeken en kijken welke          voordelen die biedt.

– De geparkeerde wagen makkelijk terugvinden via de vooraf ingegeven gps-locatie. De klant kan opslaan waar zijn wagen staat (eventueel voegt hij er een foto of commentaar aan toe) om die achteraf makkelijk terug te vinden.

– Met de functionaliteit “Mijn rijgedrag testen” kan de bestuurder anoniem en op een ludieke manier meten hoe veilig hij rijdt en welke impact zijn rijgedrag heeft op het milieu en het comfort van zijn passagiers.

De app Allianz Connect is gratis beschikbaar in de App Store of in Google Play.

b) Digitale voor professionelen: Generali (e-Parners)

Generali e-PARTNERS is de eerste gepersonaliseerde onlineservice voor makelaars en waarbij het beheer volledig in hún handen ligt. Zij krijgen hiermee een nieuwe, actieve aanwezigheid in de digitale wereld aangeboden, ter aanvulling van hun face-to-face activiteiten.

Via een pagina die volledig op hun maat gemaakt is en uitsluitend gewijd is aan hun eigen kantoor, kunnen zij hun klanten en/of andere bezoekers online alle productinformatie geven, naast een tariferingmodule en een complete onderschrijvingsmodule. Zo kan de klant een contract aangaan en de beveiligde betaling ervan regelen. Bovendien kan hij rekenen op telefonische ondersteuning van een team van persoonlijke adviseurs.

Generali biedt een complete service voor referencing en activering van deze pagina op de zoekmachines. De partnermakelaars profiteren op die manier van een versterkte digitale zichtbaarheid om hun eigen activiteit te ontwikkelen. Het beheer en de sturing van dit platform blijft volledig in handen van de makelaar. Hij kan zijn eigen campagnes bestellen en in real time de resultaten van deze nieuwe service bekijken op zijn dashboard. Verder kan de makelaar beschikken over een pakket activeringstools om zijn nieuwe onlineservice maximaal te kunnen valoriseren via QR-codes, businesscards, banners op zijn eigen site of een gepersonaliseerde e-mail die hij naar zijn klanten of prospects kan sturen.

Trofee Preventie

Argenta Assuranties: “Argenta Veilig onderweg”

Tijdens het rijden kunnen veel mensen hun smartphone niet links laten liggen. En dat heeft een grote impact op het rijgedrag. Daarom stelt Argenta de app “Argenta Veilig onderweg”.

Een studie van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) toont aan dat het gebruik van je smartphone meer kans geeft op een ongeval. Wie niet handenvrij belt tijdens het rijden, heeft drie tot vier keer meer kans op een ongeval. Bij sms’en is dat zelfs 23 keer. Het gebruik van sociale media is nog gevaarlijker. Dat heeft zelfs grotere gevolgen dan rijden onder invloed van alcohol of cannabis.

Teneinde het risico op een verkeersongeval te voorkomen ten gevolge van afleiding achter het stuur door het gebruik van de smartfhone, lanceert Argenta Assuranties de app “Argenta veilig onderweg” De app is voor iedereen gratis te downloaden in de Google Play Store van Android.

Van zodra je sneller rijdt dan ca. 15 kilometer per uur, blokkeert de app sociale media en chatprogramma’s zoals WhatsApp, Facebook en Twitter. Ook sms’en, surfen en handheld bellen zijn niet meer mogelijk. Je kunt wel nog handsfree bellen, noodnummers bellen en je gps gebruiken.

Trofee van de beste Publiciteitscampagne

Allianz Benelux: «Durf gerust. Met Allianz aan je zij».

De manier waarop Allianz zich positioneert is vernieuwend binnen de sector. De focus in de branche ligt vaak op problemen/angst en wat er allemaal kan fout lopen. Dat is echter niet wat mensen willen van hun leven. Zij willen dingen kunnen doen waar ze zin in hebben en het leven kunnen leiden dat ze zelf willen. Mensen willen groeien in het leven en stappen zetten waardoor ze vooruitgaan.

Met de slogan ‘Durf gerust. Met Allianz aan je zij.’ wil Allianz aan de consument laten weten dat ze het leven kunnen leiden dat ze willen en de belangrijke beslissingen kunnen nemen in hun leven. Allianz wil de betrouwbare partner zijn die, samen met de makelaar, naast hen staat.

Op deze manier wil Allianz zich differentiëren binnen de sector en willen ze een positieve boodschap brengen die relevant is voor de moderne en kritische consument. De consument die wil groeien in het leven en zijn impactvolle beslissingen in alle vertrouwen durft te nemen.

Trofee van de Makelaars

AG Insurance

Deze award werd niet door de jury toegekend maar op basis van een enquête, afgenomen bij de Belgische makelaars, leden van Feprabel.

*********** 

Voor meer informatie over de laureaten gelieve contact op te nemen met:    

DECAVI, Laurent FEINER, Lindekensweg 57, 1652 Alsemberg.

Tel : +32(0)2/520.72.24, Fax : +32(0)2/520.67.03, E-mail :laurent.feiner@decavi.be; www.decavi.be

Voor meer informatie over dit evenement, gelieve contact op te nemen met :            

AIMES & CO, Muriel STORRER, Drève de la Meute 5, 1410 Waterloo

Tel : +32(0)2/354.93.81, Fax : +32(0)2/353.24.93, E-mail :muriel.storrer@aimesco.net