DECAVI, wie zijn wij?

Laurent Feiner, journalist gespecialiseerd in verzekeringen sedert 1987, publiceert zijn artikels in het financieel gedeelte van het weekblad Trends.

LaurentFeiner-1 LaurentFeiner-2

Verlangend om nog meer doelgerichte informatie te verlenen aan een professioneel publiek, beslist hij zijn know-how inzake verekeringsmaterie ten dienste te stellen en sticht, in september 1991, de maatschappij DECAVI waarvan hij de stichter en de gedelegeerd-bestuurder is.

DECAVI is nu een onmisbare speler in de verzekeringssector geworden, dankzij diensten die specifiek op deze sector gericht zijn. De aangeboden services zijn onontbeerlijk voor de professionelen in de verzekeringswereld (makelaars, verzekeraars, actuarissen). Daarnaast helpt DECAVI beslissingnemers van ondernemingen ook aan de nodige informatie om hun verzekeringsproblemen op te lossen.
Naast het organiseren van evenementen in de sector en de publicatie van marktstudies, reikt DECAVI sinds 2000 de verzekeringstrofeeën uit.

In het hart van deze structuur, verwezelijken de aangeboden diensten de wil om op te leiden en te informeren in een uitermate complexe materie : verzekeringen.

•    Principiële informatievector, De brief DECAVI stelt een basisanalyse voor via haar marktstudies.
•    De Ontbijtsessie verzekeringen DECAVI biedt een meer interactieve informatie aan.
•    Andere voorgestelde activiteit : de Seminaries DECAVI. De open seminaries of, meer efficiënte variante, de gesloten seminaries 100% aangepaste aan de behoefte van het betrokken bedrjf.
•    De Verzekeringstrofeeën DECAVI beloont de beste producten gecommercialiseerd in België.
•    Decavi organiseert permanente opleidingen erkend voor makelaars.