De Niet-Levensverzekeringstrofeeën DECAVI 2024

Persbericht 2024

 (La Libre Belgique – April 2024)
(Principium – Mei 2024)

Kanaal Z – Niet-Levensverzekeringstrofeeën 2024

DE DECAVI NIET-LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2024

En de winnaars van 2024 zijn…

De 20ste editie van de DECAVI Niet-levensverzekeringstrofeeën, georganiseerd door Laurent Feiner en Muriel Storrer heeft de verzekeringsmaatschappijen voor hun verzekeringskenmerken of hun vernieuwing beloond, in verschillende categorieën.

We leveren de resultaten per categorie hieronder.

Per categorie heeft de jury de meest representatieve spelers geanalyseerd; alles bij elkaar werd zo bijna 80 % tot 90% van het totale premie-incasso per categorie doorgelicht.

Voor de verschillende verzekeringsproducten werd het volgende aantal spelers geanalyseerd:

a) Mijn mobiliteit:

– burgelijke aansprakelijkheid auto (13)

– materiële schade auto : omnium (13)

– rechtsbijstand Auto (7)

– moto (7)

– fiets (10)

b) Mijn woning:

– brandverzekering-eenvoudige risico’s (14)

– huurdersverzekering (7)

– brandverzekering-mede-eigenaars (5)

c) Mijn verantwoordelijkheid

– burgerlijke aansprakelijkheid privéleven (9)

d) Mijn rechten

– fiscale rechtsbijstandverzekering (6)

e) Mijn reizen & Bijstand (6)

f) Mijn onderneming

– arbeidsongevallen (6 nichespelers)

– cyberrisico’s (6 nichespelers)

– package (5)

g) Innovatie (7 dossiers)

h) Digitale (4 dossiers)

De DECAVI Trofeeën hebben een stevige reputatie in de verzekeringssector opgebouwd. Zij hebben tot doel de beste verzekeringsproducten op basis van verschillende criteria geanalyseerd door de jury te belonen en de transparantie van de markt te verzekeren.

Deze jury werd samengesteld door volgende personen:

Jean-Marc Delporte, Voorzitter van de jury en Erevoorzitter van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

– Patrick Cauwert, CEO Feprabel en Expert verantwoordelijk voor het onderwijs aan de FUCaM (UCL Mons).

Katrien De Cauwer, Partner Actuarial & CFO Consulting, EY.

Laurent Feiner, Journalist, CEO Decavi.

Philippe Hemmeryckx, Lid van de Raad van Bestuur FVF (Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen).

Sandra Lodewijckx, Partner, Lydian.

– Lievin Villance, docent aan de Hogeschool Francisco Ferrer (Cooremans Instituut) en Coordinator van de Afdeling verzekering.

– Britt Weyts, Professor aan de Universiteit van Antwerpen.

Dit evenement werd gerealiseerd met de steun van Assuralia, en mocht eveneens op de medewerking rekenen van verschillende partners uit de branche, namelijk, Axis, Comarch, EY, WIS en Lydian. 

Dit initiatief, dat uiteraard de wedijver tussen de verzekeraars opwekt, legt vooral de nadruk op het innovatieve en creatieve aspect van de producten (raadpleeg de site www.decavi.be voor meer inlichtingen in verband met de criteria die worden gehanteerd).

Verzekeringen: in het positief daglicht

Het verzekeringsvak moet op communicatie berusten. De DECAVI Verzekeringstrofeeën worden geapprecieerd omdat ze toelaten op een positieve manier te communiceren over een sector die te veel in termen van problemen spreekt (door het accent te leggen op schadegevallen) en te weinig in termen van oplossingen. Terwijl de verzekeraars oplossingen bieden voor alle burgers! Op dat vlak, ervaren wij de wil binnen de sector om meer acties in verband met preventie te ontwikkelen en het accent te leggen op de digitale verzekering.

De trofeeën zetten de producten en oplossingen in het licht ten voordele van de consumenten die ze hebben onderschreven, maar ook van de interne afdelingen van de verzekeraars die ze hebben bedacht en van hun distributiekanalen. Zoals u ziet, zijn het niet alleen de laureaten die als winnaars uit de bus komen. De trofeeën laten eveneens toe om op de evolutie van de markt te anticiperen. Daarom is het mogelijk om dankzij de categorie ‘Innovatie’ (die het vernieuwende karakter van een dienst of product bestudeert) veelbelovende initiatieven voor de markt te ontdekken.

Deze trofeeën belonen uiteraard de laureaten, maar helpen ook de verzekerde om een keuze te maken in functie van een specifiek profiel. De winnende producten hebben steeds interessante kenmerken. Ook al is het wat verzekeringen betreft mogelijk dat een bepaald product goed bij een bepaald type klant past en toch niet als de beste keuze voor iedereen kan worden beschouwd. Bij verzekeringsadvies is het dikwijls het profiel van de verzekerde dat het te onderschrijven contract bepaalt. Maar de winnende producten kunnen in elk geval dienen als een aanzet tot reflectie.

De laureaten

Het is duidelijk dat de verzekeringen de verbruikers voor elk van hun behoeften begeleiden, en dit op elke stap van hun leven. Vandaar het idee om de laureaten per categorie van behoeften te vermelden. We vermelden per categorie de winnaars met het beloonde product.

Elk product wordt in bijlage in meer detail beschreven.

MIJN MOBILITEIT

Auto (BA en Omnium) verzekering: AG – Autoverzekering

Verzekering Rechtsbijstand Auto: Arces / Groep P&V – Rechtsbijstand Auto Artikel 1

Motorverzekering: P&V Groep (P&V Verzekeringen & Vivium) – Motorverzekering

Fietsverzekering: Belfius Insurance – Fietsverzekering

MIJN WONING

Brandverzekering (Multirisico Woning – eenvoudige risico’s): Allianz Benelux – New Home Plan

Brandverzekering (voor huurders): Flora by Ethias – Huurdersverzekering

Brandverzekering (mede-eigenaars): I.B.I.S. Insurance – COCOON of I.B.I.S.

MIJN VERANTWOORDELIJKHEID

Verzekering BA Privéleven: Belfius Insurance – App-normale familiale verzekering

MIJN RECHTEN 

Fiscale rechtsbijstandverzekering: AG – Providis Globale Rechtsbijstand

MIJN ONDERNEMING 

VerzekeringArbeidsongevallen:
Ethias  Arbeidsongevallenverzekering

Package KMO: AG – Modulis Easy

Cyberrisk: Hiscox – CyberClear by Hiscox

MIJN REIZEN

Reisverzekering en bijstand: Allianz Assistance – ROYAL Service

INNOVATIE

BelgaMGA – Swinz

DIGITALE

Allianz – Allianz Medical Plan

AXA Belgium – Instant Coverage Check Auto door AXEL

PREVENTIE

ARAG

MAATSCHAPPELIJKE INZET   

AG

BESTE PUBLICITEITSCAMPAGNE

a)AXA Belgium (“Being a woman should not be a risk”).
b)Brocom (“Tijden veranderen”)

TROFEE VAN DE MAKELAARS

AG

BIJLAGE

 • MIJN MOBILITEIT

BA Auto & Materiële schade auto – Omnium

AG (Autoverzekering)

De verzekering BA Auto van AG biedteen gratis onmiddellijke bijstand en een vervangwagen na een ongeval, en voor de beste bestuurders: een bonus-malus -2 verworven voor het leven, mét de gratis dekking BA Max (tot 250.000 euro schadevergoeding voor letsel van de bestuurder).

Top Omnium, een omniumverzekering speciaal ontwikkeld voor nieuwe wagens, verzekert het voertuig op basis van de cataloguswaarde of de factuurwaarde. Alle schade aan het voertuig is verzekerd en dit ongeacht de oorzaak. Pack Omnium+, een optie op de Top Omnium, garandeert onder meer tot 36 maanden en 36.000 km zonder waardeverlies en een dekking van winterbanden. Met zijn Top Occasium-pakket biedt de verzekeraar ook een uitgebreide dekking voor tweedehandswagens (met Pack Occasium+, een optie met onder andere 12 maanden zonder waardeverlies en een dekking van winterbanden).

Er is ook de dekking OmniNatuur, een uitgebreide bescherming tegen materiële schade veroorzaakt door natuurkrachten zoals overstromingen, storm of hagel. De verzekeraar biedt ook OmniNatuur&Glass aan, een uitgebreide dekking tegen glasbreuk en materiële schade veroorzaakt door de krachten van de natuur… ideale bescherming wanneer een gedeeltelijke of volledige omnium niet langer gerechtvaardigd is.

https://www.aginsurance.be/Retail/nl/mobiliteit/auto/Paginas/autoverzekering.aspx

Verzekering Rechtsbijstand Auto

Arces – P&V Groep – (Rechtsbijstand Auto Artikel l)

Al voor het twaalfde opeenvolgende jaar is Arces laureaat met haar rechtsbijstandsverzekering Artikel 1. Wat de formule van Arces typeert, is het unieke ‘beste van de markt’- principe dat in artikel 1 van de algemene voorwaarden wordt verwoord. Hierdoor biedt Arces haar verzekerden de beste rechtsbijstandsverzekering auto aan. Stelt een andere verzekeraar op de Belgische markt bij een schadegeval toch betere voorwaarden voor, dan past Arces zich aan en biedt ze dezelfde condities.

Deze exclusieve clausule is van toepassing op alle waarborgen in de algemene voorwaarden, inbegrepen de verzekerde bedragen, die al tot de hoogste op de markt behoren. https://www.arces.be/nl/rechtsbijstandsproducten/rechtsbijstand-auto-artikel-1-arces

Motorverzekering

P&V Groep (Vivium Motor/P&V Motor)

Het aanbod Motor van de P&V Groep (P&V en Vivium) kenmerkt zich door een uitgebreide dekking, aangepast aan de motor en de levensstijl van de eigenaar, maar ook door duidelijke garanties zonder verrassingen. Deze formule biedt dekking voor burgerlijke aansprakelijkheid met Bob-garantie (tot 25.000 EUR) en een allesomvattende dekking tegen natuurgeweld en dieren, brand, diefstal en materiële schade, waarbij de verzekeringnemer zijn vrijstelling kan personaliseren.

De verzekerde geniet eveneens een uitgebreide bijstand bij ongeval, pech en zelfs diefstal, waarbij ook een vervangwagen ter beschikking wordt gesteld. Wat de bescherming van de motorrijder betreft, kan de verzekerde volgende waarborgen onderschrijven: dekking van de medische kosten, de tijdelijke of blijvende invaliditeit of het overlijden. En om helemaal compleet te zijn, kan hij ook zijn uitrusting verzekeren (helm, airbag of beschermende elementen, handschoenen, beschermende jas, pak, laarzen, enz.). Ten slotte is ook de rechtsbescherming in de waarborgen inbegrepen, met een maximum tussenkomst van 125.000 euro per schadegeval (burgerlijke en strafrechtelijke verdediging, enz.).

De P&V Groep wil een pionier zijn op het vlak van preventie. Daarom krijgen alle verzekerde klanten toegang tot de premiumversie van de Liberty Rider-app. P&V Groep is de enige verzekeraar die dit voordeel aanbiedt voor de volledige duur van het contract.  De belangrijkste functies van de Liberty Rider-applicatie zijn ecall met val- en ongevalsdetectie, automatische verzending van spoeddienst, GPS met waarschuwing bij het naderen van potentieel gevaarlijke plaatsen en het verzenden van sms met realtime routetracking om geliefden gerust te stellen, wat het al mogelijk heeft gemaakt om 5.8 miljoen kilometer te beveiligen, 196 ongevallen te detecteren en hulp te sturen naar 30 motorrijders.  Met de applicatie kunt u ook bijstand inroepen met geolocatie, toegang krijgen tot roadbooks of het onderhoud van uw motorfiets volgen.

Motorverzekering (vivium.be)Motorverzekering | P&V Verzekeringen (pv.be)

Fietsverzekering

Belfius Insurance (Fietsverzekering)

De fietsverzekering van Belfius Insurance dekt alle soorten fietsen: stadsfietsen, elektrische fietsen, speedpedelecs, racefietsen, mountainbikes, gemotoriseerde voortbewegingstoestellen. De aangeboden waarborgen zijn diefstal (wereldwijd), materiële schade (wereldwijd) en bijstand (tot 3 interventies per jaar).

De sterke punten van het product zijn onder andere de volgende

– geen degressiviteit van de waarde gedurende 24 maanden: gedurende de 2 jaar na de aankoop, wordt de verzekerde vergoed tot de totale waarde van zijn fiets;

– geen vrijstelling voor elektrische fietsen, speed pedelecs en gemotoriseerde voortbewegingstoestellen voortbewegingstoestellen in geval van diefstal of totaal verlies;

– dekking ook mogelijk voor rechtspersonen en dus voor beroepsgebruik;

– dekking van alle accessoires (verwijderbaar, maar ook niet-verwijderbaar). Hieronder vallen bijvoorbeeld bagagedragers, kinderdraagzakken, fietstassen en -manden, meters, GPS- en andere navigatiesystemen en fietskarren.

– terugbetaling van het slot in geval van volledige diefstal wanneer de fiets met het slot was beveiligd;

– bijstand verleend in geografisch Europa, in geval van mechanische problemen, accuproblemen (inclusief lege accu), defecte koplamp, ongeval, vandalisme, lekke band, geblokkeerd slot, verlies van fietssleutels, diefstal of poging tot diefstal, psychologische bijstand).

– dekking van alle accessoires (verwijderbaar, maar ook niet-verwijderbaar). Hieronder vallen bijvoorbeeld bagagedragers, kinderdraagzakken, fietstassen en -manden, meters, GPS- en andere navigatiesystemen en fietskarren.

https://www.belfius.be/retail/nl/producten/verzekeringen/voertuig/fietsverzekering/index.aspx

 • MIJN WONING

Brandverzekering Multirisico Woning (eenvoudige risico’s)

Allianz Benelux (New Home Plan)

De nieuwe voorwaarden van Home Plan, een paar maanden geleden gelanceerd, bieden uw klanten breed uitgebreide dekkingen en bijstandformules, een betere vergoeding en een grotere bescherming tegen onderverzekering.

De nieuwe algemene voorwaarden  bevatten nu een ‘alles is gedekt behalve… per waarborg’: dit wil zeggen dat alle schade die niet uitgesloten is binnen een onderschreven waarborg of niet onder een algemene uitsluiting valt, gedekt is.

De levensstijl verandert en onze verzekeringen dus ook. Dit is de reden waarom zonnepanelen, laadpalen, thuisbatterijen, homekantoren en kangoeroewoningen nu onder de dekking vallen. Elektrische en hybride voertuigen op het risicoadres zijn ook verzekerd in de waarborg “Inwerking van elektriciteit” als ze aan het opladen zijn.

De tussenkomstlimieten van optionele waarborgen zoals Diefstal, Rechtsbijstand en Secure@Home zijn verhoogd.

De andere verbeteringen zijn onder meer:

– een betere vergoeding: bij gedekte schade aan het gebouw betaalt Allianz 100% van de berekende vergoeding (excl. btw), zelfs als uw klant beslist om niet te herstellen;

– een betere bescherming tegen onderverzekering: de veiligheidsmarge voor de klant op de evaluatierooster verhoogt van 10% naar 20% waardoor de kans op onderverzekering aanzienlijk vermindert;

– Ultieme bijstand: dankzij een nauwere samenwerking met Allianz Assistance, genieten de klanten een ruimere bijstand waarbij zelfs (bijv.) bij een niet verzekerde schade een hersteller wordt gestuurd als er thuis door een plotse en onvoorzienbare gebeurtenis geen warm water of drinkwater meer zou zijn.

Brandverzekering voor huurders

Flora by Ethias – Huurdersverzekering

In Vlaanderen en Wallonië is de huurder wettelijk verplicht zich te verzekeren. In Brussel is er meestal een contractuele verplichting vermeld in het huurcontract.

Flora by Ethias is de eerste 100% digitale huurders- en medehuurdersverzekering in België. Met een paar klikken is de huurder verzekerd. Alles is gedigitaliseerd en dus papierloos. Het contract wordt ondertekend via Itsme en de premie wordt automatisch betaald met een creditcard of via domiciliëring. Om het contract te beheren (een schadegeval melden, van adres veranderen, een optie toevoegen, een huisgenoot vervangen), gebruikt de klant de Flora app op zijn telefoon. Hij hoeft dus niet naar een kantoor te gaan of een callcenter te bellen. De belofte van Flora bestaat uit drie adjectieven: eenvoudig, snel en duidelijk.

De dekking aangeboden door Flora by Ethias is uitzonderlijk: naast de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor huurders, profiteren ze ook van de inboedelverzekering, en – nieuw! – van een dekking die accidentele schade aan de woning of aan naburige woningen vergoedt als gevolg van kleine decoratieve aanpassingswerken. Flora by Ethias biedt ook dekking voor opzeggingsvergoedingen na overlijden, scheiding, ontslag of faillissement.

Ten slot is het belangrijk om te weten dat Flora de nadruk legt op de toegankelijkheid van haar aanbod. De premie wordt maandelijks betaald (zonder extra kosten), er is geen franchise en er wordt zo weinig mogelijk gebruikgemaakt van juridisch jargon. https://flora.insure/nl/huurdersverzekering/

Brandverzekering (mede-eigenaars)

I.B.I.S. Insurance (gevolmachtige onderschrijver) – COCOON OF I.B.I.S.

Voorgesteld door het onderschrijvingsagentschap I.B.I.S. Insurance, is het product COCOON OF I.B.I.S. een polis “alle risico’s behalve”, wat wil zeggen dat alles wat niet uitgesloten is, gedekt is. Zeer beperkte lijst van uitsluitingen. De partner maatschappijen van I.B.I.S. Insurance zijn: Axa Belgium, Federale Verzekering, P&V Verzekeringen en Monceau Verzekeringen.

Aanwezigheid van twee mede-eigenaars is voldoende, zonder verplichting van een minimum aantal verdiepingen of minimum kapitaal .

Enkele pluspunten van het product COCOON OF I.B.I.S. zijn :

 • een uitgebreide definitie van het verzekerde gebouw met inbegrip van de bij- en nevengebouwen, de stoepen, zwembaden, signalisaties, koeren en omheinigen;
 • de bewijslast ligt bij I.B.I.S. Insurance en niet bij de klant;
 • een dekking storm zonder minimale limiet van de windsnelheid;
 • uitgebreide waarborgen in waterschade;
 • dekking van maximum 3 garages die gelegen zijn op een ander adres dan deze van het risico;
 • dekking voor de schade tengevolge van vandalisme, grafiti, tags of kwaadwillig opzet;
 • dekking van indirecte verliezen zonder bijpremie;
 • dekking van de inboedel van de mede-eigendom;
 • dekking BA gebouw en BA lift;
 • afstand van verhaal tegen mede-eigenaars, de huurders en andere gebruikers;
 • vergoeding voor de bijkomende kosten van de syndicus en/of de raad van de mede-eigendom;
 • specifieke rechtsbijstand voor “COCOON OF I.B.I.S.;
 • dekking voor alles wat domotica betreft, inbegrepen in de verzekerde kapitalen;
 • overlijdens- en begrafeniskosten : 4.480 EUR per slachtoffer met een maximum van 89.592 EUR per schadegeval;
 • dekking van de zonnepanelen;
 • bij uitbreiding, studentenverblijf gedekt overal in de EU;
 • uitstekende kwaliteitsverhouding van de waarborgen en de prijs;
 • bijstand dag en nacht, 7/7 met I.B.I.S. Emergency in geval van schade;
 • snelle en kosteloze expertise van de gebouwen.

Meer informatie over het product “COCOON OF I.B.I.S.” is beschikbaar via de website: www.ibis-insurance.be

https://ibis-insurance-web.be/nl/cocoon-of-ibis/

Exclusieve distributie van het product COCOON OF I.B.I.S. via het kanaal van onze professionele en bekwame verzekeringsmakelaars.

 • MIJN VERANTWOORDELIJKHEID

Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid Privéleven

Belfius Insurance – de app-normale familiale verzekering

De familiale verzekering van Belfius Insurance dekt schade die de verzekerde of een van de leden van zijn/haar gezin veroorzaakt aan derden.

Naast de verzekerde bedragen, die tot de hoogste op de markt behoren, onderscheidt ze zich door de optie Uitgebreide Burgerlijke Aansprakelijkheid. Deze optie biedt de volgende 4 bijkomende voordelen: afschaffing van de franchise wanneer de schade het bedrag van de franchise overschrijdt (principe van de Engelse franchise), vergoeding van schade aan voorwerpen die aan de verzekeringnemer werden toevertrouwd tot 25.000 EUR, vergoeding van schade veroorzaakt door de verzekeringnemer aan tijdelijk gehuurde gebouwen en ten slotte schade veroorzaakt door de verzekeringnemer in zijn hoedanigheid van Bob aan een voertuig dat aan een derde toebehoort (tot 30.000 EUR).

Merk ook op dat de verzekerde gedekt is voor zijn aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door zijn paarden (tot 2 paarden in de basis gedekt, of meer dan 2 paarden via de optie burgerlijke aansprakelijkheid paard).

https://www.belfius.be/retail/nl/producten/verzekeringen/gezin/familiale-verzekering/index.aspx

 • MIJN RECHTEN

Fiscale rechtsbijstandverzekering  

AG (Providis Globale Rechtsbijstand)

Gerechtelijke procedures worden steeds duurder. Tegelijk neemt het aantal geschillen sterk toe, mede door de opkomst van e-commerce en deeleconomieën zoals autodelen of huurplatformen (bv. Airbnb). Een goede rechtsbijstandsverzekering is daarom geen overbodige luxe. Providis Globale Rechtsbijstand van AG verdedigt de rechten van de verzekerde en die van zijn gezin in maar liefst 10 juridische domeinen. Bovendien kan de verzekerde een deel van de premies in mindering brengen in zijn belastingaangifte.

Als de klant een Providis Globale Rechtsbijstand afsluit, kan die uit 2 formules kiezen:

a) Classic: de basisformule die al ruime tussenkomsten biedt tot wel 100.000 euro. Dat is tot 7 keer meer dan wat de wet voorschrijft. De wachttijden zijn dan weer korter dan wettelijk voorzien. Ook de drempelbedragen – dat zijn de minimumbedragen die gelden alvorens Providis de kosten vergoedt – zijn laag, waardoor de verzekerde al snel op zijn verzekering kan rekenen wanneer dat nodig is.

b)  Excellence: voor enkele euro’s extra per maand zijn de waarborggrenzen dubbel zo hoog als in de Classic-formule en worden de wachttijden, net als de drempelbedragen, gehalveerd.

Een verzekerde kan ook de rechtsbijstand in verband met zijn mobiliteit integreren als optie in zijn contract, en dit aangepast aan zijn persoonlijke situatie: als eigenaar van één of meer motorvoertuigen, of enkel als bestuurder indien het voertuig iemand anders toebehoort.

https://www.providis.be/nl/Paginas/default.aspx

 • MIJN REIZEN

Reisverzekering en bijstand

Allianz Assistance (ROYAL Service)

De polis omvat een reeks garanties zoals bijstand aan personen en voertuigen, reisannulering en fietsbijstand (voor de fiets en de persoon in geval van pech of ongeval).  Deze omvatten onder meer:

* Bijstand aan personen:

– onbeperkte noodzakelijke medische kosten;

– onbeperkte repatriëringskosten bij ziekte, ongeval of overlijden;

– verblijfsverlenging of verbetering op medisch voorschrift (ook voor opgelegde quarantaine door Covid-19);

– medische nabehandelingskosten in België tot 6.250 EUR per persoon na een ongeval in het buitenland;

– opsporings- en reddingkosten tot 15.000 EUR per persoon.

* Compensatiereis: wie om dringende gedekte reden zijn reis vroegtijdig moet onderbreken en wordt gerepatrieerd ontvangt een compensatie tot 3.500 EUR per persoon en per dossier en 14.000 EUR per polis en per jaar.

* Annulering: terugbetaling van de annulerings- of wijzigingskosten in geval van een verzekerde reden tot 3.500 EUR per persoon en per dossier en tot 25.000 EUR per polis en per jaar.

* All risk uitbreiding (automatisch inbegrepen in de polis): 25% franchise voor een niet in de algemene voorwaarden opgenomen reden.

* Reisgoed: vergoeding bij diefstal of beschadiging tot 2.500 EUR per persoon.

* Kapitaal reisongevallen: vergoeding tot 12.500 EUR per persoon bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval.

* Opgemerkt moet worden dat er ook verbeteringen, uniek op de markt, zijn aangebracht aan het product: pechhulp op verzoek van een officiële instantie (plafond verdubbeld tot 500 EUR), tandheelkundige behandeling (400 EUR), rechtsbijstand (300 EUR) en skipas (400 EUR).

 • MIJN ONDERNEMING

Verzekering Arbeidsongevallen   

 Ethias (Arbeidsongevallenverzekering)

Ethias heeft haar product arbeidsongevallen veel verder uitgebreid dan de door de wetgever gestelde eisen om enerzijds in overeenstemming te zijn met de evolutie van de maatschappij in het algemeen en haar behoeften, maar ook om een verzekering aan te bieden die conform is met haar waarden van humanisme en solidariteit.

Talrijke diensten met betrekking tot de verzekering arbeidsongevallen zijn ontwikkeld ten behoeve van de verzekerden. Onder deze diensten bevinden zich AssurPharma en AssurKiné. AssurPharma maakt een eenvoudige en snelle elektronische verzending van farmaceutische onkostennota’s mogelijk.

Via AssurKiné van zijn kant wordt de derdebetalersregeling toegepast bij kinesisten. In de praktijk betekent dit dat slachtoffers niets hoeven te betalen en dat kinesisten ook niet hoeven lange te wachten op de betaling.

Bovendien, in haar streven naar beschikbaarheid voor haar verzekerden biedt Ethias slachtoffers van een arbeidsongeval via haar Klantenzone Arbeidsongevallen, 24 uur per dag en 7 dagen per week, snelle online toegang tot hun schadedossiers. Het is een volledig online platform voor de opvolging van schadegevallen. Het slachtoffer kan op elk ogenblik documenten versturen en ontvangen en nuttige informatie in verband met de schade verkrijgen. https://www.ethias.be/part/nl/schade/op-het-werk/werkongeval.html

Voor werkgevers stelt Ethias een digitaal platform ter beschikking, dat 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk is, zodat zij de mogelijkheid hebben, hun schaden in te dienen en dossiers op te volgen.

Aan slachtoffers van ernstige ongevallen wordt een specifiek beroepsreïntegratieprogramma aangeboden. Voor de meeste slachtoffers van een arbeidsongeval is de terugkeer naar het werk een natuurlijke of zelfs automatische stap. Maar voor anderen vereist de terugkeer naar het werk ofwel een aanpassing van hun functie ofwel een volledige professionele heroriëntatie. Ethias heeft besloten aan de laatste groep een volledig ondersteuningsprogramma aan te bieden, bestaande uit een beoordeling van de vaardigheden die kunnen leiden tot een opleiding en professionele reïntegratie. Dit programma, uniek in België, wordt uitgevoerd met verschillende partners, specialisten in reïntegratie. Het is gebaseerd op een grondige beoordeling van de vaardigheden en de ontwikkeling van een professioneel project in nauwe samenwerking met het slachtoffer, met als uiteindelijk doel terug te keren naar het werk bij de oorspronkelijke werkgever of elders, als dit onmogelijk blijkt.

Om de ondersteuning aan de verzekerde slachtoffers van een ongeval verder te verbeteren, zijn o.a. de volgende dekkingsuitbreidingen ontwikkeld:

– organisatie van de repatriëring van het slachtoffer van een arbeidsongeval tijdens dienstreizen in het buitenland en afhankelijk van de ernst van het ongeval. Bij langdurige ziekenhuisopname in het buitenland organiseert en betaalt Ethias de verplaatsing van een gezinslid;

– betaling (en organisatie) van huishoudelijke hulp bij de verzekerde thuis indien de tijdelijke arbeidsongeschiktheid meer dan 31 dagen bedraagt;

– betaling van de kosten van (en organisatie van) opvang van de kinderen van de verzekerde tot 18 jaar, indien de tijdelijke arbeidsongeschiktheid meer dan 31 dagen bedraagt;

– vergoeding van de kosten voor het onderhoud van de tuin (en organisatie van de dienst) van de verzekerde die het slachtoffer is van een arbeidsongeval, indien zijn tijdelijke arbeidsongeschiktheid meer dan 31 dagen bedraagt;

– betaling van thuisbezorging van eerste levensbehoeften en warme maaltijden zolang dat medisch noodzakelijk is;

– organisatie van het vervoer van de verzekerde, die slachtoffer van een arbeidsongeval is, naar de medische verzorging, indien hij zich niet met eigen middelen kan verplaatsen.

Naast deze diensten heeft Ethias geïnvesteerd in de psychosociale risicopreventie in het bijzonder voor mensen die door hun werk verzwakt zijn. De verzekerar biedt 5 psychologische ondersteuningssessies aan om hen uit een moeilijke situatie te helpen, zelfs als er geen ongeval aan is voorafgegaan.

Package KMO

AG (Modulis Easy)

Bij AG kunnen businessklanten al hun beroepsgebonden schadeverzekeringen groeperen in een handig dossier: Modulis Easy. Om de voordelen daarvan te genieten moet de klant in zijn dossier minimaal 2 basisverzekeringen uit 2 verschillende verzekeringsdomeinen groeperen (bijvoorbeeld Auto en Brand).

Enkele voordelen van dit concept:

– Modulis-Bonus: onder bepaalde voorwaarden krijgt de klant jaarlijks 10% van de globale Modulis Easy-premie teruggestort. Klanten die een nieuw Modulis of Modulis Easy dossier afsluiten dat in werking treedt tussen 2 januari 2024 en 1 januari 2025, krijgen een onmiddellijke en gegarandeerde Modulis-Bonus van 10% vanaf onderschrijving tot en met 31 december 2025: geen wachttijd en geen evaluatie van de schadestatistiek;

– gratis premiespreiding: betaal jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks, of via domiciliëring zelfs maandelijks;

– clausule ‘30 %’ (uniek op de markt) voor Top Handel, Formule BA, Formule 24 en Arbeidsongevallen Forfait: als de klant naast de hoofdactiviteit nog een andere economische activiteit beoefent die maximaal 30 % van de totale jaaromzet uitmaakt, dan is die ook verzekerd;

– 8 specifieke packs met waarborgen eigen aan de activiteit van de klant: Pack Modulis Kapsalon, Pack Modulis Bakker-Banketbakker, Pack Modulis Voedingswinkel, Pack Modulis Restaurant, Pack Modulis Kinesitherapeut, Pack Modulis Tandarts, Pack Modulis Apotheek en Pack Modulis Huisarts;

– gratis schuldinningsdienst: AG helpt zijn Modulisklanten om onbetaalde facturen te innen van de klanten, enz. Een belangrijke troef in de huidige context;

– de uitbreiding van de dekking voor medische packs en nog meer producten zijn nu geïntegreerd in Modulis Easy.

https://www.aginsurance.be/professionals/nl/modulis/modulis/Paginas/verzekering-modulis.aspx

Verzekering Cyberrisk

Hiscox Belgium (CyberClear by Hiscox) 

CyberClear by Hiscox is een complete cyberbeschermingsoplossing die de verzekereden ondersteunt op technisch, juridisch, menselijk en financieel vlak.

Die verzekering verzekert tegen de gevolgen van onder meer hacking, systeeminbraak, verloren gaan of gestolen worden van data of cyber-aanvallen.

Een paar belangrijke kenmerken van deze dekking :

– bijstand door specialisten 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 en dit zonder vrijstelling;

– de polis is bijzonder uitgebreid en er zijn geen sub-limieten voor onder andere randsomware en persoonlijke aansprakelijkheid;

– online fraude is gedekt;

– automatische dekking van de filialen op voorwaarde dat deze over dezelfde bescherming beschikken.

De verzekeraar onderscheidt zich ook op het gebied van preventie: Hiscox is de enige verzekeringsmaatschappij in België die de CyberClear Academy aanbiedt, een online opleidingsprogramma inclusief een phishing simulatie dat bedrijven preventief wil helpen door hun personeel op te leiden. De verzekeraar wil bedrijven opleiden om hen te helpen cybercriminaliteit te bestrijden.

 • INNOVATIE

BelgaMGA – gevolmachtige onderschrijver (Swinz)

SWINZ is een verzekeringsproduct speciaal voor huurders: het dekt huurders (wettelijke aansprakelijkheid en inboedel) en de meeste dagelijkse risico’s voor verzekerden en hun gezinsleden: persoonlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand, reizen en hulp, zachte mobiliteit en Bob. De dekking «Ongevallen in het kader van privé-leven» kan worden toegevoegd met een klik. Het is een ‘alles-in-één’ polis, inclusief alle essentiële dekkingen die je nodig hebt om jezelf te beschermen tegen alledaagse risico’s in één digitaal contract met slechts een paar klikken en één app. Het product is ontworpen om hiaten en dubbele dekkingen tussen waarborgen te elimineren en de prijs van het product te optimaliseren.

Het enkele contract werkt als een abonnement op een digitale dienst (Spotify, Netflix, enz.): snel en eenvoudig af te sluiten, maandelijkse premie, eenvoudig opzeggen en geen beperkingen. Klanten kunnen hun polis ook zelfstandig digitaal beheren (hun contract, historiek en documenten bekijken, wijzigingen aanbrengen in het contract, opzeggen, een claim indienen, hun voorkeuren wijzigen, etc.) via de mobiele applicatie. Het inschrijvingsproces verloopt volledig digitaal en duurt minder dan 3 minuten. De persoonlijke informatie die nodig is om de polis aan te maken, wordt ingevuld door de klant of zijn makelaar: zodra de eerste premie is betaald, is de polis onmiddellijk actief.

SWINZ vertrouwt op blockchain (dankzij het InsurNode platform): dit innovatieve platform biedt een ongeëvenaarde flexibiliteit in de constructie van multi-branch phygital producten (een mix van fysiek en digitaal contact), zonder beperkingen op geïntegreerde verzekeringen. Een echte multibranchepolis is momenteel niet beschikbaar op de Belgische markt (in het buitenland heeft alleen Hedvig een vergelijkbaar aanbod, dat aanwezig is in de Scandinavische landen). Het product is innoverend omdat het in één polis de meeste dagelijkse risico’s dekt waarmee consumenten die op zoek zijn naar dit type fygitale oplossing, geconfronteerd worden.

 • DIGITALE

Allianz Benelux (Allianz Medical Plan)

Allianz Medical Plan is een 100% digitaal ziektekostenverzekeringsplan dat digitale diensten en voordelen aanbiedt dankzij een proces dat ook 100% digitaal is. Het product biedt de keuze uit 18 gezondheidsoplossingen op basis van een combinatie van de formules @Home (ambulante kosten) en @Hospit (kosten tijdens ziekenhuisopname). De offerte en/of het contract kunnen worden opgemaakt zonder medische formaliteiten en zonder alle details van de verzekerde te kennen.

Wanneer de formule is gekozen, het contract is ondertekend en de gegevens van de werknemer zijn verzameld, kan alles worden gemaild naar Allianz. Makelaar en werkgever krijgen automatisch een welkomstmail.  De werknemer ontvangt vervolgens een eerste welkomstmail op zijn persoonlijke e-mailadres, samen met het informatiedocument, het verzekeringscertificaat en een link naar de tool met de toegangscode om zijn persoonlijke gegevens in te vullen en eventueel andere gezinsleden toe te voegen. De werknemer krijgt daarna een tweede e-mail op zijn persoonlijke e-mailadres met een code om toegang te krijgen tot de digitale tool. Daarin vindt hij zijn AssurCard-code (nodig bij ziekenhuisopname) en zijn Assur Pharma-barcode (nodig voor farmaceutische kosten).

De app kan worden gebruikt om alle ziekenhuiskosten en ambulante medische kosten aan te geven. Hij stuurt een ontvangstbevestiging van de aangifte en informeert de werknemer wanneer de kosten zijn vergoed. Deze eenvoudige, snelle, realtime digitale oplossing is een alternatief voor alle administratie die bij dit soort zorg komt kijken. De app die wordt gebruikt in het kader van een Allianz Medical Plan-contract werkt snel, is eenvoudig, intuïtief en gebruiksvriendelijk en dat alles in een paar clicks.

 • AXA Belgium (Instant Coverage Check)

Instant Coverage Check is een digitale tool waarmee klanten van de verzekeraar proactief de dekking van hun autoverzekering kunnen controleren (buiten het geval van een schadegeval) op basis van zeer specifieke situaties. Klanten loggen in op hun klantenzone (axa.be) en beginnen een chat met de virtuele assistent Axel, die een reeks sleutelwoorden voorstelt (pech, ongeval, aanrijding) en hen een reeks situaties toont op basis van hun keuze (bijvoorbeeld: “Ben ik gedekt als er een boom op mijn auto valt?”). Het antwoord van Axel is gepersonaliseerd, afhankelijk van de dekking die de autoverzekering biedt.

Dit antwoord gaat systematisch gepaard met suggesties op het vlak van diensten en mogelijke acties (link naar de makelaar, online aangifte van schade, partner garages, enz.) In geval van niet-dekking verwijst de tool mensen door naar hun makelaar of naar de partner Fixico, zodat zij offertes voor reparatie tegen de beste prijs kunnen krijgen. Axel wil verzekerden helpen en geruststellen door het voor hen gemakkelijker te maken om toegang te krijgen tot preventieve, gepersonaliseerde en begrijpelijke informatie op basis van praktijkgevallen. Voorlopig is deze tool bedoeld voor particuliere klanten met een autoverzekering (auto’s en bestelwagens) met minimaal een burgelijke aansprakkelijkheid-dekking.

De voordelen van deze tool zijn:

– het is 24 uur per dag online beschikbaar;

– het biedt verzerde gepersonaliseerde, precieze antwoorden (bijvoorbeeld het werkelijke bedrag van de vrijstelling) die eenvoudig en begrijpelijk zijn (vereenvoudiging van de soms complexe inhoud van de algemene en bijzondere voorwaarden van de polis) en gebaseerd zijn op situaties uit de praktijk waarmee ze zich gemakkelijk kunnen identificeren;

– een duidelijke presentatie van de dekking van het contract, evenals van de diensten waarop de verzekeringnemer in elke situatie een beroep kan doen (vermelding van de referenties van de makelaar, link naar de oneline schadeaangifte of hulpdiensten, te ondernemen stappen indien niet gedekt, enz.)

 • PREVENTIE

ARAG

Samen met de KRC Genk Foundation, een welzijnsorganisatie van de gelijknamige voetbalploeg heeft de verzekeraar ARAG in het kader van een partnership een nieuw traject voor jongeren op poten gezet: de online Fairplay Cup. Dit is een voetbalkampioenschap op Playstation waarbij ARAG  kinderen en jongeren uit de jeugdzorg (instellingen, weeshuizen…) en kansenwijken waarden wil bijleren rond fair play, respect voor anderen en gezonde competitiviteit. De verzekeraar gebruikt deze momenten om jongeren ook al inzichten te geven op online risico’s (verbonden met het web@ctive product van ARAG -zonder dit product te verkopen-) en hoe die risico’s te vermijden.

Deze online Fairplay cup is geen one-shot promotioneel initiatief maar een continue competitie doorheen het jaar. Elke week komen andere jongeren uit andere instellingen langs om met elkaar te spelen. ARAG heeft de partnership dus ook al verlengd in 2024. Als omkadering van de kinderen doen professionele voetballers mee in de competitie én ook de E-sports spelers van Genk.

De verzekeraar gelooft sterk dat deze jongeren alle kansen verdienen die ze kunnen krijgen en hopen ze hiermee sterker te maken in de toekomst, ook online, en ze al spelenderwijs bepaalde basiswaarden te kunnen bijbrengen om succesvoller te zijn in de toekomst. ARAG heeft hiermee nationale persaandacht gekregen van alle grote media in België (VTM, VRT, HLN…) én ook een reportage van Play Sports.

 • MAATSCHAPPELIJKE INZET

AG

Duurzaamheid en klimaatverandering worden vaak genoemd in termen van sociale betrokkenheid. Maar duurzaamheid is méér dan streven naar die lage CO2-uitstoot. Het draait ook om sociaal engagement, om investeren in en zorgen voor de maatschappij en onze medemens. AG zette al in 1996 een solidariteitsprogramma op dat werkt op twee assen: kansarme jongeren helpen, en de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Sinds 2010 coördineert de afdeling AG Solidarity al onze mecenaats- en solidariteitsacties.

Wat houden die acties dan concreet in? AG biedt duurzame financiële steun aan organisaties die passen binnen de twee basisassen. AG bouwt ook echte partnerrelaties uit met verenigingen om hen te ondersteunen op bijvoorbeeld juridisch en IT-vlak. De verzekeraar staat ook materieel af dat nog een tweede leven verdient en voorziet via de afdeling sponsoring uitnodigingen voor sportieve, culturele of recreatieve evenementen. Tot slot organiseert AG binnen én buiten de werkuren solidarity dayswaarbij medewerkers hulp bieden aan projecten en initiatieven die het nodig hebben.

Als ‘supporter van jouw leven’ neemt AG zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op door zich te concentreren op een aantal belangrijke, actuele thema’s via diverse initiatieven:

– Maatschappij: onder het motto ‘Samen tegen eenzaamheid’ lanceerde AG in 2020 het digitale platform ‘www.allentegeneenzaamheid.be’. De website brengt hulpbehoevenden, vrijwilligers en organisaties die actief zijn in dit domein samen en biedt tal van tips rond dit maatschappelijk probleem. AG biedt ook een gratis lespakket aan waarmee leerkrachten en leerlingen het probleem van eenzaamheid bij jonge mensen bespreekbaar kunnen maken.

– Duurzaamheid: AG lanceerde een ‘duurzaamheidsplatform voor makelaars’: Go4Impact. Via dat platform kunnen makelaars verschillende initiatieven nemen om hun ecologische voetafdruk te verminderen. Zo wil AG zijn makelaars helpen, begeleiden en motiveren om nu actie te ondernemen voor een betere toekomst.

·  PUBLICITEITSCAMPAGNE

a) AXA Belgium (“Being a woman should not be a risk”).

AXA heeft een esthetisch aantrekkelijke campagne ontwikkeld rond het thema “De toekomst mag geen risico zijn”. In de eerste versie van dit thema richt AXA zich op vrouwen, die altijd meer risico lopen dan mannen. Een afwijking, volgens AXA, want “vrouw zijn mag nooit een risico zijn”. De campagne richt zich op dit idee. De campagne moedigt het publiek aan om de website axa.be te bezoeken. Daar is een pagina gecreëerd met de diensten die het bedrijf aanbiedt om vrouwelijke ondernemers beter te ondersteunen. Deze campagne onderstreept het concrete engagement van de verzekeraar voor een veiligere wereld, met eerlijkere en meer inclusieve verzekeringen.

Het doel van de campagne “Vrouw zijn mag geen risico zijn” is tweeledig:

– de verzekeraar wil een krachtige boodschap overbrengen aan vrouwen: in navolging van “KnowYouCan” wil AXA vrouwen laten weten dat het bedrijf diensten opzet om hen te helpen beter om te gaan met hun dagelijks leven, zowel privé als professioneel;

– ten tweede versterkt de campagne de positioneringsinspanning voor de langere termijn die met de “KnowYouCan”-campagnes is gestart.

Het idee is om het imago en de herkenbaarheid van het merk onder potentiële klanten te blijven ontwikkelen.

b) Brocom (“Tijden veranderen”)

Brocom verenigt 2.200 makelaars, de 2 makelaarsfederaties en 17 verzekeringsmaatschappijen: het doel is om de makelaardij te promoten en haar positie op de verzekeringsmarkt te consolideren.

Het sleutelidee van deze communicatie in 2022 was om aan te tonen dat makelaars meegaan met ‘veranderende tijden’ en goed inspelen op nieuw klantengedrag. De zeer overtuigende resultaten brachten Brocom ertoe om het concept niet alleen uit te breiden naar particulieren, maar ook naar bedrijven. Daarom heeft Brocom haar gebruikelijke tv- en radiomediaplan versterkt met gerichte tv-campagnes voor ondernemingen (“addressable tv”), gerichte bannering, linkedIn en podcasts op luisterplatforms zoals Spotify, Google, Apple, Deezer… De makelaar is dus alomtegenwoordig op alle audiovisuele en digitale kanalen. De boodschap is ook aangepast om een fietsatelier te beschrijven dat wordt gerund door een vrouwelijke ondernemer die haar makelaar om advies vraagt omdat ze voortdurend met haar hoofd in het ‘stuur’ zit.

Deze aanpak, gebaseerd op hetzelfde concept en gericht op zowel particulieren als ondernemers, heeft zijn waarde bewezen, met een stijging van alle evaluatiecriteria: bekendheid, consideration en conversies. De campagne suggereert om je verzekeringsmakelaar te raadplegen. Het benadrukt hun expertise en bereikbaarheid. Het doel is om een “makelaarsreflex” te creëren voor alle verzekeringsgerelateerde vragen. En het werkt!

·  TROFEE VAN DE MAKELAARS

AG

Deze award werd niet door de jury toegekend, maar wel op basis van een enquête bij onafhankelijke verzekeringsmakelaars, lid van FVF (Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen) en Feprabel (Fédération des Courtiers en assurances et Intermédiaires financiers de Belgique).

Deze makelaars werden uitgenodigd om te stemmen op de verzekeringsmaatschappij die het best presteerde op de markt, rekening houdend met zowel de kwaliteit van de producten als de service.

Frédéric Van Dieren, commercieel directeur: “AG blijft zijn positie in de markt bevestigen dankzij zijn voortdurende innovatie en kwaliteit. Wij blijven jaar na jaar de favoriete partner van onafhankelijke verzekeringsmakelaars. Onder het motto ‘Supporter van de makelaar’ ondersteunt AG haar makelaars en hun team dan ook proactief in hun rol als professionele en proactieve adviseur. Onze medewerkers blijven zich meer dan ooit inzetten om een kwaliteitsservice te bieden, voor zowel de makelaar als de eindklant.

Dit jaar viert AG zijn 200e verjaardag, 200 jaar bestaan in België. Meer dan ooit, bevestigen wij onze ambitieuze, positieve en stabiele strategie.  Wij geloven rotsvast in het motto van onze laatste Roadshow: Today, Tomorrow, Together. Makelaars ondersteunen in hun groei en hun marktpositie versterken met een sterke commerciële dynamiek.  Ik bedank de makelaars voor hun vertrouwen en engagement!”

***********

Voor meer informatie over de laureaten gelieve contact op te nemen met:

DECAVI, Laurent FEINER, Duizend Meterlaan 84, 1150 Brussel (Sint-Pieters Woluwe) (New)Tel :  00 32 495/51.43.30,
E-mail : laurent.feiner@decavi.be; www.decavi.be

Voor meer informatie over dit evenement, gelieve contact op te nemen met:AIMES & CO, Muriel STORRER, Drève de la Meute 5, 1410 WaterlooTel:+32(0)2/354.93.81,
E-mail: muriel.storrer@aimesco.net

Trends Axis group La Libre EY WIS COMARCH Kanaal Z Lydian