DE DECAVI LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2019

Persbericht

DE DECAVI LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2019

Trends knack Trends levif Jaguar Degroof Petercam La libre Ensur Land Rover VWD: SCOR Comarch Image Map

PERSBERICHT – 23/10/2019

LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2019

Op 23 oktober vond de 20 ste editie plaats van de Levensverzekeringsawards DECAVI.

De trofeeën bekronen de beste levensverzekeringsproducten, die ter diepe analyse aan een jury worden voorgelegd, en dragen tot de zichtbaarheid van de markt bij.

Deze jury heeft de prestaties en de kwaliteit van de contracten gecontroleerd, op basis van hun rendabiliteit, verzekeringskarakteristieken, communicatie en innovatie. De prestaties van de fondsen van ‘Tak 23’ (levensverzekeringen gekoppeld aan een beleggingsfonds) werden door de groep VWD gevalideerd. 

De ganse markt (of minstens het grootste deel daarvan onder ander op basis van het incasso van de weerhouden verzekeraars) wordt geanalyseerd per categorie.

Voor deze editie 2019, bestaat de jury uit:

– Pierre Devolder, Hoogleraar KUL, Voorzitter van de jury.

– Laurent Feiner, Journalist, Gedelegeerd bestuurder, Decavi.

– Gérard Vandenbosch, Deputy CEO, Addactis Belux.

– Philippe Muys, Erevoorzitter, Feprabel.

– Albert Verlinden, Voorzitter, BZB-Fedafin.

– Marc Willame, Associate, Ensur.

– Erik Van Camp, Voorzitter, IABE

De Levensverzekeringsawards kunnen prat gaan op de steun van Assuralia, SCOR Global Life, Axis, Degroof Petercam Asset Management, Ensur, Comarch. Jaguar Land Rover en VWD.

De laureaten

Wij vermelden hieronder, per categorie, de laureaten (in het vet).

Mijn Pensioen Particulieren

  • Mijn spaargeld: Formule met vrije stortingen en opnames (gewaarborgde intrestvoet – sparen)

FEDERALE Verzekering (Vita Pensioen)

De palm wordt dit jaar nog aan FEDERALE Verzekering uitgereikt dat op basis van de laatste 5 jaar met haar Vita Pensioen excellente rendementen geeft: 2,30 % in 2018 en 2017, 2,40 % in 2016, 3 % in 2015 en 3,40 % in 2014. Het product is beschikbaar vanaf een storting van min. 125 EUR of 50 EUR per domiciliëring. De intrestvoet is gewaarborgd voor een duur van 1 jaar en bedraagt op vandaag 1,25%.

Daarenboven zijn er verschillende gratis uitstapmogelijkheden (aankoop van een onroerend goed in België…) en een aanvullende overlijdensdekking van 30% bovenop het gespaarde bedrag.

  • Gamma Multi-support Tak 21-23

  Belfius Insurance (Kite Mix)

Het product KITE MIX, aangeboden door Belfius Bank, is een multi-fondsen levensverzekering die toelaat om het spaargeld te diversifiëren, het vermogen te beheren en tegelijkertijd de nabestaanden te beschermen.

Dit contract biedt het voordeel om zekerheid, via de kapitaalsgarantie van het luik Tak 21 (KITE Safe), te combineren met dynamisme, via het luik Tak 23 (KITE Bold). Het dynamische deel van het product (contract KITE Bold) geeft de mogelijkheid om de tegoeden in alle flexibiliteit te beleggen in meer dan 40 fondsen, verdeeld over meerdere activaklassen, diverse sectoren, regio’s en thema’s. Bovendien is het mogelijk om flexibel en 1 keer per jaar gratis te arbitreren tussen de verschillende beschikbare fondsen. De perfecte beleggingsoplossing voor elk type spaarder en belegger, van de meeste defensieve tot de meest dynamische.

Het contract is zeer toegankelijk, vanaf 1.000 EUR voor de eerste storting en 25 EUR voor alle volgende stortingen. Een ideale oplossing om zijn projecten op middellange of lange termijn te financieren, de studies van de kinderen te betalen of zijn pensioen voor te bereiden. Bovendien is de klant in staat, dankzij de bijkomende overlijdensdekking en de begunstigingsclausule van het contract, zijn naasten te beschermen en zal hij gemakkelijk in alle vrijheid zijn kapitaal kunnen overdragen aan de mensen van zijn keuze.

  • Mijn beleggingen : Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (Tak 23) – Aandelenfonds

Allianz Benelux (gamma Allianz Excellence (Plan)): AE Allianz Global Equity

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in de producten Allianz Excellence en Allianz Excellence Plan. Allianz Excellence is een levensverzekeringscontract met koopsommen dat tak 21 en tak 23 combineert. Allianz Excellence Plan is een levensverzekeringscontract met regelmatige stortingen waarvan het potentieel rendement gekoppeld is aan interne beleggingsfondsen (tak 23). Het winnende fonds is AE Allianz Global Equity. Op 30 juni 2019 bedroeg de performance over de laatste 3 jaar meer dan 11%. Het beleggingsbeleid van het fonds bestaat erin om te streven naar kapitaalgroei op lange termijn door zijn vermogen te beleggen op de wereldwijde aandelenmarkten. Het zwaartepunt ligt hierbij op het verwerven van effecten met – volgens inschatting van de fondsbeheerder – een meer dan gemiddeld winstgroeipotentieel en/of een aantrekkelijke waardering.

Buiten de mogelijkheid om een specifieke overlijdenswaarborg te onderschrijven, wijzen we op de mogelijkheid om gratis uit te stappen (geen uitstapkosten als er slechts één opname per jaar is van maximum 10% van de storting en er minstens één jaar verlopen is tussen de storting en de eerste opname), de mogelijkheid om gedeeltelijke opnames te doen van minimum 1.000 EUR (500 EUR bij Allianz Excellence Plan) voor het totaal van de fondsen op voorwaarde dat het saldo van het opgebouwde spaartegoed van alle fondsen samen na de opname niet minder bedraagt dan 5.000 EUR (1.250 EUR bij Allianz Excellence Plan). Een eerste storting kan al vanaf 25.000 EUR voor het totaal van alle onderschreven fondsen in een contract Allianz Excellence. Voor Allianz Excellence Plan volstaat een maandelijks gedomicilieerde bijdrage van 100 EUR.

Tevens worden volgende gratis opties aangeboden: dynamische risicobeperking (om het risico op waardevermindering tegenover het hoogste niveau van het fonds te beperken), stapsgewijs dynamiseren van uw spaartegoed (om aan een gemiddelde koers te kopen) en, in het product Allianz Excellence, ook actief beheer van de meerwaarden (om uw meerwaarden veilig te stellen).

Mijn Pensioen Zelfstandigen

  • Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)

AG Insurance (VAPZ)

Naast een mooi rendement – dat behoort tot de beste op de markt – (2,10 % in 2018, 2,15 % in 2017 en 2,25 % in 2016) biedt het gamma gelinkt aan het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen van AG Insurance een ruim aanbod aan mogelijkheden op sociaal vlak, met verschillende solidariteitsprestaties: een premievrijstelling in geval van volledige arbeidsongeschiktheid, een tussenkomst gestort op het contract in geval van moederschap en, in geval van overlijden, een overlevingsrente gedurende 10 jaar voor de begunstigde van het contract.

AG Insurance voorziet bovendien een maandelijkse rente gedurende één jaar in geval van volledige arbeidsongeschiktheid, een eenmalige forfaitaire tussenkomst in geval van zware ziekte tijdens de beroepsloopbaan en een bedrag van 100 EUR voor de pasgeborene op de rekening van de moeder.

  • Individuele pensioentoezegging (IPT)

FEDERALE Verzekering (F-Manager VIP)

Met F-Manager VIP, een product voor zelfstandige bedrijfsleiders, biedt FEDERALE Verzekering haar klanten een hoger globaal rendement (gegarandeerde intrestvoet + winstdeelnames) zonder te raken aan haar solvabiliteit (2,30 % in 2018 en 2017, 2,40% in 2016, 3 % in 2015, 3,40 % in 2014 en 2013). En dan mogen we niet vergeten dat de kosten bij de laagste van de markt zijn, dat een competitieve intrestvoet gewaarborgd is en dat een ISO 9001-gecertificeerde dienst de kwaliteit van de geleverde service aan de verzekerden garandeert. Het is voor de 7de maal op rij dat dit product laureaat is in deze categorie. De huidige gewaarborgde intrestvoet bedraagt 1,25%.

  • Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ)

Axa Belgium (Pension plan pro POZ)

Voor het eerst geïntroduceerd, laat deze categorie een zelfstandige zonder bedrijf toe om – naast een VAPZ – een ​​bijkomende verzekering af te sluiten in het kader van  de 2de pijler. Axa België werd genomineerd voor zijn Pension plan pro (in 2018 was het rendement 2%).

Deze formule wordt gekenmerkt door:

– een «verticale gegarandeerde rentestructuur»: de verzekerde geniet van een rentevoet die jaarlijks kan worden herzien. Elke betaling en het spaartegoed zijn onderworpen aan de geldende rentevoet totdat deze verandert (de rentevoet wordt verhoogd met een mogelijke winstdeelname). Het is dus mogelijk om beter te reageren op marktopportuniteiten wanneer de rentevoeten stijgen of dalen;
– een beleggingsstrategie van het type “levenscyclus”: deze heeft tot doel de verdeling van stortingen en het spaartegoed aan te passen op basis van de leeftijd en de risicobereidheid van de cliënt, en de optimale verdeling te bepalen van de stortingen en van het spaartegoed  tussen dynamische en defensieve investeringen.

Hiermee kan men meer risico’s nemen wanneer de tijdshorizon lang is en het risico verkleinen naarmate de pensioengerechtigde leeftijd dichterbij komt.

Mijn Risico

  • Mijn overlijden gekoppeld aan een hypothecaire lening (schuldsaldoverzekering)

– NN (Hypo Care)

Hypo Care is één van de oplossingen van NN die een antwoord biedt op een cruciale beschermingsbehoefte van onze klant, mede dankzij de interessante aanvullende waarborgen in geval van kanker op arbeidsongeschiktheid.

Hypo Care bezit de volgende kenmerken:

a) een scherpe tarifering;

b) de mogelijkheid om een verzekering op 2 hoofden af te sluiten;

c) “Relax”: de mogelijkheid om de premie te betalen op de volledige duur van het contract (niet enkel op 2/3 van de duur): het bedrag van de premie is zo lager;

d) geen bijpremie voor diabetespatiënten (mits bepaalde voorwaarden);

e) interessante aanvullende waarborgen:

– kanker: deze aanvullende dekking keert een éénmalig bedrag uit wanneer de verzekerde (en de partner) of een minderjarig kind getroffen wordt door kanker (max. 50.000 EUR en wachttijd van 6 maanden);

– arbeidsongeschiktheid: in een periode van arbeidsongeschiktheid keert deze aanvullende dekking tijdelijk een maandelijkse rente uit (gedurende max. 24 maanden).

AFI ESCA, filiaal van een Franse maatschappij (Protectim)

AFI-ESCA is een Franse maatschappij die sinds 2008, via haar Belgische filiaal, aanwezig is op de Belgische markt. Deze aanwezigheid wordt gehandhaafd via een nauwe samenwerking met een netwerk van onafhankelijke makelaars. Het Protectim contract is een schuldsaldoverzekering bestemd voor klanten die een hypothecaire lening willen aangaan en hun gezin te dekken in geval van overlijden. Deze maatschappij biedt zeer competitieve tarieven aan haar klanten (met onder meer een gewaarborgd tarief over de gehele duur van het contract of een gewaarborgd tarief gedurende de 1ste 3 jaar).

Zonder bijpremie krijgt de klant een bijkomende overlijdenswaarborg van 3.000 EUR voor de kosten in verband met het overlijden en betaald aan de wettelijke erfgenamen. Een online onderschrijving is mogelijk met een elektronische handtekening (op basis van de identiteitskaart). De klant mag onderschrijven  tot en met 80 jaar oud.

  •      Uitvaartverzekering

DELA (Uitvaartzorgplan)

DELA is dé specialist in uitvaartverzekeringen met bijstand door een consulent nabestaandenzorg. Het Uitvaartzorgplan is een kapitaalsverzekering (van het levenslange type, maar met beperkte betaaltermijn) met hulp op het vlak van administratieve afhandelingen. Het voordeel van dit product bestaat erin dat het niet alleen een financiële oplossing biedt, maar DELA begeleidt de nabestaanden tevens bij de praktische en administratieve stappen na het afscheid.

Na de uitvaart stuiten nabestaanden immers vaak op allerlei zaken die nog geregeld moeten worden. De consulent nabestaandenzorg van DELA begeleidt en adviseert hen over afwikkelingen met leveranciers van nutsvoorzieningen, zoals gas, elektriciteit, water, telefoon, internet, enz.

En dat is niet alles. Dankzij hun persoonlijke MijnDELA account raadplegen en beheren klanten eenvoudig én in alle veiligheid hun polis online, alsook hun persoonsgegevens en voorkeuren. Bovendien kunnen klanten en niet-klanten hun uitvaartwensen vrijblijvend bewaren en updaten in een digitale wilsbeschikking op dela.be.

Daarnaast verzorgt DELA met haar partners-uitvaartondernemers meer dan 12.000 uitvaarten per jaar in België. Het zijn ervaren specialisten die weten hoe ze een mooi en persoonlijk afscheid moeten organiseren volgens de wensen van de verzekerde en de nabestaanden. DELA wil er zijn voor mensen: voor, tijdens en na de uitvaart. Want iedereen heeft recht op een waardig afscheid.

#voorelkaar

  • Mijn Gewaarborgd inkomen

DKV (Plan GI Continuity + Exo)

Het Plan GI Continuity+ Exo van DKV beschermt het inkomen tijdens de loopbaan (uitkering van een aanvullend inkomen, bovenop de wettelijke ziekteverzekering in geval van een arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte of een ongeval) en biedt een levenslange dekking tegen zorgbehoefte dankzij de automatische omschakeling naar het Plan DKV Home Care op de leeftijd van 65 jaar. De automatische omschakeling gebeurt zonder nieuwe medische acceptatie, zonder wachttijd of karentie enmet behoud van de initiële instapleeftijd voor de berekening van de premie.

Daarnaast is er vanaf 65 jaar ook een vrijstelling van premiebetaling voorzien voor het plan DKV Home Care in geval van zware zorgbehoefte in residentiële zorg.

Innovatie (diensten, beheer van schadegevallen, producten, …)

– Particulieren: NN (Lifelong Income)

Met Lifelong Income biedt NN een uniek product op de markt. Het product biedt een levenslang gegarandeerd aanvullend inkomen (een rente). De klant investeert een eenmalige premie in een gediversifieerd Tak 23 fonds. Het regelmatig inkomen kan maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijks worden uitgekeerd. Bij iedere rentebetaling vermindert de waarde van het fonds.

Het bedrag van de levenslang gegarandeerde rente wordt berekend bij de ondertekening van het contract, op basis van de leeftijd van de verzekerde en de hoogte van de eenmalige premie (minimaal 50.000 EUR). Het rentebedrag wordt vervolgens levenslang gewaarborgd door de verzekeraar. Na een jaarlijkse evaluatie kan deze rente stijgen als het onderliggende Tak 23 fonds goed presteert. De rente kan nooit dalen, zelfs als de reserve in het onderliggende fonds daalt tot 0 euro (= verzekeringsaspect). Daarenboven wordt de oorspronkelijke rente niet belast.

Dit product is uiterst innovatief. Er bestaat op de Belgische verzekeringsmarkt geen andere oplossing die de levenslange rente (lijfrente) combineert met het behoud van de reserves.

– Makelaars: Athora Belgium (Online raadpleging Leven-contract via MyBroker)

Athora Belgium biedt voortaan de mogelijkheid aan makelaars om hun klanten via de klantenapp MyBroker toegang te geven tot een actuele situatie van hun verzekeringscontracten (zowel spaar- als beleggingsverzekering). In MyBroker was al een statisch overzicht van de verzekeringscontracten te vinden (naam verzekerde, type contract, waarborgen, …). De verzekeraar Athora Belgium koppelt een eigen oplossing aan die functie waarmee klanten de real-timesituatie van tak 21- of tak 23-contracten kunnen bekijken:

– tak 21: de huidige reserve van zijn contract;

– tak 23: een compleet en realtime rapport van zijn beleggingsverzekering: dagelijkse opvolging en valorisatie van de portefeuille, verdeling van de portefeuille, detail van de prestaties van de onderliggende fondsen, mogelijkheid om al die informatie onder de vorm van een pdf-rapport te downloaden…

Ter beveiliging van die informatie ontwikkelde Athora een identificatie-oplossing: bij de eerste aanmelding moet de klant een foto van zijn identiteitskaart opladen. Daarna heeft hij – na het aanloggen in MyBroker – onmiddellijk toegang tot de details van zijn Levencontract, zonder opnieuw een account te moeten maken (Single Sign-On).

Bovendien is de informatie op verschillende devices (pc, tablet, smartphone) te bekijken, zodat klanten 24u/24 en 7d/7 hun contract kunnen opvolgen. Dankzij Athora Belgium kan de makelaar zijn klanten volledige transparantie bieden

Trofee Digitalisatie 

Allianz Benelux

De laatste jaren is Allianz erin geslaagd makelaar én klant te ondersteunen in een zowel verstandige als noodzakelijke shift van Universal Life naar Unit Linked. Waar dit begon met de beleggingsverzekeringen, breidde dit verder uit naar Pension & Protection met Tak 21/23 mogelijkheden in zowel pensioensparen, langetermijnsparen als individuele pensioentoezegging (IPT) én – sinds 2018 Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ). Ook in Employee Benefits werd deze evolutie ingezet.

In 2019, heeft de verzekeraar ook de nieuwe fiscaliteit van de Vrije aanvullend pensioen voor werknemers bijgevoegd. Voor de makelaar wordt de digitale ondersteuning verder uitgebouwd met tools zoals:

– het portaal Opportunity 23: een tool die het advies van tak 23 ondersteunt en ook de sectorvragenlijst bevat;

– ProLink Campaign: CRM tool (customer relationship management) voor marketingacties;

– ProLink Life Investment voor beleggingscontracten;

– ProLink Life Plan voor Pension & Protectioncontracten, op PC en iPad.

Deze laatste toepassing werd in 2019 grondig vernieuwd, met onder andere een totaal nieuw schermontwerp dat alle gegevens samenbrengt en de toevoeging van een ‘Workflow’ waarmee de makelaar bijvoorbeeld een fiscaliteit aan een bestaand contract kan toevoegen, en een digitaal document (getekende onderschrijvingsaanvraag, identiteitskaart, enz…) onmiddellijk kan opladen naar een overeenkomst. Niet langer nodig om die via mail te bezorgen!

Maatschappelijke inzet als verzekeraar

– Ethias : 100 jaar maatschappelijke betrokkenheid

Ethias ontwikkelt een maatschappelijk beleid op vele niveaus: bevordering van mobiliteit in de stad (bevordering van fietsen naar het werk, carpoolplatform (als lid van Taxistop)), gezondheid, vergrijzing van de bevolking, verkeersveiligheid, preventie, opwarming van de aarde, enz.

Maar wat de jury aantrok, is dat deze verzekeraar zijn maatschappelijk beleid weerspiegelt in vele concrete verzekeringsoplossingen:
– het “Global 21 Ethical Fund” is een multicollectiviteitenfonds voor het beheer van pensioen- en groepsverzekeringsreserves. Het draagt ​​het “Ethibel Excellence”-label en heeft twee solidariteitsmechanismen, ten gunste van het netwerk Financité en Fairfin;
– voordeeltarief in de Autoverzekering voor bestuurders die minder dan 10.000 km per jaar rijden;
– substantiële kortingen in de verzekeringsfactuur voor gebruikers van hybride of elektrische voertuigen;
– tarief “6-wielers” voor personen die auto en motor combineren;
– verzekering op maat voor fietsen en zogenaamde zachte vervoersmiddelen (Bike & More): verkozen tot Product van het Jaar 2019;
– formule “B2B Mobility As A Service”: stelt werkgevers in staat om alternatieve mobiliteit onder hun personeel te bevorderen en hun CO2-voetafdruk als werkgever te verkleinen;
– Autonomia: verzekering die als doel heeft de autonomie van senioren te bevorderen. Dit product richt zich tot personen van 50 tot 70 jaar die vandaag beschikken over een zeker kapitaal (zij ontvangen kapitaal in de vorm van lijfrentes);
– nieuw gamma van individuele gezondheidszorgverzekeringen voor een grotere dienstverlening (collaboratieve economie, partnership met ListMinut) en sterkere nabijheid.

– BNP Paribas Cardif : «Tweede medisch advies en Bijstand»

Deze verzekeraar werd ook genomineerd voor een zeer concrete maatschappelijke dienstverlening: zijn “Tweede medisch advies en Bijstand”. Wanneer de verzekerde wordt geconfronteerd met de diagnose van een ernstige ziekte (bijvoorbeeld een kanker), kan hij gratis de “Tweede medisch advies en Bijstand” -service bellen. Deze dienst wordt georganiseerd door Mediguide en kan op afstand worden gecontacteerd (per telefoon, e-mail …).

Deze service biedt gratis toegang tot de expertise van de beste specialisten van de betreffende pathologie over de hele wereld. Een wereldwijd erkend medisch centrum voor de betreffende pathologie brengt vervolgens een tweede schriftelijke opinie uit over de diagnose en de huidige of geplande behandeling. Deze mening wordt vervolgens besproken met de arts van de verzekerde.
Deze service is gratis inbegrepen in elk nieuw Hypo Protect-contract (vanaf 27 maart 2019). Het gebruik ervan is heel eenvoudig: een telefoontje en een uitwisseling van medische documenten per e-mail volstaan. Alles wordt op afstand geregeld. Deze dienst is gekoppeld aan een overlijdensdekking, waardoor de verzekerde tijdens zijn leven kan profiteren van zijn contract, van de diagnose van een ernstige aandoening, zonder het verzoek anders te moeten rechtvaardigen.

Beste publiciteitcampagne

Brocom («Je makelaar, je beste Verzekering»: de toekomst van kinderen)

Het communicatieplan «Je Makelaar, Je beste Verzekering» behandelt het hele jaar door verschillende onderwerpen in levens- en niet levensverzekeringen. Voor levensverzekeringen hebben we ons gericht op ‘de toekomst van kinderen’, een onderwerp dat ons allemaal aangaat. Deze intergenerationele campagne was gericht op grootouders, ouders en jongeren. Een levensverzekering is een goed instrument om de overdracht van uw vermogen op een fiscaal efficiënte manier te regelen. Voor elk onderwerp benadrukken we de toegevoegde waarde van de makelaar. In dit geval zijn expertise op het gebied van verzekeringen en fiscaliteit.

Omdat dit een complexe zaak is, raden wij aan deskundig advies in te winnen bij een verzekeringsmakelaar; deze biedt gepersonaliseerde oplossingen rekening houdend met de kennis van zijn klant (regio, de samenstelling van zijn familie, zijn leeftijd …). Het onderwerp kwam op het juiste moment, na de wetswijziging en wekte de interesse van veel klanten. De juiste boodschap op het juiste moment!

Om dit bericht over te brengen, zijn we actief op internet geweest door banners te verspreiden op gecibleerde sites en op sociale media; die 1.000 makelaar-zoekopdrachten voortbracht. Advertenties in de geschreven pers en uitleg in het Z-Insurance-programma voltooiden onze actieve aanpak. Getuigenissen van makelaars versterken onze boodschap; evenals een educatieve «carrousel» op sociale media in de «Week van het Geld» gericht op 18 tot 25-jarigen die 64.000 views veroorzaakte. Zo hebben wij alle generaties benaderd. Deze campagne kan worden beschouwd als zeer succesvol voor een complexe materie.

Makelaars

AG Insurance

Deze award werd niet door de jury toegekend maar wel door FVF (Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen) en Feprabel (Fédération des Courtiers en assurances et Intermédiaires financiers de Belgique) op basis van een enquête bij hun leden.

De makelaars beoordeelden de verzekeringsmaatschappijen over verschillende punten zoals de beschikbaarheid van de diensten, bereikbaarheid en responstijd, de kwaliteit en originaliteit van de verzekeringsproducten, het aanreiken van IT-hulpmiddelen voor de verzekeringsmakelaar, de kwaliteit van de uitgegeven verzekeringsstukken, het respecteren van de deontologische code en last but not least het respect voor de verzekeringsmakelaar.

**************** 

Voor meer informatie over de laureaten gelieve contact op te nemen met: DECAVI, Laurent FEINER, Lindekensweg 57, 1652 Alsemberg, Tel :  +32(0)2/520.72.24, Fax : +32(0)2/520.67.03, E-mail : laurent.feiner@decavi.be, www.decavi.be

Voor meer informatie over dit evenement, gelieve contact op te nemen met: AIMES & CO, Muriel STORRER, Drève de la Meute 5, 1410 Waterloo, Tel : +32(0)2/354.93.81, Fax : +32(0)2/353.24.93, E-mail : muriel.storrer@aimesco.net