Alle berichten van admin

De Niet-Levensverzekeringstrofeeën DECAVI 2021

Persbericht 2021

DE DECAVI NIET-LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2021

En de winnaars van 2021 zijn…

De 17de editie van  de DECAVI Niet-levensverzekeringstrofeeën, georganiseerd door Laurent Feiner en Muriel Storrer heeft  de verzekeringsmaatschappijen voor hun verzekeringskenmerken of hun vernieuwing beloond, in verschillende categorieën.

We leveren de resultaten per categorie hieronder.

Per categorie heeft de jury de meest representatieve spelers geanalyseerd; alles bij elkaar werd zo bijna 80 % tot 90% van het totale premie-incasso per categorie doorgelicht.

Voor de verschillende verzekeringsproducten werd het volgende aantal spelers geanalyseerd:

a) Mijn mobiliteit:

– burgelijke aansprakelijkheid auto (13)

– materiële schade auto : omnium (13)

– rechtsbijstand Auto (7)

– moto (7)

– fiets (8)

b) Mijn woning:

– brandverzekering-eenvoudige risico’s (14)

– huurdersverzekering (7)

– brandverzekering-mede-eigenaars (7)

c) Mijn verantwoordelijkheid

– burgerlijke aansprakelijkheid privéleven (12)

d) Mijn rechten

– fiscale rechtsbijstandverzekering (6)

e) Mijn gezondheid (4 nichespelers)

– verzekering gezondheidszorgen

f) Mijn onderneming

– arbeidsongevallen (6 nichespelers)

– package (7)

g) Mijn vakantie

– reisverzekering : 6

h) Innovatie (8 dossiers)

i) Digitale (6 dossiers)

Decavi heeft voor deze editie een digitaal platform ontwikkeld dat alle producten van de winnaars toelicht (https://decavitrofeeennietleven2102.jobinar.com/).

De DECAVI Trofeeën hebben een stevige reputatie in de verzekeringssector opgebouwd. Zij hebben tot doel de beste verzekeringsproducten op basis van verschillende criteria geanalyseerd door de jury te belonen en de transparantie van de markt te verzekeren.

Deze jury werd samengesteld door volgende personen:

Jean-Marc Delporte, Voorzitter van de jury en Erevoorzitter van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Katrien De Cauwer, Partner Actuarial & CFO Consulting , EY.

Laurent Feiner, Journalist, CEO Decavi.

– Yves Thiery, Gastprofessor aan de Universiteit van Antwerpen.

– Britt Weyts, Professor aan de Universiteit van Antwerpen.

– Lievin Villance, docent aan de Hogeschool Francisco Ferrer (Cooremans Instituut) en Coordinator van de Afdeling verzekering.

Philippe Hemmeryckx, Lid van de Raad van Bestuur FVF (Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen).

– Patrick Cauwert, CEO Feprabel en Expert verantwoordelijk voor het onderwijs aan de FUCaM (UCL Mons).

Dit evenement werd gerealiseerd met de steun van Assuralia, en mocht eveneens op de medewerking rekenen van verschillende partners uit de branche, namelijk, Axis, Comarch, EY en WIS.

Dit initiatief, dat uiteraard de wedijver tussen de verzekeraars opwekt, legt vooral de nadruk op het innovatieve en creatieve aspect van de producten (raadpleeg de site   voor meer inlichtingen in verband met de criteria die worden gehanteerd).

Verzekeringen: in het positief daglicht

In deze delicate periode van gezondheidscrisis (covid-19) staat de verzekeringssector onder zware druk. Assuralia heeft een hele reeks maatregelen bekendgemaakt ter ondersteuning van verzekeringnemers en verzekeraars hebben hierop gereageerd door de garanties van hun bestaande contracten te verbeteren.

Het verzekeringsvak moet op communicatie berusten. De DECAVI Verzekeringstrofeeën worden geapprecieerd omdat ze toelaten op een positieve manier te communiceren over een sector die te veel in termen van problemen spreekt (door het accent te leggen op schadegevallen) en te weinig in termen van oplossingen. Terwijl de verzekeraars oplossingen bieden voor alle burgers! Op dat vlak, ervaren wij de wil binnen de sector om meer acties in verband met preventie te ontwikkelen en het accent te leggen op de digitale verzekering.

De trofeeën zetten de producten en oplossingen in het licht ten voordele van de consumenten die ze hebben onderschreven, maar ook van de interne afdelingen van de verzekeraars die ze hebben bedacht en van hun distributiekanalen. Zoals u ziet, zijn het niet alleen de laureaten die als winnaars uit de bus komen.

De trofeeën laten eveneens toe om op de evolutie van de markt te anticiperen. Daarom is het mogelijk om dankzij de categorie ‘Innovatie’ (die het vernieuwende karakter van een dienst of product bestudeert) veelbelovende initiatieven voor de markt te ontdekken.

Deze trofeeën belonen uiteraard de laureaten, maar helpen ook de verzekerde om een keuze te maken in functie van een specifiek profiel.

De winnende producten hebben steeds interessante kenmerken. Ook al is het wat verzekeringen betreft mogelijk dat een bepaald product goed bij een bepaald type klant past en toch niet als de beste keuze voor iedereen kan worden beschouwd. Bij verzekeringsadvies is het dikwijls het profiel van de verzekerde dat het te onderschrijven contract bepaalt. Maar de winnende producten kunnen in elk geval dienen als een aanzet tot reflectie.

De laureaten

Het is duidelijk dat de verzekeringen de verbruikers voor elk van hun behoeften begeleiden, en dit op elke stap van hun leven. Vandaar het idee om de laureaten per categorie van behoeften te vermelden. We vermelden per categorie de winnaars met het beloonde product.

Elk product wordt in bijlage in meer detail beschreven.

 • MIJN MOBILITEIT

Auto (BA en Omnium) verzekering : AXA Belgium – Comfort Auto

Verzekering Rechtsbijstand Auto : Arces / Groep P&V – Rechtsbijstand Auto Artikel 1

Motorverzekering : P&V Verzekeringen – P&V Motorverzekering

Fietsverzekering : Yuzzu – Fietsverzekering

 • MIJN WONING

Brandverzekering (Multirisico Woning – eenvoudige risico’s) : AXA Belgium – Comfort Thuis Flex

Brandverzekering (voor huurders) : Ethias – Huurdersverzekering

Brandverzekering (mede-eigenaars) : I.B.I.S. Insurance – COCOON of I.B.I.S.

 • MIJN VERANTWOORDELIJKHEID

Verzekering BA Privéleven : Ethias – Ethias Familiale

 • MIJN RECHTEN 

Fiscale rechtsbijstandverzekering: AG-Providis – Providis Globale Rechtsbijstand

 • MIJN ONDERNEMING 

Verzekering Arbeidsongevallen : Ethias  -Arbeidsongevallenverzekering

Package KMO : AG – Modulis Easy

 • MIJN VAKANTIE

Reisverzekering : AG – Top TravelStop (in samenwerking met Touring)

 • MIJN GEZONDHEID

Verzekering Gezondheidszorgen : AG – AG Care Hospitalisatie

 • INNOVATIE

Ethias – Mobility & More

 • DIGITALE

Allianz Benelux – Arbeidsongevallen

 • PREVENTIE

Ethias

 • MAATREGELEN GENOMEN IN HET KADER VAN DE PANDEMIE

Ethias

 • MAATSCHAPPELIJKE INZET

AXA Belgium (Doctors online en psychologische hulpdienst)

 • BESTE PUBLICITEITSCAMPAGNE

P&V Verzekeringen (“Zolang u plannen blijft maken, zijn wij er om ze te verzekeren. P&V. Leef vooruit”)

 • TROFEE VAN DE MAKELAARS

AG

BIJLAGE

 • MIJN MOBILITEIT

BA Auto & Materiële schade auto – Omnium

AXA Belgium (Comfort Auto)

Voor het derde jaar op rij wint AXA de Decavi-trofee voor de beste Burgerlijke Aansprakelijkheids- (BA) en Omniumverzekering. De BA-Autoverzekering van AXA, veel meer dan alleen een basisverzekering :

– Globaal: dankzij de ‘1ste hulp’ die onder andere het online bestellen en opvolgen van een  sleepdienst, een pechhulpdienst en, als optie, één en dezelfde vervangwagen voor max. 30 dagen aanbiedt.

– Rechtvaardig: dankzij ‘Euro+’ , die bij een ongeval in Europa het grootste deel van de verschuldigde bedragen voorschiet en tevens een aanvullende schadevergoeding betaalt, zodat de verzekerde een vergoeding ontvangt die vergelijkbaar is met de vergoeding die hij in België zou hebben ontvangen als het ongeval zich daar had voorgedaan.

– Vooruitziend: dankzij de ’BOB-waarborg’ die een door een BOB-bestuurder veroorzaakt ongeval vergoedt als hij gewond raakt. En ook zorgt voor de herstelling van het verzekerde voertuig of voor een vergoeding (volgens de marktwaarde op het moment van het ongeval) bij totaalverlies.

– Vrijgevig: dankzij het ‘Joker for you’-voordeel dat, als het wordt toegekend, voorkomt dat de premie toeneemt na een schadegeval.

– Digitaal: dankzij een sterke online aanwezigheid combineert AXA digitaal gemak met het deskundige advies van een makelaar. Klanten kunnen niet alleen hun Autoverzekering online afsluiten, maar ook hun schadegevallen digitaal aangeven en opvolgen waardoor ze een transparant en volledig overzicht krijgen van hun contracten en lopende dossiers.

Bovenop de aangeboden bescherming, werd deze ontworpen om bij elk voertuig te passen, of het nu nieuw of tweedehands is. En, als de verzekerden dat wensen, kunnen ze bepaalde aspecten van hun Omnium personaliseren, zoals de duur van de degressiviteit (het moment waarop de waarde van het voertuig begint af te nemen) of het eigen risico (het bedrag dat door de verzekeringnemer verschuldigd blijft na de tussenkomst van de verzekeraar).

Met zijn talrijke diensten en dekkingen biedt de Comfort Auto BA- en Omniumverzekering een personaliseerbare en moduleerbare Autoverzekering die volledig inspeelt op de mobiliteit van de verzekerden. “Samen vooruitgaan, door te beschermen wat belangrijk is”: zo kunnen we de identiteit en het aanbod van AXA samenvatten.

https://www.axa.be/ab/NL/particulieren/verzekeringen/auto/Pages/default.aspx

Verzekering Rechtsbijstand Auto

– Arces – Groep P&V – (Rechtsbijstand Auto Artikel l)

Al voor het negende opeenvolgende jaar is Arces laureaat met haar rechtsbijstandsverzekering Artikel 1. Wat de formule van Arces typeert, is het unieke ‘beste van de markt’- principe dat in artikel 1 van de algemene voorwaarden wordt verwoord. Hierdoor biedt Arces haar verzekerden de beste rechtsbijstandsverzekering auto aan. Stelt een andere verzekeraar op de Belgische markt bij een schadegeval toch betere voorwaarden voor, dan past Arces zich aan en biedt ze dezelfde condities

Deze exclusieve clausule is van toepassing op alle waarborgen in de algemene voorwaarden, inbegrepen de verzekerde bedragen, die al tot de hoogste op de markt behoren

https://www.arces.be/nl/rechtsbijstandsproducten/rechtsbijstand-auto-artikel-1-arces

Motorverzekering

P&V Verzekeringen (P&V Motorverzekering)

De P&V Motorverzekering staat voor een complete dekking aangepast aan de motor en de levensstijl van de eigenaar én duidelijke waarborgen zonder verrassingen. De formule biedt een dekking BA met Bob-waarborg (tot 25.000 euro) en een omniumdekking voor materiële schade en schade veroorzaakt door natuurkrachten, dieren, brand en diefstal.

Door te kiezen voor de Serenity-formule kan de verzekerde ook bij pech of een lekke band rekenen op bijstand en een vervangvoertuig. De waarborg is optioneel bij de formules Basic en Medium. Zowel bij Medium als Serenity is de motoruitrusting van de verzekerde (helm, airbag of beschermende schaal, handschoenen, beschermend vest, motorpak, laarzen …) in de formule inbegrepen.

En dat is niet alles: de verzekerde kan ook een waarborg bescherming bestuurder nemen om zijn medische kosten, tijdelijke of blijvende ongeschiktheid of een eventueel overlijden te dekken. Ook rechtsbijstand behoort tot de waarborgen, met een maximale tussenkomst van 125.000 euro per schadegeval (burgerlijke en strafrechtelijke verdediging …).

P&V wil een voortrekker zijn op het gebied van preventie. Klanten die bij P&V een motorverzekering afsluiten, genieten gratis van de Liberty Rider-app zolang ze klant blijven. Deze app, bedoeld om de veiligheid van motorrijders te verbeteren, detecteert valpartijen, zet noodoproepen op en maakt het voor de naasten mogelijk om de trajecten van de verzekerde in realtime te volgen.

P&V Verzekeringen maakt deel uit van P&V Groep, het product zal binnenkort ook beschikbaar zijn voor Vivium.

https://www.pv.be/nl/particulier/mobiliteit/motorverzekering-nieuwe-motor

Fietsverzekering

Yuzzu (Fietsverzekering)

Dit jaar is het Yuzzu die in deze categorie in de kijker staat met zijn fietsverzekering. Met de Yuzzu-fietsverzekering kan een dekking voor diefstal, materiële schade, bestuurdersverzekering en bijstand afgesloten worden. Laten we eens kijken naar de sterke punten van deze verzekering:

 • voor elk schadegeval “materiële schade” geldt een vrijstelling van 0 €, op voorwaarde dat het bedrag van de schadevergoeding hoger is dan of gelijk is aan 100 €;
 • bij diefstal van de fiets is er geen vrijstelling van toepassing;
 • de verzekerde fiets verliest 1% van zijn waarde per maand vanaf de aankoopdatum, en dit geldt pas vanaf de 25e maand. Gedurende de eerste twee levensjaren van de fiets wordt deze dus als nieuw beschouwd;
 • bij diefstal en materiële schade worden vaste accessoires die niet in de verzekerde waarde zijn inbegrepen toch vergoed tot 100 €.
 • bestuurdersverzekering: geautoriseerde passagiers en huisdieren zijn automatisch verzekerd, ongeacht de gebruikte fiets. De helm en veiligheidsuitrusting (van de fietser of passagiers) worden vergoed tot 250 € per schadegeval (dierenartskosten voor huisdieren worden vergoed tot 150 € per schadegeval, inclusief btw).

Dankzij de optie “Familie” genieten alle personen die gedomicilieerd zijn op het adres van de verzekerde dezelfde bescherming (op het niveau van de garanties bijstand en/of bestuurdersverzekering), zelfs als de verzekeringnemer niet aanwezig is bij het schadegeval.

Omdat er bijna evenveel fietsersprofielen zijn als fietsers, is de keuze van de waarborgen flexibel om te voldoen aan de werkelijke behoeften van de verzekerde.

Wanneer de verzekerde dringende hulp nodig heeft en hij het toestaat, stelt de verzekeraar hem verschillende intuïtieve oplossingen ter beschikking. Samen vergemakkelijken deze oplossingen de communicatie, de lokalisatie en het geruststellen. Voorbeelden zijn chat via WhatsApp, de mogelijkheid om de hersteller te volgen via een web-app zoals men dit al kan doen voor bijvoorbeeld een Uber-taxi (je hoeft dus niets te downloaden en het is niet opdringerig) enz.

https://www.yuzzu.be/nl/fietsverzekering

 • MIJN WONING

Brandverzekering Multirisico Woning (eenvoudige risico’s)

AXA Belgium (Comfort Thuis Flex)

De verzekering Comfort Thuis Flex van AXA combineert personalisering, modulariteit en een optimale ervaring, en maakt daarmee de ambitie waar van een verzekering aan te bieden, die inspeelt op de behoeften en verwachtingen van de klant van vandaag:

 • Personalisering: Comfort Thuis Flex biedt een oplossing aan voor elk klantenprofiel. Bijvoorbeeld huurder van een appartement, verhuurder van een opbrengsteigendom, gezin dat eigenaar is van een huis, tweede verblijf, alternatieve woning of zelfs medehuur. Kortom, elk profiel kan een verzekering kiezen op maat en aangepast aan zijn situatie.
 • Modulariteit: 3 formules bieden verschillende dekkingsniveaus aan, gaande van de basisbehoeften en budgetbewust tot de All Risk dekking. Daarnaast zijn er een aantal personaliseerbare opties waarmee iedereen de zaken kan verzekeren waarover hij beschikt, niet meer en niet minder: tuin, zwembad, bijgebouw, bedrijfsmateriaal en
 • Optimale ervaring: Axa vereenvoudigt het leven van haar klanten door hen ook de mogelijkheid te bieden om online in te tekenen op één van de 3 formules terwijl ze begeleid worden door een makelaar. Bovendien hebben de klanten toegang tot een waaier van gratis diensten zoals het raadplegen van hun verzekeringscontracten via de klantenzone, toegang tot het uitgebreide netwerk van betrouwbare vakmensen voor kleine onderhoudswerken via het online dienstenplatform AXA Homecare, of een video-expertise laten uitvoeren via tablet of smartphone.

Dankzij de volledige en personaliseerbare dekkingen van Comfort Thuis Flex, de talrijk aangeboden diensten en het deskundig advies van de makelaar genieten de klanten van AXA in alle gemoedsrust van een aanbod dat het beste bij hun behoeften past.

https://www.axa.be/nl/particulieren/woning/woonverzekering?intid=header-lang-NL

Brandverzekering voor huurders

Ethias (Huurdersverzekering)

Ethias stelt een Huurdersverzekering voor die zich richt tot huurders van een huis of appartement waarvan de huurprijs lager is dan 1.460 EUR per maand. De premie is vrij bescheiden: vanaf 13,76 EUR per maand voor de huurdersaansprakelijkheid, inhoud en rechtsbijstand. Bovendien geeft Ethias nog 15% korting voor elke nieuwe online onderschrijving.

Deze verzekering is op maat van huurders omdat de huurdersaansprakelijkheid en inhoud van hun woning volledig verzekerd zijn bij schade zoals brand, storm, waterschade of glasbreuk (zonder vrijstelling indien het bedrag van de schade hoger is dan 265 EUR). Als optie kan diefstal & vandalisme tot 100% van de inboedel verzekerd worden. 24 op 24 u bijstand in geval van schade is inbegrepen.

Ethias vergoedt eveneens de wederverhuringsvergoeding. Indien de huurder of zijn/haar partner zich genoodzaakt ziet om het huurcontract op te zeggen bij een overlijden, ontslag, echtscheiding of het einde van het wettelijk samenwonen, betaalt Ethias het bedrag terug dat de huurder aan de verhuurder verschuldigd is tijdens de eerste 3 jaren van zijn huurcontract (tot 3x het huurbedrag, met een maximum van 4.380 EUR). Op minder dan 1 minuut kan deze verzekering online onderschreven worden: www.ethias.be.

https://www.ethias.be/part/nl/brandverzekering-huurder.html?amc_icid=ethias_nl_homepage_btn-product_product-tenant

Brandverzekering (mede-eigenaars)

I.B.I.S. Insurance (onderschrijvingsagentschap-gevolmachtige onderschrijver ) – COCOON OF I.B.I.S.

Voorgesteld door het onderschrijvingsagentschap I.B.I.S. Insurance, is het product COCOON OF I.B.I.S. een polis “alle risico’s behalve”, wat wil zeggen dat alles wat niet uitgesloten is, gedekt is. Zeer beperkte lijst van uitsluitingen.

De partner maatschappijen van I.B.I.S. Insurance zijn: Axa Belgium, Federale Verzekering, P&V Verzekeringen en Monceau Verzekeringen.

Aanwezigheid van twee mede-eigenaars is voldoende, zonder verplichting van een minimum aantal verdiepingen of minimum kapitaal .

Enkele pluspunten van het product COCOON OF I.B.I.S. zijn :

 • een uitgebreide definitie van het verzekerde gebouw met inbegrip van de bij- en nevengebouwen, de stoepen, zwembaden, signalisaties, koeren en omheinigen;
 • de bewijslast ligt bij I.B.I.S. Insurance en niet bij de klant;
 • een dekking storm zonder minimale limiet van de windsnelheid;
 • uitgebreide waarborgen in waterschade;
 • dekking van maximum 3 garages die gelegen zijn op een ander adres dan deze van het risico;
 • een dekking voor de schade tengevolge van vandalisme, grafiti, tags of kwaadwillig opzet;
 • een dekking van indirecte verliezen zonder bijpremie;
 • de dekking van de inboedel van de mede-eigendom;
 • dekking BA gebouw en BA lift;
 • afstand van verhaal tegen mede-eigenaars, de huurders en andere gebruikers;
 • vergoeding voor de bijkomende kosten van de syndicus en/of de raad van de mede-eigendom;
 • specifieke rechtsbijstand voor COCOON OF I.B.I.S.;
 • dekking voor alles wat domotica betreft, inbegrepen in de verzekerde kapitalen;
 • overlijdens- en begrafeniskosten : 4.242 € per slachtoffer met een maximum van 84.845 EUR per schadegeval;
 • dekking van de zonnepanelen;
 • bij uitbreiding, studentenverblijf gedekt overal in de EU;
 • uitstekende kwaliteitsverhouding van de waarborgen en de prijs;
 • bijstand dag en nacht, 7/7 met I.B.I.S. Emergency in geval van schade;
 • snelle en kosteloze expertise van de gebouwen.

Meer informatie over het product COCOON OF I.B.I.S.is beschikbaar via de website: www.ibis-insurance.be

Exclusieve distributie van het product COCOON OF I.B.I.S. via het kanaal van professionele en bekwame verzekeringsmakelaars.

 • MIJN VERANTWOORDELIJKHEID

Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid Privéleven

Ethias (Ethias Familiale)

Ethias behaalt de zege met haar contract Ethias Familiale : dit contract biedt, in vergelijking met zijn concurrenten, zeer uitgebreide waarborgen (lichamelijke schade, materiële schade, rechtsbijstand, onvermogen van derden, enz.) aan een erg concurrentiële prijs. Daarbovenop kunnen we nog de zeer ruime definitie van ‘verzekerde’ (alle leden van het gezin zijn overal ter wereld verzekerd) en het beperkte verhaal tot 10.000 EUR (niet geïndexeerd) tegen de minderjarige in geval van opzettelijke daad, toevoegen.

Alle voortbewegingstoestellen voor de zachte weggebruiker zoals fietsen, elektrische fietsen (met of zonder trapondersteuning), segways, monowheels, hoverboards, elektrische steps, elektrische rolstoelen tot 45km/u… zijn gedekt behalve autonome elektrische fietsen waarvoor een verplichte inschrijving geldt.

https://www.ethias.be/part/nl/familiale-verzekering.html?amc_icid=ethias_nl_homepage_btn-product_product-family

 • MIJN RECHTEN

Fiscale rechtsbijstandverzekering  

AG (Providis Globale Rechtsbijstand)

Gerechtelijke procedures worden steeds duurder. Tegelijk neemt het aantal geschillen sterk toe, mede door de opkomst van e-commerce en deeleconomieën zoals autodelen of huurplatformen (bv. Airbnb). Een goede rechtsbijstandsverzekering is daarom geen overbodige luxe. Providis Globale Rechtsbijstand van AG verdedigt de rechten van de verzekerde en die van zijn gezin in maar liefst 10 juridische domeinen. Bovendien kan hij een deel van de premies in mindering brengen in zijn belastingaangifte.

Als hij een Providis Globale Rechtsbijstand afsluit, kan hij uit 2 formules:

a) Classic: de basisformule die al ruime tussenkomsten biedt tot wel 100.000 euro. Dat is tot 7 keer meer dan wat de wet voorschrijft. De wachttijden zijn dan weer korter dan wettelijk voorzien. Ook de drempelbedragen – dat zijn de minimumbedragen die gelden alvorens we de kosten vergoeden – zijn laag, waardoor de verzekerde al snel op zijn verzekering kan rekenen wanneer dat nodig is;

b)  Excellence: voor slechts enkele euro’s extra per maand zijn de waarborggrenzen dubbel zo hoog als in de Classic-formule en worden de wachttijden, net als de drempelbedragen, gehalveerd.

En een verzekerde kan ook de rechtsbijstand in verband met zijn mobiliteit integreren als optie in zijn contract, en dit aangepast aan zijn persoonlijke situatie: als eigenaar van één of meer motorvoertuigen, of enkel als bestuurder indien het voertuig iemand anders toebehoort.

https://www.providis.be/nl/Paginas/default.aspx

 • MIJN ONDERNEMING

Verzekering Arbeidsongevallen   

Ethias (Arbeidsongevallenverzekering)

Ethias heeft haar product arbeidsongevallen verder uitgebreid dan de door de wetgever gestelde eisen om in overeenstemming te zijn enerzijds met de evolutie van de maatschappij in het algemeen en haar behoeften, maar anderzijds ook met haar waarden van Humanisme en Maatschappelijke Verantwoordelijkheid.

Talrijke diensten met betrekking tot deze verzekering zijn ontwikkeld ten behoeve van de verzekerden. Onder deze diensten bevinden zich AssurPharma en Assurkine. AssurPharma maakt een eenvoudige en snelle elektronische verzending van farmaceutische onkostennota’s mogelijk.

Via AssurKiné van zijn kant wordt de derdebetalersregeling toegepast bij kinesisten. In de praktijk betekent dit dat slachtoffers niets hoeven te betalen en dat kinesisten ook niet hoeven te wachten op de betaling. Ethias is de eerste arbeidsongevallenverzekeraar die deze beide digitale diensten aanbiedt aan haar verzekerden.

Daarnaast heeft Ethias ook psychosociale risicopreventie georganiseerd voor mensen die door hun werk verzwakt zijn. Wij bieden 5 psychologische ondersteuningssessies aan om hen uit een moeilijke situatie te helpen, zelfs als er geen ongeval aan is voorafgegaan.

Een professioneel reïntegratieprogramma voor slachtoffers van ernstige ongevallen is uitgewerkt. Voor de meeste slachtoffers van een arbeidsongeval is de terugkeer naar het werk een natuurlijke of zelfs automatische stap. Maar voor anderen vereist de terugkeer naar het werk ofwel een aanpassing van hun functie ofwel een volledige professionele heroriëntatie. Ethias heeft besloten aan de laatste groep een volledig ondersteuningsprogramma aan te bieden, bestaande uit een beoordeling van de vaardigheden die kunnen leiden tot een opleiding en professionele reïntegratie. Dit programma, uniek in België, wordt uitgevoerd met verschillende partners, specialisten in reïntegratie. Het is gebaseerd op een grondige beoordeling van de vaardigheden en de ontwikkeling van een professioneel project in nauwe samenwerking met het slachtoffer, met als uiteindelijk doel terug te keren naar het werk bij de oorspronkelijke werkgever of elders, als dit onmogelijk blijkt.

Tot slot gaat Ethias verder in haar wens om beschikbaar te zijn voor haar arbeidsongevallenverzekerden door hen, via haar Klantenzone Arbeidsongevallen, 24 uur per dag en 7 dagen per week, snelle online toegang te bieden tot hun schadedossiers.

https://www.ethias.be/pro/nl/public/verzekeringen/arbeidsongevallen.html

Package KMO

AG (Modulis Easy)

Businessklanten kunnen al hun beroepsgebonden schadeverzekeringen bij AG groeperen in een handig dossier. Om Modulis Easy af te sluiten moet het dossier minimum 2 basisverzekeringen uit 2 verschillende verzekeringsdomeinen bevatten (bijvoorbeeld Motorvoertuigen en Brand).

Ontdek de verschillende voordelen van dit concept:

– Modulis-bonus: onder bepaalde voorwaarden krijgt de klant jaarlijks 10 % van de globale Modulis Easy-premie teruggestort;

– gratis premiespreiding: betaling jaarlijks, halfjaarlijks of driemaandelijks, of zelfs maandelijks mits domiciliëring;

– unieke clausule ‘30 %’ voor Top Handel, Formule BA, Formule 24 en Arbeidsongevallen Forfait. Beoefent de klant naast de hoofdactiviteit nog een andere economische activiteit? Dan is deze verzekerd als deze activiteit maximaal 30 % van de totale jaaromzet uitmaakt;

– 4 specifieke packs met waarborgen op maat van de activiteit: het Pack Modulis Kapsalon, het Pack Modulis Bakker-Banketbakker, het Pack Modulis Restaurant en het Pack Modulis Voedingswinkel.

Naar aanleiding van de gezondheidscrisis werden 200.000 vouchers ter waarde van 20 euro aan particuliere klanten aangeboden (met auto-, aansprakelijkheids- en brandverzekering) om bedrijven die actief zijn in de sectoren die het zwaarst door de crisis zijn getroffen, te ondersteunen en deel te nemen aan het heropleving van de Belgische lokale economie.

https://www.aginsurance.be/professionals/nl/modulis/modulis/Paginas/verzekering-modulis.aspx

 • MIJN VAKANTIE

Reisverzekering

AG (Top TravelStop : in samenwerking met Touring)

De verzekeraar AG brengt in samenwerking met Touring een volledig nieuwe formule op de markt: Top TravelStop.

De kenmerken zijn als volgt:

– alle privéreizen zijn verzekerd, het hele jaar door, overal ter wereld en voor alle verzekerden; (zakenreizen als optie);

– talrijke verzekerde risico’s: medische, administratieve of familiale redenen, herexamens, zware schade aan de woning…;

– vergoeding voor verloren of vertraagde bagage;

– naast de zeer ruime waarborgen, is ook diefstal of beschadiging van bagage automatisch verzekerd tot 1.500 euro per persoon (hoger bedrag als optie);

– geen vrijstelling van toepassing;

– compensatie bij vertraging, annulering, indeling in lagere klasse of instapweigering bij vlucht van en naar Europa;

https://www.aginsurance.be/Retail/nl/gezin/reisbijstand/Paginas/reisverzekering-top-travelstop.aspx

 • MIJN GEZONDHEID

Verzekering Gezondheidszorgen

AG (AG Care Hospitalisatie)

AG Care Hospitalisatie betaalt de gemaakte medische kosten terug in een aantal kwalitatieve standaardwaarborgen; tijdens de opname, maar ook bij de voor- en nabehandeling (1 maand voor tot en met 3 maanden na de hospitalisatie). Bovendien worden de behandelingskosten van een zware ziekte het hele jaar door terugbetaald, zelfs zonder ziekenhuisopname. De terugbetaling gebeurt onbeperkt en zonder kostenplafond.

AG past een ziekenhuissegmentatie toe, waardoor in het overgrote deel van de ziekenhuizen de medische kosten volledig worden vergoed, ongeacht het gekozen kamertype. In bepaalde, doorgaans Brusselse ziekenhuizen, is 50 % van de ziekenhuisfactuur bij een opname in een privékamer ten laste van de patiënt (lijst hier). Bij een opname in een tweepersoonskamer is er een volledige terugbetaling.

Voor wie om persoonlijke redenen kiest voor een privékamer in een van de duurdere ziekenhuizen, zijn er volgende opties:

– universitaire optie: een volledige terugbetaling bij een verblijf in een eenpersoonskamer van duurdere universitaire ziekenhuizen;

– optie SL: volledige terugbetaling bij een verblijf in een eenpersoonskamer van alle duurdere, meestal Brusselse ziekenhuizen. Ideaal als men in (de omgeving van) Brussel woont.

Naast de ruime waarborgen biedt AG Care Hospitalisatie nog enkele praktische opties. Dankzij de derdebetalersregeling Medi-Assistance betaalt AG de hospitalisatiefactuur rechtstreeks aan het ziekenhuis. De optie Delta verdubbelt de pre- en postperiode, tot 2 maanden voor en 6 maanden na hospitalisatie.

Hospitalisaties, ongeacht of ze dringend en onvoorzien zijn of gepland, zijn wereldwijd gedekt (in het geval van een geplande hospitalisatie is een voorafgaande toestemming van het ziekenfonds vereist).

De verzekerde heeft ook de mogelijkheid om in zijn contract een jaarlijkse vrijstelling op te nemen. Dit is het bedrag dat bij een ziekenhuisopname voor zijn rekening blijft. Een hogere vrijstelling betekent een lagere premie.

AG biedt als enige verzekeraar nog een genivelleerde premie aan die constant blijft tijdens het hele leven van de verzekerde (op de strikt gereglementeerde medische indexering en indexering op basis van het indexcijfer der consumptieprijzen na).

https://www.aginsurance.be/professionals/nl/gezondheid/mijngezondheid/Paginas/ag-care-hospitalisatie.aspx

https://www.aginsurance.be/Retail/nl/Product%20Documents/00798303300N.pdf

· INNOVATIE

Ethias (Mobility & More)

De Mobility & More-verzekering beoogt de mobiliteit van verzekerde werknemers van een werkgever tijdens hun dagelijkse zakenreizen (woon-werkverplaatsingen en zakenreizen) te verzekeren. Waar het bereik van traditionele verzekeringen voor verschillende vervoermiddelen eindigt, neemt Mobility & More het over om alternatieve mobiliteit te bevorderen.

De verzekeraar is voor dit product een samenwerking aangegaan met Jeasy, een platform dat de reizen van de klanten organiseert. Zo biedt het zijn klanten een innovatieve verzekering aan, vergezeld van een app en een dienst om hun verplaatsingen te optimaliseren en hun mobiliteitsbudgetten te beheren.

Het doel van de Mobility & More-verzekering is om de werknemers zo goed mogelijk te beschermen tijdens al hun zakenreizen (woon-werkverkeer en verplaatsingen namens de werkgever). Het is niet langer een vervoermiddel dat het voorwerp van de verzekering is, maar de reis zelf, ongeacht de gebruikte manier van reizen (Multimodaal).

Met dit product anticipeert Ethias op maatschappelijke veranderingen in het mobiliteitslandschap en draagt ​​zo bij tot een groener en minder congestie België. Alle vormen van mobiliteit worden geboden, van de (elektrische) fiets tot de speed pedelec, van de (elektrische) scooter tot het openbaar vervoer, inclusief auto’s en motoren die worden ingezet als onderdeel van een deelplatform of bij een wilde staking of onverwachte uitval van het openbaar vervoer.

https://www.ethias.be/pro/nl/verzekeringen/mobility-and-more.html 

 • DIGITALE

Allianz Belgium (Arbeidsongevallen)

België registreert jaarlijks ongeveer 165.000 arbeidsongevallen. Hoewel weinige van hen dodelijk zijn, blijft het een feit dat ze zeer ernstige gevolgen kunnen hebben. De verzekeraar Allianz heeft verschillende tools ontwikkeld om zijn klanten optimaal te ondersteunen in overeenstemming met hun behoeften. Deze tools zijn bedoeld om het leven van zowel werkgevers als verzekerde werknemers gemakkelijker te maken en hen in staat te stellen de preventie binnen hun bedrijf en op weg naar het werk te inventariseren.

We noemen een paar voorbeelden:

– MyAccidentAtWork: monitoringplatform voor slachtoffers van arbeidsongevallen;

– OAsys: platform voor monitoring van arbeidsongevallen voor werkgevers;

– WorkSafe: tool waarmee een bedrijf zijn beleid inzake de preventie van arbeidsongevallen kan analyseren;

– RoadSafe: tool waarmee een bedrijf zijn beleid ongevallenpreventie op weg naar het werk en tijdens zakenreizen kan analyseren.

Deze verschillende digitale kanalen vereenvoudigen en versnellen uitwisselingen met makelaars, terwijl ze de geprivilegieerde gesprekspartners van verzekerde klanten kunnen blijven.

 • PREVENTIE

Ethias

De verzekeraar is een zeer geëngageerde speler op het gebied van preventie in het algemeen. Wij wijzen op een of andere bijzonderheid:

a) Opleiding voor het besturen van voorrangsvoertuigen (brandweer, politie, SMUR, ziekenauto’s…) in erkende opleidingscentra: bestuurders van voorrangsvoertuigen moeten soms in extreme omstandigheden aan het verkeer deelnemen. Het is dus absoluut noodzakelijk dat men over uitstekende rijvaardigheden beschikt. In deze context biedt Ethias, in samenwerking met haar partners, opleidingen aan over rijvaardigheid en prioritair rijden. Onder reële omstandigheden leren de deelnemers hoe zij een voorrangsvoertuig vlot en veilig kunnen besturen en hoe zij non-verbaal met andere weggebruikers kunnen communiceren om steeds meer veiligheid te garanderen. In overeenstemming met haar sociale verantwoordelijkheid wordt de tussenkomst van Ethias toegekend op basis van een verslag over verkeersongevallen en het actieplan van de klant.

b) Innovatieve opleiding inzake preventie en veiligheid op het werk: Ethias heeft in co-creatie met Drag ON Slide een specifieke SafetyAction-module ontwikkeld om mensen bewust te maken van de risico’s die verbonden zijn aan het werken op groene ruimten. Een tweede module behandelt risico’s in verband met de ziekenhuisomgeving. Deze “serious game”, ontwikkeld door de partner Drag ON Slide, maakt gebruik van spelmechanismen om in een virtuele omgeving mensen bewust te maken van preventie en risico’s op het werk.

c) Analyse van de risico’s van elektrische voertuigen: bij gebrek aan een wettelijke regeling betreffende het opladen van elektrische voertuigen binnen of buiten gebouwen, heeft Ethias Prevention een risicoanalyse uitgewerkt op basis van de minimumvereisten die kunnen worden bepaald. Dit is bedoeld als leidraad voor het uitvoeren van een risicoanalyse die specifiek is voor de situatie van de verzekerde. In de analyse wordt een onderscheid gemaakt tussen voertuigen van het type fiets (fiets, scooter, …) en voertuigen van het type auto enerzijds en tussen het opladen van accu’s buitenshuis en binnenshuis anderzijds.

d) Ondersteuning bij het beheer van psychosociale risico’s: Ethias biedt ook een uitgebreid assortiment aan diensten waarmee werkgevers de psychosociale belasting kunnen voorkomen of verminderen: ondersteuning bij verandering, opsporing van werknemers in moeilijkheden, evenwicht tussen werk en privéleven, audit van psychosociale risico’s, ondersteuning voor werknemers in burn-out zijn slechts enkele voorbeelden van de mogelijkheden die klanten worden geboden.

 • MAATREGELEN GENOMEN IN HET KADER VAN DE PANDEMIE

Ethias

Hoewel de hele sector moet worden belicht vanwege zijn beleid in termen van maatregelen die in deze periode van gezondheidscrisis zijn genomen sprak één dossier de jury bijzonder aan. Dat van Ethias op het niveau van onder andere 2 specifieke maatregelen:

a) Ethias verzekert kosteloos de risico’s burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen voor vaccinatiecentra opgericht door de regionale autoriteiten. Ethias dekt dus gratis en automatisch :

– burgerlijke aansprakelijkheid met betrekking tot de organisatie en het beheer van vaccinatiecentra;

– beroepsaansprakelijkheid van alle personen die betrokken zijn bij de activiteiten van deze centra (inclusief medische aansprakelijkheid van zorgverleners);

– lichamelijke ongevallen waarbij voornoemde personen in het kader van deze activiteiten het slachtoffer kunnen zijn.

b) Gedeeltelijke terugbetaling van de premies: zelfstandigen en bedrijven met minder dan 10 werknemers (zeer kleine onderneming) die profiteren van een van de specifieke maatregelen die door de overheid zijn ingevoerd omdat hun activiteit wordt beïnvloed door de financiële crisis. coronavirus kan een gedeeltelijke terugbetaling krijgen van de in 2020 geïnde premies, berekend op basis van het aantal maanden inactiviteit.

Deze bijstand betreft burgerlijke aansprakelijkheids- en brandverzekeringscontracten (op voorwaarde dat het gebouw geheel of gedeeltelijk voor beroepsmatig gebruik wordt gebruikt). De voorwaarden zijn als volgt: de verzekeringnemer is de zelfstandige of de zeer klein eonderneming (uitgezonderd: collectieve contracten afgesloten door beroepsverenigingen), er is sprake van een forfaitaire premie en het contract loopt nog in 2021.

 • MAATSCHAPPELIJKE INZET

AXA Belgium

De online consultatiedienst Doctors Online biedt mensen met een hospitalisatieverzekering van AXA, de mogelijkheid om een arts te raadplegen via videoconferentie. Sinds oktober biedt de dienst Doctors Online ook de mogelijkheid om een psycholoog te raadplegen via videoconferentie.

AXA Belgium is, in samenwerking met AXA Partners, de eerste verzekeraar in België die een consultatiedienst via video aanbiedt met erkende artsen en psychologen. Met deze innovatieve dienst, vergemakkelijkt AXA de toegang tot gezondheidszorg voor patiënten die snel medisch advies nodig hebben wanneer hun vaste huisarts niet beschikbaar of moeilijk bereikbaar is. Ook mensen die behoefte hebben aan een snel en vertrouwelijk gesprek met een psycholoog, kunnen dat via Doctors Online.

Doctors Online biedt heel wat voordelen:

 • videoconsultaties maken gezondheidszorg toegankelijker: een computer, tablet of smartphone met een camera en internetverbinding volstaat;
 • de dienst is veilig en eenvoudig te gebruiken;
 • de patiënt kan binnen de 30 minuten, of wanneer het hem het beste past, een arts of psycholoog raadplegen. En dit 24u op 24, 7 dagen op 7, in België of in het buitenland.

Uit solidariteit in de gemeenschappelijke strijd tegen Covid-19, heeft AXA de dienst Doctors Online gratis ter beschikking gesteld van alle Belgen.  Degenen die er behoefte aan hadden, konden tijdens de eerste golf van Covid-19 van deze dienst gebruik maken via een speciale lijn. In dezelfde optiek en om diegenen te steunen van wie het mentale welzijn door deze crisis is aangetast, heeft AXA in december en januari ook de psychologische hulpdienst van Doctors Online gratis ter beschikking gesteld van al haar klanten.
https://www.axa.be/ab/NL/particulieren/gezondheid/Pages/teleconsultatie.aspx

· PUBLICITEITSCAMPAGNE

P&V Verzekeringen (“Zolang u plannen blijft maken, zijn wij er om ze te verzekeren. Leef vooruit”)

De Covid crisis heeft een belangrijke impact op velen van de klanten: op vlak van gezondheid, op mentaal vlak, maar ook economisch. Voor een merk dat “human empowerment” belooft en al sinds 1907 prat gaat op haar betrokkenheid, is het onmogelijk om het vandaag niét over corona te hebben. En dus heeft de verzekeraar eind 2020/begin 2021 een campagne bedacht: « een nà-corona campagne waarin echte mensen vooruitblikken op wat ze allemaal van plan zijn eens de coroancrisis voorbij is.: “Zolang u plannen blijft maken, zijn wij er om ze te verzekeren. P&V. Leef vooruit”

De campagnes gaan over mensen die vooruitblikken. Wat hen over al de campagnes heen met elkaar bindt – ongeacht hun leeftijd, geslacht, afkomst of sociale klasse – zijn de dingen waar ze naar uitkijken, waar ze voor gaan. Dit is een campagne die wat “tegen de stroom in gaat”: ipv te wijzen op alle rampscenario’s, mensen aanzetten om positief te denken ver wat de toekomts kan bieden. «We willen in deze campagne de ‘aan uw zijde’-rol van de verzekeraar overstijgen en mensen inspireren. Door hen te stimuleren om na te denken over hun leven».

https://www.pv.be/nl/leefvooruit

· TROFEE VAN DE MAKELAARS

AG

Deze award werd niet door de jury toegekend, maar wel door FVF (Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen) en Feprabel (Fédération des Courtiers en assurances et Intermédiaires financiers de Belgique) op basis van een enquête bij hun leden.

De makelaars beoordeelden de verzekeringsmaatschappijen over tal van indicatoren, beoordelingen en parameters zoals de kwaliteit en de product en dienstinnovatie (bv. auto en brand), de beschikbaarheid van de medewerkers, het ontvangst en responstijd, het efficiënte beheer van de schadegevallen, de efficiëntie van de IT-hulpmiddelen voor de verzekeringsmakelaar, de kwaliteit van de uitgegeven verzekeringsstukken, de kwaliteit van  de communicatie naar de klanten toe en in het bijzonder het respect voor de verzekeringsmakelaar.

Frédéric van Dieren, commercieel directeur : “AG blijft zichzelf bewijzen door zijn innovatie en kwaliteit, en blijft jaar na jaar het favoriete bedrijf van onafhankelijke verzekeringsmakelaars. Onder het motto ‘Supporter van de makelaar’ ondersteunt AG haar makelaars en hun team dan ook proactief in hun rol als adviseur en expert. Ook tijdens de huidige pandemie blijven onze medewerkers zich meer dan ooit inzetten om een kwaliteitsservice te bieden voor zowel de makelaar als de eindklant. Wij blijven #alwaysconnected.  Ik bedank de makelaars voor hun vertrouwen en engagement !”

***********

Voor meer informatie over de laureaten gelieve contact op te nemen met:DECAVI, Laurent FEINER, Lindekensweg 57, 1652 Alsemberg Tel:+32(0)2/520.72.24,E-mail : laurent.feiner@decavi.be; www.decavi.be.

Voor meer informatie over dit evenement, gelieve contact op te nemen met : AIMES & CO, Muriel STORRER, Drève de la Meute 5, 1410 Waterloo Tel : +32(0)2/354.93.81, Fax : +32(0)2/353.24.93, E-mail : muriel.storrer@aimesco.net

Axis group Trends tendances La Libre EY WIS COMARCH

DE DECAVI LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2019

Persbericht

DE DECAVI LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2020

Trends logo La libre logo ensur logo Acis group logo Cocmarch logo degroofpetercam logo Image Map

PERSBERICHT – 28/10/2020

LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2020

 • Op 28 oktober hebben de Levensverzekeringstrofeeën DECAVI de verzekeraars beloond.
 • De trofeeën bekronen de beste levensverzekeringsproducten, die ter diepe analyse aan een jury worden voorgelegd, en dragen tot de zichtbaarheid van de markt bij.

Deze jury heeft de prestaties en de kwaliteit van de contracten gecontroleerd, op basis van hun rendabiliteit, verzekeringskarakteristieken, communicatie en innovatie. De prestaties van de fondsen van ‘Tak 23’ (levensverzekeringen gekoppeld aan een beleggingsfonds) werden door de groep Infront gevalideerd.

De ganse markt (of minstens het grootste deel daarvan onder ander op basis van het incasso van de weerhouden verzekeraars) wordt geanalyseerd per categorie.

 • Voor deze editie 2020, bestaat de jury uit:

– Pierre Devolder, Hoogleraar KUL, Voorzitter van de jury.

– Laurent Feiner, Journalist, Gedelegeerd bestuurder, Decavi.

– Gérard Vandenbosch, Deputy CEO, Addactis Belux.

– Philippe Muys, Erevoorzitter, Feprabel.

– Albert Verlinden, Voorzitter, BZB-Fedafin.

– Marc Willame, Associate, Ensur.

– Erik Van Camp, Voorzitter, IABE.

De Levensverzekeringsawards kunnen prat gaan op de steun van Axis, DPAM, Ensur, Comarch en Infront.

 • Voor de verschillende verzekeringsproducten werd het volgende aantal spelers geanalyseerd:

– Formules met vrije stortingen en afhalingen (met gewaarborgde rentevoet): 16

– Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (zonder gewaarborgde rentevoet): de hele markt

– Gamma Multi-support Tak 21/23: 9

– Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) : 15

– Individuele pensioentoezegging (IPT): 14

– Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ): 11

– Overlijdensverzekering type schuldsaldoverzekering: 6 nichespelers

– Uitvaartverzekering : 5 nichespelers

– Verzekering gewaarborgd inkomen : 7

 • Decavi heeft voor deze editie een digitaal platform ontwikkeld dat alle producten van de winnaars toelicht (decavi26.jobinar.com).

Verzekeringen: in het positief daglicht

In deze delicate periode van gezondheidscrisis (Covid-19) staat de verzekeringssector onder zware druk. Assuralia heeft een hele reeks maatregelen bekendgemaakt ter ondersteuning van verzekeringnemers en verzekeraars hebben hierop gereageerd door de garanties van hun bestaande contracten te verbeteren.

Het verzekeringsvak moet op communicatie berusten. De DECAVI Verzekeringstrofeeën worden geapprecieerd omdat ze toelaten op een positieve manier te communiceren over een sector die te veel in termen van problemen spreekt (door het accent te leggen op schadegevallen) en te weinig in termen van oplossingen. Terwijl de verzekeraars oplossingen bieden voor alle burgers! Op dat vlak, ervaren wij de wil binnen de sector om meer acties in verband met preventie te ontwikkelen en het accent te leggen op de digitale verzekering.

De trofeeën zetten de producten en oplossingen in het licht ten voordele van de consumenten die ze hebben onderschreven, maar ook van de interne afdelingen van de verzekeraars die ze hebben bedacht en van hun distributiekanalen. Zoals u ziet, zijn het niet alleen de laureaten die als winnaars uit de bus komen. De trofeeën laten eveneens toe om op de evolutie van de markt te anticiperen. Daarom is het mogelijk om dankzij de categorie ‘Innovatie’ (die het vernieuwende karakter van een dienst of product bestudeert) veelbelovende initiatieven voor de markt te ontdekken. Deze trofeeën belonen uiteraard de laureaten, maar helpen ook de verzekerde om een keuze te maken in functie van een specifiek profiel.

De winnende producten hebben steeds interessante kenmerken. Ook al is het wat verzekeringen betreft mogelijk dat een bepaald product goed bij een bepaald type klant past en toch niet als de beste keuze voor iedereen kan worden beschouwd. Bij verzekeringsadvies is het dikwijls het profiel van de verzekerde dat het te onderschrijven contract bepaalt. Maar de winnende producten kunnen in elk geval dienen als een aanzet tot nadenken.

De laureaten

Het is duidelijk dat de verzekeringen de verbruikers voor elk van hun behoeften begeleiden, en dit op elke stap van hun leven. Vandaar het idee om de laureaten per categorie van behoeften te vermelden. We vermelden per categorie de winnaars met het beloonde product.

Elk product wordt in bijlage in meer detail beschreven.

Mijn Pensioen Particulieren

Mijn spaargeld

Gewaarborgde intrestvoet : Federale Verzekering (Vita Pensioen)

Mijn beleggingen

Gamma Multi-support Tak 21-23 : Belfius Insurance (Kite Mix)

Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (Tak 23 : Medium Risk) : Athora Belgium (Athora FFG Global Flexible Sustainable)

Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (Tak 23 : High Risk) : Allianz Benelux (Allianz Immo Invest)

Mijn Pensioen Zelfstandigen

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) : AG (VAPZ)

Individuele pensioentoezegging (IPT) : Federale Verzekering (F-Manager VIP)

Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) : Vivium (Capiplan POZ)

Mijn Risico

Mijn overlijden gekoppeld aan een hypothecaire lening (schuldsaldoverzekering)

NN (Hypo Care)

AFI ESCA, filiaal van een Franse maatschappij (Protectim)

Uitvaartverzekering

DELA (Nieuw DELA Uitvaartzorgplan)

Mijn Gewaarborgd inkomen

DKV Belgium (Plan GI Continuity+ Exo)

Innovatie (diensten, beheer van schadegevallen, producten, …)

Particulieren: Athora Belgium (Self Life/Profilife: 2 nemers en 2 verzekerden)

Bedrijven: Axa Belgium (Essential for Life Plus)

Trofee Digitalisatie

DELA

Maatschappelijke inzet als verzekeraar

P&V Groep

Pandemie

AG
Ethias

Beste publiciteitcampagne

Axa Belgium («Doe de simulatie tijdens uw koffiepauze – Blijf ondernemen»)

Makelaars

AG

BIJLAGE : Gedetailleerde presentatie van elk product

Mijn Pensioen Particulieren

Mijn spaargeld: gewaarborgde intrestvoet – sparen)

Federale Verzekering (Vita Pensioen)

De palm wordt dit jaar opnieuw aan Federale Verzekering uitgereikt dat op basis van de laatste 6 jaar met haar Vita Pensioen (met fiscaal voordeel) excellente rendementen geeft: 2,05 % en 2019, 2,30 % in 2018 en 2017, 2,40 % in 2016, 3 % in 2015 en 3,40 % in 2014.

Het product is beschikbaar vanaf een storting van min. 125 EUR of 50 EUR per domiciliëring. De intrestvoet is gewaarborgd voor een duur van 1 jaar en bedraagt op vandaag 0,75%.

Mijn beleggingen : Gamma Multi-support Tak 21-23 

  Belfius Insurance (Kite Mix)

Het product KITE MIX, aangeboden door Belfius Bank, is een multi-fondsen levensverzekering die toelaat om het spaargeld te diversifiëren, het vermogen te beheren en tegelijkertijd de nabestaanden te beschermen.

Dit contract biedt het voordeel om zekerheid, via de kapitaalsgarantie van het luik Tak 21 (KITE Safe), te combineren met dynamisme, via het luik Tak 23 (KITE Bold). Het dynamische deel van het product (contract KITE Bold) geeft de mogelijkheid om de tegoeden in alle flexibiliteit te beleggen in meer dan 40 fondsen, verdeeld over meerdere activaklassen, diverse sectoren, regio’s en thema’s. Bovendien is het mogelijk om flexibel en 1 keer per jaar gratis te arbitreren tussen de verschillende beschikbare fondsen. De perfecte beleggingsoplossing voor elk type spaarder en belegger, van de meeste defensieve tot de meest dynamische.

Het contract is zeer toegankelijk, vanaf 1.000 EUR voor de eerste storting en 25 EUR voor alle volgende stortingen. Een ideale oplossing om zijn projecten op middellange of lange termijn te financieren, de studies van de kinderen te betalen of zijn pensioen voor te bereiden. Bovendien is de klant in staat, dankzij de bijkomende overlijdensdekking en de begunstigingsclausule van het contract, zijn naasten te beschermen en zal hij gemakkelijk in alle vrijheid zijn kapitaal  kunnen overdragen aan de mensen van zijn keuze.

Mijn beleggingen : Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (Tak 23 : Medium Risk)

Athora Belgium (Athora FFG Global Flexible Sustainable)

Athora Belgium biedt beleggers toegang tot kwalitatieve fondsen van gerenommeerde beheerders binnen haar tak 23-verzekeringen.

Funds For Good (FFG) verdeelt duurzame en kwalitatieve beleggingsfondsen en heeft als doel haar impact te maximaliseren door de helft van haar winst (met een minimum van 10% van haar omzet) te doneren aan een sociaal project (Funds For Good Impact). Het fonds Athora FFG Global Flexible Sustainable stelt op deze manier beleggers in staat om deel te nemen aan de ondersteuning van jonge ondernemers in België, zonder verlies van inkomsten. Eveneens het vermelden waard zijn het Towards Sustainability-label en de correcte rendementen van dit medium risk fonds : 16,27 % tijdens kalenderjaar 2019, -1.27% tijdens het mindere beursjaar 2018 en dit jaar 2,46% (berekend op 31/7/2020).

Het gamma van Athora biedt dus toegang tot een duurzame beleggingsportefeuille en dit vanaf 37,5 EUR per maand. Hierbij richten zij zich niet op 1 specifiek label, wel op beheerders die het effectief doen. Beleggers die 10.000 EUR of meer wensen te investeren in een tak 23 van Athora kunnen hun risico beperken door gebruik te maken van de kostenloze financiële opties. Alle niet-fiscale formules zijn beschikbaar met 2 verzekeringnemers en 2 verzekerden (zie trofee innovatie)

Mijn beleggingen : Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (Tak 23 : High Risk)

Allianz Benelux (Allianz Immo Invest)

Allianz Immo Invest is een fonds dat investeert in de Belgische beursgenoteerde Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen (GVV). Dit gebeurt grotendeels in lijn met de marktkapitalisatie van deze aandelen. De Belgische GVV’s bieden toegang tot een gediversifieerde vastgoedbelegging, vooral in de sectoren logistiek, gezondheidszorgen maar ook kantoren, kleinhandel, studentenkoten, … en dit tegen aantrekkelijke voorwaarden en zonder het beheer dat hoort bij verhuur.

Op een looptijd van 3 jaar (van 30/06/2017 tot 30/06/2020) heeft het fonds een rendement van 30,15% behaald of 9,18% per jaar. Allianz Immo Invest wordt lokaal beheerd en exclusief verkocht in het beleggingsaanbod Allianz Excellence en Allianz Invest en het Pensioengamma Plan for Life + van Allianz Benelux en wordt ook verkocht in het Flex Select gamma van Deutsche Bank. Allianz Excellence bevat een ruimer gamma fondsen en is gericht naar makelaars die gespecialiseerd zijn in beleggingsverzekeringen.

Mijn Pensioen Zelfstandigen

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)

AG (VAPZ)

Naast een mooi rendement – dat behoort tot de beste op de markt met 2% in 2019, 2,10 % in 2018, 2,15% in 2017 en 2,25% in 2016 – biedt AG met zijn aanbod in vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen een ruime waaier aan mogelijkheden op sociaal vlak, met verschillende solidariteitsprestaties: een premievrijstelling in geval van volledige arbeidsongeschiktheid, een tussenkomst gestort op het contract in geval van moederschap en, in geval van overlijden, een overlevingsrente gedurende 10 jaar voor de begunstigde van het contract.

AG voorziet bovendien een maandelijkse rente gedurende één jaar in geval van volledige arbeidsongeschiktheid, een eenmalige forfaitaire tussenkomst in geval van zware ziekte tijdens de beroepsloopbaan en een bedrag van 100 euro voor de pasgeborene op de rekening van de moeder.

Individuele pensioentoezegging (IPT)

Federale Verzekering (F-Manager VIP)

Met F-Manager VIP, een product voor zelfstandige bedrijfsleiders, biedt Federale Verzekering haar klanten een hoger globaal rendement (gegarandeerde intrestvoet + winstdeelnames) zonder te raken aan haar solvabiliteit (2,05 % in 2019, 2,30 % in 2018 en 2017, 2,40% in 2016, 3 % in 2015, 3,40 % in 2014 en 2013). En dan mogen we niet vergeten dat de kosten bij de laagste van de markt zijn en dat een competitieve intrestvoet gewaarborgd is. De huidige gewaarborgde intrestvoet bedraagt 0,75%.

Het is voor de 7de maal op rij dat dit product laureaat is in deze categorie.

Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ)

Vivium (Capiplan POZ)

In deze categorie wordt het product genomineerd dat zelfstandigen zonder vennootschap toelaat een bijkomend pensioen in 2e pijler op te bouwen, in aanvulling op hun VAPZ.  Vivium wordt genomineerd voor zijn Capiplan POZ. In 2019 en in 2018 bedroeg het totale rendement 2,10% voor de 0%-rentegarantie in tak 21.

De verzekeringnemer heeft de keuze tussen een mooi aanbod in tak 23 en 2 tariefgaranties in tak 21 (0,45% en 0%).

Daarnaast kan hij zijn pensioenplan uitbreiden met een overlijdensgarantie en andere aanvullende waarborgen :

– een kapitaal bij overlijden of bij volledige en blijvende invaliteit ten gevolge van een ongeval;

– premievrijstelling en een rente bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval (constante rente, klimmend of ideaal klimmend);

– ernstige aandoeningen : uitkering van een kapitaal bij diagnose van een ernstige aandoening of een blijvende en volledige fysiologische invaliditeit

Mijn Risico

Mijn overlijden gekoppeld aan een hypothecaire lening (schuldsaldoverzekering)

– NN (Hypo Care)
Hypo Care is één van de oplossingen van NN die een antwoord biedt op een cruciale beschermingsbehoefte van onze klant, mede dankzij de interessante aanvullende waarborgen in geval van kanker en arbeidsongeschiktheid.

Hypo Care bezit de volgende kenmerken:a) een scherpe tarifering;

 1. de mogelijkheid om een verzekering op 2 hoofden af te sluiten;
 2. “Relax”: de mogelijkheid om de premie te betalen op de volledige duur van het contract (niet enkel op 2/3 van de duur): het bedrag van de premie is zo lager;
 3. interessante aanvullende waarborgen:
  –  kanker: deze aanvullende dekking keert een éénmalig bedrag uit wanneer de verzekerde (en de partner) of een minderjarig kind getroffen wordt door kanker (max. 50.000 EUR en wachttijd van 6 maanden);
  – arbeidsongeschiktheid: in een periode van arbeidsongeschiktheid keert deze aanvullende dekking tijdelijk een maandelijkse rente uit (gedurende max. 24 maanden).

– AFI ESCA, filiaal van een Franse maatschappij (Protectim)

AFI-ESCA is een Franse maatschappij die sinds 2008, via haar Belgische filiaal, aanwezig is op de Belgische markt. Deze aanwezigheid wordt  gehandhaafd via een nauwe samenwerking met een netwerk van onafhankelijke makelaars. Het Protectim contract is een schuldsaldoverzekering bestemd  voor klanten die een hypothecaire lening willen aangaan en hun gezin te dekken in geval van overlijden. Deze maatschappij biedt zeer competitieve  tarieven aan haar klanten (met onder meer een gewaarborgd tarief over de gehele duur van het contract of een gewaarborgd tarief gedurende de 1ste 3 jaar).

Zonder bijpremie krijgt de klant een bijkomende overlijdenswaarborg van 3.000 EUR voor de kosten in verband met het overlijden en betaald aan de wettelijke erfgenamen. Een online onderschrijving is mogelijk met een elektronische handtekening (op basis van de identiteitskaart).

De klant mag onderschrijven  tot en met 80 jaar oud.

 • Uitvaartverzekering

DELA (Nieuw DELA Uitvaartzorgplan)
DELA is dé uitvaartspecialist. Deze bijzondere organisatie met de medewerkers als het kloppend hart verzekert en verzorgt uitvaarten sinds 1989 in België. DELA Verzekeren is gespecialiseerd in één product: de uitvaartverzekering met uitgebreide bijstand voor nabestaanden.  Het Nieuw DELA Uitvaartzorgplan is een kapitaalsverzekering (van het levenslange type, maar met beperkte betaaltermijn) met hulp op vlak van administratieve afhandelingen na de uitvaart. Het voordeel van dit product is dat het niet alleen een financiële oplossing biedt. De consulent nabestaandenzorg van DELA begeleidt de nabestaanden ook bij de praktische en administratieve beslommeringen na het afscheid.

Nabestaanden stuiten vaak op allerlei zaken die nog geregeld moeten worden na het afscheid. De consulent nabestaandenzorg begeleidt en adviseert hen over de administratieve afwikkelingen met leveranciers van nutsvoorzieningen zoals gas, elektriciteit, water, telefoon, internet, enz. De nabestaanden kunnen ook  beroep doen op een waaier aan bijstand waaronder repatriëring van en naar het buitenland, vervroegde terugkeer van de gezinsleden om de uitvaart bij te  wonen en psychologische bijstand.

Dankzij hun persoonlijke en beschermde MijnDELA account raadplegen en beheren klanten eenvoudig én veilig hun polis online. Ze passen zelf hun persoonsgegevens en polisvoorkeuren aan. Bovendien kunnen klanten en niet-klanten hun uitvaartwensen vrijblijvend beheren, bewaren en aanpassen in een digitale wilsbeschikking op dela.be. Tot slot kunnen prospecten die klant wensen te worden hun aanvraag tot polisvoorstel volledig digitaal afhandelen en ondertekenen met eID, itsme of SMS code via dela.be.

Genieten van het leven en van vandaag door af en toe stil te staan bij morgen. DELA wil er immers zijn voor mensen: voor, tijdens en na de uitvaart. Want iedereen heeft recht op een waardig afscheid.

 • Mijn Gewaarborgd inkomen 

DKV Belgium (Plan GI Continuity+ Exo)

Het Plan GI Continuity+ Exo van DKV beschermt het inkomen tijdens de loopbaan (uitkering van een aanvullend inkomen, bovenop de wettelijke ziekteverzekering in geval van een arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte of een ongeval) en biedt een levenslange dekking tegen zorgbehoefte  dankzij de automatische omschakeling naar het Plan DKV Home Care op de leeftijd van 65 jaar. De automatische omschakeling gebeurt zonder nieuwe  medische acceptatie, zonder wachttijd of karentie enmet behoud van de initiële instapleeftijd voor de berekening van de premie.

Daarnaast is er vanaf 65 jaar ook een vrijstelling van premiebetaling voorzien voor het plan DKV Home Care in geval van zware zorgbehoefte in  residentiële zorg.

Innovatie (diensten, beheer van schadegevallen, producten, …)

– Particulieren: Athora Belgium (Self Life/Profilife: 2 nemers en 2 verzekerden)

De niet-fiscale formules van Self Life (tak 21-product met regelmatige premies) en Profilife (tak 23-product met regelmatige premies) kunnen voortaan, naast de gewone formules met één verzekeringnemer en één verzekerde, ook onderschreven worden met 2 verzekeringnemers en 2 verzekerden. Deze mogelijkheid vervolledigt het bestaande aanbod: de mogelijkheid om te onderschrijven met 2 verzekeringnemers en 2 verzekerden bestond al in de niet-fiscale tak 21- en tak 23-formules met eenmalige premies. Een Self Life- of Profilife-contract kan al afgesloten worden vanaf 37,5 EUR/maand.

Athora Belgium was al één van de weinige maatschappijen in België die de mogelijkheid aanbiedt om een tak 21- en een tak 23-formule met eenmalige premies te onderschrijven met 2 verzekeringnemers en 2 verzekerden en is de enige die deze optie met regelmatige premies aanbiedt.

Bij complexe gezinssituaties (nieuw samengestelde gezinnen, kinderen uit meerdere huwelijken enz.) maakt dit type verzekering een successieplanning mogelijk die de rechten van de overlevende partner beschermt (zonder afbreuk te doen aan de rechten van de reservataire erfgenamen).

Een levensverzekeringsovereenkomst met twee verzekeringnemers en twee verzekerden biedt voordelen op het vlak van successieplanning. De rechten van de erflater op het contract komen inderdaad niet toe aan zijn erfgenamen, maar wordt automatisch overgedragen aan de overlevende medeverzekeringnemer.

– Bedrijven: Axa Belgium (Essential for Life Plus)

Essential for Life Plus is een product dat gecommercialiseerd wordt in het kader van groepsverzekeringen van werknemers met vaste bijdragen en/of bonusplannen. Het biedt de mogelijkheid om in Tak 23 of een combinatie van Tak 21 en Tak 23 te beleggen.

Een bijkomende overlijdensdekking, evenals een dekking invaliditeit, is steeds mogelijk in dit kader. Deze oplossing wordt uitsluitend aangeboden onder collectief beheer waarbij de werkgeversbijdragen van alle werknemers belegd worden in één en dezelfde gezamenlijke pot, waardoor alle aangeslotenen jaarlijks hetzelfde rendement ontvangen op hun “pensioenreserve”. Het voorzien van een vrije reserve heeft tot doel om de schommelingen op de financiële markten op te vangen enerzijds en een bijkomend rendement op de pensioenreserve toe te kennen anderzijds.

Op de Belgische markt bestaat tot op heden geen gestandaardiseerd product met collectief beheer dat zich richt tot kleine -en middelgrote bedrijven waarbij hybriditeit (combinatie Tak 21 en 23) en flexibiliteit centraal staan. De focus op ESG (Maatschappelijk verantwoord investeren) en de lage kosten zijn eveneens een bijkomende troef op de Belgische markt. Bovendien kan de werkgever dankzij de mogelijkheid om de “vrije reserve” te beleggen in Tak 23 moeilijkere periodes overbruggen. Hij kan zo een eventueel tekort van de wettelijke rendementsgarantie aanvullen of een bijkomend rendement aan het contract toewijzen. Alle elementen zijn afzonderlijk beschikbaar op de Belgische markt maar al deze elementen in één en dezelfde oplossing, gericht naar het ganse segment van de “2de  pijler”-markt voor werknemers, is vernieuwend.

Trofee Digitalisatie

DELA
De aanvraag tot polisvoorstel voor het Nieuw DELA Uitvaartzorgplan verloopt 100% digitaal voor klanten en distributiepartners (makelaars). Hierdoor wordt de financiële en praktische bescherming die de DELA uitvaartverzekering biedt nog toegankelijker. De online aanvraag is heel organisch opgebouwd, gebruiksvriendelijk en verlaagt de doorlooptijd tussen polisvoorstel en polis. Bovendien ondertekenen de klanten meteen digitaal via eID, itsme of SMS code.

Via www.digitalewilsbeschikking.be kunnen klanten en niet-klanten ook hun uitvaartwensen (begrafenis, crematie, kist, urne, rouwbloemen, rouwdrukwerk, sprekers, muziek, koffietafel, genodigden, …) voor een  gepersonaliseerd afscheid bepalen, beheren, opslaan en afdrukken in hun persoonlijke en beschermde MijnDELA account. De uitvaartwensen van klanten kunnen meteen gekoppeld worden aan hun polis. Zo is de kans het grootst dat ze later de mooie uitvaart krijgen die ze voor ogen hebben. Niet-klanten raden we aan deze wensen te laten registreren op het gemeentehuis.

Sinds de Covid-19 pandemie communiceert DELA via haar sociale netwerken en corporate website www.dela.be uitgebreid over hoe nabestaanden op een mooie en warme manier afscheid kunnen nemen van hun overleden dierbare. Uiteraard rekening houdend met de geldende ‘social distance’ maatregelen. Zo biedt  DELA bruikbare tips en relevante steun aan nabestaanden in een emotioneel moeilijke periode die door corona nog zwaarder is om te dragen. #voorelkaar

Maatschappelijke inzet als verzekeraar

P&V Groep

De P&V Groep heeft altijd al een deel van haar winsten terug geïnvesteerd in de samenleving. Zo levert de P&V Groep een actieve bijdrage aan een meer solidaire samenleving via maatschappelijke en ecologische projecten. Onderstaand enkele voorbeelden. Blikvanger is de Stichting P&V die actief burgerschap ondersteunt en opkomt tegen de sociale uitsluiting van jongeren.

– De Stichting P&V wil bij iedereen, zonder uitsluiting, het gevoel van eigenwaarde stimuleren. Ze spoort mensen aan om voor hun idealen op te komen en op die manier bij te dragen tot een rechtvaardigere samenleving. De Stichting P&V ondersteunt de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren en laat ze actief meebouwen aan een solidaire wereld. De acties en de werking van de Stichting P&V zijn gebaseerd op vier principes die voortvloeien uit de waarden van de sociale economie: solidariteit, emancipatie, burgerzin en participatie. Op die manier wil de Stichting actief burgerschap ondersteunen en opkomen tegen de uitsluiting van jongeren in onze samenleving.

Voorbeelden van thema’s waar de Stichting P&V zich actief voor inzet: vroegtijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid, collectieve actie bij jongeren, de toekomst van werk voor jongeren, de invloed van de robotisering en automatisering op de arbeidsmarkt. In 2020 werd 1 miljoen euro vrijgemaakt voor projecten die de onderwijskloof voor kwetsbare jongeren trachten te verkleinen, een kloof die door de coronacrisis nog verder werd verdiept.

– Via het project P&V BOOST leggen een 50-tal collega’s van P&V vrijwillig hun competenties ten dienste van maatschappelijke (jongeren) organisaties, die door de Stichting P&V worden ondersteund, om hun werking te versterken (competentiemecenaat).

– Jaarlijkse Burgerschapsprijs: deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen in België of het buitenland die zich op een voorbeeldige manier inzetten voor een open, democratische en tolerante samenleving.

– Als mede-oprichter (in 1922) en actief lid (de CEO van de Groep P&V, Hilde Vernaillen, is voorzitter) van ICMIF (International Cooperative & Mutual Insurance Federation) is P&V ook zeer nauw betrokken bij het ICMIF-project 5-5-5, in het bijzonder het luik in Kenia (microverzekering voor Keniaanse veehouders).

Pandemie

Hoewel de hele sector moet worden belicht vanwege zijn beleid in termen van maatregelen die in deze periode van gezondheidscrisis zijn genomen, waren twee dossiers bijzonder aantrekkelijk voor de jury.

– AG

In deze crisisperiode (Covid-19) toont AG zich een waardige leider op de Belgische markt, en een trouwe supporter van zijn klanten én van de Belgische economie in het algemeen. AG heeft bijvoorbeeld als eerste de werkgevers vrijgesteld van de verplichting om de verzekeraar in te lichten in geval van tijdelijke werkloosheid. Die vrijstelling werd nadien opgenomen in het sectorakkoord.

Maar het was vooral het initiatief ‘Allen tegen eenzaamheid’ van AG dat de jury wist te bekoren (www.allentegeneenzaamheid.be). Eenzaamheid is een belangrijk maatschappelijk probleem. Veel mensen lijden eronder en tijdens de lockdown is dat nog verergerd. Maar de jaarlijkse enquête van UGent toont aan dat 46% van de Belgen zich al voor de coronacrisis (af en toe) eenzaam voelde…  En 53% van de zogenaamde Generatie X zou lijden aan eenzaamheid, wat meer is dan bij de ouderen. Het is dus een fenomeen dat aanwezig is in alle lagen van onze samenleving.

Met dit initiatief heeft de verzekeraar het taboe rond eenzaamheid doorbroken door erover te communiceren, en ook door informatie te geven om eenzaamheid tegen te gaan.

– Ethias

Bovenop de maatregelen van de verzekeringssector (FSMA) voor bedrijven en natuurlijke personen die tijdelijk werkloos zijn of in financiële moeilijkheden verkeren, heeft Ethias een breed ondersteuningsplan op poten gezet voor zowel haar klanten als de Belgische bevolking. Er waren tal van dekkingsuitbreidingen voor de openbare sector, de gezondheids- en de onderwijssector. Een dergelijk beleid gold ook voor de klanten in de private sector.

Ethias heeft gezorgd voor de bescherming van haar personeel, haar verzekerden en van niet-klanten: financiële noodhulp, betalingsfaciliteiten, uitgebreide dekking voor eerstelijnspersoneel, schenking van materiaal (pc’s, hydroalcoholische geldispensers …), innovaties om tegemoet te komen aan de behoeften (maskers, app voor vrijwilligerswerk …).

In minder dan 3 weken tijd heeft de verzekeraar een online hulpplatform ontwikkeld: App4You is het nieuwe platform waarop vrijwilligers en mensen in nood elkaar kunnen ontmoeten én helpen. Vraag en aanbod worden automatisch gecombineerd, waarna de verschillende partijen een melding ontvangen. Het platform staat open voor iedereen en is volledig gratis, net als de bijbehorende verzekeringen voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen, waarvoor Ethias de premie betaalt.

Beste publiciteitcampagne

Axa Belgium («Doe de simulatie tijdens uw koffiepauze – Blijf ondernemen»)

Het doel van deze reclamecampagne was om de ‘zelfstandige’ klant die zeer weinig tijd heeft, in amper 5 minuten: ‘de tijd van een koffietje’, de kans te geven om na te gaan of hij voldoende gedekt is wat zijn professionele verzekeringen betreft. En dat via een geïntegreerde aanpak voor zowel zijn verzekeringen ‘leven’ als ‘niet-leven’. De campagne inspireert zich op de inzichten die we verzameld hebben na marktonderzoek bij de doelgroep. Het creatief concept focust op hun voornaamste uitdaging, namelijk ‘tijd maken voor méér dan alleen hun eigen zaak’. Vandaar de link met de snelle simulatie tijdens de koffiepauze.

De belangrijkste doelstellingen van deze campagne waren enerzijds de merkbekendheid van AXA als voorkeurspartner van zelfstandigen te vergroten en anderzijds bezoekers te leiden naar de webpagina’s en de simulatietools. De campagne werd gewaardeerd voor haar creativiteit, originaliteit en relevantie.

Makelaars

AG
Deze award werd niet door de jury toegekend, maar wel door FVF (Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen) en Feprabel (Fédération des Courtiers en assurances et Intermédiaires financiers de Belgique). Dat deden ze op basis van een enquête bij hun leden.

De makelaars beoordeelden de verzekeringsmaatschappijen over verschillende punten zoals de beschikbaarheid van de diensten, bereikbaarheid en responstijd, de kwaliteit en originaliteit van de verzekeringsproducten, de aangeboden IT-hulpmiddelen voor de verzekeringsmakelaar, de kwaliteit van de uitgegeven verzekeringsstukken, het respect voor de deontologische code en – last but not least – het respect voor de verzekeringsmakelaar.

Frédéric van Dieren, commercieel directeur : “AG blijft zichzelf bewijzen door zijn innovatie en creativiteit, en blijft jaar na jaar het favoriete bedrijf van onafhankelijke verzekeringsmakelaars. Onder het motto ‘Supporter van de makelaar’ ondersteunt AG haar makelaars dan ook proactief in hun rol als adviseur en expert. Ook tijdens de huidige Covid-19-pandemie en de daarmee gepaard gaande lockdown eerder dit jaar blijft AG zich meer dan ooit inzetten om een kwaliteitsservice te bieden voor zowel de makelaar als de eindklant.”

****************

Voor meer informatie over de laureaten gelieve contact op te nemen met: DECAVI, Laurent FEINER, Lindekensweg 57, 1652 Alsemberg, Tel :  +32(0)2/520.72.24,
E-mail : laurent.feiner@decavi.be, www.decavi.be.

Voor meer informatie over dit evenement, gelieve contact op te nemen met: AIMES & CO, Muriel STORRER, Drève de la Meute 5, 1410 Waterloo, Tel : +32(0)2/354.93.81, Fax : +32(0)2/353.24.93, E-mail : muriel.storrer@aimesco.net

DECAVI ondersteunt de Belgische cinema

Sinds 2015 ondersteunt DECAVI de Belgische cinema via verschillende Belgische producties. Met financiering gekoppeld aan de tax shelter, een fiscale stimulans bedoeld om de productie van audiovisuele en cinematografische

werken aan te moedigen, heeft DECAVI bijgedragen aan de totstandkoming van een hele reeks cinematografische werken. Hoewel sommige van de door DECAVI gefinancierde werken een komische insteek hebben (“Yakari” of “Zombillenium”), zijn anderen serieuzer en echte meesterwerken geworden. Deze zijn het onderwerp geweest van veel positieve reacties in de pers en worden gepresenteerd op vele filmfestivals (“Ashcan – The Secret Prison” of “La Brigade des Papiers – The Paper Brigade”).

Wat DECAVI vooral motiveerde, is om heel bescheiden bij te dragen tot een herinnering van het verleden van onze geschiedenis, zodat deze (zeker de donkere kanten van onze geschiedenis) zich generaties lang niet komt te herhalen. DECAVI financiert daarom de meest diverse werken: films, documentaires en zelfs animatiefilms. We sommen ze voor u op (het jaar tussen haakjes is het jaar waarin DECAVI het werk financierde).

Brochure Tax Shelter Decavi – 08.2020