De DECAVI Niet-Levensverzekeringstrofeeën 2014

PERSBERICHT

DE DECAVI NIET-LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2014

En de winnaars van 2014 zijn…

Op 23 april had de 10de editie plaats van de uitreiking van de DECAVI Niet-levensverzekeringstrofeeën, georganiseerd door Laurent Feiner en Muriel Storrer, in aanwezigheid van Philippe Colle, gedelegeerd bestuurder van Assuralia: de verzekeringsmaatschappijen werden voor hun verzekeringskenmerken of hun vernieuwing beloond, in verschillende categorieën.

De jury heeft per categorie de meest representatieve spelers geanalyseerd; alles bij elkaar werd zo bijna 80 % van het totale premie-incasso per categorie doorgelicht.

De DECAVI Trofeeën hebben een stevige reputatie in de verzekeringssector opgebouwd. Zij hebben tot doel, verschillende verzekeringsproducten die aan de jury voorgesteld worden te belonen en de transparantie van de markt te verzekeren.

Deze jury werd samengesteld door volgende personen:

– Francis Vaguener, Voorzitter van de jury, Directeur, Towers Watson, en Hoogleraar ICHEC.
Vincent Callewaert, Advocaat (Estienne & Callewaert) en hoogleraar aan de UCL.
– Patrick Cauwert
, CEO Feprabel en Expert verantwoordelijk voor het onderwijs aan de FUCaM (UCL Mons).
Laurent Feiner, Journalist, Gedelegeerd bestuurder Decavi.
– François Ghorain
, Manager, PwC.
– Yves Thiery
, Advocaat (Curia) en wetenschappelijk medewerker aan de KUL.
– Britt Weyts
, Professor aan de Universiteit van Antwerpen.

Dit evenement werd gerealiseerd met de steun van Assuralia, en mocht eveneens op de medewerking rekenen van verschillende partners uit de branche, namelijk, Axis, Guidewire, DEKRA, PwC, Mercedes Benz, Scor Global P&C en BSB.

Dit initiatief, dat uiteraard de wedijver tussen de verzekeraars opwekt, legt vooral de nadruk op het innovatieve en creatieve aspect van de producten (raadpleeg de site www.decavi.be voor meer inlichtingen in verband met de criteria die worden gehanteerd).

Verzekeringen: in het positief daglicht

 

Het verzekeringsvak moet op communicatie berusten. De DECAVI Verzekeringstrofeeën worden geapprecieerd omdat ze toelaten op een positieve manier te communiceren over een sector die te veel in termen van problemen spreekt (door het accent te leggen op schadegevallen) en te weinig in termen van oplossingen. Terwijl de verzekeraars oplossingen bieden voor alle burgers! Op dat vlak, ervaren wij de wil binnen de sector om meer acties in verband met preventie te ontwikkelen.

De trofeeën zetten de producten en oplossingen in het licht ten voordele van de consumenten die ze hebben onderschreven, maar ook van de interne afdelingen van de verzekeraars die ze hebben bedacht en van hun distributiekanalen. Zoals u ziet, zijn het niet alleen de laureaten die als winnaars uit de bus komen.

De trofeeën laten eveneens toe om op de evolutie van de markt te anticiperen. Daarom is het mogelijk om dankzij de categorie ‘Innovatie’ (die het vernieuwende karakter van een dienst of product bestudeert) veelbelovende initiatieven voor de markt te ontdekken.

Deze trofeeën belonen uiteraard de laureaten, maar helpen ook de verzekerde om een keuze te maken in functie van een specifiek profiel.

De winnende producten hebben steeds interessante kenmerken. Ook al is het wat verzekeringen betreft mogelijk dat een bepaald product goed bij een bepaald type klant past en toch niet als de beste keuze voor iedereen kan worden beschouwd. Bij verzekeringsadvies is het dikwijls het profiel van de verzekerde dat het te onderschrijven contract bepaalt. Maar de winnende producten kunnen in elk geval dienen als een aanzet tot reflectie.

De Laureaten

 

Het is duidelijk dat de verzekeringen de verbruikers voor elk van hun behoeften begeleiden, en dit op elke stap van hun leven. Vandaar het idee om de laureaten per categorie van behoeften te vermelden. We vermelden per categorie de winnaars met het beloonde product.

 • MIJN WAGEN

BA Auto

Axa Belgium (Confort Auto)

AXA Belgium stelt een polis BA Auto voor die op meerdere vlakken interessant is: toekenning van een joker (onder bepaalde voorwaarden) die de tariefimpact van een schadegeval in fout kan wegwerken, tarificatie per km die resulteert in een korting voor de bestuurder die weinig rijdt, gratis uitgebreide bijstand bij ongeval (infoline, vervangwagen in geval van immobilisatie van het voertuig, slepen en naar huis begeleiden van de inzittenden van het voertuig, slepen van het voertuig in het buitenland …), dekking EURO+ (betaling van een bijkomende schadevergoeding voor de letselschade van verzekerden die slachtoffer zijn van een verkeersongeval in Europa), enz.

Verzekering Materiële schade auto

Fidea (Volledige omnium met aankoopprijsgarantie)

Zoals vorig jaar gaat de trofee in deze categorie naar Fidea. Tot 30 maanden na aankoop van zijn voertuig garandeert Fidea de klant de terugbetaling van zijn aankoopprijs, zijnde het factuurbedrag (inclusief BTW). De formule geldt zelfs voor een tweedehandswagen die op de datum van aankoop nog geen 3 jaar oud is.

Met de optie 10 % extra vergoeding, krijgt de klant zelfs 110 % van zijn factuurbedrag terugbetaald bij een totaal verlies. Fidea maakt de keuze voor vaste franchises (de verzekerde kiest zijn franchise).

Verzekering Rechtsbijstand Auto

ARCES (Artikel 1)

ARCES is laureaat voor het 2de opeenvolgende jaar. Wat de formule van ARCES typeert, is het principe van de waarborg “beste van de markt” dat in artikel 1 van de algemene voorwaarden naar voor wordt gebracht en de naam aan het product heeft gegeven. Met dit principe verwoordt ARCES expliciet haar wil om haar verzekerden de beste rechtsbijstand Auto te bieden en ze verbindt er zich toe om bij schade in overeenstemming te zijn met de beste algemene voorwaarden die door een verzekerde op de Belgische markt kunnen gevonden worden.

Deze clausule is van toepassing op alle waarborgen die in de algemene voorwaarden zijn opgenomen en geldt ook voor de dekkingsgrenzen (die overigens al tot de hoogste op de markt behoren).

 • MIJN WONING

Brandverzekering Multirisico Woning (eenvoudige risico’s)

Allianz  (Home Plan Xpert)

Allianz biedt met Home Plan Xpert superieure waarborgen die standaard voorzien zijn in de basiswaarborgen (bvb. zwembad, tuinmeubelen, jacuzzi zijn verzekerd in de basiswaarborgen).

Zonnepanelen en andere eco-installaties die deel uitmaken van het gebouw, zijn zonder bijzondere limiet verzekerd in nieuwwaarde, zelfs tegen diefstal. Zeer compleet, biedt Home Plan Xpert

2 opties (Diefstal en Rechtsbijstand) en de inhoud van de woning is automatisch meeverzekerd.

De bijstand, aangeboden in samenwerking met Allianz Global Assistance, is ook zeer uitgebreid (bvb. tijdelijk een 3-sterrenhotel indien het huis onbewoonbaar is, tijdelijk een vervangvoertuig als gezinswagen buiten gebruik is door verzekerd schadegeval, slotenmaker bij verlies of diefstal van sleutels, welbepaald voorschot om de eerste dringende kosten op te vangen, …). Allianz voert tevens een nauwkeurige schatting van de herbouwwaarde van de woning uit zodat onderverzekering wordt vermeden.

Vernieuwende “2+3” waarborg: 3 jaar extra garantie op groot elektro, deze garantie komt bovenop de fabrieksgarantie van 2 jaar.  De waarborg is van toepassing op groot elektro van minstens 400 EUR en geldt voor volgende toestellen: kookplaten, ovens, micro-ovens, vaatwassers, wasmachines, droogkasten, dampkappen, koelkasten en diepvriezers.

 

Brandverzekering (mede-eigenaars)

AXA Belgium (Buildimo-Buildimax)

Buildimo en Buildimax, producten die AXA Belgium lanceerde op de Belgische markt (voor gebouwen met meer dan 3 woningen zonder handelszaak), bieden bijzonder uitgebreide dekkingen volgens het principe van “alles is gedekt behalve wat uitgesloten is”.

Buildimo, de gebouwenverzekering die de essentie dekt tegen de beste prijs. Deze formule dekt bijvoorbeeld de insijpeling van water via het terras of het verlies van waterdichtheid van de isolerende beglazing.

Buildimax, de gebouwenverzekering van eerste rang. Deze formule is bestemd voor mede-eigendommen of professionele syndici, belast met het beheer van recente of nieuwe gebouwen van grotere omvang of uitgerust met de laatste isolatietechnieken. Zo zijn onder andere gedekt: gemeenschappelijke zonnepanelen, gemeenschappelijke domoticainstallaties, enz. De premie is moduleerbaar, onder meer dankzij een pallet van vrijstellingen.

 

 • MIJN VERANTWOORDELIJKHEID


Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid Privéleven

Ethias (Ethias Familiale)

Ethias behaalt de zege met haar contract Ethias Familiale: dit contract biedt, in vergelijking met zijn concurrenten, zeer uitgebreide waarborgen (lichamelijke schade, materiële schade, rechtsbijstand, onvermogen van derden, enz.) aan een erg concurrentiële prijs.

Daarbovenop kunnen we nog de zeer ruime definitie van ‘verzekerde’ en het beperkte verhaal tot 10.000 EUR (niet geïndexeerd) tegen de minderjarige in geval van opzettelijke daad, toevoegen.

 

 • MIJN BEDRIJF

Verzekering Arbeidsongevallen

Federale Verzekering (Verzekering Arbeidsongevallen)

Sinds haar oprichting meer dan 100 jaar geleden beschermt Federale Verzekering bedrijven en hun werknemers tegen arbeidsongevallen. 15 jaar terug verwierf de dienst Schadegevallen Arbeidsongevallen het ISO 9001label, dat garant staat voor een hoge toegevoegde waarde op het vlak van dienstverlening aan de klanten. De verzekerden kunnen rekenen op een begeleiding van zwaargewonde slachtoffers van een arbeidsongeval en op advies door de Preventiedienst, die eveneens de ISO 9001-certificatie kreeg. Via Mijn FEDERALE Verzekering kunnen de verzekerden op een beveiligde en persoonlijke internetpagina hun schadegevallen elektronisch aangeven en de evolutie van hun schadestatistieken raadplegen.

Federale Verzekering is een onderlinge verzekeraar: er zijn geen externe aandeelhouders die vergoed moeten worden, waardoor de maatschappij al van in het begin haar winst deelt met haar klanten (21 miljoen EUR in 2013). Bovendien heeft ze de laatste tien jaar geen enkele premieverhoging voor arbeidsongevallen doorgevoerd.

 

 • MIJN BIJSTAND


Verzekering Bijstand aan personen

Allianz Global Assistance (World Gold Protection)

Het jaarcontract World Gold Protection met Annulering biedt de verzekerde een optimale bescherming voor al zijn verplaatsingen in België en wereldwijd, zowel voor professionele als privéreizen.

De voornaamste troeven van dit totaal contract zijn de onbeperkte dekking van medische kosten in het buitenland, waarborgen zonder vrijstelling en een brede bescherming in geval van annulering van de reis. Bovendien biedt Allianz Global Assistance de verzekerden een uniek medisch evaluatiesysteem aan van ziekenhuizen en hospitalen.

 

 • MIJN GEZONDHEID

Verzekering Gezondheidszorgen

DKV Belgium (Plan IS2000)

DKV Belgium blijft de onderscheidingen aan elkaar rijgen. Voor het 10de opeenvolgende jaar sleept het plan IS2000 de trofee in de wacht. Ook dit jaar was de jury ervan overtuigd dat dit topproduct zich van zijn concurrenten onderscheidt door zijn optimale dekking, de toepassing van het globalisatieprincipe van de hospitalisatiefactuur, en het gebruiksgemak via het derdebetalerssysteem, nl. de Medi-Card®. Het beste bewijs dat DKV zijn belofte “De beste zorgen. Levenslang” inlost.

 • MIJN VAKANTIE

Reisverzekering

Europ Assistance (Reisannulatieverzekering NoGo)

NoGo wint de prijs van de beste jaarlijkse reisannulatieverzekering. De uitgebreide waarborgen van het contract liggen aan de basis van deze keuze. De reisannulatieverzekering dekt alle reizen die gedurende hetzelfde jaar plaatsvinden: reizen van korte of van lange duur, reizen in België of in het buitenland (de forfaitaire prijs per formule wordt bepaald ongeacht het aantal reizen).

De verzekering biedt een aantal optionele uitbreidingen, zoals de uitbreiding  “professionele reizen”, de uitbreiding van het “plafond NoGo” en de uitbreiding “bagage” (met een waarborg “vertraging van de bagage”). Voor deze laatste bestaat er een basisformule en een “superiorformule”.

 

 • Trofee van de Innovatie

Ethias (HospiFlex), Atradius Credit Insurance-Eurocation Benelux (ImmoCaution®)

a) Innovatie Onderneming : Ethias (HospiFlex)

Het gaat om een polis waarbij getracht wordt om aan alle mogelijke wensen van een bedrijf te voldoen. Een hospitalisatieverzekering die als het ware volledig moduleerbaar is op het vlak van de waarborgen en de vrijstellingen en bijzonder flexibel voor wat de premie betreft. Met een gewaarborgd premieniveau gedurende 2 jaren en zonder enige medische formaliteit bij de onderschrijving stelt Hospiflex ook een unieke dekking voor in gezondheidszorg mede dankzij exclusieve diensten ten behoeve van de verzekerde waaronder een online aangifte van de opname in het kader van een uitermate performant derdebetalersysteem.

b) Innovatie voor particulieren :  Eurocaution Benelux (ImmoWaarborg®) – Atradius Credit Insurance

 • Bij het verhuren van een pand voorziet de wet ofwel het vastzetten van minstens twee maandhuren op een rekening op naam van de huurder (wat nogal zwaar is), ofwel een bankgarantie. De huurgarantie van ImmoWaarborg® vervangt deze klassieke waarborgen die de verhuurder van zijn huurder eist. Mits betaling van een premie stelt de verzekeraar zich borg tegenover de verhuurder. Het gaat hier om een vernieuwend concept want de huurder hoeft geen middelen meer vrij te maken: zijn geld blijft beschikbaar voor zijn projecten of voor zijn beroepsactiviteit.Bovendien laat ImmoWaarborg® de huurder ook toe om voor lopende huurcontracten het geblokkeerde geld vrij te maken. De huurgarantie van ImmoWaarborg® geeft de verhuurder dezelfde zekerheid en waarde als een waarborg in baar geld of een bankgarantie. Dankzij de borgstelling van de verzekeraar is het voor de huurder eenvoudiger om een pand te huren en heeft de verhuurder meer zekerheid. Bovendien is ImmoWaarborg® eenvoudig, praktisch, veilig en snel, want je kan online inschrijven in minder dan 24 uur.
  • Trofee van de beste Publiciteitscampagne

AXA Belgium (Born to protect)

Deze campagne toont de activiteiten van de AXA People Protectors, die zich dagelijks inzetten om de klanten te beschermen voor, tijdens en na een voorval, waarbij ze van de dienstverlening een topprioriteit te maken. We zijn allemaal geboren om te beschermen, maar voor de medewerkers van AXA is het een roeping.

Via deze campagne wil AXA zijn missie en de context van zijn vak opnieuw bevestigen, namelijk het beschermen van klanten. Het thema van de campagne Born to protect geeft gestalte aan de signatuur “Ons beroep anders bekeken” en vertaalt de verbintenis van AXA tot bescherming van de klanten, aan de hand van situaties die deze unieke beschermingsaanpak concreet tot uiting brengen.

Niet enkel op het ogenblik van het schadegeval maar ook voor en na een gebeurtenis: van preventie en anticipatie van de risico’s (projecten gefinancierd door het AXA Onderzoeksfonds) tot de bijstand voor klanten wanneer ze die nodig hebben, tot de begeleidingsdiensten tijdens hun herstel (case management).

 

 • Trofee van de Makelaars

AG Insurance

Deze award werd niet door de jury toegekend maar op basis van een enquête, afgenomen bij de Belgische makelaars, leden van Feprabel.

 *********************

Voor meer informatie over de laureaten gelieve contact op te nemen met:

DECAVI, Laurent FEINER, Lindekensweg 57, 1652 Alsemberg

Tel : +32(0)2/520.72.24, Fax : +32(0)2/520.67.03, E-mail : laurent.feiner@decavi.be; www.decavi.be

Voor meer informatie over dit evenement, gelieve contact op te nemen met :

AIMES & CO, Muriel STORRER, Drève de la Meute 5, 1410 Waterloo

Tel : +32(0)2/354.93.81, Fax : +32(0)2/353.24.93, E-mail : muriel.storrer@aimesco.net

Foto’s van deze uitreiking zijn beschikbaar vanaf 16/05/2013 op http://insurance-trophy.skynetblogs.be/

scorNV

Image Map