De Niet-Levensverzekeringstrofeeën DECAVI 2022

Persbericht 2022

DE DECAVI NIET-LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2022

En de winnaars van 2022 zijn…

De 18de editie van  de DECAVI Niet-levensverzekeringstrofeeën, georganiseerd door Laurent Feiner en Muriel Storrer heeft  de verzekeringsmaatschappijen voor hun verzekeringskenmerken of hun vernieuwing beloond, in verschillende categorieën.

We leveren de resultaten per categorie hieronder.

Per categorie heeft de jury de meest representatieve spelers geanalyseerd; alles bij elkaar werd zo bijna 80 % tot 90% van het totale premie-incasso per categorie doorgelicht.

Voor de verschillende verzekeringsproducten werd het volgende aantal spelers geanalyseerd:

a) Mijn mobiliteit:

– burgelijke aansprakelijkheid auto (13)
– materiële schade auto : omnium (13)
– rechtsbijstand Auto (7)
– moto (7)
– fiets (10)

b) Mijn woning:

– brandverzekering-eenvoudige risico’s (14)
– huurdersverzekering (7)
– brandverzekering-mede-eigenaars (5)

c) Mijn verantwoordelijkheid

– burgerlijke aansprakelijkheid privéleven (10)

d) Mijn rechten

– fiscale rechtsbijstandverzekering (6)

e) Mijn gezondheid (4 nichespelers)

– verzekering gezondheidszorgen

f) Mijn onderneming

– arbeidsongevallen (6 nichespelers)
– cyberrisico’s (6 nichespelers)
– package (5)

g) Innovatie (11 dossiers)

h) Digitale (4 dossiers)

De DECAVI Trofeeën hebben een stevige reputatie in de verzekeringssector opgebouwd. Zij hebben tot doel de beste verzekeringsproducten op basis van verschillende criteria geanalyseerd door de jury te belonen en de transparantie van de markt te verzekeren.

Deze jury werd samengesteld door volgende personen:

Jean-Marc Delporte, Voorzitter van de jury en Erevoorzitter van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Katrien De Cauwer, Partner Actuarial & CFO Consulting, EY.

Laurent Feiner, Journalist, CEO Decavi.

– Yves Thiery, Gastprofessor aan de Universiteit van Antwerpen.

– Britt Weyts, Professor aan de Universiteit van Antwerpen.

– Lievin Villance, docent aan de Hogeschool Francisco Ferrer (Cooremans Instituut) en Coordinator van de Afdeling verzekering.

Philippe Hemmeryckx, Lid van de Raad van Bestuur FVF (Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen).

 – Patrick Cauwert, CEO Feprabel en Expert verantwoordelijk voor het onderwijs aan de FUCaM (UCL Mons).

Dit evenement werd gerealiseerd met de steun van Assuralia, en mocht eveneens op de medewerking rekenen van verschillende partners uit de branche, namelijk, Axis, Comarch, EY en WIS.

Dit initiatief, dat uiteraard de wedijver tussen de verzekeraars opwekt, legt vooral de nadruk op het innovatieve en creatieve aspect van de producten (raadpleeg de site Decavi voor meer inlichtingen in verband met de criteria die worden gehanteerd).

U kunt alle producten van de winnaars vinden op http://decavitrofeeennietleven2201.qontent.video/

Verzekeringen: in het positief daglicht

In deze delicate periode van gezondheidscrisis (covid-19) staat de verzekeringssector onder zware druk. Assuralia heeft een hele reeks maatregelen bekendgemaakt ter ondersteuning van verzekeringnemers en verzekeraars hebben hierop gereageerd door de garanties van hun bestaande contracten te verbeteren. Gelukkig lijkt de gezondheidssituatie te verbeteren en leven de meesten van ons op een normale wijze.

Het verzekeringsvak moet op communicatie berusten. De DECAVI Verzekeringstrofeeën worden geapprecieerd omdat ze toelaten op een positieve manier te communiceren over een sector die te veel in termen van problemen spreekt (door het accent te leggen op schadegevallen) en te weinig in termen van oplossingen. Terwijl de verzekeraars oplossingen bieden voor alle burgers! Op dat vlak, ervaren wij de wil binnen de sector om meer acties in verband met preventie te ontwikkelen en het accent te leggen op de digitale verzekering.

De trofeeën zetten de producten en oplossingen in het licht ten voordele van de consumenten die ze hebben onderschreven, maar ook van de interne afdelingen van de verzekeraars die ze hebben bedacht en van hun distributiekanalen. Zoals u ziet, zijn het niet alleen de laureaten die als winnaars uit de bus komen. De trofeeën laten eveneens toe om op de evolutie van de markt te anticiperen. Daarom is het mogelijk om dankzij de categorie ‘Innovatie’ (die het vernieuwende karakter van een dienst of product bestudeert) veelbelovende initiatieven voor de markt te ontdekken.

Deze trofeeën belonen uiteraard de laureaten, maar helpen ook de verzekerde om een keuze te maken in functie van een specifiek profiel. De winnende producten hebben steeds interessante kenmerken. Ook al is het wat verzekeringen betreft mogelijk dat een bepaald product goed bij een bepaald type klant past en toch niet als de beste keuze voor iedereen kan worden beschouwd. Bij verzekeringsadvies is het dikwijls het profiel van de verzekerde dat het te onderschrijven contract bepaalt. Maar de winnende producten kunnen in elk geval dienen als een aanzet tot reflectie.

De laureaten

Het is duidelijk dat de verzekeringen de verbruikers voor elk van hun behoeften begeleiden, en dit op elke stap van hun leven. Vandaar het idee om de laureaten per categorie van behoeften te vermelden. We vermelden per categorie de winnaars met het beloonde product.

Elk product wordt in bijlage in meer detail beschreven.

MIJN MOBILITEIT

Auto (BA en Omnium) verzekering : AXA Belgium – Comfort Auto

Verzekering Rechtsbijstand Auto : Arces / Groep P&V – Rechtsbijstand Auto Artikel 1

Motorverzekering : P&V Groep (P&V Verzekeringen & Vivium) – Motorverzekering

Fietsverzekering : Belfius Insurance – Fietsverzekering

MIJN WONING

Brandverzekering (Multirisico Woning – eenvoudige risico’s) : AG – Top Woning

Brandverzekering (voor huurders) : Ethias – Huurdersverzekering

Brandverzekering (mede-eigenaars) : I.B.I.S. Insurance – COCOON of I.B.I.S.

MIJN VERANTWOORDELIJKHEID

Verzekering BA Privéleven : Ethias – Ethias Familiale

MIJN RECHTEN 

Fiscale rechtsbijstandverzekering: AG – Providis Globale Rechtsbijstand

MIJN ONDERNEMING 

Verzekering Arbeidsongevallen :
Ethias – Arbeidsongevallenverzekering

Package KMO : AG – Modulis Easy

Cyberrisk : Hiscox – CyberClear by Hiscox

MIJN GEZONDHEID

Verzekering Gezondheidszorgen : DKV Belgium – DKV Hospi Flexi

INNOVATIE

 • AG – Ecosysteem voor elektrische en hybride voertuigen
 • DKV Belgium – DKV Smile

DIGITALE

AXA Belgium – AXA Business Pack

PREVENTIE

AG

MAATREGELEN GENOMEN IN HET KADER VAN DE PANDEMIE

Vivium

MAATSCHAPPELIJKE INZET   

ARAG

BESTE PUBLICITEITSCAMPAGNE

 • AXA Belgium (“Know You can”)
 • Brocom (“Je Makelaar, je helpende hand”)

TROFEE VAN DE MAKELAARS

AG

BIJLAGE

 • MIJN MOBILITEIT

BA Auto & Materiële schade auto – Omnium

AXA Belgium (Comfort Auto)

Voor het vierde jaar op rij wint AXA de Decavi-trofee voor de beste Burgerlijke Aansprakelijkheids- (BA) en Omniumverzekering. De BA-autoverzekering van AXA omvat alle nodige basisdekkingen maar ook net dat ietsje meer met:

– ‘Eerste hulp bij ongevallen’ met onder andere de tussenkomst van een bijstandsverlener ter plaatse, het online bestellen en opvolgen van een takeldienst, een slepingsdienst en, als optie, één en dezelfde vervangwagen voor max. 30 dagen;

– ‘Euro+’ die bij een ongeval in West-Europa het grootste deel van de verschuldigde bedragen voorschiet en tevens een aanvullende vergoeding betaalt voor schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels, zodat de verzekerde een vergoeding ontvangt die vergelijkbaar is met de vergoeding die hij in België zou hebben ontvangen als het ongeval zich daar had voorgedaan;

– de ’BOB-waarborg’ die zorgt voor een vergoeding bij een door een Bob-bestuurder veroorzaakt ongeval. Voor de materiële schade aan het verzekerde voertuig én de letsels van de Bob;

het ‘Joker for you’-voordeel dat, als het wordt toegekend, voorkomt dat de premie stijgt als gevolg van een schadegeval in fout.

De autoverzekering van AXA en meer bepaald de Omnium, houdt rekening met het gebruik, de waarde en leeftijd van het voertuig. Nieuw of tweedehands, weinig of elektrisch rijden … de Omniumformules bieden daarom bescherming op maat. Verzekerden kunnen zelfs bepaalde aspecten van hun Omnium personaliseren, zoals de duur van de degressiviteit (het moment waarop de waarde van het voertuig begint af te nemen) of de vrijstelling (het bedrag dat verzekerde zelf nog moet betalen na de tussenkomst van de verzekeraar).

Bovendien is de autoverzekering van AXA ook afgestemd op de behoeften van elektrische voertuigen. Zo zijn klanten die kiezen voor duurzame mobiliteit en een (Mini-)Omnium hebben afgesloten, verzekerd voor de oplaadkabels. In Rechtsbijstand Full, indien afgesloten, voor de verdediging van hun belangen voor een schadegeval met betrekking tot de goedgekeurde installatie of herstelling van een oplaadpunt op de hoofdverblijfplaats. En indien Omni-Assistance werd afgesloten, geniet de verzekerde de nodige bijstand als hij een lege batterij heeft (met eventuele sleping naar het dichtstbijzijnde laadpunt, garage of naar zijn hoofdverblijfplaats).

Met zijn talrijke diensten en dekkingen biedt Comfort Auto een personaliseerbare en moduleerbare Autoverzekering die rekening houdt met de behoeften van de verzekerden. En dankzij een sterke online aanwezigheid combineert AXA digitaal gemak met het deskundige advies van een makelaar. Klanten kunnen niet alleen hun Autoverzekering online afsluiten, maar ook hun schadegevallen digitaal aangeven en opvolgen waardoor ze een transparant en volledig overzicht krijgen van hun contracten en lopende dossiers.

https://www.axa.be/ab/NL/particulieren/verzekeringen/auto/Pages/default.aspx

Verzekering Rechtsbijstand Auto

– Arces – Groep P&V – (Rechtsbijstand Auto Artikel l)

Al voor het tiende opeenvolgende jaar is Arces laureaat met haar rechtsbijstandsverzekering Artikel 1. Wat de formule van Arces typeert, is het unieke ‘beste van de markt’- principe dat in artikel 1 van de algemene voorwaarden wordt verwoord. Hierdoor biedt Arces haar verzekerden de beste rechtsbijstandsverzekering auto aan. Stelt een andere verzekeraar op de Belgische markt bij een schadegeval toch betere voorwaarden voor, dan past Arces zich aan en biedt ze dezelfde condities.

Deze exclusieve clausule is van toepassing op alle waarborgen in de algemene voorwaarden, inbegrepen de verzekerde bedragen, die al tot de hoogste op de markt behoren. https://www.arces.be/nl/rechtsbijstandsproducten/rechtsbijstand-auto-artikel-1-arces

Motorverzekering

P&V Groep (Vivium Motor/P&V Motor)

Het aanbod Motor van de P&V Groep (P&V en Vivium) kenmerkt zich door een uitgebreide dekking, aangepast aan de motor en de levensstijl van de eigenaar, maar ook door duidelijke garanties zonder verrassingen. Deze formule biedt dekking voor burgerlijke aansprakelijkheid met Bob-garantie (tot 25.000 EUR) en een allesomvattende dekking tegen natuurgeweld en dieren, brand, diefstal en materiële schade, waarbij de verzekeringnemer zijn vrijstelling kan personaliseren.

De verzekerde geniet eveneens een uitgebreide bijstand bij ongeval, pech en zelfs diefstal, waarbij ook een vervangwagen ter beschikking wordt gesteld. Wat de bescherming van de motorrijder betreft, kan de verzekerde volgende waarborgen onderschrijven: dekking van de medische kosten, de tijdelijke of blijvende invaliditeit of het overlijden. En om helemaal compleet te zijn, kan hij ook zijn uitrusting verzekeren (helm, airbag of beschermende elementen, handschoenen, beschermende jas, pak, laarzen, enz.). Ten slotte is ook de rechtsbescherming in de waarborgen inbegrepen, met een maximum tussenkomst van 125.000 euro per schadegeval (burgerlijke en strafrechtelijke verdediging, enz.).

De P&V Groep wil een pionier zijn op het vlak van preventie. Daarom krijgen alle verzekerde klanten toegang tot de premiumversie van de Liberty Rider-app. P&V Groep is de enige verzekeraar die dit voordeel aanbiedt voor de volledige duur van het contract. Dankzij de Liberty Rider-app, die beschikt over valdetectie, noodoproep en de mogelijkheid voor familieleden om de ritten van de verzekerde in real time te volgen, werden al meer dan 2.000.000 km beveiligd, 50 ongevallen gedetecteerd en konden 13 motorrijders gebruik maken van de automatische hulpverlening.

https://www.vivium.be/particulier/motorverzekering

https://www.vivium.be/particulier/motorverzekering

Fietsverzekering

Belfius Insurance (Fietsverzekering)

De fietsverzekering van Belfius Insurance dekt alle soorten fietsen: stadsfietsen, elektrische fietsen, speedpedelecs, racefietsen, mountainbikes, gemotoriseerde voortbewegingstoestellen. De volgende waarborgen worden aangeboden: diefstal (wereldwijd), materiële schade en bijstand (tot 3 interventies per jaar).

De sterke punten van het product:

– geen daling in de waarde (degressiviteit) gedurende 24 maanden: gedurende de 2 jaar na de aankoop, wordt de verzekerde vergoed tot de totale waarde van zijn fiets;

– geen vrijstelling voor elektrische fietsen, speed pedelecs en gemotoriseerde voortbewegingstoestellen in geval van diefstal of totaal verlies;

– onlangs de dekking uitgebreid tot rechtspersonen en dus tot beroepsmatig gebruik;

– terugbetaling van het slot in geval van volledige diefstal wanneer de fiets met het slot was beveiligd;

– bijstand verleend in geografisch Europa, in geval van mechanische problemen, accuproblemen (inclusief lege accu), defecte koplamp, ongeval, vandalisme, lekke band, geblokkeerd slot, verlies van fietssleutels, diefstal of poging tot diefstal, psychologische bijstand);

– dekking van alle accessoires (verwijderbaar, maar ook niet-verwijderbaar). Hieronder vallen bijvoorbeeld bagagedragers, kinderdraagzakken, fietstassen en -manden, meters, GPS- en andere navigatiesystemen en fietskarren.

https://www.belfius.be/retail/nl/producten/verzekeringen/voertuig/fietsverzekering/index.aspx

 • MIJN WONING

Brandverzekering Multirisico Woning (eenvoudige risico’s)

AG (Top Woning)

De Top Woning biedt een volledige oplossing op maat voor het verzekeren van woningen. Ze geldt als referentie op de markt omdat ze haar verzekerden gemoedsrust garandeert op vele vlakken. Met deze brandverzekering kiest de verzekerde voor heel uitgebreide waarborgen. Het principe “Alles is gewaarborgd behalve…” wordt toegepast. De schade die binnen de omvang van de waarborg van het contract valt, is verzekerd met uitzondering van enkele duidelijk omschreven gevallen.

De Top Woning wordt voortdurend aangepast aan maatschappelijke, technische en wetgevende veranderingen. Zo is ze uitgebreid met bijvoorbeeld:

– de verzekering van de gratis of betaalde deeleconomie-activiteiten van de verzekerde, huurder of verhuurder, ongeacht of ze met of zonder deelplatform plaatsvinden;

– de verzekering van de medehuurders die in het huurcontract van de verzekeringnemer zijn opgenomen;

– de verzekering van laadpunten voor elektrische en plug-in hybride voertuigen, evenals thuisbatterijen;

– de verzekering van de kosten die voortvloeien uit de nieuwe verplichte bouwnormen;

– de betaling van redelijke kosten van bewaring en een redelijke beloning aan de vinder van een verzekerd gestolen voorwerp, enz.

Bovendien kan de verzekerde kiezen voor het Pack Woning & Assist+ en het Pack Diefstal+, die ​​zijn waarborgen verder uitbreiden, bijstand garanderen buiten een schadegeval om en de afschaffing van de vrijstelling wanneer de schade meer dan 1.274,26 EUR (Abex 906) bedraagt.

Vele packs spelen op specifieke behoeften in, zoals het Pack Tuin, het Pack Zwembad, het Pack Verhuurder, het Pack Huurder en het Pack Ik bouw Ik verbouw.

Elke verzekerde geniet bij schadegeval:

 • een bijstand 24/7;
 • een voorschot van 15.478,36 EUR (Abex 906) voor dringende uitgaven;
 • de meest recente en bijgewerkte algemene voorwaarden: geen verrassingen of verschillende versies van contracten bij schade;
 • een performante schaderegeling:

a) Het schadebedrag wordt snel vastgesteld dankzij met name een video-expertise op afstand indien mogelijk;

b) De verzekerde kan kiezen de herstelling zelf uit te voeren of op zich te nemen, of de herstelling zelfs niet onmiddellijk uit te voeren: in alle gevallen geniet hij een volledige schadevergoeding (onder aftrek van de vrijstelling);

c) In bepaalde gevallen wordt ook herstelling in natura aan de verzekerde aangeboden: de verzekeraar organiseert de herstelling en de verzekerde hoeft niets te betalen, terwijl hij een garantie van 6 maanden op de herstelling geniet;

– vergoeding van bepaalde kosten ook zonder schadegeval, zoals slotenmakerskosten bij verlies van sleutels of kosten voor het opsporen en herstellen van gaslekken. https://www.aginsurance.be/Retail/nl/woning/Paginas/brandverzekering-prijs-simulatie-new.aspx

Brandverzekering voor huurders

Ethias (Huurdersverzekering)

Ethias stelt een Huurdersverzekering voor die zich richt tot huurders van een huis of appartement waarvan de huurprijs lager is dan 1.542 EUR per maand. De premie is vrij bescheiden: vanaf 14,87 EUR per maand voor de huurdersaansprakelijkheid, inhoud en rechtsbijstand. Bovendien geeft Ethias nog 15% korting voor elke nieuwe online onderschrijving.

Deze verzekering is op maat van huurders omdat de huurdersaansprakelijkheid en inhoud van hun woning volledig verzekerd zijn bij schade zoals brand, storm, waterschade of glasbreuk (zonder vrijstelling indien het bedrag van de schade hoger is dan 280 EUR). Als optie kan diefstal & vandalisme tot 100% van de inboedel verzekerd worden. 24 op 24 u bijstand in geval van schade is inbegrepen.

Ethias vergoedt eveneens de wederverhuringsvergoeding. Indien de huurder of zijn/haar partner zich genoodzaakt ziet om het huurcontract op te zeggen bij een overlijden, ontslag, echtscheiding of het einde van het wettelijk samenwonen, betaalt Ethias het bedrag terug dat de huurder aan de verhuurder verschuldigd is tijdens de eerste 3 jaren van zijn huurcontract (tot 3x het huurbedrag, met een maximum van 4.626 EUR).

Op minder dan 1 minuut kan deze verzekering online onderschreven worden: www.ethias.be.

https://www.ethias.be/part/nl/brandverzekering-huurder.html?amc_icid=ethias_nl_homepage_btn-product_product-tenant

Brandverzekering (mede-eigenaars)

I.B.I.S. Insurance (gevolmachtige onderschrijver ) – COCOON OF I.B.I.S.

Voorgesteld door het onderschrijvingsagentschap I.B.I.S. Insurance, is het product COCOON OF I.B.I.S. een polis “alle risico’s behalve”, wat wil zeggen dat alles wat niet uitgesloten is, gedekt is. Zeer beperkte lijst van uitsluitingen. De partner maatschappijen van I.B.I.S. Insurance zijn: Axa Belgium, Federale Verzekering, P&V Verzekeringen en Monceau Verzekeringen.

Aanwezigheid van twee mede-eigenaars is voldoende, zonder verplichting van een minimum aantal verdiepingen of minimum kapitaal .

Enkele pluspunten van het product COCOON OF I.B.I.S. zijn :

 • een uitgebreide definitie van het verzekerde gebouw met inbegrip van de bij- en nevengebouwen, de stoepen, zwembaden, signalisaties, koeren en omheinigen;
 • de bewijslast ligt bij I.B.I.S. Insurance en niet bij de klant;
 • een dekking storm zonder minimale limiet van de windsnelheid;
 • uitgebreide waarborgen in waterschade;
 • dekking van maximum 3 garages die gelegen zijn op een ander adres dan deze van het risico;
 • dekking voor de schade tengevolge van vandalisme, grafiti, tags of kwaadwillig opzet;
 •  dekking van indirecte verliezen zonder bijpremie;
 • dekking van de inboedel van de mede-eigendom;
 • dekking BA gebouw en BA lift;
 • afstand van verhaal tegen mede-eigenaars, de huurders en andere gebruikers;
 • vergoeding voor de bijkomende kosten van de syndicus en/of de raad van de mede-eigendom;
 • specifieke rechtsbijstand voor “COCOON OF I.B.I.S.;
 • dekking voor alles wat domotica betreft, inbegrepen in de verzekerde kapitalen;
 • overlijdens- en begrafeniskosten : 4.480 EUR per slachtoffer met een maximum van 89.592 EUR per schadegeval;
 • dekking van de zonnepanelen;
 • bij uitbreiding, studentenverblijf gedekt overal in de EU;
 • uitstekende kwaliteitsverhouding van de waarborgen en de prijs;
 • bijstand dag en nacht, 7/7 met I.B.I.S. Emergency in geval van schade;
 • snelle en kosteloze expertise van de gebouwen.

Meer informatie over het product “COCOON OF I.B.I.S.” is beschikbaar via de website: www.ibis-insurance.be

https://ibis-insurance-web.be/nl/cocoon-of-ibis/

Exclusieve distributie van het product COCOON OF I.B.I.S. via het kanaal van onze professionele en bekwame verzekeringsmakelaars.

 • MIJN VERANTWOORDELIJKHEID

Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid Privéleven

Ethias (Ethias Familiale)

Ethias behaalt de zege met haar contract Ethias Familiale : dit contract biedt, in vergelijking met zijn concurrenten, zeer uitgebreide waarborgen (lichamelijke schade, materiële schade, rechtsbijstand, onvermogen van derden, enz.) aan een erg concurrentiële prijs. Daarbovenop kunnen we nog de zeer ruime definitie van ‘verzekerde’ (alle leden van het gezin zijn overal ter wereld verzekerd) en het beperkte verhaal tot 10.000 EUR (niet geïndexeerd) tegen de minderjarige in geval van opzettelijke daad, toevoegen.

Alle voortbewegingstoestellen voor de zachte weggebruiker zoals fietsen, elektrische fietsen (met of zonder trapondersteuning), segways, monowheels, hoverboards, elektrische steps, elektrische rolstoelen tot 45km/u… zijn gedekt behalve autonome elektrische fietsen waarvoor een verplichte inschrijving geldt. https://www.ethias.be/part/nl/familiale-verzekering.html?amc_icid=ethias_nl_homepage_btn-product_product-family

 • MIJN RECHTEN

Fiscale rechtsbijstandverzekering  

AG (Providis Globale Rechtsbijstand)

Gerechtelijke procedures worden steeds duurder. Tegelijk neemt het aantal geschillen sterk toe, mede door de opkomst van e-commerce en deeleconomieën zoals autodelen of huurplatformen (bv. Airbnb). Een goede rechtsbijstandsverzekering is daarom geen overbodige luxe. Providis Globale Rechtsbijstand van AG verdedigt de rechten van de verzekerde en die van zijn gezin in maar liefst 10 juridische domeinen. Bovendien kan hij een deel van de premies in mindering brengen in zijn belastingaangifte.

Als hij een Providis Globale Rechtsbijstand afsluit, kan hij uit 2 formules kiezen:

a) Classic: de basisformule die al ruime tussenkomsten biedt tot wel 100.000 euro. Dat is tot 7 keer meer dan wat de wet voorschrijft. De wachttijden zijn dan weer korter dan wettelijk voorzien. Ook de drempelbedragen – dat zijn de minimumbedragen die gelden alvorens Providis de kosten vergoedt – zijn laag, waardoor de verzekerde al snel op zijn verzekering kan rekenen wanneer dat nodig is;

b)  Excellence: voor slechts enkele euro’s extra per maand zijn de waarborggrenzen dubbel zo hoog als in de Classic-formule en worden de wachttijden, net als de drempelbedragen, gehalveerd.

En een verzekerde kan ook de rechtsbijstand in verband met zijn mobiliteit integreren als optie in zijn contract, en dit aangepast aan zijn persoonlijke situatie: als eigenaar van één of meer motorvoertuigen, of enkel als bestuurder indien het voertuig iemand anders toebehoort.

https://www.providis.be/nl/Paginas/default.aspx

 • MIJN ONDERNEMING

Verzekering Arbeidsongevallen   

 Ethias (Arbeidsongevallenverzekering)

Ethias heeft haar product arbeidsongevallen verder uitgebreid dan de door de wetgever gestelde eisen om in overeenstemming te zijn enerzijds met de evolutie van de maatschappij in het algemeen en haar behoeften, maar anderzijds ook met haar waarden van humanisme en haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Talrijke diensten met betrekking tot deze verzekering zijn ontwikkeld ten behoeve van de verzekerden. Onder deze diensten bevinden zich AssurPharma en AssurKiné. AssurPharma maakt een eenvoudige en snelle elektronische verzending van farmaceutische onkostennota’s mogelijk.

Via AssurKiné van zijn kant wordt de
derdebetalersregeling toegepast bij kinesisten. In de praktijk betekent dit dat slachtoffers niets hoeven te betalen en dat kinesisten ook niet hoeven lange te wachten op de betaling. Ethias is de eerste arbeidsongevallenverzekeraar die deze beide digitale diensten aanbiedt aan haar verzekerden.

Naast deze diensten heeft Ethias geïnvesteerd in de psychosociale risicopreventie in het bijzonder voor mensen die door hun werk verzwakt zijn. Wij bieden 5 psychologische ondersteuningssessies aan om hen uit een moeilijke situatie te helpen, zelfs als er geen ongeval aan is voorafgegaan.

Bovendien is een professioneel reïntegratieprogramma voor slachtoffers van ernstige ongevallen uitgewerkt. Voor de meeste slachtoffers van een arbeidsongeval is de terugkeer naar het werk een natuurlijke of zelfs automatische stap. Maar voor anderen vereist de terugkeer naar het werk ofwel een aanpassing van hun functie ofwel een volledige professionele heroriëntatie. Ethias heeft besloten aan de laatste groep een volledig ondersteuningsprogramma aan te bieden, bestaande uit een beoordeling van de vaardigheden die kunnen leiden tot een opleiding en professionele reïntegratie. Dit programma, uniek in België, wordt uitgevoerd met verschillende partners, specialisten in reïntegratie. Het is gebaseerd op een grondige beoordeling van de vaardigheden en de ontwikkeling van een professioneel project in nauwe samenwerking met het slachtoffer, met als uiteindelijk doel terug te keren naar het werk bij de oorspronkelijke werkgever of elders, als dit onmogelijk blijkt.

Een door Ethias voorgesteld digitaal platform, dat 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk is, biedt werkgevers de mogelijkheid schade te kunnen indienen en dossiers op te volgen.

Tot slot gaat Ethias verder in haar wens om beschikbaar te zijn voor haar arbeidsongevallenverzekerden door hen, via haar Klantenzone Arbeidsongevallen, 24 uur per dag en 7 dagen per week, snelle online toegang te bieden tot hun schadedossiers. Het is een volledig online platform voor de opvolging van schadegevallen. Het slachtoffer kan op elk ogenblik documenten versturen en ontvangen en nuttige informatie in verband met de schade verkrijgen. https://www.ethias.be/part/nl/schade/op-het-werk/werkongeval.html

Package KMO

AG (Modulis Easy)

Businessklanten kunnen al hun beroepsgebonden schadeverzekeringen bij AG groeperen in een handig dossier. Om Modulis Easy af te sluiten moet het dossier minimum 2 basisverzekeringen uit 2 verschillende verzekeringsdomeinen bevatten (bijvoorbeeld Motorvoertuigen en Brand).

Ontdek de verschillende voordelen van dit concept:

– Modulis-bonus: onder bepaalde voorwaarden krijgt de klant jaarlijks 10 % van de globale Modulis Easy-premie teruggestort;

– gratis premiespreiding: betaling jaarlijks, halfjaarlijks of driemaandelijks, of zelfs maandelijks mits domiciliëring;

– unieke clausule ‘30 %’ voor Top Handel, Formule BA, Formule 24 en Arbeidsongevallen Forfait. Beoefent de klant naast de hoofdactiviteit nog een andere economische activiteit? Dan is deze verzekerd als deze activiteit maximaal 30 % van de totale jaaromzet uitmaakt;

– 4 specifieke packs met waarborgen op maat van de activiteit: het Pack Modulis Kapsalon, het Pack Modulis Bakker-Banketbakker, het Pack Modulis Restaurant en het Pack Modulis Voedingswinkel.

Naar aanleiding van de gezondheidscrisis werden 200.000 vouchers ter waarde van 20 euro aan particuliere klanten aangeboden (met auto-, aansprakelijkheids- en brandverzekering) om bedrijven die actief zijn in de sectoren die het zwaarst door de crisis zijn getroffen, te ondersteunen en deel te nemen aan het heropleving van de Belgische lokale economie.

Bovendien konden de cliënten van AG die een Top Handel-contract hadden afgesloten en het Pack Modulis Restaurant profiteren van een ruime interpretatie van de “onvermogen tot exploitatie”-garantie en hadden zij recht op een tussenkomst van 2.000 euro per verzekerd etablissement en per sluiting, d.w.z. 4.000 euro in totaal, rekening houdend met de twee sluitingsperiodes van de horecazaak.

https://www.aginsurance.be/professionals/nl/modulis/modulis/Paginas/verzekering-modulis.aspx

Verzekering Cyberrisk

Hiscox Belgium (CyberClear by Hiscox) 

CyberClear by Hiscox is een complete cyberbeschermingsoplossing die uw klanten ondersteunt op technisch, juridisch, menselijk en financieel vlak.

Die verzekering verzekert tegen de gevolgen van onder meer hacking, systeeminbraak, verloren gaan of gestolen worden van data of cyber-aanvallen

Een paar nieuwe kenmerken in de dekking zijn duidelijk met de tijd mee:

– ransomware: afpersingssoftware die een computer kan vergrendelen en losgeld eist in ruil voor het ontgrendelen ervan;

– grooming: kwaadwillende volwassenen maken gebruik van sociale netwerken, chatrooms, websites voor videospelletjes om kinderen te lokken voor misbruik door zich voor te doen als kinderen

– sextortion: afpersing via internet voor seksuele of andere gunsten, bv. afpersing van geld via webcamchantage;

– cyberpesten: dit is gericht tegen jongeren, zoals kinderen en adolescenten. Dit kan inhouden dat jongeren online worden lastiggevallen, bedreigd, in verlegenheid gebracht of vernederd.

De verzekeraar onderscheidt zich ook op het gebied van preventie:

– Hiscox is de enige verzekeringsmaatschappij in België die de CyberClear Academy aanbiedt, een online opleidingsprogramma dat bedrijven preventief wil helpen door hun personeel op te leiden. De verzekeraar wil bedrijven opleiden om hen te helpen cybercriminaliteit te bestrijden.

– Hiscox heeft ook een cyberrisicocalculator ontwikkeld die de mogelijke financiële gevolgen in het ergste geval van cybercriminaliteit inschat en met een paar tips helpt de kwetsbaarheid voor deze aanvallen te beheersen. Het bedrag wordt door de calculator bepaald op basis van de vestigingsplaats van het bedrijf, de omzet en de sector waarin het actief is. Het instrument biedt ook aanvullende informatie over de aard van de cyberrisico’s waaraan het bedrijf in kwestie voornamelijk is blootgesteld. https://www.hiscox.be/nl/cyberclear-hiscox

 • MIJN GEZONDHEID

Verzekering Gezondheidszorgen

       DKV Belgium (DKV Hospi Flexi)

DKV Hospi Flexi maakt deel uit van een gamma hospitalisatieverzekeringen en garandeert een onbeperkte dekking met respect voor het budget van de verzekerde.

Met DKV Hospi Flexi geniet de verzekerde van een onbeperkte terugbetaling van zijn hospitalisatiekosten. Hij/zij wordt wel aangespoord om een verantwoorde kamerkeuze te maken. Als er geopteerd wordt voor een eenpersoonskamer, dan wordt er per ziekenhuisopname een persoonlijke bijdrage in rekening gebracht. Een daghospitalisatie, waarbij de kamer slechts enkele uren bezet wordt, wordt vergoed volgens een tweepersoonskamer en dus volledig terugbetaald. Verder is er onbeperkte dekking van de pre- en posthospitalisatiekosten (30 dagen vóór en 90 dagen na een ziekenhuisopname), en worden de medische kosten van 30 zware ziekten het hele jaar door ook buiten hospitalisatie terugbetaald.

De verzekerde heeft ook vrije keuze van arts en ziekenhuis, en kan rekenen op wereldwijde bijstand en repatriëring dankzij DKV Assistance. Dit alles aan een competitieve premie, die bepaald wordt in functie van de leeftijd van de verzekerde. Met de Medi-Card®, het unieke derdebetalersysteem van DKV, wordt de ziekenhuisfactuur rechtstreeks aan het ziekenhuis betaald.

https://www.dkv.be/nl/particulier/verzekeringen/hospitalisatieverzekering/dkv-hospi-flexi

· INNOVATIE

AG (Ecosysteem voor elektrische en hybride voertuigen)

In 2022 lanceert AG als eerste verzekeraar een volledig ecosysteem voor elektrische en hybride voertuigen, samen met haar partners Mobiflow (Optimile) en SoSimply. De verzekeraar heeft een vooruitstrevende totaaloplossing kunnen creëren voor de klanten en tussenpersonen die beantwoordt aan de nieuwe noden en behoeftes die opduiken in het kader van geëlektrificeerde mobiliteit.

In het ecosysteem van AG biedt de verzekeraar een actie AG EcoBonus met 10% korting aan op de BA Auto bij het afsluiten van een nieuw contract (nieuwe zaak of vervanging voertuig) voor een elektrisch of hybride voertuig. Maar vooral:

– een installatie van een laadpunt via het professionele netwerk van SoSimply en dit aan een vaste concurrentiële prijs;

– een laadoplossing, thuis met de installatie van een laadstation of op verplaatsing met de Mobiflow laadpas. De klant kan met de Mobiflow laadpas laden bij 95% van de Belgische openbare laadpunten en bij meer dan 120.000 laadpunten in Europa;

– een bijstandsdekking van de producten Top Bijstand en Top Mobility & Travel Assist die AG aanbiedt via haar partner Touring, wordt afgestemd op de specifieke noden van klanten met een elektrisch of hybride voertuig. Touring beschikt over ‘boosters’ die bij een belangrijk deel van de interventies een elektrisch voertuig met een lege batterij snel kunnen bijladen als alternatief voor een sleping;

– Ook de voorwaarden in Auto (Omnium) en Brand werden geoptimaliseerd om perfect in te spelen op deze nieuwe realiteit van laadpalen en thuisbatterijen.

Door een ecosysteem voor elektrische en hybride voertuigen aan te bieden, steunt AG de transitie naar duurzamere en geëlektrificeerde mobiliteit en hoopt ze consumenten die soms nog twijfelen te overtuigen de overstap naar een elektrische of hybride wagen te maken.

DKV Belgium (DKV Smile) – Tandheelkundige zorg

DKV is de enige verzekeraar met een volledig aanbod gezondheidsverzekeringen voor zowel particulieren als bedrijven. Hierbij kan er gekozen worden tussen verschillende producten binnen volgende categorieën: hospitalisatie, ambulante kosten en tandzorg.

Het nieuwe gamma tandverzekeringen DKV Smile bestaat uit 3 producten: DKV Smile Essential (geen medische vragenlijst), DKV Smile Comfort en DKV Smile Premium. Na een online behoefteanalyse kan de particulier de verzekering kiezen die het best bij hem/haar past. Dit gaat van een basisverzekering tot de meest uitgebreide verzekering met grote gedekte bedragen, zowel voor ongevallen als voor tandheelkundige behandelingen. Enkele waarborgen:

– preventieve behandelingen (verwijderen van tandsteen, jaarlijks mondonderzoek, enz.) worden aan 100% vergoed;

– curatieve behandelingen (cariës, röntgenfoto’s, enz.) worden terugbetaald aan 70% of 80% (bij DKV Smile Premium tot 80%);

– tandzorg in geval van een ongeval wordt aan 100% terugbetaald en tot € 10.000 per verzekeringsgeval;

– orthodontie en prothetische behandeligen worden gedekt aan 70% (DKV Smile Comfort) of 80% (DKV Smile Premium). De gedekte bedragen vanaf het 4de verzekeringsjaar behoren tot de hoogste op de markt.

Daarnaast is er vrije keuze van tandarts, geen wachttijd (voor preventieve en curatieve behandelingen) en de mogelijkheid om elk gezinslid individueel te verzekeren (geen verplichte onderschrijving van het hele gezin).

Tandheelkundige innovatie maakt deel uit van de klantgerichte strategie door:

– het aanbieden van verschillende producten, afgestemd op ieders behoeften en tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding;

– de mogelijkheid om tussen de hoogste dekkingen op de markt te kiezen;

– de eenvoud van de producten en van het onderschrijvingsproces. https://www.dkv.be/nl/verzekeringen/tandverzekering/smile

 • DIGITALE

AXA Belgium (AXA Business Pack)

AXA Business Pack is toepassing voor starters, d.w.z. zelfstandigen en kleine bedrijven die minder dan 2 jaar bestaan en minder dan 10 mensen in dienst hebben (inclusief de bedrijfsleider). Het combineert de product-, dienst- en procesbenadering. Hiermee kan men op elk moment online een verzekeringspakket op maat voor de starter samenstellen, de prijs berekenen,  onderschrijven en toch genieten van de diensten van een makelaar.

Het acceptatieproces is gebaseerd op de “digital with a human touch”. Op elk moment tijdens het onlineproces kan de klant, als hij vragen heeft, contact opnemen met de teams van AXA (onder andere via whatsapp) of met een makelaar. Aan het einde van het online proces wordt de klant uitgenodigd om een makelaar te kiezen (in overeenstemming met de distributiestrategie van AXA). Een reeks makelaarskantoren wordt aan de klant voorgesteld op basis van zijn adres. De gekozen makelaar wordt de bevoorrechte contactpersoon voor alle online afgesloten bedrijfsverzekeringen, voor contractbeheer, advies en follow-up.

AXA Business Pack biedt de volgende voordelen:

– een overzicht te krijgen van de verschillende verzekeringspolissen die overeenstemmen met de beroepssituatie en de activiteit van de cliënten;

– online en per e-mail een offerte ontvangen voor de gekozen verzekering(en);

– de gekozen verzekeringen op elk moment online afsluiten (en blijven genieten van de diensten van een makelaar);

– profiteren van diensten op maat voor starters bij het afsluiten van een of meer specifieke verzekeringen: online medische raadplegingsdienst (zonder extra kosten), voorkeurstarief voor diensten voor de invordering van onbetaalde facturen en gratis eerste telefonisch juridisch advies van een jurist.

Dit is een exclusieve digitale onderschrijvingsoplossing in het schadeverzekeringssegment, die inspeelt op de verzekeringsverwachtingen van starters die “digital natives” zijn en die geneigd zijn om informatie op het internet te zoeken om hun onderneming op te starten.

 • PREVENTIE

AG

Voor AG is voorkomen is beter dan genezen: AG draagt preventie hoog in het vaandel.  Dit uit zich in zowel in continu beschikbare info op eigen kanalen alsook van distributiepartners ,maar ook via specifieke en doelgerichte partnerships en campagnes. Het doel is enerzijds sensibilisering, mensen bewust maken van bepaalde risico’s, adviseren, maar ook actionable info geven en mensen expliciet tonen wat ze er zelf aan kunnen doen om dit te voorkomen

Er worden door de verzekeraar talrijke initiatieven genomen op het gebied van preventie (wegverkeer, brand, diefstal, enz.). Een van hen trok specifiek de aandacht van de jury: veiligheid thuis met de samenwerking Het Reuzenhuis. Ongelukken kunnen gebeuren: op een trap met zeer hoge treden, in de keuken waar de steel van een pan uitsteekt, op de bodem van een diepe badkuip, … De meeste woningen zijn niet kindvriendelijk.

In Het Reuzenhuis krijgen volwassenen de kans om het huis te ervaren door de ogen van een kind. Alles is drie keer groter dan in werkelijkheid. Door risicovolle situaties te simuleren, worden volwassenen zich bewust van de gevaren in en rond het huis en leren zij hoe zij deze kunnen vermijden.

Om de nieuwe generatie ouders te bereiken, koos het Reuzenhuis dit jaar voor een aanpak zoals virtuele en augmented reality-benadering. AG besloot Het Reuzenhuis te steunen, omdat het initiatief volledig in lijn is met de verantwoordelijkheid als verzekeraar om ongevallen te voorkomen en acties te ondernemen in het kader van ongevallenpreventie. De preventie gebeurt via de ervaring die je beleeft in het huis. Je zet mensen in de plaats van hun kind, om zo aan te tonen dat ongelukken gemakkelijk vermeden (preventie) kunnen worden, door op te letten op de gevaren thuis. AG toont de gevaren aan via het beleven van de gevaren door de ogen van mogelijke slachtoffers.

 • MAATREGELEN GENOMEN IN HET KADER VAN DE PANDEMIE

Vivium

Hoewel de hele sector in de spotlights moet worden geplaatst vanwege zijn beleid inzake maatregelen die in deze periode van gezondheidscrisis zijn genomen sprak één dossier de jury bijzonder aan. Dat van Vivium  op het niveau van onder andere 2 specifieke maatregelen:

 • de verzekering van vaccinatiecentra : de verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de gemeente en die van de vrijwilligers die actief zijn in het centrum. Ook de lichamelijke schade van de vrijwilligers is gedekt evenals de schade aan het materiaal, inclusief de vaccins. Enige voorwaarde is dat de gemeente reeds klant is in de betreffende tak.
 • alle bestaande klanten die voldoen aan de voorwaarden om te kunnen genieten van de pack Horeca (maar waarvan het pack niet is opgenomen in de bijzondere voorwaarden) kunnen sedert het begin van de crisis – indien daar in geval van schade door de agent/makelaar uitdrukkelijk om wordt gevraagd – effectief van de voordelen van dit pack genieten.

Het Pack Horeca werd ontwikkeld om een antwoord te bieden op de specifieke noden van de horecasector. De focus ligt daarbij op extra bescherming. Het Pack Horeca biedt ondermeer de volgende
extra’s :

a) een vergoeding tot maximum 10.000 euro voor de schade aan goederen in de koelkasten (inclusief wijnkasten) door een accidentele stroomonderbreking;

b) een ‘alle risico’s’ dekking tot maximum 25.000 euro voor de elektronische kassa en toebehoren (inclusief alle toestellen om bestellingen op te nemen);

c) wanneer de verzekerde het slachtoffer is van een ongeval en indien zijn medische situatie en zijn gezinstoestand dat vereisen, dan organiseert en betaalt VIVIUM – tot maximum 10.000 euro – de huishoudhulp (schoonmaak, levering van maaltijden aan huis, kinderopvang…).

 • MAATSCHAPPELIJKE INZET

ARAG

“De menselijke kant van rechtsbijstand” is niet zomaar een slogan bij ARAG. Deze verzekeraar focust zich op de mensen, klanten, prospecten, makelaars en collega’s om dag na dag van de samenleving een betere plaats te maken. De goede doelen zijn menselijk, de producten zijn menselijk, de dienstverlening is menselijk én het eigen beleid is gefocust op de menselijke noden van het personeel.

Zo heeft ARAG in december 2021 ‘Moeders voor Moeders vzw’ ondersteund om jonge gezinnen in financiële problemen te helpen. De vzw Moeders voor Moeders zet zich sinds 1992 in voor de armsten in Vlaanderen.  Meer dan 160 vrijwilligers verdelen materiaal en voeding aan gezinnen met jonge kinderen die het financieel zeer moeilijk hebben. Om de fondsen te kunnen vrijmaken, annuleerde ARAG een personeelsevent.

ARAG heeft verder een partnership met Child Focus. Voor deze samenwerking zullen de medewerkers van ARAG sensibiliseringscursussen geven in verschillende scholen in België. De doelgroep hierbij is 10-, 11- en 12-jarigen. Het onderwerp, in lijn met het Web@ctive-product van de verzekeraar, is bewustmaking van online problemen, zoals sexting, phishing en identiteitsfraude. Alle online risico’s waar kinderen, maar ook volwassenen mee geconfronteerd kunnen worden, zullen aan bod komen. Dit doet ARAG zonder promotionele of commerciële insteek, maar enkel om de expertise voor een goed doel te gebruiken.

Een ander belangrijk maatschappelijk probleem, dat ook in de verklaring van de Verenigde Naties werd opgenomen, is de toegang tot het recht.

Sinds de oprichting van ARAG is dit reeds de core business: iedereen, ongeacht inkomen, een degelijke toegang verlenen tot het recht. De verzekeraar doet dagelijks alles om de klanten te helpen. De resultaten spreken voor zich: meer dan 84% van de klachten wordt in minnelijk beheer geregeld, wat zorgt voor een snelle oplossing, meer satisfactie en minder stress voor de klant. Er komen immers geen rechtbanken en ellenlange procedures aan te pas.

Tijdens de overstromingsramp heeft ARAG gekozen om alle getroffen klanten, al dan niet verzekerd voor wat ze zijn tegengekomen, te helpen met gratis minnelijk beheer in het kader van de afhandeling van hun dossier.

Tot slot heeft de verzekeraar ook tijdens de coronapandemie maatregelen genomen om klanten te helpen die het door diezelfde pandemie moeilijker hadden. Zo gaven ze bijvoorbeeld betalingsuitstel en konden de klanten via de Legal HelpLine rekenen op gratis persoonlijk juridisch advies indien ze problemen hadden op het werk.

· PUBLICITEITSCAMPAGNE 

AXA Belgium (“Know You can”).

De boodschap van deze publiciteitscampagne sluit perfect aan bij de positionering van het merk “Know You Can”, dat klanten wil aanmoedigen zichzelf te overtreffen, te durven en, in dit geval, hun hart te volgen en te reizen. De verzekeraar wilde een verhaal vertellen: dat van twee jonge mensen die verliefd zijn, gescheiden door afstand en dat alleen een reis hen weer bij elkaar kan brengen.

De verzekeraar gaf de voorkeur aan een emotionele benadering in plaats van een “product”-benadering om een groot aantal mensen te bereiken, zowel letterlijk als figuurlijk. De shots, de muziek, het gebrek aan dialoog: alles was ontworpen om de kijker mee te nemen op een emotionele reis.

Later voegde AXA België meer pragmatische aspecten toe, zoals het benadrukken van haar diensten: repatriëring, medische bijstand, enz. Door deze twee aspecten te combineren, brengt de campagne een boodschap die tot het hart spreekt… en tot de rede. Het doel was de positionering van het merk AXA (Know You Can) te bevestigen, dat klanten aanmoedigt hun leven met vertrouwen te leven.

Brocom (“Je Makelaar, je helpende hand”)

Brocom brengt 2.300 makelaars, de 2 makelaarsfederaties en 17 verzekeringsmaatschappijen samen om de makelaardij te bevorderen en haar positie op de verzekeringsmarkt te verstevigen.

De campagne van Brocom, werd uitgebracht na de overstromingsrampen van deze zomer. Het is vol empathie en benadrukt de rol van de makelaar bij het helpen van de slachtoffers. Makelaars waren ter plaatse, naast hun klanten om hen zo snel mogelijk te helpen. Het doel was de deskundigheid en toegevoegde waarde van makelaars te benadrukken, vooral wanneer het erom gaat klanten tijdens een schadegeval bij te staan.

Brocom is ook zeer snel tussenbeide gekomen, met name op sociale netwerken, om eerste advies te geven aan slachtoffers van rampen. Makelaars werden door de media geïnterviewd om uit te leggen welke stappen slachtoffers moeten nemen.

·        TROFEE VAN DE MAKELAARS

AG

Deze award werd niet door de jury toegekend, maar wel door FVF (Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen) en Feprabel (Fédération des Courtiers en assurances et Intermédiaires financiers de Belgique) op basis van een enquête bij hun leden.

De makelaars beoordeelden de verzekeringsmaatschappijen over tal van indicatoren, beoordelingen en parameters zoals de kwaliteit en de product en dienstinnovatie (bv. auto en brand), de beschikbaarheid van de medewerkers, het ontvangst en responstijd, het efficiënte beheer van de schadegevallen, de efficiëntie van de IT-hulpmiddelen voor de verzekeringsmakelaar, de kwaliteit van de uitgegeven verzekeringsstukken, de kwaliteit van  de communicatie naar de klanten toe en in het bijzonder het respect voor de verzekeringsmakelaar.

Frédéric van Dieren, commercieel directeur : “AG blijft zichzelf bewijzen door zijn innovatie en kwaliteit, en blijft jaar na jaar het favoriete bedrijf van onafhankelijke verzekeringsmakelaars. Onder het motto ‘Supporter van de makelaar’ ondersteunt AG haar makelaars en hun team dan ook proactief in hun rol als adviseur en expert. Onze medewerkers blijven zich meer dan ooit inzetten om een kwaliteitsservice te bieden voor zowel de makelaar als de eindklant. Wij blijven #alltogether.  Ik bedank de makelaars voor hun vertrouwen en engagement !”

***********

Voor meer informatie over de laureaten gelieve contact op te nemen met:DECAVI, Laurent FEINER, Lindekensweg 57, 1652 Alsemberg Tel:+32(0)2/520.72.24,E-mail : laurent.feiner@decavi.be; www.decavi.be.

Voor meer informatie over dit evenement, gelieve contact op te nemen met : AIMES & CO, Muriel STORRER, Drève de la Meute 5, 1410 Waterloo Tel : +32(0)2/354.93.81, Fax : +32(0)2/353.24.93, E-mail : muriel.storrer@aimesco.net

Axis group Trends tendances La Libre EY WIS COMARCH