De Niet-Levensverzekeringstrofeeën DECAVI 2017

Persbericht

DE DECAVI NIET-LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2017

En de winnaars van 2017 zijn…

Op 26 april heeft de 13de editie plaats van de uitreiking van de DECAVI Niet-levensverzekeringstrofeeën, georganiseerd door Laurent Feiner en Muriel Storrer: de verzekeringsmaatschappijen werden voor hun verzekeringskenmerken of hun vernieuwing beloond, in verschillende categorieën.

De jury heeft per categorie de meest representatieve spelers geanalyseerd; alles bij elkaar werd zo bijna 80 % van het totale premie-incasso per categorie doorgelicht.

De DECAVI Trofeeën hebben een stevige reputatie in de verzekeringssector opgebouwd. Zij hebben tot doel,

verschillende verzekeringsproducten die aan de jury voorgesteld worden te belonen en de transparantie van de markt te verzekeren.

Deze jury werd samengesteld door volgende personen:

– Francis Vaguener, Voorzitter van de jury en Hoogleraar ICHEC.

Vincent Callewaert, Advocaat (Estienne & Callewaert) en hoogleraar aan de UCL.

– Patrick Cauwert, CEO Feprabel en Expert verantwoordelijk voor het onderwijs aan de FUCaM (UCL Mons).

Laurent Feiner, Journalist, Gedelegeerd bestuurder Decavi.

– François Ghorain, Manager, PwC.

– Yves Thiery, Advocaat (Curia) en wetenschappelijk medewerker aan de KUL.

– Britt Weyts, Professor aan de Universiteit van Antwerpen.

– Lievin Villance, Docent aan de Hogeschool Francisco Ferrer (Cooremans Instituut) en Coordinator van de Afdeling verzekering.

Dit evenement werd gerealiseerd met de steun van Assuralia, en mocht eveneens op de medewerking rekenen van verschillende partners uit de branche, namelijk, Axis, Comarch, Dekra, Infiniti en PwC.

Dit initiatief, dat uiteraard de wedijver tussen de verzekeraars opwekt, legt vooral de nadruk op het innovatieve en creatieve aspect van de producten (raadpleeg de site www.decavi.be voor meer inlichtingen in verband met de criteria die worden gehanteerd).

Verzekeringen: in het positief daglicht

Het verzekeringsvak moet op communicatie berusten. De DECAVI Verzekeringstrofeeën worden geapprecieerd omdat ze toelaten op een positieve manier te communiceren over een sector die te veel in termen van problemen spreekt (door het accent te leggen op schadegevallen) en te weinig in termen van oplossingen. Terwijl de verzekeraars oplossingen bieden voor alle burgers! Op dat vlak, ervaren wij de wil binnen de sector om meer acties in verband met preventie te ontwikkelen en het accent te leggen op de digitale verzekering.

De trofeeën zetten de producten en oplossingen in het licht ten voordele van de consumenten die ze hebben onderschreven, maar ook van de interne afdelingen van de verzekeraars die ze hebben bedacht en van hun distributiekanalen. Zoals u ziet, zijn het niet alleen de laureaten die als winnaars uit de bus komen.

De trofeeën laten eveneens toe om op de evolutie van de markt te anticiperen. Daarom is het mogelijk om dankzij de categorie ‘Innovatie’ (die het vernieuwende karakter van een dienst of product bestudeert) veelbelovende initiatieven voor de markt te ontdekken.

Deze trofeeën belonen uiteraard de laureaten, maar helpen ook de verzekerde om een keuze te maken in functie van een specifiek profiel.

De winnende producten hebben steeds interessante kenmerken. Ook al is het wat verzekeringen betreft mogelijk dat een bepaald product goed bij een bepaald type klant past en toch niet als de beste keuze voor iedereen kan worden beschouwd. Bij verzekeringsadvies is het dikwijls het profiel van de verzekerde dat het te onderschrijven contract bepaalt. Maar de winnende producten kunnen in elk geval dienen als een aanzet tot reflectie.

De laureaten

Het is duidelijk dat de verzekeringen de verbruikers voor elk van hun behoeften begeleiden, en dit op elke stap van hun leven. Vandaar het idee om de laureaten per categorie van behoeften te vermelden. We vermelden per categorie de winnaars met het beloonde product.

MIJN WAGEN

BA Auto

AXA Belgium (Comfort Auto)

AXA Belgium stelt een polis BA Auto voor die op meerdere vlakken interessant is: toekenning van een joker, die onder bepaalde voorwaarden de tariefimpact van twee schadegevallen in fout kan wegwerken, een tarificatie die resulteert in een korting voor de bestuurder die weinig rijdt, een gratis uitgebreide bijstand bij een ongeval (infoline, bij een ongeval in België wordt een vervangwagen voorzien in geval van immobilisatie van het voertuig, slepen en naar huis begeleiden van de inzittenden van het voertuig, bij een ongeval in het buitenland wordt het voertuig gesleept, …), de waarborg EURO+ is automatisch inbegrepen (betaling van een bijkomende schadevergoeding voor de letselschade van verzekerden die slachtoffer zijn van een verkeersongeval in Europa. Deze vergoeding moet overeenkomen met een vergoeding die de verzekerde zou ontvangen indien het schadegeval zich in België had voorgedaan), kortingen indien het voertuig is uitgerust met rijhulpsystemen, enz.

Dankzij de samenwerking met BlaBlaCar, worden er 3 extra dekkingen aangeboden:

– als de wagen in panne valt tijdens een traject dat online geboekt werd, dan neemt AXA het takelen van het voertuig voor zijn rekening en garanderen dat we de bestuurder en passagiers op hun bestemming te brengen;

– tijdens lange ritten is het nuttig om rustmomenten in te lassen en zelfs te overwegen om een passagier het stuur te laten overnemen (op voorwaarde dat deze passagier min. 3 jaar ervaring heeft en over een rijbewijs beschikt). Als deze passagier een schadegeval veroorzaakt tijdens een traject dat online werd gereserveerd, krijgt de eigenaar van de wagen tot 600 euro terugbetaald;

– als een passagier persoonlijke voorwerpen vergeet in de wagen, betaalt BlaBlaCar de kosten om de voorwerpen naar hem op te sturen.

Verzekering Materiële schade auto

Touring Verzekeringen (Verzekeringspolis Motorrijtuig)

Uniek in België: een degressiviteit van de premie op basis van de leeftijd van de wagen, op élk voertuig  vanaf de onderschrijving én elk jaar opnieuw bij contracthernieuwing. Ten opzichte van zijn basispremie ziet de verzekerde zijn premie dus zakken vanaf het eerste jaar.

Bovendien noteren we volgende nieuwe troeven:

– bijstand is gratis inbegrepen bij een ongeval in heel België en tot 50 km buiten de landsgrenzen, met inbegrip van Luxemburg. Ook is de definitie van ongeval uitgebreid met brand en overstroming. Zelfs als het ongeval thuis plaatsvindt, wordt het voertuig getakeld. Een vervangwagen wordt aangeboden bij herstelling in een erkende garage, en dat gedurende de hele looptijd van de herstelling;

– voor senioren zegt de verzekeraar het contract nooit op enkel op basis van de leeftijd;

– de negatieve Bonus-Malusschaal biedt de verzekerde een volledige bescherming bij zijn eerste ongeval in fout;

– jonge bestuurders zijn verzekerd vanaf 18 jaar, zelfs zonder enige rijervaring en dat aan een competitieve premie;

– een premiekorting wordt toegekend in functie van het profiel van de verzekerde. Er is bijvoorbeeld tot 20% korting in functie van het aantal afgelegde kilometers en tot 10% korting voor pendelaars en fietsers.

Verzekering Rechtsbijstand Auto

ARCES – Groupe P&V – (Artikel 1)

Al voor het 5de opeenvolgende jaar is ARCES laureaat met het product “Artikel 1”. Wat de formule van ARCES typeert, is het unieke principe “beste van de markt” dat in artikel 1 van de algemene voorwaarden wordt verwoord.

Hierdoor biedt ARCES zijn verzekerden de beste rechtsbijstand Auto aan. Want als bij schade een verzekerde betere voorwaarden van tussenkomst zou vinden op de Belgische markt, verbindt ARCES zich ertoe deze voorwaarden eveneens toe te passen.

Deze exclusieve clausule is van toepassing op alle waarborgen vervat in de algemene voorwaarden, inbegrepen de verzekerde bedragen, die reeds tot de hoogste op de markt behoren.

Aedes – onderschrijversagentschap – (Pn1-Rechtsbijstand Auto)

De Rechtsbijstand auto van Aedes heeft zeer interessante eigenschappen, waaronder:

– de beste waarborg op de markt (ze stemt zich af op eventueel betere algemene voorwaarden die de verzekerde op de Belgische markt zou kunnen vinden);

– psychologische bijstand aan het verzekerde slachtoffer bij een ongeval, met lichamelijke verwondingen of aan een ouder – in de hoedanigheid van verzekerde – die een kind verloren heeft dat de hoedanigheid van verzekerde had in een gedekt ongeval: het plafond is 1250 EUR voor zover er geen enkele andere openbare of particuliere instelling als schuldenaar kan verklaard worden;

– Aedes engageert zich om steeds binnen de 24 uren te reageren op elke evolutie in een schadedossier. Indien Aedes de deadline niet zou respecteren, engageert het zich om een administratieve vergoeding aan de verzekerde te storten.

MIJN WONING

Brandverzekering Multirisico Woning (eenvoudige risico’s)

Allianz Benelux (Home Plan Xpert)

Allianz biedt met Home Plan Xpert superieure waarborgen die standaard voorzien zijn in de basiswaarborgen (bvb. zwembad, tuinmeubelen, jacuzzi zijn verzekerd in de basiswaarborgen). Zonnepanelen en andere eco-installaties die deel uitmaken van het gebouw, zijn zonder bijzondere limiet verzekerd in nieuwwaarde, zelfs tegen diefstal. Zeer compleet, biedt Home Plan Xpert 2 opties (diefstal en rechtsbijstand) en de inhoud van de woning is automatisch meeverzekerd.

De bijstand, aangeboden in samenwerking met Allianz Global Assistance, is ook zeer uitgebreid (bvb. tijdelijk een 3-sterrenhotel indien het huis onbewoonbaar is, tijdelijk een vervangvoertuig als gezinswagen buiten gebruik is door verzekerd schadegeval, slotenmaker bij verlies of diefstal van sleutels, welbepaald voorschot om de eerste dringende kosten op te vangen, begrafeniskosten…).

Ook Allianz Home Services, waarbij klanten hun ketelonderhoud kunnen aanvragen vanaf 112 EUR, en de “2+3” waarborg is een meerwaarde. Met Home Plan Xpert geniet de klant van 3 jaar extra garantie op groot elektro, deze garantie komt bovenop de fabrieksgarantie van 2 jaar.  De waarborg is van toepassing op groot elektro van minstens 400 EUR en geldt voor volgende toestellen: kookplaten, ovens, micro-ovens, vaatwassers, wasmachines, droogkasten, dampkappen, koelkasten en diepvriezers.

Voor de evaluatie van de woning biedt Allianz aan de klant een gratis expertise van de woning.  Dit kan of via een onafhankelijk expertisebureau of via de volledig nieuwe app Home Plan Broker Xpertise. Deze app, uniek op de Belgische markt, is een  waarderingsmodule voor woningen in nieuwwaarde met een geïntegreerde offerte.

Allianz biedt een specifieke dekking tegen een vast bedrag van 50 euro zonder taksen wanneer de verzekerde zijn vastgoed wil verhuren voor korte of langere perioden (AirBnB stelt een verzekering voor tot 800.000 EUR schade, maar de vergoedingsvoorwaarden zijn zeer streng).

Dankzij het partnership tussen Allianz en Verisure, de Europese leider voor alarmsystemen in woningen, is het product Home Plan (Xpert) volledig geconnecteerd. De klant geniet van meerdere voordelen: korting op alarmsystemen en ‘smarthome’ kortingen op de verzekeringspremies. Bij interventie zal Verisure melding doen bij Allianz Global Assistance, die op hun beurt dringende maatregelen kunnen treffen voor de instandhouding van het goed. Deze volledig geïntegreerde dienstverlening is beschikbaar 24/24u, ook via de app Allianz Connect.

Brandverzekering voor huurders

Ethias (Huurdersverzekering)

Ethias stelt een Huudersverzekering voor die zich richt tot huurders van een huis of appartement waarvan de huurprijs lager is dan 1.200 EUR per maand. De premie is vrij bescheiden: vanaf 12,30 EUR per maand voor de huurdersaansprakelijkheid, inhoud en rechtsbijstand. Bovendien geeft Ethias nog 2 maanden gratis voor elke nieuwe online onderschrijving.

Deze verzekering is op maat van huurders omdat de huurdersaansprakelijkheid en inhoud van hun woning volledig verzekerd zijn bij schade zoals brand, storm, waterschade of glasbreuk. Als optie kan diefstal & vandalisme tot 100% van de inboedel verzekerd worden. 24 op 24 u bijstand in geval van schade is inbegrepen!

Ethias vergoedt eveneens de wederverhuringsvergoeding. Indien de huurder of zijn/haar partner zich genoodzaakt ziet om het huurcontract op te zeggen bij een overlijden, ontslag, echtscheiding of het einde van het wettelijk samenwonen, betaalt Ethias het bedrag terug dat de huurder aan de verhuurder verschuldigd is tijdens de eerste 3 jaren van zijn huurcontract (tot 3x het huurbedrag, met een maximum van 3.600 EUR).

Op minder dan 1 minuut kan deze verzekering online onderschreven worden : www.ethias.be.

Brandverzekering (mede-eigenaars)  

AXA Belgium (Buildimo-Buildimax)

Buildimo en Buildimax, producten die AXA Belgium lanceerde op de Belgische markt (voor gebouwen met meer dan 3 wooneenheden), bieden bijzonder uitgebreide dekkingen volgens het principe van “Alles is gedekt behalve wat uitgesloten is”. Buildimo dekt bijvoorbeeld de doorsijpeling van water via het terras of het verlies van waterdichtheid van de isolerende beglazing.

Buildimax, de gebouwenverzekering van eerste rang is bestemd voor medeeigendommen of professionele syndici, belast met het beheer van recente of nieuwe gebouwen van grotere omvang of uitgerust met de laatste isolatietechnieken. Zo zijn onder andere gedekt: gemeenschappelijke zonnepanelen, gemeenschappelijke domoticainstallaties, enz.

Om de noden van de markt te beantwoorden, heeft AXA verder het gamma uitgebreid:

– het product laat nu ook toe gebouwen te verzekeren met een gemengd gebruik van wooneenheden, handelsactiviteiten en kantoren;

– een derde formule “buildimax premium” (uitgebreide garanties beschikbaar voor klanten buildimax) is beschikbaar;

– AXA lanceert de eerste App Building op tablet voor makelaars (digitale tariefaanvraag, enz.).

Bijzonderheden voor de 3 producten:

  1. de premie is moduleerbaar, onder meer dankzij een waaier aan vrijstellingen;
  2. de dekking via een samenwerking met Atradius die mede-eigenaars beschermt tegen de wanbetaling van de lasten van de mede-eigendom door één (of meerdere) andere mede-eigenaar(s);
  3. de mogelijkheid om de verzekering ‘technische installaties’ te onderschrijven, zoals voor de liften, apparaten of delen van verwarmingsapparatuur,waterzuiveringsapparatuur,waterafvoersystemen, waterafvoer, enz.;
  4. het aanbod beperkt zich niet tot de verzekering mede-eigendom maar gaat ook over de behoeften binnen de BA voor professionelen, zowel voor de Vereniging van mede-eigenaars, de niet professionele syndicus, de raad van mede-eigenaars of nog de boekhouder (accountant).

I.B.I.S. Insurance – onderschrijversagentschap – (product COCOON)

Het product COCOON is werkelijk een polis «Alle Risico’s Behalve» waarvan de lijst met uitsluitingen teruggebracht is tot zijn éénvoudigste vorm. Enige voorwaarde om te genieten van deze formule: aanwezigheid van twee mede-eigenaars, zonder verplichting van een minimum aantal verdiepingen of minimum kapitaal.

Hierna volgen enkele voorbeelden van de belangrijkste elementen van het product:

een uitgebreide definitie van het verzekerde gebouw met inbegrip van de bij- en nevengebouwen, de stoepen, zwembaden, signalisaties, koeren en omheiningen;

dekking storm zonder limiet van windsnelheid;

waterschade: geen uitsluitingen of interventielimiet;

dekking onroerende beschadigingen als gevolg van diefstal of poging tot diefstal tot 15.000 EUR;

dekking van de indirecte verliezen ten belope van 5 % zonder bijpremie;

vandalisme en kwaadwillig opzet: vergoeding tot 25.000 EUR met inbegrip van graffitischade;

vergoeding voor de bijkomende kosten van de syndicus en/of de raad van de mede-eigendom tot 2.500 EUR;

dekking van BA gebouw en lift evenals de BA ten aanzien van derden zonder bijpremie;

integratie van een specifieke dekking rechtsbijstand om de mede-eigendom te vrijwaren wanneer, bijvoorbeeld, een mede-eigenaar zijn aandeel in de gemeenschappelijke kosten niet betaald;

mogelijkheid tot integratie van een verzekering “onbetaalde huur” ten voordele van de verhuurder medeeigenaar;

Meer details op de site www.ibis-insurance.be product COCOON.

MIJN VERANTWOORDELIJKHEID

Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid Privéleven

Ethias (Ethias Familiale)

Ethias behaalt de zege met haar contract Ethias Familiale: dit contract biedt, in vergelijking met zijn concurrenten, zeer uitgebreide waarborgen (lichamelijke schade, materiële schade, rechtsbijstand, onvermogen van derden, enz.) aan een erg concurrentiële prijs.

Daarbovenop kunnen we nog de zeer ruime definitie van ‘verzekerde’ (alle leden van het gezin zijn overal ter wereld verzekerd) en het beperkte verhaal tot 10.000 EUR (niet geïndexeerd) tegen de minderjarige in geval van opzettelijke daad, toevoegen.

MIJN BEDRIJF

Verzekering Arbeidsongevallen

Federale Verzekering (Verzekering Arbeidsongevallen)

Sinds haar oprichting meer dan 100 jaar geleden beschermt Federale Verzekering bedrijven en hun werknemers tegen arbeidsongevallen. De dienst Schadegevallen Arbeidsongevallen verwierf meer dan 15 jaar geleden het ISO 9001 certificaat, dat garant staat voor een hoge toegevoegde waarde op het vlak van dienstverlening aan haar klanten -.

De verzekerde werknemers, evenals hun familieleden en werkgevers kunnen rekenen op een begeleiding van zwaargewonde slachtoffers van een arbeidsongeval. De verzekerde ondernemingen kunnen rekenen op een advies door haar Preventiedienst, die eveneens de ISO 9001-gecertificeerd is. Via Mijn FEDERALE Verzekering kunnen ze op een beveiligde en persoonlijke internetpagina hun schadegevallen elektronisch aangeven en de evolutie van hun dossiers raadplegen. De verzekeraar is onlangs overgestapt naar een volledige digitalisering van het schadebeheer van arbeidsongevallen. Voortaan gebeurt alles dus papierloos.

We vermelden ook het platform dat aan klanten, grote ondernemingen, toelaat om over uitvoerige informatie betreffende de opvolging van hun dossier te beschikken en deze te raadplegen (administratieve en financiële gegevens zoals bijvoorbeeld de gestorte schadevergoedingen).

Federale Verzekering is een onderlinge verzekeraar: er zijn geen externe aandeelhouders die vergoed moeten worden, waardoor de maatschappij al van in het begin haar winst deelt met haar klanten.

Bovendien heeft ze de laatste tien jaar geen enkele premieverhoging voor arbeidsongevallen van haar portefeuille doorgevoerd.

Mijn package

AG Insurance (Modulis Easy)

Modulis Easy van AG Insurance bundelt de Non-Life verzekeringen en geeft recht op verschillende voordelen: de verzekerde recupereert zo 10% van zijn premie elk jaar dankzij de «Goedeklantbonus» (er is geen minimum of maximum). Er is geen minimum premie nodig om te genieten van een Modulis Easy : het dossier moet minimum 3 contracten uit 2 verschillende verzekeringsdomeinen bevatten (bv: auto en brand).

De andere voordelen zijn onder andere:

de verzekerde heeft de mogelijkheid om zijn premie gratis te spreiden via een maandelijkse betaling mits domiciliering. Hij kan daarnaast ook kiezen tussen 3 maandelijkse of 6 maandelijkse premiespreiding;

de verzekerde geniet van de clausule 30% (uniek op de markt) voor de producten Top Handel, Formule BA en Formule 24. Indien de klant, naast zijn hoofdactiviteit, nog een andere economische activiteit uitoefent, blijft de verzekering (afgesloten voor de hoofdactiviteit) gelden voor zover deze andere activiteit niet meer dan 30% van de totale jaaromzet van de klant uitmaakt.

specifieke Packs met specifieke waarborgen worden o.a. voor de voedingssector (restaurant, bakkerbanketbakker, voedingswinkel) en de medische sector (huisarts, kinesitherapeut, tandarts en apotheker) voorgesteld.

 

 

MIJN BIJSTAND

Verzekering Bijstand aan personen 

Allianz Global Assistance (World Royal Protection met Annulering)

De prijs gaat naar Allianz Global Assistance voor zijn jaarcontract World Royal Protection met Annulering (op de markt gebracht op 1 mei 2015, bevat zij nog uitgebreidere waarborgen dan de bestaande World Gold Protection met Annulering).

Dit jaarcontract biedt de verzekerde een optimale bescherming voor al zijn verplaatsingen in België en wereldwijd, zowel voor professionele als privéreizen. De voornaamste troeven van dit totaal contract zijn de onbeperkte dekking van medische kosten in het buitenland, waarborgen zonder vrijstelling en een brede bescherming in geval van annulering van de reis. Bovendien biedt Allianz Global Assistance de verzekerden een uniek medisch evaluatiesysteem aan van ziekenhuizen en hospitalen.

MIJN GEZONDHEID

Verzekering Gezondheidszorgen

 DKV Belgium (DKV Hospi Premium)

DKV Belgium heeft haar gamma hospitalisatieverzekeringen aanzienlijk verbeterd. Het nieuwe gamma bestaat uit drie producten, met elk hun eigen kenmerken, zodat de klant een bewuste keuze kan maken en een product kan kiezen dat afgestemd is op de eigen noden.

DKV Hospi Premium, de vervanger van DKV’s topproduct IS2000, wordt bekroond als winnaar. Ook dit jaar was de jury ervan overtuigd dat deze uitstekende verzekering zich van zijn concurrenten onderscheidt door zijn optimale dekking, het derdebetalerssysteem via de Medi-Card® en de toepassing van het globalisatieprincipe van de hospitalisatiefactuur.

De veranderingen ten opzichte van de oude hospitalisatieverzekering IS2000 zijn: dekking voor studenten die deelnemen aan uitwisselingsprogramma’s, volledige terugbetaling van de gipskamer, toevoeging van 3 zware ziekten (brucellose, ziekte van Creutzfeldt-Jacob en ebola: waardoor het aantal gedekte zware ziekten nu 30 bedraagt), vergoeding van een psychotherapeutische behandeling voorgeschreven door een psychiater, enz.

Daarnaast zijn er in het nieuwe gamma ook 2 andere producten:

– Met DKV Hospi Flexi geniet de verzekerde ook van een onbeperkte terugbetaling van zijn medische kosten bij een hospitalisatie. Bij deze verzekering wordt de verzekerde aangespoord om doelbewust te kiezen voor een één- of een tweepersoonskamer doordat een persoonlijke bijdrage van 150 EUR wordt gevraagd aan de verzekerde per opname met overnachting in een éénpersoonskamer. Daarnaast wordt een daghospitalisatie volledig terugbetaald in een tweepersoonskamer.

– DKV Medi Pack speelt in op de vervaging van de grenzen tussen hospitalisatie en de verdere verzorging. Dankzij deze formule is de verzekerde heel het jaar door verzekerd voor medische kosten en is hij ook onbeperkt gedekt in geval van hospitalisatie in een tweepersoonskamer.

DKV biedt u dus de beste zorgen. Levenslang.

MIJN VAKANTIE

Reisverzekering

Europ Assistance (Jaarlijks annulatieverzekering NoGo)

NoGo wint, nog een keer, de prijs van de beste jaarlijkse reisannulatieverzekering. De uitgebreide waarborgen van het contract liggen aan de basis van deze keuze. De reisannulatieverzekering dekt alle reizen die gedurende hetzelfde jaar plaatsvinden: reizen van korte of van lange duur, reizen in België of in het buitenland (de forfaitaire prijs per formule wordt bepaald ongeacht het aantal reizen).

De verzekering biedt een aantal optionele uitbreidingen, zoals de uitbreiding “professionele reizen”, de uitbreiding van het “plafond NoGo” en de uitbreiding “bagage” (met een waarborg “vertraging van de bagage”). Voor deze laatste bestaat er een basisformule en een “superiorformule”.

Trofee van de Innovatie

AG Insurance (OmniNatuur)

OmniNatuur is een optie van de autoverzekering die dekking biedt tegen de schade aan het voertuig veroorzaakt door natuurkrachten: hagel, storm, onweer, overstromingen, vallende stenen, grondverschuiving, … Deze dekking kost slechts 5 EUR per maand, zowel voor kleine als grote, of duurdere voertuigen, geldig in België en in alle landen van de groene kaart (en dus niet alleen in de buurt van de eigen woning). Er wordt bovendien geen vrijstelling (gedeelte dat ten laste blijft van de verzekerde bij schade) toegepast als de herstelling gebeurt bij een door de verzekeraar erkende garage.

De verzekeraar stelde vast de meeste voertuigen niet verzekerd zijn tegen hagelschade. Bij een zware hagelbui, duizenden voertuigen lopen schade op en zijn hiervoor niet verzekerd. De meeste voertuigen hebben immers geen autoverzekering met een kleine of grote omnium.

Dankzij OmniNatuur stelt de verzekeraar een oplossing voor die een antwoord geeft op de gevolgen van de klimaatveranderingen en die de evolutie volgt van de klantnoden op het vlak van verzekeringen. Klimatologen en andere experts bevestigen dat er steeds meer stormen, onweders, hagelbuien en overstromingen zullen plaatsvinden, met een hogere impact en intensiteit.

Trofee Digitale

Axa Belgium (Video-expertise)

De verzekeraar stelt de video-expertise voor binnen het kader van een schadegeval in de woonverzekering. Dankzij een gratis applicatie, kan de expertise volledig vanop afstand plaatsvinden: de expert stelt de geleden schade vast, neemt foto’s en doet een schadebegroting. De makelaar kan, op zijn of haar beurt, kiezen om de expertise te volgen vanaf de computer of om de klant bij te staan.
Zeer weinig verzekeraars bieden momenteel de mogelijkheid aan om een beroep te doen op de video-expertise. De voordelen zijn echter ontegensprekelijk:

– voor de verzekerde gaat het over een nieuwe en innovatieve service van video-call die het mogelijk maakt om de expertise zo snel mogelijk te laten plaatsvinden en op een moment dat hen het beste uitkomt. Dat is een sterke reactie op de behoeften van de “digitale generatie”;

– voor de makelaar: deze digitale service voor de klant geeft een moderner en dynamischer beeld van de rol van de makelaar: bijstand vanop afstand bij de expertise, het gebruik van nieuwe technologie, de beschikbaarheid en de tijdswinst, … deze ontwikkelingen liggen in lijn met de wil van AXA om services te bieden die het leven van de klant en de makelaar vergemakkelijken door toegankelijker te zijn.
De verzekeraar versterkt ook haar “corporate responsibility” door het aantal af te leggen kilometers van haar experten te doen afnemen.

Trofee Preventie

Allianz Benelux (Allianz WorkSafe)

De verzekeraar Allianz Benelux is sterk actief op het vlak van preventie. Dat bewijst ook de ontwikkeling van een recente toepassing: Allianz WorkSafe, een online tool uniek in de markt, bestemd voor alle klanten Arbeidsongevallen. Deze tool stelt hen in staat om:

– hun preventieniveau te evalueren: in amper 15 minuten geeft de toepassing een gedetailleerd overzicht van het preventieniveau van een klant Arbeidsongevallen. De voorstellen aanvinken die het best stroken met de huidige situatie in de onderneming volstaat om een score te berekenen en de troeven en aandachtspunten op te lijsten;

– hun preventiebeleid te perfectioneren: Allianz WorkSafe stoelt op de knowhow van preventiespecialisten en stelt een reeks thema’s voor waarop de klanten kunnen werken. Naast een stappenplan op maat, biedt de toepassing ook een bibliotheek met interactieve documenten en informatie die de klanten helpen hun preventiestrategie te perfectioneren;

– hun evolutie op te volgen: de klanten kunnen op elk moment opnieuw een evaluatie opmaken of vorige evaluaties inkijken. Dat is de beste manier om mogelijke ongevallen te voorkomen. Want een doeltreffend preventiebeleid bepaalt mee de rendabiliteit van een bedrijf..

De tool is beschikbaar via www.allianz.be

Trofee van de beste Publiciteitscampagne

Fidea (#Smartphonefreedriver)
Fidea heeft geprobeerd om op een toegankelijke manier en op een positieve en constructieve toon, de bevindingen uit enquêtes bij chauffeurs, om te zetten in hapklare, deelbare content en bruikbare tips via enerzijds een affichagecampagne op de luchthaven Brussels South en anderzijds via korte sensibiliserende spotjes op de sociale media.

Fidea ging met de chauffeurs, die in de peiling toegaven dat ze in de auto graag online blijven, de uitdaging aan om het ook zonder telefoon in de auto te proberen voor minstens een symbolische “vasten” van 40 dagen smartphonefree.

Inzetten op een attitudeverandering: “dat is volgens ons wat we moeten blijven doen om ervoor te zorgen dat we de risico’s rond online (willen) zijn in de auto tijdens elk moment van de rit, bespreekbaar maken en wijzen op de mogelijke gevolgen ervan. Dit komt overeen met onze missie: elk ongeval is er een teveel”. De originaliteit ligt hem in het wijzen op de verantwoordelijkheid van de bestuurder door hem/haar te confronteren met zijn of haar gedrag… zonder daarbij een repressieve toon aan te slaan.

Trofee van de Makelaars

AG Insurance

Deze award werd niet door de jury toegekend maar op basis van een enquête, afgenomen bij de Belgische makelaars, leden van Feprabel.

 

*********** 

 

Voor meer informatie over de laureaten gelieve contact op te nemen met:    

DECAVI, Laurent FEINER, Lindekensweg 57, 1652 Alsemberg.

Tel : +32(0)2/520.72.24, Fax : +32(0)2/520.67.03, E-mail : laurent.feiner@decavi.be; www.decavi.be

Voor meer informatie over dit evenement, gelieve contact op te nemen met :            

AIMES & CO, Muriel STORRER, Drève de la Meute 5, 1410 Waterloo

Tel : +32(0)2/354.93.81, Fax : +32(0)2/353.24.93, E-mail : muriel.storrer@aimesco.net