Alle berichten van admin

De Niet-Levensverzekeringstrofeeën DECAVI 2024

Persbericht 2024

 (La Libre Belgique – April 2024)
(Principium – Mei 2024)

Kanaal Z – Niet-Levensverzekeringstrofeeën 2024

DE DECAVI NIET-LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2024

En de winnaars van 2024 zijn…

De 20ste editie van de DECAVI Niet-levensverzekeringstrofeeën, georganiseerd door Laurent Feiner en Muriel Storrer heeft de verzekeringsmaatschappijen voor hun verzekeringskenmerken of hun vernieuwing beloond, in verschillende categorieën.

We leveren de resultaten per categorie hieronder.

Per categorie heeft de jury de meest representatieve spelers geanalyseerd; alles bij elkaar werd zo bijna 80 % tot 90% van het totale premie-incasso per categorie doorgelicht.

Voor de verschillende verzekeringsproducten werd het volgende aantal spelers geanalyseerd:

a) Mijn mobiliteit:

– burgelijke aansprakelijkheid auto (13)

– materiële schade auto : omnium (13)

– rechtsbijstand Auto (7)

– moto (7)

– fiets (10)

b) Mijn woning:

– brandverzekering-eenvoudige risico’s (14)

– huurdersverzekering (7)

– brandverzekering-mede-eigenaars (5)

c) Mijn verantwoordelijkheid

– burgerlijke aansprakelijkheid privéleven (9)

d) Mijn rechten

– fiscale rechtsbijstandverzekering (6)

e) Mijn reizen & Bijstand (6)

f) Mijn onderneming

– arbeidsongevallen (6 nichespelers)

– cyberrisico’s (6 nichespelers)

– package (5)

g) Innovatie (7 dossiers)

h) Digitale (4 dossiers)

De DECAVI Trofeeën hebben een stevige reputatie in de verzekeringssector opgebouwd. Zij hebben tot doel de beste verzekeringsproducten op basis van verschillende criteria geanalyseerd door de jury te belonen en de transparantie van de markt te verzekeren.

Deze jury werd samengesteld door volgende personen:

Jean-Marc Delporte, Voorzitter van de jury en Erevoorzitter van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

– Patrick Cauwert, CEO Feprabel en Expert verantwoordelijk voor het onderwijs aan de FUCaM (UCL Mons).

Katrien De Cauwer, Partner Actuarial & CFO Consulting, EY.

Laurent Feiner, Journalist, CEO Decavi.

Philippe Hemmeryckx, Lid van de Raad van Bestuur FVF (Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen).

Sandra Lodewijckx, Partner, Lydian.

– Lievin Villance, docent aan de Hogeschool Francisco Ferrer (Cooremans Instituut) en Coordinator van de Afdeling verzekering.

– Britt Weyts, Professor aan de Universiteit van Antwerpen.

Dit evenement werd gerealiseerd met de steun van Assuralia, en mocht eveneens op de medewerking rekenen van verschillende partners uit de branche, namelijk, Axis, Comarch, EY, WIS en Lydian. 

Dit initiatief, dat uiteraard de wedijver tussen de verzekeraars opwekt, legt vooral de nadruk op het innovatieve en creatieve aspect van de producten (raadpleeg de site www.decavi.be voor meer inlichtingen in verband met de criteria die worden gehanteerd).

Verzekeringen: in het positief daglicht

Het verzekeringsvak moet op communicatie berusten. De DECAVI Verzekeringstrofeeën worden geapprecieerd omdat ze toelaten op een positieve manier te communiceren over een sector die te veel in termen van problemen spreekt (door het accent te leggen op schadegevallen) en te weinig in termen van oplossingen. Terwijl de verzekeraars oplossingen bieden voor alle burgers! Op dat vlak, ervaren wij de wil binnen de sector om meer acties in verband met preventie te ontwikkelen en het accent te leggen op de digitale verzekering.

De trofeeën zetten de producten en oplossingen in het licht ten voordele van de consumenten die ze hebben onderschreven, maar ook van de interne afdelingen van de verzekeraars die ze hebben bedacht en van hun distributiekanalen. Zoals u ziet, zijn het niet alleen de laureaten die als winnaars uit de bus komen. De trofeeën laten eveneens toe om op de evolutie van de markt te anticiperen. Daarom is het mogelijk om dankzij de categorie ‘Innovatie’ (die het vernieuwende karakter van een dienst of product bestudeert) veelbelovende initiatieven voor de markt te ontdekken.

Deze trofeeën belonen uiteraard de laureaten, maar helpen ook de verzekerde om een keuze te maken in functie van een specifiek profiel. De winnende producten hebben steeds interessante kenmerken. Ook al is het wat verzekeringen betreft mogelijk dat een bepaald product goed bij een bepaald type klant past en toch niet als de beste keuze voor iedereen kan worden beschouwd. Bij verzekeringsadvies is het dikwijls het profiel van de verzekerde dat het te onderschrijven contract bepaalt. Maar de winnende producten kunnen in elk geval dienen als een aanzet tot reflectie.

De laureaten

Het is duidelijk dat de verzekeringen de verbruikers voor elk van hun behoeften begeleiden, en dit op elke stap van hun leven. Vandaar het idee om de laureaten per categorie van behoeften te vermelden. We vermelden per categorie de winnaars met het beloonde product.

Elk product wordt in bijlage in meer detail beschreven.

MIJN MOBILITEIT

Auto (BA en Omnium) verzekering: AG – Autoverzekering

Verzekering Rechtsbijstand Auto: Arces / Groep P&V – Rechtsbijstand Auto Artikel 1

Motorverzekering: P&V Groep (P&V Verzekeringen & Vivium) – Motorverzekering

Fietsverzekering: Belfius Insurance – Fietsverzekering

MIJN WONING

Brandverzekering (Multirisico Woning – eenvoudige risico’s): Allianz Benelux – New Home Plan

Brandverzekering (voor huurders): Flora by Ethias – Huurdersverzekering

Brandverzekering (mede-eigenaars): I.B.I.S. Insurance – COCOON of I.B.I.S.

MIJN VERANTWOORDELIJKHEID

Verzekering BA Privéleven: Belfius Insurance – App-normale familiale verzekering

MIJN RECHTEN 

Fiscale rechtsbijstandverzekering: AG – Providis Globale Rechtsbijstand

MIJN ONDERNEMING 

VerzekeringArbeidsongevallen:
Ethias  Arbeidsongevallenverzekering

Package KMO: AG – Modulis Easy

Cyberrisk: Hiscox – CyberClear by Hiscox

MIJN REIZEN

Reisverzekering en bijstand: Allianz Assistance – ROYAL Service

INNOVATIE

BelgaMGA – Swinz

DIGITALE

Allianz – Allianz Medical Plan

AXA Belgium – Instant Coverage Check Auto door AXEL

PREVENTIE

ARAG

MAATSCHAPPELIJKE INZET   

AG

BESTE PUBLICITEITSCAMPAGNE

a)AXA Belgium (“Being a woman should not be a risk”).
b)Brocom (“Tijden veranderen”)

TROFEE VAN DE MAKELAARS

AG

BIJLAGE

 • MIJN MOBILITEIT

BA Auto & Materiële schade auto – Omnium

AG (Autoverzekering)

De verzekering BA Auto van AG biedteen gratis onmiddellijke bijstand en een vervangwagen na een ongeval, en voor de beste bestuurders: een bonus-malus -2 verworven voor het leven, mét de gratis dekking BA Max (tot 250.000 euro schadevergoeding voor letsel van de bestuurder).

Top Omnium, een omniumverzekering speciaal ontwikkeld voor nieuwe wagens, verzekert het voertuig op basis van de cataloguswaarde of de factuurwaarde. Alle schade aan het voertuig is verzekerd en dit ongeacht de oorzaak. Pack Omnium+, een optie op de Top Omnium, garandeert onder meer tot 36 maanden en 36.000 km zonder waardeverlies en een dekking van winterbanden. Met zijn Top Occasium-pakket biedt de verzekeraar ook een uitgebreide dekking voor tweedehandswagens (met Pack Occasium+, een optie met onder andere 12 maanden zonder waardeverlies en een dekking van winterbanden).

Er is ook de dekking OmniNatuur, een uitgebreide bescherming tegen materiële schade veroorzaakt door natuurkrachten zoals overstromingen, storm of hagel. De verzekeraar biedt ook OmniNatuur&Glass aan, een uitgebreide dekking tegen glasbreuk en materiële schade veroorzaakt door de krachten van de natuur… ideale bescherming wanneer een gedeeltelijke of volledige omnium niet langer gerechtvaardigd is.

https://www.aginsurance.be/Retail/nl/mobiliteit/auto/Paginas/autoverzekering.aspx

Verzekering Rechtsbijstand Auto

Arces – P&V Groep – (Rechtsbijstand Auto Artikel l)

Al voor het twaalfde opeenvolgende jaar is Arces laureaat met haar rechtsbijstandsverzekering Artikel 1. Wat de formule van Arces typeert, is het unieke ‘beste van de markt’- principe dat in artikel 1 van de algemene voorwaarden wordt verwoord. Hierdoor biedt Arces haar verzekerden de beste rechtsbijstandsverzekering auto aan. Stelt een andere verzekeraar op de Belgische markt bij een schadegeval toch betere voorwaarden voor, dan past Arces zich aan en biedt ze dezelfde condities.

Deze exclusieve clausule is van toepassing op alle waarborgen in de algemene voorwaarden, inbegrepen de verzekerde bedragen, die al tot de hoogste op de markt behoren. https://www.arces.be/nl/rechtsbijstandsproducten/rechtsbijstand-auto-artikel-1-arces

Motorverzekering

P&V Groep (Vivium Motor/P&V Motor)

Het aanbod Motor van de P&V Groep (P&V en Vivium) kenmerkt zich door een uitgebreide dekking, aangepast aan de motor en de levensstijl van de eigenaar, maar ook door duidelijke garanties zonder verrassingen. Deze formule biedt dekking voor burgerlijke aansprakelijkheid met Bob-garantie (tot 25.000 EUR) en een allesomvattende dekking tegen natuurgeweld en dieren, brand, diefstal en materiële schade, waarbij de verzekeringnemer zijn vrijstelling kan personaliseren.

De verzekerde geniet eveneens een uitgebreide bijstand bij ongeval, pech en zelfs diefstal, waarbij ook een vervangwagen ter beschikking wordt gesteld. Wat de bescherming van de motorrijder betreft, kan de verzekerde volgende waarborgen onderschrijven: dekking van de medische kosten, de tijdelijke of blijvende invaliditeit of het overlijden. En om helemaal compleet te zijn, kan hij ook zijn uitrusting verzekeren (helm, airbag of beschermende elementen, handschoenen, beschermende jas, pak, laarzen, enz.). Ten slotte is ook de rechtsbescherming in de waarborgen inbegrepen, met een maximum tussenkomst van 125.000 euro per schadegeval (burgerlijke en strafrechtelijke verdediging, enz.).

De P&V Groep wil een pionier zijn op het vlak van preventie. Daarom krijgen alle verzekerde klanten toegang tot de premiumversie van de Liberty Rider-app. P&V Groep is de enige verzekeraar die dit voordeel aanbiedt voor de volledige duur van het contract.  De belangrijkste functies van de Liberty Rider-applicatie zijn ecall met val- en ongevalsdetectie, automatische verzending van spoeddienst, GPS met waarschuwing bij het naderen van potentieel gevaarlijke plaatsen en het verzenden van sms met realtime routetracking om geliefden gerust te stellen, wat het al mogelijk heeft gemaakt om 5.8 miljoen kilometer te beveiligen, 196 ongevallen te detecteren en hulp te sturen naar 30 motorrijders.  Met de applicatie kunt u ook bijstand inroepen met geolocatie, toegang krijgen tot roadbooks of het onderhoud van uw motorfiets volgen.

Motorverzekering (vivium.be)Motorverzekering | P&V Verzekeringen (pv.be)

Fietsverzekering

Belfius Insurance (Fietsverzekering)

De fietsverzekering van Belfius Insurance dekt alle soorten fietsen: stadsfietsen, elektrische fietsen, speedpedelecs, racefietsen, mountainbikes, gemotoriseerde voortbewegingstoestellen. De aangeboden waarborgen zijn diefstal (wereldwijd), materiële schade (wereldwijd) en bijstand (tot 3 interventies per jaar).

De sterke punten van het product zijn onder andere de volgende

– geen degressiviteit van de waarde gedurende 24 maanden: gedurende de 2 jaar na de aankoop, wordt de verzekerde vergoed tot de totale waarde van zijn fiets;

– geen vrijstelling voor elektrische fietsen, speed pedelecs en gemotoriseerde voortbewegingstoestellen voortbewegingstoestellen in geval van diefstal of totaal verlies;

– dekking ook mogelijk voor rechtspersonen en dus voor beroepsgebruik;

– dekking van alle accessoires (verwijderbaar, maar ook niet-verwijderbaar). Hieronder vallen bijvoorbeeld bagagedragers, kinderdraagzakken, fietstassen en -manden, meters, GPS- en andere navigatiesystemen en fietskarren.

– terugbetaling van het slot in geval van volledige diefstal wanneer de fiets met het slot was beveiligd;

– bijstand verleend in geografisch Europa, in geval van mechanische problemen, accuproblemen (inclusief lege accu), defecte koplamp, ongeval, vandalisme, lekke band, geblokkeerd slot, verlies van fietssleutels, diefstal of poging tot diefstal, psychologische bijstand).

– dekking van alle accessoires (verwijderbaar, maar ook niet-verwijderbaar). Hieronder vallen bijvoorbeeld bagagedragers, kinderdraagzakken, fietstassen en -manden, meters, GPS- en andere navigatiesystemen en fietskarren.

https://www.belfius.be/retail/nl/producten/verzekeringen/voertuig/fietsverzekering/index.aspx

 • MIJN WONING

Brandverzekering Multirisico Woning (eenvoudige risico’s)

Allianz Benelux (New Home Plan)

De nieuwe voorwaarden van Home Plan, een paar maanden geleden gelanceerd, bieden uw klanten breed uitgebreide dekkingen en bijstandformules, een betere vergoeding en een grotere bescherming tegen onderverzekering.

De nieuwe algemene voorwaarden  bevatten nu een ‘alles is gedekt behalve… per waarborg’: dit wil zeggen dat alle schade die niet uitgesloten is binnen een onderschreven waarborg of niet onder een algemene uitsluiting valt, gedekt is.

De levensstijl verandert en onze verzekeringen dus ook. Dit is de reden waarom zonnepanelen, laadpalen, thuisbatterijen, homekantoren en kangoeroewoningen nu onder de dekking vallen. Elektrische en hybride voertuigen op het risicoadres zijn ook verzekerd in de waarborg “Inwerking van elektriciteit” als ze aan het opladen zijn.

De tussenkomstlimieten van optionele waarborgen zoals Diefstal, Rechtsbijstand en Secure@Home zijn verhoogd.

De andere verbeteringen zijn onder meer:

– een betere vergoeding: bij gedekte schade aan het gebouw betaalt Allianz 100% van de berekende vergoeding (excl. btw), zelfs als uw klant beslist om niet te herstellen;

– een betere bescherming tegen onderverzekering: de veiligheidsmarge voor de klant op de evaluatierooster verhoogt van 10% naar 20% waardoor de kans op onderverzekering aanzienlijk vermindert;

– Ultieme bijstand: dankzij een nauwere samenwerking met Allianz Assistance, genieten de klanten een ruimere bijstand waarbij zelfs (bijv.) bij een niet verzekerde schade een hersteller wordt gestuurd als er thuis door een plotse en onvoorzienbare gebeurtenis geen warm water of drinkwater meer zou zijn.

Brandverzekering voor huurders

Flora by Ethias – Huurdersverzekering

In Vlaanderen en Wallonië is de huurder wettelijk verplicht zich te verzekeren. In Brussel is er meestal een contractuele verplichting vermeld in het huurcontract.

Flora by Ethias is de eerste 100% digitale huurders- en medehuurdersverzekering in België. Met een paar klikken is de huurder verzekerd. Alles is gedigitaliseerd en dus papierloos. Het contract wordt ondertekend via Itsme en de premie wordt automatisch betaald met een creditcard of via domiciliëring. Om het contract te beheren (een schadegeval melden, van adres veranderen, een optie toevoegen, een huisgenoot vervangen), gebruikt de klant de Flora app op zijn telefoon. Hij hoeft dus niet naar een kantoor te gaan of een callcenter te bellen. De belofte van Flora bestaat uit drie adjectieven: eenvoudig, snel en duidelijk.

De dekking aangeboden door Flora by Ethias is uitzonderlijk: naast de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor huurders, profiteren ze ook van de inboedelverzekering, en – nieuw! – van een dekking die accidentele schade aan de woning of aan naburige woningen vergoedt als gevolg van kleine decoratieve aanpassingswerken. Flora by Ethias biedt ook dekking voor opzeggingsvergoedingen na overlijden, scheiding, ontslag of faillissement.

Ten slot is het belangrijk om te weten dat Flora de nadruk legt op de toegankelijkheid van haar aanbod. De premie wordt maandelijks betaald (zonder extra kosten), er is geen franchise en er wordt zo weinig mogelijk gebruikgemaakt van juridisch jargon. https://flora.insure/nl/huurdersverzekering/

Brandverzekering (mede-eigenaars)

I.B.I.S. Insurance (gevolmachtige onderschrijver) – COCOON OF I.B.I.S.

Voorgesteld door het onderschrijvingsagentschap I.B.I.S. Insurance, is het product COCOON OF I.B.I.S. een polis “alle risico’s behalve”, wat wil zeggen dat alles wat niet uitgesloten is, gedekt is. Zeer beperkte lijst van uitsluitingen. De partner maatschappijen van I.B.I.S. Insurance zijn: Axa Belgium, Federale Verzekering, P&V Verzekeringen en Monceau Verzekeringen.

Aanwezigheid van twee mede-eigenaars is voldoende, zonder verplichting van een minimum aantal verdiepingen of minimum kapitaal .

Enkele pluspunten van het product COCOON OF I.B.I.S. zijn :

 • een uitgebreide definitie van het verzekerde gebouw met inbegrip van de bij- en nevengebouwen, de stoepen, zwembaden, signalisaties, koeren en omheinigen;
 • de bewijslast ligt bij I.B.I.S. Insurance en niet bij de klant;
 • een dekking storm zonder minimale limiet van de windsnelheid;
 • uitgebreide waarborgen in waterschade;
 • dekking van maximum 3 garages die gelegen zijn op een ander adres dan deze van het risico;
 • dekking voor de schade tengevolge van vandalisme, grafiti, tags of kwaadwillig opzet;
 • dekking van indirecte verliezen zonder bijpremie;
 • dekking van de inboedel van de mede-eigendom;
 • dekking BA gebouw en BA lift;
 • afstand van verhaal tegen mede-eigenaars, de huurders en andere gebruikers;
 • vergoeding voor de bijkomende kosten van de syndicus en/of de raad van de mede-eigendom;
 • specifieke rechtsbijstand voor “COCOON OF I.B.I.S.;
 • dekking voor alles wat domotica betreft, inbegrepen in de verzekerde kapitalen;
 • overlijdens- en begrafeniskosten : 4.480 EUR per slachtoffer met een maximum van 89.592 EUR per schadegeval;
 • dekking van de zonnepanelen;
 • bij uitbreiding, studentenverblijf gedekt overal in de EU;
 • uitstekende kwaliteitsverhouding van de waarborgen en de prijs;
 • bijstand dag en nacht, 7/7 met I.B.I.S. Emergency in geval van schade;
 • snelle en kosteloze expertise van de gebouwen.

Meer informatie over het product “COCOON OF I.B.I.S.” is beschikbaar via de website: www.ibis-insurance.be

https://ibis-insurance-web.be/nl/cocoon-of-ibis/

Exclusieve distributie van het product COCOON OF I.B.I.S. via het kanaal van onze professionele en bekwame verzekeringsmakelaars.

 • MIJN VERANTWOORDELIJKHEID

Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid Privéleven

Belfius Insurance – de app-normale familiale verzekering

De familiale verzekering van Belfius Insurance dekt schade die de verzekerde of een van de leden van zijn/haar gezin veroorzaakt aan derden.

Naast de verzekerde bedragen, die tot de hoogste op de markt behoren, onderscheidt ze zich door de optie Uitgebreide Burgerlijke Aansprakelijkheid. Deze optie biedt de volgende 4 bijkomende voordelen: afschaffing van de franchise wanneer de schade het bedrag van de franchise overschrijdt (principe van de Engelse franchise), vergoeding van schade aan voorwerpen die aan de verzekeringnemer werden toevertrouwd tot 25.000 EUR, vergoeding van schade veroorzaakt door de verzekeringnemer aan tijdelijk gehuurde gebouwen en ten slotte schade veroorzaakt door de verzekeringnemer in zijn hoedanigheid van Bob aan een voertuig dat aan een derde toebehoort (tot 30.000 EUR).

Merk ook op dat de verzekerde gedekt is voor zijn aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door zijn paarden (tot 2 paarden in de basis gedekt, of meer dan 2 paarden via de optie burgerlijke aansprakelijkheid paard).

https://www.belfius.be/retail/nl/producten/verzekeringen/gezin/familiale-verzekering/index.aspx

 • MIJN RECHTEN

Fiscale rechtsbijstandverzekering  

AG (Providis Globale Rechtsbijstand)

Gerechtelijke procedures worden steeds duurder. Tegelijk neemt het aantal geschillen sterk toe, mede door de opkomst van e-commerce en deeleconomieën zoals autodelen of huurplatformen (bv. Airbnb). Een goede rechtsbijstandsverzekering is daarom geen overbodige luxe. Providis Globale Rechtsbijstand van AG verdedigt de rechten van de verzekerde en die van zijn gezin in maar liefst 10 juridische domeinen. Bovendien kan de verzekerde een deel van de premies in mindering brengen in zijn belastingaangifte.

Als de klant een Providis Globale Rechtsbijstand afsluit, kan die uit 2 formules kiezen:

a) Classic: de basisformule die al ruime tussenkomsten biedt tot wel 100.000 euro. Dat is tot 7 keer meer dan wat de wet voorschrijft. De wachttijden zijn dan weer korter dan wettelijk voorzien. Ook de drempelbedragen – dat zijn de minimumbedragen die gelden alvorens Providis de kosten vergoedt – zijn laag, waardoor de verzekerde al snel op zijn verzekering kan rekenen wanneer dat nodig is.

b)  Excellence: voor enkele euro’s extra per maand zijn de waarborggrenzen dubbel zo hoog als in de Classic-formule en worden de wachttijden, net als de drempelbedragen, gehalveerd.

Een verzekerde kan ook de rechtsbijstand in verband met zijn mobiliteit integreren als optie in zijn contract, en dit aangepast aan zijn persoonlijke situatie: als eigenaar van één of meer motorvoertuigen, of enkel als bestuurder indien het voertuig iemand anders toebehoort.

https://www.providis.be/nl/Paginas/default.aspx

 • MIJN REIZEN

Reisverzekering en bijstand

Allianz Assistance (ROYAL Service)

De polis omvat een reeks garanties zoals bijstand aan personen en voertuigen, reisannulering en fietsbijstand (voor de fiets en de persoon in geval van pech of ongeval).  Deze omvatten onder meer:

* Bijstand aan personen:

– onbeperkte noodzakelijke medische kosten;

– onbeperkte repatriëringskosten bij ziekte, ongeval of overlijden;

– verblijfsverlenging of verbetering op medisch voorschrift (ook voor opgelegde quarantaine door Covid-19);

– medische nabehandelingskosten in België tot 6.250 EUR per persoon na een ongeval in het buitenland;

– opsporings- en reddingkosten tot 15.000 EUR per persoon.

* Compensatiereis: wie om dringende gedekte reden zijn reis vroegtijdig moet onderbreken en wordt gerepatrieerd ontvangt een compensatie tot 3.500 EUR per persoon en per dossier en 14.000 EUR per polis en per jaar.

* Annulering: terugbetaling van de annulerings- of wijzigingskosten in geval van een verzekerde reden tot 3.500 EUR per persoon en per dossier en tot 25.000 EUR per polis en per jaar.

* All risk uitbreiding (automatisch inbegrepen in de polis): 25% franchise voor een niet in de algemene voorwaarden opgenomen reden.

* Reisgoed: vergoeding bij diefstal of beschadiging tot 2.500 EUR per persoon.

* Kapitaal reisongevallen: vergoeding tot 12.500 EUR per persoon bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval.

* Opgemerkt moet worden dat er ook verbeteringen, uniek op de markt, zijn aangebracht aan het product: pechhulp op verzoek van een officiële instantie (plafond verdubbeld tot 500 EUR), tandheelkundige behandeling (400 EUR), rechtsbijstand (300 EUR) en skipas (400 EUR).

 • MIJN ONDERNEMING

Verzekering Arbeidsongevallen   

 Ethias (Arbeidsongevallenverzekering)

Ethias heeft haar product arbeidsongevallen veel verder uitgebreid dan de door de wetgever gestelde eisen om enerzijds in overeenstemming te zijn met de evolutie van de maatschappij in het algemeen en haar behoeften, maar ook om een verzekering aan te bieden die conform is met haar waarden van humanisme en solidariteit.

Talrijke diensten met betrekking tot de verzekering arbeidsongevallen zijn ontwikkeld ten behoeve van de verzekerden. Onder deze diensten bevinden zich AssurPharma en AssurKiné. AssurPharma maakt een eenvoudige en snelle elektronische verzending van farmaceutische onkostennota’s mogelijk.

Via AssurKiné van zijn kant wordt de derdebetalersregeling toegepast bij kinesisten. In de praktijk betekent dit dat slachtoffers niets hoeven te betalen en dat kinesisten ook niet hoeven lange te wachten op de betaling.

Bovendien, in haar streven naar beschikbaarheid voor haar verzekerden biedt Ethias slachtoffers van een arbeidsongeval via haar Klantenzone Arbeidsongevallen, 24 uur per dag en 7 dagen per week, snelle online toegang tot hun schadedossiers. Het is een volledig online platform voor de opvolging van schadegevallen. Het slachtoffer kan op elk ogenblik documenten versturen en ontvangen en nuttige informatie in verband met de schade verkrijgen. https://www.ethias.be/part/nl/schade/op-het-werk/werkongeval.html

Voor werkgevers stelt Ethias een digitaal platform ter beschikking, dat 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk is, zodat zij de mogelijkheid hebben, hun schaden in te dienen en dossiers op te volgen.

Aan slachtoffers van ernstige ongevallen wordt een specifiek beroepsreïntegratieprogramma aangeboden. Voor de meeste slachtoffers van een arbeidsongeval is de terugkeer naar het werk een natuurlijke of zelfs automatische stap. Maar voor anderen vereist de terugkeer naar het werk ofwel een aanpassing van hun functie ofwel een volledige professionele heroriëntatie. Ethias heeft besloten aan de laatste groep een volledig ondersteuningsprogramma aan te bieden, bestaande uit een beoordeling van de vaardigheden die kunnen leiden tot een opleiding en professionele reïntegratie. Dit programma, uniek in België, wordt uitgevoerd met verschillende partners, specialisten in reïntegratie. Het is gebaseerd op een grondige beoordeling van de vaardigheden en de ontwikkeling van een professioneel project in nauwe samenwerking met het slachtoffer, met als uiteindelijk doel terug te keren naar het werk bij de oorspronkelijke werkgever of elders, als dit onmogelijk blijkt.

Om de ondersteuning aan de verzekerde slachtoffers van een ongeval verder te verbeteren, zijn o.a. de volgende dekkingsuitbreidingen ontwikkeld:

– organisatie van de repatriëring van het slachtoffer van een arbeidsongeval tijdens dienstreizen in het buitenland en afhankelijk van de ernst van het ongeval. Bij langdurige ziekenhuisopname in het buitenland organiseert en betaalt Ethias de verplaatsing van een gezinslid;

– betaling (en organisatie) van huishoudelijke hulp bij de verzekerde thuis indien de tijdelijke arbeidsongeschiktheid meer dan 31 dagen bedraagt;

– betaling van de kosten van (en organisatie van) opvang van de kinderen van de verzekerde tot 18 jaar, indien de tijdelijke arbeidsongeschiktheid meer dan 31 dagen bedraagt;

– vergoeding van de kosten voor het onderhoud van de tuin (en organisatie van de dienst) van de verzekerde die het slachtoffer is van een arbeidsongeval, indien zijn tijdelijke arbeidsongeschiktheid meer dan 31 dagen bedraagt;

– betaling van thuisbezorging van eerste levensbehoeften en warme maaltijden zolang dat medisch noodzakelijk is;

– organisatie van het vervoer van de verzekerde, die slachtoffer van een arbeidsongeval is, naar de medische verzorging, indien hij zich niet met eigen middelen kan verplaatsen.

Naast deze diensten heeft Ethias geïnvesteerd in de psychosociale risicopreventie in het bijzonder voor mensen die door hun werk verzwakt zijn. De verzekerar biedt 5 psychologische ondersteuningssessies aan om hen uit een moeilijke situatie te helpen, zelfs als er geen ongeval aan is voorafgegaan.

Package KMO

AG (Modulis Easy)

Bij AG kunnen businessklanten al hun beroepsgebonden schadeverzekeringen groeperen in een handig dossier: Modulis Easy. Om de voordelen daarvan te genieten moet de klant in zijn dossier minimaal 2 basisverzekeringen uit 2 verschillende verzekeringsdomeinen groeperen (bijvoorbeeld Auto en Brand).

Enkele voordelen van dit concept:

– Modulis-Bonus: onder bepaalde voorwaarden krijgt de klant jaarlijks 10% van de globale Modulis Easy-premie teruggestort. Klanten die een nieuw Modulis of Modulis Easy dossier afsluiten dat in werking treedt tussen 2 januari 2024 en 1 januari 2025, krijgen een onmiddellijke en gegarandeerde Modulis-Bonus van 10% vanaf onderschrijving tot en met 31 december 2025: geen wachttijd en geen evaluatie van de schadestatistiek;

– gratis premiespreiding: betaal jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks, of via domiciliëring zelfs maandelijks;

– clausule ‘30 %’ (uniek op de markt) voor Top Handel, Formule BA, Formule 24 en Arbeidsongevallen Forfait: als de klant naast de hoofdactiviteit nog een andere economische activiteit beoefent die maximaal 30 % van de totale jaaromzet uitmaakt, dan is die ook verzekerd;

– 8 specifieke packs met waarborgen eigen aan de activiteit van de klant: Pack Modulis Kapsalon, Pack Modulis Bakker-Banketbakker, Pack Modulis Voedingswinkel, Pack Modulis Restaurant, Pack Modulis Kinesitherapeut, Pack Modulis Tandarts, Pack Modulis Apotheek en Pack Modulis Huisarts;

– gratis schuldinningsdienst: AG helpt zijn Modulisklanten om onbetaalde facturen te innen van de klanten, enz. Een belangrijke troef in de huidige context;

– de uitbreiding van de dekking voor medische packs en nog meer producten zijn nu geïntegreerd in Modulis Easy.

https://www.aginsurance.be/professionals/nl/modulis/modulis/Paginas/verzekering-modulis.aspx

Verzekering Cyberrisk

Hiscox Belgium (CyberClear by Hiscox) 

CyberClear by Hiscox is een complete cyberbeschermingsoplossing die de verzekereden ondersteunt op technisch, juridisch, menselijk en financieel vlak.

Die verzekering verzekert tegen de gevolgen van onder meer hacking, systeeminbraak, verloren gaan of gestolen worden van data of cyber-aanvallen.

Een paar belangrijke kenmerken van deze dekking :

– bijstand door specialisten 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 en dit zonder vrijstelling;

– de polis is bijzonder uitgebreid en er zijn geen sub-limieten voor onder andere randsomware en persoonlijke aansprakelijkheid;

– online fraude is gedekt;

– automatische dekking van de filialen op voorwaarde dat deze over dezelfde bescherming beschikken.

De verzekeraar onderscheidt zich ook op het gebied van preventie: Hiscox is de enige verzekeringsmaatschappij in België die de CyberClear Academy aanbiedt, een online opleidingsprogramma inclusief een phishing simulatie dat bedrijven preventief wil helpen door hun personeel op te leiden. De verzekeraar wil bedrijven opleiden om hen te helpen cybercriminaliteit te bestrijden.

 • INNOVATIE

BelgaMGA – gevolmachtige onderschrijver (Swinz)

SWINZ is een verzekeringsproduct speciaal voor huurders: het dekt huurders (wettelijke aansprakelijkheid en inboedel) en de meeste dagelijkse risico’s voor verzekerden en hun gezinsleden: persoonlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand, reizen en hulp, zachte mobiliteit en Bob. De dekking «Ongevallen in het kader van privé-leven» kan worden toegevoegd met een klik. Het is een ‘alles-in-één’ polis, inclusief alle essentiële dekkingen die je nodig hebt om jezelf te beschermen tegen alledaagse risico’s in één digitaal contract met slechts een paar klikken en één app. Het product is ontworpen om hiaten en dubbele dekkingen tussen waarborgen te elimineren en de prijs van het product te optimaliseren.

Het enkele contract werkt als een abonnement op een digitale dienst (Spotify, Netflix, enz.): snel en eenvoudig af te sluiten, maandelijkse premie, eenvoudig opzeggen en geen beperkingen. Klanten kunnen hun polis ook zelfstandig digitaal beheren (hun contract, historiek en documenten bekijken, wijzigingen aanbrengen in het contract, opzeggen, een claim indienen, hun voorkeuren wijzigen, etc.) via de mobiele applicatie. Het inschrijvingsproces verloopt volledig digitaal en duurt minder dan 3 minuten. De persoonlijke informatie die nodig is om de polis aan te maken, wordt ingevuld door de klant of zijn makelaar: zodra de eerste premie is betaald, is de polis onmiddellijk actief.

SWINZ vertrouwt op blockchain (dankzij het InsurNode platform): dit innovatieve platform biedt een ongeëvenaarde flexibiliteit in de constructie van multi-branch phygital producten (een mix van fysiek en digitaal contact), zonder beperkingen op geïntegreerde verzekeringen. Een echte multibranchepolis is momenteel niet beschikbaar op de Belgische markt (in het buitenland heeft alleen Hedvig een vergelijkbaar aanbod, dat aanwezig is in de Scandinavische landen). Het product is innoverend omdat het in één polis de meeste dagelijkse risico’s dekt waarmee consumenten die op zoek zijn naar dit type fygitale oplossing, geconfronteerd worden.

 • DIGITALE

Allianz Benelux (Allianz Medical Plan)

Allianz Medical Plan is een 100% digitaal ziektekostenverzekeringsplan dat digitale diensten en voordelen aanbiedt dankzij een proces dat ook 100% digitaal is. Het product biedt de keuze uit 18 gezondheidsoplossingen op basis van een combinatie van de formules @Home (ambulante kosten) en @Hospit (kosten tijdens ziekenhuisopname). De offerte en/of het contract kunnen worden opgemaakt zonder medische formaliteiten en zonder alle details van de verzekerde te kennen.

Wanneer de formule is gekozen, het contract is ondertekend en de gegevens van de werknemer zijn verzameld, kan alles worden gemaild naar Allianz. Makelaar en werkgever krijgen automatisch een welkomstmail.  De werknemer ontvangt vervolgens een eerste welkomstmail op zijn persoonlijke e-mailadres, samen met het informatiedocument, het verzekeringscertificaat en een link naar de tool met de toegangscode om zijn persoonlijke gegevens in te vullen en eventueel andere gezinsleden toe te voegen. De werknemer krijgt daarna een tweede e-mail op zijn persoonlijke e-mailadres met een code om toegang te krijgen tot de digitale tool. Daarin vindt hij zijn AssurCard-code (nodig bij ziekenhuisopname) en zijn Assur Pharma-barcode (nodig voor farmaceutische kosten).

De app kan worden gebruikt om alle ziekenhuiskosten en ambulante medische kosten aan te geven. Hij stuurt een ontvangstbevestiging van de aangifte en informeert de werknemer wanneer de kosten zijn vergoed. Deze eenvoudige, snelle, realtime digitale oplossing is een alternatief voor alle administratie die bij dit soort zorg komt kijken. De app die wordt gebruikt in het kader van een Allianz Medical Plan-contract werkt snel, is eenvoudig, intuïtief en gebruiksvriendelijk en dat alles in een paar clicks.

 • AXA Belgium (Instant Coverage Check)

Instant Coverage Check is een digitale tool waarmee klanten van de verzekeraar proactief de dekking van hun autoverzekering kunnen controleren (buiten het geval van een schadegeval) op basis van zeer specifieke situaties. Klanten loggen in op hun klantenzone (axa.be) en beginnen een chat met de virtuele assistent Axel, die een reeks sleutelwoorden voorstelt (pech, ongeval, aanrijding) en hen een reeks situaties toont op basis van hun keuze (bijvoorbeeld: “Ben ik gedekt als er een boom op mijn auto valt?”). Het antwoord van Axel is gepersonaliseerd, afhankelijk van de dekking die de autoverzekering biedt.

Dit antwoord gaat systematisch gepaard met suggesties op het vlak van diensten en mogelijke acties (link naar de makelaar, online aangifte van schade, partner garages, enz.) In geval van niet-dekking verwijst de tool mensen door naar hun makelaar of naar de partner Fixico, zodat zij offertes voor reparatie tegen de beste prijs kunnen krijgen. Axel wil verzekerden helpen en geruststellen door het voor hen gemakkelijker te maken om toegang te krijgen tot preventieve, gepersonaliseerde en begrijpelijke informatie op basis van praktijkgevallen. Voorlopig is deze tool bedoeld voor particuliere klanten met een autoverzekering (auto’s en bestelwagens) met minimaal een burgelijke aansprakkelijkheid-dekking.

De voordelen van deze tool zijn:

– het is 24 uur per dag online beschikbaar;

– het biedt verzerde gepersonaliseerde, precieze antwoorden (bijvoorbeeld het werkelijke bedrag van de vrijstelling) die eenvoudig en begrijpelijk zijn (vereenvoudiging van de soms complexe inhoud van de algemene en bijzondere voorwaarden van de polis) en gebaseerd zijn op situaties uit de praktijk waarmee ze zich gemakkelijk kunnen identificeren;

– een duidelijke presentatie van de dekking van het contract, evenals van de diensten waarop de verzekeringnemer in elke situatie een beroep kan doen (vermelding van de referenties van de makelaar, link naar de oneline schadeaangifte of hulpdiensten, te ondernemen stappen indien niet gedekt, enz.)

 • PREVENTIE

ARAG

Samen met de KRC Genk Foundation, een welzijnsorganisatie van de gelijknamige voetbalploeg heeft de verzekeraar ARAG in het kader van een partnership een nieuw traject voor jongeren op poten gezet: de online Fairplay Cup. Dit is een voetbalkampioenschap op Playstation waarbij ARAG  kinderen en jongeren uit de jeugdzorg (instellingen, weeshuizen…) en kansenwijken waarden wil bijleren rond fair play, respect voor anderen en gezonde competitiviteit. De verzekeraar gebruikt deze momenten om jongeren ook al inzichten te geven op online risico’s (verbonden met het web@ctive product van ARAG -zonder dit product te verkopen-) en hoe die risico’s te vermijden.

Deze online Fairplay cup is geen one-shot promotioneel initiatief maar een continue competitie doorheen het jaar. Elke week komen andere jongeren uit andere instellingen langs om met elkaar te spelen. ARAG heeft de partnership dus ook al verlengd in 2024. Als omkadering van de kinderen doen professionele voetballers mee in de competitie én ook de E-sports spelers van Genk.

De verzekeraar gelooft sterk dat deze jongeren alle kansen verdienen die ze kunnen krijgen en hopen ze hiermee sterker te maken in de toekomst, ook online, en ze al spelenderwijs bepaalde basiswaarden te kunnen bijbrengen om succesvoller te zijn in de toekomst. ARAG heeft hiermee nationale persaandacht gekregen van alle grote media in België (VTM, VRT, HLN…) én ook een reportage van Play Sports.

 • MAATSCHAPPELIJKE INZET

AG

Duurzaamheid en klimaatverandering worden vaak genoemd in termen van sociale betrokkenheid. Maar duurzaamheid is méér dan streven naar die lage CO2-uitstoot. Het draait ook om sociaal engagement, om investeren in en zorgen voor de maatschappij en onze medemens. AG zette al in 1996 een solidariteitsprogramma op dat werkt op twee assen: kansarme jongeren helpen, en de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Sinds 2010 coördineert de afdeling AG Solidarity al onze mecenaats- en solidariteitsacties.

Wat houden die acties dan concreet in? AG biedt duurzame financiële steun aan organisaties die passen binnen de twee basisassen. AG bouwt ook echte partnerrelaties uit met verenigingen om hen te ondersteunen op bijvoorbeeld juridisch en IT-vlak. De verzekeraar staat ook materieel af dat nog een tweede leven verdient en voorziet via de afdeling sponsoring uitnodigingen voor sportieve, culturele of recreatieve evenementen. Tot slot organiseert AG binnen én buiten de werkuren solidarity dayswaarbij medewerkers hulp bieden aan projecten en initiatieven die het nodig hebben.

Als ‘supporter van jouw leven’ neemt AG zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op door zich te concentreren op een aantal belangrijke, actuele thema’s via diverse initiatieven:

– Maatschappij: onder het motto ‘Samen tegen eenzaamheid’ lanceerde AG in 2020 het digitale platform ‘www.allentegeneenzaamheid.be’. De website brengt hulpbehoevenden, vrijwilligers en organisaties die actief zijn in dit domein samen en biedt tal van tips rond dit maatschappelijk probleem. AG biedt ook een gratis lespakket aan waarmee leerkrachten en leerlingen het probleem van eenzaamheid bij jonge mensen bespreekbaar kunnen maken.

– Duurzaamheid: AG lanceerde een ‘duurzaamheidsplatform voor makelaars’: Go4Impact. Via dat platform kunnen makelaars verschillende initiatieven nemen om hun ecologische voetafdruk te verminderen. Zo wil AG zijn makelaars helpen, begeleiden en motiveren om nu actie te ondernemen voor een betere toekomst.

·  PUBLICITEITSCAMPAGNE

a) AXA Belgium (“Being a woman should not be a risk”).

AXA heeft een esthetisch aantrekkelijke campagne ontwikkeld rond het thema “De toekomst mag geen risico zijn”. In de eerste versie van dit thema richt AXA zich op vrouwen, die altijd meer risico lopen dan mannen. Een afwijking, volgens AXA, want “vrouw zijn mag nooit een risico zijn”. De campagne richt zich op dit idee. De campagne moedigt het publiek aan om de website axa.be te bezoeken. Daar is een pagina gecreëerd met de diensten die het bedrijf aanbiedt om vrouwelijke ondernemers beter te ondersteunen. Deze campagne onderstreept het concrete engagement van de verzekeraar voor een veiligere wereld, met eerlijkere en meer inclusieve verzekeringen.

Het doel van de campagne “Vrouw zijn mag geen risico zijn” is tweeledig:

– de verzekeraar wil een krachtige boodschap overbrengen aan vrouwen: in navolging van “KnowYouCan” wil AXA vrouwen laten weten dat het bedrijf diensten opzet om hen te helpen beter om te gaan met hun dagelijks leven, zowel privé als professioneel;

– ten tweede versterkt de campagne de positioneringsinspanning voor de langere termijn die met de “KnowYouCan”-campagnes is gestart.

Het idee is om het imago en de herkenbaarheid van het merk onder potentiële klanten te blijven ontwikkelen.

b) Brocom (“Tijden veranderen”)

Brocom verenigt 2.200 makelaars, de 2 makelaarsfederaties en 17 verzekeringsmaatschappijen: het doel is om de makelaardij te promoten en haar positie op de verzekeringsmarkt te consolideren.

Het sleutelidee van deze communicatie in 2022 was om aan te tonen dat makelaars meegaan met ‘veranderende tijden’ en goed inspelen op nieuw klantengedrag. De zeer overtuigende resultaten brachten Brocom ertoe om het concept niet alleen uit te breiden naar particulieren, maar ook naar bedrijven. Daarom heeft Brocom haar gebruikelijke tv- en radiomediaplan versterkt met gerichte tv-campagnes voor ondernemingen (“addressable tv”), gerichte bannering, linkedIn en podcasts op luisterplatforms zoals Spotify, Google, Apple, Deezer… De makelaar is dus alomtegenwoordig op alle audiovisuele en digitale kanalen. De boodschap is ook aangepast om een fietsatelier te beschrijven dat wordt gerund door een vrouwelijke ondernemer die haar makelaar om advies vraagt omdat ze voortdurend met haar hoofd in het ‘stuur’ zit.

Deze aanpak, gebaseerd op hetzelfde concept en gericht op zowel particulieren als ondernemers, heeft zijn waarde bewezen, met een stijging van alle evaluatiecriteria: bekendheid, consideration en conversies. De campagne suggereert om je verzekeringsmakelaar te raadplegen. Het benadrukt hun expertise en bereikbaarheid. Het doel is om een “makelaarsreflex” te creëren voor alle verzekeringsgerelateerde vragen. En het werkt!

·  TROFEE VAN DE MAKELAARS

AG

Deze award werd niet door de jury toegekend, maar wel op basis van een enquête bij onafhankelijke verzekeringsmakelaars, lid van FVF (Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen) en Feprabel (Fédération des Courtiers en assurances et Intermédiaires financiers de Belgique).

Deze makelaars werden uitgenodigd om te stemmen op de verzekeringsmaatschappij die het best presteerde op de markt, rekening houdend met zowel de kwaliteit van de producten als de service.

Frédéric Van Dieren, commercieel directeur: “AG blijft zijn positie in de markt bevestigen dankzij zijn voortdurende innovatie en kwaliteit. Wij blijven jaar na jaar de favoriete partner van onafhankelijke verzekeringsmakelaars. Onder het motto ‘Supporter van de makelaar’ ondersteunt AG haar makelaars en hun team dan ook proactief in hun rol als professionele en proactieve adviseur. Onze medewerkers blijven zich meer dan ooit inzetten om een kwaliteitsservice te bieden, voor zowel de makelaar als de eindklant.

Dit jaar viert AG zijn 200e verjaardag, 200 jaar bestaan in België. Meer dan ooit, bevestigen wij onze ambitieuze, positieve en stabiele strategie.  Wij geloven rotsvast in het motto van onze laatste Roadshow: Today, Tomorrow, Together. Makelaars ondersteunen in hun groei en hun marktpositie versterken met een sterke commerciële dynamiek.  Ik bedank de makelaars voor hun vertrouwen en engagement!”

***********

Voor meer informatie over de laureaten gelieve contact op te nemen met:

DECAVI, Laurent FEINER, Duizend Meterlaan 84, 1150 Brussel (Sint-Pieters Woluwe) (New)Tel :  00 32 495/51.43.30,
E-mail : laurent.feiner@decavi.be; www.decavi.be

Voor meer informatie over dit evenement, gelieve contact op te nemen met:AIMES & CO, Muriel STORRER, Drève de la Meute 5, 1410 WaterlooTel:+32(0)2/354.93.81,
E-mail: muriel.storrer@aimesco.net

Trends Axis group La Libre EY WIS COMARCH Kanaal Z Lydian

DE DECAVI LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2023

Persbericht
La Libre Belgique – Oktober 2023

CANAL Z – DE DECAVI LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2023

LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2023

La Libre Axis group Degroof Petercam Infront Comarch Ensur Scor Wiki-three Kanaal Z Lydian Trends

PERSBERICHT – 24/10/2023

Op 24 oktober hebben de Levensverzekeringstrofeeën DECAVI de verzekeraars beloond (24e editie).

De trofeeën bekronen de beste levensverzekeringsproducten, die ter diepe analyse aan een jury worden voorgelegd, en dragen tot de zichtbaarheid van de markt bij.

Deze jury heeft de prestaties en de kwaliteit van de contracten gecontroleerd, op basis van hun rendabiliteit, verzekeringskarakteristieken, communicatie en innovatie. De prestaties van de fondsen van ‘Tak 23’ (levensverzekeringen gekoppeld aan een beleggingsfonds) werden door de groep Infront gevalideerd.

De ganse markt (of minstens het grootste deel daarvan onder ander op basis van het incasso van de weerhouden verzekeraars) wordt geanalyseerd per categorie.

 • Voor deze editie 2023, bestaat de jury uit:

– Pierre Devolder, Hoogleraar KUL, Voorzitter van de jury.
– Laurent Feiner, Journalist, CEO, Decavi.
– Sandra Lodewijckx, Partner, Lydian.
– Philippe Muys, Erevoorzitter, Feprabel.
– Erik Van Camp, Qualified member, IA|BE.
– Albert Verlinden, Voorzitter, BZB-Fedafin.
– Marc Willame, Associate, Ensur.

De Levensverzekeringsawards kunnen prat gaan op de steun van Assuralia, Axis, DPAM, Ensur, Comarch, Scor, Infront, Wikitree, Lydian, La Libre Belgique en Kanaal Z.

 • Voor de verschillende verzekeringsproducten werd het volgende aantal spelers geanalyseerd:

– Formules met vrije stortingen en afhalingen (met gewaarborgde rentevoet): 12

– Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (zonder gewaarborgde rentevoet): de hele markt

– Gamma Multi-support Tak 21/23: 9

– Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) : 15

– Individuele pensioentoezegging (IPT): 13

– Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ): 11

– Groepsverzekering (5)

– Overlijdensverzekering type schuldsaldoverzekering: 6 nichespelers

– Uitvaartverzekering : 4 nichespelers

Verzekeringen: in het positief daglicht

Het verzekeringsvak moet op communicatie berusten. De DECAVI Verzekeringstrofeeën worden geapprecieerd omdat ze toelaten op een positieve manier te communiceren over een sector die te veel in termen van problemen spreekt (door het accent te leggen op schadegevallen) en te weinig in termen van oplossingen. Terwijl de verzekeraars oplossingen bieden voor alle burgers! Op dat vlak, ervaren wij de wil binnen de sector om meer acties in verband met preventie te ontwikkelen en het accent te leggen op de digitale verzekering.

De trofeeën zetten de producten en oplossingen in het licht ten voordele van de consumenten die ze hebben onderschreven, maar ook van de interne afdelingen van de verzekeraars die ze hebben bedacht en van hun distributiekanalen. Zoals u ziet, zijn het niet alleen de laureaten die als winnaars uit de bus komen. De trofeeën laten eveneens toe om op de evolutie van de markt te anticiperen. Daarom is het mogelijk om dankzij de categorie ‘Innovatie’ (die het vernieuwende karakter van een dienst of product bestudeert) veelbelovende initiatieven voor de markt te ontdekken. Deze trofeeën belonen uiteraard de laureaten, maar helpen ook de verzekerde om een keuze te maken in functie van een specifiek profiel.

De winnende producten hebben steeds interessante kenmerken. Ook al is het wat verzekeringen betreft mogelijk dat een bepaald product goed bij een bepaald type klant past en toch niet als de beste keuze voor iedereen kan worden beschouwd. Bij verzekeringsadvies is het dikwijls het profiel van de verzekerde dat het te onderschrijven contract bepaalt. Maar de winnende producten kunnen in elk geval dienen als een aanzet tot nadenken.

De laureaten

Het is duidelijk dat de verzekeringen de verbruikers voor elk van hun behoeften begeleiden, en dit op elke stap van hun leven. Vandaar het idee om de laureaten per categorie van behoeften te vermelden. We vermelden per categorie de winnaars met het beloonde product. Elk product wordt in bijlage in meer detail beschreven.

MIJN PENSIOEN PARTICULIEREN

Mijn investering

Gewaarborgde intrestvoet: Belfius Insurance (Belfius Invest Capital)

Mijn beleggingen

Gamma Multi-support Tak 21-23 : Belfius Insurance (KITE Mix)

Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (Tak 23 : Low Risk) : Athora Belgium (Athora Lazard Patrimoine Opportunities SRI)

Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (Tak 23 : Medium Risk) : Athora Belgium (Athora Universal Invest High)

Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (Tak 23 : High Risk) : NN Insurance Belgium (NN JP Morgan US Technology Fund)

MIJN PENSIOEN ZELFSTANDIGEN

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)AXA Belgium (Pension Plan Pro)

Individuele pensioentoezegging (IPT) :

Belfius Insurance (Belfius Future Manager Flex/Bonus)

Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) :

P&V Groep (P&V Verzekeringen en Vivium) (POZ)

MIJN PENSIOEN OP HET WERK

Groepsverzekering :

AXA Belgium (Essential for Life Plus)

MIJN RISICO

Mijn overlijden gekoppeld aan een hypothecaire lening (schuldsaldoverzekering)

NN Insurance Belgium (Hypo Care)
AFI ESCA, filiaal van een Franse maatschappij (Protectim)

Uitvaartverzekering

DELA (DELA Uitvaartzorgplan)

INNOVATIE (DIENSTEN, BEHEER VAN SCHADEGEVALLEN, PRODUCTEN, …)

NN Insurance Belgium (NN Wellbeing Services)

TROFEE DIGITALISATIE

Vivium (Life-Connect / MyVivium)

MAATSCHAPPELIJKE INZET  

AG
Dela

PREVENTIE

AG

VERANTWOORD BELEGGEN

Allianz Benelux
Belfius Insurance  

BESTE PUBLICITEITSCAMPAGNE

Vivium («Het maximum : da’s het minimum voor Vivium»)

MAKELAARS

AG

BIJLAGE : Gedetailleerde presentatie van elk product

MIJN PENSIOEN PARTICULIEREN

Mijn investering: gewaarborgde intrestvoet 

Belfius Insurance (Belfius Invest Capital)

Belfius Insurance biedt zijn Belfius Invest Capital aan, een levensverzekering met een gewaarborgd rendement van 2%, gegarandeerd voor minimum 8 jaar (tot de 1e dinsdag volgend op de 31e december van het 8e kalenderjaar na het jaar van de betaling). In 2022 bedroeg het bruto rendement 2,55%, tegenover 1,50% van 2021 tot 2016. Dit betekent dat 2022 een uitstekend rendement afficheerde, gezien de stijging van de rentevoeten. De verzekeraar rekent dus op een goed rendement en een hoge gegarandeerde rente over een lange periode.

Naast de gegarandeerde rente kan de verzekeraar een (niet-gegarandeerde) winstdeelname toekennen. Er kan ook een extra conjuncturele winstdeelname worden toegekend (afhankelijk van een betere economische situatie).

Mijn beleggingen : Gamma Multi-support Tak 21-23

Belfius Insurance (KITE Mix)

Het product KITE Mix, verdeeld door Belfius Bank, is een levensverzekeringscontract met meerdere waarborgen waarmee men zijn spaargeld kan diversifiëren en zijn vermogen kan beheren terwijl men zijn naasten beschermt.

Dit contract biedt het voordeel van een combinatie van zekerheid, door te profiteren van kapitaalbescherming dankzij het Tak 21-deel  (KITE Safe), en dynamiek, gekoppeld aan het Tak 23-deel (KITE Bold) dat toegang geeft tot een groot aantal interne beleggingsfondsen. Dankzij het dynamische component van het product (het KITE Bold contract) kan de belegger zijn vermogen volledig flexibel beleggen, met 18 beschikbare fondsen, verdeeld over verschillende activaklassen, geografische gebieden of thema’s. Bovendien is het mogelijk om eenmaal per jaar gratis de verdeling van het spaargeld over de verschillende fondsen te herzien. Een perfecte beleggingsoplossing voor alle beleggersprofielen, van de meest voorzichtige tot de meest dynamische.

Bovendien investeert men, door in KITE Mix te beleggen, zijn geld in een product dat minimaal artikel 8 SFDR (“Sustainable Finance Disclosure Regulation”) heeft en dat voldoet aan de strenge uitsluitingscriteria van Belfius. Belfius Insurance kiest er resoluut voor bij te dragen aan een betere samenleving. Het KITE gamma biedt een beleggingsoplossing met duurzaamheidskenmerken (artikel 8 SFDR) of duurzaamheidsdoelstelilngen (artikel 9 SFDR). Formules zonder duurzaamheidskenmerken of doelstellingen (artikel 6 SFDR) worden uitgesloten. Draag bij aan een positief maatschappelijk en ecologisch  verhaal en laat tegelijkertijd zijn geld groeien met KITE Mix.

Het contract is voor iedereen toegankelijk, vanaf een bedrag van 1.000 euro voor de eerste storting en 25 euro voor de volgende stortingen. Een ideale oplossing om projecten op middellange of lange termijn te financieren, de opleiding van zijn kinderen te financieren of zijn pensioen voor te bereiden.  Bovendien zal de klant, dankzij de aanvullende dekking bij overlijden en de begunstigingsclausule van het contract, de mogelijkheid hebben om de mensen die hem dierbaar zijn te beschermen en zal hij gemakkelijk in alle vrijheid zijn kapitaal kunnen overdragen aan de mensen die hij zelf kiest.

Mijn beleggingen : Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (Tak 23 : Low Risk)

Athora Belgium (Athora Lazard Patrimoine Opportunities SRI)

Athora Lazard Patrimoine Opportunities SRI is een internationaal multi-asset class fonds dat beheerd wordt volgens een maatschappelijk verantwoorde beleggingsbenadering. Een van de onderscheidende kenmerken van het fonds is de mogelijkheid van een aandelenblootstelling variërend van 20 % tot 80 %; dankzij de negatieve rentegevoeligheid kan het fonds profiteren van stijgende rentes. De geannualiseerde rendementen op 3 en 5 jaar 8,32 % en 4,84 % (RC EUR deelbewijs, op 31/7/2023)

Athora Belgium geeft beleggers die willen beleggen toegang tot de kwaliteitsfondsen van gerenommeerde beheerders via zijn tak 23-verzekeringen. Het gamma van Athora Belgium laat toe om een beleggingsportefeuille op te bouwen vanaf 37,5 EUR per maand. Beleggers die 10.000 EUR of meer willen investeren in een Athora tak 23-formule kunnen de risico’s beperken door de gratis financiële opties te activeren. Ook zijn alle niet-fiscale formules beschikbaar met 2 verzekeringnemers en 2 verzekerden.

Mijn beleggingen : Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (Tak 23 : Medium isk)

Athora Belgium (Athora Universal Invest High)

Athora Universal Invest High belegt voornamelijk in internationale aandelen en obligaties. Het kan tot 90% van zijn nettovermogen beleggen in aandelen. De weging in aandelen kan variëren als de beheerder dit gepast acht. Historisch gezien schommelt het tussen 70 % en 90 %. De Verenigde Staten vormen de grootste component: 43 % in aandelen en 35,43 % in obligaties. De rendementen over 1, 3 en 5 jaar waren respectievelijk 7,50 %, 6,10 % en 4,20 %.

Athora Belgium geeft beleggers die willen beleggen toegang tot de kwaliteitsfondsen van gerenommeerde beheerders via zijn tak 23-verzekeringen. Het gamma van Athora Belgium laat toe om een beleggingsportefeuille op te bouwen vanaf 37,5 EUR per maand. Beleggers die 10.000 EUR of meer willen investeren in een Athora tak 23-formule kunnen de risico’s beperken door de gratis financiële opties te activeren. Ook zijn alle niet-fiscale formules beschikbaar met 2 verzekeringnemers en 2 verzekerden.

Mijn beleggingen : Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (Tak 23 : High Risk)

NN Insurance Belgium (NN JP Morgan US Technology Fund)

Dit zeer dynamisch fonds belegt voornamelijk in aandelen van Amerikaanse technologiebedrijven (met name technologie, media en communicatiediensten).

De beleggingsfilosofie van het JP Morgan US Technology Fund is gebaseerd op de overtuiging dat disruptie in de loop van de tijd kansen biedt voor het creëren van welvaart. Dit fonds belegt daarom in hoogwaardige technologieaandelen van bedrijven met een disruptief businessmodel, een grote afzetmarkt, een uniek duurzaam concurrentievoordeel en een ondergewaardeerde groei. Dankzij deze aanpak wil het fonds op lange termijn beter presteren dan zijn index en de algemene markt.

De verzekeraa kijkt verder dan verzekeren en beleggen en wil haar klanten, hun dierbaren en eigenlijk alle Belgen voorbereiden op een langer en gelukkig leven. Een langer leven, verandering, vooruitgang en de daarmee verbonden technologische disruptie gaan hand in hand. Dit tak 23 fonds past daarom perfect in het aanbod van NN.

MIJN PENSIOEN ZELFSTANDIGEN

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)

AXA Belgium (Pension Plan Pro)

Het betreft een gamma van 2e pijler producten voor zelfstandigen (dat zowel in tak 21 als in tak 23 kan worden onderschreven, in een en hetzelfde hybride contract). Het innovatief karakter uit zich op 2 niveaus:

 • een verticale garantiestructuur in tak 21: net zoals bij een spaarrekening zal de verzekerde eventuele toekomstige rentestijgingen kunnen genieten. De verzekeraar past in voorkomend geval de nieuwe rentevoet toe en dit zowel op de nieuwe stortingen als op de reeds gedane stortingen, zelfs indien in het verleden een lagere rentevoet van toepassing was;
 • de levenscyclusstrategie: deze investeringsstrategie heeft als doel om zowel de stortingen als de opgebouwde reserve van het contract af te stemmen op de leeftijd en de risicobereidheid van de zelfstandige. Deze strategie bepaalt de optimale verdelingspercentages voor zowel de stortingen als de opgebouwde pensioenreserve over meer en minder risicovolle beleggingen.

De verzekerde kiest zijn risicobereidheid, en AXA beheert op een automatische manier de premie- en reservetoewijzing. Op specifieke vooraf bepaalde momenten worden de gestorte premies in minder risicovolle beleggingen geïnvesteerd: aandelenfonds, obligatiefondsen, … (= Life Cycle Invest). De gewaarborgde rentevoet bedraagt 1 % en het globale rendement bedroeg 2,25 % in 2022, 1,90 % in 2021 en 2 % in 2020, 2019 et 2018. De VAPZ is beschikbaar in Tak 21 (met een gewaarborgde rentevoet).

Individuele pensioentoezegging (IPT) 

Belfius Insurance (Belfius Future Manager Flex/Bonus)

De producten van Individuele Pensioentoezegging bieden de mogelijkheid te kiezen uit een gegarandeerde intrest van 0% of 1,5% voor Tak 21 combineerbaar met een Tak 23. De Belfius Future Manager Bonus (gewaarborgde rentevoet van 0 %) heeft voor de klant de laatste jaren een rendement opgebracht die tot de beste van de markt behoort: 2,25 % in 2022, 2 % in 2021 en in 2020,
2,10 % in 2019, 2,20 % in 2018 en 2,25 % in 2017.

De Belfius Future Manager Flex laat klanten toe investeringen in Tak21 en 23 te combineren, een perfecte oplossing voor zowel de voorzichtige als de dynamische belegger. De verzekeraar investeert op een verantwoorde wijze op basis van zijn eigen investeringspolitiek en stelt een veelheid aan fondsen voor, allen als SFDR (“Sustainable Finance Disclosure Regulation”) artikel 8 geclassificeerd.

Binnen het gamma van fondsen, biedt Belfius Insurance zogenaamde “toekomstfondsen” aan die een “dubbele impact” hebben. De dubbele impact in het aanbod wordt gekenmerkt door 3 performante duurzame fondsen waarbij de investeringen de bedrijven in portefeuille toelaten om bij te dragen tot een betere toekomst voor de maatschappij. Deze fondsen richten zich op belangrijke thema’s zoals het verbeteren van de levenskwaliteit en levensverwachting, oncologisch onderzoek en gendergelijkheid. Een deel van de gegenereerde inkomsten wordt besteed aan concreten projecten zoals Tubbe, Stichting tegen Kanker en Boost.

Elke IPToplossing biedt eveneens de mogelijkheid om vervolledigd te worden met een overlijdensdekking of aanvullende waarborgen zoals een gewaarborgd inkomen of een premievrijstelling.

Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ)

P&V Groep (P&V Verzekeringen en Vivium) (POZ)

In deze categorie wordt het product genomineerd dat zelfstandigen zonder vennootschap toelaat een bijkomend pensioen in 2e pijler op te bouwen,  in aanvulling op hun VAPZ. Vivium wordt genomineerd voor zijn POZ. In 2022 bedroeg het totale rendement 2 % (voor de 0%-rentegarantie in tak 21), tegen 1,75 % in 2021, 2% in 2020 en 2,10% in 2019 en in 2018.

De verzekeringnemer heeft de keuze tussen een mooi aanbod in tak 23 en 2 tariefgaranties in tak 21 (1,70% en 0%). Daarnaast kan hij zijn pensioenplan uitbreiden met een overlijdensgarantie en andere aanvullende waarborgen:

 • een kapitaal bij overlijden of bijkomend bij volledige en blijvende fysiologische invaliteit ten gevolge van een ongeval;
 • premieteruggave en een rente bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval (constante rente, klimmend of ideaal klimmend).

MIJN PENSIOEN – GROEPSVERZEKERING

Groepsverzekering

AXA Belgium (Essential for Life Plus)

AXA biedt een zeer compleet ‘defined contribution’ product aan (een percentage van de premie wordt aangewend om een kapitaal voor het pensioen op te bouwen): het biedt een goed evenwicht tussen standaardisatie en flexibiliteit via keuzemogelijkheden. Essential for Life Plus laat toe om te kiezen voor een groepsverzekering in Tak 23 (waarbij de rendementen de evolutie van de financiële markten volgen) of via een hybride formule die een mix is van Tak 23 en Tak 21 (gegarandeerd rendement van momenteel 1,25 %). Dit is een echt collectief product, inclusief een ingenieus systeem voor het afvlakken en verdelen van het rendement, uniform voor alle aangeslotenen dankzij de implementatie van een vrije reserve.

Wat tak 23 betreft, biedt de verzekeraar de keuze uit een beperkt aantal fondsen, beheerd door AXA Investment Managers, met een duidelijke asset allocatie en een historiek van interessante rendementen.

Vanaf 1 januari 2016 wordt de wettelijke minimumgarantie die van toepassing is op de op die datum gestorte bijdragen berekend op basis van één enkele formule, ongeacht de oorsprong van de bijdragen (persoonlijk of werkgever). Deze wettelijke minimumgarantie bedraagt momenteel 1,75 %. Als de verzekeraar er niet in slaagt een dergelijk rendement te bieden, zal de werkgever het saldo moeten aanvullen bijvoorbeeld bij uitdiensttreding of pensionering. Met Essential for Life Plus, zal de werkgever kunnen genieten van de potentiële rendementen op de financiële markten door de optimalisatie van de mix tussen Tak 21 en Tak 23 evenals de keuze van de asset-mix (obligaties/aandelen) in Tak 23.

AXA heeft uiteraard een zeer gedegen ervaring in groepsverzekeringen en beschikt bovendien over een digitaal systeem dat een referentie is in de markt (het DAIL-systeem, oorspronkelijk ontworpen voor grote bedrijven, waarvan dit product profiteert).

MIJN RISICO

Mijn overlijden gekoppeld aan een hypothecaire lening (schuldsaldoverzekering) 

– NN Insurance Belgium (Hypo Care)

Hypo Care is een van de belangrijkste producten in het beschermingsaanbod van NN. Deze verzekering voldoet aan een cruciale behoefte van de klant: ervoor zorgen dat zijn naasten een dak boven hun hoofd behouden door hen te behoeden voor een aanzienlijke schuld die moet worden terugbetaald. Het biedt ook interessante aanvullende garanties in geval van kanker en arbeidsongeschiktheid.

Hypo Care bezit de volgende kenmerken:

 1. een scherpe tarifering;
 2. de mogelijkheid om een verzekering op twee hoofden af te sluiten;
 3. “Relax”: de mogelijkheid om de premie te betalen op de volledige duur van het contract (niet enkel op 2/3 van de duur): het bedrag van de premie is zo lager;
 4. interessante aanvullende waarborgen:

– kanker: deze aanvullende dekking keert een éénmalig bedrag uit wanneer de verzekerde (en de partner) of een minderjarig kind getroffen wordt door kanker (max. 50.000 EUR en wachttijd van 6 maanden);

– arbeidsongeschiktheid: in een periode van arbeidsongeschiktheid keert deze aanvullende dekking tijdelijk een maandelijkse rente uit (gedurende max. 24 maanden).

– AFI ESCA, filiaal van een Franse maatschappij (Protectim)

AFI-ESCA is een Franse maatschappij die sinds 2008, via haar Belgische filiaal, aanwezig is op de Belgische markt. Deze aanwezigheid wordt  gehandhaafd via een nauwe samenwerking met een netwerk van onafhankelijke makelaars. Het Protectim contract is een schuldsaldoverzekering bestemd voor klanten die een hypothecaire lening willen aangaan en hun gezin te dekken in geval van overlijden.

Deze maatschappij biedt zeer competitieve tarieven aan haar klanten (met onder meer een gewaarborgd tarief over de gehele duur van het contract of een gewaarborgd tarief gedurende de 1ste 3 jaar). Zonder bijpremie krijgt de klant een bijkomende overlijdenswaarborg van 3.000 EUR voor de kosten in verband met het overlijden en betaald aan de wettelijke erfgenamen. Een online onderschrijving is mogelijk met een elektronische handtekening (op basis van de identiteitskaart).

De klant mag onderschrijven tot en met 80 jaar oud.

Uitvaartverzekering

DELA (DELA Uitvaartzorgplan)

Als uitvaartspecialist ontzorgt DELA mensen op één van de moeilijkste momenten van hun leven: het afscheid van een dierbare. DELA verleent financiële, praktische en administratieve bijstand voor, tijdens en na de uitvaart. Het DELA Uitvaartzorgplan is een uitvaartverzekering met uitgebreide bijstand voor nabestaanden. Het gaat om een kapitaalsverzekering (van het levenslange type, maar met beperkte betaaltermijn) met uitgebreide ondersteuning na de uitvaart.

Dankzij hun persoonlijke en beveiligde MijnDELA account kunnen klanten eenvoudig en veilig hun polis online raadplegen en beheren. Ze passen zelf hun persoonsgegevens en polisvoorkeuren aan. Bovendien kunnen klanten en niet-klanten hun uitvaartwensen vrijblijvend beheren, bewaren en aanpassen in een digitale wilsbeschikking op dela.be. Tot slot kunnen prospecten die klant wensen te worden hun aanvraag tot polisvoorstel volledig digitaal afhandelen en ondertekenen met eID, itsme of SMS code via dela.be.

Het grote voordeel van deze verzekering is dat ze meer dan alleen een financiële oplossing biedt. De 26 consulenten nabestaandenzorg van DELA begeleiden de nabestaanden ook bij de praktische en administratieve beslommeringen na het afscheid. Nabestaanden worden na het afscheid belast met allerlei administratieve zaken. De consulent nabestaandenzorg begeleidt en adviseert hen over de administratieve afwikkelingen met bijvoorbeeld leveranciers van nutsvoorzieningen, financiële instellingen, mutualiteiten… De nabestaanden kunnen ook beroep doen op een waaier aan diensten waaronder repatriëring van en naar het buitenland, vervroegde terugkeer van de gezinsleden om de uitvaart bij te wonen en psychologische bijstand.

DELA is vooral gekend als uitvaartverzekeraar, maar heeft ook een 70-tal hooggekwalificeerde uitvaartcentra op meer dan 130 locaties in België. Daarnaast heeft DELA ook 3 crematoria en een repatriëringscentrum op de luchthaven van Zaventem. DELA verzorgt ongeveer 80% van de repatriëringen en begraaft 1 op de 10 Belgen.

Als deel van coöperatie DELA vormen Coöperatieve waarden ons kompas en hechten wij onder meer veel belang aan solidariteit en maatschappelijk engagement.

INNOVATIE (DIENSTEN, BEHEER VAN SCHADEGEVALLEN, PRODUCTEN, …)

NN Insurance Belgium (NN Wellbeing Services)

Mentaal welzijn is een sleutelelement voor een gelukkig leven. In dit verband biedt NN aan zijn klanten in de zelfstandigen-segment de NN Wellbeing Services aan. Dit omvat inbegrepen preventieve begeleiding en coaching op maat voor de verzekerde en zijn gezin. De verzekeraar is er namelijk van overtuigd dat emotionele en mentale gezondheid net zo belangrijk zijn voor het voortbestaan van een bedrijf als passende vergoedingen.

Er is een partnerschap gesloten met Workplace Options (WPO); klanten en hun gezin profiteren van standaard inbegrepen preventieve ondersteuning op het gebied van emotioneel en mentaal welzijn, met toegang tot de volgende diensten in het bijzonder:

 • emotionele gezondheid: dankzij Revive (een gespecialiseerd ondersteuningsprogramma voor werknemers met een burn-out) krijgen klanten ondersteuning en begeleiding bij stress of een burn-out, per telefoon, videochat of “face-to-face”;
 • klinische assistentie: op elk moment kunnen klanten 24/7 profiteren van assistentie, van klinische intakegesprekken tot eerste hulp bij een crisis;
 • managementassistentie: de gepersonaliseerde Manager Assist helpt klanten conflicten tussen medewerkers op te lossen en een goed presterend team op te bouwen;
 • mindfulness: het individueel begeleide Aware-programma is specifiek afgestemd op de behoeften van de klant en helpt in 6 sessies om stress te bestrijden en de concentratie te verbeteren.

De meeste verzekeraars bieden re-integratieprogramma’s aan, wat natuurlijk een goede zaak is, maar voorkomen is beter dan genezen. Maar NN is de eerste oplossing op de Belgische markt die preventieve mentale ondersteuning biedt aan zelfstandigen.

TROFEE DIGITALISATIE

Vivium (Life-Connect / MyVivium)

 • Dankzij Life-Connect kunnen de makelaars kunnen alle nieuwe levensverzekeringscontraten opmaken: zowel voor particulieren (zoals langetermijnsparen, pensioensparen, niet-fiscaal sparen), als voor zelfstandigen, al dan niet met rechtspersoonlijkheid (zoals IPT en VAPZ), enz. LifeConnect is het unieke kanaal voor alle nieuwe zaken die momenteel voorzien zijn. De stand-alone risicowaarborgen (overlijden en arbeidsongeschiktheid) volgen in een latere release.

De voordelen zijn de volgende:

– end-to-end, van het volledige pre-sales en salesproces tot contractbeheer in alle aspecten;
– straight-through-processing, dus in real time;
– snel, flexibel en volledig compliant;
– optimalisaties van de fiscale 80 %-regel, campagnes…

Het beheer bevat onder andere de optimalisatie van de 80%-regel, de aanpassingen aan de premie: verhogingen en verlagingen van het spaargedeelte, de wijzigen van de begunstigde bij leven en overlijden, het toevoegen of verwijderen van een aanvaardende begunstigde, het toevoegen en aanpassen van aanvullende waarborgen, het toevoegen van fondsen in een contract…

 • MyVivium is de klantenzone die op een eenvoudige manier de verzekerden een inzicht geeft in hun levencontracten: met relevante data maakt Vivium de up-to-date de situatie van haar klanten toegankelijk én gaan we interacties met hun adviseur (makelaar) faciliteren. Ruim een kwart van de klanten « life » maken momenteel actief gebruik van MyVivium en dit aandeel neemt toe.

MAATSCHAPPELIJKE INZET  

AG

AG streeft naar een milieuvriendelijk beheer van haar activiteiten, en zet zich in voor duurzame ontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid. Dat omhelst verschillende gebieden: haar gebouwen, papierverbruik, voedsel, mobiliteit, gezondheid… Al sinds 1996 hebben ze ook een solidariteitsprogramma dat in de eerste plaats bedoeld is om diverse verenigingen te steunen.

De strategie van AG focust ook sterk op verschillende partnerschappen. Enkele voorbeelden:

 • Move By AG: activatieprogramma dat Belgen aanzet regelmatig te sporten;
 • de inclusie van vrouwen in het wielrennen, met name door steun aan de vrouwenploeg AG Insurance NXTG;
 • Samen tegen eenzaamheid: AG zet verschillende campagnes op poten om het taboe rond eenzaamheid te doorbreken. In 2020 lanceerde AG het digitale platform ‘https://allentegeneenzaamheid.be/ of ‘https://touscontrelasolitude.be/.

AG neemt niet alleen zelf tal van initiatieven, maar ondersteunt ook haar distributiepartners in hun duurzaamheidsambities. Met het nieuwe platform Go4Impact biedt AG makelaars meer inzicht in hun CO2-voetafdruk en stelt het hen concrete acties voor op maat van hun kantoor om die afdruk te verkleinen. Bovendien biedt het hen ook de kans om nog een stap verder te gaan in hun ecologisch en/of sociaal engagement, via partners. Via GoForest kunnen ze bomen laten aanplanten, en via Time4Society kunnen ze solidarity teambuildings organiseren voor hun medewerkers bij een van de 2.500 partnerorganisaties.

DELA

Alle klanten van DELA worden ooit geconfronteerd met het overlijden van een dierbare en rouw. Uit diverse onderzoeken blijkt dat 70 % van de Belgen vinden dat rouw te weinig erkenning krijgt in onze maatschappij. Daarom wil DELA bijdragen aan meer erkenning voor rouw in onze samenleving.

Samen met de Vlaamse natuurbehoudsvereniging Natuurpunt heeft DELA publiek toegankelijke herinneringsbossen aangeplant op verschillende locaties in België, het project loopt voorlopig al zeker voor 20 jaar. Mensen worden er uitgenodigd om in alle rust in de volle natuur hun rouw te beleven. Dat kan tijdens een wandeling of tijdens een rustmomentje op één van de “herinneringsbanken” om even stil te staan bij de mooie herinneringen aan een dierbare om hem of haar nooit te vergeten (https://www.dela.be/nl/herinneringsbos).

Bovendien heeft de uitvaartspecialist met de aanplantingsactie bijgedragen aan CO2 vermindering op een betekenisvolle manier.

PREVENTIE  

AG

Kanker is de 3e meest voorkomende oorzaak van langdurige afwezigheid op het werk. Elke dag krijgen gemiddeld 73 mensen in het beroepsleven te horen dat ze kanker hebben. Zoveel mogelijk terugkeren naar een ‘normale situatie’, door het vergroten van genezingskansen en door een snellere werkhervatting, draagt bij tot herstel.

In deze context steunt AG RECONNECT, een project van Stichting tegen Kanker dat perfect aansluit bij de maatschappelijke rol van de verzekeraar. Het is een gratis online platform, ontwikkeld om (HR-)managers te ondersteunen bij de re-integratie van een werknemer tijdens of na kanker.

AG wil haar expertise ter beschikking stellen van alle werkgevers die vroeg of laat geconfronteerd worden met de terugkeer van een werknemer met kanker. Op die manier kan de (ex-)patiënt sneller en beter ingeschakeld worden op de werkvloer.

VERANTWOORD BELEGGEN

 Allianz Benelux

Allianz wordt erkend als een verzekeraar met een sterke duurzame aanpak (bekend onder het acroniem “ESG”, dat staat voor criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur en de duurzaamheid van een bedrijf weerspiegelt), met name door de Dow Jones Sustainability Index, waarin Allianz wereldwijd op de 3e plaats staat. Deze erkenning toont aan dat Allianz, op alle niveaus van de groep, met zijn ESG-aanpak een belangrijke speler wil zijn in de verzekeringswereld van morgen. Het is geen label zoals dat vandaag de dag wordt gebruikt voor duurzaam beleggen, maar het is een erkenning van de toewijding van de verzekeraar aan duurzaamheid.

Allianz heeft op verschillende besluitvormingsniveaus werkgroepen ingesteld om genomen beslissingen op het gebied van duurzaam beleggen te analyseren, vergelijken en valideren. De processen zijn vooraf vastgesteld en er zijn geen uitzonderingen, waardoor Allianz een objectief relevante ESG-aanpak kan garanderen.

Bij de selectie van de fondsen in de diverse beleggingsverzekeringen let de verzekeraar op de combinatie van prestatie-, risicobeheer- en ESG-criteria. Op die manier biedt Allianz een uitgebreid gamma producten aan met telkens een zo hoog mogelijke SFDR («Sustainable Finance Disclosure Regulation»)-rangschikking : artikels 6, 8 en 9.

Belfius Insurance

Duurzaam en verantwoord beleggen is een methode die milieu-, sociale en governance factoren (ESG-factoren) integreert in de analyse van beleggingsmogelijkheden.

De verzekeraar heeft twee krachtige beslissingen genomen met betrekking tot haar investeringspolitiek:

a) alleen verantwoorde beleggingsproducten aanbieden aan klanten die voldoen aan de SFDR («Sustainable Finance Disclosure Regulation») artikelen 8 en 9;

b) de uitvoering van haar Transition Acceleration Policy dat tot doel heeft bepaalde activiteiten die schadelijk zijn voor de samenleving en het milieu uit te sluiten en overgangsinitiatieven naar een duurzamere samenleving te ondersteunen.

Belfius Insurance voldoet voor zijn beleggingsproducten al volledig aan dit engagement: alle oplossingen die in Tak-44 worden aangeboden (een combinatie van Tak-21 met rendementsgarantie en Tak-23, zonder rendements- of kapitaalgarantie) zijn uitsluitend gekoppeld aan beleggingen die aan dit beleid beantwoorden.

De verzekeraar biedt zijn klanten oplossingen aan om hun vermogen te doen groeien en vooral hun toekomst voor te bereiden. Wat is er dan beter dan verantwoorde investeringen die vandaag reeds bijdragen aan de opbouw van een betere toekomst voor iedereen?

BESTE PUBLICITEITSCAMPAGNE

Vivium (“Het maximum: da’s het minimum voor Vivium”)

De belangrijkste boodschap van de reclamecampagne is: “Het maximum: da’s het minimum voor Vivium”. Met deze slogan verklaart Vivium op een verrassende en onconventionele manier dat zij (en haar makelaars) er alles aan zullen doen om klanten de hoogste kwaliteit advies, expertise en service te bieden voor hun pensioen- en beleggingsbehoeften.

Het doel van de campagne is om Vivium en haar makelaars te positioneren als de juiste partner (op het vlak van advies, expertise, aanbod en opvolging) voor sparen en beleggen voor zelfstandigen, en meer specifiek de intellectuele beroepen.

De communicatiestijl wijkt duidelijk af van de gebaande paden in de communicatie binnen de financiële markt. De verzekeraar heeft gekozen voor een boodschap die opvalt en een visual die zich onderscheidt van de over het algemeen zachtere communicatie van financiële instellingen.

Dankzij de woordspeling en de rijm van de slogan “Het maximum: da’s het minimum voor Vivium” wint de verzekeraar terrein in de hoofden van ondernemers die overwegen hun makelaar te raadplegen voor sparen en beleggen.

MAKELAARS

AG

Deze award werd niet door de jury toegekend, maar door FVF (Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen) en Feprabel (Fédération des Courtiers en assurances et Intermédiaires financiers de Belgique). Dat deden ze op basis van een enquête bij hun aangesloten makelaars.

De makelaars beoordeelden de verzekeringsmaatschappijen op verschillende punten zoals, de kwaliteit van de producten en de dienstverlening. En opnieuw is de verzekeraar AG de winnaar… voor het tiende opeenvolgende jaar.

Frédéric Van Dieren, commercieel directeur: “AG blijft continu investeren in de optimalisatie van het aanbod aan producten en diensten om te beantwoorden aan de veranderende behoeften van de klant, én om de makelaars te versterken in hun rol als adviseur en in de kwaliteit van hun advies. AG ging zij aan zij met de makelaars de uitdagingen aan, mét succes. De makelaars bevestigden hun vertrouwen in AG en onze samenwerking werd verder versterkt. En AG blijft verder bouwen op een duurzame en stabiele strategie om zo samen met de makelaar een meerwaarde te kunnen blijven creëren voor onze klanten”.

                                                               ****************

Voor meer informatie over de laureaten gelieve contact op te nemen met: DECAVI, Laurent FEINER, Duizend Mertelaan 84, 1150 Brussel (SintPieters-Woluwe) – Tel : 0495/51 43 40, E-mail : laurent.feiner@decavi.be, www.decavi.be 

Voor meer informatie over dit evenement, gelieve contact op te nemen met: AIMES & CO, Muriel STORRER, Drève de la Meute 5, 1410 Waterloo, Tel : +32(0)2/354.93.81, Fax : +32(0)2/353.24.93, E-mail : muriel.storrer@aimesco.net

De Niet-Levensverzekeringstrofeeën DECAVI 2023

Persbericht 2023

Kanaal Z – Niet-Levensverzekeringstrofeeën 2023

DE DECAVI NIET-LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2023

En de winnaars van 2023 zijn…

De 19de editie van  de DECAVI Niet-levensverzekeringstrofeeën, georganiseerd door Laurent Feiner en Muriel Storrer heeft  de verzekeringsmaatschappijen voor hun verzekeringskenmerken of hun vernieuwing beloond, in verschillende categorieën.

We leveren de resultaten per categorie hieronder.

Per categorie heeft de jury de meest representatieve spelers geanalyseerd; alles bij elkaar werd zo bijna 80 % tot 90% van het totale premie-incasso per categorie doorgelicht.

Voor de verschillende verzekeringsproducten werd het volgende aantal spelers geanalyseerd:

a) Mijn mobiliteit:

– burgelijke aansprakelijkheid auto (13)
– materiële schade auto : omnium (13)
– rechtsbijstand Auto (7)
– moto (7)
– fiets (10)

b) Mijn woning:

– brandverzekering-eenvoudige risico’s (14)
– huurdersverzekering (7)
– brandverzekering-mede-eigenaars (5)

c) Mijn verantwoordelijkheid

– burgerlijke aansprakelijkheid privéleven (10)

d) Mijn rechten

– fiscale rechtsbijstandverzekering (6)

e) Mijn reizen (11)

f) Mijn gezondheid (4 nichespelers)

– verzekering gezondheidszorgen

g) Mijn onderneming

– arbeidsongevallen (6 nichespelers)
– cyberrisico’s (6 nichespelers)
– package (5)

h) Innovatie (4 dossiers)

i) Digitale (6 dossiers)

De DECAVI Trofeeën hebben een stevige reputatie in de verzekeringssector opgebouwd. Zij hebben tot doel de beste verzekeringsproducten op basis van verschillende criteria geanalyseerd door de jury te belonen en de transparantie van de markt te verzekeren.

Deze jury werd samengesteld door volgende personen:

Jean-Marc Delporte, Voorzitter van de jury en Erevoorzitter van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

– Patrick Cauwert, CEO Feprabel en Expert verantwoordelijk voor het onderwijs aan de FUCaM (UCL Mons).

Katrien De Cauwer, Partner Actuarial & CFO Consulting, EY.

Laurent Feiner, Journalist, CEO Decavi.

Philippe Hemmeryckx, Lid van de Raad van Bestuur FVF (Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen).

Sandra Lodewijckx, Partner, Lydian.

– Lievin Villance, docent aan de Hogeschool Francisco Ferrer (Cooremans Instituut) en Coordinator van de Afdeling verzekering.

– Britt Weyts, Professor aan de Universiteit van Antwerpen.

Dit evenement werd gerealiseerd met de steun van Assuralia, en mocht eveneens op de medewerking rekenen van verschillende partners uit de branche, namelijk, Axis, Comarch, EY, Lydian en WIS. 

Dit initiatief, dat uiteraard de wedijver tussen de verzekeraars opwekt, legt vooral de nadruk op het innovatieve en creatieve aspect van de producten (raadpleeg de site www.decavi.be voor meer inlichtingen in verband met de criteria die worden gehanteerd).

Verzekeringen: in het positief daglicht

Het verzekeringsvak moet op communicatie berusten. De DECAVI Verzekeringstrofeeën worden geapprecieerd omdat ze toelaten op een positieve manier te communiceren over een sector die te veel in termen van problemen spreekt (door het accent te leggen op schadegevallen) en te weinig in termen van oplossingen. Terwijl de verzekeraars oplossingen bieden voor alle burgers! Op dat vlak, ervaren wij de wil binnen de sector om meer acties in verband met preventie te ontwikkelen en het accent te leggen op de digitale verzekering.

De trofeeën zetten de producten en oplossingen in het licht ten voordele van de consumenten die ze hebben onderschreven, maar ook van de interne afdelingen van de verzekeraars die ze hebben bedacht en van hun distributiekanalen. Zoals u ziet, zijn het niet alleen de laureaten die als winnaars uit de bus komen. De trofeeën laten eveneens toe om op de evolutie van de markt te anticiperen. Daarom is het mogelijk om dankzij de categorie ‘Innovatie’ (die het vernieuwende karakter van een dienst of product bestudeert) veelbelovende initiatieven voor de markt te ontdekken.

Deze trofeeën belonen uiteraard de laureaten, maar helpen ook de verzekerde om een keuze te maken in functie van een specifiek profiel. De winnende producten hebben steeds interessante kenmerken. Ook al is het wat verzekeringen betreft mogelijk dat een bepaald product goed bij een bepaald type klant past en toch niet als de beste keuze voor iedereen kan worden beschouwd. Bij verzekeringsadvies is het dikwijls het profiel van de verzekerde dat het te onderschrijven contract bepaalt. Maar de winnende producten kunnen in elk geval dienen als een aanzet tot reflectie.

De laureaten

Het is duidelijk dat de verzekeringen de verbruikers voor elk van hun behoeften begeleiden, en dit op elke stap van hun leven. Vandaar het idee om de laureaten per categorie van behoeften te vermelden. We vermelden per categorie de winnaars met het beloonde product.

Elk product wordt in bijlage in meer detail beschreven.

MIJN MOBILITEIT

Auto (BA en Omnium) verzekering : AXA Belgium – Comfort Auto

Verzekering Rechtsbijstand Auto : Arces / Groep P&V – Rechtsbijstand Auto Artikel 1

Motorverzekering : P&V Groep (P&V Verzekeringen & Vivium) – Motorverzekering

Fietsverzekering : Belfius Insurance – Fietsverzekering

MIJN WONING

Brandverzekering (Multirisico Woning – eenvoudige risico’s) : AG – Top Woning

Brandverzekering (voor huurders) : Ethias – Huurdersverzekering

Brandverzekering (mede-eigenaars) : I.B.I.S. Insurance – COCOON of I.B.I.S.

MIJN VERANTWOORDELIJKHEID

Verzekering BA Privéleven : Ethias – Ethias Familiale

MIJN RECHTEN 

Fiscale rechtsbijstandverzekering: AG – Providis Globale Rechtsbijstand

MIJN ONDERNEMING 

VerzekeringArbeidsongevallen:
Ethias Arbeidsongevallenverzekering

Package KMO : AG – Modulis Easy

Cyberrisk : Hiscox – CyberClear by Hiscox

MIJN GEZONDHEID

Verzekering Gezondheidszorgen : DKV Belgium – DKV Hospi Flexi

MIJN REIZEN

Reisverzekering en bijstand : Allianz Assistance – ROYAL Service reis- en bijstands- en multirisks verzekering

INNOVATIE

        Allianz Benelux – Risico- en verzekeringsscan

DIGITALE

AXA Belgium – Digital with the broker

PREVENTIE

AG

MAATSCHAPPELIJKE INZET   

AG

BESTE PUBLICITEITSCAMPAGNE

a) ARAG (“Online problemen ? Zorg dat je verzekerd bent !”).
b)  Brocom (“Tijden veranderen”)

TROFEE VAN DE MAKELAARS

AG

BIJLAGE

 • MIJN MOBILITEIT

BA Auto & Materiële schade auto – Omnium

AXA Belgium (Comfort Auto)

Voor het 5de  jaar op rij wint AXA de Decavi-trofee voor de beste Burgerlijke Aansprakelijkheids- (BA) en Omniumverzekering. De BA-autoverzekering van AXA omvat alle nodige basisdekkingen maar ook net dat ietsje meer met:

– ‘Eerste hulp bij ongevallen’ met onder andere de tussenkomst van een bijstandsverlener ter plaatse, het online bestellen en opvolgen van een takeldienst, een slepingsdienst en, als optie, één en dezelfde vervangwagen voor max. 30 dagen;

– ‘Euro+’ die bij een ongeval in West-Europa het grootste deel van de verschuldigde bedragen voorschiet en tevens een aanvullende vergoeding betaalt voor schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels, zodat de verzekerde een vergoeding ontvangt die vergelijkbaar is met de vergoeding die hij in België zou hebben ontvangen als het ongeval zich daar had voorgedaan;

– de ’BOB-waarborg’ die zorgt voor een vergoeding bij een door een Bob-bestuurder veroorzaakt ongeval. Voor de materiële schade aan het verzekerde voertuig én de letsels van de Bob;

– het ‘Joker for you’-voordeel dat, als het wordt toegekend, voorkomt dat de premie stijgt als gevolg van een schadegeval in fout.

De autoverzekering van AXA en meer bepaald de Omnium, houdt rekening met het gebruik, de waarde en leeftijd van het voertuig. Nieuw of tweedehands, weinig of elektrisch rijden … de Omniumformules bieden daarom bescherming op maat. Verzekerden kunnen zelfs bepaalde aspecten van hun Omnium personaliseren, zoals de duur van de degressiviteit (het moment waarop de waarde van het voertuig begint af te nemen) of de vrijstelling (het bedrag dat verzekerde zelf nog moet betalen na de tussenkomst van de verzekeraar).

Bovendien is de autoverzekering van AXA ook afgestemd op de behoeften van elektrische voertuigen. Zo zijn klanten die kiezen voor duurzame mobiliteit en een (Mini-)Omnium hebben afgesloten, verzekerd voor de oplaadkabels. In Rechtsbijstand Full, indien afgesloten, voor de verdediging van hun belangen voor een schadegeval met betrekking tot de goedgekeurde installatie of herstelling van een oplaadpunt op de hoofdverblijfplaats. En indien Omni-Assistance werd afgesloten, geniet de verzekerde de nodige bijstand als hij een lege batterij heeft (met eventuele sleping naar het dichtstbijzijnde laadpunt, garage of naar zijn hoofdverblijfplaats).

Met zijn talrijke diensten en dekkingen biedt Comfort Auto een personaliseerbare en moduleerbare Autoverzekering die rekening houdt met de behoeften van de verzekerden. En dankzij een sterke online aanwezigheid combineert AXA digitaal gemak met het deskundige advies van een makelaar. Klanten kunnen niet alleen hun Autoverzekering online afsluiten, maar ook hun schadegevallen digitaal aangeven en opvolgen waardoor ze een transparant en volledig overzicht krijgen van hun contracten en lopende dossiers.

https://www.axa.be/ab/NL/particulieren/verzekeringen/auto/Pages/default.aspx

Verzekering Rechtsbijstand Auto

Arces – Groep P&V – (Rechtsbijstand Auto Artikel l)

Al voor het elfde opeenvolgende jaar is Arces laureaat met haar rechtsbijstandsverzekering Artikel 1. Wat de formule van Arces typeert, is het unieke ‘beste van de markt’- principe dat in artikel 1 van de algemene voorwaarden wordt verwoord. Hierdoor biedt Arces haar verzekerden de beste rechtsbijstandsverzekering auto aan. Stelt een andere verzekeraar op de Belgische markt bij een schadegeval toch betere voorwaarden voor, dan past Arces zich aan en biedt ze dezelfde condities.

Deze exclusieve clausule is van toepassing op alle waarborgen in de algemene voorwaarden, inbegrepen de verzekerde bedragen, die al tot de hoogste op de markt behoren. https://www.arces.be/nl/rechtsbijstandsproducten/rechtsbijstand-auto-artikel-1-arces

Motorverzekering

P&V Groep (Vivium Motor/P&V Motor)

Het aanbod Motor van de P&V Groep (P&V en Vivium) kenmerkt zich door een uitgebreide dekking, aangepast aan de motor en de levensstijl van de eigenaar, maar ook door duidelijke garanties zonder verrassingen. Deze formule biedt dekking voor burgerlijke aansprakelijkheid met Bob-garantie (tot 25.000 EUR) en een allesomvattende dekking tegen natuurgeweld en dieren, brand, diefstal en materiële schade, waarbij de verzekeringnemer zijn vrijstelling kan personaliseren.

De verzekerde geniet eveneens een uitgebreide bijstand bij ongeval, pech en zelfs diefstal, waarbij ook een vervangwagen ter beschikking wordt gesteld. Wat de bescherming van de motorrijder betreft, kan de verzekerde volgende waarborgen onderschrijven: dekking van de medische kosten, de tijdelijke of blijvende invaliditeit of het overlijden. En om helemaal compleet te zijn, kan hij ook zijn uitrusting verzekeren (helm, airbag of beschermende elementen, handschoenen, beschermende jas, pak, laarzen, enz.). Ten slotte is ook de rechtsbescherming in de waarborgen inbegrepen, met een maximum tussenkomst van 125.000 euro per schadegeval (burgerlijke en strafrechtelijke verdediging, enz.).

De P&V Groep wil een pionier zijn op het vlak van preventie. Daarom krijgen alle verzekerde klanten toegang tot de premiumversie van de Liberty Rider-app. P&V Groep is de enige verzekeraar die dit voordeel aanbiedt voor de volledige duur van het contract.  De belangrijkste functies van de Liberty Rider-applicatie zijn ecall met val- en ongevalsdetectie, automatische verzending van spoeddienst, GPS met waarschuwing bij het naderen van potentieel gevaarlijke plaatsen en het verzenden van sms met realtime routetracking om geliefden gerust te stellen, wat het al mogelijk heeft gemaakt om 3,5 miljoen kilometer te beveiligen, 139 ongevallen te detecteren en hulp te sturen naar 19 motorrijders.  Met de applicatie kunt u ook bijstand inroepen met geolocatie, toegang krijgen tot roadbooks of het onderhoud van uw motorfiets volgen.

https://www.vivium.be/particulier/motorverzekering

Motorverzekering | P&V Verzekeringen (pv.be)

Fietsverzekering

Belfius Insurance (Fietsverzekering)

De fietsverzekering van Belfius Insurance dekt alle soorten fietsen: stadsfietsen, elektrische fietsen, speedpedelecs, racefietsen, mountainbikes, gemotoriseerde voortbewegingstoestellen. De aangeboden waarborgen zijn diefstal (wereldwijd), materiële schade (wereldwijd) en bijstand (tot 3 interventies per jaar).

De sterke punten van het product zijn onder andere de volgende

– geen degressiviteit van de waarde gedurende 24 maanden: gedurende de 2 jaar na de aankoop, wordt de verzekerde vergoed tot de totale waarde van zijn fiets;

– geen vrijstelling voor elektrische fietsen, speed pedelecs en gemotoriseerde voortbewegingstoestellen voortbewegingstoestellen in geval van diefstal of totaal verlies;

– dekking ook mogelijk voor rechtspersonen en dus voor beroepsgebruik;

– dekking van alle accessoires (verwijderbaar, maar ook niet-verwijderbaar). Hieronder vallen bijvoorbeeld bagagedragers, kinderdraagzakken, fietstassen en -manden, meters, GPS- en andere navigatiesystemen en fietskarren.

– terugbetaling van het slot in geval van volledige diefstal wanneer de fiets met het slot was beveiligd;

– bijstand verleend in geografisch Europa, in geval van mechanische problemen, accuproblemen (inclusief lege accu), defecte koplamp, ongeval, vandalisme, lekke band, geblokkeerd slot, verlies van fietssleutels, diefstal of poging tot diefstal, psychologische bijstand).

https://www.belfius.be/retail/nl/producten/verzekeringen/voertuig/fietsverzekering/index.aspx

 • MIJN WONING

Brandverzekering Multirisico Woning (eenvoudige risico’s)

AG (Top Woning)

Top Woning biedt een volledige oplossing op maat voor de verzekering van de woning. Ze geldt als referentie op de markt omdat ze haar verzekerden gemoedsrust garandeert op vele vlakken. Met deze brandverzekering kiest de verzekerde voor heel uitgebreide waarborgen volgens het principe “Alles is gewaarborgd behalve…”. Alle schade die binnen de omvang van de waarborg van het contract valt, is verzekerd met uitzondering van enkele duidelijk omschreven gevallen.

Top Woning wordt voortdurend aangepast aan maatschappelijke, technische en wettelijke veranderingen. Zo is de verzekering uitgebreid met bijvoorbeeld:

– de verzekering van de deeleconomie-activiteiten van de verzekerde: als huurder of verhuurder, ongeacht of de activiteiten gratis of betalend zijn of ze met of zonder deelplatform plaatsvinden;

– de verzekering van de medehuurders die in het huurcontract van de verzekeringnemer zijn opgenomen;

– de verzekering van laadpunten voor elektrische en plug-in hybride voertuigen, evenals thuisbatterijen;

– de verzekering van de kosten die voortvloeien uit de nieuwe verplichte bouwnormen;

– de betaling van redelijke kosten van bewaring en een redelijke beloning aan de vinder van een verzekerd gestolen voorwerp, enz.

Bovendien kunnen verzekerden kiezen voor Pack Woning & Assist+ en Pack Diefstal+ die hen nog ruimere waarborgen bieden, bijstand garanderen buiten een schadegeval om en de vrijstelling afschaffen wanneer de schade meer dan 1.274,26 EUR (Abex 906) bedraagt. Vele packs spelen in op specifieke behoeften, zoals Pack Tuin en Pack Zwembad (waarvan de dekkingen recent nog uitgebreid werden), Pack Verhuurder, Pack Huurder en Pack Ik bouw, Ik verbouw.

Elke verzekerde geniet bij schadegeval:

– bijstand 24/7;

– een voorschot van 15.478,36 EUR (Abex 906) voor dringende uitgaven;

– de meest recente en bijgewerkte algemene voorwaarden: geen verrassingen of verschillende versies van contracten bij schade;

– een performante schaderegeling:

a) het schadebedrag wordt snel vastgesteld dankzij een video-expertise op afstand indien mogelijk;

b) de verzekerde kan kiezen de herstelling zelf uit te voeren of op zich te nemen, of de herstelling niet onmiddellijk uit te voeren: in alle gevallen geniet hij een volledige schadevergoeding (met aftrek van de vrijstelling);

c) in bepaalde gevallen wordt ook herstelling in natura aan de verzekerde aangeboden: de verzekeraar organiseert de herstelling en de verzekerde hoeft niets te betalen, terwijl die een garantie van 6 maanden op de herstelling geniet;

– vergoeding van bepaalde kosten ook zonder schadegeval, zoals slotenmakerskosten bij verlies van sleutels of kosten voor de opsporing en herstelling van gaslekken.

https://www.aginsurance.be/Retail/nl/woning/Paginas/brandverzekering-prijs-simulatie-new.aspx

Brandverzekering voor huurders

Ethias (Huurdersverzekering)

Ethias stelt een Huurdersverzekering voor die zich richt tot huurders van een huis of appartement waarvan de huurprijs lager is dan 1.709 EUR per maand. De premie is vrij bescheiden: vanaf 16,47 EUR per maand voor de huurdersaansprakelijkheid, inhoud en rechtsbijstand.

Deze verzekering is op maat van huurders omdat de huurdersaansprakelijkheid en inhoud van hun woning volledig verzekerd zijn bij schade zoals brand, storm, waterschade of glasbreuk (zonder vrijstelling indien het bedrag van de schade hoger is dan 309 EUR). Als optie kan diefstal & vandalisme tot 100% van de inboedel verzekerd worden. 24 op 24 u bijstand in geval van schade is inbegrepen.

Ethias vergoedt eveneens de wederverhuringsvergoeding. Indien de huurder of zijn/haar partner zich genoodzaakt ziet om het huurcontract op te zeggen bij een overlijden, ontslag, echtscheiding of het einde van het wettelijk samenwonen, betaalt Ethias het bedrag terug dat de huurder aan de verhuurder verschuldigd is tijdens de eerste 3 jaren van zijn huurcontract (tot 3x het huurbedrag, met een maximum van 5.127 EUR).

Op minder dan 1 minuut kan deze verzekering online onderschreven worden: www.ethias.be.

https://www.ethias.be/part/nl/brandverzekering-huurder.html?amc_icid=ethias_nl_homepage_btn-product_product-tenant

Voor jongeren tot 30 jaar hebben we het Ethias Starter Pack. Hiermee sla je twee vliegen in één klap want deze formule is de gedroomde combinatie van een huurdersverzekering met een familiale verzekering en dit aan een voordelige prijs : je krijgt 4 maanden gratis op de Huurdersverzekering gedurende het eerste jaar en -10 EUR op de familiale verzekering.

Brandverzekering (mede-eigenaars)

I.B.I.S. Insurance (gevolmachtige onderschrijver ) – COCOON OF I.B.I.S.

Voorgesteld door het onderschrijvingsagentschap I.B.I.S. Insurance, is het product COCOON OF I.B.I.S. een polis “alle risico’s behalve”, wat wil zeggen dat alles wat niet uitgesloten is, gedekt is. Zeer beperkte lijst van uitsluitingen. De partner maatschappijen van I.B.I.S. Insurance zijn: Axa Belgium, Federale Verzekering, P&V Verzekeringen en Monceau Verzekeringen.

Aanwezigheid van twee mede-eigenaars is voldoende, zonder verplichting van een minimum aantal verdiepingen of minimum kapitaal.

Enkele pluspunten van het product COCOON OF I.B.I.S. zijn :

 • een uitgebreide definitie van het verzekerde gebouw met inbegrip van de bij- en nevengebouwen, de stoepen, zwembaden, signalisaties, koeren en omheinigen;
 • de bewijslast ligt bij I.B.I.S. Insurance en niet bij de klant;
 • een dekking storm zonder minimale limiet van de windsnelheid;
 • uitgebreide waarborgen in waterschade;
 • dekking van maximum 3 garages die gelegen zijn op een ander adres dan deze van het risico;
 • dekking voor de schade tengevolge van vandalisme, grafiti, tags of kwaadwillig opzet;
 • dekking van indirecte verliezen zonder bijpremie;
 • dekking van de inboedel van de mede-eigendom;
 • dekking BA gebouw en BA lift;
 • afstand van verhaal tegen mede-eigenaars, de huurders en andere gebruikers;
 • vergoeding voor de bijkomende kosten van de syndicus en/of de raad van de mede-eigendom;
 • specifieke rechtsbijstand voor “COCOON OF I.B.I.S.;
 • dekking voor alles wat domotica betreft, inbegrepen in de verzekerde kapitalen;
 • overlijdens- en begrafeniskosten : 4.480 EUR per slachtoffer met een maximum van 89.592 EUR per schadegeval;
 • dekking van de zonnepanelen;
 • bij uitbreiding, studentenverblijf gedekt overal in de EU;
 • uitstekende kwaliteitsverhouding van de waarborgen en de prijs;
 • bijstand dag en nacht, 7/7 met I.B.I.S. Emergency in geval van schade;
 • snelle en kosteloze expertise van de gebouwen.

Meer informatie over het product “COCOON OF I.B.I.S.” is beschikbaar via de website: www.ibis-insurance.be

https://ibis-insurance-web.be/nl/cocoon-of-ibis/

Exclusieve distributie van het product COCOON OF I.B.I.S. via het kanaal van onze professionele en bekwame verzekeringsmakelaars.

 • MIJN VERANTWOORDELIJKHEID

Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid Privéleven

Ethias (Ethias Familiale)

Ethias behaalt de zege met haar contract Ethias Familiale : dit contract biedt, in vergelijking met zijn concurrenten, zeer uitgebreide waarborgen (lichamelijke schade, materiële schade, rechtsbijstand, onvermogen van derden, enz.) aan een erg concurrentiële prijs. Daarbovenop kunnen we nog de zeer ruime definitie van ‘verzekerde’ (alle leden van het gezin zijn overal ter wereld verzekerd) en het beperkte verhaal tot 10.000 EUR (niet geïndexeerd) tegen de minderjarige in geval van opzettelijke daad, toevoegen.

Alle voortbewegingstoestellen voor de zachte weggebruiker zoals fietsen, elektrische fietsen (met of zonder trapondersteuning), segways, monowheels, hoverboards, elektrische steps, elektrische rolstoelen zijn verzekerd via de familiale verzekering. Voor autonome gemotoriseerde voortbewegingstoestellen geldt een snelheidsbeperking tot 25km/u…

https://www.ethias.be/part/nl/familiale-verzekering.html?amc_icid=ethias_nl_homepage_btn-product_product-family

 • MIJN RECHTEN

Fiscale rechtsbijstandverzekering  

AG (Providis Globale Rechtsbijstand)

Gerechtelijke procedures worden steeds duurder. Tegelijk neemt het aantal geschillen sterk toe, mede door de opkomst van e-commerce en deeleconomieën zoals autodelen of huurplatformen (bv. Airbnb). Een goede rechtsbijstandsverzekering is daarom geen overbodige luxe. Providis Globale Rechtsbijstand van AG verdedigt de rechten van de verzekerde en die van zijn gezin in maar liefst 10 juridische domeinen. Bovendien kan de verzekerde een deel van de premies in mindering brengen in zijn belastingaangifte.

Als de klant een Providis Globale Rechtsbijstand afsluit, kan die uit 2 formules kiezen:

a) Classic: de basisformule die al ruime tussenkomsten biedt tot wel 100.000 euro. Dat is tot 7 keer meer dan wat de wet voorschrijft. De wachttijden zijn dan weer korter dan wettelijk voorzien. Ook de drempelbedragen – dat zijn de minimumbedragen die gelden alvorens Providis de kosten vergoedt – zijn laag, waardoor de verzekerde al snel op zijn verzekering kan rekenen wanneer dat nodig is.

b)  Excellence: voor enkele euro’s extra per maand zijn de waarborggrenzen dubbel zo hoog als in de Classic-formule en worden de wachttijden, net als de drempelbedragen, gehalveerd.

Een verzekerde kan ook de rechtsbijstand in verband met zijn mobiliteit integreren als optie in zijn contract, en dit aangepast aan zijn persoonlijke situatie: als eigenaar van één of meer motorvoertuigen, of enkel als bestuurder indien het voertuig iemand anders toebehoort.

https://www.providis.be/nl/Paginas/default.aspx

 • MIJN REIZEN

Reisverzekering en bijstand

Allianz Assistance (ROYAL Service reis- en bijstands- en multirisks verzekering)

De polis omvat een reeks garanties zoals bijstand aan personen en voertuigen, reisannulering en fietsbijstand (voor de fiets en de persoon in geval van pech of ongeval).  Deze omvatten onder meer:

* Bijstand aan personen:

– onbeperkte noodzakelijke medische kosten;
– onbeperkte repatriëringskosten bij ziekte, ongeval of overlijden;
– verblijfsverlenging of verbetering op medisch voorschrift (ook voor opgelegde quarantaine door Covid-19);
– medische nabehandelingskosten in België tot 6.250 EUR per persoon na een ongeval in het buitenland;
– opsporings- en reddingkosten tot 15.000 EUR per persoon.

* Compensatiereis: wie om dringende gedekte reden zijn reis vroegtijdig moet onderbreken en wordt gerepatrieerd ontvangt een compensatie tot 3.500 EUR per persoon en per dossier en 14.000 EUR per polis en per jaar.

* Annulering: terugbetaling van de annulerings- of wijzigingskosten in geval van een verzekerde reden tot 3.500 EUR per persoon en per dossier en tot 25.000 EUR per polis en per jaar.

* All risk uitbreiding : 25% franchise voor een niet in de algemene voorwaarden opgenomen reden.

* Reisgoed: vergoeding bij diefstal of beschadiging tot 2.500 EUR per persoon.

* Kapitaal reisongevallen: vergoeding tot 12.500 EUR per persoon bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval.

 • MIJN ONDERNEMING

Verzekering Arbeidsongevallen   

 Ethias (Arbeidsongevallenverzekering)

Ethias heeft haar product arbeidsongevallen veel verder uitgebreid dan de door de wetgever gestelde eisen om enerzijds in overeenstemming te zijn met de evolutie van de maatschappij in het algemeen en haar behoeften, maar ook om een verzekering aan te bieden die conform is met haar waarden van humanisme en solidariteit.

Talrijke diensten met betrekking tot de verzekering arbeidsongevallen zijn ontwikkeld ten behoeve van de verzekerden. Onder deze diensten bevinden zich AssurPharma en AssurKiné. AssurPharma maakt een eenvoudige en snelle elektronische verzending van farmaceutische onkostennota’s mogelijk.

Via AssurKiné van zijn kant wordt de derdebetalersregeling toegepast bij kinesisten. In de praktijk betekent dit dat slachtoffers niets hoeven te betalen en dat kinesisten ook niet hoeven lange te wachten op de betaling.

Bovendien, in haar streven naar beschikbaarheid voor haar verzekerden biedt Ethias slachtoffers van een arbeidsongeval via haar Klantenzone Arbeidsongevallen, 24 uur per dag en 7 dagen per week, snelle online toegang tot hun schadedossiers. Het is een volledig online platform voor de opvolging van schadegevallen. Het slachtoffer kan op elk ogenblik documenten versturen en ontvangen en nuttige informatie in verband met de schade verkrijgen. https://www.ethias.be/part/nl/schade/op-het-werk/werkongeval.html

Voor werkgevers stelt Ethias een digitaal platform ter beschikking, dat 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk is, zodat zij de mogelijkheid hebben, hun schaden in te dienen en dossiers op te volgen.

Aan slachtoffers van ernstige ongevallen wordt een specifiek beroepsreïntegratieprogramma aangeboden. Voor de meeste slachtoffers van een arbeidsongeval is de terugkeer naar het werk een natuurlijke of zelfs automatische stap. Maar voor anderen vereist de terugkeer naar het werk ofwel een aanpassing van hun functie ofwel een volledige professionele heroriëntatie. Ethias heeft besloten aan de laatste groep een volledig ondersteuningsprogramma aan te bieden, bestaande uit een beoordeling van de vaardigheden die kunnen leiden tot een opleiding en professionele reïntegratie. Dit programma, uniek in België, wordt uitgevoerd met verschillende partners, specialisten in reïntegratie. Het is gebaseerd op een grondige beoordeling van de vaardigheden en de ontwikkeling van een professioneel project in nauwe samenwerking met het slachtoffer, met als uiteindelijk doel terug te keren naar het werk bij de oorspronkelijke werkgever of elders, als dit onmogelijk blijkt.

Om de ondersteuning aan onze verzekerde slachtoffers van een ongeval verder te verbeteren, zijn o.a. de volgende dekkingsuitbreidingen ontwikkeld:

– organisatie van de repatriëring van het slachtoffer van een arbeidsongeval tijdens dienstreizen in het buitenland en afhankelijk van de ernst van het ongeval. Bij langdurige ziekenhuisopname in het buitenland organiseert en betaalt Ethias de verplaatsing van een gezinslid;

– betaling (en organisatie) van huishoudelijke hulp bij de verzekerde thuis indien de tijdelijke arbeidsongeschiktheid meer dan 31 dagen bedraagt;

– betaling van de kosten van (en organisatie van) opvang van de kinderen van de verzekerde tot 18 jaar, indien de tijdelijke arbeidsongeschiktheid meer dan 31 dagen bedraagt;

– vergoeding van de kosten voor het onderhoud van de tuin (en organisatie van de dienst) van de verzekerde die het slachtoffer is van een arbeidsongeval, indien zijn tijdelijke arbeidsongeschiktheid meer dan 31 dagen bedraagt;

– betaling van thuisbezorging van eerste levensbehoeften en warme maaltijden zolang dat medisch noodzakelijk is;

– organisatie van het vervoer van de verzekerde, die slachtoffer van een arbeidsongeval is, naar de medische verzorging, indien hij zich niet met eigen middelen kan verplaatsen.

Naast deze diensten heeft Ethias geïnvesteerd in de psychosociale risicopreventie in het bijzonder voor mensen die door hun werk verzwakt zijn. De verzekerar biedt 5 psychologische ondersteuningssessies aan om hen uit een moeilijke situatie te helpen, zelfs als er geen ongeval aan is voorafgegaan.

Package KMO

AG (Modulis Easy)

Bij AG kunnen businessklanten al hun beroepsgebonden schadeverzekeringen groeperen in een handig dossier: Modulis Easy. Om de voordelen daarvan te genieten moet de klant in zijn dossier minimaal 2 basisverzekeringen uit 2 verschillende verzekeringsdomeinen groeperen (bijvoorbeeld Auto en Brand).

Enkele voordelen van dit concept:

– Modulis-Bonus: onder bepaalde voorwaarden krijgt de klant jaarlijks 10% van de globale Modulis Easy-premie teruggestort;

– gratis premiespreiding: betaal jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks, of via domiciliëring zelfs maandelijks;

– clausule ‘30 %’ (uniek op de markt) voor Top Handel, Formule BA, Formule 24 en Arbeidsongevallen Forfait: als de klant naast de hoofdactiviteit nog een andere economische activiteit beoefent die maximaal 30 % van de totale jaaromzet uitmaakt, dan is die ook verzekerd;

– 8 specifieke packs met waarborgen eigen aan de activiteit van de klant: Pack Modulis Kapsalon, Pack Modulis Bakker-Banketbakker, Pack Modulis Voedingswinkel, Pack Modulis Restaurant, Pack Modulis Kinesitherapeut, Pack Modulis Tandarts, Pack Modulis Apotheek en Pack Modulis Huisarts;

– gratis schuldinningsdienst: businessklanten krijgen automatisch dit voordeel, een belangrijke troef in de huidige context. AG helpt zijn Modulisklanten om onbetaalde facturen te innen van hun klanten, enz.

De uitbreiding van de dekking voor medische packs en nog meer producten zijn nu geïntegreerd in Modulis Easy.

https://www.aginsurance.be/professionals/nl/modulis/modulis/Paginas/verzekering-modulis.aspx

Verzekering Cyberrisk

Hiscox Belgium (CyberClear by Hiscox) 

CyberClear by Hiscox is een complete cyberbeschermingsoplossing die uw klanten ondersteunt op technisch, juridisch, menselijk en financieel vlak.

Die verzekering verzekert tegen de gevolgen van onder meer hacking, systeeminbraak, verloren gaan of gestolen worden van data of cyber-aanvallen.

Een paar belangrijke kenmerken van deze dekking :

– bijstand door specialisten 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 en dit zonder vrijstelling;

– de polis is bijzonder uitgebreid en er zijn geen sub-limieten voor onder andere randsomware en persoonlijke aansprakelijkheid;

– online fraude is gedekt;

– automatische dekking van de filialen op voorwaarde dat deze over dezelfde bescherming beschikken.

De verzekeraar onderscheidt zich ook op het gebied van preventie:

– Hiscox is de enige verzekeringsmaatschappij in België die de CyberClear Academy aanbiedt, een online opleidingsprogramma dat bedrijven preventief wil helpen door hun personeel op te leiden. De verzekeraar wil bedrijven opleiden om hen te helpen cybercriminaliteit te bestrijden;

– Hiscox heeft ook een cyber calculator ontwikkeld die de mogelijke financiële gevolgen in het ergste geval van cybercriminaliteit inschat en met een paar tips helpt de kwetsbaarheid voor deze aanvallen te beheersen. Het bedrag wordt door de calculator bepaald op basis van de vestigingsplaats van het bedrijf, de omzet en de sector waarin het actief is. Het instrument biedt ook aanvullende informatie over de aard van de cyberrisico’s waaraan het bedrijf in kwestie voornamelijk is blootgesteld. https://www.hiscox.be/nl/cyberclear-hiscox

 • MIJN GEZONDHEID

Verzekering Gezondheidszorgen

       DKV Belgium (DKV Hospi Flexi)

DKV Hospi Flexi maakt deel uit van een gamma hospitalisatieverzekeringen en garandeert een onbeperkte dekking met respect voor het budget van de verzekerde.

Met DKV Hospi Flexi geniet de verzekerde van een onbeperkte terugbetaling van zijn hospitalisatiekosten. Hij/zij wordt wel aangespoord om een verantwoorde kamerkeuze te maken. Als er geopteerd wordt voor een eenpersoonskamer, dan wordt er per ziekenhuisopname een persoonlijke bijdrage in rekening gebracht. Een daghospitalisatie, waarbij de kamer slechts enkele uren bezet wordt, wordt vergoed volgens een tweepersoonskamer en dus volledig terugbetaald. Verder is er onbeperkte dekking van de pre- en posthospitalisatiekosten (30 dagen vóór en 90 dagen na een ziekenhuisopname), en worden de medische kosten van 30 zware ziekten het hele jaar door ook buiten hospitalisatie terugbetaald.

De verzekerde heeft ook vrije keuze van arts en ziekenhuis, en kan rekenen op wereldwijde bijstand en repatriëring dankzij DKV Assistance. Dit alles aan een competitieve premie, die bepaald wordt in functie van de leeftijd van de verzekerde. Met de Medi-Card®, het unieke derdebetalersysteem van DKV, wordt de ziekenhuisfactuur rechtstreeks aan het ziekenhuis betaald.

https://www.dkv.be/nl/particulier/verzekeringen/hospitalisatieverzekering/dkv-hospi-flexi

 • INNOVATIE

Allianz Benelux (Risico- en verzekeringsscan)

Uit onderzoek blijkt dat KMO’s, zelfstandige professionals en vrije beroepen zich bewust zijn van de verzekeringen die zij hebben afgesloten, maar niet altijd weten of deze voldoende zijn om aan hun behoeften en verplichtingen te voldoen.

Daarom heeft Allianz de Riscio- en verzekeringsscan ontworpen, een korte online vragenlijst (2 minuten is genoeg) op allianz.be.

De verzekeringsbehoeften van de klant worden in kaart gebracht en hij krijgt een overzicht van zijn verplichte en aanbevolen verzekeringen, maar ook van bijkomende verzekeringen die de ondernemer, het bedrijf of zijn werknemers gerust stellen.  Vervolgens kan hij de makelaar van zijn keuze aanklikken om advies op maat en een vrijblijvende offerte van hem te ontvangen.

Klant en makelaar ontvangen een gedetailleerd rapport met informatie over de verschillende verzekeringsproducten en preventieadvies, zodat zij samen weloverwogen beslissingen kunnen nemen en hun zakelijke relatie met slechts enkele muisklikken kunnen verbeteren. Het aanbod van de Allianz Risico- en verzekeringsscan is volledig digitaal en stelt de eindklant in staat 24/7 een eerste analyse te maken van de gezondheid van zijn verzekeringsportefeuille.

Een rechtstreekse link met een makelaar maakt een informatief en zelfs productief contact tussen de klant en de makelaar mogelijk. Allianz wil een facilitator zijn in de verzekeringswereld. Door eenvoudige en efficiënte producten en diensten aan te bieden, maar vooral diensten die zowel de makelaars als hun klanten ondersteunen. Met behoud van een hoge mate van objectiviteit in de resultaten die aan de klanten worden doorgegeven, ziet Allianz dit als een kans om zijn imago en de positieve perceptie van zijn producten te versterken.

 • DIGITALE

AXA Belgium (Digital with the broker)

AXA heeft de digitalisering van haar customer journeys (contactpunten tussen verzekeraar en verzekeringnemer op belangrijke momenten in het verzekeringsproces) aanzienlijk versneld. In 2022 worden onder meer de volgende digitale initiatieven gelanceerd

a) Schadegevallen in Auto :

– bijstand: de klant kan digitaal bijstand aanvragen via axa.be of via een telefoongesprek naar AXA Assistance met zijn smartphone. Hij zal worden doorverwezen naar een website waar hij informatie over de pech of het ongeval kan invullen, een sleepwagen kan aanvragen en de route naar de plaats van pechverhelping (in real time) kan volgen;

– verzekering: de klant kan digital een schadegeval aangeven via “eClaims” op axa.be. Deze snelle en eenvoudige tool biedt tal van voordelen: automatische verificatie van de dekking met bevestiging van de tenlasteneming van het schadegeval (indien mogelijk), informatie van de klant over het bedrag van het eventuele eigen risico, online opvolging van de status van het schadegeval, enz.

b) AXA Business Pack biedt “starters” : een volledige online toepassing om op basis van de activiteit verplichte, essentiële of geruststellende verzekeringen te onderschrijven.

c) Arbeidsongevallen : lancering van de online tool voor de aangifte van arbeidsongevallen. Deze tool is sinds juni 2022 toegankelijk via axa.be en laat kleine bedrijven en makelaars toe om via een vereenvoudigde flow een arbeidsongeval aan te geven. Op basis van een logische en vlotte structuur leidt de tool de gebruiker door een reeks duidelijke tips en biedt hij aan het einde van de flow een bevestigingsmail met het dossiernummer van de claim.

d) Gezondheidszorg: parallel met de ontwikkeling van haar ecosysteem voor gezondheidszorg heeft AXA het klantentraject voor de drie belangrijkste functies van haar MyAXA Healthcare platform volledig hernieuwd. Het ingeven van medische kosten en het volgen van vergoedingen zijn aanzienlijk verbeterd wat betreft begeleiding en nauwkeurigheid bij het volgen van declaraties. Dankzij de nieuwe schermen kan de klant met name het bedrag en de datum van de terugbetalingen zien, een duidelijk verband leggen tussen zijn aanvragen en zijn werkelijke terugbetalingen, de details van de terugbetalingen beter begrijpen (wat betaalt AXA, wat betaalt de onderlinge verzekeringsmaatschappij en voor welke verzekeringnemer in het contract). Aanvragen voor ziekenhuisopnames bieden een veel gebruiksvriendelijker traject, waarbij elke stap wordt uitgelegd en via duidelijke advies en infoberichten. Dit om de dienstverlening naar de klant toe nog te verbeteren.

e) AXA heeft een betalingsoplossing ontwikkeld, waarbij de e-mail van de klant en de digitale opt-in (zonder login) worden verzameld: sinds juli 2022 geeft de maatschappij de mogelijkheid om te betalen vanuit hun klantenruimte, hun “onboarding mail’ (zonder login) of hun papieren ontvangstbewijs, via een QR-code (zonder login).

f) Digitale rooster (Brandverzekering voor professionelen): dit instrument, uniek op de verzekeringsmarkt, biedt een driedimensionale weergave van een gebouw op basis van een adres, met de mogelijkheid om er een waardeschatting aan te koppelen. De klant profiteert van een correcte schatting en de makelaar hoeft zich niet langer systematisch te verplaatsen om het risico te beoordelen.

De digitale transformatie bij AXA is altijd gebaseerd geweest op de visie “Digital when possible, Human when it matters”, hand in hand met de makelaar. In alle digitale stromen heeft de klant te allen tijde de keuze om contact op te nemen met zijn makelaar of een beheerder indien nodig.

 • PREVENTIE

AG

’Voorkomen is beter dan genezen’, en daarom is preventie zeer belangrijk voor AG. Dat vertaalt zich enerzijds in de permanente beschikbaarheid van informatie op de eigen kanalen én via de distributiepartners van de verzekeraar, en anderzijds in de specifieke en gerichte partnerschappen en campagnes. Het doel daarvan is mensen bewust te maken van bepaalde risico’s, hen te adviseren, hen bruikbare informatie te verstrekken én hen concreet te laten zien wat zij kunnen doen om ongevallen te voorkomen.

In dat kader blijft verkeersveiligheid voor fietsers een belangrijk thema voor AG. Volgens Belgische statistieken vertegenwoordigen fietsers 19% van de verkeersdoden, dat is de tweede grootste groep na de inzittenden van auto’s. In België worden 7,4 fietsdoden per miljoen inwoners geregistreerd – dat is het hoogste cijfer in West-Europa. In Nederland en Denemarken – twee landen waar fietsers koning zijn – ligt die ratio lager. Daarnaast is 26% van de ziekenhuisopnames onder fietsers gerelateerd aan een schedel- of hersenletsel. 9% heeft letsel aan de nek, het gezicht of een ander deel van het hoofd.

Met die cijfers in het achterhoofd wil AG ouders sensibiliseren om hun kinderen altijd een helm te laten dragen tijdens het fietsen. Om dat initiatief te ondersteunen, lanceerde de verzekeraar AG Safety First, een jaarlijkse wedstrijd voor kinderen tussen 4 en 12 jaar oud, waarbij ze een volledig gepersonaliseerde helm kunnen winnen.

Het uitgangspunt van die wedstrijd is heel eenvoudig: kinderen dragen niet graag een helm omdat het ‘niet cool’, ‘niet mooi’ of ‘niet modieus’ is. Maar AG is ervan overtuigd dat kinderen sneller geneigd zijn een helm te dragen als zij die zelf hebben kunnen bedenken én uitwerken.

De preventiecampagne had bovendien een puur maatschappelijk doel, namelijk sensibilisering. Daarnaast is AG al meer dan 25 jaar partner van Belgian Cycling en ontwikkelde de maatschappij een heel ecosysteem rond fietsen in België met relevante boodschappen om het aantal verkeersongevallen voor fietsers – een zeer populaire sport in België – te verminderen.

 • MAATSCHAPPELIJKE INZET

AG

Als ‘supporter van jouw leven’ neemt AG zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op door zich te concentreren op een aantal belangrijke, actuele thema’s via diverse initiatieven:

– Solidariteit: het solidariteitsprogramma bestaat al sinds 1996 en is in de eerste plaats bedoeld om verenigingen te steunen die projecten organiseren voor kansarme kinderen en adolescenten en die bijdragen aan de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. AG werkt nauw samen met 140 verenigingen en steunt elk jaar 40 van deze verenigingen.

– Maatschappij: onder het motto ‘Samen tegen eenzaamheid’ lanceerde AG in 2020 het digitale platform ‘www.allentegeneenzaamheid.be’. De website brengt hulpbehoevenden, vrijwilligers en organisaties die actief zijn in dit domein samen en biedt tal van tips rond dit maatschappelijk probleem. AG biedt ook een gratis lespakket aan waarmee leerkrachten en leerlingen het probleem van eenzaamheid bij jonge mensen bespreekbaar kunnen maken. In 2022 heeft AG het probleem terug onder de aandacht gebracht via een frisse mediacampagne, o.a. via TikTok.

– Duurzaamheid: binnenkort lanceert AG een ‘duurzaamheidsplatform voor makelaars’. Via dat platform zullen makelaars verschillende initiatieven kunnen nemen om hun ecologische voetafdruk te verminderen. Zo wil AG zijn makelaars helpen, begeleiden en motiveren om nu actie te ondernemen voor een betere toekomst.

– Mobiliteit: samen met Touring, Optimile en Homeras biedt AG een compleet aanbod om de transitie naar elektrische mobiliteit makkelijker te maken en de koudwatervrees voor elektrisch rijden weg te nemen: een pakket met installatie van een laadpaal door Homeras, een laadpas door Optimile, bijstand onderweg via Touring (bv. met booster charger om een wagen snel op te laden na platte batterij) en uiteraard een aangepaste verzekering met volledige dekking van de laadpaal.

·  PUBLICITEITSCAMPAGNE

a) ARAG Belgium (Online problemen ? Zorg dat je verzekerd bent!).

In de eerste zes maanden van 2022 zijn er bijna 50.087 cybermisdrijven geteld. Tussen 2012 en 2021 is het aantal cybermisdrijven bijna verdriedubbeld: dat blijkt uit criminaliteitsstatistieken van de federale politie. De vaakst voorkomende feiten zijn informaticabedrog (23.858 feiten) en internetfraude (19.489). Ook de partner van ARAG, Child Focus, heeft een campagne op poten gezet, waarbij vrijwilligers in Belgische scholen laagdrempelige cursussen aan 11- en 12-jarigen geven over de gevaren die kunnen komen kijken bij internetgebruik. Ook zij zien immers een groei in de cijfers rond probleemsituaties zoals grensoverschrijdende sexting en grooming. ARAG nam voor het tweede jaar op rij deel aan deze campagne.

Om het Belgische publiek bewust maken van deze belangrijke kwestie (“Online veiligheid en bescherming”) heeft ARAG haar product Web@ctive gelinkt aan een origineel communicatieconcept. De verzekeraar ARAG koos voor dieren als hoofdrolspelers in de campagne: dit geeft een luchtigheid aan de boodschap zonder die te verzwakken. Bovendien werkt ARAG op deze manier aan het concept rechtsbijstand buiten de in België gekende sfeer van het verkeer (het grote merendeel van de Belgen denkt enkel aan verkeersproblemen bij het woord rechtsbijstandverzekering).

Aangezien het product enkel online problemen betreft, heeft ARAG uitsluitend gekozen voor digitale media, met een focus op Youtube advertising, Google, Instagram en Facebook.

b) Brocom (“Tijden veranderen”)

Brocom brengt 2.300 makelaars, de 2 makelaarsfederaties en 17 verzekeringsmaatschappijen samen om de makelaardij te bevorderen en haar positie op de verzekeringsmarkt te verstevigen.

De kernboodschap van deze communicatie was dat de makelaar zich aanpast aan veranderende tijden. Brocom testte 3 concepten met particulieren en professionals. Dit concept had de meeste aantrekkingskracht en potentieel bij het publiek: “Mijn leven of mijn gedrag verandert”: of het nu gaat om mobiliteit (auto, motor, fietsverzekering, enz.), gezondheid, woning, vermogen, enz.

We baseren ons op de veranderingen in de maatschappij. En dus stelt de klant zich de vraag: “Ben ik goed verzekerd?”. De campagne suggereert dat men dit moet checken bij de makelaar, aangezien dit zijn vak is. Het benadrukt de deskundigheid en toegankelijkheid van de makelaar, met als doel een “makelaarsreflex” te creëren voor alle vragen over verzekeringen. De piste van “de wereld die verandert/mijn leven dat verandert” leek de meest veelbelovende piste te zijn voor een boodschap rond de specifieke adviserende rol van de makelaar.

· TROFEE VAN DE MAKELAARS

AG

Deze award werd niet door de jury toegekend, maar wel door FVF (Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen) en Feprabel (Fédération des Courtiers en assurances et Intermédiaires financiers de Belgique) op basis van een enquête bij hun leden.

De makelaars beoordeelden de verzekeringsmaatschappijen over tal van indicatoren en parameters zoals de kwaliteit, de product- en dienstinnovatie (bv. auto en brand), de beschikbaarheid van de medewerkers, de ontvangst- en responstijd, de efficiëntie bij het beheer van schadegevallen, het gebruiksgemak en de doeltreffendheid  van de IT-toepassingen voor de verzekeringsmakelaar, de kwaliteit van de uitgegeven verzekeringsstukken, de communicatie naar de klanten toe, en in het bijzonder het respect voor de verzekeringsmakelaar.

Frédéric Van Dieren, commercieel directeur: “AG blijft zichzelf bewijzen door zijn innovatie en kwaliteit, en blijft jaar na jaar de favoriete partner van onafhankelijke verzekeringsmakelaars. Onder het motto ‘Supporter van de makelaar’ ondersteunt AG haar makelaars en hun team dan ook proactief in hun rol als adviseur en expert. Onze medewerkers blijven zich meer dan ooit inzetten om een kwaliteitsservice te bieden voor zowel de makelaar als de eindklant. Wij geloven rotsvast in het motto van onze laatste Roadshow: Move Forward. Door een sterke commerciële dynamiek samen met de makelaars gaan voor groei en hun marktpositie versterken.  Ik bedank de makelaars voor hun vertrouwen en engagement!”

***********

Voor meer informatie over de laureaten gelieve contact op te nemen met:                  

DECAVI, Laurent FEINER, Duizend Meterlaan 84, 1150 Brussel (Sint-Pieters Woluwe) (New)Tel :  00 32 495/51.43.30,
E-mail : laurent.feiner@decavi.be; www.decavi.be

Voor meer informatie over dit evenement, gelieve contact op te nemen met:AIMES & CO, Muriel STORRER, Drève de la Meute 5, 1410 WaterlooTel:+32(0)2/354.93.81,
E-mail: muriel.storrer@aimesco.net

Trends Axis group La Libre EY WIS COMARCH Kanaal Z Lydian

DE DECAVI LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2022

Persbericht
La Libre Belgique – Oktober 2022

Kanaal Z – Levensverzekeringstrofeeën 2022

DE DECAVI LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2022

La Libre Axis group Degroof Petercam Infront Comarch Ensur Scor Wiki-three Kanaal Z Lydian Trends

PERSBERICHT – 27/10/2022

LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2022

 • Op 26 oktober hebben de Levensverzekeringstrofeeën DECAVI de verzekeraars beloond (23e editie).

De trofeeën bekronen de beste levensverzekeringsproducten, die ter diepe analyse aan een jury worden voorgelegd, en dragen tot de zichtbaarheid van de markt bij.

Deze jury heeft de prestaties en de kwaliteit van de contracten gecontroleerd, op basis van hun rendabiliteit, verzekeringskarakteristieken, communicatie en innovatie. De prestaties van de fondsen van ‘Tak 23’ (levensverzekeringen gekoppeld aan een beleggingsfonds) werden door de groep Infront gevalideerd.

De ganse markt (of minstens het grootste deel daarvan onder ander op basis van het incasso van de weerhouden verzekeraars) wordt geanalyseerd per categorie.

 • Voor deze editie 2022, bestaat de jury uit:

– Pierre Devolder, Hoogleraar KUL, Voorzitter van de jury.
– Laurent Feiner, Journalist, CEO, Decavi.
– Philippe Muys, Erevoorzitter, Feprabel.
– Albert Verlinden, Voorzitter, BZB-Fedafin.
– Marc Willame, Associate, Ensur.
– Erik Van Camp, Qualified member, IA|BE.
– Sandra Lodewijckx, Partner, Lydian.

De Levensverzekeringsawards kunnen prat gaan op de steun van Axis, DPAM, Ensur, Comarch, Scor, Infront, Wikitree. Lydian, La Libre Belgique en Kanaal Z.

 • Voor de verschillende verzekeringsproducten werd het volgende aantal spelers geanalyseerd:

– Formules met vrije stortingen en afhalingen (met gewaarborgde rentevoet): 12

– Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (zonder gewaarborgde rentevoet): de hele markt

– Gamma Multi-support Tak 21/23: 8

– Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) : 15

– Individuele pensioentoezegging (IPT): 13

– Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ): 11

– Overlijdensverzekering type schuldsaldoverzekering: 6 nichespelers

– Uitvaartverzekering : 4 nichespelers

– Verzekering gewaarborgd inkomen : 6

Verzekeringen: in het positief daglicht

Het verzekeringsvak moet op communicatie berusten. De DECAVI Verzekeringstrofeeën worden geapprecieerd omdat ze toelaten op een positieve manier te communiceren over een sector die te veel in termen van problemen spreekt (door het accent te leggen op schadegevallen) en te weinig in termen van oplossingen. Terwijl de verzekeraars oplossingen bieden voor alle burgers! Op dat vlak, ervaren wij de wil binnen de sector om meer acties in verband met preventie te ontwikkelen en het accent te leggen op de digitale verzekering.

De trofeeën zetten de producten en oplossingen in het licht ten voordele van de consumenten die ze hebben onderschreven, maar ook van de interne afdelingen van de verzekeraars die ze hebben bedacht en van hun distributiekanalen. Zoals u ziet, zijn het niet alleen de laureaten die als winnaars uit de bus komen. De trofeeën laten eveneens toe om op de evolutie van de markt te anticiperen. Daarom is het mogelijk om dankzij de categorie ‘Innovatie’ (die het vernieuwende karakter van een dienst of product bestudeert) veelbelovende initiatieven voor de markt te ontdekken. Deze trofeeën belonen uiteraard de laureaten, maar helpen ook de verzekerde om een keuze te maken in functie van een specifiek profiel.

De winnende producten hebben steeds interessante kenmerken. Ook al is het wat verzekeringen betreft mogelijk dat een bepaald product goed bij een bepaald type klant past en toch niet als de beste keuze voor iedereen kan worden beschouwd. Bij verzekeringsadvies is het dikwijls het profiel van de verzekerde dat het te onderschrijven contract bepaalt. Maar de winnende producten kunnen in elk geval dienen als een aanzet tot nadenken.

De laureaten

Het is duidelijk dat de verzekeringen de verbruikers voor elk van hun behoeften begeleiden, en dit op elke stap van hun leven. Vandaar het idee om de laureaten per categorie van behoeften te vermelden. We vermelden per categorie de winnaars met het beloonde product.  Elk product wordt in bijlage in meer detail beschreven.

MIJN PENSIOEN PARTICULIEREN

Mijn spaargeld

Gewaarborgde intrestvoet : Federale Verzekering (Vita Pensioen)

Mijn investering

Gewaarborgde intrestvoet: Vivium (Langetermijnsparen en Pensioensparen)

Mijn beleggingen

Gamma Multi-support Tak 21-23 : Belfius Insurance (KITE Mix)

Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (Tak 23 : Low Risk) : Athora Belgium (Carmignac Patrimoine Europe)

Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (Tak 23 : Medium Risk) : Athora Belgium (Athora FFG Global Flexible Sustainable)

Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (Tak 23 : High Risk) : NN Insurance Belgium (NN Global Sustainable Equities)

MIJN PENSIOEN ZELFSTANDIGEN

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) AG (VAPZ)

Individuele pensioentoezegging (IPT) :
Belfius Insurance (Belfius Future Manager Bonus)

Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) :
Vivium (POZ)

MIJN RISICO

Mijn overlijden gekoppeld aan een hypothecaire lening (schuldsaldoverzekering)

NN (Hypo Care)
AFI ESCA, filiaal van een Franse maatschappij (Protectim)

Uitvaartverzekering
DELA (DELA Uitvaartzorgplan)

Mijn Gewaarborgd inkomen
DKV Belgium (Plan Gewaarborgd Inkomen)

INNOVATIE (DIENSTEN, BEHEER VAN SCHADEGEVALLEN, PRODUCTEN, …)

Allianz Benelux(LifeCycle GrowthPlus)

TROFEE DIGITALISATIE

Allianz Benelux (Allianz Portfolio Analyser : voor makelaars)
AXA Belgium (Ecosysteem gezondheid: voor particulieren)   

MAATSCHAPPELIJKE INZET  

AG
Ethias

PREVENTIE

AXA Belgium

DUURZAME INVESTERINGEN

Belfius Insurance  

MAKELAARS

AG

BIJLAGE : Gedetailleerde presentatie van elk product

MIJN PENSIOEN PARTICULIEREN

Mijn spaargeld: gewaarborgde intrestvoet – sparen

Federale Verzekering (Vita Pensioen)

De palm wordt dit jaar opnieuw aan Federale Verzekering uitgereikt dat op basis van de laatste jaren met haar Vita Pensioen (met fiscaal voordeel) excellente rendementen geeft: 1,85 % in 2021 en 2020, 2,05 % in 2019, 2,30 % in 2018 en 2017, 2,40 % in 2016, 3 % in 2015 en 3,40 % in 2014.

Het product is beschikbaar vanaf een storting van min. 125 EUR of 50 EUR per domiciliëring. De intrestvoet is gewaarborgd voor een duur van 1 jaar en bedraagt op vandaag 0,50%.

Mijn investering: gewaarborgde intrestvoet 

Vivium (Langetermijnsparen en Pensioensparen)

Vivium brengt een levensverzekering op de markt waarbij de verzekeringnemer kan kiezen tussen een gegarandeerd rendement (Tak 21) of een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23). Een combinatie van beide opties is mogelijk, mits ten minste 10% van de premie in elke tak wordt belegd.

In 2021 bedroeg het totale rendement 1,50% in derde pijler, tegen 1,75% in 2020, 1,80 % in 2019 en 1,50 % in 2018, voor de 0%-rentegarantie.

De verzekeringnemer heeft de keuze tussen een mooi aanbod in tak 23 en 2 tariefgaranties in tak 21 (0,45% en 0%). Daarnaast kan hij zijn pensioenplan uitbreiden met een overlijdensgarantie en andere aanvullende waarborgen :

 • een kapitaal bij overlijden of bijkomend bij volledige en blijvende fysiologische invaliteit ten gevolge van een ongeval;
 • premieteruggave en een rente bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval (constante rente, klimmend of ideaal klimmend).

Mijn beleggingen : Gamma Multi-support Tak 21-23

Belfius Insurance (KITE Mix)

Het product KITE Mix, verdeeld door Belfius Bank, is een levensverzekeringscontract met meerdere waarborgen waarmee men zijn spaargeld kan diversifiëren en zijn vermogen kan beheren terwijl men zijn naasten beschermt.

Dit contract biedt het voordeel van een combinatie van zekerheid, door te profiteren van kapitaalbescherming dankzij het Tak 21-deel  (KITE Safe), en dynamiek, gekoppeld aan het Tak 23-deel (KITE Bold) dat toegang geeft tot een groot aantal interne beleggingsfondsen. Dankzij het dynamische component van het product (het KITE Bold contract) kan de belegger zijn vermogen volledig flexibel beleggen, met 18 beschikbare fondsen, verdeeld over verschillende activaklassen, geografische gebieden of thema’s. Bovendien is het mogelijk om eenmaal per jaar gratis de verdeling van het spaargeld over de verschillende fondsen te herzien. Een perfecte beleggingsoplossing voor alle beleggersprofielen, van de meest voorzichtige tot de meest dynamische.

Bovendien investeert men, door in KITE Mix te beleggen, zijn geld in een product dat minimaal artikel 8 SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) heeft en dat voldoet aan de strenge uitsluitingscriteria van Belfius. In het Tak 23-deel (KITE Bold) biedt de verzekeraar ook de mogelijkheid om fondsen te kiezen die een artikel 9 SFDR hebben. Draag bij aan een betere en duurzame samenleving en laat tegelijkertijd zijn geld groeien met KITE Mix.

Het contract is voor iedereen toegankelijk, vanaf een bedrag van 1.000 euro voor de eerste storting en 25 euro voor de volgende stortingen. Een ideale oplossing om projecten op middellange of lange termijn te financieren, de opleiding van zijn kinderen te financieren of zijn pensioen voor te bereiden.  Bovendien zal de klant, dankzij de aanvullende dekking bij overlijden en de begunstigingsclausule van het contract, de mogelijkheid hebben om de mensen die hem dierbaar zijn te beschermen en zal hij gemakkelijk in alle vrijheid zijn kapitaal kunnen overdragen aan de mensen die hij zelf kiest.

Mijn beleggingen : Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (Tak 23 : Low Risk)

Athora Belgium (Athora Carmignac Patrimoine Europe)

Patrimoine Europe is een compartiment van Carmignac Portfolio, ICBE / SICAV naar Luxemburgs recht en een Europees mixfonds, dat 40% tot 100% van zijn nettovermogen permanent belegt in obligaties, terwijl de aandelenblootstelling maximaal 50% bedraagt. Dit subfonds hanteert milieu- en maatschappelijke criteria (E en S: Environmental en Social) overeenkomstig Artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 (de Sustainable Finance  Disclosure Regulation of “SFDR”). Op basis van cijfers van InFront waren de rendementen 18,94% en 24,68% over 3 en 5 jaar.

Athora Belgium geeft beleggers die willen beleggen toegang tot de kwaliteitsfondsen van gerenommeerde beheerders via zijn tak 23-verzekeringen.

Het gamma van Athora laat toe om een beleggingsportefeuille op te bouwen vanaf € 37,5 per maand. Beleggers die € 10.000 of meer willen investeren in een Athora tak 23-formule kunnen de risico’s beperken door de gratis financiële opties te activeren. Ook zijn alle niet-fiscale formules beschikbaar met 2 verzekeringnemers en 2 verzekerden.

 • Mijn beleggingen : Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (Tak 23 : Medium isk)

Athora Belgium (Athora FFG Global Flexible Sustainable)

Het Funds For Good Global Flexible Sustainable biedt beleggers niet enkel toegang tot een kwalitatieve beheerder die al vele malen werd onderscheiden, maar het biedt ook toegang tot een duurzame beleggingsportefeuille die beantwoordt aan strenge ethische criteria. Het compartiment stelt beleggers tevens in staat om deel te nemen aan de ondersteuning van ondernemers in België, zonder verlies van inkomsten. Het beleid van het fonds bepaalt echter dat controversiële bedrijven (wapens, tabak…) worden uitgesloten. Het beleid geeft ook de voorkeur aan bedrijven die minder vervuilend zijn en meer respect hebben voor het beheer van hun werknemers.

Geografisch gezien gaat de voorkeur uit naar Japan (18,42%) en de VS (17,40%). Net als gezondheidszorg (20,22%) en niet-duurzame consumentengoederen (17,66%). Aandelen vertegenwoordigen 41,46%. Het rendement bedroeg +16,27% in 2019, +2,07% in 2020 en +7,52% in 2021 (2022 is momenteel negatief).

Athora Belgium geeft beleggers die willen beleggen toegang tot de kwaliteitsfondsen van gerenommeerde beheerders via zijn tak 23-verzekeringen.

Het gamma van Athora laat toe om een beleggingsportefeuille op te bouwen vanaf € 37,5 per maand. Beleggers die € 10.000 of meer willen investeren in een Athora tak 23-formule kunnen de risico’s beperken door de gratis financiële opties te activeren. Ook zijn alle niet-fiscale formules beschikbaar met 2 verzekeringnemers en 2 verzekerden.

Mijn beleggingen : Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (Tak 23 : High Risk)

NN Insurance Belgium (NN Global Sustainable Equities)

Het fonds streeft naar een wereldwijde belegging in beursgenoteerde ondernemingen die een duurzaam groeibeleid voeren. Deze bedrijven combineren hun streven naar goede financiële resultaten met respect voor maatschappelijke normen en milieu.

Het fonds belegt voornamelijk in een gediversifieerde portefeuille van aandelen en/of andere effecten (warrants op effecten en converteerbare obligaties) vooral volgens het principe “beste in hun klasse”. Dit fonds presteerde beter dan gelijkaardige fondsen in 5 van de 6 laatste jaren en slaagt zo met glans in haar doelstelling om over een periode van meerdere jaren de prestatie van de Benchmark, de MSCI World (Net), te overtreffen.

NN kijkt verder dan verzekeren en beleggen en wil haar klanten, hun dierbaren en eigenlijk alle Belgen voorbereiden op een langer en gelukkig leven. Een langer leven en duurzaamheid gaan hand in hand. Dit tak 23 fonds past daarom perfect in het aanbod van NN en kan u terugvinden in al haar pensioen- spaar- en beleggingsverzekeringen voor zowel particulieren, zelfstandigen als bedrijven.

MIJN PENSIOEN ZELFSTANDIGEN  

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)

AG (VAPZ)

Naast een mooi rendement dat behoort tot de beste op de markt (1,90% in 2021 en 2020, 2% in 2019, 2,10 % in 2018, 2,15% in 2017 en 2,25% in 2016), biedt het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) van AG een waaier aan mogelijkheden wat betreft aanvullende verzekeringen arbeidsongeschiktheid en overlijden. Op sociaal vlak biedt het VAPZ verschillende solidariteitsprestaties: een premievrijstelling in geval van volledige arbeidsongeschiktheid, een tussenkomst gestort op het contract bij moederschap en een bedrag van 100 EUR voor de boreling (gestort op de rekening van de mama). In geval van overlijden ontvangt de begunstigde van het contract gedurende 10 jaar een overlevingsrente.

AG voorziet bovendien een maandelijkse rente gedurende één jaar in geval van volledige arbeidsongeschiktheid: een eenmalige forfaitaire tussenkomst in geval van zware ziekte tijdens de beroepsloopbaan.

Individuele pensioentoezegging (IPT) 

Belfius Insurance (Belfius Future Manager Bonus)

De producten van Individuele Pensioentoezegging bieden de mogelijkheid te kiezen uit een gegarandeerde intrest van 0% of 1% voor Tak 21. De Belfius Future Manager Bonus heeft voor de klant een rendement opgebracht die tot de beste van de markt behoort:
2 % in 2021 en in 2020, 2,10 % in 2019,  2,20 % in 2018 en 2,25 % in 2017.

Daarenboven laat Belfius Insurance de klanten toe investeringen in Tak21 en 23 te combineren, een perfecte oplossing voor zowel de voorzichtige als de dynamische belegger. De verzekeraar investeert op een verantwoorde wijze op basis van zijn eigen investeringspolitiek en stelt een veelheid aan fondsen voor, allen als SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) artikel 8 geclassificeerd.

Elke IPT oplossing biedt eveneens de mogelijkheid om vervolledigd te worden met een overlijdensdekking of aanvullende waarborgen zoals een gewaarborgd inkomen of een premievrijstelling.

Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ)

Vivium (POZ)

In deze categorie wordt het product genomineerd dat zelfstandigen zonder vennootschap toelaat een bijkomend pensioen in 2e pijler op te bouwen,  in aanvulling op hun VAPZ.  Vivium wordt genomineerd voor zijn POZ. In 2021 bedroeg het totale rendement 1,75 % (voor de 0%-rentegarantie in tak 21), tegen 2% in 2020 en 2,10% in 2019 en in 2018,

De verzekeringnemer heeft de keuze tussen een mooi aanbod in tak 23 en 2 tariefgaranties in tak 21 (0,45% en 0%). Daarnaast kan hij zijn pensioenplan uitbreiden met een overlijdensgarantie en andere aanvullende waarborgen :

 • een kapitaal bij overlijden of bijkomend bij volledige en blijvende fysiologische invaliteit ten gevolge van een ongeval;
 • premieteruggave en een rente bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval (constante rente, klimmend of ideaal klimmend).

MIJN RISICO

Mijn overlijden gekoppeld aan een hypothecaire lening (schuldsaldoverzekering) 

– NN (Hypo Care)

Hypo Care is één van de oplossingen van NN die een antwoord biedt op een cruciale beschermingsbehoefte van onze klant, mede dankzij de interessante aanvullende waarborgen in geval van kanker en arbeidsongeschiktheid.

Hypo Care bezit de volgende kenmerken:

 1. een scherpe tarifering;
 2. de mogelijkheid om een verzekering op 2 hoofden af te sluiten;
 3. “Relax”: de mogelijkheid om de premie te betalen op de volledige duur van het contract (niet enkel op 2/3 van de duur): het bedrag van de premie is zo lager;
 4. interessante aanvullende waarborgen:

– kanker: deze aanvullende dekking keert een éénmalig bedrag uit wanneer de verzekerde (en de partner) of een minderjarig kind getroffen wordt door kanker (max. 50.000 EUR en wachttijd van 6 maanden);
– arbeidsongeschiktheid: in een periode van arbeidsongeschiktheid keert deze aanvullende dekking tijdelijk een maandelijkse rente uit (gedurende max. 24 maanden).

– AFI ESCA, filiaal van een Franse maatschappij (Protectim)

AFI-ESCA is een Franse maatschappij die sinds 2008, via haar Belgische filiaal, aanwezig is op de Belgische markt. Deze aanwezigheid wordt  gehandhaafd via een nauwe samenwerking met een netwerk van onafhankelijke makelaars. Het Protectim contract is een schuldsaldoverzekering bestemd voor klanten die een hypothecaire lening willen aangaan en hun gezin te dekken in geval van overlijden. Deze maatschappij biedt zeer  competitieve tarieven aan haar klanten (met onder meer een gewaarborgd tarief over de gehele duur van het contract of een gewaarborgd tarief gedurende de 1ste 3 jaar).

Zonder bijpremie krijgt de klant een bijkomende overlijdenswaarborg van 3.000 EUR voor de kosten in verband met het overlijden en betaald aan  de wettelijke erfgenamen. Een online onderschrijving is mogelijk met een elektronische handtekening (op basis van de identiteitskaart).

De klant mag onderschrijven  tot en met 80 jaar oud.

Uitvaartverzekering

DELA (DELA Uitvaartzorgplan)

Als uitvaartspecialist ontzorgt DELA mensen op één van de moeilijkste momenten van hun leven: het afscheid van een dierbare.  DELA verleent financiële, praktische en administratieve bijstand voor, tijdens en na de uitvaart. Het DELA Uitvaartzorgplan is een uitvaartverzekering met uitgebreide bijstand voor nabestaanden. Het gaat om een kapitaalsverzekering (van het levenslange type, maar met beperkte betaaltermijn) met uitgebreide ondersteuning  na de uitvaart.

Dankzij hun persoonlijke en beveiligde MijnDELA account kunnen klanten eenvoudig en veilig hun polis online raadplegen en beheren. Ze passen zelf hun persoonsgegevens en polisvoorkeuren aan. Bovendien kunnen klanten en niet-klanten hun uitvaartwensen vrijblijvend beheren, bewaren en aanpassen in een digitale wilsbeschikking op dela.be. Tot slot kunnen prospecten die klant wensen te worden hun aanvraag tot polisvoorstel volledig digitaal afhandelen en ondertekenen met eID, itsme of SMS code via dela.be.

Het grote voordeel van deze verzekering is dat ze meer dan alleen een financiële oplossing biedt. De 26 consulenten nabestaandenzorg van DELA begeleiden de nabestaanden ook bij de praktische en administratieve beslommeringen na het afscheid. Nabestaanden worden na het afscheid belast met allerlei administratieve zaken. De consulent nabestaandenzorg begeleidt en adviseert hen over de administratieve afwikkelingen met bijvoorbeeld leveranciers van nutsvoorzieningen, financiële instellingen, mutualiteiten… De nabestaanden kunnen ook beroep doen op een waaier aan diensten waaronder repatriëring van en naar het buitenland, vervroegde terugkeer van de gezinsleden om de uitvaart bij te wonen en psychologische bijstand.

DELA is vooral gekend als uitvaartverzekeraar, maar heeft ook een 70-tal hooggekwalificeerde uitvaartcentra op meer dan 130 locaties in België.. Daarnaast heeft DELA ook  3 crematoria en een repatriëringscentrum op de luchthaven van Zaventem. DELA verzorgt ongeveer 80% van de repatriëringen en begraaft 1 op de 10 Belgen.

Als deel van coöperatie DELA vormen Coöperatieve waarden ons kompas en hechten wij onder meer veel belang aan solidariteit en maatschappelijk engagement. Nieuwe Belgische verzekerden kunnen vanaf 1 oktober ook toetreden tot coöperatie DELA en zo van diverse ledenvoordelen genieten.

Mijn Gewaarborgd inkomen 

DKV Belgium (Inkomensverliesverzekering)

Het Plan GI verzekert de vermindering of het verlies van een beroepsinkomen als gevolg van arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval, aanvullend op de wettelijke tussenkomst en ter waarde van de verzekerde rente.

Er is een bijkomende financiële tussenkomst ‘revalidatie’:

 • vanaf de 7e maand arbeidsongeschiktheid met een arbeidsongeschiktheidsgraad van minimum 50%;
 • voor medische, paramedische of niet-medische ‘revalidatiekosten;
 • ten belope van het voorziene bedrag dat van kracht is voor het verzekeringsjaar (1.500 EUR per jaar).

De optie Plan Business in combinatie met een Plan GI zorgt ook voor een gedeeltelijke vergoeding van de vaste beroepsuitgaven van de beroepsactiviteit (tot 30.000 EUR per jaar: huur, elektriciteit,…) gedurende je arbeidsongeschiktheid (max. 5 jaar).

INNOVATIE (DIENSTEN, BEHEER VAN SCHADEGEVALLEN, PRODUCTEN, …)

Allianz Benelux (LifeCycle GrowthPlus)

LifeCycle GrowthPlus is de vierde beleggingsstrategie in het LifeCycle-concept (als onderdeel van het Plan for Life+ product). Deze oplossing wordt beheerd door deskundigen en biedt rendement en stabiliteit door gediversifieerde beleggingen. Dankzij het LifeCycle-concept kan het aandelenrisico voortdurend worden gereguleerd in overeenstemming met de ontwikkeling van de financiële markten en de economische prognoses (het aandelengedeelte neemt af naarmate de pensioenleeftijd nadert). Zowel in België als in Nederland is Allianz pionier met het LifeCycle-concept in het kader van Employee Benefits.

Met de nieuwe LifeCycle GrowthPlus-strategie kan 100% van het vermogen worden toegewezen aan prestatiegerichte fondsen. Gedurende de looptijd van de verzekerde zal dit aandeel dalen tot minimaal 40%, waaruit blijkt dat deze strategie een uitgesproken visie heeft op het streven naar rendement door het nemen van meer risico.

Net als de andere drie LifeCycle-strategieën profiteert LifeCycle GrowthPlus van de voortdurende monitoring door Allianz Global Investors. Hun deskundigen, en meer in het bijzonder een speciaal team genaamd risklab, maken het mogelijk marktveranderingen te analyseren en de strategieën aan te passen in het belang van de belegger. Het ontstaan van een vierde strategie is dus het resultaat van een grondige analyse van de marktverwachtingen. LifeCycle GrowthPlus profiteert ook van de automatisering van vermogensoverdrachten naar fondsen die meer of minder rendements- of veiligheidsgericht zijn.

TROFEE DIGITALISATIE

Allianz Benelux (Allianz Portfolio Analyser : voor makelaars)

Allianz Portfolio Analyser is een tool waarmee makelaars hun klanten steeds verfijnder levensverzekeringsadvies kunnen geven. Zij kan de portefeuille van elke klant nauwkeurig analyseren en, afhankelijk van het profiel van de klant, optimale oplossingen bieden in het kader van een beleggingsstrategie. Dit ergonomische digitale platform maakt een objectieve en efficiënte analyse mogelijk van de investeringen van verschillende klanten en een visualisatie van oplossingen om deze te optimaliseren.

Om de makelaar te ondersteunen bij zijn strategische beslissingen, biedt de Allianz Portfolio Analyser verschillende mogelijkheden zoals :

– optimalisatiepotentieel van de verschillende door de makelaar beheerde portefeuilles;
– automatische risicoanalyse met kwalitatieve risico-informatie;
– een benchmark van de verschillende referentieproducten.

Met de Allianz Porftolio Analyser heeft de makelaar een volledige inventarisatie van de portefeuille van de klant, maar ook zicht op de structuur van de portefeuille: hij bepaalt in één stap de aanwezigheid van verborgen risico’s en de rendementsfactoren. Dankzij de voordelen van Allianz Portfolio Analyser kan de makelaar zijn rol als adviseur behouden en tevens zijn digitale positionering vergroten.

AXA Belgium (Ecosysteem gezondheid: voor particulieren)

Met het opzetten van haar Health ecosysteem wil AXA de digitalisering katalyseren door de behoeften van de eindklant voorop te stellen. De verzekeraar brengt alle behoeften en verwachtingen van klanten samen via één platform. Alle klanten die via hun werkgever een AXAziekenhuisverzekering hebben (groepsverzekering), hebben toegang tot het Health-ecosysteem. Vandaag heeft al meer dan 25% van de portefeuille het onlineplatform geraadpleegd. Bijna 80% van de medische declaraties wordt digitaal ontvangen via het ecosysteem (exclusief e-mail). Ongeveer 40% van de ziekenhuisclaims loopt ook via het platform.

Deze online omgeving, gebaseerd op de “digital with a human touch”-benadering, is veel meer dan een digitale tool voor het beheer van verzekeringspolissen en omvat alle belangrijke gezondheidsgerelateerde kwesties. Preventieadvies, administratief beheer, diensten «beyond insurance» : alles is erop gericht de ervaring van de patiënt te vergemakkelijken door zijn behoeften te centraliseren.

Eenmaal aangesloten op het platform via Itsme, kunnen patiënten een aanvraag voor ziekenhuisopname indienen, terugbetaling van medische kosten vragen, hun medische kosten bijhouden (per verzekerde wordt een overzicht gegeven van het terug te betalen bedrag en de terugbetalingstermijn), hun dekking raadplegen en een dekkingsbewijs downloaden in geval van een reis naar het buitenland, in geval van ziekte een online check-up van hun symptomen uitvoeren en een pre-diagnose ontvangen via SymptomZoom (een tool op basis van kunstmatige intelligentie en getest door artsen) of een teleconsult aanvragen bij een huisarts of psycholoog (24 uur per dag, 365 dagen per jaar toegankelijk en zonder extra kosten voor de verzekerde).

MAATSCHAPPELIJKE INZET  

AG

AG streeft naar een milieuvriendelijk beheer van haar activiteiten, en zet zich in voor duurzame ontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid. Dat omhelst verschillende gebieden: haar gebouwen, papierverbruik, voedsel, mobiliteit, gezondheid… Al sinds 1996 hebben ze ook een solidariteitsprogramma dat in de eerste plaats bedoeld is om diverse verenigingen te steunen.

De strategie van AG focust ook sterk op verschillende partnerschappen. Enkele voorbeelden:

 • Move By AG: activatieprogramma dat Belgen aanzet regelmatig te sporten;
 • inclusie van vrouwen in het wielrennen, met name door steun aan de vrouwenploeg AG Insurance NXTG;
 • samen tegen eenzaamheid: AG zet verschillende campagnes op poten om het taboe rond eenzaamheid te doorbreken. In 2020 lanceerde AG het digitale platform ‘www.allentegeneenzaamheid.be’ of ‘www.touscontrelasolitude.be’.

En in de zomer van 2022 lanceerde AG een sensibiliseringscampagne rond huidkanker. In samenwerking met Sundo, de Stichting tegen Kanker en de universiteiten KUL en Maastricht, liet de verzekeraar slimme verdelers van zonnecrème plaatsen aan de Belgische kust en op enkele festivalterreinen. Mensen die er passeerden, konden zich gratis tegen uv-stralen beschermen. En als goede werkgever plaatste AG op haar eigen terreinen ook verdelers voor haar medewerkers.

Ethias

De verzekeraar Ethias ontwikkelt een hele reeks acties die blijk geven van haar maatschappelijke betrokkenheid. Voorbeelden hiervan zijn:

 1. De strijd tegen jongerenarmoede met een eerste editie van de “Ethias Youth Solidarity Awards” in 2021. Trouw aan haar waarden heeft Ethias een concreet en doelgericht initiatief op touw gezet om die problematiek aan te pakken. Ethias trok hiervoor een budget van 450.000 euro uit en moedigde de OCMW’s van het land aan een project in te dienen om dingen in beweging te zetten voor jongeren onder de 30 in precaire situaties. Het budget werd uiteindelijk verdeeld over 18 OCMW’s die als laureaat uit de bus kwamen.
 2. Ethias heeft bijzondere aandacht voor de klimaatuitdagingen en voor haar impact op het milieu: in 2021 verminderde Ethias haar koolstofuitstoot met 6,2 % ten opzichte van 2020 (-30 % ten opzichte van 2019). Vier jaar eerder dan gepland bereikte Ethias dus de reductiedoelstelling van 33 % die ze zich voor 2025 in haar “Change Over”-plan had gesteld. Het uiteindelijke doel is om tegen 2030 koolstofneutraal te zijn.
 3. “Every day is an impact day”: met die nieuwe en engagerende slogan wordt elke Ethias-werknemer uitgenodigd om zich aan te sluiten bij de “ReGeneration Movement”. Een beweging om samen een dynamiek op gang te brengen en bij te dragen tot positieve en regeneratieve oplossingen voor de samenleving en de planeet.De acties op het programma van deze beweging gaan van sensibiliserende initiatieven tot de organisatie van evenementen. Voorbeelden zijn: een solidariteitskledingverkoop tijdens de Veertiendaagse van de Circulaire Economie, bomen aanplanten en herbebossing, inspirerende conferenties…

De verzekeraar biedt in zijn producten- en dienstenaanbod ook concrete oplossingen voor bepaalde maatschappelijke problemen, zoals de vergrijzing van de bevolking, zachte mobiliteit en gezondheidszorg.

PREVENTIE

AXA Belgium

De verzekeraar ontwikkelt een hele reeks preventieve acties op verschillende gebieden van onze samenleving: verkeersveiligheid, preventie van ongevallen thuis, veiligheid op het werk of nog op het niveau van de gezondheid (levering van teleconsultatiediensten: Doctors Online & Doctors Online Psy).

In 2022 werd de teleconsultatiedienst met psychologen (gratis) beschikbaar gesteld ter ondersteuning van met name Oekraïense vluchtelingen met een tijdelijke vluchtelingenstatus en al hun gastgezinsleden (sinds maart 2022). De openstelling van gezondheidsdiensten voor sommige of al haar klanten in geval van een gezondheidscrisis of een andere onvoorziene gebeurtenis in het leven van de klant is een verder bewijs van de wens van AXA om zich te positioneren als partner in het dagelijkse leven van de klant.

Naar aanleiding van de evolutie van de digitaliseringsbehoeften heeft AXA niet geaarzeld om bepaalde aspecten van haar preventieaanpak te moderniseren door als een van de eerste verzekeringsmaatschappijen aanwezig te zijn op nieuwe kanalen zoals TikTok. Bijvoorbeeld:

– illustratie van het perfecte overlevingspakket om naar een festival te gaan (advies over hydratatie, bescherming van de huid door het aanbrengen van zonnecrème, gebruik van oordoppen om geluidstrauma’s te voorkomen, enz;)

– goede reflexen om op het strand te hebben: begrijpen wat de kleuren van de vlaggen, gehesen door de badmeesters, betekenen;

– veiligheidsmaatregelen te nemen bij het organiseren van een barbecue,…

Het doel is om educatieve content aan te bieden via TikTok, een minder formeel kanaal waarop AXA als een van de allereerste bedrijven actief is op de Belgische markt.

DUURZAME BELEGGEN

Belfius Insurance

Duurzaam en verantwoord beleggen is een methode die milieu-, sociale en governancefactoren (ESG-factoren) integreert in de analyse van beleggingsmogelijkheden.

De verzekeraar heeft twee krachtige beslissingen genomen met betrekking tot haar investeringspolitiek:

 1. alleen verantwoorde beleggingsproducten aanbieden aan klanten die voldoen aan de SFDR artikelen 8 en 9;
 2. de uitvoering tegen eind 2022 van haar Transition Acceleration Policy dat tot doel heeft bepaalde activiteiten die schadelijk zijn voor de samenleving en het milieu uit te sluiten en overgangsinitiatieven naar een duurzamere samenleving te ondersteunen.

Belfius Insurance voldoet voor zijn pensioenproducten al volledig aan dit engagement : alle oplossingen die in Tak-44 worden aangeboden (een combinatie van Tak-21 met rendementsgarantie en Tak-23, zonder rendements- of kapitaalgarantie) zijn uitsluitend gekoppeld aan beleggingen die aan dit beleid beantwoorden.

De verzekeraar biedt zijn klanten pensioenoplossingen aan om hun pensioen en vooral hun toekomst voor te bereiden. Wat is er dan beter dan verantwoorde investeringen die vandaag reeds bijdragen aan de opbouw van een betere toekomst voor iedereen?

MAKELAARS

AG

Deze award werd niet door de jury toegekend, maar door FVF (Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen) en Feprabel (Fédération des Courtiers en assurances et Intermédiaires financiers de Belgique). Dat deden ze op basis van een enquête bij hun aangesloten makelaars.

De makelaars beoordeelden de verzekeringsmaatschappijen op verschillende punten zoals de dienstverlening, de kwaliteit en het innovatievegehalte van hun verzekeringsproducten, de aangeboden IT-hulpmiddelen, het respect voor de deontologische code en voor de verzekeringsmakelaar en vooral op hun strategie.

Frédéric Van Dieren, commercieel directeur: “AG blijft continu investeren in de optimalisatie van het aanbod aan producten en diensten om te beantwoorden aan de veranderende behoeften van de klant, én om de makelaars te versterken in hun rol als adviseur en in de kwaliteit van hun advies. Hoewel het opnieuw een bijzonder jaar was, ging AG zij aan zij met de makelaars de uitdagingen aan, mét succes. De makelaars bevestigden hun vertrouwen in AG en onze samenwerking werd verder versterkt. En AG blijft verder bouwen op een duurzame en stabiele strategie om zo samen met de makelaar een meerwaarde te kunnen blijven creëren voor onze klanten”.

****************

Voor meer informatie over de laureaten gelieve contact op te nemen met: DECAVI, Laurent FEINER, Lindekensweg 57, 1652 Alsemberg, Tel:+32(0)2/520.72.24,E-mail: laurent.feiner@decavi.be, www.decavi.be 

Voor meer informatie over dit evenement, gelieve contact op te nemen met: AIMES & CO, Muriel STORRER, Drève de la Meute 5, 1410 Waterloo, Tel : +32(0)2/354.93.81, Fax : +32(0)2/353.24.93, E-mail : muriel.storrer@aimesco.net

De Niet-Levensverzekeringstrofeeën DECAVI 2022

Persbericht 2022

DE DECAVI NIET-LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2022

En de winnaars van 2022 zijn…

De 18de editie van  de DECAVI Niet-levensverzekeringstrofeeën, georganiseerd door Laurent Feiner en Muriel Storrer heeft  de verzekeringsmaatschappijen voor hun verzekeringskenmerken of hun vernieuwing beloond, in verschillende categorieën.

We leveren de resultaten per categorie hieronder.

Per categorie heeft de jury de meest representatieve spelers geanalyseerd; alles bij elkaar werd zo bijna 80 % tot 90% van het totale premie-incasso per categorie doorgelicht.

Voor de verschillende verzekeringsproducten werd het volgende aantal spelers geanalyseerd:

a) Mijn mobiliteit:

– burgelijke aansprakelijkheid auto (13)
– materiële schade auto : omnium (13)
– rechtsbijstand Auto (7)
– moto (7)
– fiets (10)

b) Mijn woning:

– brandverzekering-eenvoudige risico’s (14)
– huurdersverzekering (7)
– brandverzekering-mede-eigenaars (5)

c) Mijn verantwoordelijkheid

– burgerlijke aansprakelijkheid privéleven (10)

d) Mijn rechten

– fiscale rechtsbijstandverzekering (6)

e) Mijn gezondheid (4 nichespelers)

– verzekering gezondheidszorgen

f) Mijn onderneming

– arbeidsongevallen (6 nichespelers)
– cyberrisico’s (6 nichespelers)
– package (5)

g) Innovatie (11 dossiers)

h) Digitale (4 dossiers)

De DECAVI Trofeeën hebben een stevige reputatie in de verzekeringssector opgebouwd. Zij hebben tot doel de beste verzekeringsproducten op basis van verschillende criteria geanalyseerd door de jury te belonen en de transparantie van de markt te verzekeren.

Deze jury werd samengesteld door volgende personen:

Jean-Marc Delporte, Voorzitter van de jury en Erevoorzitter van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Katrien De Cauwer, Partner Actuarial & CFO Consulting, EY.

Laurent Feiner, Journalist, CEO Decavi.

– Yves Thiery, Gastprofessor aan de Universiteit van Antwerpen.

– Britt Weyts, Professor aan de Universiteit van Antwerpen.

– Lievin Villance, docent aan de Hogeschool Francisco Ferrer (Cooremans Instituut) en Coordinator van de Afdeling verzekering.

Philippe Hemmeryckx, Lid van de Raad van Bestuur FVF (Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen).

 – Patrick Cauwert, CEO Feprabel en Expert verantwoordelijk voor het onderwijs aan de FUCaM (UCL Mons).

Dit evenement werd gerealiseerd met de steun van Assuralia, en mocht eveneens op de medewerking rekenen van verschillende partners uit de branche, namelijk, Axis, Comarch, EY en WIS.

Dit initiatief, dat uiteraard de wedijver tussen de verzekeraars opwekt, legt vooral de nadruk op het innovatieve en creatieve aspect van de producten (raadpleeg de site Decavi voor meer inlichtingen in verband met de criteria die worden gehanteerd).

U kunt alle producten van de winnaars vinden op http://decavitrofeeennietleven2201.qontent.video/

Verzekeringen: in het positief daglicht

In deze delicate periode van gezondheidscrisis (covid-19) staat de verzekeringssector onder zware druk. Assuralia heeft een hele reeks maatregelen bekendgemaakt ter ondersteuning van verzekeringnemers en verzekeraars hebben hierop gereageerd door de garanties van hun bestaande contracten te verbeteren. Gelukkig lijkt de gezondheidssituatie te verbeteren en leven de meesten van ons op een normale wijze.

Het verzekeringsvak moet op communicatie berusten. De DECAVI Verzekeringstrofeeën worden geapprecieerd omdat ze toelaten op een positieve manier te communiceren over een sector die te veel in termen van problemen spreekt (door het accent te leggen op schadegevallen) en te weinig in termen van oplossingen. Terwijl de verzekeraars oplossingen bieden voor alle burgers! Op dat vlak, ervaren wij de wil binnen de sector om meer acties in verband met preventie te ontwikkelen en het accent te leggen op de digitale verzekering.

De trofeeën zetten de producten en oplossingen in het licht ten voordele van de consumenten die ze hebben onderschreven, maar ook van de interne afdelingen van de verzekeraars die ze hebben bedacht en van hun distributiekanalen. Zoals u ziet, zijn het niet alleen de laureaten die als winnaars uit de bus komen. De trofeeën laten eveneens toe om op de evolutie van de markt te anticiperen. Daarom is het mogelijk om dankzij de categorie ‘Innovatie’ (die het vernieuwende karakter van een dienst of product bestudeert) veelbelovende initiatieven voor de markt te ontdekken.

Deze trofeeën belonen uiteraard de laureaten, maar helpen ook de verzekerde om een keuze te maken in functie van een specifiek profiel. De winnende producten hebben steeds interessante kenmerken. Ook al is het wat verzekeringen betreft mogelijk dat een bepaald product goed bij een bepaald type klant past en toch niet als de beste keuze voor iedereen kan worden beschouwd. Bij verzekeringsadvies is het dikwijls het profiel van de verzekerde dat het te onderschrijven contract bepaalt. Maar de winnende producten kunnen in elk geval dienen als een aanzet tot reflectie.

De laureaten

Het is duidelijk dat de verzekeringen de verbruikers voor elk van hun behoeften begeleiden, en dit op elke stap van hun leven. Vandaar het idee om de laureaten per categorie van behoeften te vermelden. We vermelden per categorie de winnaars met het beloonde product.

Elk product wordt in bijlage in meer detail beschreven.

MIJN MOBILITEIT

Auto (BA en Omnium) verzekering : AXA Belgium – Comfort Auto

Verzekering Rechtsbijstand Auto : Arces / Groep P&V – Rechtsbijstand Auto Artikel 1

Motorverzekering : P&V Groep (P&V Verzekeringen & Vivium) – Motorverzekering

Fietsverzekering : Belfius Insurance – Fietsverzekering

MIJN WONING

Brandverzekering (Multirisico Woning – eenvoudige risico’s) : AG – Top Woning

Brandverzekering (voor huurders) : Ethias – Huurdersverzekering

Brandverzekering (mede-eigenaars) : I.B.I.S. Insurance – COCOON of I.B.I.S.

MIJN VERANTWOORDELIJKHEID

Verzekering BA Privéleven : Ethias – Ethias Familiale

MIJN RECHTEN 

Fiscale rechtsbijstandverzekering: AG – Providis Globale Rechtsbijstand

MIJN ONDERNEMING 

Verzekering Arbeidsongevallen :
Ethias – Arbeidsongevallenverzekering

Package KMO : AG – Modulis Easy

Cyberrisk : Hiscox – CyberClear by Hiscox

MIJN GEZONDHEID

Verzekering Gezondheidszorgen : DKV Belgium – DKV Hospi Flexi

INNOVATIE

 • AG – Ecosysteem voor elektrische en hybride voertuigen
 • DKV Belgium – DKV Smile

DIGITALE

AXA Belgium – AXA Business Pack

PREVENTIE

AG

MAATREGELEN GENOMEN IN HET KADER VAN DE PANDEMIE

Vivium

MAATSCHAPPELIJKE INZET   

ARAG

BESTE PUBLICITEITSCAMPAGNE

 • AXA Belgium (“Know You can”)
 • Brocom (“Je Makelaar, je helpende hand”)

TROFEE VAN DE MAKELAARS

AG

BIJLAGE

 • MIJN MOBILITEIT

BA Auto & Materiële schade auto – Omnium

AXA Belgium (Comfort Auto)

Voor het vierde jaar op rij wint AXA de Decavi-trofee voor de beste Burgerlijke Aansprakelijkheids- (BA) en Omniumverzekering. De BA-autoverzekering van AXA omvat alle nodige basisdekkingen maar ook net dat ietsje meer met:

– ‘Eerste hulp bij ongevallen’ met onder andere de tussenkomst van een bijstandsverlener ter plaatse, het online bestellen en opvolgen van een takeldienst, een slepingsdienst en, als optie, één en dezelfde vervangwagen voor max. 30 dagen;

– ‘Euro+’ die bij een ongeval in West-Europa het grootste deel van de verschuldigde bedragen voorschiet en tevens een aanvullende vergoeding betaalt voor schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels, zodat de verzekerde een vergoeding ontvangt die vergelijkbaar is met de vergoeding die hij in België zou hebben ontvangen als het ongeval zich daar had voorgedaan;

– de ’BOB-waarborg’ die zorgt voor een vergoeding bij een door een Bob-bestuurder veroorzaakt ongeval. Voor de materiële schade aan het verzekerde voertuig én de letsels van de Bob;

het ‘Joker for you’-voordeel dat, als het wordt toegekend, voorkomt dat de premie stijgt als gevolg van een schadegeval in fout.

De autoverzekering van AXA en meer bepaald de Omnium, houdt rekening met het gebruik, de waarde en leeftijd van het voertuig. Nieuw of tweedehands, weinig of elektrisch rijden … de Omniumformules bieden daarom bescherming op maat. Verzekerden kunnen zelfs bepaalde aspecten van hun Omnium personaliseren, zoals de duur van de degressiviteit (het moment waarop de waarde van het voertuig begint af te nemen) of de vrijstelling (het bedrag dat verzekerde zelf nog moet betalen na de tussenkomst van de verzekeraar).

Bovendien is de autoverzekering van AXA ook afgestemd op de behoeften van elektrische voertuigen. Zo zijn klanten die kiezen voor duurzame mobiliteit en een (Mini-)Omnium hebben afgesloten, verzekerd voor de oplaadkabels. In Rechtsbijstand Full, indien afgesloten, voor de verdediging van hun belangen voor een schadegeval met betrekking tot de goedgekeurde installatie of herstelling van een oplaadpunt op de hoofdverblijfplaats. En indien Omni-Assistance werd afgesloten, geniet de verzekerde de nodige bijstand als hij een lege batterij heeft (met eventuele sleping naar het dichtstbijzijnde laadpunt, garage of naar zijn hoofdverblijfplaats).

Met zijn talrijke diensten en dekkingen biedt Comfort Auto een personaliseerbare en moduleerbare Autoverzekering die rekening houdt met de behoeften van de verzekerden. En dankzij een sterke online aanwezigheid combineert AXA digitaal gemak met het deskundige advies van een makelaar. Klanten kunnen niet alleen hun Autoverzekering online afsluiten, maar ook hun schadegevallen digitaal aangeven en opvolgen waardoor ze een transparant en volledig overzicht krijgen van hun contracten en lopende dossiers.

https://www.axa.be/ab/NL/particulieren/verzekeringen/auto/Pages/default.aspx

Verzekering Rechtsbijstand Auto

– Arces – Groep P&V – (Rechtsbijstand Auto Artikel l)

Al voor het tiende opeenvolgende jaar is Arces laureaat met haar rechtsbijstandsverzekering Artikel 1. Wat de formule van Arces typeert, is het unieke ‘beste van de markt’- principe dat in artikel 1 van de algemene voorwaarden wordt verwoord. Hierdoor biedt Arces haar verzekerden de beste rechtsbijstandsverzekering auto aan. Stelt een andere verzekeraar op de Belgische markt bij een schadegeval toch betere voorwaarden voor, dan past Arces zich aan en biedt ze dezelfde condities.

Deze exclusieve clausule is van toepassing op alle waarborgen in de algemene voorwaarden, inbegrepen de verzekerde bedragen, die al tot de hoogste op de markt behoren. https://www.arces.be/nl/rechtsbijstandsproducten/rechtsbijstand-auto-artikel-1-arces

Motorverzekering

P&V Groep (Vivium Motor/P&V Motor)

Het aanbod Motor van de P&V Groep (P&V en Vivium) kenmerkt zich door een uitgebreide dekking, aangepast aan de motor en de levensstijl van de eigenaar, maar ook door duidelijke garanties zonder verrassingen. Deze formule biedt dekking voor burgerlijke aansprakelijkheid met Bob-garantie (tot 25.000 EUR) en een allesomvattende dekking tegen natuurgeweld en dieren, brand, diefstal en materiële schade, waarbij de verzekeringnemer zijn vrijstelling kan personaliseren.

De verzekerde geniet eveneens een uitgebreide bijstand bij ongeval, pech en zelfs diefstal, waarbij ook een vervangwagen ter beschikking wordt gesteld. Wat de bescherming van de motorrijder betreft, kan de verzekerde volgende waarborgen onderschrijven: dekking van de medische kosten, de tijdelijke of blijvende invaliditeit of het overlijden. En om helemaal compleet te zijn, kan hij ook zijn uitrusting verzekeren (helm, airbag of beschermende elementen, handschoenen, beschermende jas, pak, laarzen, enz.). Ten slotte is ook de rechtsbescherming in de waarborgen inbegrepen, met een maximum tussenkomst van 125.000 euro per schadegeval (burgerlijke en strafrechtelijke verdediging, enz.).

De P&V Groep wil een pionier zijn op het vlak van preventie. Daarom krijgen alle verzekerde klanten toegang tot de premiumversie van de Liberty Rider-app. P&V Groep is de enige verzekeraar die dit voordeel aanbiedt voor de volledige duur van het contract. Dankzij de Liberty Rider-app, die beschikt over valdetectie, noodoproep en de mogelijkheid voor familieleden om de ritten van de verzekerde in real time te volgen, werden al meer dan 2.000.000 km beveiligd, 50 ongevallen gedetecteerd en konden 13 motorrijders gebruik maken van de automatische hulpverlening.

https://www.vivium.be/particulier/motorverzekering

https://www.vivium.be/particulier/motorverzekering

Fietsverzekering

Belfius Insurance (Fietsverzekering)

De fietsverzekering van Belfius Insurance dekt alle soorten fietsen: stadsfietsen, elektrische fietsen, speedpedelecs, racefietsen, mountainbikes, gemotoriseerde voortbewegingstoestellen. De volgende waarborgen worden aangeboden: diefstal (wereldwijd), materiële schade en bijstand (tot 3 interventies per jaar).

De sterke punten van het product:

– geen daling in de waarde (degressiviteit) gedurende 24 maanden: gedurende de 2 jaar na de aankoop, wordt de verzekerde vergoed tot de totale waarde van zijn fiets;

– geen vrijstelling voor elektrische fietsen, speed pedelecs en gemotoriseerde voortbewegingstoestellen in geval van diefstal of totaal verlies;

– onlangs de dekking uitgebreid tot rechtspersonen en dus tot beroepsmatig gebruik;

– terugbetaling van het slot in geval van volledige diefstal wanneer de fiets met het slot was beveiligd;

– bijstand verleend in geografisch Europa, in geval van mechanische problemen, accuproblemen (inclusief lege accu), defecte koplamp, ongeval, vandalisme, lekke band, geblokkeerd slot, verlies van fietssleutels, diefstal of poging tot diefstal, psychologische bijstand);

– dekking van alle accessoires (verwijderbaar, maar ook niet-verwijderbaar). Hieronder vallen bijvoorbeeld bagagedragers, kinderdraagzakken, fietstassen en -manden, meters, GPS- en andere navigatiesystemen en fietskarren.

https://www.belfius.be/retail/nl/producten/verzekeringen/voertuig/fietsverzekering/index.aspx

 • MIJN WONING

Brandverzekering Multirisico Woning (eenvoudige risico’s)

AG (Top Woning)

De Top Woning biedt een volledige oplossing op maat voor het verzekeren van woningen. Ze geldt als referentie op de markt omdat ze haar verzekerden gemoedsrust garandeert op vele vlakken. Met deze brandverzekering kiest de verzekerde voor heel uitgebreide waarborgen. Het principe “Alles is gewaarborgd behalve…” wordt toegepast. De schade die binnen de omvang van de waarborg van het contract valt, is verzekerd met uitzondering van enkele duidelijk omschreven gevallen.

De Top Woning wordt voortdurend aangepast aan maatschappelijke, technische en wetgevende veranderingen. Zo is ze uitgebreid met bijvoorbeeld:

– de verzekering van de gratis of betaalde deeleconomie-activiteiten van de verzekerde, huurder of verhuurder, ongeacht of ze met of zonder deelplatform plaatsvinden;

– de verzekering van de medehuurders die in het huurcontract van de verzekeringnemer zijn opgenomen;

– de verzekering van laadpunten voor elektrische en plug-in hybride voertuigen, evenals thuisbatterijen;

– de verzekering van de kosten die voortvloeien uit de nieuwe verplichte bouwnormen;

– de betaling van redelijke kosten van bewaring en een redelijke beloning aan de vinder van een verzekerd gestolen voorwerp, enz.

Bovendien kan de verzekerde kiezen voor het Pack Woning & Assist+ en het Pack Diefstal+, die ​​zijn waarborgen verder uitbreiden, bijstand garanderen buiten een schadegeval om en de afschaffing van de vrijstelling wanneer de schade meer dan 1.274,26 EUR (Abex 906) bedraagt.

Vele packs spelen op specifieke behoeften in, zoals het Pack Tuin, het Pack Zwembad, het Pack Verhuurder, het Pack Huurder en het Pack Ik bouw Ik verbouw.

Elke verzekerde geniet bij schadegeval:

 • een bijstand 24/7;
 • een voorschot van 15.478,36 EUR (Abex 906) voor dringende uitgaven;
 • de meest recente en bijgewerkte algemene voorwaarden: geen verrassingen of verschillende versies van contracten bij schade;
 • een performante schaderegeling:

a) Het schadebedrag wordt snel vastgesteld dankzij met name een video-expertise op afstand indien mogelijk;

b) De verzekerde kan kiezen de herstelling zelf uit te voeren of op zich te nemen, of de herstelling zelfs niet onmiddellijk uit te voeren: in alle gevallen geniet hij een volledige schadevergoeding (onder aftrek van de vrijstelling);

c) In bepaalde gevallen wordt ook herstelling in natura aan de verzekerde aangeboden: de verzekeraar organiseert de herstelling en de verzekerde hoeft niets te betalen, terwijl hij een garantie van 6 maanden op de herstelling geniet;

– vergoeding van bepaalde kosten ook zonder schadegeval, zoals slotenmakerskosten bij verlies van sleutels of kosten voor het opsporen en herstellen van gaslekken. https://www.aginsurance.be/Retail/nl/woning/Paginas/brandverzekering-prijs-simulatie-new.aspx

Brandverzekering voor huurders

Ethias (Huurdersverzekering)

Ethias stelt een Huurdersverzekering voor die zich richt tot huurders van een huis of appartement waarvan de huurprijs lager is dan 1.542 EUR per maand. De premie is vrij bescheiden: vanaf 14,87 EUR per maand voor de huurdersaansprakelijkheid, inhoud en rechtsbijstand. Bovendien geeft Ethias nog 15% korting voor elke nieuwe online onderschrijving.

Deze verzekering is op maat van huurders omdat de huurdersaansprakelijkheid en inhoud van hun woning volledig verzekerd zijn bij schade zoals brand, storm, waterschade of glasbreuk (zonder vrijstelling indien het bedrag van de schade hoger is dan 280 EUR). Als optie kan diefstal & vandalisme tot 100% van de inboedel verzekerd worden. 24 op 24 u bijstand in geval van schade is inbegrepen.

Ethias vergoedt eveneens de wederverhuringsvergoeding. Indien de huurder of zijn/haar partner zich genoodzaakt ziet om het huurcontract op te zeggen bij een overlijden, ontslag, echtscheiding of het einde van het wettelijk samenwonen, betaalt Ethias het bedrag terug dat de huurder aan de verhuurder verschuldigd is tijdens de eerste 3 jaren van zijn huurcontract (tot 3x het huurbedrag, met een maximum van 4.626 EUR).

Op minder dan 1 minuut kan deze verzekering online onderschreven worden: www.ethias.be.

https://www.ethias.be/part/nl/brandverzekering-huurder.html?amc_icid=ethias_nl_homepage_btn-product_product-tenant

Brandverzekering (mede-eigenaars)

I.B.I.S. Insurance (gevolmachtige onderschrijver ) – COCOON OF I.B.I.S.

Voorgesteld door het onderschrijvingsagentschap I.B.I.S. Insurance, is het product COCOON OF I.B.I.S. een polis “alle risico’s behalve”, wat wil zeggen dat alles wat niet uitgesloten is, gedekt is. Zeer beperkte lijst van uitsluitingen. De partner maatschappijen van I.B.I.S. Insurance zijn: Axa Belgium, Federale Verzekering, P&V Verzekeringen en Monceau Verzekeringen.

Aanwezigheid van twee mede-eigenaars is voldoende, zonder verplichting van een minimum aantal verdiepingen of minimum kapitaal .

Enkele pluspunten van het product COCOON OF I.B.I.S. zijn :

 • een uitgebreide definitie van het verzekerde gebouw met inbegrip van de bij- en nevengebouwen, de stoepen, zwembaden, signalisaties, koeren en omheinigen;
 • de bewijslast ligt bij I.B.I.S. Insurance en niet bij de klant;
 • een dekking storm zonder minimale limiet van de windsnelheid;
 • uitgebreide waarborgen in waterschade;
 • dekking van maximum 3 garages die gelegen zijn op een ander adres dan deze van het risico;
 • dekking voor de schade tengevolge van vandalisme, grafiti, tags of kwaadwillig opzet;
 •  dekking van indirecte verliezen zonder bijpremie;
 • dekking van de inboedel van de mede-eigendom;
 • dekking BA gebouw en BA lift;
 • afstand van verhaal tegen mede-eigenaars, de huurders en andere gebruikers;
 • vergoeding voor de bijkomende kosten van de syndicus en/of de raad van de mede-eigendom;
 • specifieke rechtsbijstand voor “COCOON OF I.B.I.S.;
 • dekking voor alles wat domotica betreft, inbegrepen in de verzekerde kapitalen;
 • overlijdens- en begrafeniskosten : 4.480 EUR per slachtoffer met een maximum van 89.592 EUR per schadegeval;
 • dekking van de zonnepanelen;
 • bij uitbreiding, studentenverblijf gedekt overal in de EU;
 • uitstekende kwaliteitsverhouding van de waarborgen en de prijs;
 • bijstand dag en nacht, 7/7 met I.B.I.S. Emergency in geval van schade;
 • snelle en kosteloze expertise van de gebouwen.

Meer informatie over het product “COCOON OF I.B.I.S.” is beschikbaar via de website: www.ibis-insurance.be

https://ibis-insurance-web.be/nl/cocoon-of-ibis/

Exclusieve distributie van het product COCOON OF I.B.I.S. via het kanaal van onze professionele en bekwame verzekeringsmakelaars.

 • MIJN VERANTWOORDELIJKHEID

Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid Privéleven

Ethias (Ethias Familiale)

Ethias behaalt de zege met haar contract Ethias Familiale : dit contract biedt, in vergelijking met zijn concurrenten, zeer uitgebreide waarborgen (lichamelijke schade, materiële schade, rechtsbijstand, onvermogen van derden, enz.) aan een erg concurrentiële prijs. Daarbovenop kunnen we nog de zeer ruime definitie van ‘verzekerde’ (alle leden van het gezin zijn overal ter wereld verzekerd) en het beperkte verhaal tot 10.000 EUR (niet geïndexeerd) tegen de minderjarige in geval van opzettelijke daad, toevoegen.

Alle voortbewegingstoestellen voor de zachte weggebruiker zoals fietsen, elektrische fietsen (met of zonder trapondersteuning), segways, monowheels, hoverboards, elektrische steps, elektrische rolstoelen tot 45km/u… zijn gedekt behalve autonome elektrische fietsen waarvoor een verplichte inschrijving geldt. https://www.ethias.be/part/nl/familiale-verzekering.html?amc_icid=ethias_nl_homepage_btn-product_product-family

 • MIJN RECHTEN

Fiscale rechtsbijstandverzekering  

AG (Providis Globale Rechtsbijstand)

Gerechtelijke procedures worden steeds duurder. Tegelijk neemt het aantal geschillen sterk toe, mede door de opkomst van e-commerce en deeleconomieën zoals autodelen of huurplatformen (bv. Airbnb). Een goede rechtsbijstandsverzekering is daarom geen overbodige luxe. Providis Globale Rechtsbijstand van AG verdedigt de rechten van de verzekerde en die van zijn gezin in maar liefst 10 juridische domeinen. Bovendien kan hij een deel van de premies in mindering brengen in zijn belastingaangifte.

Als hij een Providis Globale Rechtsbijstand afsluit, kan hij uit 2 formules kiezen:

a) Classic: de basisformule die al ruime tussenkomsten biedt tot wel 100.000 euro. Dat is tot 7 keer meer dan wat de wet voorschrijft. De wachttijden zijn dan weer korter dan wettelijk voorzien. Ook de drempelbedragen – dat zijn de minimumbedragen die gelden alvorens Providis de kosten vergoedt – zijn laag, waardoor de verzekerde al snel op zijn verzekering kan rekenen wanneer dat nodig is;

b)  Excellence: voor slechts enkele euro’s extra per maand zijn de waarborggrenzen dubbel zo hoog als in de Classic-formule en worden de wachttijden, net als de drempelbedragen, gehalveerd.

En een verzekerde kan ook de rechtsbijstand in verband met zijn mobiliteit integreren als optie in zijn contract, en dit aangepast aan zijn persoonlijke situatie: als eigenaar van één of meer motorvoertuigen, of enkel als bestuurder indien het voertuig iemand anders toebehoort.

https://www.providis.be/nl/Paginas/default.aspx

 • MIJN ONDERNEMING

Verzekering Arbeidsongevallen   

 Ethias (Arbeidsongevallenverzekering)

Ethias heeft haar product arbeidsongevallen verder uitgebreid dan de door de wetgever gestelde eisen om in overeenstemming te zijn enerzijds met de evolutie van de maatschappij in het algemeen en haar behoeften, maar anderzijds ook met haar waarden van humanisme en haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Talrijke diensten met betrekking tot deze verzekering zijn ontwikkeld ten behoeve van de verzekerden. Onder deze diensten bevinden zich AssurPharma en AssurKiné. AssurPharma maakt een eenvoudige en snelle elektronische verzending van farmaceutische onkostennota’s mogelijk.

Via AssurKiné van zijn kant wordt de
derdebetalersregeling toegepast bij kinesisten. In de praktijk betekent dit dat slachtoffers niets hoeven te betalen en dat kinesisten ook niet hoeven lange te wachten op de betaling. Ethias is de eerste arbeidsongevallenverzekeraar die deze beide digitale diensten aanbiedt aan haar verzekerden.

Naast deze diensten heeft Ethias geïnvesteerd in de psychosociale risicopreventie in het bijzonder voor mensen die door hun werk verzwakt zijn. Wij bieden 5 psychologische ondersteuningssessies aan om hen uit een moeilijke situatie te helpen, zelfs als er geen ongeval aan is voorafgegaan.

Bovendien is een professioneel reïntegratieprogramma voor slachtoffers van ernstige ongevallen uitgewerkt. Voor de meeste slachtoffers van een arbeidsongeval is de terugkeer naar het werk een natuurlijke of zelfs automatische stap. Maar voor anderen vereist de terugkeer naar het werk ofwel een aanpassing van hun functie ofwel een volledige professionele heroriëntatie. Ethias heeft besloten aan de laatste groep een volledig ondersteuningsprogramma aan te bieden, bestaande uit een beoordeling van de vaardigheden die kunnen leiden tot een opleiding en professionele reïntegratie. Dit programma, uniek in België, wordt uitgevoerd met verschillende partners, specialisten in reïntegratie. Het is gebaseerd op een grondige beoordeling van de vaardigheden en de ontwikkeling van een professioneel project in nauwe samenwerking met het slachtoffer, met als uiteindelijk doel terug te keren naar het werk bij de oorspronkelijke werkgever of elders, als dit onmogelijk blijkt.

Een door Ethias voorgesteld digitaal platform, dat 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk is, biedt werkgevers de mogelijkheid schade te kunnen indienen en dossiers op te volgen.

Tot slot gaat Ethias verder in haar wens om beschikbaar te zijn voor haar arbeidsongevallenverzekerden door hen, via haar Klantenzone Arbeidsongevallen, 24 uur per dag en 7 dagen per week, snelle online toegang te bieden tot hun schadedossiers. Het is een volledig online platform voor de opvolging van schadegevallen. Het slachtoffer kan op elk ogenblik documenten versturen en ontvangen en nuttige informatie in verband met de schade verkrijgen. https://www.ethias.be/part/nl/schade/op-het-werk/werkongeval.html

Package KMO

AG (Modulis Easy)

Businessklanten kunnen al hun beroepsgebonden schadeverzekeringen bij AG groeperen in een handig dossier. Om Modulis Easy af te sluiten moet het dossier minimum 2 basisverzekeringen uit 2 verschillende verzekeringsdomeinen bevatten (bijvoorbeeld Motorvoertuigen en Brand).

Ontdek de verschillende voordelen van dit concept:

– Modulis-bonus: onder bepaalde voorwaarden krijgt de klant jaarlijks 10 % van de globale Modulis Easy-premie teruggestort;

– gratis premiespreiding: betaling jaarlijks, halfjaarlijks of driemaandelijks, of zelfs maandelijks mits domiciliëring;

– unieke clausule ‘30 %’ voor Top Handel, Formule BA, Formule 24 en Arbeidsongevallen Forfait. Beoefent de klant naast de hoofdactiviteit nog een andere economische activiteit? Dan is deze verzekerd als deze activiteit maximaal 30 % van de totale jaaromzet uitmaakt;

– 4 specifieke packs met waarborgen op maat van de activiteit: het Pack Modulis Kapsalon, het Pack Modulis Bakker-Banketbakker, het Pack Modulis Restaurant en het Pack Modulis Voedingswinkel.

Naar aanleiding van de gezondheidscrisis werden 200.000 vouchers ter waarde van 20 euro aan particuliere klanten aangeboden (met auto-, aansprakelijkheids- en brandverzekering) om bedrijven die actief zijn in de sectoren die het zwaarst door de crisis zijn getroffen, te ondersteunen en deel te nemen aan het heropleving van de Belgische lokale economie.

Bovendien konden de cliënten van AG die een Top Handel-contract hadden afgesloten en het Pack Modulis Restaurant profiteren van een ruime interpretatie van de “onvermogen tot exploitatie”-garantie en hadden zij recht op een tussenkomst van 2.000 euro per verzekerd etablissement en per sluiting, d.w.z. 4.000 euro in totaal, rekening houdend met de twee sluitingsperiodes van de horecazaak.

https://www.aginsurance.be/professionals/nl/modulis/modulis/Paginas/verzekering-modulis.aspx

Verzekering Cyberrisk

Hiscox Belgium (CyberClear by Hiscox) 

CyberClear by Hiscox is een complete cyberbeschermingsoplossing die uw klanten ondersteunt op technisch, juridisch, menselijk en financieel vlak.

Die verzekering verzekert tegen de gevolgen van onder meer hacking, systeeminbraak, verloren gaan of gestolen worden van data of cyber-aanvallen

Een paar nieuwe kenmerken in de dekking zijn duidelijk met de tijd mee:

– ransomware: afpersingssoftware die een computer kan vergrendelen en losgeld eist in ruil voor het ontgrendelen ervan;

– grooming: kwaadwillende volwassenen maken gebruik van sociale netwerken, chatrooms, websites voor videospelletjes om kinderen te lokken voor misbruik door zich voor te doen als kinderen

– sextortion: afpersing via internet voor seksuele of andere gunsten, bv. afpersing van geld via webcamchantage;

– cyberpesten: dit is gericht tegen jongeren, zoals kinderen en adolescenten. Dit kan inhouden dat jongeren online worden lastiggevallen, bedreigd, in verlegenheid gebracht of vernederd.

De verzekeraar onderscheidt zich ook op het gebied van preventie:

– Hiscox is de enige verzekeringsmaatschappij in België die de CyberClear Academy aanbiedt, een online opleidingsprogramma dat bedrijven preventief wil helpen door hun personeel op te leiden. De verzekeraar wil bedrijven opleiden om hen te helpen cybercriminaliteit te bestrijden.

– Hiscox heeft ook een cyberrisicocalculator ontwikkeld die de mogelijke financiële gevolgen in het ergste geval van cybercriminaliteit inschat en met een paar tips helpt de kwetsbaarheid voor deze aanvallen te beheersen. Het bedrag wordt door de calculator bepaald op basis van de vestigingsplaats van het bedrijf, de omzet en de sector waarin het actief is. Het instrument biedt ook aanvullende informatie over de aard van de cyberrisico’s waaraan het bedrijf in kwestie voornamelijk is blootgesteld. https://www.hiscox.be/nl/cyberclear-hiscox

 • MIJN GEZONDHEID

Verzekering Gezondheidszorgen

       DKV Belgium (DKV Hospi Flexi)

DKV Hospi Flexi maakt deel uit van een gamma hospitalisatieverzekeringen en garandeert een onbeperkte dekking met respect voor het budget van de verzekerde.

Met DKV Hospi Flexi geniet de verzekerde van een onbeperkte terugbetaling van zijn hospitalisatiekosten. Hij/zij wordt wel aangespoord om een verantwoorde kamerkeuze te maken. Als er geopteerd wordt voor een eenpersoonskamer, dan wordt er per ziekenhuisopname een persoonlijke bijdrage in rekening gebracht. Een daghospitalisatie, waarbij de kamer slechts enkele uren bezet wordt, wordt vergoed volgens een tweepersoonskamer en dus volledig terugbetaald. Verder is er onbeperkte dekking van de pre- en posthospitalisatiekosten (30 dagen vóór en 90 dagen na een ziekenhuisopname), en worden de medische kosten van 30 zware ziekten het hele jaar door ook buiten hospitalisatie terugbetaald.

De verzekerde heeft ook vrije keuze van arts en ziekenhuis, en kan rekenen op wereldwijde bijstand en repatriëring dankzij DKV Assistance. Dit alles aan een competitieve premie, die bepaald wordt in functie van de leeftijd van de verzekerde. Met de Medi-Card®, het unieke derdebetalersysteem van DKV, wordt de ziekenhuisfactuur rechtstreeks aan het ziekenhuis betaald.

https://www.dkv.be/nl/particulier/verzekeringen/hospitalisatieverzekering/dkv-hospi-flexi

· INNOVATIE

AG (Ecosysteem voor elektrische en hybride voertuigen)

In 2022 lanceert AG als eerste verzekeraar een volledig ecosysteem voor elektrische en hybride voertuigen, samen met haar partners Mobiflow (Optimile) en SoSimply. De verzekeraar heeft een vooruitstrevende totaaloplossing kunnen creëren voor de klanten en tussenpersonen die beantwoordt aan de nieuwe noden en behoeftes die opduiken in het kader van geëlektrificeerde mobiliteit.

In het ecosysteem van AG biedt de verzekeraar een actie AG EcoBonus met 10% korting aan op de BA Auto bij het afsluiten van een nieuw contract (nieuwe zaak of vervanging voertuig) voor een elektrisch of hybride voertuig. Maar vooral:

– een installatie van een laadpunt via het professionele netwerk van SoSimply en dit aan een vaste concurrentiële prijs;

– een laadoplossing, thuis met de installatie van een laadstation of op verplaatsing met de Mobiflow laadpas. De klant kan met de Mobiflow laadpas laden bij 95% van de Belgische openbare laadpunten en bij meer dan 120.000 laadpunten in Europa;

– een bijstandsdekking van de producten Top Bijstand en Top Mobility & Travel Assist die AG aanbiedt via haar partner Touring, wordt afgestemd op de specifieke noden van klanten met een elektrisch of hybride voertuig. Touring beschikt over ‘boosters’ die bij een belangrijk deel van de interventies een elektrisch voertuig met een lege batterij snel kunnen bijladen als alternatief voor een sleping;

– Ook de voorwaarden in Auto (Omnium) en Brand werden geoptimaliseerd om perfect in te spelen op deze nieuwe realiteit van laadpalen en thuisbatterijen.

Door een ecosysteem voor elektrische en hybride voertuigen aan te bieden, steunt AG de transitie naar duurzamere en geëlektrificeerde mobiliteit en hoopt ze consumenten die soms nog twijfelen te overtuigen de overstap naar een elektrische of hybride wagen te maken.

DKV Belgium (DKV Smile) – Tandheelkundige zorg

DKV is de enige verzekeraar met een volledig aanbod gezondheidsverzekeringen voor zowel particulieren als bedrijven. Hierbij kan er gekozen worden tussen verschillende producten binnen volgende categorieën: hospitalisatie, ambulante kosten en tandzorg.

Het nieuwe gamma tandverzekeringen DKV Smile bestaat uit 3 producten: DKV Smile Essential (geen medische vragenlijst), DKV Smile Comfort en DKV Smile Premium. Na een online behoefteanalyse kan de particulier de verzekering kiezen die het best bij hem/haar past. Dit gaat van een basisverzekering tot de meest uitgebreide verzekering met grote gedekte bedragen, zowel voor ongevallen als voor tandheelkundige behandelingen. Enkele waarborgen:

– preventieve behandelingen (verwijderen van tandsteen, jaarlijks mondonderzoek, enz.) worden aan 100% vergoed;

– curatieve behandelingen (cariës, röntgenfoto’s, enz.) worden terugbetaald aan 70% of 80% (bij DKV Smile Premium tot 80%);

– tandzorg in geval van een ongeval wordt aan 100% terugbetaald en tot € 10.000 per verzekeringsgeval;

– orthodontie en prothetische behandeligen worden gedekt aan 70% (DKV Smile Comfort) of 80% (DKV Smile Premium). De gedekte bedragen vanaf het 4de verzekeringsjaar behoren tot de hoogste op de markt.

Daarnaast is er vrije keuze van tandarts, geen wachttijd (voor preventieve en curatieve behandelingen) en de mogelijkheid om elk gezinslid individueel te verzekeren (geen verplichte onderschrijving van het hele gezin).

Tandheelkundige innovatie maakt deel uit van de klantgerichte strategie door:

– het aanbieden van verschillende producten, afgestemd op ieders behoeften en tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding;

– de mogelijkheid om tussen de hoogste dekkingen op de markt te kiezen;

– de eenvoud van de producten en van het onderschrijvingsproces. https://www.dkv.be/nl/verzekeringen/tandverzekering/smile

 • DIGITALE

AXA Belgium (AXA Business Pack)

AXA Business Pack is toepassing voor starters, d.w.z. zelfstandigen en kleine bedrijven die minder dan 2 jaar bestaan en minder dan 10 mensen in dienst hebben (inclusief de bedrijfsleider). Het combineert de product-, dienst- en procesbenadering. Hiermee kan men op elk moment online een verzekeringspakket op maat voor de starter samenstellen, de prijs berekenen,  onderschrijven en toch genieten van de diensten van een makelaar.

Het acceptatieproces is gebaseerd op de “digital with a human touch”. Op elk moment tijdens het onlineproces kan de klant, als hij vragen heeft, contact opnemen met de teams van AXA (onder andere via whatsapp) of met een makelaar. Aan het einde van het online proces wordt de klant uitgenodigd om een makelaar te kiezen (in overeenstemming met de distributiestrategie van AXA). Een reeks makelaarskantoren wordt aan de klant voorgesteld op basis van zijn adres. De gekozen makelaar wordt de bevoorrechte contactpersoon voor alle online afgesloten bedrijfsverzekeringen, voor contractbeheer, advies en follow-up.

AXA Business Pack biedt de volgende voordelen:

– een overzicht te krijgen van de verschillende verzekeringspolissen die overeenstemmen met de beroepssituatie en de activiteit van de cliënten;

– online en per e-mail een offerte ontvangen voor de gekozen verzekering(en);

– de gekozen verzekeringen op elk moment online afsluiten (en blijven genieten van de diensten van een makelaar);

– profiteren van diensten op maat voor starters bij het afsluiten van een of meer specifieke verzekeringen: online medische raadplegingsdienst (zonder extra kosten), voorkeurstarief voor diensten voor de invordering van onbetaalde facturen en gratis eerste telefonisch juridisch advies van een jurist.

Dit is een exclusieve digitale onderschrijvingsoplossing in het schadeverzekeringssegment, die inspeelt op de verzekeringsverwachtingen van starters die “digital natives” zijn en die geneigd zijn om informatie op het internet te zoeken om hun onderneming op te starten.

 • PREVENTIE

AG

Voor AG is voorkomen is beter dan genezen: AG draagt preventie hoog in het vaandel.  Dit uit zich in zowel in continu beschikbare info op eigen kanalen alsook van distributiepartners ,maar ook via specifieke en doelgerichte partnerships en campagnes. Het doel is enerzijds sensibilisering, mensen bewust maken van bepaalde risico’s, adviseren, maar ook actionable info geven en mensen expliciet tonen wat ze er zelf aan kunnen doen om dit te voorkomen

Er worden door de verzekeraar talrijke initiatieven genomen op het gebied van preventie (wegverkeer, brand, diefstal, enz.). Een van hen trok specifiek de aandacht van de jury: veiligheid thuis met de samenwerking Het Reuzenhuis. Ongelukken kunnen gebeuren: op een trap met zeer hoge treden, in de keuken waar de steel van een pan uitsteekt, op de bodem van een diepe badkuip, … De meeste woningen zijn niet kindvriendelijk.

In Het Reuzenhuis krijgen volwassenen de kans om het huis te ervaren door de ogen van een kind. Alles is drie keer groter dan in werkelijkheid. Door risicovolle situaties te simuleren, worden volwassenen zich bewust van de gevaren in en rond het huis en leren zij hoe zij deze kunnen vermijden.

Om de nieuwe generatie ouders te bereiken, koos het Reuzenhuis dit jaar voor een aanpak zoals virtuele en augmented reality-benadering. AG besloot Het Reuzenhuis te steunen, omdat het initiatief volledig in lijn is met de verantwoordelijkheid als verzekeraar om ongevallen te voorkomen en acties te ondernemen in het kader van ongevallenpreventie. De preventie gebeurt via de ervaring die je beleeft in het huis. Je zet mensen in de plaats van hun kind, om zo aan te tonen dat ongelukken gemakkelijk vermeden (preventie) kunnen worden, door op te letten op de gevaren thuis. AG toont de gevaren aan via het beleven van de gevaren door de ogen van mogelijke slachtoffers.

 • MAATREGELEN GENOMEN IN HET KADER VAN DE PANDEMIE

Vivium

Hoewel de hele sector in de spotlights moet worden geplaatst vanwege zijn beleid inzake maatregelen die in deze periode van gezondheidscrisis zijn genomen sprak één dossier de jury bijzonder aan. Dat van Vivium  op het niveau van onder andere 2 specifieke maatregelen:

 • de verzekering van vaccinatiecentra : de verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de gemeente en die van de vrijwilligers die actief zijn in het centrum. Ook de lichamelijke schade van de vrijwilligers is gedekt evenals de schade aan het materiaal, inclusief de vaccins. Enige voorwaarde is dat de gemeente reeds klant is in de betreffende tak.
 • alle bestaande klanten die voldoen aan de voorwaarden om te kunnen genieten van de pack Horeca (maar waarvan het pack niet is opgenomen in de bijzondere voorwaarden) kunnen sedert het begin van de crisis – indien daar in geval van schade door de agent/makelaar uitdrukkelijk om wordt gevraagd – effectief van de voordelen van dit pack genieten.

Het Pack Horeca werd ontwikkeld om een antwoord te bieden op de specifieke noden van de horecasector. De focus ligt daarbij op extra bescherming. Het Pack Horeca biedt ondermeer de volgende
extra’s :

a) een vergoeding tot maximum 10.000 euro voor de schade aan goederen in de koelkasten (inclusief wijnkasten) door een accidentele stroomonderbreking;

b) een ‘alle risico’s’ dekking tot maximum 25.000 euro voor de elektronische kassa en toebehoren (inclusief alle toestellen om bestellingen op te nemen);

c) wanneer de verzekerde het slachtoffer is van een ongeval en indien zijn medische situatie en zijn gezinstoestand dat vereisen, dan organiseert en betaalt VIVIUM – tot maximum 10.000 euro – de huishoudhulp (schoonmaak, levering van maaltijden aan huis, kinderopvang…).

 • MAATSCHAPPELIJKE INZET

ARAG

“De menselijke kant van rechtsbijstand” is niet zomaar een slogan bij ARAG. Deze verzekeraar focust zich op de mensen, klanten, prospecten, makelaars en collega’s om dag na dag van de samenleving een betere plaats te maken. De goede doelen zijn menselijk, de producten zijn menselijk, de dienstverlening is menselijk én het eigen beleid is gefocust op de menselijke noden van het personeel.

Zo heeft ARAG in december 2021 ‘Moeders voor Moeders vzw’ ondersteund om jonge gezinnen in financiële problemen te helpen. De vzw Moeders voor Moeders zet zich sinds 1992 in voor de armsten in Vlaanderen.  Meer dan 160 vrijwilligers verdelen materiaal en voeding aan gezinnen met jonge kinderen die het financieel zeer moeilijk hebben. Om de fondsen te kunnen vrijmaken, annuleerde ARAG een personeelsevent.

ARAG heeft verder een partnership met Child Focus. Voor deze samenwerking zullen de medewerkers van ARAG sensibiliseringscursussen geven in verschillende scholen in België. De doelgroep hierbij is 10-, 11- en 12-jarigen. Het onderwerp, in lijn met het Web@ctive-product van de verzekeraar, is bewustmaking van online problemen, zoals sexting, phishing en identiteitsfraude. Alle online risico’s waar kinderen, maar ook volwassenen mee geconfronteerd kunnen worden, zullen aan bod komen. Dit doet ARAG zonder promotionele of commerciële insteek, maar enkel om de expertise voor een goed doel te gebruiken.

Een ander belangrijk maatschappelijk probleem, dat ook in de verklaring van de Verenigde Naties werd opgenomen, is de toegang tot het recht.

Sinds de oprichting van ARAG is dit reeds de core business: iedereen, ongeacht inkomen, een degelijke toegang verlenen tot het recht. De verzekeraar doet dagelijks alles om de klanten te helpen. De resultaten spreken voor zich: meer dan 84% van de klachten wordt in minnelijk beheer geregeld, wat zorgt voor een snelle oplossing, meer satisfactie en minder stress voor de klant. Er komen immers geen rechtbanken en ellenlange procedures aan te pas.

Tijdens de overstromingsramp heeft ARAG gekozen om alle getroffen klanten, al dan niet verzekerd voor wat ze zijn tegengekomen, te helpen met gratis minnelijk beheer in het kader van de afhandeling van hun dossier.

Tot slot heeft de verzekeraar ook tijdens de coronapandemie maatregelen genomen om klanten te helpen die het door diezelfde pandemie moeilijker hadden. Zo gaven ze bijvoorbeeld betalingsuitstel en konden de klanten via de Legal HelpLine rekenen op gratis persoonlijk juridisch advies indien ze problemen hadden op het werk.

· PUBLICITEITSCAMPAGNE 

AXA Belgium (“Know You can”).

De boodschap van deze publiciteitscampagne sluit perfect aan bij de positionering van het merk “Know You Can”, dat klanten wil aanmoedigen zichzelf te overtreffen, te durven en, in dit geval, hun hart te volgen en te reizen. De verzekeraar wilde een verhaal vertellen: dat van twee jonge mensen die verliefd zijn, gescheiden door afstand en dat alleen een reis hen weer bij elkaar kan brengen.

De verzekeraar gaf de voorkeur aan een emotionele benadering in plaats van een “product”-benadering om een groot aantal mensen te bereiken, zowel letterlijk als figuurlijk. De shots, de muziek, het gebrek aan dialoog: alles was ontworpen om de kijker mee te nemen op een emotionele reis.

Later voegde AXA België meer pragmatische aspecten toe, zoals het benadrukken van haar diensten: repatriëring, medische bijstand, enz. Door deze twee aspecten te combineren, brengt de campagne een boodschap die tot het hart spreekt… en tot de rede. Het doel was de positionering van het merk AXA (Know You Can) te bevestigen, dat klanten aanmoedigt hun leven met vertrouwen te leven.

Brocom (“Je Makelaar, je helpende hand”)

Brocom brengt 2.300 makelaars, de 2 makelaarsfederaties en 17 verzekeringsmaatschappijen samen om de makelaardij te bevorderen en haar positie op de verzekeringsmarkt te verstevigen.

De campagne van Brocom, werd uitgebracht na de overstromingsrampen van deze zomer. Het is vol empathie en benadrukt de rol van de makelaar bij het helpen van de slachtoffers. Makelaars waren ter plaatse, naast hun klanten om hen zo snel mogelijk te helpen. Het doel was de deskundigheid en toegevoegde waarde van makelaars te benadrukken, vooral wanneer het erom gaat klanten tijdens een schadegeval bij te staan.

Brocom is ook zeer snel tussenbeide gekomen, met name op sociale netwerken, om eerste advies te geven aan slachtoffers van rampen. Makelaars werden door de media geïnterviewd om uit te leggen welke stappen slachtoffers moeten nemen.

·        TROFEE VAN DE MAKELAARS

AG

Deze award werd niet door de jury toegekend, maar wel door FVF (Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen) en Feprabel (Fédération des Courtiers en assurances et Intermédiaires financiers de Belgique) op basis van een enquête bij hun leden.

De makelaars beoordeelden de verzekeringsmaatschappijen over tal van indicatoren, beoordelingen en parameters zoals de kwaliteit en de product en dienstinnovatie (bv. auto en brand), de beschikbaarheid van de medewerkers, het ontvangst en responstijd, het efficiënte beheer van de schadegevallen, de efficiëntie van de IT-hulpmiddelen voor de verzekeringsmakelaar, de kwaliteit van de uitgegeven verzekeringsstukken, de kwaliteit van  de communicatie naar de klanten toe en in het bijzonder het respect voor de verzekeringsmakelaar.

Frédéric van Dieren, commercieel directeur : “AG blijft zichzelf bewijzen door zijn innovatie en kwaliteit, en blijft jaar na jaar het favoriete bedrijf van onafhankelijke verzekeringsmakelaars. Onder het motto ‘Supporter van de makelaar’ ondersteunt AG haar makelaars en hun team dan ook proactief in hun rol als adviseur en expert. Onze medewerkers blijven zich meer dan ooit inzetten om een kwaliteitsservice te bieden voor zowel de makelaar als de eindklant. Wij blijven #alltogether.  Ik bedank de makelaars voor hun vertrouwen en engagement !”

***********

Voor meer informatie over de laureaten gelieve contact op te nemen met:DECAVI, Laurent FEINER, Lindekensweg 57, 1652 Alsemberg Tel:+32(0)2/520.72.24,E-mail : laurent.feiner@decavi.be; www.decavi.be.

Voor meer informatie over dit evenement, gelieve contact op te nemen met : AIMES & CO, Muriel STORRER, Drève de la Meute 5, 1410 Waterloo Tel : +32(0)2/354.93.81, Fax : +32(0)2/353.24.93, E-mail : muriel.storrer@aimesco.net

Axis group Trends tendances La Libre EY WIS COMARCH

DE DECAVI LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2021

Persbericht

DE DECAVI LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2021

Trends La Libre Axis group Degroof Petercam Infront Comarch Ensur Scor Wiki-three

PERSBERICHT – 27/10/2021

LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2021

 • Op 27 oktober hebben de Levensverzekeringstrofeeën DECAVI de verzekeraars beloond.

De trofeeën bekronen de beste levensverzekeringsproducten, die ter diepe analyse aan een jury worden voorgelegd, en dragen tot de zichtbaarheid van de markt bij.

Deze jury heeft de prestaties en de kwaliteit van de contracten gecontroleerd, op basis van hun rendabiliteit, verzekeringskarakteristieken, communicatie en innovatie. De prestaties van de fondsen van ‘Tak 23’ (levensverzekeringen gekoppeld aan een beleggingsfonds) werden door de groep Infront gevalideerd.

De ganse markt (of minstens het grootste deel daarvan onder ander op basis van het incasso van de weerhouden verzekeraars) wordt geanalyseerd per categorie.

 • Voor deze editie 2021, bestaat de jury uit:

– Pierre Devolder, Hoogleraar KUL, Voorzitter van de jury.

– Laurent Feiner, Journalist, CEO, Decavi.

– Gérard Vandenbosch, Deputy CEO, Addactis Belux.

– Philippe Muys, Erevoorzitter, Feprabel.

– Albert Verlinden, Voorzitter, BZB-Fedafin.

– Marc Willame, Associate, Ensur.

– Erik Van Camp, Voorzitter, IABE.

De Levensverzekeringsawards kunnen prat gaan op de steun van Axis, DPAM, Ensur, Comarch, Scor, Infront en Wikitree.

 • Voor de verschillende verzekeringsproducten werd het volgende aantal spelers geanalyseerd:

– Formules met vrije stortingen en afhalingen (met gewaarborgde rentevoet): 12

– Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (zonder gewaarborgde rentevoet): de hele markt

– Gamma Multi-support Tak 21/23: 9

– Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) : 15

– Individuele pensioentoezegging (IPT): 13

– Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ): 10

– Overlijdensverzekering type schuldsaldoverzekering: 6 nichespelers

– Uitvaartverzekering : 4 nichespelers

– Verzekering gewaarborgd inkomen : 6

Verzekeringen: in het positief daglicht

In deze delicate periode van gezondheidscrisis (Covid-19) staat de verzekeringssector onder zware druk. Assuralia heeft een hele reeks maatregelen bekendgemaakt ter ondersteuning van verzekeringnemers en verzekeraars hebben hierop gereageerd door de garanties van hun bestaande contracten te verbeteren.

Het verzekeringsvak moet op communicatie berusten. De DECAVI Verzekeringstrofeeën worden geapprecieerd omdat ze toelaten op een positieve manier te communiceren over een sector die te veel in termen van problemen spreekt (door het accent te leggen op schadegevallen) en te weinig in termen van oplossingen. Terwijl de verzekeraars oplossingen bieden voor alle burgers! Op dat vlak, ervaren wij de wil binnen de sector om meer acties in verband met preventie te ontwikkelen en het accent te leggen op de digitale verzekering.

De trofeeën zetten de producten en oplossingen in het licht ten voordele van de consumenten die ze hebben onderschreven, maar ook van de interne afdelingen van de verzekeraars die ze hebben bedacht en van hun distributiekanalen. Zoals u ziet, zijn het niet alleen de laureaten die als winnaars uit de bus komen. De trofeeën laten eveneens toe om op de evolutie van de markt te anticiperen. Daarom is het mogelijk om dankzij de categorie ‘Innovatie’ (die het vernieuwende karakter van een dienst of product bestudeert) veelbelovende initiatieven voor de markt te ontdekken. Deze trofeeën belonen uiteraard de laureaten, maar helpen ook de verzekerde om een keuze te maken in functie van een specifiek profiel.

De winnende producten hebben steeds interessante kenmerken. Ook al is het wat verzekeringen betreft mogelijk dat een bepaald product goed bij een bepaald type klant past en toch niet als de beste keuze voor iedereen kan worden beschouwd. Bij verzekeringsadvies is het dikwijls het profiel van de verzekerde dat het te onderschrijven contract bepaalt. Maar de winnende producten kunnen in elk geval dienen als een aanzet tot nadenken.

De laureaten

Het is duidelijk dat de verzekeringen de verbruikers voor elk van hun behoeften begeleiden, en dit op elke stap van hun leven. Vandaar het idee om de laureaten per categorie van behoeften te vermelden. We vermelden per categorie de winnaars met het beloonde product.  Elk product wordt in bijlage in meer detail beschreven.

MIJN PENSIOEN PARTICULIEREN

Mijn spaargeld

Gewaarborgde intrestvoet : Federale Verzekering (Vita Pensioen)

Mijn investering

Gewaarborgde intrestvoet: Vivium (Capiplan)

Mijn beleggingen

Gamma Multi-support Tak 21-23 : Belfius Insurance (Kite Mix)

Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (Tak 23 : Medium Risk) : AG (AG Life Equity World Aqua)

Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (Tak 23 : High Risk) : Athora Belgium (Athora Mainfirst Global Equities Unconstrained)

MIJN PENSIOEN ZELFSTANDIGEN

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) :
AXA Belgium (Pension Plan Pro)

Individuele pensioentoezegging (IPT) :
Federale Verzekering (F-Manager VIP.2) 

Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) :
Vivium (Capiplan POZ)

MIJN RISICO

Mijn overlijden gekoppeld aan een hypothecaire lening (schuldsaldoverzekering)
NN (Hypo Care)
AFI ESCA, filiaal van een Franse maatschappij (Protectim)

Uitvaartverzekering
DELA (DELA Uitvaartzorgplan)

Mijn Gewaarborgd inkomen
DKV Belgium (Plan GI Continuity+ Exo)

INNOVATIE (DIENSTEN, BEHEER VAN SCHADEGEVALLEN, PRODUCTEN, …)

Allianz Benelux (Allianz Fit for Growth)

TROFEE DIGITALISATIE

AXA Belgium (Digital Customer & Broker Journey in Life & Health)

MAATSCHAPPELIJKE INZET

Communicatie : AG
Pandemie : Ethias

DUURZAME INVESTERINGEN

NN

BESTE PUBLICITEITCAMPAGNE

Axa Belgium («Know You Can») 

MAKELAARS

AG 

BIJLAGE : Gedetailleerde presentatie van elk product

MIJN PENSIOEN PARTICULIEREN

Mijn spaargeld: gewaarborgde intrestvoet – sparen

Federale Verzekering (Vita Pensioen)

De palm wordt dit jaar opnieuw aan Federale Verzekering uitgereikt dat op basis van de laatste 7 jaar met haar Vita Pensioen (met fiscaal voordeel) excellente rendementen geeft: 1,85 % in 2020, 2,05 % en 2019, 2,30 % in 2018 en 2017, 2,40 % in 2016, 3 % in 2015
en 3,40% in 2014.

Het product is beschikbaar vanaf een storting van min. 125 EUR of 50 EUR per domiciliëring. De intrestvoet is gewaarborgd voor een duur van 1 jaar en bedraagt op vandaag 0,50%.

Mijn investering: gewaarborgde intrestvoet 

Vivium (Capiplan)

Vivium wordt genomineerd voor zijn Capiplan. In 2020 bedroeg het totale rendement 1,75% in derde pijler, tegen 1,80 % in 2019 en 1,50 % in 2018, voor de 0%-rentegarantie.

De verzekeringnemer heeft de keuze tussen een mooi aanbod in tak 23 en 2 tariefgaranties in tak 21 (0,45% en 0%). Daarnaast kan hij zijn pensioenplan uitbreiden met een overlijdensgarantie en andere aanvullende waarborgen :

 • een kapitaal bij overlijden of bij volledige en blijvende invaliteit ten gevolge van een ongeval;
 • premievrijstelling en een rente bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval (constante rente, klimmend of ideaal klimmend);
 • ernstige aandoeningen : uitkering van een kapitaal bij diagnose van een ernstige aandoening of een blijvende en volledige fysiologische invaliditeit.

Mijn beleggingen : Gamma Multi-support Tak 21-23

Belfius Insurance (Kite Mix)

Het product KITE MIX, aangeboden door Belfius Bank, is een multi-fondsen levensverzekering die toelaat om het spaargeld te diversifiëren, het vermogen te beheren en tegelijkertijd de nabestaanden te beschermen.

Dit contract biedt het voordeel om zekerheid, via de kapitaalsgarantie van het luik Tak 21 (KITE Safe), te combineren met dynamisme, via het luik Tak 23 (KITE Bold). Het dynamische deel van het product (contract KITE Bold) geeft de mogelijkheid om de tegoeden in alle flexibiliteit te beleggen in meer dan 40 fondsen, verdeeld over meerdere activaklassen, diverse sectoren, regio’s en thema’s. Bovendien is het mogelijk om flexibel en 1 keer per jaar gratis te arbitreren tussen de verschillende beschikbare fondsen. De perfecte beleggingsoplossing voor elk type spaarder en belegger, van de meeste defensieve tot de meest dynamische.

Het contract is zeer toegankelijk, vanaf 1.000 EUR voor de eerste storting en 25 EUR voor alle volgende stortingen. Een ideale oplossing om zijn projecten op middellange of lange termijn te financieren, de studies van de kinderen te betalen of zijn pensioen voor te bereiden. Bovendien is de klant in staat, dankzij de bijkomende overlijdensdekking en de begunstigingsclausule van het contract, zijn naasten te beschermen en zal hij gemakkelijk in alle vrijheid zijn kapitaal  kunnen overdragen aan de mensen van zijn keuze.

Mijn beleggingen : Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (Tak 23 : Medium Risk)

AG (AG Life Equity World Aqua)

Het fonds AG Life Equity World Aqua focust op een van de belangrijkste uitdagingen van de komende jaren: het thema water. Concreet bestaat het fonds voor 100% uit internationale aandelen en wil het de waarde van zijn activa op middellange termijn verhogen. Daarvoor belegt het fonds continu minstens 75% van zijn vermogen in aandelen van bedrijven die actief zijn in de water- en/of verwante sectoren, en die worden geselecteerd op basis van hun realisaties wat betreft duurzame ontwikkeling (maatschappelijke verantwoordelijkheid en/of milieuverantwoordelijkheid en/of corporate governance) en de kwaliteit van hun financiële structuur en/of hun potentieel voor winstgroei.

Het fonds AG Life Equity World Aqua maakt deel uit van de fondsen die AG Fund+ van AG Insurance aanbiedt. De jaarrendementen op 1, 3 en 5 jaar (op datum van 30/6/2021) bedroegen respectievelijk 43,79%, 16,29% en 13,37%.

Het product AG Fund+ maakt het ook mogelijk het volatiliteitsrisico deels te beperken via de optionele beschermingsmechanismen ‘Winstbeschermer’ en ‘Verliesbeperker’. Van zodra een van deze beschermingsmechanismen geactiveerd wordt, zullen de eenheden van het basisfonds (bijvoorbeeld AG Life Equity World Aqua) automatisch overgedragen worden naar het defensievere doelfonds. Bovendien kan de ‘Verliesbeperker’ voorzien in een automatische herbelegging (geleidelijke terugkeer in het basisfonds na inwerkingtreding van het mechanisme) en/of een dynamische aanpassing van zijn drempel. Daarnaast maakt AG Fund+ ook geleidelijk beleggen mogelijk dankzij de gratis ‘Drip Feed’-optie.

Mijn beleggingen : Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (Tak 23 : High Risk)

Athora Belgium (Athora Mainfirst Global Equities Unconstrained)

Mainfirst Asset Management is een onafhankelijke Europese multi-boetiek met een actieve beleggingsaanpak. De onderneming beheert  beleggingsfondsen en individuele mandaten. Met haar multi-boetiek aanpak, richt zij zich op verschillende beleggingsstrategieën in aandelen,  obligaties, multi-asset en liquide alternatieven. Het fonds Mainfirst – Global Equities Unconstrained is een wereldwijd aandelenfonds dat belegt in  bedrijven met een hoog groeipotentieel. Het fonds richt zich op structurele groeithema’s zoals luxe, robotica en nieuwe technologieën.

De geografische spreiding is 42,74% in Noord-Amerika, tegen 31,10% in Europa. Op basis van cijfers van InFront waren de  rendementen 45,89%, 18,66% en 22,33% over 1, 3 en 5 jaar (met een hoge volatiliteit).

MIJN PENSIOEN ZELFSTANDIGEN

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)

AXA Belgium (Pension Plan Pro)

Het betreft een gamma van 2e pijler producten voor zelfstandigen (dat zowel in tak 21 als in tak 23 kan worden onderschreven, in een en hetzelfde  hybride contract). Het innovatief karakter uit zich op 2 niveaus:

 • een verticale garantiestructuur in tak 21: net zoals bij een spaarrekening zal de verzekerde eventuele toekomstige rentestijgingen kunnen genieten. De verzekeraar past in voorkomend geval de nieuwe rentevoet toe en dit zowel op de nieuwe stortingen als op de reeds gedane stortingen, zelfs indien in  het verleden een lagere rentevoet van toepassing was;
 • de levenscyclusstrategie: deze investeringsstrategie heeft als doel om zowel de stortingen als de opgebouwde reserve van het contract af te stemmen op de leeftijd en de risicobereidheid van de zelfstandige. Deze strategie bepaalt de optimale verdelingspercentages voor zowel de stortingen als de  opgebouwde pensioenreserve over meer en minder risicovolle beleggingen.

De verzekerde kiest zijn risicobereidheid, en AXA beheert op een automatische manier de premie- en reservetoewijzing. Op specifieke vooraf bepaalde  momenten worden de gestorte premies in minder risicovolle beleggingen geïnvesteerd: aandelenfonds, obligatiefondsen, … (= Life Cycle Invest). De  gewaarborgde rentevoet bedraagt 1 % en het globale rendement bedroeg 2 % in 2020, 2019 en 2018.

Individuele pensioentoezegging (IPT) 

Federale Verzekering (F-Manager VIP.2) 

Met F-Manager VIP.2, een product voor zelfstandige bedrijfsleiders, biedt Federale Verzekering haar klanten een hoger globaal rendement (gegarandeerde intrestvoet + winstdeelnames) zonder te raken aan haar solvabiliteit (1,85 % in 2020, 2,05 % in 2019, 2,30 % in 2018 en 2017, 2,40% in  2016, 3 % in 2015, 3,40 % in 2014 en 2013). En dan mogen we niet vergeten dat de kosten bij de laagste van de markt zijn en dat een competitieve  intrestvoet gewaarborgd is. De huidige gewaarborgde intrestvoet bedraagt 0,50 %. Het is voor de 9de maal op rij dat dit product laureaat is in deze categorie.

Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ)

Vivium (Capiplan POZ)

In deze categorie wordt het product genomineerd dat zelfstandigen zonder vennootschap toelaat een bijkomend pensioen in 2e pijler op te bouwen,  in aanvulling op hun VAPZ.  Vivium wordt genomineerd voor zijn Capiplan POZ. In 2020 bedroeg het totale rendement 2%, tegen 2,10% in 2019 en in 2018, voor de 0%-rentegarantie in tak 21.

De verzekeringnemer heeft de keuze tussen een mooi aanbod in tak 23 en 2 tariefgaranties in tak 21 (0,45% en 0%). Daarnaast kan hij zijn pensioenplan uitbreiden met een overlijdensgarantie en andere aanvullende waarborgen :

 • een kapitaal bij overlijden of bij volledige en blijvende invaliteit ten gevolge van een ongeval;
 • premievrijstelling en een rente bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval (constante rente, klimmend of ideaal klimmend);
 • ernstige aandoeningen : uitkering van een kapitaal bij diagnose van een ernstige aandoening of een blijvende en volledige fysiologische invaliditeit.

MIJN RISICO

Mijn overlijden gekoppeld aan een hypothecaire lening (schuldsaldoverzekering) 

– NN (Hypo Care)
Hypo Care is één van de oplossingen van NN die een antwoord biedt op een cruciale beschermingsbehoefte van onze klant, mede dankzij de interessante aanvullende waarborgen in geval van kanker en arbeidsongeschiktheid.

Hypo Care bezit de volgende kenmerken:

 1. een scherpe tarifering;
 2. de mogelijkheid om een verzekering op 2 hoofden af te sluiten;
 3. “Relax”: de mogelijkheid om de premie te betalen op de volledige duur van het contract (niet enkel op 2/3 van de duur): het bedrag van de premie is zo lager;
 4. interessante aanvullende waarborgen:
  – kanker: deze aanvullende dekking keert een éénmalig bedrag uit wanneer de verzekerde (en de partner) of een minderjarig kind getroffen wordt door kanker (max. 50.000 EUR en wachttijd van 6 maanden);
  -arbeidsongeschiktheid: in een periode van arbeidsongeschiktheid keert deze aanvullende dekking tijdelijk een maandelijkse rente uit (gedurende max. 24 maanden).

– AFI ESCA, filiaal van een Franse maatschappij (Protectim)

AFI-ESCA is een Franse maatschappij die sinds 2008, via haar Belgische filiaal, aanwezig is op de Belgische markt. Deze aanwezigheid wordt  gehandhaafd via een nauwe samenwerking met een netwerk van onafhankelijke makelaars. Het Protectim contract is een schuldsaldoverzekering bestemd voor klanten die een hypothecaire lening willen aangaan en hun gezin te dekken in geval van overlijden. Deze maatschappij biedt zeer competitieve tarieven aan haar klanten (met onder meer een gewaarborgd tarief over de gehele duur van het contract of een gewaarborgd tarief gedurende de 1ste 3 jaar).

Zonder bijpremie krijgt de klant een bijkomende overlijdenswaarborg van 3.000 EUR voor de kosten in verband met het overlijden en betaald aan  de wettelijke erfgenamen. Een online onderschrijving is mogelijk met een elektronische handtekening (op basis van de identiteitskaart).

De klant mag onderschrijven  tot en met 80 jaar oud.

 • Uitvaartverzekering

DELA (DELA Uitvaartzorgplan)
Als uitvaartspecialist ontzorgt DELA mensen op één van de moeilijkste momenten van hun leven: het afscheid van een dierbare.  DELA verleent financiële, praktische en administratieve bijstand voor, tijdens en na de uitvaart. Het DELA Uitvaartzorgplan is een uitvaartverzekering met uitgebreide bijstand voor nabestaanden.  Het gaat om een kapitaalsverzekering (van het levenslange type, maar met beperkte betaaltermijn) met uitgebreide ondersteuning  na de uitvaart. Het voordeel van dit product is dat het niet alleen een financiële oplossing biedt. De 25 consulenten nabestaandenzorg van DELA begeleiden de nabestaanden ook bij de praktische en administratieve beslommeringen na het afscheid.

Nabestaanden stuiten vaak op allerlei zaken die nog geregeld moeten worden na het afscheid. De consulent nabestaandenzorg begeleidt en adviseert hen over de administratieve afwikkelingen met leveranciers van nutsvoorzieningen zoals gas, elektriciteit, water, telefoon, internet, enz. De nabestaanden kunnen ook beroep doen op een waaier aan bijstand waaronder repatriëring van en naar het buitenland, vervroegde terugkeer van de gezinsleden om de uitvaart bij te wonen en psychologische bijstand.

Dankzij hun persoonlijke en beschermde MijnDELA account kunnen klanten eenvoudig en veilig hun polis online raadplegen en beheren. Ze passen zelf hun persoonsgegevens en polisvoorkeuren aan. Bovendien kunnen klanten en niet-klanten hun uitvaartwensen vrijblijvend beheren, bewaren en aanpassen in een digitale wilsbeschikking op dela.be. Tot slot kunnen prospecten die klant wensen te worden hun aanvraag tot polisvoorstel volledig digitaal afhandelen en ondertekenen met eID, itsme of SMS code via dela.be.

DELA is vooral gekend als uitvaartverzekeraar, maar heeft ook een 60-tal hooggekwalificeerde uitvaartcentra op meer dan 110 locaties in België, 4 crematoria en een repatriëringscentrum op de luchthaven van Zaventem. DELA verzorgt ongeveer 80% van de repatriëringen en begraaft 1 op de 10 Belgen.

 • Mijn Gewaarborgd inkomen 

DKV Belgium (Plan GI Continuity+ Exo)

Het Plan GI Continuity+ Exo van DKV beschermt het inkomen tijdens de loopbaan (uitkering van een aanvullend inkomen, bovenop de wettelijke ziekteverzekering in geval van een arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte of een ongeval) en biedt een levenslange dekking tegen zorgbehoefte dankzij de automatische omschakeling naar het Plan DKV Home Care op de leeftijd van 65 jaar. De automatische omschakeling gebeurt zonder nieuwe medische acceptatie, zonder wachttijd of karentie enmet behoud van de initiële instapleeftijd voor de berekening van de premie.

Daarnaast is er vanaf 65 jaar ook een vrijstelling van premiebetaling voorzien voor het plan DKV Home Care in geval van zware zorgbehoefte in  residentiële zorg.

INNOVATIE (DIENSTEN, BEHEER VAN SCHADEGEVALLEN, PRODUCTEN, …)

Allianz Benelux (Allianz Fit for Growth)

Allianz Fit for Growth is een intern beleggingsfonds dat wordt gecommercialiseerd in het deel tak 23 van de levensverzekeringen Allianz Excellence, Allianz Excellence Plan, Allianz Retirement en Plan for Life +.

Het beleggingsbeleid is opgebouwd rond 4 pijlers: technologische ontwikkelingen, de gezondheidssector, het klimaat en een lage correlatie met de financiële markten. De blootstelling is verdeeld over gelijkwaardige investeringen (50/50) tussen aandelen en obligaties. Het doel is om de volatiliteit, of ook wel het risico, rond een gemiddelde zone te behouden en dit fonds op middellange/lange termijn aantrekkelijk te maken voor een belegger met een evenwichtig profiel.

De activa belegd in aandelen zijn voor de helft aandelen gericht op technologische waarden, een groeisector bij uitstek, en de andere helft gericht op voorspelbare en stabiele groei, van de gezondheidssector gelinkt aan de vergrijzing. De activa belegd in obligatiebeleggingen zijn voor de helft geïnvesteerd in de financiering van projecten gericht op het verminderen van onze impact op het klimaat en de andere helft beheerd wordt om weinig correlatie te hebben met de financiële markten. Het doel is de rol van schokdemper te spelen in geval van crisis.

De klant hoeft niets te doen: zodra hij/zij in het fonds is gestapt, zorgt het beleggingsteam van Allianz België voor het beheer van het fonds; dit houdt  in :

 • de weging van de verschillende strategieën stabiel houden, binnen kleine fluctuatiemarges;
 • de beheerders van de 4 componenten regelmatig evalueren en eventueel de componenten aanpassen, zodat we de beste prestaties kunnen bieden aan de beleggers in Fit for Growth.

TROFEE DIGITALISATIE

AXA Belgium (Digital Customer & Broker Journey in Life & Health)
AXA Belgium heeft verschillende digitale initiatieven ontwikkeld om de eindklant en de makelaar van dienst te zijn. Deze benadering sluit aan bij de wens om het ‘traject’, de journey, van de klant en de makelaar te vereenvoudigen naargelang de verschillende contact- en interactiemomenten die hij met de verzekeraar heeft. De ‘mobile first’-doelstelling bestaat erin de ‘klantervaring’ te herwerken om deze zo intuïtief en duidelijk mogelijk te maken, en dit op een manier die volledig geïntegreerd is in de natuurlijke digitale habitat van de klant (smartphone, e-mail, sms, WhatsApp, Google, enz.).

De gelanceerde initiatieven omvatten:

 • een tool waarmee u uw pensioen kan simuleren: in 5 minuten krijgt u een globaal en gepersonaliseerd overzicht van uw pensioen (raming van het wettelijk pensioen, een gepersonaliseerde berekening van het tekort en een berekening van de fiscale voordelen van de pensioenoplossingen);
 • de ontwikkeling van een ‘klantenzone’: de klanten kunnen in een oogwenk en via een eenvoudige en duidelijke navigatie in hun klantenzone het bedrag van hun spaartegoeden terugvinden voor al hun pensioenproducten van de 2e en de 3e pijler;
 • een check-up in verband met de fiscale optimalisatie van hun verzekeringscontracten: dankzij deze digitale flow kunnen zelfstandige verzekeringnemers en particulieren hun contracten fiscaal optimaliseren;
 • eLife+, hét platform van het Life Self Employed productengamma, om de makelaars nog beter te begeleiden.

De belangrijkste voordelen van deze digitale diensten beantwoorden aan de verwachtingen van klanten en makelaars op vlak van snelheid, eenvoud, veiligheid, duidelijkheid (het ontwarren van verzekeringsjargon) en integratie in hun digitale habitat. Dit fygitaal ecosysteem, dat zowel de digitale anpak als de meerwaarde van de makelaar omvat, maakt het mogelijk om de verwachtingen van de klant te beantwoorden.

MAATSCHAPPELIJKE INZETCOMMUNICATIE

AG 

AG ontwikkelde verschillende communicaties rond kankerpreventie: 1 op de 20 mensen krijgt in België darmkanker en elke dag overlijden er 9 Belgen. Deze kanker treft zowel vrouwen als mannen en is de tweede meest voorkomende kanker in België (na longkanker). Door een gezonde levensstijl aan te nemen kan de kans op kanker met een kwart worden verminderd, en door de ziekte in een vroeg stadium op te sporen, neemt de kans op herstel sterk toe (ruim 90%).

Als verzekeraar is het voor AG belangrijk om de kansen op ziektepreventie te vergroten en de Belgische bevolking een lang leven te kunnen garanderen. Daarom steunt AG al meer dan 8 jaar de VZW Stop Darmkanker, mede opgericht door Dr. Colemont. Stop Darmkanker et AG willen de bevolking bewust maken van het belang van de vroege test, omdat deze leidt tot 90% kans op herstel voor de patiënt.

In dit kader werd een juwelententoonstelling georganiseerd, met als thema “Een boodschap achter je juwelen”, in de Antwerpse Zoo en vervolgens in Pairi Daiza. Uitwerpselen van dieren zijn van groot belang voor wetenschappelijk onderzoek (detectie van darmkanker). Juweelontwerpster Danielle Goffa zag het ook als een bijzondere inspiratiebron voor haar creaties: 19 dieren en 1 mens met darmkanker stonden ‘model’ voor haar uitzonderlijke collectie. De sieraden met unieke inspiratie werden gebruikt om een essentiële boodschap over te brengen: Doe de test!

Bezoekers van de tentoonstelling konden via een QR-code meer informatie krijgen over darmkanker.

MAATSCHAPPELIJKE INZET – PANDEMIE

Ethias

Bovenop de maatregelen van de verzekeringssector voor bedrijven en natuurlijke personen die tijdelijk werkloos zijn of in financiële moeilijkheden verkeren, heeft Ethias tal van dekkingsuitbreidingen doorgevoerd voor verschillende sectoren: de openbare sector, de gezondheidszorg (met dekkingsuitbreidingen voor het eerstelijnspersoneel), het onderwijs, de cultuur- en sportsector.

Een dergelijk beleid gold ook voor de klanten in de private sector, met bijvoorbeeld betalingsfaciliteiten of financiële en psychologische ondersteuning voor zelfstandigen en zeer kleine ondernemingen.

Ethias bood ook ondersteuning aan haar medewerkers en aan de Belgische bevolking via specifieke acties:

 • financiële noodhulp (Rode Kruis, Artsen Zonder Grenzen, hulplijn 1712);
 • schenking van materiaal (pc’s, hydroalcoholische geldispensers …);
 • innovaties om tegemoet te komen aan de behoeften (maskers, noodbeademingstoestellen, tool voor online consultatie …); – gratis psychologisch consult voor jongeren…

De verzekeraar heeft ook een online hulpplatform ontwikkeld: App4You, waarop vrijwilligers en mensen in nood elkaar kunnen ontmoeten én helpen. Vraag en aanbod worden automatisch gecombineerd, waarna de verschillende partijen een melding ontvangen. Het platform staat open voor iedereen en is volledig gratis, net als de bijbehorende verzekeringen voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen, waarvoor Ethias de premie betaalt.

Sinds februari 2021 verzekert Ethias gratis de vaccinatiecentra die de regionale overheden hebben opgezet. Zo zijn gratis en automatisch gedekt:

 • de burgerlijke aansprakelijkheid in verband met de organisatie en het beheer van vaccinatiecentra;
 • de beroepsaansprakelijkheid van alle personen die betrokken zijn bij de activiteiten van deze centra (met inbegrip van de medische BA van de zorgverleners);
 • de lichamelijke ongevallen die voornoemde personen in het kader van deze activiteiten zouden kunnen oplopen.

BESTE PUBLICITEITCAMPAGNE

Axa Belgium («Know You Can») 

De ‘Know You Can’ campagne met Nafi Thiam is een strategische campagne die als doel heeft de awareness en het imago van AXA als verzekeraar te versterken. De positieve en aanmoedigende boodschappen (Know You Can, zelfvertrouwen en vooruitgaan) zijn immers belangrijke katalysatoren om klanten en ondernemers te motiveren en vooruit te stuwen: hun business verder ontwikkelen, investeren in oplossingen gelinkt aan het pensioen.

Met de ‘Know You Can’-campagnes wil AXA een meer emotionele band met het merk creëren. AXA wil zich positioneren als een aanmoedigende partner op wie men kan rekenen.

Nafi Thiam is een voorbeeldige en sterk gewaardeerde atlete in de sportwereld het levend bewijs van ‘Know You Can’. Door de samenwerking met Nafi Thiam ondersteunt de verzekeraar haar om het beste van zichzelf te geven en haar droom waar te maken. De samenwerking met Nafi als ambassadrice van AXA brengt AXA dichter bij de harten van alle Belgen.

DUURZAME BELEGGEN

NN Insurance Belgium

Duurzaam en Verantwoord Beleggen is een methode waarbij factoren als milieu, maatschappij en goed bestuur (de ESG-factoren) worden opgenomen in de analyse van investeringsopportuniteiten.

Bij NN heeft duurzaamheid een belangrijke plaats in het beleggingsaanbod:

 • de verzekeraar maakt een onderscheid tussen de stijl van fondsen, de rapportering en externe labels. 8 van de (onderliggende) fondsen op het tak 23 platform voor makelaars hebben het Febelfin “Towards Sustainability” label, 5 fondsen hebben het Franse ISR label en 9 fondsen hebben nog andere labels;
 • NN maakt het klanten eenvoudig om te beoordelen welke inspanningen fondsbeheerders leveren inzake duurzaamheid. Naast de precontractuele documentatie leveren we voor elk fonds een specifieke fiche met de belangrijkste duurzaamheidskenmerken.

Daarnaast investeren we in opleidingen en specifieke communicatie (bijv. quiz) om de kennis rond duurzaamheid te verhogen.

MAKELAARS

AG
Deze award werd niet door de jury toegekend, maar door FVF (Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen) en Feprabel (Fédération des Courtiers en assurances et Intermédiaires financiers de Belgique). Dat deden ze op basis van een enquête bij hun aangesloten makelaars.

De makelaars beoordeelden de verzekeringsmaatschappijen op verschillende punten zoals dienstverlening, de kwaliteit en het innovatieve karakter van hun verzekeringsproducten, de aangeboden IT-hulpmiddelen, het respect voor de deontologische code, voor de verzekeringsmakelaar en vooral de strategie.

Frédéric Van Dieren, commercieel directeur: “AG blijft zichzelf bewijzen door zijn innovatie en dynamiek, en blijft jaar na jaar de uitverkoren partner van onafhankelijke verzekeringsmakelaars. Onder het motto ‘Supporter van de makelaar’ ondersteunt AG zijn makelaars en hun medewerkers dan ook proactief in hun rol als adviseur en expert. Ook tijdens de coronapandemie en de bijhorende maatregelen engageerde AG zich voor de makelaars en hun klanten en kregen we hun vertrouwen. Onder meer dankzij een stabiele strategie die op lange termijn gunstig zal zijn voor de klanten, en nog meer in levensverzekeringen.”

****************

Voor meer informatie over de laureaten gelieve contact op te nemen met: DECAVI, Laurent FEINER, Lindekensweg 57, 1652 Alsemberg,Tel:+32(0)2/520.72.24, E-mail :laurent.feiner@decavi.be, www.decavi.be 

Voor meer informatie over dit evenement, gelieve contact op te nemen met: AIMES & CO, Muriel STORRER, Drève de la Meute 5, 1410 Waterloo, Tel : +32(0)2/354.93.81, Fax : +32(0)2/353.24.93, E-mail : muriel.storrer@aimesco.net

De Niet-Levensverzekeringstrofeeën DECAVI 2021

Persbericht 2021

DE DECAVI NIET-LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2021

En de winnaars van 2021 zijn…

De 17de editie van  de DECAVI Niet-levensverzekeringstrofeeën, georganiseerd door Laurent Feiner en Muriel Storrer heeft  de verzekeringsmaatschappijen voor hun verzekeringskenmerken of hun vernieuwing beloond, in verschillende categorieën.

We leveren de resultaten per categorie hieronder.

Per categorie heeft de jury de meest representatieve spelers geanalyseerd; alles bij elkaar werd zo bijna 80 % tot 90% van het totale premie-incasso per categorie doorgelicht.

Voor de verschillende verzekeringsproducten werd het volgende aantal spelers geanalyseerd:

a) Mijn mobiliteit:

– burgelijke aansprakelijkheid auto (13)

– materiële schade auto : omnium (13)

– rechtsbijstand Auto (7)

– moto (7)

– fiets (8)

b) Mijn woning:

– brandverzekering-eenvoudige risico’s (14)

– huurdersverzekering (7)

– brandverzekering-mede-eigenaars (7)

c) Mijn verantwoordelijkheid

– burgerlijke aansprakelijkheid privéleven (12)

d) Mijn rechten

– fiscale rechtsbijstandverzekering (6)

e) Mijn gezondheid (4 nichespelers)

– verzekering gezondheidszorgen

f) Mijn onderneming

– arbeidsongevallen (6 nichespelers)

– package (7)

g) Mijn vakantie

– reisverzekering : 6

h) Innovatie (8 dossiers)

i) Digitale (6 dossiers)

Decavi heeft voor deze editie een digitaal platform ontwikkeld dat alle producten van de winnaars toelicht (https://decavitrofeeennietleven2102.jobinar.com/).

De DECAVI Trofeeën hebben een stevige reputatie in de verzekeringssector opgebouwd. Zij hebben tot doel de beste verzekeringsproducten op basis van verschillende criteria geanalyseerd door de jury te belonen en de transparantie van de markt te verzekeren.

Deze jury werd samengesteld door volgende personen:

Jean-Marc Delporte, Voorzitter van de jury en Erevoorzitter van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Katrien De Cauwer, Partner Actuarial & CFO Consulting , EY.

Laurent Feiner, Journalist, CEO Decavi.

– Yves Thiery, Gastprofessor aan de Universiteit van Antwerpen.

– Britt Weyts, Professor aan de Universiteit van Antwerpen.

– Lievin Villance, docent aan de Hogeschool Francisco Ferrer (Cooremans Instituut) en Coordinator van de Afdeling verzekering.

Philippe Hemmeryckx, Lid van de Raad van Bestuur FVF (Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen).

– Patrick Cauwert, CEO Feprabel en Expert verantwoordelijk voor het onderwijs aan de FUCaM (UCL Mons).

Dit evenement werd gerealiseerd met de steun van Assuralia, en mocht eveneens op de medewerking rekenen van verschillende partners uit de branche, namelijk, Axis, Comarch, EY en WIS.

Dit initiatief, dat uiteraard de wedijver tussen de verzekeraars opwekt, legt vooral de nadruk op het innovatieve en creatieve aspect van de producten (raadpleeg de site   voor meer inlichtingen in verband met de criteria die worden gehanteerd).

Verzekeringen: in het positief daglicht

In deze delicate periode van gezondheidscrisis (covid-19) staat de verzekeringssector onder zware druk. Assuralia heeft een hele reeks maatregelen bekendgemaakt ter ondersteuning van verzekeringnemers en verzekeraars hebben hierop gereageerd door de garanties van hun bestaande contracten te verbeteren.

Het verzekeringsvak moet op communicatie berusten. De DECAVI Verzekeringstrofeeën worden geapprecieerd omdat ze toelaten op een positieve manier te communiceren over een sector die te veel in termen van problemen spreekt (door het accent te leggen op schadegevallen) en te weinig in termen van oplossingen. Terwijl de verzekeraars oplossingen bieden voor alle burgers! Op dat vlak, ervaren wij de wil binnen de sector om meer acties in verband met preventie te ontwikkelen en het accent te leggen op de digitale verzekering.

De trofeeën zetten de producten en oplossingen in het licht ten voordele van de consumenten die ze hebben onderschreven, maar ook van de interne afdelingen van de verzekeraars die ze hebben bedacht en van hun distributiekanalen. Zoals u ziet, zijn het niet alleen de laureaten die als winnaars uit de bus komen.

De trofeeën laten eveneens toe om op de evolutie van de markt te anticiperen. Daarom is het mogelijk om dankzij de categorie ‘Innovatie’ (die het vernieuwende karakter van een dienst of product bestudeert) veelbelovende initiatieven voor de markt te ontdekken.

Deze trofeeën belonen uiteraard de laureaten, maar helpen ook de verzekerde om een keuze te maken in functie van een specifiek profiel.

De winnende producten hebben steeds interessante kenmerken. Ook al is het wat verzekeringen betreft mogelijk dat een bepaald product goed bij een bepaald type klant past en toch niet als de beste keuze voor iedereen kan worden beschouwd. Bij verzekeringsadvies is het dikwijls het profiel van de verzekerde dat het te onderschrijven contract bepaalt. Maar de winnende producten kunnen in elk geval dienen als een aanzet tot reflectie.

De laureaten

Het is duidelijk dat de verzekeringen de verbruikers voor elk van hun behoeften begeleiden, en dit op elke stap van hun leven. Vandaar het idee om de laureaten per categorie van behoeften te vermelden. We vermelden per categorie de winnaars met het beloonde product.

Elk product wordt in bijlage in meer detail beschreven.

 • MIJN MOBILITEIT

Auto (BA en Omnium) verzekering : AXA Belgium – Comfort Auto

Verzekering Rechtsbijstand Auto : Arces / Groep P&V – Rechtsbijstand Auto Artikel 1

Motorverzekering : P&V Verzekeringen – P&V Motorverzekering

Fietsverzekering : Yuzzu – Fietsverzekering

 • MIJN WONING

Brandverzekering (Multirisico Woning – eenvoudige risico’s) : AXA Belgium – Comfort Thuis Flex

Brandverzekering (voor huurders) : Ethias – Huurdersverzekering

Brandverzekering (mede-eigenaars) : I.B.I.S. Insurance – COCOON of I.B.I.S.

 • MIJN VERANTWOORDELIJKHEID

Verzekering BA Privéleven : Ethias – Ethias Familiale

 • MIJN RECHTEN 

Fiscale rechtsbijstandverzekering: AG-Providis – Providis Globale Rechtsbijstand

 • MIJN ONDERNEMING 

Verzekering Arbeidsongevallen : Ethias  -Arbeidsongevallenverzekering

Package KMO : AG – Modulis Easy

 • MIJN VAKANTIE

Reisverzekering : AG – Top TravelStop (in samenwerking met Touring)

 • MIJN GEZONDHEID

Verzekering Gezondheidszorgen : AG – AG Care Hospitalisatie

 • INNOVATIE

Ethias – Mobility & More

 • DIGITALE

Allianz Benelux – Arbeidsongevallen

 • PREVENTIE

Ethias

 • MAATREGELEN GENOMEN IN HET KADER VAN DE PANDEMIE

Ethias

 • MAATSCHAPPELIJKE INZET

AXA Belgium (Doctors online en psychologische hulpdienst)

 • BESTE PUBLICITEITSCAMPAGNE

P&V Verzekeringen (“Zolang u plannen blijft maken, zijn wij er om ze te verzekeren. P&V. Leef vooruit”)

 • TROFEE VAN DE MAKELAARS

AG

BIJLAGE

 • MIJN MOBILITEIT

BA Auto & Materiële schade auto – Omnium

AXA Belgium (Comfort Auto)

Voor het derde jaar op rij wint AXA de Decavi-trofee voor de beste Burgerlijke Aansprakelijkheids- (BA) en Omniumverzekering. De BA-Autoverzekering van AXA, veel meer dan alleen een basisverzekering :

– Globaal: dankzij de ‘1ste hulp’ die onder andere het online bestellen en opvolgen van een  sleepdienst, een pechhulpdienst en, als optie, één en dezelfde vervangwagen voor max. 30 dagen aanbiedt.

– Rechtvaardig: dankzij ‘Euro+’ , die bij een ongeval in Europa het grootste deel van de verschuldigde bedragen voorschiet en tevens een aanvullende schadevergoeding betaalt, zodat de verzekerde een vergoeding ontvangt die vergelijkbaar is met de vergoeding die hij in België zou hebben ontvangen als het ongeval zich daar had voorgedaan.

– Vooruitziend: dankzij de ’BOB-waarborg’ die een door een BOB-bestuurder veroorzaakt ongeval vergoedt als hij gewond raakt. En ook zorgt voor de herstelling van het verzekerde voertuig of voor een vergoeding (volgens de marktwaarde op het moment van het ongeval) bij totaalverlies.

– Vrijgevig: dankzij het ‘Joker for you’-voordeel dat, als het wordt toegekend, voorkomt dat de premie toeneemt na een schadegeval.

– Digitaal: dankzij een sterke online aanwezigheid combineert AXA digitaal gemak met het deskundige advies van een makelaar. Klanten kunnen niet alleen hun Autoverzekering online afsluiten, maar ook hun schadegevallen digitaal aangeven en opvolgen waardoor ze een transparant en volledig overzicht krijgen van hun contracten en lopende dossiers.

Bovenop de aangeboden bescherming, werd deze ontworpen om bij elk voertuig te passen, of het nu nieuw of tweedehands is. En, als de verzekerden dat wensen, kunnen ze bepaalde aspecten van hun Omnium personaliseren, zoals de duur van de degressiviteit (het moment waarop de waarde van het voertuig begint af te nemen) of het eigen risico (het bedrag dat door de verzekeringnemer verschuldigd blijft na de tussenkomst van de verzekeraar).

Met zijn talrijke diensten en dekkingen biedt de Comfort Auto BA- en Omniumverzekering een personaliseerbare en moduleerbare Autoverzekering die volledig inspeelt op de mobiliteit van de verzekerden. “Samen vooruitgaan, door te beschermen wat belangrijk is”: zo kunnen we de identiteit en het aanbod van AXA samenvatten.

https://www.axa.be/ab/NL/particulieren/verzekeringen/auto/Pages/default.aspx

Verzekering Rechtsbijstand Auto

– Arces – Groep P&V – (Rechtsbijstand Auto Artikel l)

Al voor het negende opeenvolgende jaar is Arces laureaat met haar rechtsbijstandsverzekering Artikel 1. Wat de formule van Arces typeert, is het unieke ‘beste van de markt’- principe dat in artikel 1 van de algemene voorwaarden wordt verwoord. Hierdoor biedt Arces haar verzekerden de beste rechtsbijstandsverzekering auto aan. Stelt een andere verzekeraar op de Belgische markt bij een schadegeval toch betere voorwaarden voor, dan past Arces zich aan en biedt ze dezelfde condities

Deze exclusieve clausule is van toepassing op alle waarborgen in de algemene voorwaarden, inbegrepen de verzekerde bedragen, die al tot de hoogste op de markt behoren

https://www.arces.be/nl/rechtsbijstandsproducten/rechtsbijstand-auto-artikel-1-arces

Motorverzekering

P&V Verzekeringen (P&V Motorverzekering)

De P&V Motorverzekering staat voor een complete dekking aangepast aan de motor en de levensstijl van de eigenaar én duidelijke waarborgen zonder verrassingen. De formule biedt een dekking BA met Bob-waarborg (tot 25.000 euro) en een omniumdekking voor materiële schade en schade veroorzaakt door natuurkrachten, dieren, brand en diefstal.

Door te kiezen voor de Serenity-formule kan de verzekerde ook bij pech of een lekke band rekenen op bijstand en een vervangvoertuig. De waarborg is optioneel bij de formules Basic en Medium. Zowel bij Medium als Serenity is de motoruitrusting van de verzekerde (helm, airbag of beschermende schaal, handschoenen, beschermend vest, motorpak, laarzen …) in de formule inbegrepen.

En dat is niet alles: de verzekerde kan ook een waarborg bescherming bestuurder nemen om zijn medische kosten, tijdelijke of blijvende ongeschiktheid of een eventueel overlijden te dekken. Ook rechtsbijstand behoort tot de waarborgen, met een maximale tussenkomst van 125.000 euro per schadegeval (burgerlijke en strafrechtelijke verdediging …).

P&V wil een voortrekker zijn op het gebied van preventie. Klanten die bij P&V een motorverzekering afsluiten, genieten gratis van de Liberty Rider-app zolang ze klant blijven. Deze app, bedoeld om de veiligheid van motorrijders te verbeteren, detecteert valpartijen, zet noodoproepen op en maakt het voor de naasten mogelijk om de trajecten van de verzekerde in realtime te volgen.

P&V Verzekeringen maakt deel uit van P&V Groep, het product zal binnenkort ook beschikbaar zijn voor Vivium.

https://www.pv.be/nl/particulier/mobiliteit/motorverzekering-nieuwe-motor

Fietsverzekering

Yuzzu (Fietsverzekering)

Dit jaar is het Yuzzu die in deze categorie in de kijker staat met zijn fietsverzekering. Met de Yuzzu-fietsverzekering kan een dekking voor diefstal, materiële schade, bestuurdersverzekering en bijstand afgesloten worden. Laten we eens kijken naar de sterke punten van deze verzekering:

 • voor elk schadegeval “materiële schade” geldt een vrijstelling van 0 €, op voorwaarde dat het bedrag van de schadevergoeding hoger is dan of gelijk is aan 100 €;
 • bij diefstal van de fiets is er geen vrijstelling van toepassing;
 • de verzekerde fiets verliest 1% van zijn waarde per maand vanaf de aankoopdatum, en dit geldt pas vanaf de 25e maand. Gedurende de eerste twee levensjaren van de fiets wordt deze dus als nieuw beschouwd;
 • bij diefstal en materiële schade worden vaste accessoires die niet in de verzekerde waarde zijn inbegrepen toch vergoed tot 100 €.
 • bestuurdersverzekering: geautoriseerde passagiers en huisdieren zijn automatisch verzekerd, ongeacht de gebruikte fiets. De helm en veiligheidsuitrusting (van de fietser of passagiers) worden vergoed tot 250 € per schadegeval (dierenartskosten voor huisdieren worden vergoed tot 150 € per schadegeval, inclusief btw).

Dankzij de optie “Familie” genieten alle personen die gedomicilieerd zijn op het adres van de verzekerde dezelfde bescherming (op het niveau van de garanties bijstand en/of bestuurdersverzekering), zelfs als de verzekeringnemer niet aanwezig is bij het schadegeval.

Omdat er bijna evenveel fietsersprofielen zijn als fietsers, is de keuze van de waarborgen flexibel om te voldoen aan de werkelijke behoeften van de verzekerde.

Wanneer de verzekerde dringende hulp nodig heeft en hij het toestaat, stelt de verzekeraar hem verschillende intuïtieve oplossingen ter beschikking. Samen vergemakkelijken deze oplossingen de communicatie, de lokalisatie en het geruststellen. Voorbeelden zijn chat via WhatsApp, de mogelijkheid om de hersteller te volgen via een web-app zoals men dit al kan doen voor bijvoorbeeld een Uber-taxi (je hoeft dus niets te downloaden en het is niet opdringerig) enz.

https://www.yuzzu.be/nl/fietsverzekering

 • MIJN WONING

Brandverzekering Multirisico Woning (eenvoudige risico’s)

AXA Belgium (Comfort Thuis Flex)

De verzekering Comfort Thuis Flex van AXA combineert personalisering, modulariteit en een optimale ervaring, en maakt daarmee de ambitie waar van een verzekering aan te bieden, die inspeelt op de behoeften en verwachtingen van de klant van vandaag:

 • Personalisering: Comfort Thuis Flex biedt een oplossing aan voor elk klantenprofiel. Bijvoorbeeld huurder van een appartement, verhuurder van een opbrengsteigendom, gezin dat eigenaar is van een huis, tweede verblijf, alternatieve woning of zelfs medehuur. Kortom, elk profiel kan een verzekering kiezen op maat en aangepast aan zijn situatie.
 • Modulariteit: 3 formules bieden verschillende dekkingsniveaus aan, gaande van de basisbehoeften en budgetbewust tot de All Risk dekking. Daarnaast zijn er een aantal personaliseerbare opties waarmee iedereen de zaken kan verzekeren waarover hij beschikt, niet meer en niet minder: tuin, zwembad, bijgebouw, bedrijfsmateriaal en
 • Optimale ervaring: Axa vereenvoudigt het leven van haar klanten door hen ook de mogelijkheid te bieden om online in te tekenen op één van de 3 formules terwijl ze begeleid worden door een makelaar. Bovendien hebben de klanten toegang tot een waaier van gratis diensten zoals het raadplegen van hun verzekeringscontracten via de klantenzone, toegang tot het uitgebreide netwerk van betrouwbare vakmensen voor kleine onderhoudswerken via het online dienstenplatform AXA Homecare, of een video-expertise laten uitvoeren via tablet of smartphone.

Dankzij de volledige en personaliseerbare dekkingen van Comfort Thuis Flex, de talrijk aangeboden diensten en het deskundig advies van de makelaar genieten de klanten van AXA in alle gemoedsrust van een aanbod dat het beste bij hun behoeften past.

https://www.axa.be/nl/particulieren/woning/woonverzekering?intid=header-lang-NL

Brandverzekering voor huurders

Ethias (Huurdersverzekering)

Ethias stelt een Huurdersverzekering voor die zich richt tot huurders van een huis of appartement waarvan de huurprijs lager is dan 1.460 EUR per maand. De premie is vrij bescheiden: vanaf 13,76 EUR per maand voor de huurdersaansprakelijkheid, inhoud en rechtsbijstand. Bovendien geeft Ethias nog 15% korting voor elke nieuwe online onderschrijving.

Deze verzekering is op maat van huurders omdat de huurdersaansprakelijkheid en inhoud van hun woning volledig verzekerd zijn bij schade zoals brand, storm, waterschade of glasbreuk (zonder vrijstelling indien het bedrag van de schade hoger is dan 265 EUR). Als optie kan diefstal & vandalisme tot 100% van de inboedel verzekerd worden. 24 op 24 u bijstand in geval van schade is inbegrepen.

Ethias vergoedt eveneens de wederverhuringsvergoeding. Indien de huurder of zijn/haar partner zich genoodzaakt ziet om het huurcontract op te zeggen bij een overlijden, ontslag, echtscheiding of het einde van het wettelijk samenwonen, betaalt Ethias het bedrag terug dat de huurder aan de verhuurder verschuldigd is tijdens de eerste 3 jaren van zijn huurcontract (tot 3x het huurbedrag, met een maximum van 4.380 EUR). Op minder dan 1 minuut kan deze verzekering online onderschreven worden: www.ethias.be.

https://www.ethias.be/part/nl/brandverzekering-huurder.html?amc_icid=ethias_nl_homepage_btn-product_product-tenant

Brandverzekering (mede-eigenaars)

I.B.I.S. Insurance (onderschrijvingsagentschap-gevolmachtige onderschrijver ) – COCOON OF I.B.I.S.

Voorgesteld door het onderschrijvingsagentschap I.B.I.S. Insurance, is het product COCOON OF I.B.I.S. een polis “alle risico’s behalve”, wat wil zeggen dat alles wat niet uitgesloten is, gedekt is. Zeer beperkte lijst van uitsluitingen.

De partner maatschappijen van I.B.I.S. Insurance zijn: Axa Belgium, Federale Verzekering, P&V Verzekeringen en Monceau Verzekeringen.

Aanwezigheid van twee mede-eigenaars is voldoende, zonder verplichting van een minimum aantal verdiepingen of minimum kapitaal .

Enkele pluspunten van het product COCOON OF I.B.I.S. zijn :

 • een uitgebreide definitie van het verzekerde gebouw met inbegrip van de bij- en nevengebouwen, de stoepen, zwembaden, signalisaties, koeren en omheinigen;
 • de bewijslast ligt bij I.B.I.S. Insurance en niet bij de klant;
 • een dekking storm zonder minimale limiet van de windsnelheid;
 • uitgebreide waarborgen in waterschade;
 • dekking van maximum 3 garages die gelegen zijn op een ander adres dan deze van het risico;
 • een dekking voor de schade tengevolge van vandalisme, grafiti, tags of kwaadwillig opzet;
 • een dekking van indirecte verliezen zonder bijpremie;
 • de dekking van de inboedel van de mede-eigendom;
 • dekking BA gebouw en BA lift;
 • afstand van verhaal tegen mede-eigenaars, de huurders en andere gebruikers;
 • vergoeding voor de bijkomende kosten van de syndicus en/of de raad van de mede-eigendom;
 • specifieke rechtsbijstand voor COCOON OF I.B.I.S.;
 • dekking voor alles wat domotica betreft, inbegrepen in de verzekerde kapitalen;
 • overlijdens- en begrafeniskosten : 4.242 € per slachtoffer met een maximum van 84.845 EUR per schadegeval;
 • dekking van de zonnepanelen;
 • bij uitbreiding, studentenverblijf gedekt overal in de EU;
 • uitstekende kwaliteitsverhouding van de waarborgen en de prijs;
 • bijstand dag en nacht, 7/7 met I.B.I.S. Emergency in geval van schade;
 • snelle en kosteloze expertise van de gebouwen.

Meer informatie over het product COCOON OF I.B.I.S.is beschikbaar via de website: www.ibis-insurance.be

Exclusieve distributie van het product COCOON OF I.B.I.S. via het kanaal van professionele en bekwame verzekeringsmakelaars.

 • MIJN VERANTWOORDELIJKHEID

Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid Privéleven

Ethias (Ethias Familiale)

Ethias behaalt de zege met haar contract Ethias Familiale : dit contract biedt, in vergelijking met zijn concurrenten, zeer uitgebreide waarborgen (lichamelijke schade, materiële schade, rechtsbijstand, onvermogen van derden, enz.) aan een erg concurrentiële prijs. Daarbovenop kunnen we nog de zeer ruime definitie van ‘verzekerde’ (alle leden van het gezin zijn overal ter wereld verzekerd) en het beperkte verhaal tot 10.000 EUR (niet geïndexeerd) tegen de minderjarige in geval van opzettelijke daad, toevoegen.

Alle voortbewegingstoestellen voor de zachte weggebruiker zoals fietsen, elektrische fietsen (met of zonder trapondersteuning), segways, monowheels, hoverboards, elektrische steps, elektrische rolstoelen tot 45km/u… zijn gedekt behalve autonome elektrische fietsen waarvoor een verplichte inschrijving geldt.

https://www.ethias.be/part/nl/familiale-verzekering.html?amc_icid=ethias_nl_homepage_btn-product_product-family

 • MIJN RECHTEN

Fiscale rechtsbijstandverzekering  

AG (Providis Globale Rechtsbijstand)

Gerechtelijke procedures worden steeds duurder. Tegelijk neemt het aantal geschillen sterk toe, mede door de opkomst van e-commerce en deeleconomieën zoals autodelen of huurplatformen (bv. Airbnb). Een goede rechtsbijstandsverzekering is daarom geen overbodige luxe. Providis Globale Rechtsbijstand van AG verdedigt de rechten van de verzekerde en die van zijn gezin in maar liefst 10 juridische domeinen. Bovendien kan hij een deel van de premies in mindering brengen in zijn belastingaangifte.

Als hij een Providis Globale Rechtsbijstand afsluit, kan hij uit 2 formules:

a) Classic: de basisformule die al ruime tussenkomsten biedt tot wel 100.000 euro. Dat is tot 7 keer meer dan wat de wet voorschrijft. De wachttijden zijn dan weer korter dan wettelijk voorzien. Ook de drempelbedragen – dat zijn de minimumbedragen die gelden alvorens we de kosten vergoeden – zijn laag, waardoor de verzekerde al snel op zijn verzekering kan rekenen wanneer dat nodig is;

b)  Excellence: voor slechts enkele euro’s extra per maand zijn de waarborggrenzen dubbel zo hoog als in de Classic-formule en worden de wachttijden, net als de drempelbedragen, gehalveerd.

En een verzekerde kan ook de rechtsbijstand in verband met zijn mobiliteit integreren als optie in zijn contract, en dit aangepast aan zijn persoonlijke situatie: als eigenaar van één of meer motorvoertuigen, of enkel als bestuurder indien het voertuig iemand anders toebehoort.

https://www.providis.be/nl/Paginas/default.aspx

 • MIJN ONDERNEMING

Verzekering Arbeidsongevallen   

Ethias (Arbeidsongevallenverzekering)

Ethias heeft haar product arbeidsongevallen verder uitgebreid dan de door de wetgever gestelde eisen om in overeenstemming te zijn enerzijds met de evolutie van de maatschappij in het algemeen en haar behoeften, maar anderzijds ook met haar waarden van Humanisme en Maatschappelijke Verantwoordelijkheid.

Talrijke diensten met betrekking tot deze verzekering zijn ontwikkeld ten behoeve van de verzekerden. Onder deze diensten bevinden zich AssurPharma en Assurkine. AssurPharma maakt een eenvoudige en snelle elektronische verzending van farmaceutische onkostennota’s mogelijk.

Via AssurKiné van zijn kant wordt de derdebetalersregeling toegepast bij kinesisten. In de praktijk betekent dit dat slachtoffers niets hoeven te betalen en dat kinesisten ook niet hoeven te wachten op de betaling. Ethias is de eerste arbeidsongevallenverzekeraar die deze beide digitale diensten aanbiedt aan haar verzekerden.

Daarnaast heeft Ethias ook psychosociale risicopreventie georganiseerd voor mensen die door hun werk verzwakt zijn. Wij bieden 5 psychologische ondersteuningssessies aan om hen uit een moeilijke situatie te helpen, zelfs als er geen ongeval aan is voorafgegaan.

Een professioneel reïntegratieprogramma voor slachtoffers van ernstige ongevallen is uitgewerkt. Voor de meeste slachtoffers van een arbeidsongeval is de terugkeer naar het werk een natuurlijke of zelfs automatische stap. Maar voor anderen vereist de terugkeer naar het werk ofwel een aanpassing van hun functie ofwel een volledige professionele heroriëntatie. Ethias heeft besloten aan de laatste groep een volledig ondersteuningsprogramma aan te bieden, bestaande uit een beoordeling van de vaardigheden die kunnen leiden tot een opleiding en professionele reïntegratie. Dit programma, uniek in België, wordt uitgevoerd met verschillende partners, specialisten in reïntegratie. Het is gebaseerd op een grondige beoordeling van de vaardigheden en de ontwikkeling van een professioneel project in nauwe samenwerking met het slachtoffer, met als uiteindelijk doel terug te keren naar het werk bij de oorspronkelijke werkgever of elders, als dit onmogelijk blijkt.

Tot slot gaat Ethias verder in haar wens om beschikbaar te zijn voor haar arbeidsongevallenverzekerden door hen, via haar Klantenzone Arbeidsongevallen, 24 uur per dag en 7 dagen per week, snelle online toegang te bieden tot hun schadedossiers.

https://www.ethias.be/pro/nl/public/verzekeringen/arbeidsongevallen.html

Package KMO

AG (Modulis Easy)

Businessklanten kunnen al hun beroepsgebonden schadeverzekeringen bij AG groeperen in een handig dossier. Om Modulis Easy af te sluiten moet het dossier minimum 2 basisverzekeringen uit 2 verschillende verzekeringsdomeinen bevatten (bijvoorbeeld Motorvoertuigen en Brand).

Ontdek de verschillende voordelen van dit concept:

– Modulis-bonus: onder bepaalde voorwaarden krijgt de klant jaarlijks 10 % van de globale Modulis Easy-premie teruggestort;

– gratis premiespreiding: betaling jaarlijks, halfjaarlijks of driemaandelijks, of zelfs maandelijks mits domiciliëring;

– unieke clausule ‘30 %’ voor Top Handel, Formule BA, Formule 24 en Arbeidsongevallen Forfait. Beoefent de klant naast de hoofdactiviteit nog een andere economische activiteit? Dan is deze verzekerd als deze activiteit maximaal 30 % van de totale jaaromzet uitmaakt;

– 4 specifieke packs met waarborgen op maat van de activiteit: het Pack Modulis Kapsalon, het Pack Modulis Bakker-Banketbakker, het Pack Modulis Restaurant en het Pack Modulis Voedingswinkel.

Naar aanleiding van de gezondheidscrisis werden 200.000 vouchers ter waarde van 20 euro aan particuliere klanten aangeboden (met auto-, aansprakelijkheids- en brandverzekering) om bedrijven die actief zijn in de sectoren die het zwaarst door de crisis zijn getroffen, te ondersteunen en deel te nemen aan het heropleving van de Belgische lokale economie.

https://www.aginsurance.be/professionals/nl/modulis/modulis/Paginas/verzekering-modulis.aspx

 • MIJN VAKANTIE

Reisverzekering

AG (Top TravelStop : in samenwerking met Touring)

De verzekeraar AG brengt in samenwerking met Touring een volledig nieuwe formule op de markt: Top TravelStop.

De kenmerken zijn als volgt:

– alle privéreizen zijn verzekerd, het hele jaar door, overal ter wereld en voor alle verzekerden; (zakenreizen als optie);

– talrijke verzekerde risico’s: medische, administratieve of familiale redenen, herexamens, zware schade aan de woning…;

– vergoeding voor verloren of vertraagde bagage;

– naast de zeer ruime waarborgen, is ook diefstal of beschadiging van bagage automatisch verzekerd tot 1.500 euro per persoon (hoger bedrag als optie);

– geen vrijstelling van toepassing;

– compensatie bij vertraging, annulering, indeling in lagere klasse of instapweigering bij vlucht van en naar Europa;

https://www.aginsurance.be/Retail/nl/gezin/reisbijstand/Paginas/reisverzekering-top-travelstop.aspx

 • MIJN GEZONDHEID

Verzekering Gezondheidszorgen

AG (AG Care Hospitalisatie)

AG Care Hospitalisatie betaalt de gemaakte medische kosten terug in een aantal kwalitatieve standaardwaarborgen; tijdens de opname, maar ook bij de voor- en nabehandeling (1 maand voor tot en met 3 maanden na de hospitalisatie). Bovendien worden de behandelingskosten van een zware ziekte het hele jaar door terugbetaald, zelfs zonder ziekenhuisopname. De terugbetaling gebeurt onbeperkt en zonder kostenplafond.

AG past een ziekenhuissegmentatie toe, waardoor in het overgrote deel van de ziekenhuizen de medische kosten volledig worden vergoed, ongeacht het gekozen kamertype. In bepaalde, doorgaans Brusselse ziekenhuizen, is 50 % van de ziekenhuisfactuur bij een opname in een privékamer ten laste van de patiënt (lijst hier). Bij een opname in een tweepersoonskamer is er een volledige terugbetaling.

Voor wie om persoonlijke redenen kiest voor een privékamer in een van de duurdere ziekenhuizen, zijn er volgende opties:

– universitaire optie: een volledige terugbetaling bij een verblijf in een eenpersoonskamer van duurdere universitaire ziekenhuizen;

– optie SL: volledige terugbetaling bij een verblijf in een eenpersoonskamer van alle duurdere, meestal Brusselse ziekenhuizen. Ideaal als men in (de omgeving van) Brussel woont.

Naast de ruime waarborgen biedt AG Care Hospitalisatie nog enkele praktische opties. Dankzij de derdebetalersregeling Medi-Assistance betaalt AG de hospitalisatiefactuur rechtstreeks aan het ziekenhuis. De optie Delta verdubbelt de pre- en postperiode, tot 2 maanden voor en 6 maanden na hospitalisatie.

Hospitalisaties, ongeacht of ze dringend en onvoorzien zijn of gepland, zijn wereldwijd gedekt (in het geval van een geplande hospitalisatie is een voorafgaande toestemming van het ziekenfonds vereist).

De verzekerde heeft ook de mogelijkheid om in zijn contract een jaarlijkse vrijstelling op te nemen. Dit is het bedrag dat bij een ziekenhuisopname voor zijn rekening blijft. Een hogere vrijstelling betekent een lagere premie.

AG biedt als enige verzekeraar nog een genivelleerde premie aan die constant blijft tijdens het hele leven van de verzekerde (op de strikt gereglementeerde medische indexering en indexering op basis van het indexcijfer der consumptieprijzen na).

https://www.aginsurance.be/professionals/nl/gezondheid/mijngezondheid/Paginas/ag-care-hospitalisatie.aspx

https://www.aginsurance.be/Retail/nl/Product%20Documents/00798303300N.pdf

· INNOVATIE

Ethias (Mobility & More)

De Mobility & More-verzekering beoogt de mobiliteit van verzekerde werknemers van een werkgever tijdens hun dagelijkse zakenreizen (woon-werkverplaatsingen en zakenreizen) te verzekeren. Waar het bereik van traditionele verzekeringen voor verschillende vervoermiddelen eindigt, neemt Mobility & More het over om alternatieve mobiliteit te bevorderen.

De verzekeraar is voor dit product een samenwerking aangegaan met Jeasy, een platform dat de reizen van de klanten organiseert. Zo biedt het zijn klanten een innovatieve verzekering aan, vergezeld van een app en een dienst om hun verplaatsingen te optimaliseren en hun mobiliteitsbudgetten te beheren.

Het doel van de Mobility & More-verzekering is om de werknemers zo goed mogelijk te beschermen tijdens al hun zakenreizen (woon-werkverkeer en verplaatsingen namens de werkgever). Het is niet langer een vervoermiddel dat het voorwerp van de verzekering is, maar de reis zelf, ongeacht de gebruikte manier van reizen (Multimodaal).

Met dit product anticipeert Ethias op maatschappelijke veranderingen in het mobiliteitslandschap en draagt ​​zo bij tot een groener en minder congestie België. Alle vormen van mobiliteit worden geboden, van de (elektrische) fiets tot de speed pedelec, van de (elektrische) scooter tot het openbaar vervoer, inclusief auto’s en motoren die worden ingezet als onderdeel van een deelplatform of bij een wilde staking of onverwachte uitval van het openbaar vervoer.

https://www.ethias.be/pro/nl/verzekeringen/mobility-and-more.html 

 • DIGITALE

Allianz Belgium (Arbeidsongevallen)

België registreert jaarlijks ongeveer 165.000 arbeidsongevallen. Hoewel weinige van hen dodelijk zijn, blijft het een feit dat ze zeer ernstige gevolgen kunnen hebben. De verzekeraar Allianz heeft verschillende tools ontwikkeld om zijn klanten optimaal te ondersteunen in overeenstemming met hun behoeften. Deze tools zijn bedoeld om het leven van zowel werkgevers als verzekerde werknemers gemakkelijker te maken en hen in staat te stellen de preventie binnen hun bedrijf en op weg naar het werk te inventariseren.

We noemen een paar voorbeelden:

– MyAccidentAtWork: monitoringplatform voor slachtoffers van arbeidsongevallen;

– OAsys: platform voor monitoring van arbeidsongevallen voor werkgevers;

– WorkSafe: tool waarmee een bedrijf zijn beleid inzake de preventie van arbeidsongevallen kan analyseren;

– RoadSafe: tool waarmee een bedrijf zijn beleid ongevallenpreventie op weg naar het werk en tijdens zakenreizen kan analyseren.

Deze verschillende digitale kanalen vereenvoudigen en versnellen uitwisselingen met makelaars, terwijl ze de geprivilegieerde gesprekspartners van verzekerde klanten kunnen blijven.

 • PREVENTIE

Ethias

De verzekeraar is een zeer geëngageerde speler op het gebied van preventie in het algemeen. Wij wijzen op een of andere bijzonderheid:

a) Opleiding voor het besturen van voorrangsvoertuigen (brandweer, politie, SMUR, ziekenauto’s…) in erkende opleidingscentra: bestuurders van voorrangsvoertuigen moeten soms in extreme omstandigheden aan het verkeer deelnemen. Het is dus absoluut noodzakelijk dat men over uitstekende rijvaardigheden beschikt. In deze context biedt Ethias, in samenwerking met haar partners, opleidingen aan over rijvaardigheid en prioritair rijden. Onder reële omstandigheden leren de deelnemers hoe zij een voorrangsvoertuig vlot en veilig kunnen besturen en hoe zij non-verbaal met andere weggebruikers kunnen communiceren om steeds meer veiligheid te garanderen. In overeenstemming met haar sociale verantwoordelijkheid wordt de tussenkomst van Ethias toegekend op basis van een verslag over verkeersongevallen en het actieplan van de klant.

b) Innovatieve opleiding inzake preventie en veiligheid op het werk: Ethias heeft in co-creatie met Drag ON Slide een specifieke SafetyAction-module ontwikkeld om mensen bewust te maken van de risico’s die verbonden zijn aan het werken op groene ruimten. Een tweede module behandelt risico’s in verband met de ziekenhuisomgeving. Deze “serious game”, ontwikkeld door de partner Drag ON Slide, maakt gebruik van spelmechanismen om in een virtuele omgeving mensen bewust te maken van preventie en risico’s op het werk.

c) Analyse van de risico’s van elektrische voertuigen: bij gebrek aan een wettelijke regeling betreffende het opladen van elektrische voertuigen binnen of buiten gebouwen, heeft Ethias Prevention een risicoanalyse uitgewerkt op basis van de minimumvereisten die kunnen worden bepaald. Dit is bedoeld als leidraad voor het uitvoeren van een risicoanalyse die specifiek is voor de situatie van de verzekerde. In de analyse wordt een onderscheid gemaakt tussen voertuigen van het type fiets (fiets, scooter, …) en voertuigen van het type auto enerzijds en tussen het opladen van accu’s buitenshuis en binnenshuis anderzijds.

d) Ondersteuning bij het beheer van psychosociale risico’s: Ethias biedt ook een uitgebreid assortiment aan diensten waarmee werkgevers de psychosociale belasting kunnen voorkomen of verminderen: ondersteuning bij verandering, opsporing van werknemers in moeilijkheden, evenwicht tussen werk en privéleven, audit van psychosociale risico’s, ondersteuning voor werknemers in burn-out zijn slechts enkele voorbeelden van de mogelijkheden die klanten worden geboden.

 • MAATREGELEN GENOMEN IN HET KADER VAN DE PANDEMIE

Ethias

Hoewel de hele sector moet worden belicht vanwege zijn beleid in termen van maatregelen die in deze periode van gezondheidscrisis zijn genomen sprak één dossier de jury bijzonder aan. Dat van Ethias op het niveau van onder andere 2 specifieke maatregelen:

a) Ethias verzekert kosteloos de risico’s burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen voor vaccinatiecentra opgericht door de regionale autoriteiten. Ethias dekt dus gratis en automatisch :

– burgerlijke aansprakelijkheid met betrekking tot de organisatie en het beheer van vaccinatiecentra;

– beroepsaansprakelijkheid van alle personen die betrokken zijn bij de activiteiten van deze centra (inclusief medische aansprakelijkheid van zorgverleners);

– lichamelijke ongevallen waarbij voornoemde personen in het kader van deze activiteiten het slachtoffer kunnen zijn.

b) Gedeeltelijke terugbetaling van de premies: zelfstandigen en bedrijven met minder dan 10 werknemers (zeer kleine onderneming) die profiteren van een van de specifieke maatregelen die door de overheid zijn ingevoerd omdat hun activiteit wordt beïnvloed door de financiële crisis. coronavirus kan een gedeeltelijke terugbetaling krijgen van de in 2020 geïnde premies, berekend op basis van het aantal maanden inactiviteit.

Deze bijstand betreft burgerlijke aansprakelijkheids- en brandverzekeringscontracten (op voorwaarde dat het gebouw geheel of gedeeltelijk voor beroepsmatig gebruik wordt gebruikt). De voorwaarden zijn als volgt: de verzekeringnemer is de zelfstandige of de zeer klein eonderneming (uitgezonderd: collectieve contracten afgesloten door beroepsverenigingen), er is sprake van een forfaitaire premie en het contract loopt nog in 2021.

 • MAATSCHAPPELIJKE INZET

AXA Belgium

De online consultatiedienst Doctors Online biedt mensen met een hospitalisatieverzekering van AXA, de mogelijkheid om een arts te raadplegen via videoconferentie. Sinds oktober biedt de dienst Doctors Online ook de mogelijkheid om een psycholoog te raadplegen via videoconferentie.

AXA Belgium is, in samenwerking met AXA Partners, de eerste verzekeraar in België die een consultatiedienst via video aanbiedt met erkende artsen en psychologen. Met deze innovatieve dienst, vergemakkelijkt AXA de toegang tot gezondheidszorg voor patiënten die snel medisch advies nodig hebben wanneer hun vaste huisarts niet beschikbaar of moeilijk bereikbaar is. Ook mensen die behoefte hebben aan een snel en vertrouwelijk gesprek met een psycholoog, kunnen dat via Doctors Online.

Doctors Online biedt heel wat voordelen:

 • videoconsultaties maken gezondheidszorg toegankelijker: een computer, tablet of smartphone met een camera en internetverbinding volstaat;
 • de dienst is veilig en eenvoudig te gebruiken;
 • de patiënt kan binnen de 30 minuten, of wanneer het hem het beste past, een arts of psycholoog raadplegen. En dit 24u op 24, 7 dagen op 7, in België of in het buitenland.

Uit solidariteit in de gemeenschappelijke strijd tegen Covid-19, heeft AXA de dienst Doctors Online gratis ter beschikking gesteld van alle Belgen.  Degenen die er behoefte aan hadden, konden tijdens de eerste golf van Covid-19 van deze dienst gebruik maken via een speciale lijn. In dezelfde optiek en om diegenen te steunen van wie het mentale welzijn door deze crisis is aangetast, heeft AXA in december en januari ook de psychologische hulpdienst van Doctors Online gratis ter beschikking gesteld van al haar klanten.
https://www.axa.be/ab/NL/particulieren/gezondheid/Pages/teleconsultatie.aspx

· PUBLICITEITSCAMPAGNE

P&V Verzekeringen (“Zolang u plannen blijft maken, zijn wij er om ze te verzekeren. Leef vooruit”)

De Covid crisis heeft een belangrijke impact op velen van de klanten: op vlak van gezondheid, op mentaal vlak, maar ook economisch. Voor een merk dat “human empowerment” belooft en al sinds 1907 prat gaat op haar betrokkenheid, is het onmogelijk om het vandaag niét over corona te hebben. En dus heeft de verzekeraar eind 2020/begin 2021 een campagne bedacht: « een nà-corona campagne waarin echte mensen vooruitblikken op wat ze allemaal van plan zijn eens de coroancrisis voorbij is.: “Zolang u plannen blijft maken, zijn wij er om ze te verzekeren. P&V. Leef vooruit”

De campagnes gaan over mensen die vooruitblikken. Wat hen over al de campagnes heen met elkaar bindt – ongeacht hun leeftijd, geslacht, afkomst of sociale klasse – zijn de dingen waar ze naar uitkijken, waar ze voor gaan. Dit is een campagne die wat “tegen de stroom in gaat”: ipv te wijzen op alle rampscenario’s, mensen aanzetten om positief te denken ver wat de toekomts kan bieden. «We willen in deze campagne de ‘aan uw zijde’-rol van de verzekeraar overstijgen en mensen inspireren. Door hen te stimuleren om na te denken over hun leven».

https://www.pv.be/nl/leefvooruit

· TROFEE VAN DE MAKELAARS

AG

Deze award werd niet door de jury toegekend, maar wel door FVF (Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen) en Feprabel (Fédération des Courtiers en assurances et Intermédiaires financiers de Belgique) op basis van een enquête bij hun leden.

De makelaars beoordeelden de verzekeringsmaatschappijen over tal van indicatoren, beoordelingen en parameters zoals de kwaliteit en de product en dienstinnovatie (bv. auto en brand), de beschikbaarheid van de medewerkers, het ontvangst en responstijd, het efficiënte beheer van de schadegevallen, de efficiëntie van de IT-hulpmiddelen voor de verzekeringsmakelaar, de kwaliteit van de uitgegeven verzekeringsstukken, de kwaliteit van  de communicatie naar de klanten toe en in het bijzonder het respect voor de verzekeringsmakelaar.

Frédéric van Dieren, commercieel directeur : “AG blijft zichzelf bewijzen door zijn innovatie en kwaliteit, en blijft jaar na jaar het favoriete bedrijf van onafhankelijke verzekeringsmakelaars. Onder het motto ‘Supporter van de makelaar’ ondersteunt AG haar makelaars en hun team dan ook proactief in hun rol als adviseur en expert. Ook tijdens de huidige pandemie blijven onze medewerkers zich meer dan ooit inzetten om een kwaliteitsservice te bieden voor zowel de makelaar als de eindklant. Wij blijven #alwaysconnected.  Ik bedank de makelaars voor hun vertrouwen en engagement !”

***********

Voor meer informatie over de laureaten gelieve contact op te nemen met:DECAVI, Laurent FEINER, Lindekensweg 57, 1652 Alsemberg Tel:+32(0)2/520.72.24,E-mail : laurent.feiner@decavi.be; www.decavi.be.

Voor meer informatie over dit evenement, gelieve contact op te nemen met : AIMES & CO, Muriel STORRER, Drève de la Meute 5, 1410 Waterloo Tel : +32(0)2/354.93.81, Fax : +32(0)2/353.24.93, E-mail : muriel.storrer@aimesco.net

Axis group Trends tendances La Libre EY WIS COMARCH

DE DECAVI LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2020

Persbericht

DE DECAVI LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2020

Trends logo La libre logo ensur logo Acis group logo Cocmarch logo degroofpetercam logo Image Map

PERSBERICHT – 28/10/2020

LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2020

 • Op 28 oktober hebben de Levensverzekeringstrofeeën DECAVI de verzekeraars beloond.
 • De trofeeën bekronen de beste levensverzekeringsproducten, die ter diepe analyse aan een jury worden voorgelegd, en dragen tot de zichtbaarheid van de markt bij.

Deze jury heeft de prestaties en de kwaliteit van de contracten gecontroleerd, op basis van hun rendabiliteit, verzekeringskarakteristieken, communicatie en innovatie. De prestaties van de fondsen van ‘Tak 23’ (levensverzekeringen gekoppeld aan een beleggingsfonds) werden door de groep Infront gevalideerd.

De ganse markt (of minstens het grootste deel daarvan onder ander op basis van het incasso van de weerhouden verzekeraars) wordt geanalyseerd per categorie.

 • Voor deze editie 2020, bestaat de jury uit:

– Pierre Devolder, Hoogleraar KUL, Voorzitter van de jury.

– Laurent Feiner, Journalist, Gedelegeerd bestuurder, Decavi.

– Gérard Vandenbosch, Deputy CEO, Addactis Belux.

– Philippe Muys, Erevoorzitter, Feprabel.

– Albert Verlinden, Voorzitter, BZB-Fedafin.

– Marc Willame, Associate, Ensur.

– Erik Van Camp, Voorzitter, IABE.

De Levensverzekeringsawards kunnen prat gaan op de steun van Axis, DPAM, Ensur, Comarch en Infront.

 • Voor de verschillende verzekeringsproducten werd het volgende aantal spelers geanalyseerd:

– Formules met vrije stortingen en afhalingen (met gewaarborgde rentevoet): 16

– Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (zonder gewaarborgde rentevoet): de hele markt

– Gamma Multi-support Tak 21/23: 9

– Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) : 15

– Individuele pensioentoezegging (IPT): 14

– Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ): 11

– Overlijdensverzekering type schuldsaldoverzekering: 6 nichespelers

– Uitvaartverzekering : 5 nichespelers

– Verzekering gewaarborgd inkomen : 7

 • Decavi heeft voor deze editie een digitaal platform ontwikkeld dat alle producten van de winnaars toelicht (decavi26.jobinar.com).

Verzekeringen: in het positief daglicht

In deze delicate periode van gezondheidscrisis (Covid-19) staat de verzekeringssector onder zware druk. Assuralia heeft een hele reeks maatregelen bekendgemaakt ter ondersteuning van verzekeringnemers en verzekeraars hebben hierop gereageerd door de garanties van hun bestaande contracten te verbeteren.

Het verzekeringsvak moet op communicatie berusten. De DECAVI Verzekeringstrofeeën worden geapprecieerd omdat ze toelaten op een positieve manier te communiceren over een sector die te veel in termen van problemen spreekt (door het accent te leggen op schadegevallen) en te weinig in termen van oplossingen. Terwijl de verzekeraars oplossingen bieden voor alle burgers! Op dat vlak, ervaren wij de wil binnen de sector om meer acties in verband met preventie te ontwikkelen en het accent te leggen op de digitale verzekering.

De trofeeën zetten de producten en oplossingen in het licht ten voordele van de consumenten die ze hebben onderschreven, maar ook van de interne afdelingen van de verzekeraars die ze hebben bedacht en van hun distributiekanalen. Zoals u ziet, zijn het niet alleen de laureaten die als winnaars uit de bus komen. De trofeeën laten eveneens toe om op de evolutie van de markt te anticiperen. Daarom is het mogelijk om dankzij de categorie ‘Innovatie’ (die het vernieuwende karakter van een dienst of product bestudeert) veelbelovende initiatieven voor de markt te ontdekken. Deze trofeeën belonen uiteraard de laureaten, maar helpen ook de verzekerde om een keuze te maken in functie van een specifiek profiel.

De winnende producten hebben steeds interessante kenmerken. Ook al is het wat verzekeringen betreft mogelijk dat een bepaald product goed bij een bepaald type klant past en toch niet als de beste keuze voor iedereen kan worden beschouwd. Bij verzekeringsadvies is het dikwijls het profiel van de verzekerde dat het te onderschrijven contract bepaalt. Maar de winnende producten kunnen in elk geval dienen als een aanzet tot nadenken.

De laureaten

Het is duidelijk dat de verzekeringen de verbruikers voor elk van hun behoeften begeleiden, en dit op elke stap van hun leven. Vandaar het idee om de laureaten per categorie van behoeften te vermelden. We vermelden per categorie de winnaars met het beloonde product.

Elk product wordt in bijlage in meer detail beschreven.

Mijn Pensioen Particulieren

Mijn spaargeld

Gewaarborgde intrestvoet : Federale Verzekering (Vita Pensioen)

Mijn beleggingen

Gamma Multi-support Tak 21-23 : Belfius Insurance (Kite Mix)

Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (Tak 23 : Medium Risk) : Athora Belgium (Athora FFG Global Flexible Sustainable)

Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (Tak 23 : High Risk) : Allianz Benelux (Allianz Immo Invest)

Mijn Pensioen Zelfstandigen

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) : AG (VAPZ)

Individuele pensioentoezegging (IPT) : Federale Verzekering (F-Manager VIP)

Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) : Vivium (Capiplan POZ)

Mijn Risico

Mijn overlijden gekoppeld aan een hypothecaire lening (schuldsaldoverzekering)

NN (Hypo Care)

AFI ESCA, filiaal van een Franse maatschappij (Protectim)

Uitvaartverzekering

DELA (Nieuw DELA Uitvaartzorgplan)

Mijn Gewaarborgd inkomen

DKV Belgium (Plan GI Continuity+ Exo)

Innovatie (diensten, beheer van schadegevallen, producten, …)

Particulieren: Athora Belgium (Self Life/Profilife: 2 nemers en 2 verzekerden)

Bedrijven: Axa Belgium (Essential for Life Plus)

Trofee Digitalisatie

DELA

Maatschappelijke inzet als verzekeraar

P&V Groep

Pandemie

AG
Ethias

Beste publiciteitcampagne

Axa Belgium («Doe de simulatie tijdens uw koffiepauze – Blijf ondernemen»)

Makelaars

AG

BIJLAGE : Gedetailleerde presentatie van elk product

Mijn Pensioen Particulieren

Mijn spaargeld: gewaarborgde intrestvoet – sparen)

Federale Verzekering (Vita Pensioen)

De palm wordt dit jaar opnieuw aan Federale Verzekering uitgereikt dat op basis van de laatste 6 jaar met haar Vita Pensioen (met fiscaal voordeel) excellente rendementen geeft: 2,05 % en 2019, 2,30 % in 2018 en 2017, 2,40 % in 2016, 3 % in 2015 en 3,40 % in 2014.

Het product is beschikbaar vanaf een storting van min. 125 EUR of 50 EUR per domiciliëring. De intrestvoet is gewaarborgd voor een duur van 1 jaar en bedraagt op vandaag 0,75%.

Mijn beleggingen : Gamma Multi-support Tak 21-23 

  Belfius Insurance (Kite Mix)

Het product KITE MIX, aangeboden door Belfius Bank, is een multi-fondsen levensverzekering die toelaat om het spaargeld te diversifiëren, het vermogen te beheren en tegelijkertijd de nabestaanden te beschermen.

Dit contract biedt het voordeel om zekerheid, via de kapitaalsgarantie van het luik Tak 21 (KITE Safe), te combineren met dynamisme, via het luik Tak 23 (KITE Bold). Het dynamische deel van het product (contract KITE Bold) geeft de mogelijkheid om de tegoeden in alle flexibiliteit te beleggen in meer dan 40 fondsen, verdeeld over meerdere activaklassen, diverse sectoren, regio’s en thema’s. Bovendien is het mogelijk om flexibel en 1 keer per jaar gratis te arbitreren tussen de verschillende beschikbare fondsen. De perfecte beleggingsoplossing voor elk type spaarder en belegger, van de meeste defensieve tot de meest dynamische.

Het contract is zeer toegankelijk, vanaf 1.000 EUR voor de eerste storting en 25 EUR voor alle volgende stortingen. Een ideale oplossing om zijn projecten op middellange of lange termijn te financieren, de studies van de kinderen te betalen of zijn pensioen voor te bereiden. Bovendien is de klant in staat, dankzij de bijkomende overlijdensdekking en de begunstigingsclausule van het contract, zijn naasten te beschermen en zal hij gemakkelijk in alle vrijheid zijn kapitaal  kunnen overdragen aan de mensen van zijn keuze.

Mijn beleggingen : Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (Tak 23 : Medium Risk)

Athora Belgium (Athora FFG Global Flexible Sustainable)

Athora Belgium biedt beleggers toegang tot kwalitatieve fondsen van gerenommeerde beheerders binnen haar tak 23-verzekeringen.

Funds For Good (FFG) verdeelt duurzame en kwalitatieve beleggingsfondsen en heeft als doel haar impact te maximaliseren door de helft van haar winst (met een minimum van 10% van haar omzet) te doneren aan een sociaal project (Funds For Good Impact). Het fonds Athora FFG Global Flexible Sustainable stelt op deze manier beleggers in staat om deel te nemen aan de ondersteuning van jonge ondernemers in België, zonder verlies van inkomsten. Eveneens het vermelden waard zijn het Towards Sustainability-label en de correcte rendementen van dit medium risk fonds : 16,27 % tijdens kalenderjaar 2019, -1.27% tijdens het mindere beursjaar 2018 en dit jaar 2,46% (berekend op 31/7/2020).

Het gamma van Athora biedt dus toegang tot een duurzame beleggingsportefeuille en dit vanaf 37,5 EUR per maand. Hierbij richten zij zich niet op 1 specifiek label, wel op beheerders die het effectief doen. Beleggers die 10.000 EUR of meer wensen te investeren in een tak 23 van Athora kunnen hun risico beperken door gebruik te maken van de kostenloze financiële opties. Alle niet-fiscale formules zijn beschikbaar met 2 verzekeringnemers en 2 verzekerden (zie trofee innovatie)

Mijn beleggingen : Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (Tak 23 : High Risk)

Allianz Benelux (Allianz Immo Invest)

Allianz Immo Invest is een fonds dat investeert in de Belgische beursgenoteerde Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen (GVV). Dit gebeurt grotendeels in lijn met de marktkapitalisatie van deze aandelen. De Belgische GVV’s bieden toegang tot een gediversifieerde vastgoedbelegging, vooral in de sectoren logistiek, gezondheidszorgen maar ook kantoren, kleinhandel, studentenkoten, … en dit tegen aantrekkelijke voorwaarden en zonder het beheer dat hoort bij verhuur.

Op een looptijd van 3 jaar (van 30/06/2017 tot 30/06/2020) heeft het fonds een rendement van 30,15% behaald of 9,18% per jaar. Allianz Immo Invest wordt lokaal beheerd en exclusief verkocht in het beleggingsaanbod Allianz Excellence en Allianz Invest en het Pensioengamma Plan for Life + van Allianz Benelux en wordt ook verkocht in het Flex Select gamma van Deutsche Bank. Allianz Excellence bevat een ruimer gamma fondsen en is gericht naar makelaars die gespecialiseerd zijn in beleggingsverzekeringen.

Mijn Pensioen Zelfstandigen

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)

AG (VAPZ)

Naast een mooi rendement – dat behoort tot de beste op de markt met 2% in 2019, 2,10 % in 2018, 2,15% in 2017 en 2,25% in 2016 – biedt AG met zijn aanbod in vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen een ruime waaier aan mogelijkheden op sociaal vlak, met verschillende solidariteitsprestaties: een premievrijstelling in geval van volledige arbeidsongeschiktheid, een tussenkomst gestort op het contract in geval van moederschap en, in geval van overlijden, een overlevingsrente gedurende 10 jaar voor de begunstigde van het contract.

AG voorziet bovendien een maandelijkse rente gedurende één jaar in geval van volledige arbeidsongeschiktheid, een eenmalige forfaitaire tussenkomst in geval van zware ziekte tijdens de beroepsloopbaan en een bedrag van 100 euro voor de pasgeborene op de rekening van de moeder.

Individuele pensioentoezegging (IPT)

Federale Verzekering (F-Manager VIP)

Met F-Manager VIP, een product voor zelfstandige bedrijfsleiders, biedt Federale Verzekering haar klanten een hoger globaal rendement (gegarandeerde intrestvoet + winstdeelnames) zonder te raken aan haar solvabiliteit (2,05 % in 2019, 2,30 % in 2018 en 2017, 2,40% in 2016, 3 % in 2015, 3,40 % in 2014 en 2013). En dan mogen we niet vergeten dat de kosten bij de laagste van de markt zijn en dat een competitieve intrestvoet gewaarborgd is. De huidige gewaarborgde intrestvoet bedraagt 0,75%.

Het is voor de 7de maal op rij dat dit product laureaat is in deze categorie.

Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ)

Vivium (Capiplan POZ)

In deze categorie wordt het product genomineerd dat zelfstandigen zonder vennootschap toelaat een bijkomend pensioen in 2e pijler op te bouwen, in aanvulling op hun VAPZ.  Vivium wordt genomineerd voor zijn Capiplan POZ. In 2019 en in 2018 bedroeg het totale rendement 2,10% voor de 0%-rentegarantie in tak 21.

De verzekeringnemer heeft de keuze tussen een mooi aanbod in tak 23 en 2 tariefgaranties in tak 21 (0,45% en 0%).

Daarnaast kan hij zijn pensioenplan uitbreiden met een overlijdensgarantie en andere aanvullende waarborgen :

– een kapitaal bij overlijden of bij volledige en blijvende invaliteit ten gevolge van een ongeval;

– premievrijstelling en een rente bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval (constante rente, klimmend of ideaal klimmend);

– ernstige aandoeningen : uitkering van een kapitaal bij diagnose van een ernstige aandoening of een blijvende en volledige fysiologische invaliditeit

Mijn Risico

Mijn overlijden gekoppeld aan een hypothecaire lening (schuldsaldoverzekering)

– NN (Hypo Care)
Hypo Care is één van de oplossingen van NN die een antwoord biedt op een cruciale beschermingsbehoefte van onze klant, mede dankzij de interessante aanvullende waarborgen in geval van kanker en arbeidsongeschiktheid.

Hypo Care bezit de volgende kenmerken:a) een scherpe tarifering;

 1. de mogelijkheid om een verzekering op 2 hoofden af te sluiten;
 2. “Relax”: de mogelijkheid om de premie te betalen op de volledige duur van het contract (niet enkel op 2/3 van de duur): het bedrag van de premie is zo lager;
 3. interessante aanvullende waarborgen:
  –  kanker: deze aanvullende dekking keert een éénmalig bedrag uit wanneer de verzekerde (en de partner) of een minderjarig kind getroffen wordt door kanker (max. 50.000 EUR en wachttijd van 6 maanden);
  – arbeidsongeschiktheid: in een periode van arbeidsongeschiktheid keert deze aanvullende dekking tijdelijk een maandelijkse rente uit (gedurende max. 24 maanden).

– AFI ESCA, filiaal van een Franse maatschappij (Protectim)

AFI-ESCA is een Franse maatschappij die sinds 2008, via haar Belgische filiaal, aanwezig is op de Belgische markt. Deze aanwezigheid wordt  gehandhaafd via een nauwe samenwerking met een netwerk van onafhankelijke makelaars. Het Protectim contract is een schuldsaldoverzekering bestemd  voor klanten die een hypothecaire lening willen aangaan en hun gezin te dekken in geval van overlijden. Deze maatschappij biedt zeer competitieve  tarieven aan haar klanten (met onder meer een gewaarborgd tarief over de gehele duur van het contract of een gewaarborgd tarief gedurende de 1ste 3 jaar).

Zonder bijpremie krijgt de klant een bijkomende overlijdenswaarborg van 3.000 EUR voor de kosten in verband met het overlijden en betaald aan de wettelijke erfgenamen. Een online onderschrijving is mogelijk met een elektronische handtekening (op basis van de identiteitskaart).

De klant mag onderschrijven  tot en met 80 jaar oud.

 • Uitvaartverzekering

DELA (Nieuw DELA Uitvaartzorgplan)
DELA is dé uitvaartspecialist. Deze bijzondere organisatie met de medewerkers als het kloppend hart verzekert en verzorgt uitvaarten sinds 1989 in België. DELA Verzekeren is gespecialiseerd in één product: de uitvaartverzekering met uitgebreide bijstand voor nabestaanden.  Het Nieuw DELA Uitvaartzorgplan is een kapitaalsverzekering (van het levenslange type, maar met beperkte betaaltermijn) met hulp op vlak van administratieve afhandelingen na de uitvaart. Het voordeel van dit product is dat het niet alleen een financiële oplossing biedt. De consulent nabestaandenzorg van DELA begeleidt de nabestaanden ook bij de praktische en administratieve beslommeringen na het afscheid.

Nabestaanden stuiten vaak op allerlei zaken die nog geregeld moeten worden na het afscheid. De consulent nabestaandenzorg begeleidt en adviseert hen over de administratieve afwikkelingen met leveranciers van nutsvoorzieningen zoals gas, elektriciteit, water, telefoon, internet, enz. De nabestaanden kunnen ook  beroep doen op een waaier aan bijstand waaronder repatriëring van en naar het buitenland, vervroegde terugkeer van de gezinsleden om de uitvaart bij te  wonen en psychologische bijstand.

Dankzij hun persoonlijke en beschermde MijnDELA account raadplegen en beheren klanten eenvoudig én veilig hun polis online. Ze passen zelf hun persoonsgegevens en polisvoorkeuren aan. Bovendien kunnen klanten en niet-klanten hun uitvaartwensen vrijblijvend beheren, bewaren en aanpassen in een digitale wilsbeschikking op dela.be. Tot slot kunnen prospecten die klant wensen te worden hun aanvraag tot polisvoorstel volledig digitaal afhandelen en ondertekenen met eID, itsme of SMS code via dela.be.

Genieten van het leven en van vandaag door af en toe stil te staan bij morgen. DELA wil er immers zijn voor mensen: voor, tijdens en na de uitvaart. Want iedereen heeft recht op een waardig afscheid.

 • Mijn Gewaarborgd inkomen 

DKV Belgium (Plan GI Continuity+ Exo)

Het Plan GI Continuity+ Exo van DKV beschermt het inkomen tijdens de loopbaan (uitkering van een aanvullend inkomen, bovenop de wettelijke ziekteverzekering in geval van een arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte of een ongeval) en biedt een levenslange dekking tegen zorgbehoefte  dankzij de automatische omschakeling naar het Plan DKV Home Care op de leeftijd van 65 jaar. De automatische omschakeling gebeurt zonder nieuwe  medische acceptatie, zonder wachttijd of karentie enmet behoud van de initiële instapleeftijd voor de berekening van de premie.

Daarnaast is er vanaf 65 jaar ook een vrijstelling van premiebetaling voorzien voor het plan DKV Home Care in geval van zware zorgbehoefte in  residentiële zorg.

Innovatie (diensten, beheer van schadegevallen, producten, …)

– Particulieren: Athora Belgium (Self Life/Profilife: 2 nemers en 2 verzekerden)

De niet-fiscale formules van Self Life (tak 21-product met regelmatige premies) en Profilife (tak 23-product met regelmatige premies) kunnen voortaan, naast de gewone formules met één verzekeringnemer en één verzekerde, ook onderschreven worden met 2 verzekeringnemers en 2 verzekerden. Deze mogelijkheid vervolledigt het bestaande aanbod: de mogelijkheid om te onderschrijven met 2 verzekeringnemers en 2 verzekerden bestond al in de niet-fiscale tak 21- en tak 23-formules met eenmalige premies. Een Self Life- of Profilife-contract kan al afgesloten worden vanaf 37,5 EUR/maand.

Athora Belgium was al één van de weinige maatschappijen in België die de mogelijkheid aanbiedt om een tak 21- en een tak 23-formule met eenmalige premies te onderschrijven met 2 verzekeringnemers en 2 verzekerden en is de enige die deze optie met regelmatige premies aanbiedt.

Bij complexe gezinssituaties (nieuw samengestelde gezinnen, kinderen uit meerdere huwelijken enz.) maakt dit type verzekering een successieplanning mogelijk die de rechten van de overlevende partner beschermt (zonder afbreuk te doen aan de rechten van de reservataire erfgenamen).

Een levensverzekeringsovereenkomst met twee verzekeringnemers en twee verzekerden biedt voordelen op het vlak van successieplanning. De rechten van de erflater op het contract komen inderdaad niet toe aan zijn erfgenamen, maar wordt automatisch overgedragen aan de overlevende medeverzekeringnemer.

– Bedrijven: Axa Belgium (Essential for Life Plus)

Essential for Life Plus is een product dat gecommercialiseerd wordt in het kader van groepsverzekeringen van werknemers met vaste bijdragen en/of bonusplannen. Het biedt de mogelijkheid om in Tak 23 of een combinatie van Tak 21 en Tak 23 te beleggen.

Een bijkomende overlijdensdekking, evenals een dekking invaliditeit, is steeds mogelijk in dit kader. Deze oplossing wordt uitsluitend aangeboden onder collectief beheer waarbij de werkgeversbijdragen van alle werknemers belegd worden in één en dezelfde gezamenlijke pot, waardoor alle aangeslotenen jaarlijks hetzelfde rendement ontvangen op hun “pensioenreserve”. Het voorzien van een vrije reserve heeft tot doel om de schommelingen op de financiële markten op te vangen enerzijds en een bijkomend rendement op de pensioenreserve toe te kennen anderzijds.

Op de Belgische markt bestaat tot op heden geen gestandaardiseerd product met collectief beheer dat zich richt tot kleine -en middelgrote bedrijven waarbij hybriditeit (combinatie Tak 21 en 23) en flexibiliteit centraal staan. De focus op ESG (Maatschappelijk verantwoord investeren) en de lage kosten zijn eveneens een bijkomende troef op de Belgische markt. Bovendien kan de werkgever dankzij de mogelijkheid om de “vrije reserve” te beleggen in Tak 23 moeilijkere periodes overbruggen. Hij kan zo een eventueel tekort van de wettelijke rendementsgarantie aanvullen of een bijkomend rendement aan het contract toewijzen. Alle elementen zijn afzonderlijk beschikbaar op de Belgische markt maar al deze elementen in één en dezelfde oplossing, gericht naar het ganse segment van de “2de  pijler”-markt voor werknemers, is vernieuwend.

Trofee Digitalisatie

DELA
De aanvraag tot polisvoorstel voor het Nieuw DELA Uitvaartzorgplan verloopt 100% digitaal voor klanten en distributiepartners (makelaars). Hierdoor wordt de financiële en praktische bescherming die de DELA uitvaartverzekering biedt nog toegankelijker. De online aanvraag is heel organisch opgebouwd, gebruiksvriendelijk en verlaagt de doorlooptijd tussen polisvoorstel en polis. Bovendien ondertekenen de klanten meteen digitaal via eID, itsme of SMS code.

Via www.digitalewilsbeschikking.be kunnen klanten en niet-klanten ook hun uitvaartwensen (begrafenis, crematie, kist, urne, rouwbloemen, rouwdrukwerk, sprekers, muziek, koffietafel, genodigden, …) voor een  gepersonaliseerd afscheid bepalen, beheren, opslaan en afdrukken in hun persoonlijke en beschermde MijnDELA account. De uitvaartwensen van klanten kunnen meteen gekoppeld worden aan hun polis. Zo is de kans het grootst dat ze later de mooie uitvaart krijgen die ze voor ogen hebben. Niet-klanten raden we aan deze wensen te laten registreren op het gemeentehuis.

Sinds de Covid-19 pandemie communiceert DELA via haar sociale netwerken en corporate website www.dela.be uitgebreid over hoe nabestaanden op een mooie en warme manier afscheid kunnen nemen van hun overleden dierbare. Uiteraard rekening houdend met de geldende ‘social distance’ maatregelen. Zo biedt  DELA bruikbare tips en relevante steun aan nabestaanden in een emotioneel moeilijke periode die door corona nog zwaarder is om te dragen. #voorelkaar

Maatschappelijke inzet als verzekeraar

P&V Groep

De P&V Groep heeft altijd al een deel van haar winsten terug geïnvesteerd in de samenleving. Zo levert de P&V Groep een actieve bijdrage aan een meer solidaire samenleving via maatschappelijke en ecologische projecten. Onderstaand enkele voorbeelden. Blikvanger is de Stichting P&V die actief burgerschap ondersteunt en opkomt tegen de sociale uitsluiting van jongeren.

– De Stichting P&V wil bij iedereen, zonder uitsluiting, het gevoel van eigenwaarde stimuleren. Ze spoort mensen aan om voor hun idealen op te komen en op die manier bij te dragen tot een rechtvaardigere samenleving. De Stichting P&V ondersteunt de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren en laat ze actief meebouwen aan een solidaire wereld. De acties en de werking van de Stichting P&V zijn gebaseerd op vier principes die voortvloeien uit de waarden van de sociale economie: solidariteit, emancipatie, burgerzin en participatie. Op die manier wil de Stichting actief burgerschap ondersteunen en opkomen tegen de uitsluiting van jongeren in onze samenleving.

Voorbeelden van thema’s waar de Stichting P&V zich actief voor inzet: vroegtijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid, collectieve actie bij jongeren, de toekomst van werk voor jongeren, de invloed van de robotisering en automatisering op de arbeidsmarkt. In 2020 werd 1 miljoen euro vrijgemaakt voor projecten die de onderwijskloof voor kwetsbare jongeren trachten te verkleinen, een kloof die door de coronacrisis nog verder werd verdiept.

– Via het project P&V BOOST leggen een 50-tal collega’s van P&V vrijwillig hun competenties ten dienste van maatschappelijke (jongeren) organisaties, die door de Stichting P&V worden ondersteund, om hun werking te versterken (competentiemecenaat).

– Jaarlijkse Burgerschapsprijs: deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen in België of het buitenland die zich op een voorbeeldige manier inzetten voor een open, democratische en tolerante samenleving.

– Als mede-oprichter (in 1922) en actief lid (de CEO van de Groep P&V, Hilde Vernaillen, is voorzitter) van ICMIF (International Cooperative & Mutual Insurance Federation) is P&V ook zeer nauw betrokken bij het ICMIF-project 5-5-5, in het bijzonder het luik in Kenia (microverzekering voor Keniaanse veehouders).

Pandemie

Hoewel de hele sector moet worden belicht vanwege zijn beleid in termen van maatregelen die in deze periode van gezondheidscrisis zijn genomen, waren twee dossiers bijzonder aantrekkelijk voor de jury.

– AG

In deze crisisperiode (Covid-19) toont AG zich een waardige leider op de Belgische markt, en een trouwe supporter van zijn klanten én van de Belgische economie in het algemeen. AG heeft bijvoorbeeld als eerste de werkgevers vrijgesteld van de verplichting om de verzekeraar in te lichten in geval van tijdelijke werkloosheid. Die vrijstelling werd nadien opgenomen in het sectorakkoord.

Maar het was vooral het initiatief ‘Allen tegen eenzaamheid’ van AG dat de jury wist te bekoren (www.allentegeneenzaamheid.be). Eenzaamheid is een belangrijk maatschappelijk probleem. Veel mensen lijden eronder en tijdens de lockdown is dat nog verergerd. Maar de jaarlijkse enquête van UGent toont aan dat 46% van de Belgen zich al voor de coronacrisis (af en toe) eenzaam voelde…  En 53% van de zogenaamde Generatie X zou lijden aan eenzaamheid, wat meer is dan bij de ouderen. Het is dus een fenomeen dat aanwezig is in alle lagen van onze samenleving.

Met dit initiatief heeft de verzekeraar het taboe rond eenzaamheid doorbroken door erover te communiceren, en ook door informatie te geven om eenzaamheid tegen te gaan.

– Ethias

Bovenop de maatregelen van de verzekeringssector (FSMA) voor bedrijven en natuurlijke personen die tijdelijk werkloos zijn of in financiële moeilijkheden verkeren, heeft Ethias een breed ondersteuningsplan op poten gezet voor zowel haar klanten als de Belgische bevolking. Er waren tal van dekkingsuitbreidingen voor de openbare sector, de gezondheids- en de onderwijssector. Een dergelijk beleid gold ook voor de klanten in de private sector.

Ethias heeft gezorgd voor de bescherming van haar personeel, haar verzekerden en van niet-klanten: financiële noodhulp, betalingsfaciliteiten, uitgebreide dekking voor eerstelijnspersoneel, schenking van materiaal (pc’s, hydroalcoholische geldispensers …), innovaties om tegemoet te komen aan de behoeften (maskers, app voor vrijwilligerswerk …).

In minder dan 3 weken tijd heeft de verzekeraar een online hulpplatform ontwikkeld: App4You is het nieuwe platform waarop vrijwilligers en mensen in nood elkaar kunnen ontmoeten én helpen. Vraag en aanbod worden automatisch gecombineerd, waarna de verschillende partijen een melding ontvangen. Het platform staat open voor iedereen en is volledig gratis, net als de bijbehorende verzekeringen voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen, waarvoor Ethias de premie betaalt.

Beste publiciteitcampagne

Axa Belgium («Doe de simulatie tijdens uw koffiepauze – Blijf ondernemen»)

Het doel van deze reclamecampagne was om de ‘zelfstandige’ klant die zeer weinig tijd heeft, in amper 5 minuten: ‘de tijd van een koffietje’, de kans te geven om na te gaan of hij voldoende gedekt is wat zijn professionele verzekeringen betreft. En dat via een geïntegreerde aanpak voor zowel zijn verzekeringen ‘leven’ als ‘niet-leven’. De campagne inspireert zich op de inzichten die we verzameld hebben na marktonderzoek bij de doelgroep. Het creatief concept focust op hun voornaamste uitdaging, namelijk ‘tijd maken voor méér dan alleen hun eigen zaak’. Vandaar de link met de snelle simulatie tijdens de koffiepauze.

De belangrijkste doelstellingen van deze campagne waren enerzijds de merkbekendheid van AXA als voorkeurspartner van zelfstandigen te vergroten en anderzijds bezoekers te leiden naar de webpagina’s en de simulatietools. De campagne werd gewaardeerd voor haar creativiteit, originaliteit en relevantie.

Makelaars

AG
Deze award werd niet door de jury toegekend, maar wel door FVF (Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen) en Feprabel (Fédération des Courtiers en assurances et Intermédiaires financiers de Belgique). Dat deden ze op basis van een enquête bij hun leden.

De makelaars beoordeelden de verzekeringsmaatschappijen over verschillende punten zoals de beschikbaarheid van de diensten, bereikbaarheid en responstijd, de kwaliteit en originaliteit van de verzekeringsproducten, de aangeboden IT-hulpmiddelen voor de verzekeringsmakelaar, de kwaliteit van de uitgegeven verzekeringsstukken, het respect voor de deontologische code en – last but not least – het respect voor de verzekeringsmakelaar.

Frédéric van Dieren, commercieel directeur : “AG blijft zichzelf bewijzen door zijn innovatie en creativiteit, en blijft jaar na jaar het favoriete bedrijf van onafhankelijke verzekeringsmakelaars. Onder het motto ‘Supporter van de makelaar’ ondersteunt AG haar makelaars dan ook proactief in hun rol als adviseur en expert. Ook tijdens de huidige Covid-19-pandemie en de daarmee gepaard gaande lockdown eerder dit jaar blijft AG zich meer dan ooit inzetten om een kwaliteitsservice te bieden voor zowel de makelaar als de eindklant.”

****************

Voor meer informatie over de laureaten gelieve contact op te nemen met: DECAVI, Laurent FEINER, Lindekensweg 57, 1652 Alsemberg, Tel :  +32(0)2/520.72.24,
E-mail : laurent.feiner@decavi.be, www.decavi.be.

Voor meer informatie over dit evenement, gelieve contact op te nemen met: AIMES & CO, Muriel STORRER, Drève de la Meute 5, 1410 Waterloo, Tel : +32(0)2/354.93.81, Fax : +32(0)2/353.24.93, E-mail : muriel.storrer@aimesco.net

DECAVI ondersteunt de Belgische cinema

Sinds 2015 ondersteunt DECAVI de Belgische cinema via verschillende Belgische producties. Met financiering gekoppeld aan de tax shelter, een fiscale stimulans bedoeld om de productie van audiovisuele en cinematografische

werken aan te moedigen, heeft DECAVI bijgedragen aan de totstandkoming van een hele reeks cinematografische werken. Hoewel sommige van de door DECAVI gefinancierde werken een komische insteek hebben (“Yakari” of “Zombillenium”), zijn anderen serieuzer en echte meesterwerken geworden. Deze zijn het onderwerp geweest van veel positieve reacties in de pers en worden gepresenteerd op vele filmfestivals (“Ashcan – The Secret Prison” of “La Brigade des Papiers – The Paper Brigade”).

Wat DECAVI vooral motiveerde, is om heel bescheiden bij te dragen tot een herinnering van het verleden van onze geschiedenis, zodat deze (zeker de donkere kanten van onze geschiedenis) zich generaties lang niet komt te herhalen. DECAVI financiert daarom de meest diverse werken: films, documentaires en zelfs animatiefilms. We sommen ze voor u op (het jaar tussen haakjes is het jaar waarin DECAVI het werk financierde).

Brochure Tax Shelter Decavi – 08.2020